Hogne Øian

22

Forslaget om sharia fører helt galt av sted

Publisert: 27. sep 2011

Direktøren ved domstoladministrasjonen, Tor Langbach, sitt forslag om å integrere såkalt sharialdomstoler i norsk rettspraksis fører helt galt av sted. For det første er det avgjørende at ett og samme lovverk gjelder for alle innbyggere i et samfunn. Utfordringen med innvandring og flerkulturalitet er å etablere et “minste felles multiplum”, ikke minst i form av lojalitet til statlige institusjoner og symboler. Med separate juridiske institusjoner oppnår man ikke dette. For det andre er det nærmest umulig å komme fram til en enighet om hvordan sharia skal defineres i en slik sammenheng. Det finne mange versjoner av hvordan sharia skal fortolkes og praktiseres (gjerne kalt fiqh). Hvem i all verden skal avgjøre hvilke versjon som skal gjelde?

Påstander om at muslimer ikke kan leve i verdighet under et sekulært styresett tilhører ekstremistene og må for all del ikke vinne fram. Undersøkelser fra Frankrike og Storbritannia viser f.eks. at store andeler av den delen av befolkningen som regner seg som muslimer ikke deler et slikt syn.

Rashad Ali er en akademiker som for noen år tilbake brøt med den ytterliggående bevegelsen Hizb ut-Tahrir. Han har etterpå blant annet vært tilknyttet britiske Quilliam Foundation som arbeider for en humanistisk orientert islam. Det har blant annet blitt vist til at muslimske kvinners skilsmisser i praksis ikke vil bli godtatt uten at den er stadfestet av en “shariadomstol”. I virkeligheten er dette i følge Ali en moderne konstruksjon ekstremister står bak. Det er derfor viktig å understreke at dette ikke er rådende oppfatning blant muslimer flest.

Ali gjør det også klart at mange islamske ledere lenge har tatt til orde for at muslimer som lever i ikke-muslimske land meget vel kan innordne seg en enhetlig sekulær lovgivning der.   Han påpeker videre at det i den muslimske verden dessuten ikke er noen bred tradisjon for at konflikter løses gjennom sharia. Konfliktråd av denne typen er derfor etter hans (og mange andre muslimers) syn rett og slett ikke nødvendig.

Kommentar #1

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Påstander om at muslimer ikke kan leve i verdighet under et sekulært

Takk for at du skrev om dette Hogne Øian, det høres litt for godt ut til å være seriøst, hadde det ikke vært for at jeg vet hvem du er og hvor oppatt du er av demokatriet så hadde jeg ikke trodd dette innlegget. Hadde antatt at det var høyreekstremisme.

Alle har vi verdighet i Norge, hvordan vi praktiserer religionen vår er en privatsak, og ikke noe samfunnet skal forstå annet enn å legge til rette for religionsfrihet!

Kommentar #2

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Påstander om at muslimer ikke kan leve i verdighet under et sekulært

Jeg ville bare understreke at et sekulært styresett prinsipielt sett kan ha rom for en shariadomstol med ansvar for familielovgivning. Vi setter gjerne et likhetstegn mellom sekularitet og den franske modellen, men det trenger slettes ikke være slik.

Kommentar #3

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Vi setter gjerne et likhetstegn mellom sekularitet og den franske modellen, men det trenger slettes ikke være slik.

For at Norge skal være et sekulært samfunn mener jeg at vi bør etterstrebe den franske modellen som vårt demokatri bygger på.

En muslimsk kvinne jeg snakket med mente det ville være til det beste om fler koneri ble tillatt i Norge. Men en annen syntes at det var å innføre det samme systemet som hun var motstander av fra hjemmlandet. Hun sa tydelig jeg er kommet hit for å leve i frihet. Dette bekrefter det samme som Hogne Øian sier, det finnes krefter innen for Islam som vil ha mer rettigheter basert på sekulære lover.

Å bli liberal i forhold til det sekulære samfunnet tror jeg er ensbetydene med å miste det og inneføre religiøse leve regler igjen. Men å ha mulighet til å bli forstått at man tar valg ut fra religiøs overbevisning mener jeg vi må ha åpenhet om. Også valg som for negative konsekvenser og se mekanismene bak dette. Det handler om å være en samfunsborger at man vet ulikheter mellom mennesker.

Religionsfrihet er ikke det samme som religionsfredning for meg : )

Kommentar #4

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

For at Norge skal være et sekulært samfunn mener jeg at vi bør etterstrebe

Vårt liberale representative demokrati er ikke avhengig av at vi følger den franske modellen for sekularitet - det finnes utallige sekulariteter. India har riktignok sine problemer, men det er et eksempel på en sekulær stat med en egen familielovgivning for muslimer, hvor straffelovgivningen er felles.

Kommentar #5

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Vårt liberale representative demokrati er ikke avhengig av at vi følger den franske modellen for sekularitet - det finnes utallige sekulariteter.

Min mening er at familielovgivningen ikke bør styres religiøst. Det er nok mange som heller velger å høre på religiøseledere, men disse menneskene må ha et sted å gå om de føler sitt menneskeverd er krenket uten at de mister sin rett til å være religiøs. Her inne på VD ser man at innen alle religioner er det store variasjoner, å ha en religiøsrett vil gi disse variasjonene mer betydning og konflikter enn det som godt er for samfunnet. Det vil være å stille klokken tilbake etter min mening, vi blir nok ikke enige i dette spørsmålet Heidi : )

 

Kommentar #6

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Min mening er at familielovgivningen ikke bør styres religiøst. Det er nok mange som heller velger å høre på religiøseledere, men disse menneskene må ha et sted å gå om de føler sitt menneskeverd er krenket uten at de mister sin rett til å være religiøs. Her inne på VD ser man at innen alle religioner er det store variasjoner, å ha en religiøsrett vil gi disse variasjonene mer betydning og konflikter enn det som godt er for samfunnet. Det vil være å stille klokken tilbake etter min mening, vi blir nok ikke enige i dette spørsmålet Heidi : )

Jeg taler egentlig ikke for å innføre slike domstoler i Norge, men derimot for at slike ikke står i motsetning til en sekulær stat.

Kommentar #7

Bjørg Karlsen

11 innlegg  29 kommentarer

Jeg blir egentlig helt stum av at dette er en diskusjon!

Publisert rundt 10 år siden

Jeg betegner meg som en av de mest åpne personer i Norge i forhold til innvandring og flerkultur. Men jeg blir bare sjokkert over at dette i det hele tatt er et tema å bruke tid på å diskutere. Det tar helt bort fokus på hva som er viktig i innvandringsdebatten.

Vi i Norge har et demokrati som er bygget opp med en lovgivende forsamling(Stortinget). Til alle tider har det vært der vi lager lover; siden grunnloven ble vedtatt.

Alle som kommer hit til landet er fornøyd med at det er slik og at de som vil ha andre lover må jobbe demokratisk for å få dette. Skal vi ha andre domstoler så må dette også vedtas i Stortinget.

Jeg synes ikke at denne debatten er særlig fruktbar og tjener kun til å gi vann på mølla til de som er motstandre av innvandring - da de kan innbille seg at det er noe i påstandene de høre fra Høyreekstreme om at" Muslimer skal ta over landet".

Det er helt klart at de fleste innvandrere til Norge er kristne. Så om et lite mindretall av de som faktisk er muslimer i Norge skulle si at de ønske seg flerkoneri eller andre domstoler; så er det jo noe de får prøve å jobbe demokratisk for. Det finnes ingen annen vei i Norge, med mindre noen gjør et statskupp!

Her er sikket også noen mormonere som også kunne ønsket seg flere koner og de har vært her ganske lenge i landet. Jeg synes det er tøvete å dra opp en debatt om et tema som er en total avsporing av innvandringsdebatten.

Det som er viktig NÅ er at vi som fødte  skandinaviske nordmenn kan se på innvandrere av alle kategorier som positve tilskudd til samfunnet vårt og inkludere dem i arbeidsliv ,politiske fora og annet samfunnsliv.

Vi har regionsfrihet som en av de grunnpilarene Norge er bygget på og derfor bør vi slutte med å uteske at alle med muslimsk trostilhørighet mener en og det samme. De gjør ikke det og det er helt naturlig. Like naturlig som at de 95% nordmenn som står i Statskirken  ikke er enige om det meste her i landet.

Bli heller kjent med en innvandrer og se på han/hun som et normalt menneske og begynn å te deg overfor dem som en vanlig nabo,kollega eller samfunnsborger. Det er det som fremmer integrering og tar bort fremmedgjøring!

Kommentar #8

Bjørg Karlsen

11 innlegg  29 kommentarer

Jeg blir egentlig helt stum av at dette er en diskusjon!

Publisert rundt 10 år siden

Jeg betegner meg som en av de mest åpne personer i Norge i forhold til innvandring og flerkultur. Men jeg blir bare sjokkert over at dette i det hele tatt er et tema å bruke tid på å diskutere. Det tar helt bort fokus på hva som er viktig i innvandringsdebatten.

Vi i Norge har et demokrati som er bygget opp med en lovgivende forsamling(Stortinget). Til alle tider har det vært der vi lager lover; siden grunnloven ble vedtatt.

Alle som kommer hit til landet er fornøyd med at det er slik og at de som vil ha andre lover må jobbe demokratisk for å få dette. Skal vi ha andre domstoler så må dette også vedtas i Stortinget.

Jeg synes ikke at denne debatten er særlig fruktbar og tjener kun til å gi vann på mølla til de som er motstandre av innvandring - da de kan innbille seg at det er noe i påstandene de høre fra Høyreekstreme om at" Muslimer skal ta over landet".

Det er helt klart at de fleste innvandrere til Norge er kristne. Så om et lite mindretall av de som faktisk er muslimer i Norge skulle si at de ønske seg flerkoneri eller andre domstoler; så er det jo noe de får prøve å jobbe demokratisk for. Det finnes ingen annen vei i Norge, med mindre noen gjør et statskupp!

Her er sikket også noen mormonere som også kunne ønsket seg flere koner og de har vært her ganske lenge i landet. Jeg synes det er tøvete å dra opp en debatt om et tema som er en total avsporing av innvandringsdebatten.

Det som er viktig NÅ er at vi som fødte  skandinaviske nordmenn kan se på innvandrere av alle kategorier som positve tilskudd til samfunnet vårt og inkludere dem i arbeidsliv ,politiske fora og annet samfunnsliv.

Vi har regionsfrihet som en av de grunnpilarene Norge er bygget på og derfor bør vi slutte med å uteske at alle med muslimsk trostilhørighet mener en og det samme. De gjør ikke det og det er helt naturlig. Like naturlig som at de 95% nordmenn som står i Statskirken  ikke er enige om det meste her i landet.

Bli heller kjent med en innvandrer og se på han/hun som et normalt menneske og begynn å te deg overfor dem som en vanlig nabo,kollega eller samfunnsborger. Det er det som fremmer integrering og tar bort fremmedgjøring!

Kommentar #9

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Hei Heidi : )

men derimot for at slike ikke står i motsetning til en sekulær stat.

Selv er jeg i mot å innføre religiøseregler generelt som kan straffes av et samfunn som er sekulært. Det at man frivillig velger å være en del av et religiøst samfunn forstår de fleste innebærer at man også kan oppleve straff for synd. Slik jeg ser det er dette en av de grunnen til at samfunnet må beskytte individer mot religiøstvang. Når alle mener det samme så blir det mobbing. Mye av frustrasjonen med tidligere trossamfunn her inne bærer preg av konflikter og tap av egen identitet. Det er viktig at man kan få behandling av en psykolog for slike traumer.

Et religiøst samfunn der ingen påføres straff er det ideelle, men jeg høre svært få relle historier om slike samfunn. Det holder med at et individ står frem og forteller et vitnesbyrd om straff. Og det er nok dette som er drivkraften til motstandere av religion å finne slike individer i religiøsesamfunn. Derfor er det viktig at religiøse samfunn må forholde seg til loven og ikke kan gjemme seg bak en rettsoppfattesle om at trakkasering, utestengning osv var en ordre fra Gud. Da kan man ikke komme seg videre.

England er også sekulært men andeleds enn Norge. Alle sekulære stater er ulike og mye går nok ann. Min mening er at vi ikke bør innføre religiøseretter uensett hva pga negative konsekvenser som jeg ser. Jeg har respekt for at du ser positive konsekvenser men jeg ønsker da at du utdyper de. Nå tar du kun tak i at jeg er uenig med deg. Det blir ingen argumantasjon av slikt, dessverre ; (

Kommentar #10

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Bjørg Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Bli heller kjent med en innvandrer og se på han/hun som et normalt menneske og begynn å te deg overfor dem som en vanlig nabo,kollega eller samfunnsborger. Det er det som fremmer integrering og tar bort fremmedgjøring!

Hvilket grunnlag har du for å mene at de andre på denne tråden ikke gjør nettopp det?

Det er trist når streben etter å være tolerant og "fremmedvennlig", går over i en jakt på at andre ikke er det. Når det finnes mange innvandringsliberale og tolerante røster, så er det desto vanskeligere å skille seg markant ut. Da gjelder det å flikke på andre og bruke de smutthullene en finner for å styrke sin identitet utad.

"Jeg betegner meg som en av de mest åpne personer i Norge i forhold til innvandring og flerkultur."

Kanskje du overvurderer din egen rolle som individ i forhold til en nasjon med 5 million innbyggere?


Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Bra innlegg

Publisert rundt 10 år siden
Bjørg Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes ikke at denne debatten er særlig fruktbar og tjener kun til å gi vann på mølla til de som er motstandre av innvandring - da de kan innbille seg at det er noe i påstandene de høre fra Høyreekstreme om at" Muslimer skal ta over landet".

Jeg synes det er bra at Hogne Øian har skrevet dette innlegget - og forstår egentlig ikke din bekymring.  Skal det være forbudt å ytre seg om viktige prinsipper av frykt for at andre skal bruke dem negativt?  En slik form for "berøringsangst" tar i hvert fall ikke hensyn til alle de muslimene her i landet som er livredde for en mulig innføring av sharia-domstoler. 

Kommentar #12

Nina E. Steinkopf

0 innlegg  31 kommentarer

When in Rome, do as the romans do....

Publisert rundt 10 år siden

Hva som er den egentlige hensikten med Tor Langbach’s utspill kan man selvsagt bare spekulere i.

Men her setter Hogne Øian - på en veldig fin måte – ord på det som jeg tror veldig mange er enige i.

De aller fleste mennesker strekker seg langt for å innrette seg etter samfunnets gjeldende lover og normer – det stammer fra behovet for tilhørighet som ligger nedfelt i de fleste av oss. At enkelte ser sitt snitt til å bruke hellige skrifter som middel til å få makt over andre er grunn nok til at både stat og rettsvesen bør være nøytrale mht. religion. 

Kommentar #13

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har respekt for at du ser positive konsekvenser men jeg ønsker da at du utdyper de. Nå tar du kun tak i at jeg er uenig med deg. Det blir ingen argumantasjon av slikt, dessverre ; (

Jo, men jeg tror vi diskuterer litt forskjellige ting. Du argumenterer så vidt jeg skjønner mot slike domstoler, men jeg kom som nevnt bare inn i tråden for å problematisere en liten del av argumentasjonen i hovedinnlegget og ikke for å argumentere mot konklusjonen. Jeg har ennå ikke gjort meg opp en mening om begrensede shariadomstoler i vestlige demokratier, og derfor har jeg heller ikke så mye å utdype, dessverre. Men jeg kan si at jeg mener at religionsinkluderende sekularitet er bedre rustet til å ivareta et religionsmangfold enn det forsøk på religionsnøytral sekularitet er. (Dette fordi nøytralitet er en illusjon, og et forsøk på å skape nøytralitet vil så godt som alltid favorisere visse grupper og visse typer religiøsitet på en implisitt måte, f.eks. den type religiøsitet som behandler religion som en privatsak, altså protestanter eller andre grupper som er påvirket av protestantismen.)

Kommentar #14

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg er enig med Oddbjørn Johannessen her. Dersom man ikke kan diskutere dette gir man bort hele arenaen til de høyreradikales svært så enøyde perspektiver. Mitt ståsted representerer noe annet enn de høyreradikales ettersom det forsøker å få fram at det er store forskjeller innenfor den muslimske verden når det gjelder hva man skal forstå med begrepet sharia i seg selv,  og derfor også når det gjelder synspunkter på hvorvidt sharia kan integreres i juridiske institusjoner. For mange muslimer innebærer begrepet sharia ikke mer enn alminnelige moralske retningslinjer innen islam (dvs. å be, overholde fasten, pilegrimsreise, almisser). I et slikt perspektiv blir det nærmest meningsløst å snakke om “shariadomstoler”. For de som forsøker å gjøre islam til en totalitær politisk ideologi blir en slik juridisk institusjon derimot et viktig redskap. 

Kommentar #15

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

religionsinkluderende sekularitet

Det finnes neppe noen fullkommen modell her, blant annet fordi religion ikke bare er spørsmål om folks tro og identiteter, men også om makt. Den franske modellen har også sine svakheter. Likevel tror jeg innføring av sharia i juridiske prosesser  ganske sikkert vil være til fordel for de kreftene som vil gjøre islam til en politisk ideologi for et totalitært samfunnssystem. Spørsmålet er også hvorfor en felles familielovgivning ikke kan gjelde for alle? Lager man egne lover for minoriteter, står man i fare for å gi dem et annenrangs statsborgerskap. Det fører ikke noe godt med seg.

Kommentar #16

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Likevel tror jeg innføring av sharia i juridiske prosesser

Fullt sitat: "Likevel tror jeg innføring av sharia i juridiske prosesser ganske sikkert vil være til fordel for de kreftene som vil gjøre islam til en politisk ideologi for et totalitært samfunnssystem."

Jeg er enig med deg i flere av innvendingene dine, og det gjør at jeg velger ikke å ta et standpunkt i dette med det første. Men det siterte stiller jeg meg ambivalent til, for jeg forstår innvendingen, men samtidig mener jeg at en slik tenkning lett vil diskriminere de muslimer som ønsker å fastholde islams politiske side uten å samtidig jobbe for et totalitært samfunnssystem, som du kaller det. Det fører til spørsmålet om islam må protestantiseres (eller endres vesentlig på andre måter) for å ha en "legitim plass" i samfunnet vårt.

Nå ble dette vagt fra min side, men jeg synes det er et vanskelig tema fordi det er så mange faktorer å ta hensyn til.

Kommentar #17

Lene Bernsen

5 innlegg  1193 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

jeg synes det er et vanskelig tema fordi det er så mange faktorer å ta hensyn til.

Hei Heidi,

det hadde vært fint om du belyste flere faktorer du ser. Om du vil sette det opp mot det sekulære samfunnet vi har i dag blir det lettere å forstå hvorfor du er villig til å være åpen for en endring.

Ellers må jeg si meg enig med både Oddbjørn og Hogne at man kan ikke la vær å diskutere vanskelige teamer pga frykt for å lage båser. Det gjelder også om man har innvendinger som man bruker som grunn, da er det viktig å våge å diskutere det man mener.

Mine kunnskaper på dette feltet tilsier at jeg støtter Hogne i at ved å innføre lover for et mindretall står man i fare for å sette dem i bås. Men samtidig ønsker jeg å beholde sekulære lover så åpne at man kan ha religionsfrihet.

Men i bunn og grunn opplever jeg at vi to har ulikt syn og motivasjon for å engasjere oss i denne saken. Jeg har fått sagt mitt, jeg er i mot.

Kommentar #18

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lene Bernsen. Gå til den siterte teksten.

Hei Heidi,

det hadde vært fint om du belyste flere faktorer du ser. Om du vil sette det opp mot det sekulære samfunnet vi har i dag blir det lettere å forstå hvorfor du er villig til å være åpen for en endring.

Det er veldig mye jeg kan si om dette, men fordi jeg står midt i middagslagningen, henter jeg frem ett moment:

Jeg er opptatt av selvbestemmelse, men i dette også mulighet til selvvalgt underkastelse, om jeg kan formulere meg slik. Vår norske sekularitet favoriserer (ikke-religiøse livssyn og) en liberal, protestantisk og individsentrert privatreligiøsitet som ikke minst er sterkt influert av anti-autoritær lekmannskristendom. Den har derfor også sperrer (om enn ikke alltid formaliserte) mot kollektivt orienterte religioner hvor autoritet og hierarki spiller en større rolle. Nå kan akkurat disse trekkene være problematiske og føre til maktovergrep, men samtidig er denne innvendingen nettopp preget av min egen bakgrunn som lutheraner, og jeg må her spørre om en eventuell kritikk fra min side bunner i min egen forutinntatthet og tendens til å se svært mye maktbruk som nettopp maktovergrep, eller om det faktisk er snakk om overgrep og derfor noe som er galt og bør stanses selv om dette går på tvers av andres religionsfrihet. For hvor går grensen mellom legitim autoritetsutøvelse og maktovergrep? Og ved hvilket punkt skal vi kunne si til enkeltmennesker eller enkeltgrupper at de ikke har lov til å underlegge seg autoriteter? (Da autoriteter som kommer i tillegg til dem som majoriteten retter seg etter.)

Kommentar #19

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Sjokkerende diskusjon?

Publisert rundt 10 år siden
Bjørg Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Men jeg blir bare sjokkert over at dette i det hele tatt er et tema å bruke tid på å diskutere.

Hva er det med diskusjonen som sjokkerer deg? Mener du det ikke ville vært noe problem om sharia ble innført, eller mener du at det ikke er realistisk at sharia blir innført? 

Kommentar #20

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Merkelig problemstilling

Publisert rundt 10 år siden

Det har da ingen ting med flertallsdominans eller muslimskepsis å mene at en stat kun må ha ett rettsgrunnlag. Det dreier seg om hva man mener med en (retts)stat. Jeg synes det er skremmende at direktøren i domstolsadministrasjonen ikke ser det prinsippielt uholdbare i å starte en pulverisering av norsk rettsvesen. Åpner vi opp for at det skal gjelde ulike rettsordninger for ulike befolkningsgrupper, har vi tatt det første skritt til å oppløse staten Norge. Jeg er overbevist om at flertallet av muslimene i Norge er best tjent med en entydig norsk lovgiving, og at de heller ikke ønsker å bli bedømt etter sharia-lover. 

Kommentar #21

Gustaf Söderlind

0 innlegg  97 kommentarer

Priset för religionsfrihet är sekularitet

Publisert rundt 10 år siden

Idag verkar osäkerheten vara stor när det gäller vad liberal demokrati är. Till de grundläggande principerna hör likhet inför lagen, jämlikhet och jämställdhet.

Dessa principer gäller inte i Iran eller Saudiarabien, men så är de inte heller liberala demokratier. Och om man inför särlagstiftning för vissa grupper av medborgare behandlas dessa inte längre lika. Det betyder att demokratin inte gäller för dem. Men i en sekulär, liberal, demokratisk stat skall medborgaren behandlas rättvist som individ, utan hänsyn till religion, etnicitet, kön, etc.

Det är därför inte liberalt att ta särskild hänsyn till religion, etnicitet eller kön. Då har mångkulturen börjat kompromissa om de demokratiska principerna. Särbehandling efter etnicitet brukar kallas rasism, och är icke-demokratisk.

Den liberala demokratiska staten erbjuder religionsfrihet. Förutsättningarna är att ingen religion ges speciella privilegier, och att staten är sekulär, det vill säga opartisk i förhållande till religionerna, och att medborgaren å sin sida accepterar en sekulär laggivning som bindande oavsett vilken religion man tillhör.

Det betyder att religionsfriheten har ett pris. Och priset är sekularitet. Därför bör man inte införa shari'ah.

Den liberala sekulära demokratins principer kan omöjligt överges utan att demokratin börjar demonteras. Och även om man skulle införa andra principer via demokratiska val, så är det inte det demokratiska valet som avgör principernas demokratiska legitimitet, utan huruvida principerna är förenliga med demokratins ideal.

De demokratiska idealen är och förblir likhet inför lagen, jämlikhet, och individens fri- och rättigheter. Det är det vi menar med demokrati.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere