Ragnhild Kimo

8

Hjelper det å kjefte på Gud?

Jeg har hørt og lest uttalelser av både lærd og leg, at Gud tåler at vi kjefter på Ham når vi synes vi er rammet av urettferdighet. For eksempel når vi blir rammet av sykdom. Enkelte sier at vi kan kreve helbredelse av Gud.

Publisert: 22. okt 2011

Gud tåler det nok, men tåler jeg det? Er det til det beste for meg?

Jeg har aldri våget å sette meg opp mot Gud selv. Jeg har aldri følt trang til å kjefte på Ham. Som barn kunne jeg av og til krangle i mot min far om små ting, men jeg kan ikke huske at det hjalp. Vel kunne han forandre mening og gi seg på ting hvis jeg argumenterte, men han var jo heller ikke allvitende og fullkommen.

Det tror jeg min Gud og Far i himmelen er. Jeg tror han vil oss det beste, alltid.

Jeg forstår ikke hvorfor mannen min fikk alvorlig kreft. Jeg forstår ikke hvorfor han ofte må være plaget med smerter. Jeg forstår ikke hvorfor han får infeksjoner og stadig må inn på sykehus til behandling.  

Jo, jeg forstår det rent medisinsk. Slik er denne sykdommen. Men hvorfor skulle dette ramme ham? Hvorfor kunne ikke han få oppleve å være en frisk, aktiv pensjonist?

I dag takker vi for at han lever enda. Vi takker for at sykdommen tok en uventet positiv retning for to år siden, og at han i følge legen har fått ”forlenget levetid”. Vi tror at Gud grep inn.

Jeg er ofte rammet av angst og fortvilelse, og stor sorg over at livet ikke ble slik som vi håpet. Men når det ”stormer som verst” sender vi sms til slekt og venner og ber om forbønn, og vi ber sammen. Da merker vi Hans nærvær! En ting vet jeg, og det er at vi hittil har fått det Han har lovet. En fred som overgår all forstand. Jeg visste det ikke før jeg prøvde det!

Men ville han vært helt frisk om vi hadde kjeftet litt, og krevd mer? Ville hverdagen min vært mindre problemfylt?  

Ville han, og jeg også, hatt det bedre?

Jeg ønsker en ærlig debatt, ikke medlidenhet ;-) Gjerne bibelsteder som underbygger påstander.

Ragnhild.

Kommentar #51

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Mitt inntrykk...

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Er dette virkelig sant?

Det er at når noe går godt, får Jahve æren for det.

Når noe går vondt, er det mennesket - eller la oss si mennesket forledet av Satan - som får skylden for det.

Men, hei, jeg er ikke ute etter å "ta" deg på noen måte. Jeg påpekte bare paradokset.

Kommentar #52

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Kjeft i vei

Publisert rundt 10 år siden

og gråt gjerne. - Våre følelser er gode veiledere -

Men vit at denne samme Gud, kanskje har gjemt en kostelig skatt til dere, som Han bare kan gjøre synlig for dere på denne måten?

Prøvelsene vi opplever har alltid med seg ny kunnskap. - Jeg har venner som har bedt om prøvelser i et ønske om mer opplysthet.  Men jeg må si som sant er, at jeg har ikke kommet dit selv enda ;-)

Lykke til dere to

mange hilsener fra mette

Kommentar #53

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei igjen ;-)

Publisert rundt 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Når noe går vondt, er det mennesket - eller la oss si mennesket forledet av Satan - som får skylden for det.

Det kommer an på. Hvis jeg bryter trafikkreglene og kommer ut for en ulykke bør jeg vel ta skylden selv? Hvis en annen bryter reglene og kjører på meg har vedkommende skylden, men jeg får en del av følgene og smerten.

Hvis vi får problemer i livet som skyldes at vi bryter Guds bud må vi ta skylden selv. Vi kan ikke skylde på Satan, det er vår egen skyld at vi elsker mørket fremfor lyset. Vi velger selv hvem vi vil følge og lyde. Det er slik jeg tenker om dette.

Nei da, jeg føler ikke at du vil "ta meg" ;-) Hyggelig med ærlige innspill!

Mvh Ragnhild

Kommentar #54

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hei :-)

Publisert rundt 10 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Prøvelsene vi opplever har alltid med seg ny kunnskap. - Jeg har venner som har bedt om prøvelser i et ønske om mer opplysthet.

Nei, dit har ikke jeg kommet heller. Og det ser ikke ut til at det blir nødvendig :) Prøvelsene kommer allikevel de.

Men vi har lært mye både om oss selv og andre gjennom denne tida. Vi har blitt enda mer opptatt av hva som er viktig i livet. Det ene nødvendige, vet du.

Kjefting ligger liksom ikke for meg da, jeg må i alle fall vite hvem, hva og hvorfor. Jeg hadde kanskje mer temperament da jeg var yngre. Det blir helst til at jeg ber på barnlig vis: kjære, kjære Jesus kom oss nær. Og da gjør han det :-) Vi og andre ber selvfølgelig om helbredelse også, og foreløpig har han i alle fall fått leve lenger en antatt. Det takker vi for!

Denne debattråden er vel kanskje en form for terapi? Hva mener andre om sykdom, helbredelse, sinne, bønn....

Og mange gode ord til trøst og oppmuntring har vi også fått, og takker for det!

Mvh Ragnhild

 

Kommentar #55

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ondskapens opphav

Publisert rundt 10 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har også problemer med å tro at det er Djevelen selv som skulle bringe sykdom. Jeg tror det ligger på et mer grunnleggende plan, i det falne skaperverket. Det har Gud tillatt, men sannsynligvis ved en nødvendighet - for "the greater good".

Konsekvensen av en slik tankerekke må da bli at det er Gud som til slutt må ta det endelige ansvaret for at ondskap i det hele tatt finnes. At ti tusen barn dør hver dag på grunn av underernæring. Jordskjelv som rammer millioner. Despoter som ødelegger livet til hundretalls millioner.

Og til syvende og sist at Lucifer og 1/3 av englene en gang hadde fått fri vilje til å gjøre opprør og introdusere det onde.

Enn mere: Gud lot - med unntak av Noa og hans familie - alle mennesker omkomme i en vannflom fordi ondskapen var blitt så stor. En ondskap som Gud selv altså har ansvar for.

I min verden kommer slike tanker farlig nær blasfemi.

Kommentar #56

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Konsekvensen av en slik tankerekke må da bli at det er Gud som til slutt må ta det endelige ansvaret for at ondskap i det hele tatt finnes. At ti tusen barn dør hver dag på grunn av underernæring. Jordskjelv som rammer millioner. Despoter som ødelegger livet til hundretalls millioner.

Og til syvende og sist at Lucifer og 1/3 av englene en gang hadde fått fri vilje til å gjøre opprør og introdusere det onde.

Enn mere: Gud lot - med unntak av Noa og hans familie - alle mennesker omkomme i en vannflom fordi ondskapen var blitt så stor. En ondskap som Gud selv altså har ansvar for.

I min verden kommer slike tanker farlig nær blasfemi.

I min verden blir dine tanker litt forenklet og Gud kanskje litt "for liten". Gud må uansett ha visst hva som ville skje, da han sjenket engler og mennesker fri vilje. Satt på spissen, om alle hadde valgt Gud - kunne man tenke seg at det faktisk var et fritt valg da?

Men, om et menneske dør, er det ondskap? Det er iallefall et spørsmål som ikke nødvendigvis har et enkelt svar. Sett i fra Guds ståsted så kan dette svaret være helt annerledes enn for oss. Men det er også litt vanskelig å relativisere smerte på denne måten, døden kan være god fordi den markerer inntreden til det nye livet, men den er ond fordi det smerter.

Jeg tror iallefall svaret på dette nokså vanskelig tema ligger nærmere å akseptere en Gud som er alle tings først årsak, også det onde, men samtidig som man forsøker å tilnærme seg det onde med et annet perspektiv en kun det menneskelige. Men dette er det vel ingen som har noe godt svar på.

Kommentar #57

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Guds prediksjonsevner.

Publisert rundt 10 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.

I min verden blir dine tanker litt forenklet og Gud kanskje litt

Her tror jeg du er ved kjernen i hva som er årsaken til mye rar teologi, nemlig at vi har en forestilling om at Gud kan se inn i framtiden. Det tror jeg ikke - ihvertfall ikke slik vi forestiller oss det. Han ser selvsagt mye av det som mest sannsynlig vil skje i kraft av at Han kjenner våre tanker. I tillegg kan Han bestemme hva som skal skje - og det skjer.

Men utover det, er nok det som skjer helt avhengig av hvilke avgjørelser du og jeg tar i de situasjoner vi til enhver tid står overfor. Sagt på en annen måte: Gud frasa seg selv muligheten for å se inn i framtiden da Han skapte mennesket med fri vilje. Alternativet var å skape roboter.

Hele Bibelen består jo dessuten av beskrivelse av hvilke konsekvenser som følger hvis man tar et valg. "Går du til venstre, går jeg til høyre. Går du til høyre, går jeg til venstre."

Og det er også dette som er Guds trumfkort overfor Satan: Mennesker som tilber Ham av egen fri vilje uten noen form for tvang.

Kommentar #58

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Her tror jeg du er ved kjernen i hva som er årsaken til mye rar teologi, nemlig at vi har en forestilling om at Gud kan se inn i framtiden. Det tror jeg ikke - ihvertfall ikke slik vi forestiller oss det. Han ser selvsagt mye av det som mest sannsynlig vil skje i kraft av at Han kjenner våre tanker. I tillegg kan Han bestemme hva som skal skje - og det skjer.

Hei Leif. Jeg var inne på en slik tanke for halvannet år siden, da jeg ble anbefalt å lese om "Open Theism". Jeg syntes det var nærmest genialt at Gud ikke visste om fremtiden, fordi fremtiden faktisk ikke eksisterte (det ville jo frikjenne Gud fra en rekke ting, nærmest en løsning på det ondes problem). Dessverre så begynte jeg også å lese bøker som argumenterte mot Open Theism, og da begynte den geniale tanken å knake i sammenføyningene.

Et hovedproblem er selvsagt profetiene, som profeterer f.eks. at Judas skal forråde Jesus før det skjer. I det tilfellet så kan man selvsagt tenke seg at Gud bestemmer at Judas skal forråde, men det kan ikke skje uten opphevelsen av Judas vilje, og dermed blir Judas bestemt til å gå fortapt. Vanskelig blir det uansett.

Et annet problem for meg var at dersom Gud ikke skulle kunne operere utenfor tiden, og være bundet av den tid som vi opplever, er at Gud har skapt noe som han ikke er fri til å bryte ut av. Det blir veldig vanskelig å holde fast på den tanken, spesielt når vi vet at tid er avhengig av rom - og er så langt vi forstår en dimensjon knyttet til vårt univers.

Jeg råder deg til undersøke litt rundt Open Theism, både for og mot, det er jo interessant.

Kommentar #59

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Gud vet på forhånd alt som skal skje

Publisert rundt 10 år siden

Det er derfor folk ikke tror på Bibelen:

Joh.14.29:Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.30 Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg.

Joh.13.19: Nå sier jeg dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at Jeg er...

Luk.21.31:Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. 33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Hvem sa at ikke Gud vet om hva som fremtiden bringer? Bibelen er full av profetier for fremtiden.

Kommentar #60

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

 

 

Ommundsen

Publisert 4 timer siden Kommentar #47 Magnus Leirgulen – gå til den siterte teksten.

Han vet - - - også om deg.

....................

Ommundsen

Og hvordan vet du det?

Vet det, altså, ikke bare tror det?

Forekommer meg absurd at noen vet noe om en påstått guds tanker og viten. 

Er du Gud, Magnus?

(Hupps, navnet ditt betyr jo faktisk...)

:::::::::::::::::::::::

Det står i Jes. 45, 7 -8. som jeg la ved.    Har på følelsen at du ikke leste det.  Eller så spiller du naiv, eller prøver å provosere.  Men det vil nok ikke lykkes (:-)

 

Les bibelhenvisningen du, så ser du hvem som er Gud !

Kommentar #61

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

:-) :-) Dette liker jeg!

Publisert rundt 10 år siden

Nå driver jeg med høytlesning fra VD. Min mann og jeg kommenterer muntlig det dere skriver om. I forbindelse med det du Morten skriver om Open Theism kom jeg til å tenke på Salme 139. Regner med at de fleste kjenner den salmen. Vet David hva han sier der? At Gud kjente alle hans dager mens han enda var et foster. At Gud kjenner alle hans tanker?

Hvis Gud ser inn i fremtiden, vil det si at Han allerede har bestemt seg for hva som skal skje, eller vet han det bare? Fordi han kjenner oss og vet hvilke valg vi kommer til å ta?

Jesus lærte oss å be. Det ville være helt unødvendig, ja banalt, hvis bønn ikke kan påvirke Gud. Måten vi ber på tror jeg har mindre betydning for Gud enn for oss.

I Filipperbrevet oppfordrer Paulus menigheten til å komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Hvis bønn ikke hadde påvirkningskraft skulle vi bare takke, uansett. Jeg er i alle fall ikke i stand til å takke for sykdommen og smerten.

Vi tror ikke at Satan har tatt bolig her i form av kreft, vi er jo Guds barn! Vi tror heller ikke at Gud sitter et sted å deler ut kreft, parkinsons, hjerteinfarkt eller slag. Det er vel en del av det å leve.

Angående "det ondes problem" tror ikke min mann dere finner løsningen ;-) Men han vil gjerne høre den hvis det skulle skje!

Ragnhild

 

Kommentar #62

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Her tror jeg du er ved kjernen i hva som er årsaken til mye rar teologi, nemlig at vi har en forestilling om at Gud kan se inn i framtiden. Det tror jeg ikke - ihvertfall ikke slik vi forestiller oss det. Han ser selvsagt mye av det som mest sannsynlig vil skje i kraft av at Han kjenner våre tanker. I tillegg kan Han bestemme hva som skal skje - og det skjer.

Hei leif

 

 

Gud har tilrette lagt våre gjerninger, slik at vi skal vandre i disse gjerningene. Jesus gikk den veien som Gud hadde lagt til rette for Han. Gud er Alfa og omega. profetiene somsto i det gamle testamentet ble oppfylt i framtiden. Gud vet resultatet av våre valg. Gud vet allerede hvem som velger Jesus som sin herre, Det har Han vist fra tidens begynnelse.

Det er kun en som kan forutse fremtiden. Gud hevder det er kun ham og ingen andre.

Jesaja 46:9.10. ”... Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud og det er ingen som jeg... som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd”.

Vi kan bruke vår erfaring til å gjette om fremtiden. Vi kan lære av livets gang og bruke vår vurderingssans til å forutse noe som kan skje. Men vi vil aldri med sikkerhet kunne kjenne fremtiden. Med dette i tankene vil jeg at du skal tenke over Guds fremgangsmåte med mennesker kontra hvordan vi ofte behandler hverandre

Gud møter alltid mennesker med tillit, selv om det skulle vise seg at de var tilliten uverdig. Gud vet om mennesker vil misbruke den tilliten han viser dem, likevel er han imøtekommende. Tenk om Gud var som oss? Har noen et rykte på seg for noe eller vi kjenner kanskje igjen et dårlig trekk, så begynner vi ofte bekjentskapet med ikke å vise vedkommende tillit. De blir ikke bare dømt for eventuell fortid, selv om den skulle være gjort opp med både Gud og mennesker, men vi dømmer dem like så godt for de fremtidens ugjerninger som vi tror de kan komme til å utføre.

Slik er ikke Gud. Han så kong Sauls frafall lenge før han falt, men ga ham likevel tillit. Selv når Saul hadde sviktet ga Gud ham nye sjanser. Det samme gjaldt kong David. Så hvorfor utvalgte Gud disse to mennene til oppgaven enda han kjente til hva som ville skje? Gud måtte peke ut en person, det var det Israel selv som forlangte. Gud hadde selv ønsket å være deres konge, men de insisterte på å ha et menneske som konge, slik de andre folkeslagene hadde. Og det var ingen feilfrie mennesker for Gud å velge fra. Derfor kom Saul til tronen. Han utførte oppgaven trofast til å begynne med og kjempet mange viktige kamper for landet. Da han sluttet å gjøre som Gud sa, gikk det nedover med kongeriket hans.

Jesus kjente det dårlige ryktet Sakkeus hadde, men viste ham likevel tillit. Denne barmhjertigheten omvendte Sakkeus. Og denne holdningen er selve fundamentet for det Jesus forkynte i bergprekenen. Å gjøre godt mot den som gjør ondt. Det vil også si å gjøre godt mot noen man forventer noe ondt av. Det er nemlig kun ved å møte mennesker slik at fremtiden kan endres at vi følger Jesu eksempel. Ja, vi har litt makt over fremtiden vi også. Alt vi gjør har en effekt på mennesker rundt oss. Gjør vi godt kan vi påvirke til det gode, gjør vi ondt kan vi påvirke til det onde. så ved bønnens kraft kan vi være med å forandre på andres og våre veier,slik Gud har forusett. Han gir oss en hjelpende hånd når vi strever eller har det tungt.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #63

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Forutseende utelukker anger

Publisert rundt 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Slik er ikke Gud. Han så kong Sauls frafall lenge før han falt, men ga ham likevel tillit.

Da kom Herrens ord til Samuel: «Jeg angrer at jeg gjorde Saul til konge; for han har vendt seg bort fra meg og ikke gjort etter mitt ord.» (1. Sam. 15:10)

Kommentar #64

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Løsningen!!

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Men han vil gjerne høre den hvis det skulle skje!

Men dine tanker tyder på at dere ikke er villig til å lytte, Ønsket -behovet for løsning må nok bli større først :-)

Kommentar #65

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

I øyenfallende?

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Vi tror ikke at Satan har tatt bolig her i form av kreft, vi er jo Guds barn! Vi tror heller ikke at Gud sitter et sted å deler ut kreft, parkinsons, hjerteinfarkt eller slag. Det er vel en del av det å leve.

Nei, han ble visst kastet ned fra himmelen i en krangel og en krig som de hadde der? Men det var vel ikke før på den tid det viste seg tegn på himmelen i form av en ildrød drage med 7 hoder og ti horn. Nokså iøyenfallende?

Kommentar #66

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Løsningen for oss.

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Men dine tanker tyder på at dere ikke er villig til å lytte, Ønsket -behovet for

Kanskje vi har funnet løsningen? Har du tenkt over det? Kanskje vi leser Bibelen riktig? Kanskje vi har fått del i det evige liv gjennom Jesus Kristus? Kanskje våre ønsker/behov er dekket ved kontakten med Ham? Kanskje vi har smakt noe som du ikke har smakt?

Mitt opprinnelige spørsmål var jo på hvilken måte det er riktig å nærme seg Gud. Jeg tror at det er ved ydmykhet. Ved å si, skje din vilje. Du kan kanskje ikke tenke deg for en tilredstillelse det er å legge seg og sine i Hans sterke frelser-armer, fordi dette er ikke ditt språk? Du forstår det kanskje ikke fordi du ikke har smakt og kjent at dette er godt. Men troen på Ham er vårt anker for sjelen.

Heb 6:18-20 
 18 for at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve – vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss.
 19 Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget,
 20 der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis.

Så kommer det an på om ankeret holder når stormen står på som sterkest da. Når bølgene slår mot livsbåten, og vi roper av angst for å gå under. Jeg tror vårt anker holder, til vi kaster det ut ved fredens havn. Dette er selvfølgelig det vi kaller Kanaans språk, men det finner gjenklang i mitt indre selv om det ikke er det jeg vanligvis bruker på VD.

Mvh Ragnhild

Kommentar #67

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Bare ett lite problem.

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Kanskje vi har fått del i det evige liv

I det Evige, i Lyset, der finnes ikke slike spørsmål; "Ville han, og jeg også, hatt det bedre?"

Den som har "del i det evige livet" er i enhet med Skaperen, noe annet er umulig, slike har Skaperens egenskaper, er identisk med Han og innehar Helhet, Han er Hel.
Om det finnes en liten brist, et ørlite behov er der et potensial for utvikling og dèt blir det ikke uten å forlate nærværende sted (situasjon).

Å si "Kanskje vi har fått .." tyder på avstand, studer Josef og du vil se han sier "Jeg Er yôsêph", Josef -Yoseph er hebraisk, på gresk er det Iēsous, på norsk er det Jesus.

Den som skreller bort de ytre fraser, avslører den generelle bokstavelige teksten som om den var en kappe, vil gjennom studier oppfatte og motta en Ny begynnelse, resultatet (enden) vil da bli ett Nytt Menneske, som på hebraisk er Messias.
Daaa har dere det evige Liv.  

Men dette krever ydmykelse, at en erkjenner at en ikke har, men ønsker å få, da vil en gjennom studiet av Ordet, ved å følge Abrahams lære oppnå "del(aktighet) i det Evige". Ikke fortvil, el snu ryggen til lyset, det er lenge siden det kom ned og få var de som tok imot, men antallet øker i takt med menneskets voksende Ønske om et høyere og bedre liv :-) La Egoet bli større, sett farao i det rette lys, avslør hans drømmer og let etter en som kan tyde drømmene. 

Kommentar #68

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Tro og logikk

Publisert rundt 10 år siden

 

"Her tror jeg du er ved kjernen i hva som er årsaken til mye rar teologi, nemlig at vi har en forestilling om at Gud kan se inn i framtiden. Det tror jeg ikke - ihvertfall ikke slik vi forestiller oss  det"           Gullberg                                                                                                                                                          

:::::::::::::

Men denne "forestillingen" har jo sin forankring i skriftene, og de profetiske bøker  Gullberg,      Dersom vi skal legge til grunn at Bibelen er en Gud inspirert bok, da kan vi vel ikke seforbi dette.

Jeg tror vi har lett for å  forklare Guds vesen ut fra vårt begrensede sanse og tenkeapparat. Vi kan ikke måle Gud i lengde, høyde og bredde.  Gud er ikke et tredimesjonalt vesen slik som vi.

Han har uendelig mange dimensjoner, så mange at det sprenger vår forestillingsverden totalt. Og det, selv om vi er skapt i hans bilde.  Derfor ser jeg ikke noen problemer med at Gud kan se inn i fremtiden, og å skape fremtiden.   Gud er, og skal være uforståelig.  En Gud jeg forstod fullt ut, og kjente alle ting i hans vesen, ville ikke være noen Gud lenger for meg.  Da ville jeg være hans likemann.    Dette ønsker jeg tross alt ikke, selv om jeg ser at noen her på tråden spør meg om dette (:-)

Vår uforståelige Gud bor i et lys  som ingen kan komme til, for da ville vi ha dødd omgående.  Likevel kan han gå inn i et menneskelig fødekammer og la seg føde til menneskenes kår.

Han er allmektig, og tre ganger hellig, og har utallige skarer av engler rundt seg.  Likevel lar han seg spikre til et kors, for å dø for de mennesker han har skapt.   Gud ser inn i fremtiden, og kan likevel angre på sine disposisjoner senere. Gud er fullkomment rettferdig, likevel lar han sin sønn dø på et kors for at de andre skal gå fri. Er det noen som ser logikken i det hele ?    Han så alle våre dager, alt fra vi var et foster, og så hva som ville møte oss, likevel oppfordrer han oss til bønn for vår vandring og våre problemer.  Ser han alt dette og mer til ?

Er det noen som ser logikken i det hele ?  Nei, for vårt Gudsforhold er ikke bygget på logikk, men på tro og tillit,  omkranset av det som Ragnhild nevner: Ydmykhet.

Jeg kan på en måte forstå skeptikerne i dette.   Men når en mangler troserfaringen er det jo bare logikken igjen,  og den er jo logisk nok.

 

Kommentar #69

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Frelseren

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Den som skreller bort de ytre fraser, avslører den generelle bokstavelige teksten som

Jeg vil anta at hvis vi brukte betydningene av navn i stedet for navnene, ville dette endret bibeltekstene så pass mye at de fleste ville forstå en god del mer av Bibelen og det billedspråket som Bibelen er bygget opp på - da ville for eks. Jesus ikke kunne leses eller forståes som en personlig figur, men ville hatt betydningen "Gud frelser" som er den egentlige meningen, og det står også forklart i bibelteksten: Til Josef ble det sagt: hun skal føde en sønn (i overført betydning) og du (Josef) skal kalle ham Jesus; FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA SINE SYNDER. Dette var hans hovedoppgave - og så kan en saktens undre seg - er dette oppfylte profetier?

Hvis ikke har han? fortsatt en jobb og utføre, eller en profeti og oppfylle?

Kommentar #70

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Ja.

Publisert rundt 10 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Les bibelhenvisningen du, så ser du hvem som er Gud !

For hvordan kan du bruke Bibelen til å finne Gud?

Når gikk Jahve opp i ditt sinn?

Da du ble født? Før det? Hvordan kom bevisstheten om Jahve inn i ditt sinn?

Hvordan kommer bevisstheten om andre guder inn i andres sinn?

Herr Leirguten. ;)

Kommentar #71

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Guds evner og egenskaper...

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Hvis Gud ser inn i fremtiden, vil det si at Han allerede har bestemt seg for hva som skal skje, eller vet han det bare? Fordi han kjenner oss og vet hvilke valg vi kommer til å ta?

Debatten på denne tråden ser etter hvert også ut til å prøve å favne og forklare (eller begrense?) Guds evner og egenskaper…..(!)

Ragnhild utfordrer oss i kommentar #61 med det retoriske spørsmålet om hvis Gud ser inn i fremtiden har da også Gud forutbestemt hva som vil skje? Og vet han da også hvilke valg vi vil gjøre? Samtidig svarer hun på spørsmålet ved å henvise til at Jesus lærte oss å be, og at det blir aldeles nytteløst hvis alt likevel er forutbestemt (determinisme).

Vi får noen glimt av Guds allmakt og noen tidsperspektiver når Bibelen beskriver uttrykk som: “Evigheten”, “en ny himmel og en ny jord som aldri skal forgå”, “mine ord skal aldri forgå”, “Jeg Er”, “Alfa og Omega – begynnelsen og enden”, osv. Ut over perspektivene som viser Guds allmakt blir jeg likevel facinert av å lese om alle de “menneskelige” egenskapene Gud har. Leif Gullberg nevner at Gud angret på at han gjorde Saul til konge, det står også at han i Noahs dager angret på at han hadde skapt mennesket på jorden! (Men han hadde allerede en frelsesplan klar…). I historien om Jonas ser vi at han gjorde om sitt eget “vedtak” om å ødelegge byen Ninive. Mest facinerende synes jeg likevel det er å lese om Abraham som forhandlet og prutet med Gud om antallet rettferdige fra 50 til 45-40-30-20 og tilslutt 10 kunne ha reddet Sodoma og Gomorra.

Dette er den Gud vi forholder oss til, allmektig men like fullt “menneskelig”. Han ser alt, kjenner alt, vet alt, men har valgt å glemme vår synd som er fjernet gjennom frelsen i Jesus. Jeg tror ikke vi skal prøve å begrense Guds evner og egenskaper utover dette, vi forstår kun stykkevis og delt, men Bibelen er klar på at vi kan be om alle ting, og vi kan påvirke fremtiden og utfallet av en sak med vår bønn.

Magnus Leirgulen har flere gode kommentarer på denne tråden som jeg støtter. Bare et lite språklig appropos til Magnus i kommentar #42 der han beskriver forskjellen på det vonde og det onde som jeg deler fullt ut. Ved giftemål benyttes uttrykket ”å holde sammen i gode og onde dager”, og det uttrykket har vel vært brukt urevidert i en årrekke. Hadde dette vært skrevet i dag burde det vel heller stått “i gode og vonde dager”?

 

 

Kommentar #72

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Fantastisk!

Publisert rundt 10 år siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Dette er den Gud vi forholder oss til, allmektig men like fullt “menneskelig”. Han ser alt, kjenner alt, vet alt, men har valgt å glemme vår synd som er fjernet gjennom frelsen i Jesus. Jeg tror ikke vi skal prøve å begrense Guds evner og egenskaper utover dette, vi forstår kun stykkevis og delt, men Bibelen er klar på

Og det er ikke et for sterkt uttrykk!

Leif minner oss om at gud angret at Han gjorde Saul til konge.

Og Magnus sier: Gud er, og skal være uforståelig. En Gud jeg forstod fullt ut, og kjente alle ting i hans vesen, ville ikke være noen Gud lenger for meg. Da ville jeg være hans likemann. Dette ønsker jeg tross alt ikke.

Jeg har ikke anledning til å komme med replikk alle kommentarer akkurat nå, men leser med stor interesse.

Takk til dere alle!

Mvh Ragnhild

 

Kommentar #73

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Intet er nytt under solen

Publisert rundt 10 år siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Vi får noen glimt av Guds allmakt og noen tidsperspektiver når

Bibelen er en bok som legger ut all kunnskap om Gud. Det finnes ingen begrensning på forklaringene om ham eller tiden eller på hva han vet vil skje. Gjennom Predikeren forteller Gud at han vet hva som skal skje fordi det allerede har skjedd fra før av – der finnes altså ingenting i hele verden som er nytt for Gud, fordi alt sammen har skjedd fra før av – vi er bare en rekonstruksjon – og har levd før, men det husker ingen av oss. (Pred.1.9-11, 3.15) Og Gud er likedan i stand til å plassere oss og verden tilbake til urtiden igjen om han ønsker det. (2.Kong.20.9-11)

Nettopp fordi der ikke finnes en ting i Bibelen, eller i vår fremtid som ikke har skjedd fra før av, er derfor alt kjent av Gud hva som vil skje, det kalles gjennom Guds ord for profetier, men om de samme ting vil skje nøyaktig på samme måte som forrige gang betviler jeg sterkt, i og med at dette er Guds plan, har han også tilført fremtiden noen annerledes prosesser, siden gjentagelsene over tidene som har gått kalles for renselsesprosesser hvor Gud luker ut ting som ikke bør skje på nytt. Det heter seg at jorden skal renses hele 7 ganger, likt sølvet i en smelteovn, eller gjennom 7 trengselstider. Den 7. vil således bli annerledes enn de 6 foregående.

Job 5.19: Gjennom seks trengsler berger han deg, og i den sjuende skal ulykken ikke nå deg.

Dette er helt i tråd med antall ganger den ”rettferdige” skal falle og reise seg opp igjen (Ord.24.26)

Gud har i overført betydning av ekteskap beskrevet Israels fremtid gjennom blandinger med andre folkeslag forutsagt deres skjebne, det har han gjort ved å fremstille en billedstøtte, og de skulle blande seg ved giftemål gjennom disse. Dan.2.32-43:  og at jernet som du så, var blandet med ler, det betyr at de skal blande seg med hverandre ved giftermål, men at de allikevel ikke i lengden skal holde sammen, likesom jernet ikke blander seg med leret. - Det er onde dager, men for motgang i et vanlig ekteskap vil nok motstand fortone seg som vonde dager, men her er det i overførte betydninger, og betyr at menneskene i disse dager virkelig er onde og ikke vonde.

Kommentar #74

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Avgudsdyrkelsens slutt.

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil anta at hvis vi brukte betydningene av navn i stedet for navnene, ville dette endret bibeltekstene så pass mye at de fleste ville

Hadde mennesket forstått dette Kjell, ville jødedom, kristendom osv blitt avslørt som vranglære og han ville funnet Skaperens ansikt, i allefall begynt å avdekke det bit for bit :-)

Kommentar #75

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Motstanderen.

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

En Gud jeg forstod fullt ut, og kjente alle ting i hans vesen, ville ikke være noen Gud lenger for meg. Da ville jeg være hans likemann. Dette ønsker jeg tross alt ikke.

Mennesket vil ha sin egen gud, gå sin egen vei og regjere i eget liv, han vil spå og anta, tilbe og danse omkring sin gullkalv, vi avskyr å bære hans kors, det er mer bedagelig å tro på en illusjon.

Derimot, den som ønsker det som er over det naturlige, han knuser sin avgud, følger Hans vei og lar Skaperen leve livet, de to skal være ett kjød og motstanderen er da knust (at han henger i hælen får vi tåle).

 

Kommentar #76

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Avsløringen.

Publisert rundt 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

For hvordan kan du bruke Bibelen til å finne Gud?

For den religiøse er Bibelen en lovbok, da er Skaperen skjult og ordene slår ihjel og etterlater leseren i møkret. Den religiøse les for å oppnå fordeler.

Den som har et stort ønske om å finne sin Skaper, hans intensjon -erkjent behov åpner veien ut av nåværende tilstand- i studiet vil tiltrekke seg Lyset og han vil bli bevisst Skaperen. Den søkende les for å gi liv til Den skjulte.

Den troende danner seg oppfatninger, avgudsbilder uten å se og kjenne, han er blind.
Den søkende oppfatter og forstår ettervert som han ser og kjenner deler av det Sanne bildet, han ser det han ser.

Er bevisstheten rettet mot deg selv vil du aldri finne Gud, bevissthetens rettethet avgjør hva du finner.
Kristne hevder "Han døde for MEG!!", Bibelen spør "hvem vil gi sitt liv for Meg".

Kommentar #77

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Hei.

Beklager jeg kan ikke dette med å utheve teksten, som dere gjør så fint. 

Gud skapte mennesket i sitt bilde, når mennesker prøver skape en Gud i sitt bilde mister vi sannheten av syne, tryggheten ligger i ydmykheten, vår ånd lengter og søker, vi går veien, nysgjerrigheten må vente, hviler i Guds løfter, i påvente av en total forvandling, å bli ikledd kjærlighetens drakt.

Mennesket er begrenset, Hans vilje blir vår glede, Sannheten setter fri, Guds Ånd i oss, fullbyrder sin vilje, til det som er godt, etter Guds behag.

Jeg tenker på Paulus, en belært mann for sin tid, det første Gud måtte gjøre var å knekke hans vilje, og mange Guds menn med han, det forteller meg hvilken renhet og godhet Gud er.

På samme måte som vi selv er i stand til å skape, veileder det oss, til ydmykhet og trygghet i det skapte, undringen i storheten, en glede i seg selv.

lise

 

Kommentar #78

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Svein Nyborg

Publisert rundt 10 år siden

 

"Hadde mennesket forstått dette Kjell, ville jødedom, kristendom osv blitt avslørt som vranglære og han ville funnet Skaperens ansikt, i allefall begynt å avdekke det bit for bit"

::::::::::::::

Denne tråden, Svein Nyborg, handler om viktigere og alvorligere ting enn kvasifilosofi og tøvete påstander. 

Jeg har stilltiende fulgt med deg i flere måneder nå.  Det eneste du oppnår er å forstyrre  pågående debatter.  Vær så snill å flytte skriveriene dine over på domenen "filosofi"  og eventuelt "tullball" hvis det skulle finnes. 

Det er ferre og ferre som gidder å svare deg lenger. At du ikke skjønner dette forstår jeg ikke helt. Det eneste måtte være at du selv vet utmerket godt hva du gjør, spammer.

På forhånd takk for at du nå vil flytte til andre beitemarker på VD !   Vennlig hilsen meg. 

Kommentar #79

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Forståelse.

Publisert rundt 10 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Denne tråden, Svein Nyborg, handler om viktigere og alvorligere

Jeg forstår godt Magnus at mine skriverier skaper forstyrrelse i den store hvite flokk, å bli brydd el plaget gjør veien smal og som kjent er det krevende for den som er rik å oppleve angrep på sine oppfatninger, men siden trådstarter innviterte: ".. ikke medlidenhet ".
Derfor er det skrevet: "He replied, I tell you that if these keep silent, the very stones will cry out. [Hab. 2:11.]"

Når Naturens steiner begynner å snakke vil vi kanskje angre at vi ikke lyttet til tullingenes tullball??

"Stein" er bla. også møllestein el snublestein, den som ikke lytter til avsløringene vil selv bli avslørt, selv om vi akkurat nå oppfatter våre "klær" høyverdige, fine, viktige og frelsende krever nåløyet alt av om vi skal komme i gjennom.

Ett Nåløye oppstår når vår tro, vår seriøsitet og vårt alvor blir utfordret, enten lytter vi til urostifteren el så roper vi "korsfest, korsfest".

Kommentar #80

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ord nyanser

Publisert rundt 10 år siden

 

 "Ved giftemål benyttes uttrykket ”å holde sammen i gode og onde dager”, og det uttrykket har vel vært brukt urevidert i en årrekke. Hadde dette vært skrevet i dag burde det vel heller stått “i gode og vonde dager”?"   Ingar Eriksen

:::::::::::

Takk for god respons.  Hyggelig å se at noen deler med meg min nyansering av ordene ondt og vondt. 

Jeg og min kone har vert gift i 40 år.   Det har vert mange gode dager, og mange gode opplevelser, barn og barnebarn o.s.v.   Men det har også vert mange vonde dager, hvem kan unngå det.   Men med hånden på hjertet, vi har aldri opplevd onde dager.  Til dette har vi hatt den beskyttelse som alle troende i Kristus får del i.

Forøvrig tenker jeg at det norske språket må være fattig på ord nyanser.  det finnes nok unntak som ovenfornevnte.   Et klassisk eksempel er det norske ordet  "kjærlighet".  Dette ordet er blitt et sekkeord som inneholder alt fra den simpleste kiosk litteratur, til det mest opphøyete  begrep som beskriver Guds betingelsesløse kjærlighet i Kristus Jesus.

Jeg er ikke språkekspert, men det sies at antikk gresk hadde minst fire ord for kjærlighet.:  Kjærlighet mellom kvinne og mann, "Eros",  mellom barn, familiemedlemmer, land og folk: "Stargos", språk, vitenskap, tanke og kultur:  "Filos"  ( ordet "homofil" burde derfor byttes ut med "homoeros" etter mitt ringe skjønn)                                                                              I tillegg hadde de et bortgjemt lite ord, og lite brukt som het "Agape"   Dette ordet var rent nok for de nytestamentlige forfattere til å brukes, og bli fylt av innhold om Guds uendelige kjærlighet til sin skapning, mennesket.

Nå har jeg visst ramlet ut av temaet - men kanskje ikke likevel.   Agape er et uttrykk som rommer, ikke bare frelsens nåde og barmhjertighet, men også oppfølgning i hverdagen, enten vi møter gode eller vonde dager.  Han viser at han vil oss alt vel, at han følger oss minutt for minutt, dag for dag, år for år, og til slutt tar han oss opp i herligheten.

" Gå i fred, og tjen Herren både i gleden og i sorgen" burde det kanskje også hete.

 

Kommentar #81

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår godt Magnus at mine skriverier skaper forstyrrelse i den store hvite flokk, å bli brydd el plaget gjør veien smal og som kjent er det krevende for den som er rik å oppleve angrep på sine oppfatninger, men siden trådstarter innviterte: ".. ikke medlidenhet ".

Dine skriverier skaper ingen forstyrrelse blandt de som tror på Jesus som Guds sønn, vår frelser. Vi opplever det ikke som angrep på våre oppfatninger -vår tro- vil jeg heller si. Den er fast grunnet på Jesu forsoningsverk slik det blir åpenbart gjennom Bibelen - Guds ord - til oss :-)

Du er nok ikke i stand til å flytte på det som er bygget på fjellgrunn.

Jeg oppfatter det heller ikke som mangel på medlidenhet. Jeg har absolutt ingen problemer med det du skriver i så måte.

Dine skriverier er kun egnet til å skape en smule forstyrrelser i en debatt over et tema som du ikke ser ut til å være interessert i.

Du ser ut til å prøve å lage en debatt som skal gå parallelt, på samme tråd ;-) Jeg synes det er en merkelig form for debatt!

Hvis du derimot har erfaringer når det gjelder bønn i Jesu navn, og bønnhørelse, vil nok dine kommentarer ha mer interesse for oss andre her inne.

Mvh Ragnhild

 

 

 

Kommentar #82

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Takk til dere!

Publisert rundt 10 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

"Ved giftemål benyttes uttrykket ”å holde sammen i gode og onde dager”, og det uttrykket har vel vært brukt urevidert i en årrekke. Hadde dette vært skrevet i dag burde det vel heller stått “i gode og vonde dager”?"

Jeg satt akkurat å grunnet på det først siterte, og tenkte å kommentere det. Men du Magnus kom meg i forkjøpet :-)

Jeg var inne på dette i #12 der jeg skrev: Det er forskjell på ondt og vondt. Det er vondt (smerter) å være syk. Jeg tenker ikke på sykdommen som ondskap sendt fra Gud, derfor finner jeg heller ingen grunn eller lyst til å kjefte på Ham. Men jeg tar min tilflukt til Ham, og ber om hjelp og trøst i Jesu navn ;-) Og jeg merker Hans nærvær!

I Fade Vår lærer Jesus oss at vi skal be "fri oss fra det onde", men det er ingen bønn om at vi skal slippe det vonde. Litt å tenke på! Smerte er noe som de fleste vil erfare i livet.

Jeg kan ikke se at vi som tror har fått løfte om å slippe sykdom og smerte. Ondskapen skal vi be om å bli befridd fra. Og det er jo absolutt en bønn etter Guds vilje ;-) Da blir den bønnhørt!

Din sluttkommentar om å tjene Herren både i glede og sorg er en utfordring til meg!

Mvh Ragnhild

 

Kommentar #83

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Gud skapte mennesket i sitt bilde, når mennesker prøver skape en Gud i sitt bilde mister vi

Det du skriver her Lise er helt forenlig med Guds ord.

1Pet 5:5-7
......Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. 6 Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. 7 Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

Trygghet er det vi trenger! Den får vi ikke ved å kjefte, men ved å ydmykt be i Jesu navn!

Det eneste vi kan kreve av Gud er vel at han holder det Han har lovet! Det tror jeg Han gjør når vi kommer fram for ham i "påkallelse og bønn, med takksigelser"!

Mvh Ragnhild


 

Kommentar #84

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Paralellen

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Du ser ut til å prøve å lage en debatt som skal gå parallelt, på samme tråd

Når et menneske begynner å søke Skaperen (for å finne en venn) så hjelper det ikke å søke i denne verden, dvs i det bokstavelige ordet som er i den menneskelige sfære, det resulterer i religion, egne oppfatninger og mørke, Ordet vil da skjule sitt innhold. "Lyset kom ned men dere ville ikke motta det".

Innlegget ditt tyder på at du og din mann ikke har "hodet", dvs tanker og forståelse i den guddommelige sfære, du sier bla: "Jeg er ofte rammet av angst og fortvilelse, og stor sorg over at livet ikke ble slik som vi håpet." Dette er tilstander som er ikkeeksisternde i Himmelen som er Skaperens verden, den Er Lys, der er alt avslørt og forstått, en forståelse som gir fred, glede og nytelse over at livet utvikler seg.

Når mennesket følger sine egne tanker (oppfatninger) blir det (før el senere) skuffet, såret, fortvilet og tror på et el annet på utsiden av seg selv -det danner seg avguder (illusjoner) som det tror kommer med frelse, mennesket ikler seg disse oppfatningene, er rik på/ i sin tro, slik rikdom er det umulig å komme gjennom et nåløyet med.
Det mennesket vil finne når det søker sin Skaper er at Hans verden er paralell, skjult i vår, men det tar tid, arbeid og en intensjon om å elske den andre framfor seg selv å finne denne paralelle verden, den er den Virkelige men er umulig å finne når fokus er på det som oppleves som gledelig el sørgelig. Våre fem fysiske sanser kan ikke hverken se, høre el oppfatte det spirituelle, et nytt sensorisk apparat må bygges, det går ikke an å tro seg inn i himmelen, bare utvikle seg opp, mennesket må bli nytt for å forstå den, det må motta Lys for å se og kjenne.

Ønsker mennesket seg ut av denne skuffelsen (dette livet/ denne verden) må det dø, dvs gi fra seg sine illusjoner, det vil opplyse paralellen som da vil tre fram, det kalles å "gå ut av Egypt".

Let etter paralellen og du og din mann vil bli Hel :-) (Det svir litt i kjøtt og tanke, det synes merkelig, bakvendt, som om han banner i kjerka og burde være korsfestet, men du verden så fritt det blir når motgangen avsløres å være himmelsk hjelp).

Det materielle er uansett dømt til å gå tilbake til støv, så hvorfor ikke forlate det mens vi kan??

Kommentar #85

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Sense

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Det materielle er uansett dømt til å gå tilbake til støv, så hvorfor ikke forlate det mens vi kan??

Hvorfor da ikke nyte det mens vi kan?

Etterpå blir det jo bare koma eller kaos?

Kommentar #86

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Guds kjærlighet!

Publisert rundt 10 år siden

Men ville han vært helt frisk om vi hadde kjeftet litt, og krevd mer? Ville hverdagen min vært mindre problemfylt?  

Ville han, og jeg også, hatt det bedre?

Mitt svar til deg er NEI og hvorfor skulle du kjefte på Gud den Far som har gitt oss alt i sin sønn KJSUS KRISTUS. Idet du tok imot Jesus som din frelser blei du også automatisk gjort til arving av Guds rike og jeg vil du skal suge lenge på den karamellen for i Guds rike finnes ingen sykdom, tårer eller savn. Hva du en måtte møte på av sykdommer og motgang tilveiebrakte Jesus et botemiddel som ligger klar til avhenting der oppe i himmelen. Gud, Jesus kan ikke gjøre noe mere en de allerede har gjort, nå er det opp til oss å ta det ut av lagret, det handler om å ta imot, giveren har alt gjort sitt for over 2000 år siden. 

Det å ta imot kan vel gjøres på mange måter og det kan ligge utallige hindringer i veien, noen klarer det alene men mange trenger også hjelp og alt avhenger av tro. Vil gi et lite vitnespyrd av en mulig vei å gå på for å motta som også avdekker ting som kan være hindringer å årsaker for at du er syk og nedbrutt.

For ca 3 år siden var jeg en nedbrutt mann, hoftene,ryggen og skuldrene var vel nærmest kapput og tankene streifet meg mere en en gong at det ble vel å uføretrygde seg. Det var ferietid og jeg bestilte tur til bulgaria, hadde vel allerede kjøpt meg ny bibel men fikk også tanker om å kjøpe bøkene tror den ene heit Jesus Hebrederen og Tilgivelse av Svein Magne Pedersen og frue. Las de bøkene og mye i bibelen og det ledet meg til på en måte en ny innvielse til Gud, men fikk også åpenbaring om hvor viktig det var med tilgivelse. Jeg begynte å be om tilgivelse for alt som kom opp i mitt sinn og det var mye, rusk som låg igjen etter skilsmissen, urene tanker, baktalelse, uvilje mot en bror osv. Kan ikke husk jeg spesielt ba om noe helbredelse men da jeg kom hjem var jeg bare helbredet og har vert det siden. Ordet sier at slik som Han er i denne verden er også vi, studerer vi hvordan Jesus gjorde ting gir det oss en peiling på hva vi også må gjøre.

Kommentar #87

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Mitt svar til deg er NEI og hvorfor skulle du kjefte på Gud den Far som har gitt oss alt i sin sønn

Takk for at du minner oss om Guds kjærlighet! 

Å få leve hver dag i vissheten om Hans kjærlighet, nåde og tilgivelse er det som holder oss oppe når det røyner på.

Vi har også fått erfare at troen ikke er avhengig av helbredelse og god helse. Men vi ber og blir bedt for, og ønsker oss selvfølgelig flere år sammen. I flg legens prognose lever han på "overtid", og vi ser hver dag at vi har mye å takke for!

Mvh Ragnhild

 

 

Kommentar #88

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Loftsrydding

Publisert rundt 10 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

På forhånd takk for at du nå vil flytte til andre beitemarker på VD !

Kanskje litt kjeller-sådan også.

Selv har jeg ingen problemer med å forstå hva han mener. Det er som med Narad på VGD: Han skriver mye som ikke treffer, men når det treffer, så treffer det så innmari!

Kommentar #89

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Høst 2011 - sommer 2013

Publisert over 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Men ville han vært helt frisk om vi hadde kjeftet litt, og krevd mer?

Et lite tilbakeblikk.

Ville mannen min levd enda om vi hadde krevd det? Trodd sterkere? Eller reist til de "rette forbederne"?

Min mann døde sist jul, men jeg fikk beholde ham noen år lenger enn forventet. Det tror jeg var svar på bønn. Vi fikk en fin tid, selv om det gikk litt opp og ned med helsen hans. Han kom jo ut av rullestolen, ble nesten smertefri, og vi var på turer både i inn og utland :-)

Men vi krevde aldri. Vi kjeftet aldri.  Min mann døde fredfult uten stress om at troen ikke holdt. At det ikke var mangel på tro som gjorde at sykdommen blusset opp igjen.

Jeg får, tross sterk sorg og savn merke Jesu nærvær.

Spesielt har det vært at mange "ukjente" har bedt for oss, også noen her fra VD, og det føler jeg trang til å takke for.

Nå tror jeg ar han er heime hos Jesus! Som røveren, som Paulus, Stefanus...

Borte fra legemet, heime hos Herren! Halleluja!

Joh 3:11-17
11 Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd.
12 Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?
13 Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.
14 Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet,
15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.
16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Hilser med denne sangen.

Kommentar #90

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Om å skvette vann på gåsa.

Publisert over 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Jeg har hørt og lest uttalelser av både lærd og leg, at Gud tåler at vi kjefter på Ham når vi synes vi er rammet av urettferdighet. For eksempel når vi blir rammet av sykdom. Enkelte sier at vi kan kreve helbredelse av Gud.

Jesus motarbeider aldri sin FAR, og viste oss hvem som styrer ved hjelp av sykdom, ved å fjerne alle grusomme sykdommer han rakk over, før vi slo han i hjel, hved hjelp av prester, som var styrt av satan. Fordi de ikke viste hva de gjorde.

Derfor er det rett å skjelle ut denne verdens gud, som styrte med sykdom, pest og jordens despoter, som er hans tjenere, alt dette er sanheter som vi finner i GT. Men denne djevel tåler kokende vann, over seg fra noen av oss.

For vi har tilbet han som vår far, helt siden vi forkastet vår vikelige FAR, i begynnelsen, og forsto at denne var bedre, når han beskyttet morderen Kain, og vi kunne gjøre ondt, uten å bli straffet, ved å bryte loven, som denne gud lærte sine tjenere. 

Allah er et av hans navn, og har full kontroll over sine tilbedere, i Midtøsten.

Fordi alle elsker hans djevelske gjerninger, ved å vende bror mot bror, Jes.!9; 2.

Derfor hater jeg den avgud, som våre prester har lært oss å elske, for de vet fremdeles ikke ikke hva de gjør. Etter to tusen år.

Mitt håp er at jordens prester mister monopolet på sannheten, slik at vi kan forstå GT. sanheter.

Kommentar #91

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

En ond gud og en god gud.

Publisert over 8 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Hva du en måtte møte på av sykdommer og motgang tilveiebrakte Jesus et botemiddel som ligger klar til avhenting der oppe i himmelen. Gud, Jesus kan ikke gjøre noe mere en de allerede har gjort, nå er det opp til oss å ta det ut av lagret, det handler om å ta imot, giveren har alt gjort sitt for over 2000 år siden

Det gamle testamente viser oss sannheten om en veldig ond gud, som gav menneskene mye sykdom, og pest og drev oss til fryktelige kriger, som alle kan læse om, er det denne gud vi møter i himmelen?

Det nye testamentet viser oss en kjærlig GUD, som sendte Jesus, som fjernet sykdom i folket. Og som slett ikke ville at vi skulle skape kriger. Hvilken av disse to møter vi i himmelen, Kjell Bjarne Sandvik? 

Eller hvorfor mener de vi  ikke skal kjæfte på den onde,?

Bibelen har hele tiden gitt oss svar. For Jesus kjæftet fra første stund på den onde, Jon.12; 40.

Kommentar #92

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Jeg har hørt og lest uttalelser av både lærd og leg, at Gud tåler at vi kjefter på Ham når vi synes vi er rammet av urettferdighet. For eksempel når vi blir rammet av sykdom.

Nei, vi skal IKKE kjefte på Gud - ALDRI. Gjør man det har man misforstått nåden og frelsen.

Matt 22:37-38"Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’Dette er det største og første budet".

Kjefter vi på Gud bryter vi et av de to største budene.

Vi lever i denne verden, selv om vi ikke er av denne verden! Sykdom tilhører denne verden men Gud straffer ikke noen med sykdom. Sykdom er en del av livet her på jorden - enkelt og greit!

Kommentar #93

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, sa Jesus.

Publisert over 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Nei, vi skal IKKE kjefte på Gud - ALDRI.

Takk for den kommentaren :-)

Når jeg ser tilbake på den tiden som har gått siden jeg skrev innlegget, så ser jeg hvor god Gud har vært mot oss, gjennom sykdom og plager.

Selv da min mann visste at han ikke kunne ha lenge igjen, kunne han si: "Vi har det godt Ragnhild". 

Ikke noe er så godt som å eie fred med Gud. Det er ikke mangel på fred med Gud om en har sykdom, eller sorg eller savn.

Freden med Gud kan være der midt i trengslene! For den er ikke av verden!

Jeg har enda ikke møtt et menneske som kjefter og anklager Gud, samtidig som vedkommende vitner om fred. Men jeg har møtt bitre mennesker i protest mot Gud, og de har det ikke godt!

Kan det komme av den forkynnelsen som sier at Gud vil at alle skal bli helbredet?

Da må jeg straks tilføye at Gud forstår min fortvilelse. Jeg får gråte klage min nød og smerte, og be om lindring og trøst. Jeg kan være langt nede og føle meg ensom og alene selv mellom familie og venner. Men så sender Han trøsten via sine tjenere :-)

Svar på bønn kan bli litt annerledes enn forventet.

Jeg har opplevd mange bønnesvar i form av et annet menneskes omsorg. En (tidligere ukjent) person blir stadig minnet om å sende meg gode Bibelvers, og noen trøstens ord, som alltid kommer når jeg mest trenger det.

Nå har jeg lest en god del av kommentarene i denne tråden, og du verden så mye godt det er å lese!

Må Gud velsigne dere alle og gi dere sin fred, i Jesu navn!

Mvh Ragnhild

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere