Tore Holte

15

Bekjenn din synd - Våg å være naken!

Publisert: 24. okt 2011

For en liten tid tilbake leste jeg en fin artikkel her om å bekjenne sin synd, men da jeg liksom ventet på poenget og høydepunktet sluttet artikkelen med bekjenn din synd for Kristus.

Det var skuffende, for hva vil det si, eller hjelpe å bekjenne sin synd for Kristus? Hva hjelper det å si unskyld om man ikke forandrer på det som er galt?

Når Jesus sier bekjenn din synd så handler det først og fremst om at vi selv våger å innse at vi har syndet. Når vi så forstår vil vi angre og da kan vi be om, og også være moden for tilgivelse. Det handler om bjelken i eget øye og å våge å se på seg selv bak masken.

For ca 1,5 år siden fikk jeg nermest en gave. Jeg ble ført sammen med en person som på mange områder er lik meg selv. Personen hadde bedt meg om hjelp, og jeg hadde derfor tillatelse til å peke på hva jeg trodde var årsaken til problemene. Etterhvert oppdaget jeg at jeg begynte å irritere meg over enkelte ting, og jeg husket på noe jeg har hørt mange ganger og også tror på, men aldri egentlig har forstått ordentlig. Nemlig at det vi irriterer oss over hos andre er feil vi ikke gjenkjenner, men selv har. Kanskje ikke akkurat på samme området, men i lignende situasjoner. Så en kveld var det nesten som å få en liten åpenbaring. Jeg lærte å se mine egne feil i denne personen. Det var som om Gud satte opp et speil. Til å begynne med var det ganske ubehagelig, men jeg var glad. Jeg så det som en gave. Først nå kan jeg virkelig begynne å forbedre meg selv og vokse åndelig. Så hver gang jeg irriterer meg over andre må jeg når jeg får en rolig stund granske meg selv og mitt liv.. hvor har jeg disse feilene.

Derfor er syndsbekjennelse først og frems for å gjøre oss selv bevisst vår egen synd. Først da kan man begynne å endre livet.

Den som tror at man er syndfri i troen på Jesus bedrar seg selv! Verden blir ikke noe bedre eller mer rettferdig av tro, men ved at Gud gir oss en ny og mer riktig kurs. Ved at menneskene forandrer seg til det bedre.

Så lenge syndens RESULTATER er synlige, så er selvsagt synden virksom I mennesket og verden. Derfor er det viktig at vi får se sannheten og kan endre oss. Det såkalt onde kan ikke virke i en verden hvor menneskene kjenner sannheten. Uten mennesker å friste er synden berøvet sin makt og kan derfor ikke forføre folkeslagene lengre. Det onde kan ikke vokse – og vil dø ut.

Dette kan ingen andre enn vi selv endre, og dette gjør vi ved å ta I mot sannheten. Sannheten vil lede oss inn på en syndfri vei. Bekjenn din synd, se bjelken i eget øye.. og ta den ut.

Overskridelse av de rette grenser

Det er mange ord i Det nye testamente som er oversatt til synd. Et av de mest alminnelige er hamartia. Det betyr å ta feil av målet, bomskyting, eller å ta feil av veien. Vi finner også uttrykket parabasis, som betyr overskridelse av de rette grenser.

Synd er å ta feil av det mål som livet bør nå fram til. Rett – Ferd! Dermed betyr synd også at en ikke lever opp til Guds standard. Synd er altså overtredelse av de moralske lovene Gud har gitt oss.

synd er ikke bare det vi gjør. Det er også våre egoistiske og indre tanker og holdninger (Stolthet, misunnelse, hat, bitterhet osv.). Vi handler slik fordi vi tenker slik, og fordi vi er slik. Derfor må vi bli nye, endre vårt tankemønster ved å bytte løgnen med sannhet, uvitenhet mot visdom, hat mot kjærlighet...

Bibelen holder også opp for oss det dobbelte kjærlighetsbud som et speil: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv" (Mt 22,37-40) Holder vi da mål? Har vi brutt det største bud, har vi gjort oss skyldig i den største synd.

Det er side opp og side ned med formaninger fra Jesus og apostlene. 2 Tim 2,22 - Kol 3,8 - Hebr 12:12 - Matt 5 - 20

Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde.(1 Joh 2,6)

Min erfaring er at Guds kjærlighet er som oksygenet. Den er for alle og uten betingelser, men for å komme inn på veien til fullkommen frelse/frihet, må vi delta aktivt. Paulus kaller det å "gå løpet" Det er en opplysningens vei, veien til fullkommen bevissthet, forskjellen mellom ubevisst/mørke og bevisst/lys.

Enhver høyere utvikling forutsetter forkastelse av noe lavere, ett offer av noe eget, et indre offer. Det er det sanne offer. Vi må lære å la det gamle dø, gi avkall på gamle negative mønstre, våre lyster og begjær, de verdier og holdninger som ikke tjener oss lenger. Det gir ny jord og mulighet for vekst.

Det handler om selv-kontroll, kontrollere sinnet, eller holde sinnet i tøyler. Kroppen er vårt tempel. Vi må lære å tøyle kreftene i oss og bygge et tempel av vårt sinn. Bli herre over oss selv. Den som er herre over seg selv er en konge etter bibelens definasjon. Og vil tjene menneskene, ikke herske over dem.

Studerer man jorden fra månen vil vi se at alle dager er den samme og at vi alle er i samme båt. Hvis religionene har lys, sannhet og kjærlighet som kjerne, så vil jeg tro at de kommer fra det samme lys vi alle har i oss. (Den gylne regel)

Når det kommer til det onde, de syke og all elendigheten så spiller dette sin egen rolle. Det utvikler blant annet vår bevissthet og kjaerlighetsevne, vår etikk og moral. Vi skal konsentrere oss om vår egen vekst og bruke vår kunnskap og erfaring til å hjelpe dem som er mindre heldige stillt. Så vi alt som ett og menneskerasene som MENNESKET, tok vi det som en selvfølge å hjelpe, og dele osv..

Hele livet er en vekstprosess. Vi er hva vi eter! Vi vokser ved å tilta oss næring, psykisk som fysisk. Men vi må også legge av oss det som ikke tjener denne veksten, det som hemmer oss fra naturlig utvikling.

Når det heter at vi er hva vi eter, vil et barn blir det som gis dem. Vi møter våre medmennesker med overfloden av vårt hjerte. Et menneske som vokser opp i kjærlighet, åpenhet og tolleranse vil sannsynligvis bli like dann. Eller vi kjenner uttrykket; eplet faller ikke langt fra stammen. Da er det viktig at folk ikke vokser opp i negative miljøer, for hvem kjenner vel kjærligheten bedre enn den som elskes.

Vi kan ikke møte herdede mennesker med steinhjerter med knyttnever. Vold avler vold. Bare kjærlighet i sann form kan endre slike.

Tro forandrer hverken oss selv eller verden, men det er en god begynnelse. Vi har en fri vilje og med denne viljen kan vi velge mellom rett og galt. Ofte velger vi galt og må lære av våre feil gjentatte ganger før vi kan legge det bak oss å gå videre.

Det at vi kommer til kort ved å streve i egen kraft er jo nettopp Jesu misjon. Pga Adams fall og arvesynden kom Jesus med sannheten, den som leder inn på den rette vei, veien til fullkommenhet og frelse.

Gud er en universell bevissthet. Denne kan vi bli del av. Da er man etter min mening hva Jesus kaller født på ny. ALT ER, vi må bare bli det bevisst.

Mange blir lært opp til at det er nok og tro. Man blir ikke rettferdig ved gjerning. La meg ta et eksempel på hvor feil dette er. Hvis du gjør et lovbrudd som skader deg selv og andre, så kan bare en bekjennelse og det å ordne opp i problemet føre til RETT-FERD

En tro uten gjerning er en død tro. Tomme ord uten innhold. Det er i vår gjerning vi viser at vi virkelig tror på Jesus. Den som tar i mot Jesus blir en Guds tjener. GUDS-TJENESTE

Jeg tror at Jesus sonet Adams skyld og på den måte opphever arvesynden for den som følger lyset og sannheten. Han gjorde oss også ansvarlig for egen synd. Han gikk i For-Soning.

Gjerning og Lovgjerninger

Nå er det mange typer gjerninger. Bibelen snakker om at lovgjerninger ikke gjør oss rettferdig, og det er jo rett. Da gjør man en gjerning som er pålagt oss, men når vi gjør gjerninger ut av vår frie vilje, så offrer vi noe av oss selv, og i tro. Vi viser vår tro i gjerning, og akkurat som i arbeidslivet i denne verden så lønner også Gud sine tjenere etter sine gjerninger. (Rom 2,6)

Jeremia 17. 10 Jeg, Herren, er den som gransker hjerter og prøver nyrer. Jeg lønner hver mann etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger.

Jak 1,4 Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan vaere fullkommne. Matt 5,48

Matt 7,16 På fruktene skal dere kjenne dem.Luk 6,44

Gud har satt rettningslinjer for oss, og ber oss om handling;

Synd er også å bryte Guds lov! Gud formaner oss om å være rettferdig og hel i vår ferd. Det å være hel i sin ferd betyr å ikke vingle fra den ene siden til den andre. Vi kan ikke tro på Jesus og samtidig støtte krig, eller velge hvem som fortjener kjærlighet.

Også at vi står opp mot urettferdighet, falskhet og løgn. Det betyr også å gå mot strømmen selv om at dette gjør oss upopulær.

Det er i gjerning vi viser vår tro. Uten verdslig og ytre handling vil det onde og ikke det gode vokse. Verden endrer seg ikke ved tro! Troen er begynnelsen. Ved tro på Jesus følger man hans lære, og som Jakob sier er det ikke nok å høre ordet, man må gjøre det.

Troen skal utfolde seg i livet (2. Peter 1:3)

Ja, alt vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet, som kommer fra lystene i verden.

Sett derfor all deres iver inn på å la troen føyes sammen med et rett liv, og det rette livet med innsikt,  innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med utholdenhet, utholdenheten med gudsfrykt,  gudsfrykten med søskenkjærlighet og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle. 

For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus.  Men den som mangler dette, er nærsynt, ja, blind, og har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder.

Derfor, søsken, må dere sette enda mer inn på å holde fast ved deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere aldri falle. Da skal inngangen til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike stå vidåpen for dere.

”Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Slik er det med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død!” Jacob2:14

Jeg finner det derfor underlig at så mange har motvilje mot gjerninger og verdslige handlinger. Også det å skulle vokse i troen ved å aktivt jobbe med å forbedre seg selv. Det er ingenting som endrer seg ved tro.

Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Hebr 10:26

"Og fordi lovløsheten tar overhånd, vil kjærligheten bli kold hos de fleste" (Matt. 24,12).

Om Lovløshet

Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett, og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære. 1.Tim 1:8

Kjærligheten er oppfyllelse av loven. Den som alltid handler i kjærlighet synder ikke og kan heller ikke dømmes av verdens lover. (Rom 13:8)
 
Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven.

For det er ikke de som hører lovens ord, som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal erklæres rettferdige. For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium. Rom 2:13

Herrens lov er fullkommen, (Salmenes bok 19)

den gir sjelen nye krefter.
Herrens lovbud er pålitelig,
det gir den uerfarne visdom.

Herrens påbud er rette,
de gir glede i hjertet.
Herrens bud er rent,
det får øynene til å stråle.

Ja, din tjener tar imot
den rettledning budene gir;
å holde dem gir stor lønn.
Men hvem kan merke sine feiltrinn?

Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om.

Ja, vern din tjener mot skammelige synder,
så de ikke får makt over meg.
Da kan jeg være hel i min ferd,
frikjent for store overtredelser.

Ta vel imot de ord jeg taler,
la mitt hjertes tanker komme fram for deg,
Herre, min klippe og min gjenløser!

Loven skrevet i våre hjerter

Slik er den pakten jeg vil opprette med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin landsmann eller sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem..Hebr 8:10

Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett (Rom 6:17)

Filip beskriver dette flott når han sier; Sannheten frigjør

Den som kjenner sannheten er en fri mann, men det frie menneske synder ikke, for "Den som synder er syndens slave" (Joh 8:34).
 
De som tror at det å synde ikke gjelder dem, kalles "fri" av verden. Kunnskap om sannheten gjør bare slike mennesker hovmodige, og det er hva ordene "det gjør dem fri" betyr. Det gir dem til og med en følelse av overlegenhet over hele verden.

Men det er Kjærligheten som bygger opp" (1 Kor 8:1). Har du kjærlighet til dine medmennesker synder man heller ikke mot dem, men tjener dem som en bror eller søster.

For den som virkelig er fri, ved kjennskap, er en tjener, på grunn av kjærligheten til dem som ennå har ikke kunnet oppnå friheten ved kjennskap. Kjennskap setter dem fri."

Hvor frelst er du?

Hebreerbrevet 6:4. Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i Den hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om.

Enda et Ex Peter 2 – 2:20 For når noen er kommet fri fra det urene i verden og har lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og de så igjen blir fanget av det urene og ligger under for det, da står det verre til med dem enn før.

Så vidt jeg kan forstå får man sine synder tilgitt, men det betyr ikke at man kan fortsette å synde. Derfor er Jesu lære en vei ut av sin syndfrie livsførsel, en vei i helliggjørelse.

Og når de kristne begynner å fungere etter oppskriften, som ett legeme, først da kan Guds rike gjenopprettes.

Synden skaper skille og bryter relasjoner (Klippet fra et innlegg jeg ikke finner)

Den død som Paulus skriver om er ikke bare fysisk. Han snakker også om en åndelig død som fører til atskillelse fra Gud. Synd bryter relasjoner. Mennesker som var gode venner kan bli fiender pga synd, kolleger kan slutte å snakke med hverandre under lunsjen pga. noe galt som er gjort. Mennesker kan dø fordi vi ikke sier fra om urett som begås.

Altså: synden er et problem! Hva gjør vi så med det? – Det betyr at vi må tilegne oss den rette, eksakte forståelse av ordet synd for å kunne legge det urene av oss

Noen viktige vers;

Matt 5,48 Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen.

Åp 3,2 Bli våken, og styrk det annet, som var på vei til å dø! for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud.

Hebr 6,1 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,

Jak 1,4 men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget.

Jak 1,25 Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.

Kommentar #1

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Er det dette innlegget du sikter til i innledningen din - Hva gjør jeg med min synd?

Dersom det er tilfellet at det er dette innlegget du sikter til, hva var det som skuffet deg?

Kommentar #2

Hege Anita Aarvold

172 innlegg  126 kommentarer

Legg hodet på huggestabben

Publisert nesten 10 år siden

og rekk fram øksa.

Å bekjenne all synd kan være en skummel affære i feil miljø

 

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Hei Tore

 

å beskjenne synden for Gud er befriende, men å beskjenne synden for menigheten kan være fordømmende.  men viktig for frimodigheten å beskjenne synden i sit liv, på den måten holden man bjelken i sitt øye borte.

 

 

 

 

mvh

 

rune

Kommentar #4

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Speilet

Publisert nesten 10 år siden
Tore Holte. Gå til den siterte teksten.

Synden skaper skille og bryter relasjoner (Klippet fra et innlegg jeg ikke finner)

Du har lovlig lange innlegg til at jeg klarer å følge deg ;-)

Men denne setningen sitert over her, "Synden skaper skille og bryter relasjoner",  kombinert med følgende sitat, - var det som talte sterkest til meg:

"Så en kveld var det nesten som å få en liten åpenbaring. Jeg lærte å se mine egne feil i denne personen. Det var som om Gud satte opp et speil. Til å begynne med var det ganske ubehagelig, men jeg var glad. Jeg så det som en gave. Først nå kan jeg virkelig begynne å forbedre meg selv og vokse åndelig. Så hver gang jeg irriterer meg over andre må jeg når jeg får en rolig stund granske meg selv og mitt liv.. hvor har jeg disse feilene."

Mange bibelord blir mer forståelige i et slikt lys. - Veien derfra til å begynne å se etter nettopp det en liker hos andre er heller ikke lang. Og slik jeg har forstått det, så vil det vi fokuserer på i hverandre vare det som vokser?

Rammes vi av den andres harde ord, - så viser h-n meg bare sitt eget ansikt. En metode mange bruker som ledd i hersketeknikker som er lette å gjennomskue.

Forstår en dette, kan man lett få "bakoversveis", om en studerer hva en selv setter fokus på i vår verden av "kritisk tenking". Da handler det om tilgivelse....

masse hilsen mette

Kommentar #5

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hei Ståle og takk for respons!:)

Publisert nesten 10 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Dersom det er tilfellet at det er dette innlegget du sikter til, hva var det som skuffet deg?

Beklager at dette tok litt tid. Jeg ble litt optatt på en annen kant.

Jo det var faktisk din post jeg leste og som jeg synes var veldig fin, men slutten ga meg en følelse av at du manglet en finnish som gikk mer på hva det vil si å bekjenne sin synd til Jesus, og jeg leste over artikkelen din på nytt og ser at jeg kanskje var litt snar. Du sier jo dette fint.

Du har helt rett i alt du skriver, og bare det med samvittighet som gnager viser jo at du vet hva dette handler om.

Det du skriver om at Mamma og pappa som tilgav fordi du bekjente viser jo at du er fullt bevisst, og dette er utrolig vakkert skrivd.

Når jeg senere fortsatte på noe jeg egentlig begynte å skrive på tidligere, fant jeg ikke igjen posten og husket jeg mest slutten på det du skrev, og da kommer det inn en generell tanke. Veldig mange som kaller seg kristne mener nermest at de har et frikort til å synde. Det er det jeg sliter litt med fordi dem ved å be om tilgivelse (tomme ord) fortsetter som før. Det endrer hverken personen eller omgivelsene til det bedre.. være gode forbilder..etc.

Noen ganger er det ok og be om tilgivelse, andre ganger må vi bite i det sure eple og kanskje gå den tunge veien til Politiet eller naboen og si et som det er. Dette vil Gud absolutt like, og går det fint er man jo tilgitt. Samvittigheten vil stabilisere seg.

Men tilgi meg om jeg på noen måte ga deg en følelse av å rakke ned på ditt syn. Tvert i mot deler jeg dette. Kjempeflott innlegg Ståle! Jeg burde lest det litt grundigere. Jeg var nok litt forutintatt, og hang meg litt fast fast i beklager!:)

Men det ga meg også en fin mulighet til å komme med dette å kunne speile oss i andre.

Håper dette var litt oppklarende. Jeg burde brukt et annet eksempel. Det finnes mange av dem på verdidebatt, og jeg er på ingen måte feilfri! Min feil med andre ord:)

mvh

Kommentar #6

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hei Anita og takk for respons til deg også.

Publisert nesten 10 år siden
Hege Anita Aarvold . Gå til den siterte teksten.

Å bekjenne all synd kan være en skummel affære i feil miljø

Jeg er helt enig med deg. Alt til rett tid og rett sted.. helst. Ha også tillit til Gud i disse ting. Man føler vel når tiden er inne, men ofte dryger vi og veien blir tung.

Men poenget mitt er kanskje å først og fremst bekjenne for seg selv at man både gjør gale ting, og har gjort gale ting. Mange trenger en ny start og da må vi være opp-riktige. Sal 7,11 Mitt skjold er hos Gud, som frelser de oppriktige av hjertet.

Det er faktisk også en sannhet at ikke all sannhet trengs å sies.

De siste årene har jeg lagt merke til hvordan folk jeg kjenner beskriver seg selv overfor andre, og det går opp for meg at folk flest, tror jeg, også meg, gjerne har et litt flottere selvbilde enn hva andre oppfatter, og jeg tror det skyldes at vi ser et ideal i oss selv vi ikke helt klarer å leve op til, og fordi vi ikke er flinke nok til å studere oss selv bak masken. Også dette tvinger meg til å se på meg selv med andre øyne. Er jeg også slik? - Og selvsagt er jeg det. Jeg har et enormt forbedringspotensiale på alle områder!

mvh:)

Kommentar #7

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hei Rune og takker:)

Publisert nesten 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

å beskjenne synden for Gud er befriende, men å beskjenne synden for menigheten kan være fordømmende.

Enig med deg og Anita. Det viktigste er jo at vi forandrer oss, og jeg tror f.eks tilgivelse må være verdens sterkeste stoff utenom kjærligheten, men det henger jo sammen.

Guds Ord lærer at synd er et valg, siden Jesu syndfrie liv i fallen natur viser oss veien til et gudsforhold som tar livet av vår syndfulle natur. Det å ikke synde, betyr å være lovlydig

Siden Kristus nå har lidd i kroppen, skal dere væpne dere med denne tanken: Den som har lidd i kroppen, har gjort seg ferdig med synden.  Derfor skal du ikke lenger leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje den tiden du har igjen å leve i kroppen.  Det er nok at dere i den tiden som er gått, har levd slik hedningene vil, i utskeielser og lyster, i drikk, festing og fyll, og i forkastelig avgudsdyrkelse.  Nå undrer de seg fordi dere ikke lenger løper med dem ut i denne strømmen av utskeielser, og de spotter dere.  Men de skal avlegge regnskap for ham som står klar til å dømme både levende og døde. Peter 1 brev 4:1

Her i dette verset er enda et viktig poeng, verden må se at dette virkelig fungerer.

i  1990 var jeg med en kristen sykepleier til en menighet. Jeg hadde det enormt vanskelig og hun trodde at predikanten kunne frelse meg. Jeg tok mot til meg og gikk opp foran alle og bekjente. Han la hånden på pannen min, sa noe jeg ikke forstod og dyttet meg bakover, sånn nå er du frelst liksom? Jeg kjente ingenting, men følte meg ikke bra i denne situasjonen. Jeg gikk tilbake til min kristne venn og hun var som det fantastiske mennesket hun var svært medfølende. .. så kommer kollekten.. og jeg kjenner avsky.

Denne kristne sykepleieren som het LIV ga meg mye mer av tro, håp og kjærlighet enn noe annet. For ett utrolig menneske. Det skulle likevel gå 9 år før Gud hørte mitt rop, eller mente at jeg var langt nok nede til å være rede for forvandling, tilgivelse og nåde.

Denne LIV skulle jeg gjerne møtt igjen:)

mvh

Kommentar #8

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hei igjen Mette og nok en gang takk for flott kommentar:)

Publisert nesten 10 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Du har lovlig lange innlegg til at jeg klarer å følge deg ;-)

Jeg skal skjerpe meg, men jeg kutta sikker 4 A4 sider.. Det er så mye. Skulle hatt en redaksjon og skrivd bøker kanskje, men jeg er ikke flink nok, eller har tålmodighet nok. Dette blir også som et slags forrådskammer. Jeg trenger steder å lagre stoff. Samtidig tenker jeg litt på den søkende. Jeg digger å komme over poster med masse stoff og dokumentasjon, og tar jo bare til meg det som gir meg noe. Sette tanker i sving og få folk til å tenke litt utenfor faste mønster mener jeg også er viktig.

Jeg møtte et annet FANTASTISK speilbildet for en stund siden, og jeg går enda og sier tusen takk til både Gud og vedkommende i mitt indre. Dette skal jeg komme tilbake til siden, for på tross av at det har tatt litt tid er det så mye å absorbere og fordøye. Helt utrolig hva slags mennesker Gud kan lede oss sammen med, og på tross av at folk blir advart mot å kalle seg lærere, finnes det noen få som av naturlig kunnskapsmessig autoritet og erfaring ER lærere.

Pluss at vi er hverandres lærere og elever når vi diskuterer og deler erfaringer.

Og du har helt rett, ikke ha for mye fokus på det negative. Man kan fort lukke seg inne i ett mørke. Vi vokser kanskje mer, eller like mye på å se det gode i mennesket og verden. Vær positiv og det positive vokser, men noen ganger må det gamle rives ned for at nye ting kan komme til. Gamle negative mønstre må bort, og føler vi at vi ikke får det til, og at livet går oss i mot, så må det nøye gransking til av sine egne valg.

For det er jo våre valg som avgjør vår skjebne. Vi har fri vilje som jo også du vet.

Stopper her pga hodeverk og lite søvn.

Masse hilsner tilbake Mette:)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere