Olav Rune Ekeland Bastrup

100

Fjordmans sutring

Skjønner Fjordman så lite at ikke norsk politi gjorde jobben sin da de etterforsket hans mulige forbindelser til Anders Behring Breivik, så skjønner han neppe så meget annet heller.

Publisert: 24. okt 2011

Fjordmanns innlegg i Aftenposten i dag er ganske avslørende, og som Oddbjørn Johannessen korrekt skriver i denne kommentaren, mest uttrykk for patetisk sutring. Jeg ser på det mest som et emosjonelt forsøk på å skape martyrglorie om seg selv og sine meningsfeller. Det prinsipielle i det han anfører er tynnere enn tynt og fullstendig substansløst.

Et eksempel på den retoriske vinklingen Fjordman benytter for å skape ubegrunnet sympati for sin sak, er følgende sitat:

"De konfiskerte også en koffert med klær og sokker som ikke inneholdt noe elektronisk utstyr. På et tidspunkt da altfor mange voldtekter og andre grove forbrytelser står uoppklart i deler av landet kan man spørre seg om det er en riktig prioritering av politiet å bruke flere måneder på å studere sokkene til en person fullstendig uten kriminelt rulleblad."

Enhver med noe gangsyn vet at norsk politi ikke er synderlig interessert i å studere sokkene til Fjordman fremfor å oppklare voldtektssaker. Og skjønner Fjordman så lite at ikke norsk politi gjorde jobben sin da de undersøkte hans mulige forbindelser til Anders Behring Breivik, sett i lys av at terroristen selv oppgir ham som en av sine fremste inspirasjonskilder, så skjønner han neppe så meget annet heller.

Fjordmans overbevisningskraft innad i sin sekteriske menighet rokkes selvsagt ikke av dette. Enhver opplevelse av å være forfulgt, enten det er av politiet, av kulturmarxister eller hvem det nå måtte være, vil alltid være velegnet til innvortes bruk for å styrke samholdet blant de troende. De fleste mennesker med gangsyn gjennomskuer imidlertid den banale psykologien i dette temmelig lett.

Kommentar #251

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er egentlig bare lei av alle som vil stille meg til veggs og avkreve meg svar på hva jeg mener om dette og hint.

Det er selvsagt forståelig. Men jeg kan ikke stå til ansvar for hva andre mener om dine meninger. Jeg har forsøkt så godt jeg kan å svare på dine problemstillinger, og beklager om jeg har kommet i skade for å bare spinne rundt i mitt eget nett. Nå er det dog slik at den debatt inneholder en form for meningsutveksling fra begge sider. Alternativet blir et intervju, hvor en stiller spørsmålene og den andre svarer. Og det får vi nok av i avisen, synes jeg.

Dessuten, jeg er bare nysgjerrig. Det er interessant og oppriktig ment når jeg synes det er spennende å få høre motreaksjoner og eventuelt andre vinkler og innspill. Så lenge praten er to-sidig, så er den som oftest god.

Kommentar #252

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Poenget?

Publisert rundt 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Tar med en snutt fra en "etter-debatt" mellom Gule og Tzortzis der sistnevnte midtveis i denne snutten sier "Du er marxist?"

Og hva var poenget med denne snutten, Nygaard?  Gule prøver å si noen sannheter om Al-Shabaab, men blir stadig avbrutt av en overivrig Tzortzis.

Kommentar #253

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Mer kunnskapsløshet

Publisert rundt 10 år siden

Nygaard er like uvitende om marxismen og alle de utallige marxistiske retninger som finnes, som han er om islam.

Jeg har aldri benektet at jeg var marxist, men det er altså noe annet enn å være marxist-leninist. For å skjønne det, må man kunne noe om marxismen.

Ellers er det typisk at den troende Nygaard er like enkel i hodet når det gjelder virkelighetsforståelser og total mangel på nyanseringer, som den like troende Tzortzis. Det kunne være fristende å si at alle troende er samme ulla, enten de er kristne eller muslimer. (Men så enkelt er det jo ikke for de av oss som har litt peiling...)

Lars Gule

Kommentar #254

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Når verden betraktes gjennom YouTube-videoer sitter man åpenbart igjen med et svært fragmentert og forvirrende bilde...

Kommentar #255

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Dessuten, jeg er bare nysgjerrig. Det er interessant og oppriktig ment når jeg synes det er spennende å få høre motreaksjoner og eventuelt andre vinkler og innspill. Så lenge praten er to-sidig, så er den som oftest god

Jeg velger å tro deg på dette, og jeg er enig i at en oppriktig interesse er et bedre utgangspkt. enn det å ville sette hverandre fast.

Samtidig tror jeg nesten du venter for mye av meg, som jeg akkurat skrev til deg i den andre tråden. Jeg har ikke kunnskaper til å kunne gå i en meningsfull debatt om f.eks. assimilering og integrering. Men leser gjerne dine synspunkter på dette. Helt oppriktig ment!

Kommentar #256

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Når verden betraktes gjennom YouTube-videoer

Vi har vel alle ulike kilder, mer og mindre pålitelige, som er med på å danne vår virkelighetsoppfatning, tror du ikke, Øian? Også du?

Kommentar #257

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Ellers har jeg faktisk ikke skrevet noe som helst - heller ikke med store bokstaver - som det ikke er dekning for.

Neivel?

"Dermed kan vi med større rett slå fast at Aasvestad støtter kolonialisme, imperialisme, okkupasjon, tortur, terror, trakassering, apartheid... og enda noe mer." - Lars Gule

Og i en annen tråd ble Gules innlegg slettet av moderator fordi Gule stemplet stort sett alle som mente noe annet enn ham som rasist.

Kommentar #258

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Ulla??

Publisert rundt 10 år siden

Du må ikke glemme kursingen, da; Gule - med muslimen Sultan og med formål å ....???  Men,- nå er vel jeg og Sultan og de du og HEF frivillig skal bistå - av samme .... ulla?  (Er fullstendig uenig i utsgagnet ditt som sådan, bare så det er sagt, men ulla møter du nok både her .... og i særdeleshet...der).

Kommentar #259

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

RE: Ulla??

Publisert rundt 10 år siden

Du skiller altså ikke mellom en marxist og en marxist-leninist, og du prøver stadig å viske ut skillet mellom moderate muslimer og islamister.  Jeg regner jo med, siden du der er mer på hjemmebane, at du ser forskjell på en katolikk og en adventist?  Begge er jo kristne...

Kommentar #260

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Helt riktig beskrivelse av Aasvestad

Publisert rundt 10 år siden

Aasvestad klarer ikke å lese.  For jeg skrev vitterlig at DERSOM man skulle legge til grunn en slik oppfatning om meg som Aasvestad gjør, DA kunne vi med større rett karakterisre ham på den nevnte måte.

Men slikt var tydeligvis for avansert for ham, eller så klarer han ikke la vær å lyve.

Neida, det er ikke riktig det Aasvestad skriver, les hva moderator skrev og hva som fulgte deretter. Men igjen opptrer Aasvestad uredelig, ja løgnaktig, for å kunne fortsette med sin møkkaspredning.

Jeg tror det er all grunn til å fjerne kondisjonaliteten i første avsnitt. For jeg har faktisk aldri sett Aasvestad kritisere noe som helst av israelsk politikk. Så dermed kan vi slå fast atAasvestad støtter kolonialisme, imperialisme, okkupasjon, tortur, terror, trakassering, apartheid... og enda noe mer.

Lars Gule

Kommentar #261

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Lite substans og mye tøv fra Söderlind

Publisert rundt 10 år siden

Når det kommer til stykket er det lite nytt i Gustaf Söderlinds innlegg. Innpakningen kan synes elegant og intellektuell, men sin substans er det vel ikke stort mer enn en repetisjon av hva f.eks. Fjordman har gitt uttrykk for tidligere. Söderlind deler følgelig verden i to deler: Kulturmarxistene og alle de andre. Han forsøker seg på en slags kvasiakademisk definisjon på kulturmarxisme. Det hele blir likevel så ullent at det hele ender opp med en betegnelse på noe som knapt vel egentlig finnes. Avgrensning av begrepet må til syvende og sist forstås slik at det skal omfatte alle som ikke ut fra et verdikonservativt, nasjonalistisk eller høyreradikalt standpunkt er i mot innvandring eller en betydelige strammere innvandringspolitikk enn det vi allerede har.

Slikt kan man selvfølgelig vanskelig ta alvorlig. De av oss som ikke aksepterer de apokalyptiske framstillingene av innvandringens konsekvenser, er angivelig indirekte barn av denne såkalt intellektuelle marxismen. Hans framstilling er forøvrig i overenstemmelse med den man kan finne på en rekke høyreradikale nettsteder i USA. Her forsøker man å få det til å se ut som et marxistisk prosjekt der vestlig sivilisasjon skulle utraderes og erstattes med en orientalsk. I virkeligheten er de teoretikerne Söderlind viser til kjennetegnet ved en svært pessimistisk forståelse moderne industriell utvikling der nær sagt enhver nyvinning ble sett på som fremmedgjørende og slik sett i kapitaleiernes ideologiske tjeneste. Dette handler derfor om noe helt annet enn det han forsøker å framstille det som. Det dreide seg ikke om et anslag mot vesten i seg selv, men mot kapitalismens kulturelle utvikling om man kan si det slik. Innen akademia har disse perspektivene blitt ganske marginale. I det hele henger Söderlinds redegjørelse for koblingen mellom denne nymarxistiske teorien på den ene siden og på den andre siden dagens motstandere av en høyreorientert,  dogmatisk kritikk av innvandring og innvandrere ikke på greip, for å si det mildt.

Söderlind skriver videre om venstresiden (hvem nå venstresiden egentlig er): “I sovjetisk PK-stil ser de Fjordman som den store förrädaren, som förtjänar både straff och landsförvisning, och inte bör få torgföra sina åsikter”. Javel. Jeg er ikke sikker på hvem Fjordman skal ha forrådt, utover at han i minst et par tilfeller har talt eksplisitt på tvers av humanistiske prinsipper som vel er delt langt utover det selv Söderlind vil avgrense som “venstresiden”. Det kan godt være at enkelte har tatt til orde for straffeforfølgelse og “landsforvisning”, men det må i så fall være aktører som ikke akkurat har den høyeste talestolen. Det er vel heller ikke en allmen stemning på “venstresiden” for at Fjordman skal fratas ytringsfriheten. Riktignok er det diskusjoner rundt i hvilken utstrekning han skal ha anledning til å føre sine mest inhumane og rasistiske synspunkter til marken, men en slik diskusjon bør være legitim.

Videre stiller Söderlind disse spørsmålene. “Är det idag legitimit att vara kulturkonservativ? Får man t.ex. dela Samuel P Huntingtons eller Roger Scrutons åsikter utan att betraktas som rekationär chauvinist (i bästa fall) eller kanske rentav rasistisk högerextremist?”. Få eller ingen vil vel hevde at Huntington og Scruton er høyreektremister. At de er reaksjonære er det imidlertid etter mitt syn gode argumenter for å hevde, ikke minst når det gjelder Scruton. Noe annet er at det finnes eksempler på at de to nevnte brukes til å formulere høyreekstreme synspunkter, men på måter som trolig verken Scruton eller Huntington føler seg spesielt til pass med. I et demokrati bør det dessuten være anledning til å gi uttrykk for oppfatning om at visse politiske synspunkter er riv ruskende gale, uten at motparten dermed må trekke den konklusjonen at ens eget politiske ståsted gjøres til noe illegitim.

Sönderlid fornekter seg ingenting når han fortsetter på denne måten: “Det är ju inte bara politiskt korrekt att vara multikulturalist, utan vänstern försöker leda i bevis att den som ifrågasätter multikulturalismen är rasist, eller åtminstone kryptorasist”. Dette er det rene tøv. "Multikulturalismen" kritiseres daglig gjennom flere typer argumenter uten at ordet rasisme nevnes av noen. Et av flere problemer ved dette utsagnet er dessuten at det anvender det forslitte og svært upresise begrepet multikulturalisme. I en del innvandringsmotstandernes øyne er multikulturalismen enten uttrykk for innvandring og flerkulturalitet i seg selv eller en betegnelse på fraværet av autoritær assimileringspolitikk. I andre sammenhenger framstilles multikulturalisme som en egen politisk doktrine som primært går inn for å relativisere alle verdier og normer, som dermed støtter avskyelige praksiser som tvangsekteskap og omskjæring og som hindrer åpen debatt. Problemet er at multikulturalisme slettes ikke er en enhetlig doktrine, men at det brukes som betegnelse på ganske forskjellige standpunkter. I noen tilfeller er likebehandling som f.eks. fravær av rasisme i arbeids- og boligmarkedet en hovedmålsetning, mens andre er først og fremst er opptatt av anerkjennelse av kulturelle og religiøse forskjeller. Hvordan det siste gir seg utslag ideologisk og politisk varierer også. Man kan f.eks. være for religionsfrihet uten dermed å akseptere tvangsgiftemål.

Ut fra det han skriver, vil jeg ikke bli overrasket om Söderlind vil betegne en av de mest framtredende kritikerne av den britiske multikulturalistiske politikken, Kenan Malik, som multikulturalist. Malik er en forsvarer av innvandring og flerkulturalitet, men er sterkt kritisk til hvordan innvandrere i Storbritannia etter hans oppfatning politisk har blitt definert som medlemmer av etniske og religiøse grupper i en slik grad at det de knapt har blitt sett på som fullverdige borgere. De som Sönderlid og hans kompanjonger omtaler som tilhengere av multikulturalisme er nok i svært mange tilfeller på linje med Kennan Malik i synet på hvordan flerkulturalitet må innordnes et nasjonalstatlig institusjonelt og normativt fellesskap. 

Ytringsfriheten og demokratiet er truet av kulturmarxistene, påstår Söderlind. Dette er en påstand som faller på sin egen urimelighet. Innvandringsmotstandere mottar stipender for å publisere bøker om emnet, de deltar i debatter i radio, TV og aviser, de har støtte i ett av de største politiske partiene i landet og de er representert ved en stiftelse som mottar statsstøtte for å bedrive sin daglige agitasjon mot innvandring. Det skal imidlertid ikke mye motstand til før man begynner å bygge på myten der man gjør seg selv til offer.

Så vidt meg bekjent er det lite som tyder på at Fjordman skal ha mottatt drapstrusler fra “kulturmarxister”. Det kan i den forbindelse være verdt å nevne at dette står i motsetning til “kulturmarxisten” og muslimen Bushra Ishaq som skal ha blitt utsatt for en serie drapstrusler (se Aktuelt NRK2 i kveld 26.10). Som mange vil vite, førte truslene til at Bushra Ishaq for en periode trakk seg fra den offentlige debatten. I den forbindelse ble hun i tillegg utsatt for nedrige angrep fra ledere av Human Right Service, Rita Karlsen, som (i kjent stil, må man si) anklaget henne for å håne ytringsfriheten.

 

  

 

 

 

Kommentar #262

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror det er all grunn til å fjerne kondisjonaliteten i første avsnitt. For jeg har faktisk aldri sett Aasvestad kritisere noe som helst av israelsk politikk. Så dermed kan vi slå fast atAasvestad støtter kolonialisme, imperialisme, okkupasjon, tortur, terror, trakassering, apartheid... og enda noe mer.

Og jeg vil minne deg om at injurielovgivningen også dekker ytringer på internett!

(Ikke fordi jeg under noen omstendigheter ville anmelde deg for injurier, jeg er bare glad for at jeg klarer å få deg til å miste beherkelsen!)

Kommentar #263

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Solid tilbakevisning

Publisert rundt 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Når det kommer til stykket er det lite nytt i Gustaf Söderlinds innlegg. Innpakningen kan synes elegant og intellektuell, men sin substans er det vel ikke stort mer enn en repetisjon av hva f.eks. Fjordman har gitt uttrykk for tidligere.

Söderlind er vel noe mildere i form (og innhold får vi håpe) enn Fjordman. Men Øian har levert en solid og elegant gjendrivelse av Söderlinds argumenter og posisjon.

Lars Gule

Kommentar #264

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Gå til sak da vel!

Publisert rundt 10 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Og jeg vil minne deg om at injurielovgivningen også dekker ytringer på internett!

Intet ville glede meg mer enn om Aasvestad gikk til injuriesøksmål. Jeg står for hvert ord jeg har skrevet om han (og andre) på Internett og alle andre steder. Men nei, det er han vel for feig til, greit da med bare tomme trusler.

Så Aasvestad synes det var ubehagelig at kondisjonaliteten ble fjernet? At det det påstås rett ut at han støtter kolonialisme, imperialisme, okkupasjon, tortur, terror, trakassering, apartheid... og enda noe mer?

Kanskje han da bør vurdere hva han selv skriver om andres meninger I DAG med bakgrunn i hva som ligger 34 år tilbake i tid og som det har vært tatt avstand fra. Om han er i stand til å gjøre en slik intellektuell øvelse, da.

Så om Aasvestad vil benekte at han støtter kolonialisme, imperialisme, okkupasjon, tortur, terror, trakassering, apartheid... og enda noe mer, er det bare å levere de relevante kritiske merknadene til israelsk politikk.

Kommentar #265

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Så Aasvestad synes det var ubehagelig at kondisjonaliteten ble fjernet? At det det påstås rett ut at han støtter kolonialisme, imperialisme, okkupasjon, tortur, terror, trakassering, apartheid... og enda noe mer?

Nei, jeg synes ikke det er ubehagelig at du mener dette.

Tvert imot, når en offentlig person som både er ansatt ved en viteskapelig høyskole og tidligere har vært generalsekretær for en organisasjon som hevder å syssle med bl.a. etikk og moral argumenterer på den måten du gjør og bruker den typen karakteristikker om dine meningsmotstandere, så sier det alt om deg og ingenting eller svært lite om dem du karakteriserer.

Kommentar #266

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Også som mann og sjømann

Publisert rundt 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

det virker så lettvint å være mann - å bare kunne skylde på at en faktisk er en av disse som "ikke makter å rå med egne føleser". Det er grunnen til at en "ligger på lur"!

har eg funne det klokt å ta mine forholdsreglar. Hamneområda er ikkje av dei tryggaste stadane i verda. Når eg bevega meg i nattes tider syrgde eg alltid for at vi var to og to. Når det var umogleg, var eg alltid edru og gjekk midt i gata så mykje som råd var.

Eg trur heller ikkje at kvinna med tråldørene på vid veg yngste å lokke meg til honningkrukka, men med den trafikken der var på råsa, så kunne det vel vere at der kom ein tiltrekkjande kar forbi som merka seg både vara og jenta, og at det dermed kunne kaste av seg ved eit seiner høve.

Men eg ser på slik oppvisning som skamlaus, nyvaska eller ikkje.

Om det er lettvindt å vere mann, då er vel eit kjønnsskifte løysinga. Ein maktar ikkje å renske verda for potensielle valdtektsforbrytarar. Sjølv om vi gjorde alle mannfolk til politifolk. Der fins også politifolk som har vore innblande i valdtekt.

Der fins ting i menneskesinnet som verken oppdragelse eller tukt kan fjerne. Dette gjeld både menn og kvinner, men når det gjeld kvinner som utfører seksual valdtekt, då er der vel meir enn vilje det kan skorte på. Ein skremd mann kan sjelden gjere nytta, sjølv om eg har høyrt om slike også.

Kommentar #267

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg er heller ikke komfortabel med begrepet kulturell marxisme. Det gjelder selvfølgelig enda mer etter ABB sin fremferd, men det er noe med konseptet som jeg ikke liker. 

Tanken bak begrepet, slik jeg forstår det, starter med at kommunistene ikke nådde gjennom med væpnet revolusjon i vesten. I stedet satte de i gang med å undergrave samfunnet målrettet. Alle institusjoner som bygget opp skulle nedbrytes. Familien, kirken, forsvaret, nasjonalfølelsen, autoriteten i skolen og så videre. 

I stedet skulle det være løssluppen sex uten ekteskap, homofili, langt hår, militærnektelse og så videre.

Språket ble spesielt viktig. Man kunne ikke si ting direkte. Politisk korrekthet kom inn og forklaringsmodellene ble redusert til de rent økonomiske. Fortsatt skulle de vestlige sivilisasjoner skulle brytes ned, for per definisjon var disse alltid skurken. I akademia, gikk argumentet, kunne man ha studier med alle andre perspektiv enn det europeiske. 

I sum så "forklares" store deler av utviklingen fra 60-tallet og utover med en kommunistisk plan og implikasjonen er at tingene overhodet ikke har gått redelig for seg. Det har i følge dem vært et svik og dette må rettes opp, uten at akkurat hva som skal inn i stedet spesifiseres. Argumentasjonen går på å ta "undergraverne" fremfor å presentere egne visjoner.

Det bærer aldeles feil avsted.  

Kommentar #268

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Så om Aasvestad vil benekte at han støtter kolonialisme, imperialisme, okkupasjon, tortur, terror, trakassering, apartheid... og enda noe mer, er det bare å levere de relevante kritiske merknadene til israelsk politikk.

Og her viser du at man åpenbart ikke trenger å beherske grunnleggende logisk tekning for å inneha doktorgrad i Norge.

Før det første, så innebærer ikke det at en person ikke omtaler en sak, at personen støtter den saken.

For det andre, så er de fleste av de beskyldningene du retter mot Israel på samme sannhetsmessige nivå som om noen skulle hevde at Human-Etisk Forbund hadde iscenesatt månelandingen!

Kommentar #269

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg skal dog innrømme at en ting du har beskyldt meg for er sant. Det er sant at jeg avsporet debatten ved å angripe deg...

Kommentar #270

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Ingen usanne karakteristikker av Aasvestad

Publisert rundt 10 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

når en offentlig person som både er ansatt ved en viteskapelig høyskole og tidligere har vært generalsekretær for en organisasjon som hevder å syssle med bl.a. etikk og moral argumenterer på den måten du gjør og bruker den typen karakteristikker om dine meningsmotstandere, så sier det alt om deg og ingenting eller svært lite om dem du karakteriserer.

Det sier nok ganske mye om Aasvestad når han ganske presist og dokumenterbart blir karakterisert som det han er - en støttespiller for ganske ufyselige sider av Israels politikk overfor palestinerne. I tillegg til å være en debattavsporer.

Jeg har ikke brukt en eneste uriktig karakteristikk om ham, men jeg har - tro noen - "hevet" stemmen ved å be Aasvestad rulle inn gjeipen og lukke munnen. So what? At Aasvestad synes dette skulle være kritikkverdig i en offentlig debatt med en løgnhals (ham selv), sier seg selv. Noe annet ville jo innebære at han innrømmet sin løgn.

Og at en person som ikke er i stand til å oppfatte at tiden går eller hva jeg har skrevet om mine meninger i fortid og i dag, skulle kunne forstå noe som helst av logikk, er helt usannsynlig.

Lars Gule

Kommentar #271

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

en vesentlig forskjell

Publisert rundt 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Men eg ser på slik oppvisning som skamlaus,

Forskjellen på deg og en voldtektsmann som tenker på en kvinnes "oppvisning" som skamløs, er at du tenker tanken og lar det være med det. Du går videre og lar kvinnen være i fred - slik hun har rett til å være. Voldtektsmannen, derimot, vil ha et forkvaklet kvinnesyn og se det som sin rett (og kanskje også plikt) å straffe denne "skamløsheten".

Kommentar #272

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Løgneren Lars Gule

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Det sier nok ganske mye om Aasvestad når han ganske presist og dokumenterbart blir karakterisert som det han er - en støttespiller for ganske ufyselige sider av Israels politikk overfor palestinerne.

Ok, greit, fremlegg sitater av meg der jeg utrykkelig støtter "kolonialisme, imperialisme, okkupasjon*, tortur, terror, trakassering, apartheid..."!

Og merk at fravær av kritikk ikke er det samme som bekreftelse på støtte. (Det burde egentlig en akademiker og "ekspert" vite, men det er kanskje ikke for ingenting at forskere ved norske høgskoler ikke vinner Nobelpriser?)


(*Når det gjelder "okkupasjonen" av Judea og Samaria og okkupasjonen (uten anførselstegn) av Golanhøydene, så ja, for øyeblikket jeg støtter disse i mangel på bedre og realistiske fredelige alternativ.)

Kommentar #273

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Hvorfor skulle jeg gjøre det?

Publisert rundt 10 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

fremlegg sitater av meg der jeg utrykkelig støtter

Hvorfor i all verden skulle jeg legge fram noen som helst dokumentasjon for mine påstander om Aasvestad. Han har ikke lagt fram noen dokumentasjon som skulle begrunne hans løgnaktige påstander om meg.

At han ikke klarer å finne på en mer original overskrift over sitt siste innlegg, sier jo også sitt.

Men jeg tror ikke jeg gidder å bruke mer tid på en hykler som så definitivt og fortsatt bør rulle inn hyklergjeipen og lukke munnen.

Lars Gule

Kommentar #274

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Mer demokrati?

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Söderlind er vel noe mildere i form (og innhold får vi håpe) enn Fjordman. Men Øian har levert en solid og elegant gjendrivelse av Söderlinds argumenter og posisjon.

"Demokratiet må vinnes av hver ny generasjon", hevdet Sôderlind! -- Med forbehold i hva jeg makter å oppfatte, men det jeg siterte fra deg er jeg meget uenig i. 

Øian trekker debatten NED på et plan hvor det er to fløyer i kamp mot hverandre, mens Söderlinds kommentar formidlet alle de nyaser som kunne finne sted iblant oss? Samt utviklingen av begrepene over tid. Noe som tiltalte meg sterkt.

Øian skriver: "Ytringsfriheten og demokratiet er truet av kulturmarxistene, påstår Söderlind." - Samtidig som han bruker et sarkastisk språk overfor hans meninger? - Dette får jeg ikke til å stemme? Et slikt utsagn krever vel en mer alvorlig tilnærming?

Selv er jeg nok mer mot kulturkonservativ, selv om jeg absolutt ikke kan plasseres i noe politisk grøfteparti. - For samtidig oppfatter jeg ikke  islam som en trussel mot våre kristne grunnverdier.

Den alvorlige trusselen ligger i menneskenaturen  selv- når den kommer til makt og motkreftene blir for svake eller undertrykkes.- Dette handler ikke om annet enn det vi leser ut av historien. Dette å være naturlig årvåken overfor makten, - på grunn av menneskets egen skrøpelighet, er nettopp min overbevisning  Dette er  i tillegg det essensielle i forhold til all ytringsfrihet! Noe våre media tidligere har hatt et hovedansvar for. Når våre media ikke lenger utfordrer makten, men faktisk bare hyller den, da aner  jeg farene som må lure også i vårt eget samfunn? Uten å ha evne eller kompetanse til å dra denne debatten videre.

Multuikultur, er som Øian også sier. - omdiskutert. - Stadig fler velger å forandre ordene i dag, uten å se hvilket konkret nytt innhold de legger i begrepet monokultur? Det betyr vel, at det kan ikke leve ulike kulturer ved siden av hverandre i ett samfunn og inneha ulike rettigheter med hensyn til lovverk etc. Denne "enheten" er, for de som ikke kjenner til det, selve ideen med Muhammeds islam, og ikke en underkastelse under en guddom forskjellig fra vår? -  Jeg bare håper de er modne for å klare og løse sine vansker i de landene som nå har kastet sine diktatorer. Muslimer er mennesker akkurat som oss.

I henhold til Øians smale verdensbilde, burde jo et slikt syn som jeg selv besitter være en umulighet?

At Söderlind fremstår som en svensk professor uten sugerør til vår egen statskasse, gjør han i utgangpunktet mer troverdig enn nevnte Øian som skyter sine sarkastiske piler langt over mitt hode og forstand.

mvh  mette

Kommentar #275

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Han har ikke lagt fram noen dokumentasjon som skulle begrunne hans løgnaktige påstander om meg.

Og hvilke løgnaktige påstander har jeg framlagt om deg?

Kommentar #276

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

At Söderlind fremstår som en svensk professor uten sugerør til vår egen statskasse, gjør han i utgangpunktet mer troverdig enn nevnte Øian som skyter sine sarkastiske piler langt over mitt hode og forstand.

Jeg tror du bør lese såvel Söderlinds som Øians kommentarer en gang til, Mette.  Den utlegningen du presenterer her, har i hvert fall jeg problemer med å følge.

Kommentar #277

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Det

Publisert rundt 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror du bør lese såvel Söderlinds som Øians kommentarer en gang til, Mette.

er sent, og jeg skal i seng. - Så får vi se hva morgendagen bringer. - Jeg kan ha problem med både hukommelse og konsentrasjon, - men trodde jeg hadde forstått bildet?

men takk til deg Oddbjørn

:-)  mette

Kommentar #278

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

At han ikke klarer å finne på en mer original overskrift over sitt siste innlegg, sier jo også sitt.

Det gjør det absolutt. Nemlig at jeg ikke egner meg til å sette titler på bøker eller tabloidavisenes forsider.

Kommentar #279

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Og kva veit du om mine tankar?

Publisert rundt 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Forskjellen på deg og en voldtektsmann som tenker på en kvinnes "oppvisning" som skamløs, er at du tenker tanken og lar det være med det

Nei, eg tenkte ikkje ein gong tanken.

Eg var ein gong i godt lag. Der møtte eg ein kokk. Ut på natta var alle festdeltakarane ute på ein luftetur, og eg vart gåande saman med kokken.

Brått sa han: "Der er ikkje noko du vkan verte så lei av som kvinnfolk!" Som sjømann var det for meg ei ukjend problemstilling, så eg bad han utdjupe påstanden. Han fortalde då at han hadde vore kokk på eit avsondre høgfjellshotell ein sommer, og der var han einaste mannfolket i rimeleg ung alder saman med eit dusin kvinnfolk. "Og dei var etter meg over alt!" fortalde han meg. Når han skulde ta kvelden, fann han gjerne eit kvinnfolk i senga og ei flaske raudvin på nattbordet. Rømde han på fisketur innetter fjellet, så kom dei jaggu etter han då og. Eg var så lei av kvinnfolk, sukka han.

Eg må vedgå at slikt flusst av tilbod har aldri vore meg til del, men då eg passerte dette kvinnfolket med honningkrukka på display, forsto eg kva den kokken meinte. Vara appelerte ikkje i det heile.

Men så hadde eg kona ved mi side, og alderen som nemnt, gjorde vel også sitt.

Men det er mi erlige meining at om du vil vere sikker på at der ikkje fins mannfolk som vil gå over streken dersom alle forutsetninger er til stades, då må ein kastrere kvart einaste mannfolk på jordoverflata. Ikkje fordi alle mannfolk er potensielle valdtektsmenn, men ein kan vel ikkje med rimeleg visse på førehand plukke ut dei mannfolka som ikkje unnder noko omstende kan tape styringa over eigne drifter. Sinnssjuk eller ikkje.

Kvinner bør difor ikkje utfordre skjebnen, men vise klokskap og ta sine forholdsreglar. Dei fleste kvinner gjer vel også det.

Eg tek ikkje voldtektsmenn i forsvar, men peikar på at der alltid vil vere menn med ein skure laus. Og slik vil det altid vere, trur eg.

Kommentar #280

Gustaf Söderlind

0 innlegg  97 kommentarer

@ Hogne Øian

Publisert rundt 10 år siden

"Når det kommer til stykket er det lite nytt i Gustaf Söderlinds innlegg. Innpakningen kan synes elegant og intellektuell, men sin substans er det vel ikke stort mer enn en repetisjon av hva f.eks. Fjordman har gitt uttrykk for tidligere. Söderlind deler følgelig verden i to deler: Kulturmarxistene og alle de andre. Han forsøker seg på en slags kvasiakademisk definisjon på kulturmarxisme. Det hele blir likevel så ullent at det hele ender opp med en betegnelse på noe som knapt vel egentlig finnes."

Ja, så kommer då ett förutsägbart svar till dumhetens försvar. "Kulturmarxismen" finns väl egentlgen inte (förnekelse), och givetvis delar jag världen i kulturmarxister och de andra (strawman, polarisering). 

Med denna utgångspunkt faller hela ditt argument.

Jag har bara läst brottstycken av Fjordman, som jag kritiserade, dels för hans våldsamma överdrifter, dels för att Fjordman själv använder sig av det väletablerade kommunistiska synsättet att meningsmotståndaren är en förrädare, vilket är karakteristiskt för sovjettidens intellektuella förtryck, väl dokumenterat av Solzhenitsyn, Orwell, Conquest, Pipes, Koestler, med flera.

Min kommentar handlar om marxismens idéhistoria. (Den är fascinerande.) Och det är ett faktum att begreppet "politiskt korrekt" finns belagt inom Marxism-Leninismen så tidigt som 1921, även om det inte ens börjar där. Från 1894 och framåt utvecklar Lenin sina tankar i denna riktning, och detta har inget att göra med vare sig Fjordman, islam, invandring eller multikulturalism.

Vad det handlar om är något annat, nämligen hur marxismen systematiskt arbetat med en "politisk teori", till vilken verkligheten ska anpassas, inte tvärtom. Ett studium av postmodernismen ("the new left") visar att fantasierna kan drivas hur långt som helst. Och vi kommer inte i vår livstid att få se anhängarna av dessa strömningar visa tecken på självkritik.

Det "nya" i PK är dels att postmodernismen (den intellektuella vänstern) förnekar objektiv kunskap i vidare mening än den klassiska politiska marxismen, dels att sådan reativisering okritiskt kommit att omfattas även i det politiska livet i väst under de senaste tjugo åren, och då inte bara hos vänstern utan även hos delar av högern.

Men det är vänstern idéer som är i kris. Sedan muren föll 1989 fick man överge den ekonomiska marxismen, som ju misslyckats fullständigt överallt där den prövats. Många av de marxister som inte längre vill kalla sig för kommunisiter kallar sig nu istället "demokrater", men överger ändå inte de tankemönster som bevisligen lett till ekonomisk, social och miljömässig katastrof.

Trots marxismens misslyckande och allt mänskligt lidande som följt i dess spår har man inget lärt och inget förstått.

Ty man är fortfarande "skeptisk" till den moderna västerländska demokratin, som man ju redan tidigare tagit ställning emot, och man menar fortfarande att verkligheten bara är en social konstruktion som på ett eller annat sätt måste förändras i grunden. Det går således en rak tankelinje från Lenin, Lukacs och Gramsci till dagens postmoderna vänster, även om man inte längre är medveten om hur 1900-talets tidiga totalitära politiska filosofi formades.

Marxismen är en farlig ideologi, och dess "track record" när det gäller att försvara det fria ordet imponerar inte. Hur felaktig var den moderna västerländska demokratin egentligen?

Svaret är givet -- den är individualistisk, inte kollektivistisk. Jag är individualist, därför tar jag avstånd från alla kollektivistiska ideologier: nazism, fascism, kommunism, socialism, marxism, och därtill religiös ideologi. Jag tar avstånd från politisk korrekthet och tanken på blasfemi, ty de är antidemokratiska.

Jag bejakar den moderna västerländska demokratin, med sitt fria ord och sin öppna debatt. Svårare än så är det inte.

Kommentar #281

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Gustaf Söderlind. Gå til den siterte teksten.

Svaret är givet -- den är individualistisk, inte kollektivistisk. Jag är individualist, därför tar jag avstånd från alla kollektivistiska ideologier: nazism, fascism, kommunism, socialism, marxism, och därtill religiös ideologi. Jag tar avstånd från politisk korrekthet och tanken på blasfemi, ty de är antidemokratiska.

Alikevel så behandler du venstresiden som en kollektiv enhet. Finnes det ingen mulighet for å sympatisere med venstresiden og støtte objektiv kunnskap? Er det slik at du alltid har rett og alle andre klarer ikke å forholde seg til sannheten? Er det slik at venstresiden er virkelighetsfjerne politisk korrekte, influert av den kulturelle marxismen?

Hvis det er slik du ønsker å fremstille det, så vil jeg være i min fulle rett til å gjøre det samme med deg og nazismen. AT du sier at du tar avstand fra nazismen spiller like liten rolle som at jeg sier jeg tar avstand fra Marxist leninisme.

Du møter ikke motstand fordi venstresiden ønsker å sverte deg, eller ikke tillater at du har meninger, men fordi meningene dine om venstresiden er feilaktige og stigmatiserende.

Kommentar #282

Johannes Morken

444 innlegg  937 kommentarer

Moderering

Publisert rundt 10 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.

Intet ville glede meg mer enn om Aasvestad gikk til injuriesøksmål. Jeg står for hvert ord jeg har skrevet om han (og andre) på Internett og alle andre steder. Men nei, det er han vel for feig til, greit da med bare tomme trusler.

Eg har moderert fleire kommentarar både av Gule og Aasvestad. Eg har fjerna ord som ikkje er respektfulle. Og det må vere råd å minne debattantane om å halde seg til saka.

Kommentar #283

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Sönderlid bør være mer konkret

Publisert rundt 10 år siden
Gustaf Söderlind. Gå til den siterte teksten.

tar jag avstånd från alla kollektivistiska ideologier

Mitt anliggende var ikke, som de fleste vel innså, ikke å bestride at uttrykket politisk korrekt har sitt opphav i marxist-leninismen. Jeg skal i denne omgang ikke henge meg mer opp i Sönderlids idehistoriske krumspring, men det kan påpekes at Sönderlid kunne være tjent med å konkretisere noen av sine påstander.

Her innfører han begrepet det postmoderne venstre, som angivelig skal se på det vestlige demokratiet som en sosial konstruksjon og samtidig gå inn for å forandre dette fra grunnen av. Et forhold er hvordan noen kan tenke at en sosial konstruksjon skal forandres fra grunnen av? (Postmodernisme er for å si det på en forenklende måte teoretisk retning der det man identifiserer som ideologier og forestillinger - f.eks. liberalisme, nasjonalisme, islamisme - “dekonstrueres”, og lar det være med det).

Noe annet er hvem som rent faktisk omfattes av betegnelsen det postmoderne venstre. Det aner meg at jeg selv inkluderes der, men i så fall blir det paradoksalt at jeg i utgangspunktet er enig med Sönderlid i at ideologier som nazisme, fascisme, marxisme og sosialisme (avhengig av hvordan man definerer begrepet) er antidemokratiske ideologier. Sönderlid er individualist sier han, og tar avstand fra alle kollektivistiske ideologier. Dersom man skal ta ham på alvor, innebærer dette at han også er motstander av nasjonalismen. Dermed trenger spørsmålet seg på om hva Sönderlid egentlig forstår med et vestlig demokratisk system.

Et annet problem er at Sönderlids ideologiske ståsted kan ligne svært så mye på Thatcherismen. Margret Thatcher ble jo berømt for sitt utsagn There is no such thing as society, only individuals and families, underforstått at alle strukturer utover dette nivået er ideologiske konstruksjoner og ikke en objektiv virkelighet.

Sönderlid gjør i sitt svar ikke noe forsøk på å underbygge påstander om at det kulturmarxistiske, postmoderne venstres politiske korrekthetsregime truer ytringsfriheten og demokrati. All den tid han ikke kan konkretisere noe av dette, er det full anledning til å hevde at Sönderlid her operer med ideologiske konstruksjoner som ikke har belegg i objektive kunnskapen han hevder han bekjenner seg til.

Kommentar #284

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Paradoksalt?

Publisert rundt 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Det aner meg at jeg selv inkluderes der, men i så fall blir det paradoksalt at jeg i utgangspunktet er enig med Sönderlid i at ideologier som nazisme, fascisme, marxisme og sosialisme (avhengig av hvordan man definerer begrepet) er antidemokratiske ideologier.

Det er da ikke noe paradoksalt i dette? At du kan ha samme tanker med Söderlind på flere områder?  :-)

Dette beviser bare hvordan din egen tenkning fungerer, for å si det slik. I din verden ser det mer ut som om en som ikke har identiske tanker, uvegelig blir en motstander "fra den andre siden-"? Dette er en totalt fremmed tanke for meg.

Selv er jeg mye mer fasinert av konsensusideen som hevder følgende:

Oppnåelse av konsensus fordrer seriøs behandling av ethvert medlems alvorlig mente betraktninger. Så snart en beslutning er fattet, er det viktig å stole på medlemmenes klokskap når vedtaket skal gjennomføres. I idealtilfellet vil de som ønsker å gjennomføre et tiltak ønske å høre dem som er imot det, fordi de regner med at den påfølgende debatten vil forbedre konsensus. I teorien vil tiltak uten avklaring av veloverveid opposisjon være sjeldent forekommende og gjennomført med oppmerksomhet for å minimalisere skadepersonlige relasjoner.          Hentet herfra

Dette er utgangspunktet for denne debatten. Skal vi fortie alle Fjordmanns tanker i forhold til den handling, som denne opposisjon mot makten førte med seg? Eller skal vi satse på "den menneskelige faktor" som stoler på at vi klarer å bygge et samfunn på større konsensus om vi åpner for de ulike meningene, i en språkdrakt og med en respekt for hverandre som muliggjør deltakelse?

Jeg finner det for eksempel skremmende, at Jens Stoltenberg etter første spørretime i Stortinget, ikke valgte å møte hele pressen i vandrehallen som vanlig? Men hadde et lukket møte med et utvalg av inviterte pressefolk. (Kilde Per Anders Hoel på side 9 i dagens papiravis av VL) 

mvh  mette

Kommentar #285

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

et luksusproblem

Publisert rundt 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

der var han einaste mannfolket i rimeleg ung alder saman med eit dusin kvinnfolk.

dette siterte, vil nok mange hevde ;)

Ang. det å lese dine tanker: jeg tror du misforstod det jeg skrev. Jeg mente at du tenker følgende tanke: dette er skamløst! Den ga du jo også uttrykk for at du hadde tenkt.

Forskjellen på deg og en voldtektsmann, er at den tanken ikke legaliserer det å voldta.

Håper jeg uttrykte meg klart nok nå. For her har vel du og jeg en aldri så liten paralell-debatt, helt for oss selv ;)

Kommentar #286

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Notat til Söderlind

Publisert rundt 10 år siden

Jeg er veldig imponert over Söderlinds ultrakorte riss av den "progressive" tenkningens historie i vår tid. Godt gjort å uttrykke seg så presist om kompliserte saker.  Har bare et lite spørsmål på lur der hvor GS sier at det går en rak linje fra Gramsci-Lukacs til postmodernistene.  Men var ikke disse karene fremdeles innen rammen om at sannheten eksisterer,sannheten finnes - mens postmodernistene polemiserte mot dette" primitive "synet?

        janhaarstad@hotmail.com

Kommentar #287

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Debatten

Publisert rundt 10 år siden

Gule hadde tydligvis fri fra vd i går - han var imidlertid her i Bergen:

 

At politiet sto oppstilt utenfor kveldens debatt i "Egget" på Studentsenteret var ikke tilfeldig, ifølge debattleder Ellen Mortensen.

- Vi har tatt våre forholdsregler, og ville være på den sikre siden. Vi har ansvar for mange personer her, sa Mortensen, som på direkte spørsmål avviste at det hadde kommet noen trusler i forbindelse med debatten.

Det var kvinnesynet til Anders Behring Breivik og hans likesinnede som var temaet under debatten "Kjønn i terrorens tidsalder". Før møtet sto det køer av folk utenfor som ikke fikk plass.

Ikke mottatt trusler

På forhånd var det mest snakk om paneldeltaker Eivind Berge sin deltakelse.

Les også - Før følte jeg meg som en ensom ulv, men ikke etter at Breivik kom

Den kontroversielle bergensbloggeren Eivind Berge sympatiserer med Anders Behring Breivik.Han visste ikke om politibilen utenfor, og har heller ikke mottatt noen trusler mot sin person.

- Men det kommer en del negativt på bloggen min.

Hyllet Breivik

Berge har markert seg på nettet på bloggen sin, hvor han kommer med hatske utspill mot feminismen, som han mener tvinges ned over menn med vold i dagens samfunn, som for eksempel i form av kjønnskvotering. Han hyllet også Breivik i et innlegg etter terrorhandlingene 22.juli.

Berge mener han har en alliert i kampen sin mot feminismen i Anders Behring Breivik, og selv om det var Breivik som skulle diskuteres, ble fort fokuset rettet mot Berge.

- Skal man invitere slike som ham inn og ta dem på alvor i en akademisk setting?  Man kan diskutere nazismen uten å ha Hitler i panelet, sa filosof Lars Gule.

Vanskelig å få sex

Berge selv reagerte mest på at Gule mente han led av vrangforestillinger. Han sto ved sine angrep mot det han kaller den voldelige likestillingen, som robber menn for erotisk kapital:

- Med likestilling blir det vanskeligere for menn å få sex.

Journalist og blogger Øyvind Strømmen har markert seg i etterkant av terrorhandlingene med kunnskap om den høyreekstreme idelogien på nett. Han avviste Berges påstand om at det bare er kvinner som har erotisk kapital, og som dermed har makten over menn.

- Nå vet jeg ikke om du har erotisk kapital, men du har guts som stiller her, sa han til Berge.

Les også – Vi må ikke la oss styre av frykt

Medieeksperten Clay Shirky mener vi bør møte ekstreme meninger på nett med åpenhet.Berge selv følte han fikk sagt meningene sine.

- Men jeg var sjokkert over at noen hadde mer ekstreme meninger enn meg, sa han, og viste til Gule.

Gule lot seg provosere over at UiB hadde invitert Berge til debatten.

- Hadde vi invitert en antisemitt for å fortelle oss at jøder plyndrer verden hver dag, spurte han, og mottok høyest applaus av de fremmøtte.

Må være på plass

Ellen Mortensen forsvarte invitasjonen av Berge. Også de andre paneldeltakerne mente det var på sin plass, blant dem postdoktor Kari Jegerstedt.

- Å avskrive slike som ham legger lokk på mange av de forestillingene som eksisterer i dagens samfunn.

Publikum var engasjert over innleggene til Berge, og vekslet mellom å være provoserte og lattermilde, etter hvert som meningene hans kom frem.

- Du bør gå til psykolog, oppfordret Ivar Jørdre fra tilskuerbenken

Kommentar #288

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Deprimerende

Publisert rundt 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

- Du bør gå til psykolog, oppfordret Ivar Jørdre fra tilskuerbenken

å vite at det faktisk finnes finnes flere slike ekstremister som spyr ut forgiftet tankegods.  Han burde selvsagt ha fulgt oppfordringen fra tilskuerbenken, men antakelig hadde det ikke hjulpet.

Kommentar #289

Gustaf Söderlind

0 innlegg  97 kommentarer

@ Morten Christiansen

Publisert rundt 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Alikevel så behandler du venstresiden som en kollektiv enhet. Finnes det ingen mulighet for å sympatisere med venstresiden og støtte objektiv kunnskap? Er det slik at du alltid har rett og alle andre klarer ikke å forholde seg til sannheten? Er det slik at venstresiden er virkelighetsfjerne politisk korrekte, influert av den kulturelle marxismen?

Självklart kan man sympatisera med vänstersidan och stödja objektiv kunskap. Vi har ju en pragmatisk socialdemokrati, och även en vänstersida bland de socialliberala. Det är högst legitima förhållningssätt, som jag har stor respekt för. (Jag uppfattar dig som del av denna vänster -- vi har ju känt varandra i ganska många år, och trots att vi har ganska olika uppfattning tillhör du dem som mer än en gång övertygat mig med goda argument i enskilda frågor.)

Det jag vänder mig mot är den ideologiska vänstern, som bryr sig mindre om verkligheten än om den intellektuella kamp man för, under förespeglingen att det skulle röra sig om vetenskap eller filosofi. Beklagligtvis har denna (ofta men inte alltid) akademiska vänster ett beydligt starkare grepp om opinionsbildningen i dagspolitiken än man tror.

Det kan väl räcka med att ställa frågan om man måste vara feminist idag? Som liberal är jag 100% för jämlikhet och jämställdhet mellan människor, vilket borde räcka. Men vi vet ju alla att det är "korrekt" att vara feminist, och då är det den postmoderna feminismens politiska agenda som samhället förväntas ge sitt oreserverade stöd till.

För att sammanfatta menar jag att det är legitimt att vara allmänt vänster, precis som jag menar att det är legitimt att vara värde- och kulturkonservativ som Huntington och Scruton. Och det är legitimt att inte vara feminist.

Däremot menar jag att marxismen och alla dess teoretiska utlöpare bör ifrågasättas, därför de gav (och ger) ett ideologiskt ramverk och en "intellektuell legitimitet" till ett moraliskt fullständigt oacceptabelt socialt, politiskt, fysiskt och även intellektuellt förtryck. Det intellektuella förtrycket skapades av Lenin som metod för politisk dominans.

Marx var för Lenin vad Fjordman är för Breivik. Vänstern menar att vi ska förkasta Fjordmans läror, men är inte villig att förkasta Marx, trots att Lenin var ännu värre än Breivik.

Ty man gillar Marx, som har evigt liv. Lenin är inte riktigt lika bra, men har ändå lyckats ligga på lit-de-parade i 87 år.

Kommentar #290

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Gustaf Söderlind. Gå til den siterte teksten.

Det jag vänder mig mot är den ideologiska vänstern, som bryr sig mindre om verkligheten än om den intellektuella kamp man för, under förespeglingen att det skulle röra sig om vetenskap eller filosofi. Beklagligtvis har denna (ofta men inte alltid) akademiska vänster ett beydligt starkare grepp om opinionsbildningen i dagspolitiken än man tror.

Det kan väl räcka med att ställa frågan om man måste vara feminist idag? Som liberal är jag 100% för jämlikhet och jämställdhet mellan människor, vilket borde räcka. Men vi vet ju alla att det är

Slik jeg opplever argumentet i praksis så omfattes hele venstresiden av definisjonen PK, ihvertfall alle argumenter som kommer fra venstresiden. Jeg mener jeg har selvstendige og gode argumenter bak mitt syn, både preget av en realistisk virkelighetsoppfatning og mine subjektive moralske verdier.

I tillegg mener jeg at deres posisjon er overdimensjonert, samt at man forskjellsbehandler høyre og venstresiden.

Mitt neste spørsmål, og jeg finner dine svar klargjørende, er hva legger du i teoretiske utløpere fra Marxismen?

Jeg er klar over begrepet PK og undertrykking av meninger, men hvis vi snakker om politisk dominans mener jeg det er nettopp det bruken av begrepet PK handler om i dag. Det er i dag umulig å være for likestilling, mot rasisme uten at det skal bli avfeid med at en er politisk korrekt. Ut ifra det du sier burde du være imot begrepene PK og KM slik de brukes i dag.

Hvis man skal putte det i en teoretisk ramme så kan man si at konservative tenketanker og PR byråer gjennom sider som Free Republic undertrykker argumenter fra politiske motstandere ved hjelp av å bruke betegnelser som PK.

Det vi to burde kunne være enige om var å la være å bruke disse begrepene utenom helt spesielle tilfeller hvor de er aktuelle. På lik linje så burde begreper som antisemittisme, nazisme, fascisme osv også bare brukes i de tilfeller de er aktuelle, og ikke om en rekke meninger i sin alminnelighet.

Ellers får man gjerne være for like retter uten å kalle seg feminist, eller man kan kalle seg feminist hvis man så ønsker. Jeg føler intet press for å kalle meg feminist, har ikke noe imot de aller fleste varianter av feminisme. Ser ikke at det skal være ett stort tema.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere