Magnus Leirgulen

66

Englene i Bibelen

Publisert: 23. okt 2009

Faktisk tre måneder før  Prinsesse Märta  lanserte sine engler for et par år siden satte jeg meg fore å finne ut hva Bibelen sier om engler. Jeg fikk lov til å holde et par foredrag/kåseri om dette emnet også, men registrerte vel liten interesse for Bibelens vinkling på dette område.

Her er et kortfattet summarisk utdrag fra dette.  Her finnes nok lærde som kan si mye mer om dette enn jeg kan, men mitt bidrag kan kanskje være med å demme litt opp mot all denne blandingen av nyreligiøsitet, lysfenomener, psykologi, åndemaning, og skoler med navn fra hedenske fortidsguder med krig og erotikk som spesialområde.

Bibelens engler er skapt av Gud. De har sitt tilholdssted i himmelen, og særlig rundt Guds Trone. Engel betyr sendebud, eller budbærer. Men de har også oppdrag som voktere,  og også som domsfullbyrdere. Jvnf. Sodoma.                                                                                                                                     Det mest kjente tilfellet i bibelen der englene opptrer som budbærere er vel  fødselsbudskapet til hyrdene på Betlemsmarkene..

Engler i en eller annen form er nevnt over tre hundre ganger i Bibelen. Særlig tetner det til Bibelens siste bok   Johs. Åpenbaring vedr. de siste tider.  Her øker engleaktiviten med over 1200 %. I forhold til resten av Bibelen. Her har de mange forskjellige oppgaver.

Englene er åndelige vesener, men kan påkle seg kjød som et menneske i enkelte tilfeller når det er nødvendig.  Eks. Abraham da han fikk besøk av tre menn i Mamres terebinterlund midt på varmeste dagen.

Englene er ikke Guds roboter. De er skapt med en fri vilje til godt og ondt slik som menneskene, og har ansvar for sine handlinger.  Mennesker er også åndevesener, men på grunn av syndefallet har de et dødelig legeme å forholde seg til.

Mennesker er skapt i Guds bilde. Det er ikke mulig å se at englene også er det.  De er tjenende ånder som frivillig og med glede går Guds ærend.  Gud tar seg ikke av englene, men han tar seg av mennesket bl.annet ved englenes hjelp.    Heb 2:16

 16 For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ætt tar han seg av.

Noe å tenke på når vi kaller et vanlig menneske for en engel, selv om fristelsen er nær for oss.

Englene kan altså opptre på mange måter med budskap og hjelp til mennesker som trenger det, også i akutte situasjoner. Dette kan også skje i drømme, med budskap eller advarsler.  At englene har vinger er sannsynligvis bare et bilde på deres mobilitet.  At mennesker som vi ser vitner om englehjelp på forskjellige måter er helt legitimt og i tråd med Bibelen. Noen ganger er det merkbart, men sansynligvis kan det bare registreres sansbart i svært liten grad.

Dette er en bare en liten smakebit av hva englene i Bibelen  står for.  

Men jeg kan ikke la være å nevne at det finnes to slags engler.  Bibelen forteller om en engel i himmelen ”høy og mektig”   som en gang gjorde bruk av sin frie vilje til å motsette seg sin skaper. Han ville bli som Gud, og enda høyere. Det endte tragisk, og en stor del av himmelens engler som tok hans parti fulgte med ham.   I bibelen finnes det bare en gang nevnt termen ”ond engel”.  Derimot har de fått andre navn som onde ånder, urene ånder, demoner m.m..  I følge efeserbrevet foregår det en uhyggelig kamp i åndeverdenen (himmelrommet) mellom disse og himmelens engler, antagelig for å holde en buffersone for menneskenes barn.  Det ser ut til at disse onde, mer og mer slippes løs nå, et endetidstegn det også ?

 I enkelt TV kanaler har det blitt presentert noe av disse ånder som også falskelig viser seg som "hjelpere"

Bibelen sier at til og med sjefen deres, satan kan opptrå som en lysets engel. Her er det mye å bemerke, men vær på vakt.

Märthas engler er mer en tvilsomme spør du meg, de har ingen relevans til Bibelen, etter min forstand.   Englene skal ikke tilbes eller kalles på. De er som nevnt Guds tjenere som Han sender til hjelp  uforskyldt og av nåde når vi kaller på Ham i nød. Det finnes en himlens hærskare av dem, sikkert minst en til hvert menneske på jorden, og dermed både til deg og meg.  la oss glede oss over det også                                                                                                                                                      Men det viktigste budskapet

denne hærskaren noen gang har kommet med er fra evangeliet:  I dag er det født dere en frelser”

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

En lysets engel

Publisert nesten 12 år siden

Å bli til en lysets engel er vel ikke så farlig ? Da er faren allerede over! Det vi skal passe oss for er de som som sprer falsk lære. Surdeigen sier litt om den, Matt.16.6 -11: Dere må da skjønne at jeg ikke snattet til dere om brød (kan identifiseres med himmelbrød/manna som tilhører det evige liv og lysets engel). Men ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig!

Tilbedelsen gjelder himmelens hær - solen og månen og stjernene og hele dens hær, (5.M.4.19) den Gud fullførte på den syvende dag (1.M2.1)

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Josefs drøm

Publisert nesten 12 år siden

I 1.M.37.9 forteller Josef om sin drøm om akkurat denne himmelens hær; Se, solen og månen og elleve stjerner bøyde seg for meg, han var den tolvte selv.

Kommentar #3

Knut Hauge

11 innlegg  24 kommentarer

re

Publisert nesten 12 år siden

Et godt og interessant innlegg , Leirgulen.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere