Tore Holte

15

Hva er Guds ord og Sannhetens bok?

Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Åp 19,10. Dvs den ånd som opplyste profetene. Jesus selv sier at han er kommet for å vitne om sannheten. - Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten. 1.Joh

Publisert: 21. okt 2011

Nok en gang skal man tukle med skriftene som inneholder store skjulte hemmeligheter, skjult for tidens herskere og den tidlige kirken. Takk Gud for at enda 1930 utgaven finnes! Bibelen advarer på flere steder mot å endre tekstene. Hvorfor ikke beholde bibelen og heller lage en oppdatert versjon for dem som likevel ikke forstår?

Hvorfor hopper kirken glatt over dette faktum; I skapelsesberetningen 1 Mosebok 1: 26 og 27 står følgende;

Gud sa; La OSS fare ned å skape mennesket i VÅRT bilde, i VÅR lignelse, til mann og kvinne.

Her har kirken oversett en meget viktig hjørnestein.. for hvem er oss?

Det skapte er ikke morløst. (Galaterbrevet 4:26 Om det gamle og det nye mennesket, HUN, det himmelske Jerusalem, Visdommen som føder det FRIE mennesket og ikke det Jordiske Jerusalem som føder det falne mennesket)

Filip skriver; Når det gjelder visdommen som kalles “den barnløse,” er hun englenes mor. (Jesaja 66:7)

 7 Før hun var i barnsnød, har hun født; før veene kom over henne, har hun født et guttebarn til verden. /  8 Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag, eller fødes et folk på en gang? For Sion har vært i barnsnød og med det samme født sine sønner.  9 Skulde jeg åpne modermunnen og ikke la føde? sier Herren.

Jeg leste at Universet ikke kunne ha oppstått dersom skaperkraften ikke hadde en likeverdig feminin størrelse, og akkurat som at menneskebarnet også trenger en mor og en far for å bli til.

Jorden er egget og ikke moderen. Har vi en himmelsk far, så har vi også en himmelsk mor. Det er logisk!

Se bare I ørnetåken hvor vi finner disse søylene som jeg synes minner om eggstokker. (”UniversetsOvarier”) Det føder bokstavlig talt levende galakser og solsystemer og vitenskapen kaller dem også for EGG; Evaportrating Gaseous Globules

Inne i disse EGG-ene dannes stjerner i en slags embryotilstand, og de vokser helt til EGG-ene løsrives fra søylene og tilførselen av gass opphører. – Når gasskulene til slutt fordamper helt, kommer stjernene til syne. Søylene er dermed et ekte klekkested for stjerner som fødes i kosmiske egg.

Ganske likt måten et menneske blir til?

Hun var til før skapelsen

Fra evighet er jeg blitt til, fra først av, før jorden var. Da avgrunnene ennu ikke var til, blev jeg født, da der ennu ikke fantes kilder fylt med vann. Ordsp 8,23-24

Ordsp 8,30 da var jeg verksmester* hos ham, og jeg var hans lyst dag efter dag, jeg lekte alltid for hans åsyn; *Finner Byggherre, Verksmester, Byggmester, Kunstner hos herren, alt ettersom hvilken bibel som brukes.

Hvem bygger menneskebarna, er det ikke moren? - Hva med kosmos.. og det nye mennesket? (Galaterbrevet 4)

Job 38,8 Og hvem lukket for havet med dører, da det brøt frem og gikk ut av mors liv,
Job 38,29 Av hvis liv er vel isen gått frem, og himmelens rim – hvem fødte det?

Ordsp 8,35 For den som finner mig, finner livet og får nåde hos Herren.

Hun kalles visdommen, Sofia

Ordsp 9,1 Visdommen har bygget sitt hus, hun har hugget til sine syv søyler.

Katolismen beretter om Jesus som det inkarnerte ord, og Sofia som den inkarnerte visdom. Menneskesønnen og Menneskedatteren. Ordet og Visdommen som loven og læren.

Dette er interessant for i bibelen står følgende;

Ordsp 1,8 Hør, min sønn, på din fars tilrettevisning og forlat ikke din mors lære!

Loven og læren. Guds bud er loven og vår mors lære er visdommen.

Budet er en lykt og læren et lys (Ordspråkene 6.20)

Så til det beryktede Gudsordet. Skapelsesordet som ble menneske Joh 1.1

HVA ER GUDS ORD?

Mange regner bibelen som det så mye omtalte Guds ord. Dette er etter min mening feil. Bibelen er profetordet. Profetene og Jesus vitner om Guds sanne ord som også kalles skapelsens ord og er Guds rette navn. Dette ord som utbredte himmelen og jorden, hvorav mennesket oppstod som en spire av moder jords natur. For å forstå skapelsen må vi se på skapelsesberetningen og evolusjonsprosessen under ett. Alt liv er på en måte våre slektninger, og kanskje kan man si at mennesket er det ytterste skudd på livets tre.

Er det tilfeldig at Sjimpansen har 98 % av våre gener? - For å skape en frukt, et eple, må det en lang prosess til…

Skapt i Guds bilde

I skapelsesberetningen 1 Mosebok 1: 26 og 27 står følgende

Gud sa; La OSS fare ned å skape mennesket i VÅRT bilde, i VÅR lignelse, til mann og kvinne.

Det skapte er ikke morløst. (Galaterbrevet 4:26) Filip skriver; Når det gjelder visdommen som kalles “den barnløse,” er hun englenes mor.

 Jesaja 66:7 Før hun var i barnsnød, har hun født; før veene kom over henne, har hun født et guttebarn til verden. /  8 Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag, eller fødes et folk på en gang? For Sion har vært i barnsnød og med det samme født sine sønner.  9 Skulde jeg åpne modermunnen og ikke la føde? sier Herren.

Begrepet Gud er som kjent ikke et navn. Det er et ord som beskriver den mannlige siden av ånden som i Gud/Gudinne. Gudinnen er Guds komplementære halvdel akkurat som i Mann/Kvinne

Livets ord - Ordet blir menneske (Joh 1 brev1:1)

I “begynnelsen” var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud

..Og ordet ble kjød og bodde i oss, og vi så hans herlighet, full av nåde og sannhet. (Joh 1:1)

Vær oppmerksom på at 1930 og 2005 utgaven er forskjellige her. I 1930 utgaven står at riket og Ordet er I oss. I 2005 utgaven er dette endret til ”blant oss”. Det er faktisk stor forskjell selv om at det ikke er helt feil.

Ordet plantet i våre hjerter

Jesus sa at sannheten er skrevet i våre hjerter; For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir (1. Peter 1.23)

Eller som Jacob sier; Legg da av alt urent og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene deres (Jakob 1:21)

Jo mer Kristus/sannheten får makten, jo mer tar han bort synden fra menneskets indre verden, og det er jo her våre handlinger skapes. Når vi endrer innstilling endres også våre handlinger. Det samme skjer i samfunn, nasjoner og verden. Når tilstrekkelig mange mennesker har funnet den nye vei, vil de andre følge etter.

Jesu vitnesbyrd

Den opprinnlige kristne lære var allegorisk og det er viktig at vi leser Bibelen slik. Den evige sannhet kan ikke formidles til mennesker på samme måte som verdslige sannheter. De måtte fortelles allegorisk, eller skues av vårt gjenfødte jeg. Jesus talte i lignelser, men selv disiplene måtte få det forklart når de var alene.

Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Åp 19,10. Dvs den ånd som opplyste profetene. Jesus selv sier at han er kommet for å vitne om sannheten, og det er jo Ånden, Gud, Guds ord og veien til Gud han vitner om. Kor 1,6 likesom Kristi vidnesbyrd er blitt rotfestet i eder.

Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. 2. Peter 1:19 (Lysets og sannhetens tilbakekomst?)


Jesus kalles den Nye Adam, men var han da også den første? Han kalles jo den første og den siste. ÅP 1:17

Åp 19,13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.

Den nye Adam/Kristus

Carl Mikkelsen skriver; Den enbårne (ordet/logos) er menneskets begynnelse, den guddommelige kjerne hvor menneskets ”Jeg” samles og formes. Det er i sjele og sansemennesket Adam at ”ordet”, åndsmenneskets spire er gjemt. Ettersom Adam ved Guds nåde bortrenses, kommer Logos tilsyne som Kristus.

Han skriver videre; Nåden og sannheten kom ved med Jesus Kristus, og ikke fordi vi hører om det, men det må erkjennes ved å skues, det må oppleves. Det skjer kun når Logos/Ordet blir til Kristus i oss. (Lyset/Opplyse). Intet menneske kjenner seg forenet med faderen uten at ordet er forløst i oss.

Ettersom den gamle Adam (mennesket) ved Guds nåde bortrenses, kommer Logos/ordet frem som Kristus i mennesket. (morgenstjernen som stiger opp i våre hjerter 2. Peter 1.19)

Intet menneske kan kjenne seg forent med Gud uten at dette ordet er forløst i oss.

Nåden og sannheten er ikke kommet fordi man hører om den og tror den, men dette må erkjennes. De erkjennes ved å skues og oppleves i alle sanser. I Guds lys.

Dette skjer kun når Guds ord er forløst i oss. - Når ordet er blitt Kristus, det levende lys!

Ifølge kabbalaen som skal stamme fra noe av det opprinnlige Gudsbudskapet og menneskets arv står det følgende;

Den levende Guds ånd. - Velsignet og priset være hans navn som lever i evighet! Og at alt som er skapt, og alle ord utgår fra dette navn. - Den hellige ånd er levende ord og tale.

«Det er visdom å enes om at alt er ett, når man har lyttet, ikke til meg, men til logos.» (Guds ord) Heraklit

Sissel Lange Nielsen skriver i boken ”Under fiskenes tegn” at det finnes to måter å oppnå Guds ord. Gjennom innvielse og ved DHÅ.

For det var ordet som var i begynnelsen og som Gud siden skjenket oss gjennom Kristus, ved Herrens bønn. Ordet taler i deg. Ordet, det som aldri ligger der ferdig skrevet, men som fødes dypt inni deg, som er Gud og som er deg selv. (Veldig vakkert Sissel:)

For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir (1. Peter 1.23)

Bente Müller skriver; “Ordet er Tankens barn. Ordet er altså Guds barn
Guds barn er Kristus. Kristus er altså Guds ord.
Kristus er Guds materialiserte ord (Joh 1:1)
Kristi oppgave var å få oss til å forstå at Guds ord; Guds rette navn var drept og røvet, og derfor måtte gjenfødes.

Den korsfestede Kristus symboliserer det livløse ord, den kraftløse tanke
Kristi gjenfødsel er også Guds gjenfødsel, den frie tankes, og det frie menneskets gjenfødsel.”

Jeg har også lånt litt fra Arne næss – Filosofiens historie for å beskrive uttrykket Logos. Han bruker den store filosofen Heraklit som kilde;

Ordet logos kan i ulike sammenhenger stå for mange forskjellige begreper. En rekke betydninger av logos har å gjøre med ord, setning, språk, ordspråk, tale. En annen rekke betydninger går på tankeinnholdet i ord, betegnelse, tale, lære, doktrine, eller rett og slett på tenking, mening, slutning, relasjon. Enn videre kan logos stå for egenskaper eller tilstander som fornuft (latin ratio), rasjonalitet. Ordet som uttrykker fravær av logos (Logikk), nemlig alogos (Antilogikk), brukes om. irrasjonale tall, ufattelige eller ufornuftige tilstander, ting eller hendelser.

”De første kristnes tenkning var sterkt påvirket av forskjellige former for logos-filosofi. Enkelte forekomster av logos i johannesevangeliet er særlig kjente:

«I begynnelsen var Ordet (logos), og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Det var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved det, og uten det er ikke en eneste ting blitt til av det som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket; men mørket har ikke fått bukt med det.» «Ja, Ordet (logos) ble kjød og tok bolig i oss; og vi fikk skue hans herlighet: en herlighet som Guds énbårne har den fra Faderen, full av nåde og sannhet.»

”Selv om Heraklit la vekt på beskrivelsen av alt som bevegelig, foranderlig, påvirket av motstridende tendenser, konkluderer hans lære i en hyllest til likevekten (harmonia), til lovens (nómos) og målets (métron) herredømme. Tilværelsen er forståelig i siste instans fordi den er underkastet en konstant eller, bedre, tidløs, forståelig og rettferdig verdensordning. Vi kan lære å finne den, og vi bør handle i overensstemmelse med den.

Heraklit er den første som bruker logos for å betegne noe i retning av fornuftig verdensordning. Heraklit lærer at tilværelsen følger en fornuftig verdensordning. Beslektede tanker om en fornuftig verdensorden finner vi igjen hos senere greske filosofer.

Det er et ord som stadig går igjen i uttrykk for slike tanker, nemlig «Logos». Man taler derfor gjerne om logos-filosofien og om logos-ideen. I de fire fragmentene som siteres nedenfor, forekommer uttrykket på en måte som gjør det berettiget å betrakte Heraklit som logos filosofiens store foregangsmann. Det første fragmentet er kanskje identisk med første eller annen setning i Heraklits ubevarte skrift.

«Logos er slik den her er forklart. Men menneskene forstår den aldri, verken før de hører den eller etter at de har hørt den. For til tross for at alt skjer i overensstemmelse med denne logos, så oppfører de seg som om de aldri hadde truffet den …» «… til tross for at logos er felles, lever de mange som om hver hadde en fornuft helt for seg selv.» Arne Næss

Jesus taler i lignelser; Brødet fra ”himmelen”

Jesus sa Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp (Guds ord) og drikker hans blod (DHÅ), har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg (sannheten) skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp (Guds ord - Joh 1:1) er sann mat, og mitt blod (DHÅ) er sann drikk. Den som spiser min kropp (Ordet ble kjød Joh.1) og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Slik den levende Far har sendt meg, og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg, leve ved meg (Sannheten). Dette er det brød (Ord) som er kommet ned fra himmelen Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd (DHÅ) og liv (Guds ord, sannheten). (Johannes 6)

Deigen er læren

Vi ser i Matteus at Jesus bruker brødet og deigen som symbol på ordet og sannheten.

Hvordan kan dere tro at det var brød jeg snakket om? Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» Da forsto de at det ikke var surdeig i brød de skulle ta seg i vare for, men fariseernes (De skriftlærde) og saddukeernes lære. (Matt 16:11)

Jesus kom for å vitne om sannheten. Sannheten som er Guds ord frelser. Jesu Lære..

Arne Garborg skriver; I stedet for å lytte til hva Jesus egentlig sa, så har verden nå snart i 2000 år kranglet med seg selv om hvem Jesus var. Og i stedet for Jesu lære har vi fått læren om Jesus.

Jesus sa: For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» - Johannes 18:37 (Gjenkjenne det sanne)

Jesus mottok den hellige ånd da han ble døpt i Jordan. Da begynte hans virke. Jesus viser vei fra det falne mennesket til det nye. Han kalte seg verdens lys. Å ta bort det himmelske og gi det et jordisk bilde som jomfru Maria tar bort en viktig hjørnestein. Kvinnen bærer også i seg naturens sykluser… Det feminine prinsipp handler om så uendelig mye mer enn likestilling. Det er selve inngangsporten, men som Jesus sier; De skriftlærde har tatt kunnskapens nøkkel…

Ved å feilaktig kalle åndens bilde for Gud og Faderen blir helhetsbilde spaltet og feil. Dette fratar oss kunnskapen om det moderlige og det feminine, men også det intuitive.

Det hebraiske - såvel som det arameiske - ordet for Ånd er hunkjønn. Det er først på latin Ånd blir et hankjønnsord.  Også sjelen er et hunkjønnsord - det kvinnelige Anima.

Arne Garborg skriver; I stedet for å lytte til hva Jesus egentlig sa, så har verden nå snart i 2000 år kranglet med seg selv om hvem Jesus var. Og i stedet for Jesu lære har vi fått læren om Jesus.

(2.Peter 3:5) De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord.

SANNHETENS BOK

Sannhetens bok, eller livets bok som også mange mener er bibelen er også feil, selv om at det er mye sannhet igjen. Jeg må ta dette på egen post, men hvor i bibelen står hvert enkelt menneskets gjerninger og tanker?

Åp 10:9  Og jeg gikk bort til engelen og sa til ham at han skulde gi mig den lille bok. Og han sier til mig: Ta og et den! og den skal svi i din buk, men i din munn skal den være søt som honning.

Åp 10:10  Og jeg tok den lille bok av engelens hånd og åt den; og i min munn var den søt som honning; og da jeg hadde ett den, svidde det i min buk. (Det uforløste ord)

Åp 20:12  Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger.

Åp 22:10  Og han sier til mig: Du skal ikke sette segl for de profetiske ord i denne bok; for tiden er nær.

Åp 22:18  Jeg vidner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom nogen legger noget til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok;

Åp 22:19  og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.

Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

er den,1930 utgaven

Publisert nesten 10 år siden
Tore Holte. Gå til den siterte teksten.

. Takk Gud for at enda 1930 utgaven finnes! Bibelen advarer på flere steder mot å endre tekstene. Hvorfor ikke beholde bibelen og heller lage en oppdatert versjon for dem som likevel ikke forstår?

ikke oversatt den da?

Kommentar #2

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Takk for respons!

Publisert nesten 10 år siden

Ikke helt det jeg ventet, men 1930 utgaven gir meg mer sannhet enn de senere utgavene.

Jeg forventer heller ikke at folk skal forstå hva jeg forsøker å formidle. På ti år har jeg støtt på tre, kanskje fire personer som kjenner til dette i vår tid. I Thomasevangeliet står det at jeg skal plukke dere ut, en av tusen og to av ti tusen, og jeg er overbevist om at dette gjelder dem som kaller seg kristne.

Sannheten frigjør (Filip)

Den som kjenner sannheten er en fri mann, men det frie menneske synder ikke, for "Den som synder er syndens slave" (Joh 8:34).

Sannhet er moren, kjennskap faren.

De som tror at det å synde ikke gjelder dem, kalles "fri" av verden. Kunnskap om sannheten gjør bare slike mennesker hovmodige, og det er hva ordene "det gjør dem fri" betyr. Det gir dem til og med en følelse av overlegenhet over hele verden. Men det er Kjærligheten som bygger opp" (1 Kor 8:1). Har du kjærlighet til dine medmennesker synder man heller ikke mot dem, men tjener dem som en bror eller søster.

For den som virkelig er fri, ved kjennskap, er en tjener, på grunn av kjærligheten til dem som ennå har ikke kunnet oppnå friheten ved kjennskap. Kjennskap setter dem fri.

Da jeg søkte på slangen Leviathan, forøvrig en Israelsk atomubåt, kom jeg også over dette fra siden til Brølende lam.

De siste ukene har jeg vært i bønn. I løpet av denne perioden har jeg kommet opp imot en ånd som kalles Leviathan. Jeg har også hørt andre tjenestegaver prate om denne ånden i det siste. En pastor fikk nylig en visjon der han så denne slangen krype inn i menighetens kjeller – Børlende lam

Da jeg så dette fikk jeg mine egne visjoner om bibelen og kirkens spaltende budskap. Slangens gift og splaltende tunge. Bare det å forandre gudommelig inspirerte tekster som inneholder dype hemmeligheter, koder i tall og lignelser er for meg rein dokumentforfalsk. I noen tilfeller skyldes det nok uvitenhet og god tro, men for den som virkelig studerer bibelen og vår historie, vil se at mye er bevisst manipulert. For om Jesu ord er rette faller maktpyramiden, og i følge dommen er menneskene så redde for å se seg selv i lyset at de er villig til å drepe for det.

Joh 3,19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde.

Vi lever i en lovløs verden, hvor selv de som kaller seg kristne hever seg over loven.

Men man skal være født på ny for å forstå at Kjærlighetens lov oppfyller loven; Kjærligheten er oppfyllelse av loven

Kjærlighetens lov
 
Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven. Romerne 13:8

Matt 5,20 For jeg sier eder: Dersom eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.

People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own soul. - Carl Gustav Jung

Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at dere ved den kan vokse til frelse. 1.Peter 2:2.

Kommentar #3

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Litt om Fødselen og dåpen

Publisert nesten 10 år siden

APG2: 22 Israelitter, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til.

APG 2. 32 Denne Jesus har Gud reist opp, det er vi alle vitner om. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører.

Fødsel og dåp

Gud virker i et menneske før den såkalte gjenfødselen, hvilket betyr at selv om man ikke er født på ny, også har Guds påvirkning. I en verdslig fødsel tar det ni måneder før barnet kommer, men ting har jo skjedd forut for dette.

Når et barn kommer til verden for første gang og åpner øynene, må det nok være et sjokk med det skarpe lyset og alt det nye. Slik er det også for lysets barn. Dette nye snur fullstendig opp ned på det vi har lært. Vår virkelighetsforestilling og tillærte verdensbilde knuses.

Et nyfødt barn har ikke utviklet et språk, hverken til å beskrive hva det ser, eller til å ytre sine behov. I denne tiden er morens intuisjon viktig, og jeg har lest at allerede i det øyeblikk barnet åpner sin munn for å ytre sin tørst, presses en dråpe melk frem på morens bryst. Dette er medfødte egenskaper og det spørs om ikke Gud utstyrte henne med intuisjonen også med tanke på den herdede mannen. Det feminine mennesket er mer egnet som prester enn det maskuline. Vi har to blodlinjer. Fyrsten og presten. (Sakarja)

Når vi døpes får vi et nytt navn. Dette gjelder også for den åndelige dåp. Vi får et navn som bare vi kjenner. Når ordet forløses i oss, og i Guds lys.

Hebr 6,1 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,

Dåpen er renselsen, nåde og oppreisingen slik vi ser Jesus stiger ned i Jordan. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. Matt 3:13

Denne ånd skal også de som får den Hellige Ånds dåp få.

Filip sier at hvis vi ikke mottar noe i dåpen så har vi bare lånt navnet Kristen og det skal betales tilbake med renter. Da Jesus steg opp av Jordan symboliseres dette med en hvit due som kom over hans hode.

Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melk, for at dere ved den kan vokse til frelse. 1.Peter 2:2.

Om å bli født på ny - Dåpen

På Sogneprest Poul Langkjær sine side finner jeg en fin beskrivelse av det som omtales som den kosmiske fødsel av Martinius, og det å bli født på ny av Jesus. Jeg viser til bibelvers i parantes.

Karakteristisk ved denne opplevelse er

1. Man bliver ett med det store Menneske (Kristus). Man får bevistheten, sinnet, voldsomt utvidet, så man føler man blir ett med den store guddommelige sjæl, (Kristi sinn 1.korint 2:15) som fylder hele universet. Som min lille sjæl fylder mit legeme og styrer det, således fyldes nemlig universets rum af guddommelig sjæl. Man føler man bliver ét med denne guddomskraft, som er overalt og bærer alt oppe.

2. Syn af lys, et lys man fylles av, og man transformeres til lighed med lyset/enheden, man forvandles til guddommelig ild.

3. Man føler, at alt er ét, at alle tilværelsens motsetninger og splid er opphevet, selv motsetningen mellem mannligt og kvindeligt.

4. Man føler, man føres bort hinsides tid og rum til skabelsens allerførste begyndelse.

Peter skriver; elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig;1Pe 4:12 I

Dåpen som oppreisning, gudsskuen og soloppgang hos Klemens af Alexandria

For Klemens av Alexandria er dåpen mystisk skuen av helligt lys og guddommelig ”opplysning”. Den døbte bliver ”gjort til Guds barn”, bliver ”fuldkommen” og ”udødelig” og modtager ”Kunnskap om Gud”.

”Lys fra himlen er strålet ud over oss, som var begravet i mørke og lukket inde i dødsskygge, lys renere end solen, sødere end livet hernede. Dette lys er evigt liv, og så mange, som har del i det, lever..”. Jnf 119,1ff: ”Kristus lyser opp mere strålende end solen…natten skal flygte fra dig”. ”O hellige og sandfærdige mysterier, o rene lys…for at jeg må skue Gud (epopteusai).  

Hellig bliver jeg ved indvielse, og Herren besegler mysten, idet han fører lys ned og overgiver den, som er kommet til tro til Faderen, så han må bevares for evigt... Hvis du vil, så lad dig indvie, og du skal danse kædedans med englene rundt om den utilblevne og uforgængelige, alene værende Gud, idet Logos (Ordet) lovsynger sammen med oss.”

Besegling er typisk dåbsterminologi, beseglingen sætter den nydøbte under Guds beskyttelse for evigheden. ”Retfærdighedens lysende seglavtrykk” er også det symbol, ved hjælp af hvilket sjælen under himmelrejsen kan passere engle-tolden.

114,3: Med Kristus-solens oppgang ”drypper sandhedens dugg ned”. Også dette er dåpsterminologi knyttet til solopgangen, jnf. Sal. Ode 11,13f: ”Og Herren var som solen på jordens åsyn. Mine øjne oplyste han, og mit ansigt modtog dug”.

Solopgangen er anskuet som en udstrømning af livets flod fra paradiset i øst. Og ligesom i oderne er dåpen oprejsning: Logos-visdommen (Ordet) ”opprejser til sandheden, og dette er den første opstandelse fra faldet” (80,2ff). Ved dåpen ”gjennoppreises det guddommelige billede i sinnet.

Filip skriver; Sannhet kom ikke naken inn i verden, men den kom som typer og bilder. Verden vil ikke motta sannhet på noen annen måte. Det er en gjenfødelse og et gjenfødelsens bilde. Det er helt ndvendig  bli født igjen gjennom bildet. Hvilket? Oppstandelsen. Bildet må oppstå igjen gjennom bildet.

Dvs. det sanne Gudsbildet som forsvant ved fallet

(Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd). 2Korint 3:15 (Født på ny)

Guds navn er skapelsens navn. Det er usigelig. Joh 1.1 og 1. Joh 1:1 Ordet som ble mennesket. Dette kjennetegner også den rette ånd.

Hjertets omskjærelse

I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere kledde av dere den kroppen som er av kjøtt og blod. Kolosserbrevet 2:11

Forlate kroppen? Se det himmelske Jerusalem, vår mor, stige ned fra "himmelen" Dette er åndelige og ikke kjødelige begreper.

Man er ett med Kristusbevisstheten. Jesus kaller det å bli født på ny. Man forlater på en måte legemet, eller det kalles i kristen termologi for hjertets omskjaerelse. Man forstår at ånd og kjød er to ting, og kan separeres. Det er som om det finnes to verdner side om side. Man kan vaere i kroppen og vaere ett med Gud, men også forlate kroppen for godt. I denne tilstand kan man se det himmelske Jerusalem. Bruden komme ned! Man forstår dermed også disse ord; - Men størst av alt er kjærligheten!

Kommentar #4

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Gje sanning?

Publisert nesten 10 år siden
Tore Holte. Gå til den siterte teksten.

Ikke helt det jeg ventet, men 1930 utgaven gir meg mer sannhet enn de senere utgavene

Er det ikkje heller slik at 1930-utgåva er meir i tråd med det du liker å lese?

Og kva i Bibelen er sanning, ikkje forestilling? Om ein held seg til omgrepet sanning så vil vel det tynnast ut mellom dei svarte permane også med omsyn til 1930-utgåva.

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Gåtefulle ord?

Publisert nesten 10 år siden
Tore Holte. Gå til den siterte teksten.

Ikke helt det jeg ventet, men 1930 utgaven gir meg mer sannhet enn de senere utgavene.

Jeg forventer heller ikke at folk skal forstå hva jeg forsøker å formidle. På ti år har jeg støtt på tre, kanskje fire personer som kjenner til dette i vår tid. I Thomasevangeliet står det at jeg skal plukke dere ut, en av tusen og to av ti tusen, og jeg er overbevist om at dette gjelder dem som kaller seg kristne.

Ai ai, du er inne på viktige ting her Tore! Forvent ikke at den store skare skal forstå en Bibel gjenngitt i lignelser, eller billedspråk! Du har en god forståelse av sannheten, jeg har ingen motforestillinger mot alt det du har skrevet. Det beyr at jeg er enig med deg.

Når jeg søker i den nye Bibelen for 2011 etter billedspråk, eller tankespråk, finner jeg 0 - ingenting! Det betyr ikke at billedspråket i Bibelen er blitt borte, men betydningen omgjort, nå heter det i stedet for som Salm.78.2 kunngjør:Jeg vil oplate min munn med tankesprog, jeg vil la utstrømme gåtefulle ord fra fordums tid -

så heter det altså i 2011:Jeg vil åpne min munn og tale i bilder, la gåter fra gammel tid strømme fram.

Bibelen er fortsatt like uforståelig for de fleste selv om teksten forandrer drakt, så er betydningene gjemt og spredt gjennom hele Bibelen, en må faktisk lete for å finne frem sannheten, og ikke tenke sjæl, som det så fint heter.

De som ikke skjønner bibeltekstene får heller vente, for det kommer en tid da lignelsene skal fremlegges i klar tale, eller språk, når alle forstår hverandre, selv om en taler et

fremmed tungemål, det vil komme under seieren over verden, Joh.16.25:

Seier over verden

Dette har jeg sagt dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett fram fortelle dere om Far. 26 Den dagen skal dere be i mitt navn, jeg trenger ikke spørre Far for dere da. 27 For Far selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. 28 Jeg er utgått fra Far og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Far.»


 

 

 

 

Kommentar #6

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Nytt forsøk?

Publisert nesten 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Er det ikkje heller slik at 1930-utgåva er meir i tråd med det du liker å lese?

I denne tråden var nok både du, Elias og Robert, litt vel tidlig ute med deres egne fordommer i lys av lange innlegg med mange bibeltekster ;-)

Men Tores tråd er virkelig lesverdig, og innenfor det som nok kan sees på som "brobygging" av forståelse? Jeg ga han øyeblikkelig en stemme med "Bra", da jeg leste det i går.

Smak bare på dette sitatet fra en ganske så kontrioversiell kilde for mange?

Bente Müller skriver;Ordet er Tankens barn. Ordet er altså Guds barn
Guds barn er Kristus. Kristus er altså Guds ord.
Kristus er Guds materialiserte ord (Joh 1:1)
Kristi oppgave var å få oss til å forstå at Guds ord; Guds rette navn var drept og røvet, og derfor måtte gjenfødes. Den korsfestede Kristus symboliserer det livløse ord, den kraftløse tanke
Kristi gjenfødsel er også Guds gjenfødsel, den frie tankes, og det frie menneskets gjenfødsel.

Kan samtidig henvise til en flott tråd av Toril Søland, der hun i slutten av denne kommentaren  skriver følgende:

"Språket er vårt redskap inn i vår kulturs tenkning, og som Andre Bjerke sa:"Språket er klokere enn vi!"

Språkene rommer filosofenes ideer , troens mysterier, magernes hemmeligheter og mytens røtter."

Det er derfor ikke lett med hverken oversetelser eller nyfortolkninger. Innholdet blir lett forvrengt om man ikke har en helhetsforståelse som utgangspunkt, tenker jeg. Dette gjelder jo alle hellige tekster....

Lykke til med videre lesing.

;-) mette

Kommentar #7

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Bibel og Mammon.

Publisert nesten 10 år siden
Tore Holte. Gå til den siterte teksten.

Takk Gud for at enda 1930 utgaven finnes!

Hjertens enig med deg! En økonom lærte meg at for å forstå bakgrunnen for forandringer må man alltid følge pengestrømmen. Og man må huske at det er store penger i dette. Mange lever av det, opplagene er store og omsetningen forhåndssikret! Å la bibelen i fred ville ta levebrødet fra mange og true Bibelselskapets eksistens. Og mot pengenes makt kjemper vi alle forgjeves. Men ved en av de mange nyutgaver ble Pater Claes Tande spurt av VL om Den Katolske kirke også ville ta i bruk den nye utgaven. Han svarte at det hadde man ikke råd til. 

Men den norske bibelen følger vel hanen på kirkespiret og snur seg etter de skiftende vinder. Hva mener du forresten om forandringene av Høisangen?

Kommentar #8

Sølvi Solheim

0 innlegg  17 kommentarer

Gnostisisme?

Publisert nesten 10 år siden

Tore Holte. Mye av det du skriver ser ut til å være hentet fra gresk filosofi, gnostiske skrifter og mystisisme, i tillegg til visjoner og moderne filosofer. Du bruker også Bibelen som kilde for ditt budskap. I den grad det passer inn i ditt budskap. 

Det er et flott budskap. Men kildebruk og bevisførsel holder ikke til å godta dette som ubestridelig sant, eller i nærheten av. Altså, jeg sier ikke at dette ikke kan være sant, men det er alt for dårlig og tilfeldig dokumentert til å kunne framstå som en potensiell sann teori.

 

Kommentar #9

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hjertelig takk for svar:)

Publisert nesten 10 år siden

Da fikk jeg noen kommentarer det går ann å ta tak i:) Kritikk og enighet spiller ingen rolle selv om man selvsagt blir mest glad for enighet, men jeg er opptatt av sannhet. Jeg er en "Kristi fange" Dvs Fanget av sannheten. Jeg kan ikke annet. Og har jeg feil så å det rettes opp. Jeg plier å si at det som er rett er abv Gud,men feilene er mine.

La meg begynne med det siste først

Hei Sølvi og takk for svar:) Jeg liker ikke å bli satt i bås med em masse retninger fordi man samler inn kunnskap fra andre kilder enn bibelen. Gnosis er utskjelt blant kristne, men for en ufattelig visdom mange av disse kildene har samlet. Gnosis betyr kunnskap om Gud. På Jesu tid fantes det mange forskjellige retninger av troende. Jesus ble forfulgt og drept fordi verden ikke ville ta i mot sannheten. Budskapet ble spredt i alle retninger da man ble drept eller torturert for å være en kristen eller troende.

Mye ble gravd ned og har kommet frem i senere tid akkurat som bibelen hevder at mye må gjemmes for tidens herskere, og mye er skjult i bibeltekstene. For på tross av at de drepte Jesus var det blitt så mange tilhenhere at de måtte ha noe å gi folket. Mannen verden ikke ville ta i mot fikk en rekke kirker bygget opp, mye basert på gammel babylonsk presteskap. Se bare katolismens symboler. Samtidig gir de ut en bok de kaller sannheten. Sjekk ut det 100 vis av forskjellige biblene å se hvor forskjellige de kan være.

Undre deg også over hvorfor 1 milliard kristne fordelt på over 3000 menigheter stadig er i kamp med hverandre om hva som er sant. Jeg kan f.eks finn opptil 5 forskjellige svar på ett og samme spørsmål, khvilket betyr at du kan spørre fem personer med samme bok og få fem forskjellige svar. Dette er spaltingen.

Samtidig har vi 1.1 milliarder Katolikker som også tror på Jesus, også der er det kamp.

Legg merke til at da Jesus ble korsfestet så kastet de lodd om klærne hans. Hva betyr klær i bibelen? Hvorfor finner i så mye sannhet spredt i forskjellige religioner. En av tidens triks, selv i dag er at når en sannhet blir kjent så spres det så mange falske versjoner at det er vanskelig å bli hørt blant tusen stemmer, eller folk går lei fordi ingen vet hvas som er rett og galt.

Selv blir jeg litt skremt over alle de religionene som har opstått i kjølevannet av dette og som åpenbart inneholder såass mye sannhet at de klarer å samle menneskemengder. Vi må jo også forstå at mennesker i ettertid som f.eks Søren kirkegaard og Hildegard Von Bingen også har hatt åpenbaringer og har hatt sin del i å samle og oversette.

Selv de viktigste eventyrene skjuler store sannheter skjult for tidens herskere og også kirkens menn. Husk bare Gordiano Bruno som ble brent på bålet rundt 1500 for å fortelle sannhet.

Jeg baserer det jeg skriver på indre kunnskap og bruker skriftene for å dokumentere at det ikke bare er jeg som erfarer det slik. Kjente du Guds sanne ord, det åpenbarte og ikke det skrevne, så er jeg hundre prosent sikker på at du ville hatt mye å bidra med. Hadde du som Johannes sett det himmelske Jerusalem, så forstod du hvorfor jeg savner vår himmelske mor i budskapet. For hun finnes en rekke steder i bibelen, blant annet i starten da Gud sier La OSS. .. til mann OG KVINNE

Thomas og spesielt Filipevangeliet er to av de medt verdifulle dokument jeg har funnet bortsett fra bibelen, og fordi jeg langt på vei forstår mysteriet i det.

Så poenget er at 99.9% av dem som har LÆRT at de er født på ny ved å ta i mot en bibel og få skvettet litt vann på hode, er etter min mening i beste fall troende. Og beklager om noen føler det støtende, men det er MIN mening.

Spør deg selv om hvorfor ca 2 milliarder som tror på Jesus ikke kaan sammarbeide eller enes om en og samme vei. For en ufattelig kraft om de stod sammen i syn og tanke, og som ett legeme. Utrolig nok er disse to som mennesket. Spaltet som i en maskulin og en feminin del. Katolismen tok opp det feminine men i falsk innpakning.

Oljeberget ble delt mellom paven og Luther som ville fjerne både Åenbaringen og det flotteste brevet i hele bibelen,nemlig Jakobs brev.

Her er BEVISET på hvor feil kristendommen har blitt; For hvordan skal verden tro når ikke engang dem som hevder å kjenne sannheten kan enes om hva som er rett

Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg Joh 17:21

Advarsel mot splittelse

Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. 1. korint 1:10

Kirkens enhet og de mange tjenester

Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Efeserne 4:3

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. 1 Korinter 12:


Når menighetene blir èn menighet og virker som et hele, er ett i tanke og handling, da er Kristi legeme virksom på jorden. Da handler menneskene i samme ærend, og Guds vilje som er en kjærlig og harmonisk verden. Da er Kristus hodet og Guds lys virksom i alle.

Hele mengden av troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles. Apg 4:32

Det viktigste er å stå sammen, ikke bare mot uretten, men også om hvordan vi vil ha det. Det finnes over 2 milliarder kristne og katolikker i verden som alle tror på Jesus...

I den grad kristne bygges sammen og fungerer etter oppskriften, vil denne jorda bli fylt av rettferdighet, glede og fred.

Mvh:)

Kommentar #10

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hei Mons:)

Publisert nesten 10 år siden

Angående høysangene har jeg ikke fått sett på det enda. Jeg har ikke engang sett den nye bibelen, men har hørt noen utdrag, men jeg har ofte irritert meg over forskjellene fra 1930 til 20o5, men heldigvis har bibel.no begge utgavene, men jeg frykter at de eldre versjonene forsvinner etter hvert som nye kommer.

Jeg har mange eksempler på viktige ting som er endret, og jeg ser andre som ser lignende ting. Jeg skal etterhvert prøve å få opp en nettside, eller lage en post hvor man kan ta opp dette, for er vi offer for dokumentforfalskninger, enten det er i god tro eller ei, så må det få konsekvenser.

Og jeg undres: hvordan våger de?

Åp 22:19  og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.

La skriftene være og ikke kall nye og forandrede utgaver for Bibelen, men heller et tillegg.

Jeg har et par poster under utarbeiding som viser bedre hvor gæli dette er, men dt er mye og omfattende stoff.

For å forstå hva ett menneske er må vi forstå hva tid er...kommer

Mvh:)

Kommentar #11

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hei igjen Mette:) og takk for flott svar!

Publisert nesten 10 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

"Språket er vårt redskap inn i vår kulturs tenkning, og som Andre Bjerke sa:"Språket er klokere enn vi!"

Språkene rommer filosofenes ideer , troens mysterier, magernes hemmeligheter og mytens røtter."

Jeg var sekunder fra å svare deg på den posten hvor du selv nevnte Bente Müller. Ja hun er kontroversiell, og jeg anbefaler å begynne med den siste boken først, altså i motsatt retning. Jeg vet ikke mer om Bente enn det som står skrevet, men jeg har studert bøkene hennes siden år 2000 og hun er makeløs når det gjelder kunnskap. En gigant og hun er Norsk!!!

Da den første boken kom ble hun kalt en folkefiende fra selveste stortingets talerstol, og jeg er overbevisst om at noen må svelge de ordene. For alt hun skriver kan på en eller annen måte etterhvert dokumenteres. Mange vil bli sjokkert i vår tid!

Men igjen når man fornekter det feminine prinipp og har bibelversettelser skrevet av menn som ikke forstår hva de oversetter, har hun selvsagt, og også andre, en veldig vanskelig oppgave.

Jeg skal ta for meg Bentes tekster etterhvert,men hun bruker et vanskelig språk for en uskolert person som meg. Likevel finner jeg ingen nevneverdige feil i hennes bøker. Jeg ville nok formulert meg annerledes, men hun skriver ikke akkurat til den kristne hop, og det er en del rundt akkurat det jeg ikke vil komme inn på akkurat her.

Du nevner språket og dette er viktig. Språket skaper klasseskille. I en maskulin verden vil vi ha et makulint språk og selv bruksanvisninger vil bli vanskelig for den mer feminine tanke. Se på lovverket som selv ikke politikerne forsytår enda det er dem selv som har lagd dem, men de med makt og penger kan bruke de dyktigste advokater og jurister, og eliten beholder sin posisjon.

Konfucius hevdet at alle ord hadde mistet sin rette betydning, og at det var nødvendig å gi dem den tilbake. Denne gjenoppdagelse av de rette meninger gjelder først og fremst vurderinger. Alle verdier er idag snudd på hodet, og det er nok å åpne den første og beste avis for å overbevise seg om at godt heter ondt og ondt heter godt.

Et begrenset språk setter grenser for selvrealisering, et utvidet og utviklet språk åpner for vekst og muligheter, for samfunnsengasjement og innlevelse i andre. Uten det nødvendige språket er individet disponert for avmakt og meningsløshet.

- Språk gjør at vi plasserer folks intelligens, moral og standard, og dette gjelder også valg av partner.Språket er med på å forme vår personlighet og kultur, det er et speil for vårt åndelige nivå, både på et individuelt og et’ kollektivt plan.

Selv føler jeg meg matematisk kastrert i gjennom ungdomskolen og dette har hindret meg i å forstå mange viktige ting. Camilla Fadum introdusertet begrepet "Lobotomien av det feminine prinsipp" for meg i en tekst hun hadde ute om oppbyggingen av det maskuline samfunn. Det sier meg så utrolig mye, så om du noen gang ser dette Camilla, kan jeg med hånden på hjerte si at jeg elsker deg høyt, og at du er en modig og viktig person!:)

Man skal elske alle mennesker, (Det står skrevet i det sanne ordet, det om er omgitt av Guds grenseløse kjærlighet) men vi trenger ikke like gjerningene deres, men noen mennesker er likere oss selv enn andre. Kanskje er det bedre å si at man ikke skal gjøre forskjell på folk. Vi velger våre nære venner fodi dem er oss lik.

Vi ses nok igjen Mette. Har hatt mange fine samtalermed deg:)

Et PS.


Uten språket er vi maktesløse

Ifølge forfatteren av boken Makt og avmakt, Gudmund Hernes, bør man, ved analyse av av makt blant annet være «opptatt av de som er interesseløse og av interesser som ikke kommer politisk til uttrykk.» Og blant flere forhold som kan redusere en persons makt, nevnes også at «en aktørs makt kan reduseres i den utstrekning han er forhindret fra å delta i beslutningsprosessen.» Hernes refererer forøvrig Bertrand Russels formulering «Makt vil si å frembringe ønskede virkninger.»

Dette sier nettopp noe om det vanlige menneskes stilling overfor hele den elite som planlegger, styrer, vurderer og vet på vegne av dem som antas ikke å ha noen bevissthet om egne mål og stort sett bare betraktes som gjenstand for «bevisstgjøring» og belæring ovenfra.

Vårt politiske system, med dets nominasjon av valgkandidater etter avanserte, politiske diskusjoner for de innvidde – hele det partiapparatet som stiller folk overfor valg mellom et fåtall «teoripakker» av ferdig elitevisdom — hele den politiske litteratur og mediadebatt som alltid dreier seg om vanskelige delsaker og nesten aldri om det enkle helhetsyn – alt dette er skreddersydd for elitedeltakelse. Det sikrer det intellektuelle mindretall enerett på makten «til å frembringe ønskede virkninger» — og skaper tilsvarende avmakt blant folk flest ved å svekke deres mulighet for å la sitt syn «komme politisk til uttrykk» og ved å hemme eller hindre dem i å delta i beslutningsprosessen.

Både i politikk, organisasjonsliv og arbeidsforhold danner pyramidemodellen mønsteret: På toppen en mindre gruppe som diskuterer, vurderer og avgjør «på vegne av» det brede bunnfelt. Og det nesten helt almengyldige skille mellom topp og bunn er utdannelse, intellektuell tenkemåte og uttrykksform, og ideologisk kunnskap.

Intellektuell herretenkning, uttrykt ved ideologier i herrespråk og alltid formulert for massene av dem som selv hevet seg over dem, deri ligger den undertrykkende makt ifølge Glucksmann, og denne makt utøves såvel av de revolusjonære som av de konservative ideologer: «Reaksjonære eller progressive, aristokratiske, borgerlige eller ‘proletariske’ tenkere avviker neppe fra hverandre i annet enn de detaljer som anvendes for å pynte på det vesentlige faktum at lovens opprettholdere står ‘utenfor’ resten av samfunnet. »

Dette klasseskille, med de mangfoldige ledergrupper som hver for seg definerer både diskusjonens premisser og ideologienes svar for det brede publikum, dette skille som så effektivt passiviserer vanlige mennesker og foraktfullt avviser enhver nedenfrastyring — hvorfor er det så lite erkjent? Hvorfor er ikke dette et sentralt tema i den politiske debatten? — Kan det skyldes at de som hovedsakelig diskutere maktbegrepet, de revolusjonære teoretikere, selv representerer en av maktens pyramidetopper? Kan årsaken være at de som så ustoppelig henleder «massenes» oppmerksomhet på kapitalens maktposisjon som den eneste form for makt ønsker å kamuflere det faktum at de også selv betrakter seg som en overklasse med særrett til å lede «folket» til det fremtidssamfunn de selv har uttenkt?

Den «vitenskapelige» definering av vanlige mennesker, som sjakkbrikker uten mulighet for å spille noen annen rolle enn den systemet har tildelt dem kan lett bli selvbekreftende.

EU-språket ekskluderer
Mange organisasjoner som ønsker å påvirke EU har ikke råd til å utdanne medlemmer i språket EU-byråkratene bruker, ifølge førsteamanuensis Hakan Gurcan Sicakkan. Dermed mister de mulighet til innflytelse.
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=47880

Kommentar #12

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hei Kjell og takk for svar:)

Publisert nesten 10 år siden

Sitat Kjell: Når jeg søker i den nye Bibelen for 2011 etter billedspråk, eller tankespråk, finner jeg 0 - ingenting! Det betyr ikke at billedspråket i Bibelen er blitt borte, men betydningen omgjort

Vi har nok mye å snakke om,men jeg er fullt opp for tiden, likevel vil jeg nok en gang nevne at Ordet allegori og alegorisk tolkning ble fjernet av Luther.

Jesus talte som du sier i bildespråk og lignelser, og han måtte selv forklare lignelsene for disipplene etterpå.

Mark 4:34 Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem.

Johannes 16:25 Dette har jeg sagt dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett fram fortelle dere om Far.

Mark 4:2 Han underviste dem om mange ting og la fram sin lære i lignelser.

Stå på!:)

Kommentar #13

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hei og takk for svar Elias:)

Publisert nesten 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Er det ikkje heller slik at 1930-utgåva er meir i tråd med det du liker å lese?

Selvsagt er også 1930 utgaven utvannet (Se bare kirkemøtet i Nicea og spliden mellom Luther og Paven og hva dette har gjort med "Sannheten"), men den er mindre utvannet enn 2005 og sannsynligvis også 2011 utgaven.

"De vise menn"

Kirkelederne som har sammenfattet skriftene til bibelen kan ikke akkurat sies å ha vært av de viseste, noe historien viser oss.

Den irske erkebiskopen James Usher (1581-1656) skal ut fra genealogier i Bibelen ha regnet ut at Jorden ble skapt den 23.10.4004 fvt. All vitenskapelig forskning viser derimot at Jorden er ca. 4,55 milliarder år gammel. Selv i dag er det mange Kristne som hevder at jorden er 6000 år

Giordano Bruno brent offentlig iår 1600 fordi han hadde satt spørsmålstegn ved fastlåsteforestillinger om Guds allmakt. Han ble en fare for den kirkelige autoritet

I år 1600 ble den kristne filosofen Giordano Bruno dømt av Inkvisisjonen til å bli offentlig brent for å ha forkynt vranglære. Hva bestod denne vranglæren i? Jo påstod at han trodde på Kopernikus' teori at om at jorden snurret rundt solen, og ikke omvendt, og ikke nok med det: Bruno utvidet Kopernikus' teori, han postulerte at universet var uendelig og fullt av stjerner som vår egen sol og planeter som vår egen jord, og han påsto også at det fantes annet intelligent liv langt der ute et sted. Til tross for kirkens misnøye med slike teorier så stod Giordano Bruno på sitt - og han fikk jo rett til slutt.

1 Mosebok 1:26 Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.

Dette var fra 1930 utgaven, og i 2005 utgaven har man fjernet ”etter vår lignelse” og erstattet det med ”som et avbilde av oss” Blir det forskjell i å tolke lignelse med avbilde?

LEVIATHAN

Det står lite om slangen Leviatan I GT, men noe finnes og det virker som om man beskriver to eller tre forskjellige slanger. Den gamle slange omtales som et gjenstridig folk. Slangen i havet kan ha en helt annen betydning enn den bokstavlige.

Havet har flere betydninger i bibelen. Det er selve havet, det skjulte i mennesket og verden, og også folkehavet. Man må se det i sammenheng med hva som forklares.

Den dagen skal Herren med sitt sverd, det harde, store og sterke, straffe Leviatan, den raske slangen, Leviatan, slangen som bukter seg fram. Han skal drepe dragen som er i havet (Folkehavet?) Jesaja 27:1

Kundalini betyder ”den sammenslyngede”, og akkurat denne betydning har også det hebraiske ord Leviatan. I Job 3,8 tales der om magikerne, der oprejser Livjatan. Og vi genfinder dyret i Ugaritteksterne ”med to haler” og ”syv hoveder” og tilnavnet ´qltn: ”slyngede” (samme ord brugt om Livjatan Es 27,1).

I Jobs bok (1930) står følgende om da han forbanner den dag han ble født;
- La dem som forbanner dager, forbanne den, de som er kyndige i å MANE frem Leviatan.

mens i en engelsk versjon står det å oppreise Leviathan

I 2005 utgaven omtaler man Behemot og Leviatan som flodhesten og krokodillen. Om de lærde har eldre skrifter de går ut fra, eller om man bare gjetter vet jeg ikke. ..

Den i kap 41 omtales som en ildsprutende drage, og akkurat slike vi leser om i eventyrene

Når den nyser, stråler det fram lys. Dens øyne er som morgenrødens øyelokk. Bluss farer ut av dens gap, gnister spruter fram. Fra dens nesebor kommer røk som av en gryte som koker over siv. Dens ånde tenner kull i brann, og luer går ut av dens gap. 

Det er direkte skremmende å se hvor mye feil de skriftlærde har gjort

Sjekk bare denne linken "Logiske brister og motsetninger"

I NT finner jeg fem forskjellige versjoner om hvem som møtte ved Jesu grav...

Er det rart folk har problemer med å tro?

Se forøvig resten av kommentarene.

Mvh:)

Kommentar #14

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Ordet, språket og troen

Publisert nesten 10 år siden

Takk for langt og hyggelig svar. Ja, det ante meg at vi to har møttes i debatten tidligere :)

Men for oppklaring: Jeg kjenner ikke Bente Müller, og vet faktisk ikke om hun er i slekt med meg. Meget mulig, da jeg tilhører en voldsom presteslekt og synes munn-hakeparti kan ligne ;-)

Hennes bok: «Gjennom lysmuren» illustrerer veldig godt, hvordan noen ord - et språk, taler til den ene og er uforståelig for den andre. - Uten nødvendigvis å forstå alt, så ble jeg voldsomt fasinert av denne boka seint på 80 tallet, og leste den fra begynnelse til slutt 3 ganger rett etter hverandre. Veldig mye fremmed, - men det var som å se inn i et nytt rom fullt av nye opplevelser. Enda forstår jeg nok ikke alt ;-)

Jeg kjøpte boka til mange, og anbefalte den til enda fler (ler). - Alle kom tilbake som et stort spørretegn, bortsett fra min egen far. Denne naturvitenskapsmannen var den eneste jeg virkelig fant gehør hos, det var en stor glede ;-) Lærdom: Det som appellerte til meg i denne teksten evnet jeg ikke å få andre mennesker engasjert i. -

Slik ser jeg også på kraften i de hellige ord? De har en iboende potensiale i seg, til å parke inn «lukkede dører», med ny forståelse som treffer hjerte og hjerne og skape en dyp dynamisk forandring hos mottakeren, - en renselse, - en hjelp tilbake til livet. - Men jeg kan aldri hjelpe et menneske mot denne forståelsen. Det må mennesket selv våge å åpne seg for.

Bente Müllers tekster tar for seg «Den patriarkalske tankelås» og dennes virkning på vår forståelse og sivilisasjons utvikling. Utrolig verdifullt når det gjelder en ny og bedre relasjon mellom den feminine og maskuline kraft og mellom kjønnene. Noe som faktisk må være grunnlaget for alt videre fredsarbeid på denne jord?

Vi har i dag mange språk, og mange ulike hellige tekster. Det er uråd å holde Konfucius innenfor Kina og bahaitroen innenfor Iran, for å si det slik. Ordene, og livsstukturene de skaper, krysser grenser uansett hvilke sperringer vi prøver å sette opp ;-) I tillegg kommer alle forfattere som har latt seg inspirere av den ene eller andre teksten, for å bringe budskapet til oss i en ny litterær form. - Tankene lar seg rett og slett ikke stoppe! ;-)

Men ikke noe av dette forringer bibelens budskap, hvis en evner å forstå 2000 år gammel tekst på riktig måte. Alle troslærer omtaler på ulike vis «menneskehetens Enhet» «i Gud». En enhet som egoet i seg selv ikke evner å se, uten at vi har latt oss opplyse innenifra. 

Dette er utfordringen, men også håpet for den fremtid vi skaper. At vi opplyses stadig mer av all denne skrift, og evner å finne broer av forståelse over til hverandre, på tross av språklige, kulturelle og andre barrierer..

Ja, dette ble mange ord, for å formidle min glede over de sammensetninger du har valgt å gjøre om dette temaet :-)

Litt morro: – Når du snakker om «lobotomering av det feminine prinsipp», - så ble min erfaring motsatt - Hvordan rolleforventning til meg som kvinne hindret meg i å gå videre med det jeg burde ha gjort – nemlig matematikken (ler) Når en slik kom skeivt ut for hoppkanten, er det godt å rette opp noe av kurs ved hjelp av de hellige tekster, selv om hoppet sånn sett er å betrakte for mislykket av andre ;-)

Ha en fortsatt riktig god søndag

:-)  mette

Kommentar #15

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Nyansering

Publisert nesten 10 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Men ikke noe av dette forringer bibelens budskap, hvis en evner å forstå 2000 år gammel tekst på riktig måte.

Hei igjen Tore

Fikk bare lyst til å rette litt på denne setningen, som ble ståense alt for svak! -

Jeg tror nemlig det er av ytterste viktighet, - at vi evner å få tak i budskapets kjerne, slik det har vært formidlet av alle profetene, gjennom alle tider.

Da det nettopp er på denne grunn folkeslagene kan møtes, og legge grunnvollen for det samfunn vi alle ønsker å tilhøre.

massse hilsen mette

Kommentar #16

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hei gjen Mette:)

Publisert nesten 10 år siden

Du skriver klokt som vanlig:)

Jeg kjenner forresten igjen flere her fra forrige forumet. Jeg skal ikke røpe navn bak nickene,men jeg tror jeg kjenner igjen kirken 123 og det var en person verdt å lese. Stenbukk kjente jeg fort igjen. Leif Gunnar har vel alltid vært seg selv, og han møtte jeg først på Jesus Online for minst 5-6 år siden og har sett han titt og ofte. Ser man bort fra alle disse utregningene jeg ikke forstår har han en meget god forståelse av Jesu lære og er en person det absolutt er verdt å lytte til, selv om vi er uenige i mange ting også.

Først misslikte jeg sterkt at man la ned det forrige forumet og det var et flott arkiv med enormt mye kunnskap lagt ned av mange over lang tid. Det kom til og med opp på Googlesøket. Men jeg liker verdiebatt også. Man har litt vansker med å akseptere nye ting og forlate det kjente. Slik er det også med "barnelærdommen om Jesus"

Jeg trodde Ikke du var i slekt med Bente, men må jo innrømme at tanken slo meg da du nevnte henne. Din far var nok en klok mann. Professor Georg Hygen skrev forordet og  var en norsk botaniker. Han var professor ved Norges landbrukshøgskole fra 1951 til 1976.

Lobotomeringen av det feminine prinsipp er en setning som kan virke støtende på mange, men for meg blir det som en slags paraply hvor mye kunnskap samler seg, og bare når jeg ser setningen så åpner det seg opp masse. Jeg ser bedre. Samtidig lærer jeg å forstå det maskuline bedre. Hele fiendeskapet og splittelsen mellom det feminine og det maskuline ser ut til å skyldes den historiske fordømmelsen av Eva. Hun fikk skylden for fallet, og om ikke det var slik så er det en etablert historisk opfatning i de fleste kulturer.

Problemet er jo at mennesket Adam falt og må gjennoppstå som et nytt mennesket. Både mann og kvinne må nå sitt fulle potensiale for å kunne finne tilbake til Eden, eller for at Gudsriket skal gjennopstå. En fullkommen mann og kvinne skulle vært våre rollemodeller, men det er noe med evolusjonen og nødvendigheten av at det skal være motstand, prøving og feiling styrker livet og bygger erfaring og bevissthet. Derfor er evolusjon i seg selv et vanskelig tema, da det ikke synes som om det er et ordentlig mønster og følge. Den går litt frem og tilbake, op og ned, om ni forstår.

Det samme med ordet Jesus. Han er et lys, eller paraply å samle kunnskapen under. Bare navnet minner meg på hva jeg holder på med. Jeg har tusen prosjekter og interesser og kommer fort over i feil modus. Da blir jeg irritert, mister oversikten og får lavere energinivå, men kluet er bare å si; Hold fokus på Jesus! Og da vet jeg med en gang hva jeg holdt på med. Jesus blir det lys som samler alt jeg kan og tror om kjærlighet, sannhet, rettferdighet, nåde, enhet og viktigheten av det (Splitt og hersk) Guds ord, livet og gjenoprettelsen av det som kalles Guds rike.

All kunnskap vi samler oss om dette blir vår brøddeig. Og hvis det er riktig som Jesus sier at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen.. (Prøv å endre ett viktig tall i et regnestykke, eller koordinater på et kart..) Så da må vi jo finne å lage ett brød etter den rette oppskriften? Etterhvert kan vi dele ut åndelig føde. Kunnskap som får folk til å vokse og selv klare å bli en kornsanker som Rut. Litt her og litt der finner vi i verdens åker. Lyset for dem som kjenner det gjør oss jo istand til gjenkjenne det sanne. For et lysets barn vil jo de rette tekstene lyse op blant det andre. Vi finner fort frem til de forfatterne som faktisk har skjønt noe fremfor å gå gjennom hele Fretex eller biblioteker. Arne Ness in "Filoofiens historie" er en fantastisk bok der han har samlet mye stoff fra de viktigste filoofene og tenkerne. Slik sparer mange oss for et enormt research arbeid.

Broer er som du sier viktige. Vi skal forenes som menneske i kjærlighet og sannhet, og ikke seire over hverandre.Vi begynner alle på forskjellige nivå og med forskjellige byrder og laster, og med forskjellig utgangspunkt. Holder vi bare fred med hverandre, viser tolleranse og lar ting få utvikle seg så finner enhver ut hva om er sant i forholdt til sitt ståsted, selv om jeg mener at kjernen er lik for alle. Men det vil man jo ved riktig vekst og kunnskapsmuligheter om både den tredje og vår verden trenger sårt.

Alt Er! Vi må bare bli det bevisst. Se bevisthetsevolusjonen fra et spedbarn til olding. Tenke historisk. Vår oppgave er å finne den tapte kunnskap, gi den ord, navn og fysisk liv. Den kunnskap som ble tapt i fallet. Den som ikke våre forfedre har kunnet formile videre slik at vi går i de samme feilene, arvesynden. Vi blir som dem. Tilogmed værre kanskje. Se hvor grotesk politikken og media har blitt. Sprenger alle grenser.. Miljø,Finans, Befolkningseksplosjon, ressursmangel og opprustende stornasjoner som vil ha de samme godene som oss. Det er helt umulig. Fremtiden er egentlig ett enkelt regnestykke, men den kan endres.

Oops, dette skulle bare bli en kort; jeg ser at du har vært her, men...

masse hilsner og nå er det visst natta alt:) Ha en fin dag:)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere