Helge Simonnes

928

Fjerning av frykt

Norge har vært et foregangsland i arbeidet for at klasebomber ikke lenger skal brukes. Men gamle bomber og miner må også fjernes.

Publisert: 14. okt 2011

NRKs innsamlingsaksjon går av stabelen neste helg. Norsk Folkehjelp er den utvalgte organsiasjonen, og prosjektet er godt: Flere steder rundt om i verden jobber Folkehjelpa med å rydde miner og klasebomber. Det handler om fjerning av frykt.
TV er et sterkt mobiliserende medium, men innsamlingen er helt avhengig av frivillige som vil gå med bøsser. For dem som administrerer aksjonen er det en klar fordel at bøssebærerne melder seg så tidlig som mulig.
Torsdag kveld fikk Norsk Folkehjelp kjærkommen støtte til rekruttering av bøssebærere: Både kronprins Haakon og utenriksminister Jonas Gahr Støre stilte opp på et arrangement på Sognsvann.
De forferdelige virkningene av sprengstoff har etter denne sommeren fått en helt annen klang i nordmenns ører. Deler av verdens befolkning lever under denne frykten konstant. Det er en god gjerning å samle inn midler til rydding av slike våpen.

Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Resirkordning

Publisert over 10 år siden

Det er lagnt på vei på tide at vi i større grad søker å pålegge forurenserne å rydde opp etter seg. Vi har i dag returavgift på hvite og brunevarer. Dette burde også innføres for våpenindustrien og deres kunder.

Det er et prinsipp inne i billedet her, at de som starter konfliktene eller er medaktører i dem også må ta kosten ved freden som kommer etterpå. Det blir for enkelt å sende regningen over til folk som tilfeldigvis har noen penger å avsette.

Personlig kommer jeg ikke til å gi en krone til formålet selv om det er en god sak det går til. Det blir for hult når statsledere roser slike aksjoner opp i skyene fremfor å jobbe med aktørene som produserer og konsumerer våpnene.

Å gi penger til gode formål er ikke noen god gjerning, det er en lettvindthet for å slippe å gjøre noe personlig.

Kommentar #2

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

100 % støtte Lars

Publisert over 10 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Personlig kommer jeg ikke til å gi en krone til formålet selv om det er en god sak det går til. Det blir for hult når statsledere roser slike aksjoner opp i skyene fremfor å jobbe med aktørene som produserer og konsumerer våpnene.

Kommentar #3

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

hm-kongsberg

Publisert over 10 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Det blir for hult når statsledere roser slike aksjoner opp i skyene fremfor å jobbe med aktørene som produserer og konsumerer våpnene

har vi laget og solgt noen?bra å rydde,men feil fokus selvfølgelig

Kommentar #4

Simon Kulberg

9 innlegg  51 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det blir liksom litt utvannet når Israel og USA nekter å begrense bruken av klasebomber siden dette etter sigende er våre allierte. I stedet for å bruke ressurser på å rydde opp etter de ansvarlige slår det meg som noe futilt at ikke flere retter skytset mot de skyldige i stedet for ofrene, selv om jeg deler medfølelsen.

For øvrig er amerikansk og israelsk bruk av utarmet uran i ammunisjonen et langt større problem enn klasebomber siden halveringstiden til dette stoffet er 4,5 milliarder år og så vidt meg bekjent ikke lar seg fjerne. I for eksempel Basra har dette forårsaket en enorm økning i fødselsdefekter av de mest groteske slag ettersom uranpartiklene konsentreres i kjønnsceller der det angriper genene og også overføres til eventuelle seksuelle partnere og avkom. Ettersom konservative anslag antyder at ca 4500 tonn utarmet uran har blitt brukt bare av amerikanerne siden angrepene på Serbia er det derfor enkelt å regne seg frem til at 2250 tonn fremdeles vil blåse rundt eller være lagret i jordsmonn og organismer om 4,5 milliarder år. Dette er en fin måte å si at amerikanske og israelske krigssoner er permanent ubeboelige for all framtid, og ikke bare for mennesker.

Jeg begynner å lure på om det noensinne kommer til å utvikle seg vilje noe sted i vesten til å protestere mot denne hårreisende miljøvandalismen. Men om det gjør det er det ikke vårt ansvar å betale for opprydningen men de ansvarlige institusjonene. Omtrent akkurat slik som med klasebomber, landminer og annet snusk fra våpenindustrien.

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Det er lagnt på vei på tide at vi i større grad søker å pålegge forurenserne å rydde opp etter seg. Vi har i dag returavgift på hvite og brunevarer. Dette burde også innføres for våpenindustrien og deres kunder

Jeg er helt enig, da jeg hørte om denne innsamlingsaksjonen begynte det å ulme i meg. Fysjom! 

Innfør forpliktelser som pålegger produsent og dets land, kjøper og stat å investere tjue ganger produsentkostnad i gave til berørte bombet land, øremerket sykehus, skoler og landbruk samt generell infrastruktur, før og mens de rydder opp. Deretter bør det etableres ett fond som hjelper bombet stat å oppretholde det nye landet inn til ett likeverdig konkurrerende land som produsent og bomber er selv i.

Kanskje overgrepene da slutter og overgriperne heller da gjør noe positivt for kloden istedet? Kanskje de heller da gir sine fiender sykehus, skoler, parker, veier, flyplasser, jernbaner, landbruksarealer så de kan utvikle seg i samme positive holdning?

Det vil være etisk uansvarlig å ikke stille produsent, land og bomber til ansvar for dette, skal vi frivillig, uten å løfte hodet rydde opp så de kan produsere mere våpen? Norge er en skam for menneskeheten, spesielt om ikke Kongsberg Våpenfabrikk ikke gir 100 millioner og staten gir 1 milliard. Gjør de det skal jeg også gi så det monner ut i fra min lommebok.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere