Linda Greve

4

Den kristne "motstandsbevegelsen"

Publisert: 10. okt 2009

Jeg har alltid ansett meg som en konservativ kristen. Selv om jeg kanskje ikke ville blitt ”æresmedlem” i ”De kristen-konservatives samfunn” (hvis det finnes). Det er de konservative ”forpliktelsene” jeg har litt problemer med å stå for (og forstå).

En setning som går igjen blant mange konservative er ”Det er jeg i mot”. Mot abort, mot homofili, mot kvinnelige forkynnere, mot sex før ekteskapet, mot sosialisme, mot innvandring. Man må ha mot til å si: ”Det er jeg i mot”.

Som konservativ kristen, må man tåle å bli upopulær. Man må tåle at det budskapet en forkynner vekker anstøt, spesielt blant de menneskene som havner i den gruppen man er ”mot”. Man må finne seg i å bli hetset i media, fordi det er en naturlig del av det å stå på barrikadene for sannheten. Sannheten går foran alt. Som konservativ kristen er det upopulært å være populær. Motstanden en møter (eller den manglende sådan) er ofte en ”indikator” på om en fortsatt er ”på den smale sti”.

Som konservativ er man ofte lite åpen for kritikk. Fordi sannheten en fremlegger er alltid i tråd med Guds Ord. Dersom en blir kritisert, er det i så fall den fornærmede som har problemer. Og da selvsagt med sannhetene i Ordet. Det er det som ”dømmer”, ikke vedkommende som uttaler det. 

De konservative er sin ”misjon” bevisst, og mange av dem forsaker venner og omgangskrets, til fordel for sannheten. Sannheten må frem, koste hva (og hvem) det koste vil..

De konservative elsker Jesus. Og er naturlig nok ”mot” alt som Han er ”mot”. De hater synd, men elsker synderen. Men synderen hører sjelden på dem, ettersom h*n føler seg fordømt og sett ned på. De konservative mener at det at man føler seg fordømt av Guds Ord, er et tegn på at Ordet er ”levende”. Det virker som det skal. ”Mission complete”. 

Men et menneske som føler seg krenket av ”Guds representanter”, søker ikke til Jesus. Hvorfor skulle h*n det, når h*n kan leve som h*n lever, uten å føle seg fordømt. Men de konservative ”toer sine hender”. De har sagt sannheten. "Sannheten setter fri."

Men ikke alle sannheter setter fri. Det finnes sannheter som legger stein til byrden, og som kan føre et menneske enda lenger bort fra Gud: Sannheten om hvor syndige og elendige vi er, setter oss ikke fri. Sannheten om at ”Gud hater homofili” kan umulig sette en homofil fri. Sannheten om at "abort er drap", kan aldri sette en kvinne fri. 

Sannheten som setter virkelig fri, er Jesus. Og det er på tide at Jesus får ”gjenopprettet” sitt gode navn og rykte. Vi kristne, enten vi kaller oss konservative, liberale eller moderate, har bidratt til å gjøre Jesus lite attraktiv. Vi har mistet essensen i evangeliet, når vi bruker tiden på å finne synderen og avsløre synden. Evangeliets budskap drukner i: ”Det er Jesus og jeg i mot”.

Gud er nok ikke medlem i "Den kristne motstandsbevegelsen". Han har forsonet seg med verden. Jesus har sonet verdens synd. Hver og en av oss er høyt elsket og dyrt kjøpt. Oppfordringen til de ufrelste bør dermed ikke være ”Legg av deg synden”, men ”La deg forsone med Gud, for Gud har forsonet seg med deg”. 

2. Kor. 5,17-20: For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke stiller dem til regnskap for deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!  

Kommentar #1

Benjamin Østli

13 innlegg  115 kommentarer

Fordømmende kristne

Publisert rundt 12 år siden

For det første; tusen takk for at du stjal mitt innlegg "Fordømmende kristne". Jeg innser nå at dette er overflødig, men noe kan jeg vel tillegge, fordi du trolig glemte å si det: Det er mange kristne som fokuserer på synden istedet for frelsen. Frelsen er budskapet og ikke synden.

I tillegg til det mange kristne presterer å si til mennesker som ikke har vært perfekte i de sannferdiges øyne, finnes det de samme som oppførere seg sannferdig til hva de bruker mot andre mennesker som ikke har begynt å tro, nemlig en fornærmende og fordømmende holdning til de som feilet. Og en utfrysning til de som fikke en annen overbevisning enn deres egen sannhet.

Kommentar #2

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

RE: Den kristne motstand..

Publisert rundt 12 år siden
10.10.09 kl. 18:46 skrev Linda Greve:

Jeg har alltid ansett meg som en konservativ kristen. Selv om jeg kanskje ikke ville blitt ”æresmedlem” i ”De kristen-konservatives samfunn” (hvis det finnes). Det er de konservative ”forpliktelsene” jeg har litt problemer med å stå for (og forstå).

Kjell H.

Takk for at du bringer frem din frustrasjon over all motstand vårt samfunn. Som kristne har vi alle en felles oppgave , bringe flere til Kristus.   Mye av vår energi går til å indre stridigheter om man er imot eller for det ene eller det andre.   Dagens kristne "Meninghetstruktur" i Norge minner meg om norsk politikk og valgkamp.  Vi ser at politikerne hvert annet år kjefter på hverandre om ulike oppfattinger ; så plutselig etter en gitt dato skifter lynnet og man sammarbeider som om ingen ting har hent.   Ser man på de kristne har valgdagen aldri kommet.  Det er en konstant valgkamp som pågår meninghetene imellom - med de samme virkemidler som brukes av politikerene.  

Det blir hevdet at politikernes troverdighet er borte på grunn av dette.  I det bildet ser man at de kristnes troverdighet også er helt borte - der finnes ingen troverdighet - så lenge kristne forsatt kjefter på kristne.   Det er få kristne igjen som prøver å samle seg for å skrive en felles erklæring på et eventyrslott om det man er enige om.    Kristendommen i Norge har dødd ut på grunn av indre stridigheter og vi sitter igjen med folketomme kirker og bedehus i alle bygder landet rundt.

Jeg er en sterk motstander av negativ fokusering.  Kristus har satt oss fri og tatt bolig i oss. Gjennom vår iboende kraft i Kristus bør vi alle kunne vise at vi er alle (med-) lemmer i det samme universelle kirke og står sammen i kampen om å vinne flere for Kristus.

Kommentar #3

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

RE: Fordømmende kristne

Publisert rundt 12 år siden
10.10.09 kl. 23:16 skrev Benjamin Østli:

Det er mange kristne som fokuserer på synden istedet for frelsen. Frelsen er budskapet og ikke synden.

Mitt poeng.

L

Kommentar #4

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

RE: RE: Den kristne motstand..

Publisert rundt 12 år siden
11.10.09 kl. 10:42 skrev Kjell Haugen: 10.10.09 kl. 18:46 skrev Linda Greve:

Jeg har alltid ansett meg som en konservativ kristen. Selv om jeg kanskje ikke ville blitt ”æresmedlem” i ”De kristen-konservatives samfunn” (hvis det finnes). Det er de konservative ”forpliktelsene” jeg har litt problemer med å stå for (og forstå).

Kjell H.

Takk for at du bringer frem din frustrasjon over all motstand vårt samfunn. Som kristne har vi alle en felles oppgave , bringe flere til Kristus.   Mye av vår energi går til å indre stridigheter om man er imot eller for det ene eller det andre.   Dagens kristne "Meninghetstruktur" i Norge minner meg om norsk politikk og valgkamp.  Vi ser at politikerne hvert annet år kjefter på hverandre om ulike oppfattinger ; så plutselig etter en gitt dato skifter lynnet og man sammarbeider som om ingen ting har hent.   Ser man på de kristne har valgdagen aldri kommet.  Det er en konstant valgkamp som pågår meninghetene imellom - med de samme virkemidler som brukes av politikerene.  

Det blir hevdet at politikernes troverdighet er borte på grunn av dette.  I det bildet ser man at de kristnes troverdighet også er helt borte - der finnes ingen troverdighet - så lenge kristne forsatt kjefter på kristne.   Det er få kristne igjen som prøver å samle seg for å skrive en felles erklæring på et eventyrslott om det man er enige om.    Kristendommen i Norge har dødd ut på grunn av indre stridigheter og vi sitter igjen med folketomme kirker og bedehus i alle bygder landet rundt.

Jeg er en sterk motstander av negativ fokusering.  Kristus har satt oss fri og tatt bolig i oss. Gjennom vår iboende kraft i Kristus bør vi alle kunne vise at vi er alle (med-) lemmer i det samme universelle kirke og står sammen i kampen om å vinne flere for Kristus.

Kanskje det var lignende "stridigheter" i de første menighetene også: Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. 11 For noen av Kloes folk har fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant dere. 12 Jeg sikter til dette at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier «til Apollos», «til Kefas» eller «til Kristus». 13 Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus’ navn? Ellers synes jeg det er helt ok å være "mot", så lenge det ikke går på bekostning av evangeliet. Det er uansett ikke kristnes oppgave å overbevise om synd og alt som Gud er "mot". Der har vi vel mer enn nok med bjelken i vårt eget øye :)
Kommentar #5

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Tale vel om

Publisert rundt 12 år siden

Jamen har vi nok med bjelken i vårt eget øye. Er vi ikke oppfordret til å tale vel om hverandre?

Mitt ønkse har alltid vært  at den kristne enhet skulle skinne sterkere enn den gjør blandt oss.  Jeg føler meg hjemme der hvor evangeliet forkynnes. Enten det er i Nen Norske Kirke, Den ev.Lutherske frikirke,og de mange frimenigheter. Akkurat i dag søndag 11. oktober  kommerr jeg fra  en herlig gudstjeneste i Sauherad. Det var i kirken til Den evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK). Å  få høre predikanten forkynne om  de to store budene omhandlet i matt. 22:36-40: Elske Gud og sin neste.-  var en god opplevelse.

.

Disse  budene burde gi grobunn for å avstå fra  fordømmelse.  Unngå stridighet mellom oss. Også henført til det politiske liv være en appell til å samle "kristne båser" i Kristelig Folkeparti om felles kristne grunnverdier, uten å være for opptatt av å favne vidt. Og respektere de kristne som finner sin plass i andre partier.

Men det  vesentlige peker du på Linda: "Som kristne har vi alle en felles oppgave , bringe flere til Kristus."   Skal vi klare ppgaven er  det godt, ja jeg tror nødvendig  å ha i bunnen et kristent fellesskap. Mitt ståsted har vært og er bedehuset og Den norske kirke. Jeg syntes det er en god arv fra mine foreldre, som for øvrig hadde et åpent hjem for alle avskygninger. 

Kommentar #6

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

RE: RE: RE: Den kristne motstand..

Publisert rundt 12 år siden
Kanskje det var lignende "stridigheter" i de første menighetene også: Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. 11 For noen av Kloes folk har fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant dere. 12 Jeg sikter til dette at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier «til Apollos», «til Kefas» eller «til Kristus». 13 Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus’ navn? Ellers synes jeg det er helt ok å være "mot", så lenge det ikke går på bekostning av evangeliet. Det er uansett ikke kristnes oppgave å overbevise om synd og alt som Gud er "mot". Der har vi vel mer enn nok med bjelken i vårt eget øye
:)

Til Linda

Selvsagt har det vært stridigheter fra den første tiden og frem til nå.. Idag kanskje værre en før. Vi lever i et infomasjonssamfunn med tilgang til alle mulig kilder. Vi har ikke en prest å forholde oss til. Vi har hundrevis av informasjonskilder.  Hva som er rett tro er umulig å vite.  Vi har for stor tilgang på kunnskap og da behøver vi ikke å tro.   Derfor må vi søke tilbake til kjernen av det hele. Holde fast i den når det gjelder vår tro.  Personlig synes jeg det er berikende å se alle avskygninger av Guds storhet i vårt kristne mangfold.  Jeg er overbevist om at Jesu verk på Golgata omfattet alle typer troende på hans frelsesverk. Man må skille tro og kunnskap om tro.

Til Odvar.

Når man ser på formingen av samfunnet har Kirken fullstendig mistet taket på det.  Det at Kirken er med på å forme utviklingen av samfunnet gjennom poltisk innflydelse av samfunnet er borte.   Man må regne med at splittelsen i kirkesamfunn og meningheter har skap grobunn for tilsvarende politiske splittinger i det miljøet. Den eldste økumensike organisasjon i Norge har siden 1933 til nå vært Krf som har folk fra de fleste kirkesamfunn.  Med dagens utvikling må man regne med at det er borte om 4 år.   Gjennom det talerør KrF har vært i samfunnet har de kristne grunnverdier og normer blitt tatt vare på.  Hvem skal primært fokusere på disse verdier og normer om ikke KrF gjør det.   De andre partiene har andre fokusområder som sitt primærområde.   Jeg sier ikke med det at de andre partiene ikke har enkeltområder som noen Kristne liker, men de verider og normer som kristendommen kommer med er ikke primær fokus andre steder.

Kjell H

Medlemm av DNK

"/>

Kommentar #7

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

RE: RE: Fordømmende kristne

Publisert rundt 12 år siden
11.10.09 kl. 14:23 skrev Linda Greve: 10.10.09 kl. 23:16 skrev Benjamin Østli:

Det er mange kristne som fokuserer på synden istedet for frelsen. Frelsen er budskapet og ikke synden.

Mitt poeng.

For at et menneske skal bli frelst må han/hun bekjenne siny synder for Jesus. Da først  kan Jesus gjøre noe for det menneske. Han har betalt for all forsynd . Det er bare for oss å ta i mot hans frelsetilbud. Om deres synder er røde som blod skal de bli rene som sne.

Kommentar #8

Christina Dahl

25 innlegg  44 kommentarer

RE: Den kristne

Publisert rundt 12 år siden
10.10.09 kl. 18:46 skrev Linda Greve:
Det er på tide at Jesus får ”gjenopprettet” sitt gode navn og rykte. Vi kristne, enten vi kaller oss konservative, liberale eller moderate, har bidratt til å gjøre Jesus lite attraktiv. 

Neida, det har Jesus klart aldeles utmerket sjøl. Med sin vanvittige "lære" som over hele fjøla er i konflikt med menneskerettighetene, er det ikke akkurat merkelig at ryktet hans er blitt temmelig frynsete.

Takk og pris.

Kommentar #9

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Å tro er tilstrekkelig

Publisert rundt 12 år siden

 

Selv aner jeg ikke hva jeg er (konservativ eller liberal), men jeg vet at jeg er troende.

Jeg er både for og imot. Jeg er imot de som bryr seg med andres liv. Selv er jeg en forferdelig syndig person, og det kunne ikke falle meg inn å fortelle andre hvordan de skal leve (i forhold til troen). Til det er jeg hverken verdig eller kvalifisert.

For meg er det derfor kun én religon som passer, og det er den som tilbyr full tilgivelse og at noen (Kristus) har sonet for mine misgjerninger. Jeg tenker med skrekk og gru på hva jeg måtte gjennomgå hvis jeg selv skulle stå til regnskap for all elendigheten. Det betyr ikke at jeg ikke bryr meg om min egen livsførsel, jeg gjør jo så godt jeg kan, men hver eneste dag kommer jeg sørgerlig til kort.

Hva jeg er for? Jo, jeg er for de som bryr seg om andres liv. Det er noe helt annet.

Kommentar #10

Christina Dahl

25 innlegg  44 kommentarer

RE: Å tro er tilstrekkelig

Publisert rundt 12 år siden
11.10.09 kl. 22:36 skrev Arne D. Danielsen:

For meg er det derfor kun én religon som passer, og det er den som tilbyr full tilgivelse og at noen (Kristus) har sonet for mine misgjerninger. Jeg tenker med skrekk og gru på hva jeg måtte gjennomgå hvis jeg selv skulle stå til regnskap for all elendigheten. Det betyr ikke at jeg ikke bryr meg om min egen livsførsel, jeg gjør jo så godt jeg kan, men hver eneste dag kommer jeg sørgerlig til kort.

Ateisteer slipper ha dårlig samvittighet for at en uskyldig måtte tortureres og dø for deres skyld.

Ateister slipper denne skrekken og gruen, fordi de vet at det med Helvete er bare skrekkpropaganda.


Ateister gjør nok også gjerne så godt de kan, for å gjøre verden til et bedre sted, men fordi det er moraslk riktig, ikke av frykt for en dømmende himmelnisse.


Hva er mest moralsk: Å hjelpe medmennesker av bekymring for deres lidelser, eller å hjelpe dem fordi du tror universets skaper vil belønne deg for det?
Sam Harris (Fra Kjetterbibelen)

Det kan stilles spørsmål om en oppførsel som skyldes frykt for evig straff kan kalles moralsk, eller bare bør betraktes som feig.
Margaret Mead (Fra Kjetterbibelen).

Hvem er, puster, ler, lever friest??

Kommentar #11

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

Merkelig...

Publisert rundt 12 år siden

Til tross for at ateister ikke tror, så har de veldig mange meninger om guden de ikke tror på. De har til og med egne forestillinger om hvilke egenskaper guden de IKKE tror på, har, til tross for at de ikke tror. Jeg vet ikke om noen som er så opptatt av noe de IKKE tror eksisterer, som det ateistene er.

:)

Kommentar #12

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: RE: Å tro er tilstrekkelig

Publisert rundt 12 år siden
11.10.09 kl. 23:08 skrev Christina Dahl:

Ateister gjør nok også gjerne så godt de kan, for å gjøre verden til et bedre sted, men fordi det er moraslk riktig, ikke av frykt for en dømmende himmelnisse.Hva er mest moralsk: Å hjelpe medmennesker av bekymring for deres lidelser, eller å hjelpe dem fordi du tror universets skaper vil belønne deg for det?Sam Harris (Fra Kjetterbibelen)Det kan stilles spørsmål om en oppførsel som skyldes frykt for evig straff kan kalles moralsk, eller bare bør betraktes som feig.Margaret Mead (Fra Kjetterbibelen).Hvem er, puster, ler, lever friest??

Christina,

Flott at ateister gjør så godt de kan for å gjøre verden til et bedre sted. Jeg tviler ikke et sekund på at det er slik. Det er godt at vi er mange som gjør det vi kan for at verden og menneskene i den skal ha det så bra som mulig.

Nestekjærlighet er, som kjent, det viktigste i Bibelen foruten frelsesbudskapet. Det er så enkelt at når noen av oss også er opptatt av det siste, så er det jo egentlig vår sak. Det skulle ikke være noe problem for andre - f.eks. ateister. Som sagt, det er viktigere å bry seg om hverandre enn med hverandre. 

Her må det sies at det også må være lov at kristne forteller om sin erfaringer om f.eks. forsoningen - som også står sentralt i det kristne budskapet. At vi gjerne vil at flest mulig skal "dele godene" (som er aktuelt i disse dager), er godt ment og en god handling. Og så må vi respektere at noen ikke synes noe om dette budskapet.

For egen del vil jeg gjerne si at heller ikke jeg synes evighetsperspektivet er avgjørende. Jeg går ikke rundt og frykter Helvete eller drømmer om Paradis. Det som er viktig er at vi kan leve så moralsk som mulig (selv om vi hele tiden mislykkes) i vår nåværende eksistens - enten vi er kristne eller ateister. Den kristen moralen er, som du vet, mye av grunnlaget også for den verdslige moralen f.eks. her i Norge og i Europa. Så her deler vi mye av de samme verdiene.

Er sikker på at vi kan oppnå mye bra sammen, Christina, enten vi er ateister eller kristne. 

Kommentar #13

Benjamin Østli

13 innlegg  115 kommentarer

RE: RE: Å tro er tilstrekkelig

Publisert rundt 12 år siden
11.10.09 kl. 23:08 skrev Christina Dahl:

Ateister gjør nok også gjerne så godt de kan, for å gjøre verden til et bedre sted, men fordi det er moraslk riktig, ikke av frykt for en dømmende himmelnisse.

Ateistene er jo erklærte ikke-troende, men har (beklager å måtte si det) også en gud. Seg selv. Sitt liv. Rimelig egoistisk. De fleste oppadgående mennesker er også utrolig streng med seg selv. Altså har de en streng Gud å følge. Ser ikke friheten i det.

Beklager, men håpet om herligheten er lysere enn den vitenskapelige død. Og det setter mange fri.

Kommentar #14

Christina Dahl

25 innlegg  44 kommentarer

RE: RE: RE: Å tro er tilstrekkelig

Publisert rundt 12 år siden
12.10.09 kl. 00:06 skrev Benjamin Østli:11.10.09 kl. 23:08 skrev Christina Dahl:

Ateister gjør nok også gjerne så godt de kan, for å gjøre verden til et bedre sted, men fordi det er moraslk riktig, ikke av frykt for en dømmende himmelnisse.

Ateistene er jo erklærte ikke-troende, men har (beklager å måtte si det) også en gud. Seg selv. Sitt liv. Rimelig egoistisk. De fleste oppadgående mennesker er også utrolig streng med seg selv. Altså har de en streng Gud å følge. Ser ikke friheten i det.

Beklager, men håpet om herligheten er lysere enn den vitenskapelige død. Og det setter mange fri.

Så ateister er automatisk umoraslke egoister, bare FORDI de er ateister? Fullstendig feil.

Og, HVILKEN herlighet? Den evigvarende evigheten, hvor du skal gjøre hva da? Sitte og betrakte de stakkarene, som du faktisk kjenner mange av, som pines i Helvete? Det står også i Bibelen din, vet du.

Kommentar #15

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Å tro er tilstrekkelig

Publisert rundt 12 år siden
13.10.09 kl. 01:15 skrev Christina Dahl:

Og, HVILKEN herlighet? Den evigvarende evigheten, hvor du skal gjøre hva da? Sitte og betrakte de stakkarene, som du faktisk kjenner mange av, som pines i Helvete? Det står også i Bibelen din, vet du.

For å være oppriktig, så mener jeg at evigheten ikke er det beste salgsargumentet for den kristne tro - spesielt ikke ovefor ateister - for å si det forsiktig. Det er vanskelig nok for oss troende å forestille oss et evigvarende liv. Det virker i verste fall meningsløst og i beste fall ufattelig. For meg er det å tro berikende og viktig for meg i mitt daglige liv - her i dette livet. Og så vet jeg jo at evighetsperspektivet er vesentlig i Bibelen, og forholder meg til det. Derfor benekter jeg ikke evigheten, men er ikke opptatt av den. 

Kommentar #16

Linda Greve

4 innlegg  237 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Å tro er tilstrekkelig

Publisert rundt 12 år siden
13.10.09 kl. 01:29 skrev Arne D. Danielsen:13.10.09 kl. 01:15 skrev Christina Dahl:

Og, HVILKEN herlighet? Den evigvarende evigheten, hvor du skal gjøre hva da? Sitte og betrakte de stakkarene, som du faktisk kjenner mange av, som pines i Helvete? Det står også i Bibelen din, vet du.

For å være oppriktig, så mener jeg at evigheten ikke er det beste salgsargumentet for den kristne tro - spesielt ikke ovefor ateister - for å si det forsiktig. Det er vanskelig nok for oss troende å forestille oss et evigvarende liv. Det virker i verste fall meningsløst og i beste fall ufattelig. For meg er det å tro berikende og viktig for meg i mitt daglige liv - her i dette livet. Og så vet jeg jo at evighetsperspektivet er vesentlig i Bibelen, og forholder meg til det. Derfor benekter jeg ikke evigheten, men er ikke opptatt av den. 

Jeg tror at det viktigste bør være (og er) "her og nå".  For oss troende, som for alle andre. Frelse er mye mer enn tilgivelse for synd eller frelse fra "evig fortapelse". Frelse er heller ikke god moral eller "jeg gjør så godt jeg kan, for å være snill". Vi kristne har ikke monopol på gode gjerninger. Frelse er å tro på at Jesus lever, og konsekvensene av det. That's it :)
Kommentar #17

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Nåden er Guds ide og går på hans bekostning.

Publisert over 11 år siden

Evangeliets natur er at Gud gir oss en gave. Vi behøver ikke forbedre oss selv eller gjøre noe spesielt for å få den. Vi må bare ta imot den som en fantastisk gave fra en Far som elsker oss.

Ikke alle som får høre evangeliet blir frelst. Der Guds Ånd overbeviser, kan intet menneske averge å bli overbevist. Mennesket kan motstå og avise overbevisningen. Men det kan ikke motstå å få overbevisningen, så sant det er gjenstand for Åndens overbevisende kraft. Enhver som lar seg overbevise, kommer til å bli frelst. Den frelsende tro kommer når en stiller seg under Ordets innflytelse. Hvem Jesus er og hva Jesus har gjort, det legger Ånden frem gjennom Ordet.

Kommentar #18

Herdis Alfredsen

10 innlegg  88 kommentarer

Ja til...

Publisert over 11 år siden

Ja til sex innen for ekteskapets rammer

JA til moralsk tenkning

JA til et mer rettferdig samfunn, for alle

JA til trosfrihet - for alle

JA til barn som ligger i mors liv

JA til glede, latter og livsutfoldelse

JA til fargerike klær

Ja til hvitløk

JA til kebab

JA til dans, sang og fest

Bare man øver seg litt på å si ja, så kan man faktisk oppnå mye mer. Innholdet er kanskje det samme, men det presenteres på en mye bedre og mer oppløftende måte.

For ordens skyld: ingen politiske partier har vetatt noen resulosjoner ang kebab og hvitløk!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere