Magnus Leirgulen

66

Ekteskap - eller ?

Publisert: 23. okt 2009

Ekteskapet mellom mann og kvinne er en fantastisk konstruksjon. Det hører til skaperverket og er velsignet av Gud.  – Ja det er jo hans konstruksjon.

”Til mann og kvinne skapte han dem”.  ”Og Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og blimange”

Ekteskapet er samfunnets viktigste byggestein, institusjon, celler m.m. har det blitt sagt.  Det bryter med kjente matematiske regler:   1+1 blir ikke lenge(r) to, "men mange".

Etter syndefallet ble det forskyvninger i dette også.  Noen får mange barn, og noen får ingen,

noen er lykkelige, andre er ulykkelige, Like fullt har det en åndelig dimensjon, og en juridisk dimensjon over seg.

Men et livslangt ekteskap er ikke lenger en selvfølge.  I den kristne verden er det som regel kjærlighet og selvvalg som resulterer i ekteskap, eller ektepakt.  Men til og med kjærligheten kan være lunefull. Grekerne hadde visstnok flere ord for forskjellige typer kjærlighet.  Her er det  ”eros” som er drivkraften.  Den er så visst ikke altoppofrende og betingelsesløs. Den er egosentrisk og krevende i sin natur, men er likevel drivkraften i startfasen av ekteskapet. (forelskelse) 

Skal ekteskapet bli et livslangt forhold må andre emosjonelle krefter inn etter hvert. Det blir en livslang skole i mange ting. Tilpassningsevne, tålmodighet, trofasthet, evne til å se sin egen egoisme og egosentrisitet fra utsiden og mye mye  mer, og som er forbundet med en helt annen type kjærlighet. Som også er meningen å kunne overføres på eventuelle barn i forholdet.

Men dessverre fungerer det jo ikke alltid slik.  Hvem kan rose seg  av det, selv om en svært ofte også kan se slike mønsterekteskap. Men selve ektepakten er uangripelig og god. ”elske og ære  hverandre til livets slutt.  Hva slags mental grunnskade er det, når en av og til hører at par har gått i fra hverandre med begrunnelsen:  kjærligheten var ikke lenger til stede.”  Har eros vert den eneste  drivkraft er det ikke rart.  Da bygger en på sandgrunn.

Eros var et ubrukelig begrep for NTs forfattere når de skulle beskrive Guds kjærlighet Slik er det også med det norske ordet kjærlighet, og verbet - å elske, i vår tid.  Det er blitt så å si hovedordene i den simpleste kiosk litteratur som kan finnes, og er belastet av det. Men på norsk har vi ikke noe annet å bruke stedet.

Agape var ordet de tok i bruk, og som kunne fylles med den riktige forståelsen.

Livslangt ekteskap mellom mann og kvinne var og  er et tydelig og sterkt symbol, eller metafor i forholdet mellom Gud og  menigheten (mennesket.)  Gud gjennom sin Sønn er på ”frierferd” så og si.  Han leter etter, og samler sin brud, menigheten, og menigheten venter på sin brudgom..

Dette kan vi lese direkte om mange steder i NT.   I GT finnes det fine fortellinger som allegorisk peker frem mot dette.  Elieser, Abrahams tjener og adoptivsønn som reiste langt av garde for å finne en brud til Abrahams sønn Isak, er et enkelt bilde på  Den Hellige Ånd som i dag leter etter mennesker som vil ta i mot brudgommen, Guds Sønn, og bli med til bryllup i himmelen. Ikke når døden skiller og avbryter, men når døden frigjør.

Dette ligger på en helt annen grunnvpoll.  Nemlig : Guds betingelsesløse kjærlighet (agape) gjennom sin Sønn Jesus Kristus.  Agape var ordet NTs forfattere måtte bruke fordi

eros var et ubrukelig begrep i denne sammenheng.

 

Det er ingen menneskerett, eller krav å bli gift. Det er heller ingen menneskerett å få barn.   Mange må leve ugift og trives eller mistrives med det av mange forskjellige årsaker.  Det er heller ikke mindreverdig å leve ugift. 

Den nye ekteskapsloven holder på å snu opp ned på samfunnet.  To samkjønnede kan inngå ektepakt med hverandre på lik linje med det ekteskapet som Gud velsigner sies det.

Men slik kan det imidlertid aldri bli.  Det er selvsagt  ingen som kan nekte homofile en juridisk pakt rundt dette. Og det er helt greit når det engang må være slik.  Men noen åndelig dimensjon over dette kan det aldri bli, uansett hvor mange biskoper som stiller seg bak. Egosentriske pressgrupper har arbeidet i årevis for å få til aksept for en kristen/kirkelig vielse

og velsignelse, uvisst av hvilken grunn.  Men de har nå i hvert fall greid å splitte den kirkelige del av kristenheten i Norge, og skapt onde tilstander mange steder.  Homofile kan leve godt sammen i trygge juridiske former.  Men hvorfor de skal presse seg frem i kirkens rom og tiltvinge seg det de ikke har rett på er ubegripelig.  Andre har pekt på at skal det være barn med i slike parforhold, er det på sikt umulig å hindre at disse blir homofilt eller lesbisk påvirket.   En ting er at mange blir født slik, og de er ikke mindreverdige av den grunn. Men det er mindre verdig at andre skal bli påvirket av dette, til og med gjennom oppvekst.   Det var kulturen, påvirkningen, og utskeielsene med påfølgende økning av homofile og homofil praksis som Paulus slo ned på og kritiserte. Jmf. Sodoma. På samme måte ble det slått ned på promiskuitet blant heterofile.

                                                                                                                                                           Hva er grunnen til at homofile ikke er fornøyd med samboerskap bygd på en

trygg juridisk pakt. Hvorfor kan de ikke greie seg barnløse slik som mange andre må gjøre.

Finnes det vikarierende grunner noe sted. ?

Å gi samkjønnede ektevielse på lik linje med mann og kvinne kan jeg ikke se vil bli velsignet av Gud.

Homofile ekteskap er en fantastisk feilkonstruksjon.

MVH magnus L

Kommentar #1

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Tommel opp!

Publisert rundt 12 år siden

Dette var bra sagt, Leirgulen!  11 poeng av 10 mulige - ingen kommentar.

Kommentar #2

Alf Inge Wang

1 innlegg  39 kommentarer

Gode tanker...

Publisert rundt 12 år siden

Jeg syns dette innlegget var godt og hadde dybde. I dag har vi kommet i den posisjon at man ofte ikke kan diskutere slike saker åpents. Samfunnet har blitt en meningsdiktatur der det ikke "er lovlig" å ha enkelte meninger. Dette gjør at man mister perspektiv på vanskelige saker ettersom bare en mening kommer fram.

Det som forbauser mest i saken om homofile ekteskap, er hastigheten på denne endringen. Hvordan kan samfunn forkaste en ordning som har vært en hjørnestein i flere tusen år, uten å se på de langsiktige effekten av denne drastiske endringen? Dette er helt uforståelig.

Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Tommel opp fra meg også!

Publisert rundt 12 år siden

Takk for et meget betimelig innlegg, Magnus. Det er flott at du er i stand til å formulere deg så godt på denne måten, selv om som Alf Inge Wang påpeker,  samfunnet har blitt en meningsdiktatur der det ikke "er lovlig" å ha enkelte meninger.

En jeg tror ville hatt godt av å lese innlegget ditt er debattanten på Verdidebatt, Jon Storeide. Gjennom mitt engasjement for ekteskapet mellom mann og kvinne, herunder barns rett til både mor og far, har jeg blitt en torn i øyet for Storeide. Hver gang han har muligheten, angriper han meg for mitt forsvar av ekteskapet. Her er det siste eksemplet på Storeides angrep.

Stå på videre Magnus! Du har min fulle støtte!

Kommentar #4

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

Er ikke skilsmisse en mye større trussel?

Publisert rundt 12 år siden

Hvorfor finnes ingen kirkesplittelse omkring skilsmisse? Er det fordi dette spørsmålet angår heterofile og deres egen livsstil og derfor aksepteres lettere? Klart dere er imot generelt, men er dere så mye imot at dere splitter kirkesamfunn i for og mot?

Den største trusselen mot det flotte livslange ekteskapet mellom mann og kvinne er vel praksisen med å avslutte det gjennom skilsmisse. Om noen flere får mulighet til å gifte seg påvirker ikke dette lengden på andres livslange ekteskap.

Skilsmisse og gjengifte er klinkende klart i strid med Bibelen, ja selve de ti bud.

Det er kvalmende å se kristne som aksepterer grunnleggende brudd på Bibelens påbud om ekteskapet være så kompromissløse på vegne av homofile.

Det var dette med bjelken og flisa da! 

Kommentar #5

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Er ikke skilsmisse en mye større trussel?

Publisert rundt 12 år siden

I stedet for at du skal bli kvalm, Jon, kan vi ikke være enige om at vi må kjempe mot de økende skillsmissene og den synkende statusen for ekteskapet?

23.10.09 kl. 08:45 skrev Jon Storeide:

Hvorfor finnes ingen kirkesplittelse omkring skilsmisse? Er det fordi dette spørsmålet angår heterofile og deres egen livsstil og derfor aksepteres lettere? Klart dere er imot generelt, men er dere så mye imot at dere splitter kirkesamfunn i for og mot?

Den største trusselen mot det flotte livslange ekteskapet mellom mann og kvinne er vel praksisen med å avslutte det gjennom skilsmisse. Om noen flere får mulighet til å gifte seg påvirker ikke dette lengden på andres livslange ekteskap.

Skilsmisse og gjengifte er klinkende klart i strid med Bibelen, ja selve de ti bud.

Det er kvalmende å se kristne som aksepterer grunnleggende brudd på Bibelens påbud om ekteskapet være så kompromissløse på vegne av homofile.

Det var dette med bjelken og flisa da!

Kommentar #6

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

Baksnakking

Publisert rundt 12 år siden
23.10.09 kl. 08:36 skrev Kristian Kahrs:

Takk for et meget betimelig innlegg, Magnus. Det er flott at du er i stand til å formulere deg så godt på denne måten, selv om som Alf Inge Wang påpeker,  samfunnet har blitt en meningsdiktatur der det ikke "er lovlig" å ha enkelte meninger.

En jeg tror ville hatt godt av å lese innlegget ditt er debattanten på Verdidebatt, Jon Storeide. Gjennom mitt engasjement for ekteskapet mellom mann og kvinne, herunder barns rett til både mor og far, har jeg blitt en torn i øyet for Storeide. Hver gang han har muligheten, angriper han meg for mitt forsvar av ekteskapet. Her er det siste eksemplet på Storeides angrep.

 Man kan svare på motinnlegg til egen debatt-tråd, selv om man er presset. Eller man kan feige ut og flytte hele debatten inn i en annen tråd med meningsfeller og angripe motparten i fred og ro der. Bare tilfeldig at jeg sveipet innom denne tråden og kan få svare for meg. Dette synes jeg lite om Kahrs, skal du snakke om noen må de vite om det, ellers er det baksnakking.

Kort fortalt,- jeg er grundig lei alle som prøver å koble barn opp mot retten til et forpliktende ekteskap mellom to kjærester. Det er kommet lovendringer i Barneloven og Bioteknologiloven og Adopsjonsloven som angår barn. Retten til en forpliktelse mellom to voksne angår ikke barn. Jeg registrerer at den falske koblingen mellom barn og voksnes rett til ekteskap fortsetter konsekvent,  og tolker den dithen at motstanderne av likekjønnede ekteskap mangler gode argumenter mot dette. Bibelsitater fungerer dårlig som argument utenfor bokstavtro kretser.

Lesbiske får og har fått  barn.  De kan f.eks ty til ordninger med homofile par eller dra til Danmark. Man kan mene hva man vil om dette, men det skader ikke barna at foreldrene i det minste er gift og har like rettigheter og plikter overfor barnet. Det er også bedre at de kan befruktes i ordnede forhold i Norge, fremfor alternativene de tidligere hadde. Bl.a kan barna nå få oppgitt sin biologiske far ved fylte 18 år, noe de ikke fikk med tidligere alternativer.   

 Min mor vokste opp utenfor ekteskapet. Kristne lot henne aldri glemme at hun derfor var mindre ekte. Nå ser hun til sin forundring at kristne kjemper med nebb og klør MOT at barn skal vokse opp med gifte foreldre. Kahrs, du og mange med deg later som om det er en sammenheng mellom ekteskap og barns rett til en far og en mor. Du angriper feil lov Kahrs, det er endringene i Barneloven, Bioteknologiloven og Adopsjonsloven du da måtte kjempe mot. Det verste er at du er fullt klar over dette og allikevel er mest opptatt av å hindre voksne mennesker i å forplikte seg overfor hverandre.

Av den grunn er det naturlig å spørre seg om det er motstand mot homofilt samliv som er din primære agenda. Du sitter dag etter dag og ringer kanditater i kirkevalget for å rødliste dem som er positive til homofile vielser. Om det var barna du var så opptatt av, hvorfor jobber du ikke heller for lovendringer som angår barn? Etter mitt syn seiler du under falskt flagg Kahrs og det provoserer.  

Kommentar #7

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Ekteskap!

Publisert rundt 12 år siden

Magnus,

du skriver:

"I den kristne verden er det som regel kjærlighet og selvvalg som resulterer i ekteskap, eller ektepakt. "`

I den moderne kristne verden, ja. Men det er ikke lengre enn ca. 100 år siden det kristne ekteskapet hverken byggde på romantisk kjæærlighet eller selvvalg. Ikke heller var partene likestilte innen ekteskapet. Mannen var kvinnens hode, og en gift kvinne var ifølge loven ikke myndig.

"Det er ingen menneskerett, eller krav å bli gift."

Dette kan like gjerne brukes som et argument for å nekte protestanter som å nekte homofile å gifte seg, i og med at de fleste protestantiske samfunn idag tillater gjengifte etter skillsmisse og dermed har endret definisjonen av ekteskapet bort fra å være en livslang pakt.

"Den nye ekteskapsloven holder på å snu opp ned på samfunnet." 

På hvilken måte snur det samfunnet "opp ned" at en gruppe som utgjør kanskje 5% av befolkningen nå kan gifte seg isteden for å inngå partnerskap eller leve i samboerskap?

Hvilke følger får samkjønnede ekteskap for de kanskje 95% av befolkningen som er heterofile?

"Homofile kan leve godt sammen i trygge juridiske former.  Men hvorfor de skal presse seg frem i kirkens rom og tiltvinge seg det de ikke har rett på er ubegripelig." 

Fordi en del av dem er kristne. Og en del av de heterofile kristne ikke finner overbevisende teologisk grunn til å nekte kristne homofile å gifte seg i kirken.

Man kan like gjerne si at skilte og gjengifte kan leve godt sammen i trygge juridiske former.  Men hvorfor de skal presse seg frem i kirkens rom og tiltvinge seg det de ikke har rett på er ubegripelig. 

"Andre har pekt på at skal det være barn med i slike parforhold, er det på sikt umulig å hindre at disse blir homofilt eller lesbisk påvirket." 

De fleste homofile har vokst opp med heterofile foreldre uten å bli påvirket av det, så hva får deg til å tro at barn påvirkes mer av å ha homofile foreldre enn heterofile foreldre?

"Hva er grunnen til at homofile ikke er fornøyd med samboerskap bygd på en trygg juridisk pakt."

Fordi når man nekter homofile å gifte seg og henviser oss til bare å leve i samboerskap, så sier man at våre forhold og vår kjærlighet er mindre verdt en heterofiles.

"Å gi samkjønnede ektevielse på lik linje med mann og kvinne kan jeg ikke se vil bli velsignet av Gud."

Det er helt greit at du og ditt trossamfunn synes det. Men er det virkelige noe staten bør legge til grunn for sin lovgivning?

Kommentar #8

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

RE: RE: Er ikke skilsmisse en mye større trussel?

Publisert rundt 12 år siden
23.10.09 kl. 09:21 skrev Kristian Kahrs:

I stedet for at du skal bli kvalm, Jon, kan vi ikke være enige om at vi må kjempe mot de økende skillsmissene og den synkende statusen for ekteskapet?

 Hvorfor legger ikke da konservativt kristne ned mer energi på å bekjempe skillsmisser? Heterofile skillsmisser forekommer jo i mye høyere grad enn homofile ekteskap, så det burde ju være et mye større problem.

Og på hvilken måte synker statusen for ekteskapet gjennom at fler nå kan gifte seg?

Kommentar #9

Jonas Strømstad

0 innlegg  23 kommentarer

RE: Gode tanker...

Publisert rundt 12 år siden
23.10.09 kl. 08:15 skrev Alf Inge Wang:

Det som forbauser mest i saken om homofile ekteskap, er hastigheten på denne endringen. Hvordan kan samfunn forkaste en ordning som har vært en hjørnestein i flere tusen år, uten å se på de langsiktige effekten av denne drastiske endringen? Dette er helt uforståelig.

Endringer kan komme raskt når flertallet av befolkningen ønsker det. De som ønsker å begrense ekteskapet til den tradisjonelle definisjonen er i mindretall. Så lenge man ikke tramper på mindretallets rettigheter, så vil dette bety (hvis man lever i et demokrati) at flertallet får sin vilje. Det er vel ikke så vanskelig å forstå?

Kommentar #10

Henrik Johannesen

13 innlegg  72 kommentarer

Svar på Magnus Leirgulens påstander.

Publisert rundt 12 år siden

Jeg ønsker å svare direkte på de spørsmålene og påstandene forfattern av innlegget kommer med. 

Egosentrisme

Magnus Leirgulen skriver: Egosentriske pressgrupper har arbeidet i årevis for å få til aksept for en kristen/kirkelig vielse og velsignelse, uvisst av hvilken grunn. 

Grunnen til dette er selvfølgelig fordi vi mener at homofilt samliv har like stor rett til å bli velsignet og godtatt som et ordentlig forhold på lik linje med heterofile forhold. Mange homofile kristne er i den overbevisning at Gud aksepterer deres forhold og ønsker å få velsignelse fra den guden de tror på.

At andre skal kunne ha definisjonsmakt over deres gud sier litt om et usunt maktsystem fra «de rettroende». Hvem er det egentlig som opptrer egoentrisk da?

Har homofile skyld for splittelsen av kristenheten i Norge?

Magnus Leirgulen skriver: Men de har nå i hvert fall greid å splitte den kirkelige del av kristenheten i Norge, og skapt onde tilstander mange steder. 

Her beskylder Leirgulen homofile og andre annerledestenkende for å ha greid å spitte kristenenheten i Norge. Dette blir en form for skult argumentasjon hvor homofile gjøres til ondsinnede med baktanker om splittelse.

Jeg tviler sterkt på at det har vært intensjonene til noen av de som ønsker kirkelig vigelse. Vi har kun et ønske om å bli godtatt for vårt syn som er noe annerledes. 

Presse seg frem i kirkens rom.

Leirgulen fortsetter. Men hvorfor de skal presse seg frem i kirkens rom og tiltvinge seg det de ikke har rett på er ubegripelig. 

Vi presser oss ikke frem! Vi tvinger oss ikke til dette her heller! La oss snu på situasjonen. Hadde det vært de heterofile som ble nektet å gifte seg, ville selfølgelig dere kjempet for deres rettigheter.

Å bare konkludere med at dette er rettigheter vi ikke har blir i min mening et diktat der avsenderen krever å sitte på den endelige definisjonsmakten.

Homofile foreldre får homofile barn. FEIL!
Lerifules skriver videre om barn med homofile foreldre: Andre har pekt på at skal det være barn med i slike parforhold, er det på sikt umulig å hindre at disse blir homofilt eller lesbisk påvirket.

Dette har vist seg å være helt feil. Homofile og lesbiske får ikke i større grad homofile barn. Flere av disse barna vokser opp og blir heterofile og sterke mennekser. Homofili er en legning en blir født med. Forsking peker på at mye ligger i gener og før en faktisk kommer ut av mors mage. Påstanden holder ikke mål og er kun synseri, etter min mening.

Forsking har også vist at barn av homofile foreldre ofte har en bedre psykisk helse, sannsynligvis fordi foreldrene kan relatere til det å ikke passe inn, føle seg utenfor og forstår barnas identitetsproblemer. 


Hvorfor kan de ikke greie seg barnløse slik som mange andre må gjøre?

Hvorfor skal ikke vi når vi har muligheten til å ta hånd om barn som er i vanskelige situasjoner, kunne gjøre det? Hadde vi vært single kunne vi stått i adopsjonskøen, men når vi får oss kjæreste og er flere om å dele omsorgen. Da blir vi kastet ut av adopsjonskøen. Det er helt absurd og strider mot sunn fornuft. 


Jeg har forståelse og respekt for de som mener at Gud ikke kan velsigne et homofilt ekteskap. Men jeg mener kirken godt kan leve med to syn på denne saken. Vi må ha respekt for å at homser og lesber tror annerledes. Og troen går det liksom ikke an å argumetere mot. Den frie mening vil aldri kunne la seg undergrave i et fritt demokratisk samfunn. 

Kommentar #11

Knut Heidelberg

39 innlegg  283 kommentarer

RE: Svar på Magnus Leirgulens påstander.

Publisert rundt 12 år siden
23.10.09 kl. 13:54 skrev Martin Holvik:

Jeg har forståelse og respekt for de som mener at Gud ikke kan velsigne et homofilt ekteskap.

Personlig har jeg minimal forståelse og null respekt for alle de som mener å kunne vite hva en allmektig G-d kan velsigne eller ikke. Jeg anser det som patologisk når noen utgir seg for å bestemme G-ds handlinger og gjør Hans veier ransakelige.

Kommentar #12

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

De beste intensjoner

Publisert rundt 12 år siden

Jon, selvfølgelig er det et stort press fra deg og dine meningsfeller, uansett hvilken tråd man velger, men jeg hadde ikke valgt en så fremtredende posisjon som jeg har valgt å ha i denne saken. Jeg er vant til latterliggjøring og mobbing for mine synspunkter, men det er en del av prisen for å ta politisk ukorrekte synspunkt. Men jeg står godt i stormen. Siden Magnus innlegg er nyere, er det større sjanse for at innlegget blir lest, men sannelig har dine meningsfeller også utnyttet dette til deres fordel.

Det at lesbiske eventuelt får anonym sæd i Danmark eller blir gravide på byen med ukjent far bør selvfølgelig ikke legitimere at den norske stat gjennomfører en politikk for farløse barn. Det er like moralsk forkastelig at lesbiske og single kvinner planlegger farløse barn, men det er en stor forskjell på om staten skal være involvert i denne galskapen.

Når det er sagt, vil jeg gjerne stå sammen med deg og din mor, Jon. Det finnes ingen unnskyldning for at kristne har latt din mor lide fordi hun er født utenfor ekteskap. Hvis dette har skjedd, må de kristne som har gjort dette be om unnskyldning. Ikke prøv å lage mer konflikt og uenighet enn det er grunnlag for.

Jeg håper vi kan ha respekt for hverandre som meningsmotstandere Jon, men da forventer jeg at du ikke konstant, dag etter dag mistenkeliggjør mine hensikter. Dette gjør du uten å ha snakket med meg en eneste gang, og du kjenner meg ikke bortsett fra det du har sett i debattspalter og media. Spørsmålet er hvorvidt Den norske kirke skal implementere hele reformen "felles ekteskapslov", og ikke primært om jeg er for eller mot homofilt samliv. Jeg har aldri ytret at homofile ikke skal ha rett til å leve sammen.

Jeg skal være ærlig med deg, Jon. Det er svært slitsomt å diskutere med deg fordi du ikke tror på det jeg sier. Det er selvfølgelig din rett til å tro eller ikke tro på det jeg sier, men vi får ikke noen god debatt at du ikke tror på meg når jeg sier at jeg ikke er mot homofilt samliv. I stedet for å tolke det jeg sier til det du tror jeg mener, hadde det ikke vært bedre å akseptere min motivasjon?

23.10.09 kl. 09:39 skrev Jon Storeide:23.10.09 kl. 08:36 skrev Kristian Kahrs:

Takk for et meget betimelig innlegg, Magnus. Det er flott at du er i stand til å formulere deg så godt på denne måten, selv om som Alf Inge Wang påpeker,  samfunnet har blitt en meningsdiktatur der det ikke "er lovlig" å ha enkelte meninger.

En jeg tror ville hatt godt av å lese innlegget ditt er debattanten på Verdidebatt, Jon Storeide. Gjennom mitt engasjement for ekteskapet mellom mann og kvinne, herunder barns rett til både mor og far, har jeg blitt en torn i øyet for Storeide. Hver gang han har muligheten, angriper han meg for mitt forsvar av ekteskapet. Her er det siste eksemplet på Storeides angrep.

 Man kan svare på motinnlegg til egen debatt-tråd, selv om man er presset. Eller man kan feige ut og flytte hele debatten inn i en annen tråd med meningsfeller og angripe motparten i fred og ro der. Bare tilfeldig at jeg sveipet innom denne tråden og kan få svare for meg. Dette synes jeg lite om Kahrs, skal du snakke om noen må de vite om det, ellers er det baksnakking.

Kort fortalt,- jeg er grundig lei alle som prøver å koble barn opp mot retten til et forpliktende ekteskap mellom to kjærester. Det er kommet lovendringer i Barneloven og Bioteknologiloven og Adopsjonsloven som angår barn. Retten til en forpliktelse mellom to voksne angår ikke barn. Jeg registrerer at den falske koblingen mellom barn og voksnes rett til ekteskap fortsetter konsekvent,  og tolker den dithen at motstanderne av likekjønnede ekteskap mangler gode argumenter mot dette. Bibelsitater fungerer dårlig som argument utenfor bokstavtro kretser.

Lesbiske får og har fått  barn.  De kan f.eks ty til ordninger med homofile par eller dra til Danmark. Man kan mene hva man vil om dette, men det skader ikke barna at foreldrene i det minste er gift og har like rettigheter og plikter overfor barnet. Det er også bedre at de kan befruktes i ordnede forhold i Norge, fremfor alternativene de tidligere hadde. Bl.a kan barna nå få oppgitt sin biologiske far ved fylte 18 år, noe de ikke fikk med tidligere alternativer.

 Min mor vokste opp utenfor ekteskapet. Kristne lot henne aldri glemme at hun derfor var mindre ekte. Nå ser hun til sin forundring at kristne kjemper med nebb og klør MOT at barn skal vokse opp med gifte foreldre. Kahrs, du og mange med deg later som om det er en sammenheng mellom ekteskap og barns rett til en far og en mor. Du angriper feil lov Kahrs, det er endringene i Barneloven, Bioteknologiloven og Adopsjonsloven du da måtte kjempe mot. Det verste er at du er fullt klar over dette og allikevel er mest opptatt av å hindre voksne mennesker i å forplikte seg overfor hverandre.

Av den grunn er det naturlig å spørre seg om det er motstand mot homofilt samliv som er din primære agenda. Du sitter dag etter dag og ringer kanditater i kirkevalget for å rødliste dem som er positive til homofile vielser. Om det var barna du var så opptatt av, hvorfor jobber du ikke heller for lovendringer som angår barn? Etter mitt syn seiler du under falskt flagg Kahrs og det provoserer.

Kommentar #13

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: Er ikke skilsmisse en mye større trussel?

Publisert rundt 12 år siden
23.10.09 kl. 08:45 skrev Jon Storeide:

Hvorfor finnes ingen kirkesplittelse omkring skilsmisse? Er det fordi dette spørsmålet angår heterofile og deres egen livsstil og derfor aksepteres lettere? Klart dere er imot generelt, men er dere så mye imot at dere splitter kirkesamfunn i for og mot?

Den største trusselen mot det flotte livslange ekteskapet mellom mann og kvinne er vel praksisen med å avslutte det gjennom skilsmisse. Om noen flere får mulighet til å gifte seg påvirker ikke dette lengden på andres livslange ekteskap.

Skilsmisse og gjengifte er klinkende klart i strid med Bibelen, ja selve de ti bud.

Det er kvalmende å se kristne som aksepterer grunnleggende brudd på Bibelens påbud om ekteskapet være så kompromissløse på vegne av homofile.

Det var dette med bjelken og flisa da! 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Jeg vet ikke om du har fått med deg - Jon Storeide - at kirken har drevet et stort og flott familierådgivningsarbeid i flere mannsaldrer, nettopp for å forebygge skilsmisser, og hjelpe de som har det vanskelig i sitt forhold til hverandre. I tillegg har Kirkens SOS titusener av lange telefonsamtaler hvert år, dag og natt, 24 timere i døgnet for å gi støtte til dem som sliter, hvorav mange mange får hjelp til å bearbeide frustrasjonr og problemer også i ekteskapssammenheng.   Dersom du er en bekjennende kristen er du velkommen til en slik tjeneste du også.  Kanskje du får da en litt annen vinkling på det hele.

MVH magnus L

Kommentar #14

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

RE: RE: Er ikke skilsmisse en mye større trussel?

Publisert rundt 12 år siden
23.10.09 kl. 23:09 skrev Magnus Leirgulen:23.10.09 kl. 08:45 skrev Jon Storeide:

Hvorfor finnes ingen kirkesplittelse omkring skilsmisse? Er det fordi dette spørsmålet angår heterofile og deres egen livsstil og derfor aksepteres lettere? Klart dere er imot generelt, men er dere så mye imot at dere splitter kirkesamfunn i for og mot?

Den største trusselen mot det flotte livslange ekteskapet mellom mann og kvinne er vel praksisen med å avslutte det gjennom skilsmisse. Om noen flere får mulighet til å gifte seg påvirker ikke dette lengden på andres livslange ekteskap.

Skilsmisse og gjengifte er klinkende klart i strid med Bibelen, ja selve de ti bud.

Det er kvalmende å se kristne som aksepterer grunnleggende brudd på Bibelens påbud om ekteskapet være så kompromissløse på vegne av homofile.

Det var dette med bjelken og flisa da! 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Jeg vet ikke om du har fått med deg - Jon Storeide - at kirken har drevet et stort og flott familierådgivningsarbeid i flere mannsaldrer, nettopp for å forebygge skilsmisser, og hjelpe de som har det vanskelig i sitt forhold til hverandre. I tillegg har Kirkens SOS titusener av lange telefonsamtaler hvert år, dag og natt, 24 timere i døgnet for å gi støtte til dem som sliter, hvorav mange mange får hjelp til å bearbeide frustrasjonr og problemer også i ekteskapssammenheng.   Dersom du er en bekjennende kristen er du velkommen til en slik tjeneste du også.  Kanskje du får da en litt annen vinkling på det hele.

MVH magnus L

 Selvfølgelig er kirken mot skilsmisse. Men den aksepterer det, trass i at gjengifte er i direkte og uomtvistelig strid med Bibelen, ja selve de ti bud. Mulig at det er noe jeg ikke har fått med meg, men jeg har ikke registrert kirkesplittelse mellom dem som vil holde seg til Bibelens påbud og dem som vil vie heterofile som har brutt ekteskapet. (Gjengifte)

Kan du forklare meg hvorfor kirken uten særlig strid aksepterer gjengifte i strid med det høyest rangerte påbud (De 10 Bud), men nekter hardnakket å vie homofile basert på noen løsrevne og stort sett vage setninger om homofili?

Kan du forstå at kirken og de som påberoper seg Bibeltroskap taper troverdighet med denne selektive moralpraksisen?

Kommentar #15

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: RE: RE: Er ikke skilsmisse en mye større trussel?

Publisert rundt 12 år siden
24.10.09 kl. 13:04 skrev Jon Storeide:23.10.09 kl. 23:09 skrev Magnus Leirgulen:23.10.09 kl. 08:45 skrev Jon Storeide:

Hvorfor finnes ingen kirkesplittelse omkring skilsmisse? Er det fordi dette spørsmålet angår heterofile og deres egen livsstil og derfor aksepteres lettere? Klart dere er imot generelt, men er dere så mye imot at dere splitter kirkesamfunn i for og mot?

Den største trusselen mot det flotte livslange ekteskapet mellom mann og kvinne er vel praksisen med å avslutte det gjennom skilsmisse. Om noen flere får mulighet til å gifte seg påvirker ikke dette lengden på andres livslange ekteskap.

Skilsmisse og gjengifte er klinkende klart i strid med Bibelen, ja selve de ti bud.

Det er kvalmende å se kristne som aksepterer grunnleggende brudd på Bibelens påbud om ekteskapet være så kompromissløse på vegne av homofile.

Det var dette med bjelken og flisa da! 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Jeg vet ikke om du har fått med deg - Jon Storeide - at kirken har drevet et stort og flott familierådgivningsarbeid i flere mannsaldrer, nettopp for å forebygge skilsmisser, og hjelpe de som har det vanskelig i sitt forhold til hverandre. I tillegg har Kirkens SOS titusener av lange telefonsamtaler hvert år, dag og natt, 24 timere i døgnet for å gi støtte til dem som sliter, hvorav mange mange får hjelp til å bearbeide frustrasjonr og problemer også i ekteskapssammenheng.   Dersom du er en bekjennende kristen er du velkommen til en slik tjeneste du også.  Kanskje du får da en litt annen vinkling på det hele.

MVH magnus L

 Selvfølgelig er kirken mot skilsmisse. Men den aksepterer det, trass i at gjengifte er i direkte og uomtvistelig strid med Bibelen, ja selve de ti bud. Mulig at det er noe jeg ikke har fått med meg, men jeg har ikke registrert kirkesplittelse mellom dem som vil holde seg til Bibelens påbud og dem som vil vie heterofile som har brutt ekteskapet. (Gjengifte)

Kan du forklare meg hvorfor kirken uten særlig strid aksepterer gjengifte i strid med det høyest rangerte påbud (De 10 Bud), men nekter hardnakket å vie homofile basert på noen løsrevne og stort sett vage setninger om homofili?

Kan du forstå at kirken og de som påberoper seg Bibeltroskap taper troverdighet med denne selektive moralpraksisen?

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Så lenge vi lever i denne verden, lever vi også i det ondes grep.  Selv ikke kirken kan hindre skilsmisse, selv om den prøver å hjelpe til med å forhindre.  Likevel hender det at skilsmisse er det eneste rette.  Når det gjelder utroskap og når det går på liv og helse løs finnes det også en uskyldig part.   Ingen ting tyder på at Bibelen nekter den uskyldige part gjengifte.  Da er det nemlig en åndelig pakt som er brutt, og den uskyldige part er fri.

Når det gjelder gjengifte utenom disse betraktninger har du virkelig et poeng.  Lenge var det vel slik at gjengifte etter ekteskapsbrudd ikke var mulig i kirken.  Men så vidt jeg vet har liberale prester gått i spissen for å tillate dette også i kirkens rom, Dette er gjerne de samme prester som arbeider for homovielser i kirken også, om enn ikke alle.   Det er greit at homovielser og  gjengifte av heterofile   foregår på juridisk grunnlag.  Men ingen av disse grupper er etter min mening berettiget til  kirkelig vielse og velsignelse.  Om de føler seg velsignet er jo det flott, men det er ikke da kirkens sak.

Ja, jeg forstår veldig godt at kirken taper troverdighet i alt dette, sett under ett.  Og det synes  i hvert fall jeg er tragisk. 

MVH magnus L

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere