Svein Ole Hansen

101

Gudstro

Trosbegrepet har aldri vært knyttet til spørsmålet om Gud eksisterer eller ikke, men om det profeten uttrykker er en fullkommen ren refleksjon av Guds uttrykte vilje eller ikke.

Publisert: 7. jan 2012

Grunnen til at trosbegrepet IKKE har vært knyttet til et spørsmål om Guds eksistens eller ikke (annet enn i fantasien) er at et slikt spørsmål forutsetter tilsynekomsten av Guds uttrykte vilje formidlet av profeten, slik at spørsmålet kan relateres til et gitt innhold. Hvilken annen sammenheng skulle i så fall spørsmålet ha opprinnelse fra?

Dersom forutsetningen er Guds uttrykte vilje ved profeten, så blir det jo meningsløst å stille spørsmål om Gud eksisterer. Grunnen til det er at forutsetningen for spørsmålet i seg selv bevitner eksistens.

Avklaringen jeg har vært innom peker logisk til at profetens ord var først eller det første punkt. Profeten er vår tilgang til Gud. Utenom han fører ingen vei til Gud. Slik har det vært forordnet av Gud fra uminnelige tider og slik er forordningen etter Guds vilje for denne Dag.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #1

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Dette er jeg veldig uenig i.

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Avklaringen jeg har vært innom peker logisk til at profetens ord var først eller det første punkt. Profeten er vår tilgang til Gud. Utenom han fører ingen vei til Gud.

Man kan helt klart ha en Gudstro uten å tro på noen profet. Falske profeter finner man både her og der... Ikke minst her.

Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Man kan helt klart ha en Gudstro uten å tro på noen profet. Falske profeter finner man både her og der... Ikke minst her.

Hei Kjersti

 

 

 

Det er skjelden vi er enig, men her er vi enige.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #3

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Man kan helt klart ha en Gudstro uten å tro på noen profet. Falske profeter finner man både her og der... Ikke minst her.

Hvordan begrunner du din særstilling for andre som viser ditt utsagn oppmerksomhet, slik at andre kan se og forstå din helt spesielle referanse? Dersom du mener å være i en særstilling angående Gudstro, så er det vel innlysende at alle andre profeter blir falske for deg.

Du er tydeligvis godt innforstått med begrepene du forholder deg til. Derfor opplever jeg det som noe søkt om du mener å innta en tilnærming av Gudstro som kan sammenlignes med det naturfolk fremviser. Jeg tenker på det naturfolk eventuelt kan uttrykke av ærefrykt for naturen og naturens opprettholdende og balanserende kraft, men før de har blitt presentert for begrep med vår forståelse av Gud og profeter (for ikke å nevne falske profeter).

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #4

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Vi er alle spesielle for Gud

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan begrunner du din særstilling

Vi er alle, hver eneste en, spesiel for Gud og kan ha kontakt med Gud.

Om jeg da har en naturtro, er det helt ok. Det spiller ingen rolle for meg hvordan du ser på meg;)

Kommentar #5

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Vi er alle, hver eneste en, spesiel for Gud og kan ha kontakt med Gud.

Selvsagt, men innlegget mitt angår at trosbegrepet aldri har vært knyttet til spørsmål om Guds eksistens eller ikke. For hver enkelt angår trosspørsmålet en avklaring om Guds vilje er slik profeten reflekterer eller ikke. Altså, situasjonen blir om man enten sier: ”Nei, dette tror jeg ikke er Guds vilje” eller ”ja, dette tror jeg er Guds vilje” (for å si det enkelt).

Om man kan tenke seg (for anskuelighetens skyld) å presse sammen profetenes dager slik at de kommer i så tett rekkefølge at man kan besvare nevnte trosspørsmål slik: ”Nei, nei, nei, nei, nei, ja”.

Betrakt disse svarene. Alle profeter kommer og oppfyller tidligere profeter. Situasjonen blir rimelig spesiell om en troende (eksempelvis) hevder: ”ja, jeg tror på Jesus, men ikke at Guds vilje er oppfylt med tidligere profeter”. Det er i lys av enhver profets oppfyllelse av tidligere profeter en også bør betrakte Bahá’u’lláhs komme. Han oppfyller alle tidligere guddommelige åpenbaringer i et enhetlig lys.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #6

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Et viktig poeng du har her

Publisert over 10 år siden

Hvem har presentert oss for begrepet Gud om ikke profetene? Uten disse profetene hadde vi vel heller ikke hatt begrepet Gud?

Så hva profetene har formidlet til oss gjennom bibelen, er kanskje selve  fortellingen om hvordan vi skal søke og forholde oss til denne Gud? Slik disse profetene har kommet og spredd sin forståelse til folket opp gjennom historien? Det har vært lovet at vi aldri vil være uten ledelse av slike Gudslys blant oss. - De kommer gjerne når det er som mørkest, når tiden står på terskelen til en ny æra..

Og det viktigstet: Alle vil anerkjenne de profeter som har kommet før dem. - Slik utgjør de en kjede av "lysbærere" med nytt liv til menneskene, når disse strever i mørket. (hvor er det mørkest nå?) Derfor blir det viktig å peke på "Lyset" for den tid vi lever i.

I fellesskapet som oppstår rundt en profet vokser Enheten "Jesu legeme" fram. Rundt ideene og etikken til åpenbareren. - Profeten kan kalles ved mange navn. Begrepet "Gudsmanifestasjon" formidler jo at han er i den tilstand, at han kan tale med Guds stemme til menneskene?

Det synes klart, at om vi IKKE anser oss selv å være profeter, så vil vår "Gudstro" måtte rette seg mot det LYS som ble kilden til våre nye liv? 

Om det var Pauli ord, Muhammed, Bab eller Baha'u'llah,  så blir da utfordringen å se at disse "lys" har utgått fra den samme kilde. Denne kilde kan kanskje også beskrives med Jesus som selve "Åndens Far"? -  Slik at konflikter mellom religioner kan bringes til opphør? Anerkjennelsen av andre religioners profeter blir et viktig og nødvendig skritt på veien videre for vår sivilisasjon.

vennlig hilsen mette

Kommentar #7

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Det synes klart, at om vi IKKE anser oss selv å være profeter, så vil vår

Det er kjekt å lese dine kommentarer, Mette.

Øyeblikket av denne forvirringens og likegyldighetens tid at man av egen fantasi finner å tillate seg og "shoppe" rundt i alternative tilbud for å sette sammen en egen "suveren" hustro, er snart forbi. Ikke ved motstand, men av opplyst innsikt. Hvor mye bedre er det ikke å finne troen i enhetlig og guddommelig ro for menneskeheten enn å sanke sammen til en tro etter et ønske om å beskytte seg i en urolig og omveltende verden rundt en.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #8

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Punktet.

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Avklaringen jeg har vært innom peker logisk til at profetens ord var først eller det første punkt.

Hvorfor poste dette under « Islam & andre religioner» når punktet som opplyser om skaperens vilje ikke tar hensyn til religioner, oppfordrer til noen form for religiøs tro el. bryr seg om hvilken religion tilhøreren for tiden praktiserer?

«Punktet» er mitt "selv" (mitt ønske), det er bare et punkt i hjertet og alle har denne sjette, fortsatt sovende åndelige sans; denne kalles «punktet i hjertet», «sjelen» el. «den potensielle ild». Den sjette sans er også kalt det åndelige beholder/ båt (Kli), det fortsetter å eksistere selv uten den materielle virkeligheten (kroppen). Alle, dvs. min neste/ de andre er hele min beholder/ skipet (Kelim), alles Ønsker i enhet.

Viljen er styrt av ønsket og livet leves enten i mørket dersom punktet ikke er opplyst av «Solen» (som jeg liker å kalle Skaperen, Giveren el. Lyset.), opplyst av solen leves livet i Lyset.

Bildet som samsvarer med den 9ènde hebraiske bokstaven, Tet, er det samme som symbolet for Jorden, et hjul med et kryss og ett punkt midt i korset. Tet er forstått som «skjult sannhet som gir nytt liv», dersom sannheten høres og lydes.

«Profet» (Nâbı̂y', første gng. omtalt i Gen 20:7) er Ordet (stemmen) fra Punktet.
Dette avslører at en Profet ikke er en fysisk person som sier el skriver synlige ord på fysisk papir, men en stemme i vårt indre som veileder til nytt liv om den høres og gjøres.

Det blir forvirrende når du en plass referer til profeten Bahá’u’lláh som om han var en fysisk historisk person en burde lytte til og samtidig til Bibelens profeter som der utelukkende omtales som spirituelle, dvs. stemmer i menneskers (jøders) indre som resulterer i at han blir ett folk (israel).

«Jøde» er et menneske som krysser grensen til det spirituelle ved å lytte til profeten i sitt indre.

«Israel» er mennesker som søker seg rett på (Isra) skaperen (El).

De som hører profeten og følger Lyset vil manifestere Gud, før det finnes han bare i de blinde troendes fantasi, der snakker du sant :-) 

Profeten sitter i punktet i navet av livshjulet og "livshjulet" er kroppens (jordens) reise gjennom tiden.

Kommentar #9

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

«Profet» (Nâbı̂y', første gng. omtalt i Gen 20:7) er Ordet (stemmen) fra Punktet.
Dette avslører at en Profet ikke er en fysisk person som sier el skriver synlige ord på fysisk papir, men en stemme i vårt indre som veileder til nytt liv om den høres og gjøres.

Det kan ikke være slik at hvert enkelt menneske skal vandre rundt som et sort hull som suger alt meningsinnhold og energi til seg, men slipper ingenting ut annet enn hullets umettelig selvsentrerte tilstedeværelse.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

PS: Dette kom fra mitt indre.

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Oppfattelse av virkeligheten.

Publisert over 10 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det kan ikke være slik at hvert enkelt menneske skal vandre rundt som et sort hull som suger alt meningsinnhold og energi til seg, men slipper ingenting ut annet enn hullets umettelig selvsentrerte tilstedeværelse.

Hvert enkelt menneske er en falt del av Giveren, som del er vi motsatt, dvs. egoistiske mottakere av giverens underhold, vi eksisterer og utvikler oss kun ved mottakerapparatets økende behov, ønskene vokser og krever stadig mer, vi slipper ut -gir- kun det vi først har fått og bare om vi føler nytelse ved giverhandlingen, vi gir ikke for å gi, men for å motta en fordel.

Som en bisetning kan nevnes at noen av verdens skarpeste hjerner leker med tanken om at kanskje universets sorte hull gir ut lys (energi) på andre siden.

Føler du at du er umettelig og selvsentrert så er det slik skapningen er skapt, ellers hadde han ikke hatt et stadig større ønske som har lokket og drevet oss til utvikling, fra det stillestående til det organiske, videre til det animalske og opp på det snakkende nivået der vi er i dag.
Ønsket -mitt selv- er punktet skapt som et tilknytningspunkt som skal suge til seg så mye næring som mulig, det må vokse skal vi bli den vi er planlagt å bli ihht. skapertankens bilde, navlestrengen er forbindelsen, kalles også nåløyet.

Helevirkelighetensinntrykk avdekkes inni ønsket (mangelen) vårt. Alt vi ser og fornemmelsen av bevegelse, sted, tid og volum er innsikt i mangel (eller i ønske).

En viss mangel gir oss følelsen av tid, en annen gir oss følelse av endring, en tredje gir følelse av volum osv. Farger, lyder, høyde og bredde er alle sammen ulike ønsker -eller vektorer- som sammen skildrer virkeligheten for oss, både denne og den spirituelle.

Den eneste forskjellen er, vi i vår virkelighet forestiller oss at vi befinner oss blant skikkelser som eksisterer utenfor oss, denne verden oppfattes på utsiden. I den spirituelle virkeligheten, derimot, fornemmer vi og innser at det er våre indre krefter som skaper virkeligheten inni oss. Den fornemmelsen og forståelsen oppnår vi i henhold til vår kontroll over disse kreftene eller ønskene.

Egoismen, ”farao”, er en konge som stadig legger på oss mer arbeid for om mulig å gi oss større nytelse og fylle mangelen, den dagen vi i vårt slavearbeid oppfatter tomhet, stress og fortvilelse uansett all mottatt nytelse, er et ”møtepunkt”, et ”veikryss” der ”profeten” taler i sentrum av livshjulet. Vi i ytterkanten streber stadig videre og føler stress og tomhet ved manglende ro.
Den sterke lengselen etter balanse og fred, evig nytelse, lar oss føle en stor mangel, som i en dyp mørk tom brønn, da først har vi muligheten til å se Lyset fra oven, avsløre egoismens umettelige trang til stadig fler og større gaver fra Giveren.
Veiledningen fra punktets ”stemme” vil da gi oss den informasjonen vi behøver for å korrigere oss og utvikle giveregenskaper identisk den spirituelle virkelighet, evnen å gi vil gi oss Skaperens nytelse. Stemmen vil lære oss hvem vi er og hvordan korrigere oss, vi våkner og blir oss bevisst hvordan ferdigsstille skapningen, gå fra det snakkende og opp i det spirituelle.

Bli konge over kong farao, innta Landet, og dit kommer vi ikke uten et gigantisk ønske om det, et stort ego påpekt av profeten og korrigert ved hjelp av en intensjon om å gi. Å gi er umulig for egoisten, men han kan bygge seg en bevisst intensjon som følge av erkjennelsen av sin selvsentrerte tilstedeværelse.

Dersom jeg ikke kan kontrollere kreftene til mine egne ønsker og mangler, synes disse kreftene eksterne og utenfor min kontroll, da er det lett å henfalle til en tro på en utenforstående eksistens, men skaperens giveregenskaper utvikles kun via punktet og dets profet i vårt indre. Alt handler om hvordan ønskene og manglene i meg påvirkes av lyset som kommer ned og ikke om tro på lyset der oppe, hva det utfører behøver vi ikke tro på, det ser vi etterhvert som vi lytter til og elsker andre, det store Ønsket.

Da kan vi svare ja, ja, ja, ja, ja og ja til alle profetene, vi har lært at deri ligger utvikling, selv om neste ”ja” medfører enda mer nærgående korreksjon, har vi tillit til stemmen og utfallet er ønsket responderer vi på profetens ord, vi blir en refleksjon av lyset uten at lysets kilde kan sees.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere