Olav Rune Ekeland Bastrup

100

Hvor ble Utøyaeffekten av?

Jeg ser mange i dag spør seg hvor Utøyaeffekten ble av? Valgoppslutningen var bare marginalt bedre enn ved tidligere valg. Men kanskje var Utøyaeffekten der likevel. I form av Frp-ere som holdt seg hjemme.

Publisert: 13. sep 2011

Frp var spådd et svakt valg lenge før 22. juli. At det skulle bli så katastrofalt dårlig som det ble, med mer enn en halvering av oppslutningen i flere av de større byene der Frp har hatt sine utstillingsvinduer, hadde ingen trodd. Samtidig har moderate partier som Ap og Høyre gjort et brakvalg, og sentrum har styrket stillingen.

Frp vinner stemmer i et polarisert debattklima med slagordpregede frontmarkeringer. I en politisk virkelighet der nasjonalt samhold er blitt satt på prøve, har Frp derimot hatt alt å tape. Den politiske debatt i tiden som kommer vil tjene stort på dette. Den vil bli mer nyansert, mindre slagordpreget, mer fornuftsbasert.

Frp går nå gjennom en rystelse som vil forandre partiet for bestandig og som over noe tid vil føre til dyptgripende endringer på den politiske høyreside. Frp vil etter en politisk renvaskelsesprosess komme ut av tørketrommelen som et mer stuerent og mindre demagogisk parti, der det vil være mindre takhøyde for "tøff i trynet"-retorikere som Tybring-Gjedde. Frps innvandringsfiendtlighet vil neddempes og den politiske profilen bli mer pragmatisk.

Dersom jeg er sannspådd her, vil Frp forbli et parti omtrent på den størrelse det fikk ved dette valget. Men samtidig vil det åpne det politiske landskap for et enda mer høyreradikalt parti.

Valganalytikerne vil etter hvert kunne si mer om dette,  men om jeg ikke tar veldig mye feil, så er det fullt mulig å se for seg at Utøyaeffekten slo til for fullt uten at den ble synlig i selve valgmatematikken. Moderate krefter mobiliserte som aldri før, men denne mobiliseringen ble spist opp av den apati som etter 22/7 har gjort seg gjeldende blant de velgere som tidligere har stemt Frp av rene innvandringspolitiske grunner.

Det skal bli spennende å følge utviklingen på den politiske høyresiden fremover. Et mer stuerent Frp vil gjøre en stor gruppe velgere hvis fremste politiske motivasjon er deres innvandringsskepsis, hjemløse. Frp vil miste den modererende effekten på dette velgersegmentet og de vil kunne drives enda lenger mot høyre enn der de står i dag. Selv om jeg er glad for den nesestyveren Frp nå fullt fortjent har fått, er de langsiktige virkningene av Frps tilbakegang ikke nødvendigvis lystelige.

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Dersom jeg er sannspådd her, vil Frp forbli et parti omtrent på den størrelse det fikk ved dette valget. Men samtidig vil det åpne det politiske landskap for et enda mer høyreradikalt parti.

Jeg tror du har rett. Utøyaeffekten satt hjemme i går. På den annen side er det noe godt i det; Folk tok til vettet og stemte ikke AP av sympati i særlig grad. Men det kan altså ha rammet Frp.

Hvis det dukker opp et parti bortenfor Frp tipper jeg det vil være mer militant i formen, mer i retning Dansk Folkeparti, Fronte Nationale eller en DefenseLeague? Markedet på den siden er trangt. Grunnlaget lite. En fascistisk pendant til TjenFolket/SOS Rasisme?

Tankespinn.

Kommentar #2

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Det interessante er jo at også SV gjorde det dårlig. Så Utøya-effekten er ikke ganske enkelt at ABB var i FrPU en gang (heldigvis, det hadde jo vært bra urimelig), men at polarisering og identitets-politisering har blitt upopulært.

Eller det kan en i alle fall håpe.

Kommentar #3

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Seriøse politikere har fått ny autoritet

Publisert rundt 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Folk tok til vettet og stemte ikke AP av sympati i særlig grad. Men det kan altså ha rammet Frp.

Seriøse politikere, som Stoltenberg, Trine Skei Grande og Erna Solberg, har vunnet en ny og velfortjent autoritet i en tid som har kalt på alvorlig refleksjon. Siv Jensen, Carl I. Hagen og Tybring Gjedde står ribbet tilbake som de populistiske skrikhalser de er og alltid har vært.

Kommentar #4

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Harald Korneliussen. Gå til den siterte teksten.

Det interessante er jo at også SV gjorde det dårlig. Så Utøya-effekten er ikke ganske enkelt at ABB var i FrPU en gang (heldigvis, det hadde jo vært bra urimelig), men at polarisering og identitets-politisering har blitt upopulært.

SVs tilbakegang var vesentlig mindre enn Frps, den har vært varslet lenge og var mindre enn de verste meningsmålinger kunne tyde på. Frps tilbakegang var derimot langt verre enn noen meningsmålinger har klart å fange opp. Men jeg er enig i at SV også har fått smake effekten av at fløystandpunkter er blitt mindre populære, og at det er det trygge og moderate som har hatt tiltrekningskraft i en tid vi har sett betydningen av å ha gode ledere.

Kommentar #5

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

SVs tilbakegang var vesentlig mindre enn Frps, den har vært varslet lenge og var mindre enn de verste meningsmålinger kunne tyde på. Frps tilbakegang var derimot langt verre enn noen meningsmålinger har klart å fange opp.

Etter at 99,9 % av stemmene er talt opp i følge nrk.no, havnet sv på 4 % og frp på 11,4. Sv hadde 6 % ved forrige kommune valg og frp 17,5 %. Dermed har de ca det samme prosentvise fallet på en trejedel av velgerne. Vi skal heller ikke glemme at sv gjorde et svært dårlig valg sist, og nå presterer de å miste enda en tredel. Frp gjorde sitt beste kommunevalg forrige gang, men allikevel litt skuffende siden de hadde ligget på over 20 % på de fleste målinger. Jeg vil si at sv og frp er like store valgtapere denne gangen. Og jeg synes begge partiene har fått som fortjent.

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Frp går nå gjennom en rystelse som vil forandre partiet for bestandig og som over noe tid vil føre til dyptgripende endringer på den politiske høyreside. Frp vil etter en politisk renvaskelsesprosess komme ut av tørketrommelen som et mer stuerent og mindre demagogisk parti, der det vil være mindre takhøyde for "tøff i trynet"-retorikere som Tybring-Gjedde. Frps innvandringsfiendtlighet vil neddempes og den politiske profilen bli mer pragmatisk.

Tvert imot, FrP, som har gjort spede forsøk på å bli litt mer seriøse vil komme tilbake mer populistik en tidligere, mer såret, mer splittende. De vil få på plass en norsk Fox kanal, som lever av å skape motsettninger, fiendebilder, og sinne sinne sinne. Dumme venstrefolk, dumme media, dumme utlendinger, dumme politikere. Markedet er der både mediemessig og blant velgerne. Tybring-Gjedde vil huskes som en moderat.

Det er ikke første gang FrP forsøker og bli stuerene og straffes for det, så går de tilbake til det de kan.

I det store bildet så har vi nå to store høyrepartier, og to sentrumspartier. Ett sentrumsparti kan hoppe frem og tilbake. På venstresiden har du ett parti som ikke vil komme over 30% og ett som nesten forsvinner. Trenden går helt klart mot høyresiden, med enten ett høyre /høyrepopulisme, eller høyre / sentrum.

Jeg tror at vi snart må forholde oss til den typiske VGD debatant og document.no leser som en reell maktfaktor, og FrP vil ha sin naturlige base blant disse.

Neste valg om to år, vi får se hvem som får rett Bastrup.

Kommentar #7

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Høyre er ikke lenger et tradisjonelt konservativt parti

Publisert rundt 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

I det store bildet så har vi nå to store høyrepartier, og to sentrumspartier. Ett sentrumsparti kan hoppe frem og tilbake.

Etter europeisk målestokk og med den utvikling Høyre har hatt fra Kaci Kullmann Five og utover, ser jeg ikke Høyre lenger som noe tradisjonelt konservativt høyreparti. Det er et moderatkonservativt sentrum-høyre-parti. Jeg ser det ikke som meningsfullt å plassere Høyre i en felles høyreblokk med Frp. Høyres trivsel er og har alltid vært betydelig større innover mot midten enn utover på flanken. Det er Frp som har okkupert tradisjonell høyreside i Norge og skjøvet Høyre innover mot midten. I tradisjonelle konservative saker som ekteskap, homofiles og andre minoriteters rettigheter, i synet på flerkultur etc, har Høyre opptrådt som et typisk liberalt parti. Derfor vil jeg hevde at det er de moderate og liberale krefter fra Ap til Høyre som har vunnet valget, og med flankepartiene som de store taperne.

Uansett: "Markedet" for et høyreradikalt parti er dessverre definitivt til stede i Norge. Med Frps svekkelse er dette segmentet passivisert og det er oppstått et vakuum på ytterste høyre som vil måtte fylles med noe - enten ved at Frp går enda lenger til høyre og begynner å ligne mer på Dansk Folkeparti, eller ved at vi vil se oppkomsten av et nytt høyreradikalt parti etter modell av Front Nationale, Liga Nord, EDL og Dansk Folkeparti. Jeg spår det siste, men jeg har ikke tenkt å vedde gods, ære, barn og viv på det. 

Kommentar #8

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Mer enn Utøya

Publisert rundt 10 år siden

FrP har vel ikke hatt noe godt år i det hele tatt? Birkedal-saken, Siv Jensens ryggbrudd, Fanthomas-varianten på VGTV og måten partiet ved blant annet Carl I Hangen håndterte massakren og arbeidet etterpå...

 

 

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Hvis FrP og H får nært flertall alene så vil H bli ett helt annet parti. Ikke en umulighet.

Kommentar #10

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Valgbrems Breivik

Publisert rundt 10 år siden

Det er utvilsomt at Frp slet også i juni - legger inn en gallup fra TNS og TV2 av 02.06.11

KOMMUNEVALGBAROMETER: Her er resultatet av TNS Gallup for politisk.no og TV 2, juni 2011. Høyre går mest frem og Frp mest tilbake, sammenlignet med mai.

men en behøver ikke være mye skolert for å skjønne at Frp i tillegg ble rammet av valgbremseren Breivik.

Det ble også SV, som mistet velgere trolig til AP - også det gjerne med hjelp fra Breivik.

Høyre greide å gjøre seg usynlig i de dager det var mye snakk om "høyrekstreme" og fisket nok stemmer fra tidligere Frp-velgere.

Kommentar #11

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Lav valgdeltagelse

Publisert rundt 10 år siden

4 av 10 ble hjemme i følge VG. 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2011/artikkel.php?artid=10098839

 

Kommentar #12

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

men en behøver ikke være mye skolert for å skjønne at Frp i tillegg ble rammet av valgbremseren Breivik.

Det ble også SV, som mistet velgere trolig til AP - også det gjerne med hjelp fra Breivik.

SV kan sikkert ha avgitt en del sympatistemmer til AP, men SVs slitasje har i motsetning til Frps vært langvarig og er nok mer resultat av manglende troverdighet i regjeringssamarbeidet enn av noe annet.

Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Det var interessant å oppleve Siv Jensen i Dagsnytt18 i dag, hvor hun tross alt satte skapet på plass og sa at hun tok ansvar for nederlaget. Det var på tiden! Hun har nok mer å erkjenne, men en får være romslig å innrømme henne den tid hun trenger. Hun er i den vanskeligste situasjon siden hun tok over partiet.

Når det gjelder hypotesen om at det vil bli et annet Høyre med Frp på slep er det litt for tidlig å presentere regningen overfor Høyre enda. Om to år kan kartet være helt forandret igjen. Vi vet ikke hva som skjer. Kommer det et terrorangrep med islamsk fortegn kan en annen verdensanskuelse åpne seg i kongeriket. Men også mindre begivenheter kan fort endre bildet og skape nye realiteter. Akkurat i dag ser det heller ut til at vi ser en akse Krf, V, H, Frp og da vil Frp's dominans være redusert til "dominans". Se bare på den endring som har skjedd siden forrige valg i 2009.

Til sist; TybringGjedde "tok en Hagen" ved å snakke nedsettende om Kristin Halvorsen på falrepet. Det sømmet seg ikke. Like lite som Hagens utfall mot Sponheim ved siste valg. Enten holder man kjeft, eller sier noe som oppfattes positivt. Hvis man har den type format, seffli

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Dersom jeg er sannspådd her, vil Frp forbli et parti omtrent på den størrelse det fikk ved dette valget. Men samtidig vil det åpne det politiske landskap for et enda mer høyreradikalt parti

Jeg tror du kan ha rett i dette, men jeg tviler på om det er grobunn for noe annet enn en politisk sekt til høyre for FrP.  Vi har jo allerede Demokratene, som kun har marginal oppslutning i noen få områder av landet. 

 

Kommentar #15

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Utøyaeffekten var der jo

Publisert rundt 10 år siden

Men det var bare en liten økning på en liten prosent det var snakk om. Men en økning i valgdeltagelsen var det. Så kan man jo saktens spørre seg hvorfor mange ikke gidder stemme, for det handler atter en gang om valg fra den enkeltes side.

Mulig mange ikke er klar over hvor lite som skal til for å utgjøre en forskjell i de mange kommunene vi har i dette landet. I min kommune holder det med rundt 100 stemmer for å få inn en representant i kommunestyret. Hadde de 31,2 prosent av velgerne som ikke stemte stemt på samme parti ville dette blitt et av de største partiene eller det største om det hadde vært en av de to store.

Hvorfor mange sviktet Sivs parti har jeg ikke noen formening om og jeg har vel heller ikke forstått hvorfor folk har valgt å stemme på det partiet. Men meg om det.

Kommentar #16

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Men det var bare en liten økning på en liten prosent det var snakk om. Men en økning i valgdeltagelsen var det.

Kommentator Bjørn Bøe i NRK-radio hadde muligens et poeng, da han i dag uttalte at vi jo ikke kan vite hvor lav frammøteprosenten kunne ha vært uten en mulig Utøya-effekt...

Kommentar #17

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Verden utenfor Verona

Publisert rundt 10 år siden

En takk til Ekeland Bastrup for fine innlegg. Det nytenkende aspektet i hans innlegg er at FRP kan bli et forsiktig moderat parti og at et nytt mere høyreradikalt parti kan oppstå.

  En har jo alltid i slike debatter i Norge ofte gjort oppmerksom på utviklingen i Sverige og andre naboland, da disse har ligget noen år FORAN norske tilstander. Det var utrolig mye skrik og hyl da Sverigedemokratene tok seg inn i Riksdagen med rundt 340 000 stemmer ved siste valg.

  Nå ser man imidlertid at de utålmodige og aggressive er forbannet på det partiet fordi det ikke blåser ut mye rebell-energi i Riksdagen, men jobber med å te se sivilisert og dannet og vil forandre partiprogrammet fra 2005. Der sto det saker om "nasjonalisme" som partiledelsen vil forandre til "sosialkonservativt".

  Dette har fått fart i alternative bevegelser til høyre for Sverigedemokratene som nå i øyeblikket ser ut til å samle seg om Svenskernas Parti som er "nasjonalistisk."  Det er altfor tidlig å trekke noen drastiske tankekonklusjoner av det jeg her sier, men slike tendenser gjør seg også gjeldende i Tyskland.

  Det jeg mener er en stor svakhet ved debatten om norsk politikks utvikling som Ekeland Bastrup på utmerket vis har dratt igang, er det trange Vangsgutaneperspektivet som preger manges tenkning. Globalistivrerne har selvsagt  et viktig poeng når de snakker om den "globale landsbyen" for ingen folkestamme kan idag gå upåvirket av det som skjer i naboland,Europa og verden forøvrig. Info og nyheter - om enn aldri så selektive og silte av vår politisk korrekte presse - påvirker tankeretningene.

  Neste større valg kommer høsten 2013. Det kan vise seg å være en helt annen epoke enn høsten 2011. Innen den tid vil det høyst sannsynlig komme til en storkrig i Midtøsten som igjen kan være inngang til en tredje verdenskrig? Bare naive folk kan se bort fra det.

  Det er heller ikke utenkelig at den lav-intensitets rase,religion og klassekrig som hersker i europeiske metropoler,har slått ut i regelrett åpen borgerkrig.

  Jeg har lyst til å minne om at det tyske nazipartiet var relativt beskjedent helt fram til det økonomiske sammenbruddet i 1929 og i 1933 gjorde de brakvalg som førte dem fram til makten på helt legal parlamentarisk måte.

  Norskingene har etter mitt skjønn et alvorlig problem,en akilleshæl. De forveksler situasjonen i denne styrtrike stein og oljerøysa med situasjonen der ute i den store verden.De forstår ofte  ikke at det er de store hendelsene i verdensmålestokk som idag dikterer småstatenes skjebne.

  Derfor har jeg en slik kjærlighet til en setning i Shakespeares Kjøpmannen i Venedig hvor det sies: "There is a world outside Venice."

     janhaarstad@hotmail.com

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

MidtØsten styres i stor grad - dessverre - av vrangforestillingen om at vesten enda utnytter området. Det var mer sant i myten tidligere, men nå er det for lengst gått over. I en kultur hvor det er god oppdragelse å huske og minne hverandre på uretten begått mot ens familie syv generasjoner tilbake i tid, er det en myte som dør langsomt.

Virkeligheten i dag er at MidtØsten har alle muligheter til å stå opp for seg selv, ordne sin egen fremtid og skape seg det liv de ønsker. Her er vi ved det sentrale. De må våge å kaste av seg det åk deres egne makthavere legger på dem, slik som makthavernes egennytte av å skyve islam foran seg, tett fulgt av sikkerhetsstyrker og militært personell. Noen steder, som i Iran, Syria og Algerie er det nødvendig med sterke opprør som en renselse av nasjonene. SaudiArabia bør snart begynne å røre kraftigere på seg også så det kan komme omveltninger også der. Status quo er ingen opsjon der hvor makthaverne undertrykker så grovt alt og alle som i MidtØsten.

Men verdenskrig? Ikke hvis vestmaktene får det som de vil. Det er ikke i vår interesse å krige med bakkestyrker og bomber. Vi kommer med fred! Men vi er blitt møtt med en knyttet neve. Vesten har all verdens grunn til å frykte angrep fra regionen, men vi vil aldri angripe først. Hvis vesten oppdager at dette går mot krig er det ingen som vil kjempe hardere for å unngå mer krig enn vesten. Løsningen må komme innenfra. De må finne den opp selv. En reformasjon, en politisk reformasjon, avvisning av salafister. Ja selve tanken på å leve i fred med sin nabo er en revolusjon i seg selv siden dette ikke bare handler om umma og ensretting, men om å tåle de gærningene som lever i nabobygden. Bare det er en utfordring.

Vesten er blitt misbrukt som skremmebilde en gang for mye. Ulogisk, for det er hit de flykter når de trenger asyl. Ikke Afrika, India eller Kina.

Kommentar #19

Bernt Torvild Oftestad

128 innlegg  159 kommentarer

Utøya og demokratiet

Publisert rundt 10 år siden

Det er avgjort på sin plass å spørre: Hvor ble det av Utøya-effekten? Bortimot 40% av velgerne deltok ikke ved det siste valg. Hvorvidt det er Frp-ere som først og fremst holdt seg borte, vet vi faktisk ikke. Bildet er trolig ikke så entydig. Men først bør man vel avklare ut fra den nære historien etter 22.7 hva som er det politisk effektfulle ved "Utøya". 

For det første sto man overfor et formidabelt folkelig oppbud - et sterkt uttrykk for enhet og samling. Dette ble bl.a. interpretert som en samling om demokratiske verdier og vårt demokratiske system. Opinionsdannere pekte fremover i tiden og oppfordret innstendig til å la denne verdimobilisering manifesteres i en rekordoppslutning om kommunevalget. Når det ikke skjedde, kan man reise i det minste to spørsmål: Hva var det "folket" samlet seg om? Var det politiske ved samlingen så signifikant som man trodde?  I hvert fall må store grupper ikke ha sett det politiske poeng ved det de var med på. Det er ganske fantastisk når man tenker på alt som ble sagt under ukene etter 22.7 om demokratiet, at nesten 40% av velgerne svikter sin  demokratiske borgerplkt mindre enn to måneder senere. 

Trolig var det mange som ikke delte den politiske tolkning som makteliten gjorde gjeldende. De var der av andre grunner - medfølelse eller andre emosjoner. Her må det tillegg skytes inn at det var adskillige som i det hele ikke deltok. De satt med motforestillinger som de av naturlige grunner ikke kom fram med. På den bakgrunn må man spørre om det store nasjonale oppbudd vel var folkelig forankret, men samtidig ble dramatisk stimulert av makteliten ikke minst i massemedia. Den store forventing man hadde til en samling på linje med den okkupasjonen skapte, hvilte med andre ord på et høyst usikkert grunnlag, et til dels kunstig grunnlag, som ikke var et bærekraftig underlag for de mange store ord og forventninger. Kommunevalget  viste med andre ord en diskrepans mellom maktelitens tolkning og de politisk-kulturelle realiteter. Det betyr ikke at Utøya-effekten uteble, men den slo kanskje inn på andre måter.

Utøya-effekten besto også i en utbredt tendens til å innsnevre det frihetlige demokrati. De døde var ikke en gang kommet i graven, før de inngikk i politisk argumentasjon til begrensning av ytringsfriheten. Senere ble en slik begrensning foreslått av velkjente og velrenommerte professorer. Andre benyttet anledningen til å stigmatisere enhver som det siste tiår hadde påpekt vansker ved integrering av islam. Dette er en viktrig effekt, fordi det kan virke som slagordet: "mer demokrati", i sist instans vil kunne bety "mindre demokrati." Hvorvidt og eventuelt hvordan dette slo inn ved kommunevalget, er ikke lett å si. Men det ble tydeligvis slik at islam, innvandring og beslektede temaer ble vanskelig å løfte frem i valgkampen. Frp kan ha blitt rammet av dette. For noen er det positivt. Men uansett reiser det spørsmålet om ytringsfrihetens vilkår, som ikke er uviktig i et liberalt demokrati. Bidro 22.7 til utvikling av et mer totalitært demokrati?

Kommentar #20

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Nå ble ikke oppslutningen om valget så verst sammenlignet med tidligere kommunevalg, etter som jeg husker rapportene valgnatten. Var det noen som sa det nest beste valg på 20 år? Jeg er ikke helt sikker.

Dette til tross er det begredelig at ikke mer enn knapt 60% deltok. Oftestad har rett i sin bekymring, og likeledes konklusjonen om at rent foreløbig kan det se ut som det ble mindre demokrati. Når valgforskerne får gjort sitt etterarbeide får vi forhåpentligvis en god forklaring. Var det korrelasjon mellom de som gikk i rosetog og de som stemte? Eller ligger korrelasjonen hos de som ble sittende hjemme? Trender som har vart en stund indikerer at det ikke var noen Utøya-effekt av trendene manifesterte seg ved at folk samlet seg om de to hovedpartiene i år. I den sammenhengen er det mer oppløftende å se at angrepet ikke ga noen ekstragevinst for AP slik som det kunne se ut til å begynne med. Til sist fungerte demokratiet rasjonelt og som man bør forvente. Det er alltid faremomenter ved at spesielle emosjonelle hendelser kan påvirke, og det er bra det landet der det gjorde.

Kommentar #21

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Undersøkelser fra Europa

Publisert rundt 10 år siden

Denne trådelt virker todelt. En del om Utøyas effekt på valget og en om ulike nasjonalistiske varianter i Norge og Europa øvrig. Til den siste delen kan jeg nevne at det har vært en del undersøkelser nylig i forhold til europeeres holdninger til islam og innvandring. 

Flere ting kan nevnes, som at PEW Research viser at en del oppfatninger er speilet mellom vestlige og muslimske land (spesielt dette med synet på den respektive andre som voldelig).

Noe annet som også må fremheves er at det nesten annenhver tysker og franskmann vil legge sterke begrensinger på utøvelsen av islam. (I følge en undersøkelse fra universitetet i Münster, side 10 i vedlagt link). Til dette kan føyes til avsteminger om minareter i Sveits og en del andre politiske saker de siste årene.

Spørsmålet jeg stiller meg er: Hvor mye av dette er motivert av et ønske om å begrense en del aspekter ved islamsk tradisjon (f.eks. sharia) og hvor mye skyldes regelrett nag?

http://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2010/12_2010/studie_wahrnehmung_und_akzeptanz_religioeser_vielfalt.pdf

Kommentar #22

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Effekten kan sitte i .... lenge

Publisert rundt 10 år siden

Legger inn en snutt fra Ground Zero der den ellers smilende Paul Simon preget fremfører "The sound of silence" for tilhørere som og er .... preget .... 10 år etter..11.09.11

http://www.youtube.com/watch?v=3np0DMxXKzM&feature=topvideos_music

Det er flere som sier at de gjenkjenner følelser og reaksjoner fra 11.09 i det som skjedde 22.07 - og - for egen del kan jeg istemme det.

Trolig - vil særlig Utøya sitte i oss også i 2121 - så - effekten - også politisk - er kanskje kommet for å bli sittende der?

Kommentar #23

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Forbløffende!

Publisert rundt 10 år siden

Oftestads resonementer er i forbløffende overensstemmelse med hva jeg selv har tenkt. Men jeg tviler på at samfunnsforskernes telefonintervjuer og spørreskjemaer kan gi noe sannferdig svar på de problemstillinger Oftestad reiser.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere