Tor-Olav Foss Baldersheim

78

Fryktdebatten

Det er en fin linje mellom å være forsiktig og se problemer før de oppstår på den ene siden, og det å så frykt og dyp mistillit på den andre siden.

Publisert: 17. okt 2011

Et av de mest betente temaene i debatten er dette med fremtidsutsiktene for Norge og Europa, der betraktninger om fremtidige sammenstøt og det som verre er i et langsiktig perspektiv, går som en rød tråd i diskusjonen.

For den som frykter at de demografiske endringene og de sosiale/politiske/religiøse forskjellene skal gi negative utslag kjennes det som en plikt å si fra. Gi lyd vil også også en del personer som er motivert av sinne eller verre ting.

I motsatt del av debatten finnes det en annen gruppe. Mange av dem er mennesker som reagerer veldig sterkt når scenarier om konflikter, krig og annet trekkes opp. De ser ikke grunnlaget for frykten og har som grunnsyn at det kommer mer godt ut av optimisme, velvilje og at man retter oppmerksomheten mot det positive.

Det er liten tvil om det siste er det hyggeligste. Så for min del ville vært om jeg klarte å være enig med den andre gruppen, men jeg klarer likevel ikke å bli helt overbevist. I en slik situasjon stilles jeg da overfor et valg. Skal jeg si min mening, som er at vi burde ta uroen og advarslene på alvor, og med det bidra til å øke dem. Eller skal jeg tenke positivt og unnlate å så frykt og mistanke?

Den etiske vurdering jeg tok for noen år siden var følgende: Dersom jeg har rett og andre lytter til mine advarsler, vil vi lettere kunne unngå konfrontasjoner. Prisen på kort sikt ville være mer mistillit og surhet, men det var en langt mindre pris å betale enn den som vil komme dersom de bangeste anelsene slår til.

Kommentar #1

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Tilleggskommentar

Publisert nesten 10 år siden

Ber om at tråden, i den grad det er mulig, i størst mulig grad leses uavhengig av de uhyrlighetene som skjedde i sommer. 

Riktignok hadde jeg lagt ut noen advarsler om at det var blitt en mye mer hatsk tone der ute og kritisert de som kom med dem, men at noe så grusomt skulle skje og så fort, lå ikke inne på radaren min. 

 

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.

I motsatt del av debatten finnes det en annen gruppe. Mange av dem er mennesker som reagerer veldig sterkt når scenarier om konflikter, krig og annet trekkes opp. De ser ikke grunnlaget for frykten og har som grunnsyn at det kommer mer godt ut av optimisme, velvilje og at man retter oppmerksomheten mot det positive.

Kan det være at det skyldes en helt grei analyse basert på fakta og ikke bare at man uansett bare bestemmer seg for å se postivt på alt uansett?

Slik du setter opp alternativene så blir det de bekymrede men realistiske mot de postivit tenkende.

Kommentar #3

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

misforståelse, min feil

Publisert nesten 10 år siden

Med setningen "ser ikke grunnlaget for frykten" mente jeg å si at de ikke deler vurderingen. 

Den var mer nøytralt ment enn du leste den av, men jeg ser at den har dobbelt tolkning. Det forsterkes av at jeg i tråden mener at det bekymrede er det riktige, men det var likevel ikke trådens hensikt å være negativ mot noen, snarere tvert i mot.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere