Mohamed Abdishazan

32

Islam - en verdensreligion eller en kult?

Religionsfriheten handler bare ikke om retten til å tro på det man vil, men også retten til å skifte ens tro. Når skal eks-muslimer få fred fra de som begrenser en verdensreligion til å være en dødskult?

Publisert: 4. jan 2012

Jeg postet dette innlegget i NyeMeninger en stund tilbake. Jeg poster det på nytt med visse forandringer, i anledning av undersøkelsen til trosfrihetsorganisasjonen Open Doors og som et relevant tilsvar til debattleder Johannes Morkens innlegg (2/1).

Ifølge Open Doors så er hele 38 av 50 nasjoner som topper listen muslimske.Så kan man diskutere hva betyr det at de er muslimske eller islamske osv? Men poenget her er at majoritetsbefolkningen og staten i en god del tilfeller er akkurat: muslimsk og/eller islamsk. Dette er en virkelighet vi alle må forholde oss til, særlig de av oss som er muslimer.

I et innlegg fra 2/1 så forteller Johannes Morken om tilværelsen til palestinske eks-muslimer i Galilea, Israel. Dette er også en av mange triste fortellinger. Det bør ikke være slik! Religionsfriheten er en viktig menneskerett.

Dette innlegget handler primært om hva islam sier om apostasi og religionsfrihet. I innlegget nedenfor så viser jeg tilbake tiil et eksempel fra Norge (!), fra Maldivene (et av de landene som topper lista til Open Doors) og en personlig oppmuntring til vestlige muslimer.

                                                       -----------

De fleste av oss har kjennskap til den ubehagelige sannheten som skildrer virkeligheten for mange millioner mennesker på vår klode. Det vil si de frafalte. En del av dem konverterer til kristendommen, men en god del konverterer også til andre religioner, mens en del blir ikke-religiøse (agnostikere og ateister). Mange av de kristne som blir forfulgt i de 38 muslimske nasjonene er frafalte muslimer. Det er ikke noe tvil om det.

Det finnes per dags dato bare en bestemt religion hvor majoriteten av de som kaller seg selv lærde (hva enn det skal bety) eller geistlige foreskriver dødsstraff (eller fengselsstraff) som reaksjon mot frafall fra den islamske troen. Ved å bruke utdrag fra hadithlitteraturen, så blir en slik tolkning foretatt. Fra Maldivene i Øst til muslimske miljøer i Vesten, så kan det å forlate islam koste deg dyrt – veldig dyrt.

Vi kjenner til de mer frittalende eks-muslimene som Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan og Maryam Namazie. Dette er tre individer som blir truet på livet fordi de er frafalte. Man trenger ikke å være enig med deres standpunkter. Dette handler ikke om enighet, men om religionsfrihet. Dette er en menneskerett som uheldigvis blir tatt for gitt i Norge. Kanskje det er fordi det er relativt enkelt å melde seg ut av "majoritetsreligionen" (skriver med gåseøyne fordi de fleste nordmenn er sekulære/ikke-religiøse)? Det holder vel med å ringe eller sende mail til det lokale kirkekontoret og vips så er man ikke lengre medlem av statskirken. Situasjonen er ikke så enkel for afghanske asylsøkere i Hå-asylmottak og Mohamed Nazim fra Maldivene. To eksempler på et globalt problem.

I Norge så har vi religionsfrihet?

Det har i de siste månedene vært en del styr i Hå asylmottak. En afghansk asylsøker som hadde konvertert til kristendommen ble utsatt for vold fra noen muslimske beboere. Det har senere kommet fram at det er snakk om flere eks-muslimske beboere som har blitt utsatt for en eller annen form av trakassering eller vold. Dette er en reaksjon mot det at de er åpen om sitt frafall.

UDIs svar på problematikken er en informasjonsfilm om religionshets.  "Temaet ble aktualisert da en afghansk asylsøker fikk helt kokende vann over seg på Hå asylmottak på Jæren i Rogaland i august. Han har forklart at han ble utsatt for dette av en muslim på mottaket fordi han hadde konvertert fra islam til kristendom."

Men hva mer skal gjøres for å verne "Ali" og hans likesinnede fra de som ønsker dem vondt?  Når skal de bli beskyttet fra de som ikke er innforstått med at her i Norge så har vi noe som heter religionsfrihet? Hvorfor har ikke andre politikere enn bare Hans Olav Syversen fra KrF kommet på banen?

Den modige maldiveren

Mohamed Nazim er en maldiver som erklærte at han var en ateist foran flere tusen mennesker (majoriteten - hvis ikke alle var muslimer). Dette var under et arrangement i 2010. Den kjente TV-predikanten Dr Zakir Naik holdt et foredrag i Maldivene.  Mohamed Nazim ble arrestert, først og fremst for å verne han mot represalier (noe som sier en del om de som truer mennesker som frafaller en religion). Han var fengslet i flere dager inntil han konverterte tilbake til islam.

I ettertid så kan man vel si at det var fornuftig av Nazim å akseptere den islamske troen igjen. Hvis ikke så kunne det fort ende med at en eller annen ekstremist ville angrepet og i verste fall drept han. Så lenge Mohamed Nazim befinner seg i Maldivene så må han jo bare akseptere å konvertere tilbake til islam gjennom tvang? Men hva sier du til at afghanske asylsøkere eller eks-muslimer som har konvertert til kristendommen blir angrepet i Vesten? Maldivene er et eksempel på en av de nasjonene i den muslimske verden som har lover som åpner for at frafalte skal straffes. Lovene blir forlatt i den muslimske verden, men mentaliteten blir tatt med til Vesten. 

Kort om teologi og personlig forespørsel til vestlige muslimer

Selv om islamske organisasjoner i Vesten har vært klare på å fordømme vold mot eks-muslimer, så har det fortsatt ikke vært noen effektive tiltak rettet mot denne problematikken. Dette er så langt som det jeg har fått med meg. Islamsk Råd Norge har tidligere vært ute og fordømt dette her. Men hva mer enn fordømmelse? Det må vel noe handling til også?

Dette er for øvrig relativt enkelt å forholde seg til – hvis man er villig til det. Hvis man er av den formening at islam er en verdensreligion så vil man forkaste den tolkningstradisjonen som ikke bare åpner opp for forfølgelse av frafalte, men til og med gir dødsstraff for det i land som Saudi Arabia, Iran, Maldivene osv.  Jeg har tidligere i et innlegg her nevnt den amerikanske jussprofessoren Abdullahi Ahmed An Naim. Han tar opp denne problematikken i sin essaysamling Islam and Human rights og er klar på viktigheten av religionsfriheten. Kanskje man skal lytte mer til muslimer som An-Naim enn de som agiterer dødsstraff for frafall? An-Naim er ikke alene om å ha dette synspunktet. Mange andre muslimer og særlig akademikere og teologer deler hans synspunkt. Noe som kommer klart fram i denne listen her hvor over 100 muslimske akademikere, teologer, samfunnsdebattanter osv uttaler seg om straffen for frafall.

Det er viktig at de av oss som er muslimer her i Vesten er med på å forandre den muslimske mentaliteten som passivt eller aktivt fremprovosere den slags vold mot eks-muslimer i Vesten. Hvorfor gir du din nye bror eller søster i religionen en klem, mens du er likegyldig til volden som eks-muslimer blir utsatt for? Muslimer i Vesten må være de første til å vise at islam kan tolkes i samsvar med de moderne menneskerettighetene på dette området her.

Det er veldig problematisk at man lar såkalte lærde og geistlige begrense en verdensreligion til å være en nærmest mafia-lignende organisasjon hvor den eneste veien ut, er ved hjelp av en body bag. Religionsfriheten handler bare ikke om retten til å tro på det man vil, men også retten til å skifte ens tro. Når skal vi muslimer ta det siste leddet seriøst? Når skal de geistlige som ikke tar religionsfriheten seriøst,  miste makten sin? Hvorfor fratar man ikke dem denne retten de bruker til å undertrykke annerledestroende? Når skal ijtihad være mer gjeldende? Og sist men ikke minst når skal eks-muslimer få fred fra de som begrenser en verdensreligion til å være en dødskult?

Kommentar #1

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Abdishazan er en av foreløpig få modige muslimer som tør å rette søkelys mot problematiske aspekter innen islam. Veien videre er helt avhengig av at flere muslimer følger hans eksempel, og tør å kritisere det som bør kritiseres innen islam. Ikke-muslimer kan kritisere så mye de vil, men til syvende og sist er det muslimene selv som må ordne opp i disse problemene.
Om Abdishazan får følge av flere, er dette noe ulama ikke kan unngå å ta ad notam.

Bra-knapp aktivert!
 

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert nesten 10 år siden

Mohamed Abdishazan - du er en modig og viktig stemme i samfunnsdebatten.

Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Islam er ikke religion

Publisert nesten 10 år siden

Jeg forstår godt intensjonene med dette innlegg, og de bifalles. Religionsfrihet innebærer selvsagt også retten til å endre ens ståsted. Det er barbarisk og forkastelig at personer forfølges, trues, tortureres, og myrdes for å skifte ståsted. Slike praksiser har intet i vår verden å gjøre.

Samtidig skal en huske på at Islam fundamentalt sett ikke er en religion. 'Religion' er av gammelt romersk opphav, og har en lang og innfløkt historie i Europa. Islam er en totalideologi. Ikke bare skal underkastelsen skal være total, i hvis lys man godt kan forstå hvorfor Islam kommer så dårlig ut på Open Doors' undersøkelse; total er også den ideologi som styrer livet fra det største til det minste.

Kommentar #4

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Islam er en totalideologi. Ikke bare skal underkastelsen skal være total, i hvis lys man godt kan forstå hvorfor Islam kommer så dårlig ut på Open Doors' undersøkelse; total er også den ideologi som styrer livet fra det største til det minste.

Dette er velkjent for de som setter seg litt inn i problematikken, men praksisen varierer selvsagt. 
Muhammeds "interessante" dobbeltrolle som profet og hærfører var i følge Torleiv Haus, en av årsakene til islams suksess.

Det er verdt å merke seg at et argument som fremdeles ofte brukes når fundamentalister vil forsvare dødsstraff for apostasi, er sammenlikningen med militært forræderi/desertering; 
- "Dersom man mener at det er riktig å gi dødsstraff for desertering, er det vel ikke noe verre å praktisere dødsstraff for apostasi." 
En tydelig påminnelse om at islam er mer enn en religion. 


Kommentar #5

Haakon Hellenes

4 innlegg  265 kommentarer

Islam - tolerant religion?

Publisert nesten 10 år siden

En meget betimelig innlegg, som er konsentrert om konvertittspørsmålet. Det er imidlertid mange andre spørsmål der mange med definisjonsmakt går inn for reaksjonsmåter, også juridiske, som sterkt bryter med "common values".

En video som belyser disse forhold:

http://www.youtube.com/watch?v=EPL_QrvQSY4

 

 

Kommentar #6

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

bra

Publisert nesten 10 år siden

Veldig bra at du hever røsten mot denne galskapen

Kommentar #7

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Signeres

Publisert nesten 10 år siden

Og håper det ikke koster deg for mye.

Kommentar #8

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Mohamed! Nok engang en god og balansert artikkel. Du er en av de jeg har størst respekt for. Fortsett ditt viktige arbeid

Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Ja det er med en viss undring jeg hver dag åpner ulike nyhetskanaler. 10-20-30 drepte både her og der. En voldskultur uten like. Det er skremmende. I tillegg er det vold hvor man enn snur seg, overfor kvinner, barn............. kort og godt et voldelig samfunn på alle fronter later det til.

Men hva gjør man? Islam kan ikke reformeres på samme måte som kristendommen ble det for det vil være et så forferdelig frafall av vantro at det vil utløse ikke bare opptøyer men rene kriger ut fra de forutsetninger som nevnes i tidligere innlegg.

Hvor går veien?

Kommentar #10

William Fuglset

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Kan ikke annet enn å applaudere et slikt innlegg, Mohamed. Interessant, velformulert og kunnskapsrikt!

Samtidig er det trist å lese svar som at «islam ikke er noen religion», så trist at jeg faktisk registrerer meg på Verdidebatt bare for å kommentere det. Man kan helt sikkert sammenligne islamistiske ekstremister (og andre religiøse ekstremister) med militære ideologier. Men å hevde at islam ikke er noen religion blir i overkant respektløst overfor Mohamed, samt majoriteten av muslimer, som definitivt følger en religion.

Kommentar #11

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Veldig bra :-)

Publisert nesten 10 år siden
William Fuglset. Gå til den siterte teksten.

Samtidig er det trist å lese svar som at «islam ikke er noen religion», så trist at jeg faktisk registrerer meg på Verdidebatt bare for å kommentere det

Selvfølgelig ER islam en religion. Til og med en utrolig vakker religion? Man kan studere 1300 tallet og deres fantastiske byggverk basert på matematiske erkjennelser, som for eksempel Alhambra i Granada (Spania), så vil man skjønne det.

Det virker som det skjer voldsomme prosesser innad i de muslimske samfunn, for å rense deres egne forestillinger fra feilaktige oppfatninger. (Det vi i vest ofte forbinder med islam)

vennlig hilsen mette

Kommentar #12

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Religioner må også tåle forskjeller

Publisert nesten 10 år siden

Jeg må jo bare si Gud skje lov og takk i Jesu navn for at Norge ble influert av Bibelens gud og ikke andre guder. Vi må jo takke dypt på våre knær som har fått kjenne bærekraften til kristendommen og som har latt oss nyte friheten.

Ellers - selvom mange kristne har sine egne menigheter, som baptister, metodister, adventister, mormonere m fl. så er de iallefall ikke ute etter å drepe uskyldige fordi andre har andre syn på tro, og forskjellige meninger innen kristendommen. Vi kristne er også segregert i forskjellige forsamlinger. Kanskje DET kan være en løsning. Å danne egne meningheter der dere kan dele deres tro med likesinnede, slik vi har her i Norge. En menighet f eks for moderate muslimer. Ha egne forsamlingshus der dere kan dele deres synspunkter - forhåpentligvis i fred og ro. I Kina hvor det er stor kristendoms-forfølgelse har folk dannet egne hus-menigheter og dessverre må mange holde andakter og gudstjenester i det skjulte. Men de føler iallefall de får støtte fra sine brødre og søstre og kan be sammen. Her i Norge har de som ikke har noen gudstro også egne forsamlingshus. F eks de som kaller seg humanister og deres forbund. Humanistenes forbund har egen administrasjon også midt i byen. Så det er både meningheter, foreninger, klubber og mye mer - hver for sin egen interessegruppe, så vi er priviligerte her i Norge og vesten forøvrig. Selv er jeg med i en kristen tv-menighet og føler den er den rette for meg. For der taler de etter MITT hjerte og min ånd. Det er viktig at man føler hvile og harmoni med likesinnede. Ønsker deg ALT GODT og Gud velsigne deg og som kristen tilføyer jeg - i Jesu navn, og håper du ikke blir lei for det. ALT GODT.

Kommentar #13

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Om begrep, ikke disrespekt

Publisert nesten 10 år siden
William Fuglset. Gå til den siterte teksten.

Men å hevde at islam ikke er noen religion blir i overkant respektløst overfor Mohamed, samt majoriteten av muslimer, som definitivt følger en religion.

Min påstand var selvsagt ikke uttrykk for manglende respekt for muslimer eller Islam. Bare en påpekning av begrepets innhold.

Konklusjon: hvis Islam, i senere tid, ønsker å la seg innlemme i kretsen av 'religioner' skal den altså også bare erkjenne at dens status hviler på et romersk begrep. Jeg er langt fra sikker på at Muhammed selv, eller andre opprinnelig konstituerende figurer innenfor Islam ville applaudere dette.

Jeg er også overbevist om at Abdishazan selv er noenlunde enig i mine små betraktninger her.

(For meg personlig, er det knekkende likegyldig om Islam ønsker å være en romersk definert 'religion' eller ikke.)

Kommentar #14

William Fuglset

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

(For meg personlig, er det knekkende likegyldig om Islam ønsker å være en romersk definert 'religion' eller ikke.)

Oxford Dictionary definerer religion som «the belief in and worship of a superhuman controlling power, especially a personal God or gods», og jeg tror det er slik de fleste vil definere religion i dag. Og jeg kan ikke se at islam ikke faller inn under begrepet. 

Forsåvidt er det revnende likegyldig hva både du og jeg definerer som religion i det hele tatt :) Da er det langt viktigere at muslimer med de samme holdningene som Abdishazan kommer på banen.

Kommentar #15

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Enig

Publisert nesten 10 år siden
William Fuglset. Gå til den siterte teksten.

Da er det langt viktigere at muslimer med de samme holdningene som Abdishazan kommer på banen.

Helt enig!

Jeg taler selvsagt ikke om overflatiske definisjoner i denne sammenheng uansett. Vi kan godt la det ligge. Men jeg vil faktisk tro at Muhammed profeten selv ville bli rasende hvis et opphavelig romersk begrep (eller egentlig sett av begreper) skulle definere hans visjon og profeti. Jeg tror også muslimske lærde er klar over dette. Dem om det.

Kommentar #16

Henning Rutledal

24 innlegg  695 kommentarer

Dødskulten Islam

Publisert nesten 10 år siden

Picture of the Week
The first Islamic terror attack of 2012 took place a few minutes 
after midnight, when fundamentalists threw a grenade into a
New Year's Eve party in Kenya.  Last year, more than 9,000
people were killed in the name of Allah in at least 57 countries. 

Islam's Latest Contributions to Peace
"Mohammed is God's apostle.  Those who follow him are ruthless
 to the unbelievers but merciful to one another"
  Quran 48:29

2012.01.05(Karbala, Iraq) - A Sunni suicide bomber blown himself up next to a crowd of Shiite pilgrims, massacring at least fifty.

2012.01.05(Nassiriya, Iraq) - Five Shiite pilgrims are blown to bits by Sunni roadside bombers.

2012.01.05(Thal, Pakistan) - Sixteen captured Pakistani troops are brutally tortured and executed by Tehrik-e-Taliban fundamentalists.

2012.01.05(Baghdad, Iraq) - Sunnis plant a bomb on a motorcycle next to a group of Shia day laborers lining up for work. At least thirteen are killed.

2012.01.05(Baghdad, Iraq) - At least sixteen Shiites are sent to Allah by Sunni car bombs planted in their neighborhood.

2012.01.04(Bhittaiabad, Pakistan) - A woman is strangled, shot and then burned to death by her brother-in-law on suspicion of immoral behavior.

Kommentar #17

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Svar til alle!

Publisert nesten 10 år siden

Takk for tilbakemelding folkens.

Henning Rutledal, terrorisme er et globalt problem. Hvis du ser på lista over de drepte så vil du se at de fleste ofrene for terrorisme er muslimer. Alle de handlingene er en tragedie! De menneskene vil få sin rettferdighet i det neste liv!

Kommentar #18

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Rutledal

Publisert nesten 10 år siden
Henning Rutledal. Gå til den siterte teksten.

The first Islamic terror attack of 2012

Her har vi med en svært belest og reflektert ung muslim å gjøre, som har skrevet et langt og interessant innlegg med skarp kritikk av en del negative sider ved egen religion.  Han er usedvanlig modig og frittalende.  I stedet for å gi ham støtte og anerkjennelse, så kommer du bare med en av disse sedvanlige, helt unyanserte lenkesamlingene dine!

Kommentar #19

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.

de fleste ofrene for terrorisme er muslimer

Godt poeng

Kommentar #20

Henning Rutledal

24 innlegg  695 kommentarer

Rettferdighet

Publisert nesten 10 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.

Henning Rutledal, terrorisme er et globalt problem. Hvis du ser på lista over de drepte så vil du se at de fleste ofrene for terrorisme er muslimer. Alle de handlingene er en tragedie! De menneskene vil få sin rettferdighet i det neste liv!

Ja, og de fleste terroristene som dreper muslimer er muslimer, -måtte rettferdigheten komme de uskyldige i møte!

Kommentar #21

Henning Rutledal

24 innlegg  695 kommentarer

De geistlige

Publisert nesten 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Han er usedvanlig modig og frittalende.

Undertegnede støtter og anerkjenner, i aller høyeste grad, Mohamed Abdishazan, men har du lest hva han problematiserer?:

"Når skal eks-muslimer få fred fra de som begrenser en verdensreligion til å være en dødskult?"

Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Det er meget rosverdig at en som kjenner kulturen slik Abdisahzan gjør å ta opp problemstillingen slik han gjør. Det er en viktig sak og hvis man skal bedrive økumenikk i dag kan det være mest målrettet å forsøke å få utenlandske krefter i tale slik at man kan stoppe volden som foregår på alle nivå. Vi må erkjenne at vi lever i et voldssamfunn noen hver, og vi kunne så absolutt feie bedre for egen dør. Men likevel er det større problemstillinger å ta fatt i når samfunnet er styrt av mannens rettigheter - ja endog hans kjønnsorgan - av mannens undertrykkelse, av herredømmet over familien, og det feudale samfunnssettet. Om misjon i forsiktige former og utenrikspolitikk knyttet til reformer kunne ha noen plass er det i dette bildet. Den arabiske vår er bare en episode i den lange utviklingen som må skje. Underveis bør man sette inn vestlige ressurser i statsbygging etter demokratisk modell, og forsøke å få gjennom noen grunnleggende ideer om mer moderne måter å forholde seg til innbyggerne og hverandre på enn å drepe dem for den minste ting. Korrupsjon og maktmisbruk sitter i veggene fra Atlanterhavet til Stillehavet, og det er et langt lerret å bleke. Uten at vi får startet kommer man heller ikke i mål.

Kommentar #23

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Å forstå

Publisert nesten 10 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.

Religionsfriheten handler bare ikke om retten til å tro på det man vil, men også retten til å skifte ens tro. Når skal vi muslimer ta det siste leddet seriøst?

Det er bra at du engasjerer deg og trosfrihet er en menneskerett.  Imidlertid kunne det tenkes at muslimene bør avklare en del saker og ting.  Bl.a. hvordan plasseres Muhammed inn som et eksempel til etterfølgelse og i hvilke saker?  Hans liv og levnet påkaller ikke akkurat respekt på et eneste område.     Det er jo også rimelig åpenbart at islam har en klar politisk dimensjon etablert av Muhammed selv.  Til sammenligning finner man ikke dette hos Jesus Kristus.  Da dukker spørsmålet opp om Islams politiske aspekt kan tolereres dersom man finner inspirasjon hos Muhammed.

 

Kommentar #24

Kristian Meisingset

1 innlegg  5 kommentarer

Bra innlegg

Publisert nesten 10 år siden

Igjen, Abdishazan.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere