Annette Heyerdahl

20

Hitler ikke strafferettslig tilregnelig?

Vrangforestillinger, overdimensjonert selvfølelse, søkte fiendebilder og kynisk nedslakting av uskyldige mennesker fant man hos Hitler også.

Publisert: 29. nov 2011

Det er ikke vanskelig å finne mange fellestrekk mellom Hitler og ABB. Med norsk "sakkyndig" vurdering ville nok også Hitler blitt erklært ikke strafferettslig tilregnelig. Ikke rart at en vanntro verdenspresse rister uforstående på hodet.

Er det noe ABB vil klare fint, så er det å fremstå som en høflig ung mann. Om tre år skal det vurderes om han er frisk igjen. Da har han hatt tre år på å vise at han har blitt snill gutt. Han kan være i frihet og vi får se ham som gjest hos Skavlan.

Kommentar #1

Anders Larsen

0 innlegg  75 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Det er en god regel i politikken at man ikke skal svare på hypotetiske spørsmål. Naturligvis kan man gjette og synse inn i evigheten om onkel Adolfs ene testikkel og andre spissfindigheter verden har lurt på siden hans voksne liv tok til. Når vi ikke er kommet til svaret enda kan det også bare være i lys av dagens kjennelse om Breivik. Dette er sannelig komplisert nok, og noe til avsporing om man egentlig ønsker å diskuter Breivik. Vi må våge å se virkeligheten i øynene slik Breivik ikke kunne eller kan, og heller gå rett på den saken det gjelder fremfor å surre med Hitler som ikke lenger er i stand til å gjøre rede for seg.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vel

Publisert nesten 10 år siden

om Hitler led av paranoid schisofreni så skjønner vi jo hvor farlige slike personer kan være med vranforestillinger som ikke ligner det alminnelige verdensbilde? Men han slapp i hvert fall unna tvangsinnleggelse?

Kommentar #4

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

psykologi

Publisert nesten 10 år siden

Få ville si at Hitler og Stalin var paranoid schizofrene skriver en psykologi professor i et oppslag i media. Man kan vel si Hva visste psykologien om slikt for 70-80 år siden, hadde dem slike begreper da...betviles. Det er greit i ettertid å filosofere, men nye begreper og syndromer oppstår hvert år i denne kvasi vitenskapen.

Kommentar #5

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Anders Behring Breivik

Publisert nesten 10 år siden

 

Sykdom er ingen unnskyldning, men en forklaring på atferd. Det er ille at han ikke er diagnostisert tidligere. Det kommer ikke frem nok bakgrunnskunnskap. Man antyder omsorgssvikt og incest. Det er alvorlig for en liten gutt.

Ofrene på Utøya får det ikke bedre om han var erklært frisk. Mange av de miljøene ABB har oppsøkt er høyre ekstreme, fanatiske, psykiatriske, udiagnostiserte miljøer.

Helsevesenet og barnevernet må samarbeide bedre med politiet.

Mange av de tunge, hyppige, voldssituasjonene  politiet må håndtere i gatebildet, i hjemmene og ellers i samfunnet, springer ut i fra psykistrien.

Mange familier opplever, redsel, skam og skyld når en i familien blir psykisk syk. Det kan hindre oppklaring og hjelp.

Ondskap må temmes.

Mvh Tove-Signora Magnussen

Kommentar #6

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

ABB

Publisert nesten 10 år siden

Det er forskjell på psykopati og schizofreni.

Mvh Tove-Signora Magnussen

Kommentar #7

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det er det

Publisert nesten 10 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.

Det er forskjell på psykopati og schizofreni

en psykopat er perfekt og vil ikke bli bedre

en scizofren kan ønske bedring

jeg tror mannen er psykopat og tilregnelig

Kommentar #8

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

mange.....

Publisert nesten 10 år siden

Jeg tenker noen ganger at en god del mennesker har psykopatiske trekk og elementer av schizofreni, heldigvis har de fleste dette under kontroll og vedkommende fremstår kanskje mer for andre som at han/henne har en noe irriterende oppførsel.

Kommentar #9

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Annette Heyerdahl. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke vanskelig å finne mange

Vär klar over at selv om jussen er en normativ vitenskap, er det norsk lovgivning AAB skal dömmes etter. Den har i mange tilfeller flere svakheter.  Det ble rett etter 22/7 bl.a. foreslått at ABB kunne dömmes etter en paragraf om folkemord til 30 års fengsel.  Noen stortingspolitikere ville endog forandre lovverket i Norge for å få AAB dömt til en lang straff.  Det kan virke som om disse politikerne ikke stoler på det norske lovverket, og er villige til å forandre det etter tilfeldige forhold som oppstår i samfunnet.  Slik tenker man også i de såkalte bananrepublikker.

Det er mulig at Hitler og Stalin hadde alvorlige sinnslidelser som f.eks. paranoid schizofreni, men man må väre klar over at begrepet strafferetslig utilregnelig varierer i fra land til land, og i fra tid til tid.  I mange land i dag ville ABB kunne dömmes til den lengste fengselsstraff med diagnosen alvorlig psykose..

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere