Geir H Moen

33

Lignelsen om brudepikene

Publisert: 17. sep 2011  /  539 visninger.

Lignelsen om brudepikene
Matteus 25, 1 Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.  2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke.  3 De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje.  4 Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene sine.  5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.
     6 Men ved midnatt lød et rop: 'Brudgommen kommer! Gå og møt ham!'  7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand.  8 Men de uforstandige sa til de kloke: 'Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.'  9 'Nei,' svarte de kloke, 'det blir ikke nok både til oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!'
    10 Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. 11 Senere kom også de andre brudepikene og sa: 'Herre, herre, lukk opp for oss!' 12 Men han svarte: 'Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.'
    13 Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.

Kan det så være at disse brudepikene alle var kristene? De som var uforstandige er de som bare bryr seg om Jesus en dag i uken, de bryr seg ikke om å fylle seg med ordet og bønnen til dagelig. Mens de som er forstandige er ivrige etter å fylle seg med Guds ord vær dag.

Det står også at de uforstandige ikke vil ta del i bryllupet(himmelen), er det slik å forstå at om du ikke bryr deg om å la ordet og livet med Jesus fylle deg vær dag, så vil du ikke være med på bryllupet?

Noe å tenke på, enden er nær Jesus står for døren. Er du klar? Har du olje på lampen din?

 

Kommentar #1

Magne Maurset

21 innlegg  41 kommentarer

Nei

Publisert over 10 år siden

Her tror jeg at du bommer, Geir. Det Nye testamente bruker flere ganger metaforen "bruden" om den kristne menighet. Bruden er hovedpersonen i alle bryllup. At Jesus da skulle plassere den kristne menighet utenfor døren under bryllupet, virker jo helt absurd. Denne lignelsen må handle om noe helt annet.

Kommentar #2

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Israel

Publisert over 10 år siden

En prediker som desverre er død nå, fortalte meg en gang at denne liknelsen etter hans mening er myntet på Israel som nasjon  og at den ikke har noe med menigheten å gjøre. Dette var en klok mann som begrunnet godt hvordan han var kommet til den konklusjonen. Jeg er ikke i stand til å gjengi alt han forklarte nå, men hovedtesen er at Matt 24 i hovedsak er en tale til disiplinene og at det han sier gjelder jødene.

Og så lan han til, dette er meget vanskelig å forstå, og mange predikanter har trukket raske konklusjoner uten å forstå denne teksten.Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Geir H Moen. Gå til den siterte teksten.

det så være at disse

Hei Geir

 

Dette er en lignelse, som  jesus kom med til oss troende. Du har i utgangs punktet 10 jomfruer. hva er det me jomfruer, de er rene og uskyldige.og når Jesus omtaler dette som jomfruer, så er min forståelse at dette var frelste mennesker. nyfrelste.alle hadde i utgangs punktet tatt i mot jesus. men på veien skjedd det noe med 5 av de jomfruene, hadde ike tatt med seg olje på lampen. det vil si at de fem var bare kristne i navnet, og med det menes at de hadde ikke en sann omvendelse i sitt hjerte.de tok i mot Jesus som sin frelser men vendte ikke om fra det gamle livet, de levde på nåden i sitt liv.så de kloke forvaltet sin olje i sannhet og i tro.alle sovnet, men når de våknet så var det ikke olje nok til de uforstandige. de spurte om de kunne få noe olje men de kunne ikke gi bort sin olje, man kan ikke kjøpe sann omvendelse, det må man selv gjøre. så da Herren kom ble de fem uforstandige ståendes utenfor. så lignelsene som Jesus taler til oss om er til oss kristne Jesus sier det samme om ugresset der man lar ugresset vokse sammen med veten der er det også snakk om at både ugresset og veten er kristne  ugreset som var kristtene i utgangs punktet, har vendt seg bort fra den smale veien. De lever i kjødet de ble forgiftet av denne verdens lyst og bægjer, men levde i nåden og i troen sammen med veten.Så bær da frukt som svarer til omvendelsen.sier Jesus, og Han bær oss være våkne så vi ikke sovner, og glir inn i den åndelige søvnen. så denne lignelsen er en advarsel til oss alle kristne.

 

mvh

Rune

Kommentar #4

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Når Han kommer

Publisert over 10 år siden

Det står jo det at de uforstandige ikke kom inn til bryllupet, og bryllupet er jo når Jesus kommer og henter oss i luften. Kan det være at de kristene som har tatt i mot Jesus men som ikke gidder og ha mer av Ham en søndag, eller for å si det på en annen måte bare tenker på seg selv. "Jeg må jo ha det for meg selv, og ikke engang å snakke om det" Kan det være at de ikke kommer til bryllupet og at de må igjennom trengselstiden, de må igjennom ilden. For så og se om de fortsatt står når Jesus kommer på Oljeberget?

En annen tanke kan Oljen representere dåpen i DHÅ?

En annen tanke mange er bekymret for at evangeliet ikke skal være slik at vi må gjøre mange ting for å bli frelst, kan noen gi meg bibelvers der det sies at det er slik? Eller er dette menneskebud?

Vi må jo gjøre noe når vi velger Jesus som Herre i våre liv.

Noen tanker fra en bekymmret bror til alle mine brødre og søstre der ute.

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Magne Maurset. Gå til den siterte teksten.

At Jesus da skulle plassere den kristne menighet utenfor døren under bryllupet, virker jo helt absurd. Denne lignelsen må handle om noe helt annet.

Ikke absolutt, ifølge forsoningslæren og 1844 er bryllupet nå.

Kommentar #6

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Når Han kommer

Publisert over 10 år siden

Vel da har du ikke fått med deg reformasjon (Luther):

Vi er rettferdige ved troen alene, ikke av gjerninger for at vi ikke skal roses av de. (Paulus)

Troen på at hvis vi ber om nåde (om at han skal rense oss for alle synder vi har begått og framtidige) skal vi benådes.

Det er inngangsbilleten for å si det enkelt. Så er det hva vi gjør for Jesus som avgjør hvilken belønning vi får i himmelen.

Jeg tror vi skal ha det gamle jødiske bryllupsritualet som bakgrunn for å forstå lignelsen.

Brudgommen henter bruden uten at noen  kjenner tidspunktet, noe som er et hint om at tiden for Jesu gjenkomst er ukjent.

Hilsen Knut Rasmussen

Kommentar #7

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Tydning

Publisert over 10 år siden

Knut siter gjerne med bibelvers, er ikke intresert i hva luther har sagt, om det er hans tanker, er bare intresert i Guds rene Ord. Siterer Luther fra bibelen så er det greit. Ikke for å være provoserende men jeg tror at vi alle må tilbake til Ordet. Når jeg skrev om jomfruene/brudepikene så ville jeg bare ha tydningen på hva som lå bak denne lignelsen.

Håper selfølgelig at så mange som mulig blir med til Himmelen, vil bare ha frem sannheten!

Kommentar #8

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

?

Publisert over 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Ikke absolutt, ifølge forsoningslæren og 1844 er bryllupet nå.

Men hvorfor er du her, nå????? Manglet du kledning?

Kommentar #9

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Geir H Moen. Gå til den siterte teksten.

Det står jo det at de uforstandige ikke kom inn til bryllupet, og bryllupet er jo når Jesus kommer og henter oss i luften. Kan det være at de kristene som

Entusiasme er bra Geir Moen. :-)

Jeg vil gripe fatt i en del her for å dele noe.

 

Det å gifte seg betyr at man er ett med vedkomne og med noe slikt er man forsont før man går inn i brylluppet. Man vet hva, hvem og hvorfor man blir ett med noen. Hvordan skjer det for oss kristne?

Når vi ser Kristus og Hans rettferdighet på korset vil vi legge av oss det gamle og med det døpe oss opp og inn i ett nytt liv. Å tro starter når man er totalt utenfor Guds rike og man går inn til noe annet, så hva er dette annet?

Etter dåpen kommer DHÅ og bor i oss, Han lyser opp ordet i oss og våre bønner er til behag for Faderen. Står dette skrevet i den gamle pakts frelsesplan?

Ja.

Hvordan?

Helligdomstjenesten hadde en misjon og den var å konsumere synden og med det føre frem ett liv uten synd. Denne tjeneste handlet om synden, rettferden og dom, en vei ut for oss syndere. Utenfor Guds Tempel lå brennofferalteret, der bekjente man personlig sin synd på offerlammet og ofret det. Presteskapet tok noe av blodet med seg inn i Tempelet og man var tilgitt og rettferdiggjort. Offerlammet er jo Kristus, når vi i den nye pakt ser Jesus på korset og ser Hans rettfedighet ber vi om tilgivelse, vi erkjenner hvem vi er, syndere. Vi døper oss og legger av oss forfengeligheten og får annet for øye.

Da er plutselig vi ett Guds Tempel og hva var inne i Tempelet i den gamle pakt?

Jo, lysestaken med olje, den lyste opp skuebrødet inne i Tempelet og Lysestaken er Guds Ånd. Skuebrødet er det opplyste Guds ord inne i oss.

Der inne er den kristne i dag men det er jo enda ett rom innenfor det hellige, nemlig Det Aller Helligste.

Når vi ber går våre bønner frem for Faderen likt røken fra brennofferalteret gikk fra det hellige rom til det aller helligste rom i den gamle pakt. Vi kommer altså frem for nådens trone i ånden i dag, i Jesu navn. 

Så, slik skal det vel ikke fortsette i all evighet?

Nei, vi vet det kommer en dom og den er også ilustrert i den gamle pakts tjeneste.

Men før dommen, hva må skje?

Vel, i Tempelet (vi er) er Guds Ånd og lyser opp Guds ord i oss. Hvis vi da virkelig elsker Ham og lar det opplyste Guds ord endre oss vil vi bli forsont med Ham. Vi blir ett med Ham, Han skriver loven i vårt hjerte og sinn. Desverre er det mange som her stritter imot men dette er livet i Kristus.

Det er slik at i Jesu navn kommer vi frem for Faderen inn i det Aller Heligste men denne Helligdom er i imelen i dag men den kommer snart ned. Da skal vi ikke lenger i Ånden komme frem for Ham men fysisk i vårt nye herligetslegeme. Jesus er ikke lenger da vår Mellommann, vi er frelst og omvendt før Hans andre komme, vi er forsont.

Og er vi forsont med Ham er også dette det liv vi nå her lever med våre brødre og søstre. Dette er det kristne liv som tar vare på hverandre på samme forsonende måte. Derfor er tilgivelse ikke nok, man må forsones etter tilgivelse (bli ett).

Desverre er det mange som har tatt kristennavnet og engang ikke kjenner/ vet at vi er Tempelet  hvor Guds Ånd bor slik, at Guds ord er Sola Scriptura. Man fornekter og fornekter samme hva, man vet ikke hva man gjør.  

 

Sitat:

"Kan det være at de ikke kommer til bryllupet og at de må igjennom trengselstiden, de må igjennom ilden. For så og se om de fortsatt står når Jesus kommer på Oljeberget?"

Det finnes ingen trengselstid etter Jesu andre komme, ilden er nå. Det du tenker på her er futurisme og er motvbevist med Guds ord. Vi kan ta det senere om du vil. :-)

Sitat:

"En annen tanke mange er bekymret for at evangeliet ikke skal være slik at vi må gjøre mange ting for å bli frelst, kan noen gi meg bibelvers der det sies at det er slik? Eller er dette menneskebud?"

Det å tro innebærer en omvendelse, altså noe annet i vårt liv enn før. Ja, det er gjerninger for ellers er troen uten innhold. Det mest sentrale er at man holder Guds bud om man tror Ham. :-)

Joh 14,21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.

 

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Men hvorfor er du her, nå????? Manglet du kledning?

Deter viktig å la Guds ord få tale og mens vi gransker det holde ett sinnelag likt Kristi rettferd. Vi bør være ydmyke og fremelske Guds vilje i oss.

I helligdomstjenesten kan vi se hele frelsesplanen i NT, vi vet at om man ikke taler i henhold til Ordet (GT) og vitnesbyrdet (GT) er det INGEN sannhet i oss. Jesus sier at Moses snakket kun om Ham og tror vi ikke Moses tror vi heller ikke Jesus. Det samme om profetene.

Evangeleiet handler om Synd, Rettferd og Dom. I foreksempel kan vi se dommen i sabbatshøytidene, påsken er jo oppfylt, det samme er pinsen men løvhyttefesten er ikke, ei heller er atonement ennå fullført. Atonement er iflg. foroningslæren nå og betyr AT One Ment. Når denne sabbatshøytid er fullkommen følger dommen og Jesu andre komme.

Iflg. Jesus skal vi bli ett med Jesus og Faderen før Hans andre komme og er man det kan man bli med inn i bryllupet ved midnatt.

 

:-) 

Kommentar #11

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Ja

Publisert over 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Deter viktig å la Guds ord få tale

Og da er det sånn for meg at vi ikke trenger å gjøre det vanskeligere å forstå med våre tolkninger. eks, jeg har aldri sett året 1844 beskrevet i bibelen.

Ergo lar jeg slike spekulasjoner ligge, de er mer egnet til å forvirre enn å oppklare, noe din kommentar over viser på en utmerket måte.

Kommentar #12

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Geir H Moen. Gå til den siterte teksten.

En annen tanke kan Oljen representere dåpen i DHÅ?

En annen

Hei Geir

 

Vet ikke om du er ny omvendt, men du vil snart erfare en modenhet i din vandring i Kristus.

oljen tror jeg represnterer DHÅ. OG LMPEN TROR JEG ER VÅRT TEMPEL. MAN KAN VÆRKEN KJØPE FRELSE ELLER LÅNE DEN HELLIGE ÅND. EN SANN OMVENDELSE ER VÅR FAR VIL HA.

 

 

Hvis man lever under lovens makt, så lver man i mennesk bud.men les romerne 6-8 så vil du gjerne få noen åpenbaringer.

 

Gal.19, 20: For jeg er ved loven død fra loven for å leve for Gud.Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.

Angående vår frigjørelse i Kristus, som apostlen her taler om, så er det frigjørelse fra loven. Fra menneskebud og former hvorunder mennesket lager selvlivet inntil det tapes ved mottagelsen av Kristus Jesus.

Den som gjør synd er syndens trel. Å trelle er å være bastet og bundet, underlagt syndens lov. En har ikke makt å komme løs.Vi må erkjenne at vi av naturen er kjødelig solgt under synden, og ifølge kjødet nødt til å lydeenten vi vil eller ei.

En sa til meg: - Jeg kan gjøre som jeg vil. Vil jeg synde gjør jeg det og vil jeg ikke, så lar jeg det være.

- Ja, kan du det, så skal jeg tjene deg hele livet bare for maten svarte jeg.

Har du blitt frigjort, er det resultat av at synden ble levende og du døde. Den som lever etter sine lyster er levende død. Om en lever så moralsk at en kunne tro det var en engel, er det dog bare det gamle falne menneske i en ny utgave. Egenrettferdige mennesker kan leve så pent at en kan gå over disse kalkede graver uten å vite at en går over død og råttenskap.

Så kan mennesket være - bare et kopi, papir, blomst, uten liv. Det er mange som har tatt opp kampen mot synden. Det er de ulykkeligste mennesker på jord. I hjertedypet lyder det: - Jeg kan ikke! Det blir bare dette skrik: - Jeg elendige menneske. Hvem skal fri meg? Først når du oppdager den hemmelighet at der er skjedd en død til forløsning, da kommer du inn på et fritt område: - Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.

I Rom. 7 ser vi at det ikke var loven som døde, men mannen. Ved det ble kvinnen fri. Derfor sier apostlen: - Derfor, mine brødre, døde også I fra loven ved Kristi kropp. Du døde fra loven ved å drukne i Kristi soneoffer. Som kvinnen ble fri fra ektemannen, så ble du fri fra din plagsomme ektemann. Din syndekropp er druknet i Kristi kropp og gått inn i en oppstanden Frelser. I Jesu Kristi død ender ditt gamle brysomme liv i synden. Du er død for synden. Den er druknet i forglemmelsens hav. Du eksisterer ikke lenger for Gud som et fallent menneske. Du er strøket som sådan i Guds protokoll.

Du er gått inn i livet i Kristus Jesus. Jesu død kvitterte for all gjeld. Her begynte det friske liv. Der hvor Kristi ånd er, der er det frihet. Det er ikke lenger det gamle menneske. Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning.

- Nå er det Guds menneske, Guds barn. Ikke noe lenger som lyder: Jeg må vel være en kristen. - Nå lever Kristus i deg. I Ham var liv og dette liv er i Ham. Den som har Sønnen har livet.

Hvis et tog stoppetog. Det kom ingen veg. Det hadde mistet forbindelse og kontakt med kraftstasjonen. Så behøver det ikke være med oss. Vi har stadig kontakt. Kristus lever i meg og jeg lever i Ham. Det er ikke dette: Du skal og du må. Du skuer inn i frihetens fullkomne lov. Du er salig, ikke for din gjerning, men i din gjerning. Ikke salig fordi jeg vitner, men salig å få vitne. Ikke fordi du gir, men salig å gi.

Gud har ikke kalt noen til treldom. I Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noe, men bare tro virksom ved kjærlighet. Lovens krav fullbyrdes i oss. Vi har ikke behov av å se paragraffene på en tavle. Nei, Guds kjærlighet øses inn i våre hjerter ved den Helligånd.

Jeg elsker den levende lov i meg - Jesus Kristus. Livets ånds lov lever i meg. Der behøves ikke piskeslag. Nei, en drives av ånden.

Du er fri fra lovens bud og krav og dom. Dommen er opphevet. Vi er frigjort fra syndens og dødens lov. Når en er død for alle, er alle døde. Hvem kan dømme når Kristus er død. Dommen ble opphevet ved Kristi død.

Den som, under den gamle pakt, hadde forvoldt en annens død flyktet inntil han nådde fristaden. Der ble saken opptatt til doms, og den lød på at han skulle forbli i fristaden inntil den salvede yppersteprest var død. Da var han fri.

Så er Kristus død. Blodhevneren sier du skal hugges ned. Du sier nei! Å hva er grunnen til dette? Jo, Kristus er død. Man kan ikke dømme en som er død. Gå inn i frihetens fullkomne lov. Begynn ikke med kamp. For å illustrere dette for en, slukket jeg lyset og sa: - Drep nå mørket så slipper jeg å sette lyset på igjen. Det kan jeg ikke sa han. Ja, så slipp Jesus inn i røverkula di, så slipper du fri.

Når det nye livet i deg har begynt ut i fra den sanne omvendelsen, det vil si man har vendt det gamle livet ryggen den onde natur i oss, og tatt et steg i tro.og vandrer i jesus fotspor.så vandrer du i frihet, men legger du ikke fra deg gamle vaner begynner man å streve i egn kraft, og man blir bundet i lovens makt. Det å leve i frihet er å leve i nåden.

om man da synder når man lever i den frihet, så er det blodets kraft som renser oss i fra denne ugjerning.derfor kan vi med frimodighet stige fram for faderen. Gud ser på oss igjennom blodet. hvit som snø. selv om vi lever i den frihet, så er vi enno ikke fullkomene. så derfor er vi fremdeles syndere, men ikke under den gamle pakt men den nye. man offrer lengere ikke dyr, Jesus var lammet som offret seg med sitt liv. slik at no er det blodet som taler vår sak, ingen bestemte ritualer vi må gjøre for å leve i felleskap med Gud. nei Jesus er svaret.

 

Vi har fremdeles den onde natur i oss om vil at vi skal leve i synd. men nå har vi fått ånden i oss som styrker oss.

 

Jeg håper at du forsto dette kan ikke forklare det så mye bedre

 

 

GUD VELSIGNE DEG BRODER

 

 

MVH

rune

 

 

Kommentar #13

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Etter dåpen kommer DHÅ og bor i oss, Han lyser opp ordet i oss og våre bønner er til behag for Faderen. Står dette skrevet i den gamle pakts frelsesplan?

Hei Leif

 

 

Er det sånn og forstå at du mener at uten vi er døpt så er ikke den Hellige Ånd i oss? De som blir frelst, er vel da naturlig at den Hellige ¨Ånd er i oss fra den stund vi sier ja til jesus. Hvem skulle da veilede oss og trøste oss i tunge stunder. Dåpen er vel et standpunkt man tar for å bekrefte det nye liv i kristus, da stadfester man dette med dåpshandlingen.

 

ville bare være sikker på hva du mente.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #14

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kor klok kan ein mann vere

Publisert over 10 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Dette var en klok mann som begrunnet godt hvordan han var kommet til den konklusjonen.

når han er bunden av religiøse dogmer og "sanning"? Og korleis kan det ha seg at alle desse predikantane som veit så lite om historia kan fortelje så mykje om framtida både her og i det neste liv?

Uten den frie tanke kan ein aldri vere klok på desse områda, slik eg ser det. Profetar og predikantar er utan tal, og deira spådommar likeeins. Men særleg sannspådde har dei ikkje vore til denne dag.

Kommentar #15

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Fri tanke?

Publisert over 10 år siden

Hva er det da, blir vi ikke alle påvirket og formet av omstendigheter og andres tenkning.  I så måte kan ikke jeg tenke meg noe friere enn det som har sitt opphav i Gud. Når det er sagt viser jo denne tråden hvor begrenset mennesket er, og sånn sett er ikke det av det gode.

Det gjør ikke Gud noe mindre for min del, snarere tvert i mot.

Kommentar #16

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Studiebibelen forteller at ingen jødisk pike ville glemme å ta reserveolje med. "Dårskapen viste seg i at de ikke regnet med forsinkelse." I lignelsen om den onde tjeneren i slutten av Matt 24, før brudepikelignelsen, står det også om forsinkelsen, som den onde tjeneren benyttet til  et falskt og dårlig liv.

På sommeren 2010 skrev jeg på VD noen betraktninger om brudepikene her.

Kommentar #17

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

På sommeren 2010 skrev jeg på VD noen betraktninger om brudepikene

Hei Arja

 

 

Syntes dette var en god beskrivelse av de ti brudepiker.i denne lignelsen Jesus kom med. Det enkle budskapet som ligger åpenbart for ånden i oss.Den  forståelse og visdom som er i det skrevne budskap. Jeg oppfatter lampen som det tempel vi bor. Oljen  som er det levende i ånden. og det du sa om at de hadde med seg ekstra olje på veien, så er de kloke på sin ferd, der jeg forstår at de har lest den lignelsen som Jesus kom med, Da tjeneren fikk passe huset til sin herre, begynte og leve et liv i sus og dus. for de trodde at det var lenge før herren kom. men slik er det ikke, for jesus kommer som en tyv om natten. ingen vet når Han kommer bare vår Far i himmelen. Derfor er det viktig for oss kristne som lever i tiden å ha med ekstra olje, slik at vi forblir åndelige våkne.og den ekstra oljen er også livets brød. man drikker dagligt av livets vann som som gir livet mening og tro i det kristne liv.

 

Gud velsigne deg Arja

 

 

mvh

Rune

Kommentar #18

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Bibelen er guds ord

Publisert over 10 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Det gjør ikke Gud noe mindre for min del, snarere tvert i mot.

NT er stenografisk referat av det Jesus sa.

Med eit slikt utgangspunkt er tanken knebla. No er det vel slik at ingen meiner dette fullt ut, men å tru på Adam o Eva, Syndefloa osv, då er tanken basten og bunden,

Det er vel vel ikkje skrifttru predikantar, prestar, profetar, osv, som har funne sanniniga. Dei store oppdagingane har alltid vore tufta på fri tanke.

Kommentar #19

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Frelst av Nåde

Publisert over 10 år siden

Jeg vet at vi er frelst kun ved nåde, jeg er herligt frelst kjøpt fri fra lovens forbandelse. Jeg er Åndsdøpt og vet at jeg er på rett vei. Lurte egentlig bare hva dere mente om denne lignelsen.

Er ikke det å grunne på Ordet prøve og finne ut hva som står, hva som er meningen?

Vennelig hilsen til alle mine brødre og søstre i Kristus Jesus

Kommentar #20

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

sex ja

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

De lever i kjødet de ble forgiftet av denne verdens lyst og bægjer, men levde i nåden og i troen sammen med veten.Så bær da frukt som svarer til omvendelsen.sier Jesus, og Han bær oss være våkne så vi ikke sovner, og glir inn i den åndelige søvnen. så denne lignelsen er en advarsel til oss alle kristne.

med en oljelampe.det må ungås for enhver pris

Kommentar #21

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

med en oljelampe.det må ungås for enhver pris

Hei Robert

 

Har du vært en kristen før? eller har du Noen i familien som er kristne? Det er ikke mi oppgave å frelse noen. men å være et vitnes byrd, som dele av min tro. så er det opp til andre hva de vil tro på, som regel taler jeg til de kristne, og ikke til ikke troende.

 

 

Ha en fin kveld videre robert.

 

 

mvh

Rune

 

 

Kommentar #22

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Er det sånn og forstå at du mener at uten vi er døpt så er ikke den Hellige Ånd i oss? De som blir frelst, er vel da naturlig at den Hellige ¨Ånd er i oss fra den stund vi sier ja til jesus. Hvem skulle da veilede oss og trøste oss i tunge stunder. Dåpen er vel et standpunkt man tar for å bekrefte det nye liv i kristus, da stadfester man dette med dåpshandlingen.

Vel, hva lærer bibelen? Først når Jesus lot seg døpe kom DHÅ over Ham.

Frelsen i GT viser at DHÅ opplyser de i Tempelet og at for å komme inn i Tempelet må man først bekjenne sin synd troverdig, i tro til offeret. Man må altså tro før DHÅ kan opplyse noe og man må velge Ham før Han kan entre oss. Vi viser med dåpen at vi legger av oss det gamle, dør fra det gamle og går inn en ny æra. Man inngår en allianse med Gud etter Hans orden og Frelse, man har bevist gått inn i ett annet liv.   

Kommentar #23

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Frelsen i GT viser at DHÅ opplyser de i Tempelet og at for å komme inn i Tempelet må man

Hei

 

takker for ditt svar.

Så mitt neste spørsmål må jo være ,De som da ikke er døpt, men frelst ved tro.hva vil skje med de?.man stadfester jo sin tro og sitt nye liv i dåpen. men trodde ikke det hadde innvirkning på frelsen.for mange om har tatt i mot Jesus i dag og ikke er døpt, også røvern på korset var ikke døpt. så hvorfor er dåpen så viktig for oss, er det begrunn av den Hellige Ånd virke i oss? Frelsen er jo begrunn av Guds nåde til oss.

 

 

 

 

mvh

Rune

Kommentar #24

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Så mitt neste spørsmål må jo være ,De som

Enhver blir frelst som Gud vet er frelst, døpt eller ikke. Jeg viser til hva skriften sier veien er.

En annen ting, hvilken tro er man frelst til om man ikke kjenner veien? Er det lettere for bedrageren å bedra med falsk åndelig melk om så?

 

 

Kol 2,12 idet I blev begravet med ham i dåpen, og i den blev I og opreist med ham ved troen på Guds kraft, han som opreiste ham fra de døde.

1 Pet 3,21 det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.
Rom 8,11 Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.

Det å vandre som Guds Tempel innebærer at Guds Ånd opplyser oss hånd i hånd daglig. Vi skal være hellige for Han er hellig. Når man er frelst vil man være bevist på at man er Guds Tempel og at man selv er satt til side for spesielt bruk.

Frelsen er nåde, ja og frelse er å bli reddet. Altså er nåden gitt for at vi skal bli fri syndens natur og trelldommen i dette liv.

:-)

Kommentar #25

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

En annen ting, hvilken tro er man frelst til om man ikke kjenner veien? Er det lettere for bedrageren å bedra med falsk åndelig melk om så?

Hei Leif

 

Takker for ditt svar, Det var det svar som jeg trodde lå i ditt hjerte:)

 

Om man ikke kjenner veien til det frelste mål.så er dens tro intet.

Den modne ser den løgnen i det åndelige bedrag, men den som fremdeles drikker melk lar seg lett vilede fra sannheten. om man ikke drikker fra den levende kilden som Gud gir.

 

 

Guds fred broder

 

 

mvh

Rune

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vanskelige tolkninger

Publisert over 10 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Og da er det sånn for meg at vi ikke trenger å gjøre det vanskeligere å forstå med våre tolkninger. eks, jeg har aldri sett året 1844 beskrevet i bibelen

Nei, og ikke år 0 heller. Jeg tror brudepikene er nevnt i Åp.14.3-5?

Kommentar #27

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

og du spiser pappen

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

men den som fremdeles drikker melk lar seg lett vilede fra sannheten. om man ikke drikker fra den levende kilden som

ikke pizzaen

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere