Rune Staven

402

Tåler mann sannheten ?

Publisert: 6. sep 2011

Hei

 

Jeg syntes dette var intrisant.

Ole Hallesbys radiotale fra 1953 som Norge IKKE tålte å høre!

 over 50 år siden Talte Ole Hallesby ut til folket og det falt ikke i god jord. De tålte rett og slett ikke en slik forkynnelse, en slik skremsels propaganda.

Ole Hallesby oppfordrer oss gjennom denne teksten, – oss mennesker til å omvende oss, – hvor han også klart proklamerer den Sannheten, – at den som står Nåden imot, – går FORTAPT! Ja, – resultatet den gang i 1953, – ble et veldig BRÅK. Og et bevis på at den Liberale teologien IKKE var død.

I avisene ble han både HÅNET og UTSKJELT. Men for Ole H var talerstolen en krigsskueplass. Når Han forkynte, – var han på Slagmarken, – og det for å redde mennesker, – fra den EVIGE Fortapelsen.  Så Ole Hallesby var i sin tid og tjeneste ofte svært Lynskarp, – Tuktende streng som stivt ubøyelig i sin forkynnelse.

I dag er det ingen som taler et slikt språk verken i menighetetene eller ute blant folk. Hva er man redd for? Tåler man ikke å høre sannheten. Helvete er ikke ofte brukt i forkynnelse, til å vise menneskene hva som skjer hvis man ikke vender om i fra sin synd. Jesus var blant de som brukte ordet helvete i sitt budskap.

I dag er det også skremsels propaganda ved å bruke ordet helvete til deg som ikke omvender deg. men stopp litt er dette skremsels propaganda, hva tilater vi våre barn ? spille på nett som det å drepe?, se på tv vold som ikke engner seg for barn. er ikke det skremmende for deres sinn i lengden. men mange tåler ikke å høre sannheten.

En menighet i usa hadde over 2000 medlemmer, Gud talte til pastoren at han skulle forkynde om omvendelse i fra de skjulte syndene i deres liv, det gikk ikke lang tid før de bare var ca 200 medlemmer igjen, Hva skjedde, jo de likte ikke det de hørte, og fant seg en nye menigheter, som ga dem det de ville høre. så vær våken. ikke sov bort din tid da vil man risikere å havne i helvete. er det skremsels propaganda heller en sannhet?

 

 

 

Radiotalen som Norge ikke tålte… av Ole Hallesby

“Og det skjedde mens de vandret på veien da sa en til ham: “Jeg vil følge deg hvorhen du går” Og Jesus sa til ham: “Revene har huler og himmelens fugler reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sin hode til” Han sa til en annen: “Følg meg”, men han sa: Herre gi meg først lov til å gå bort å begrave min far. Men Han sa til ham: “La de døde begrave sine døde, men gå du avsted å forkynn Guds rike”. Også en annen sa: “Jeg vil følge Deg, Herre. Men gi meg først lov til å si farvel til dem der hjemme”. Men Jesus sa til ham: “Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike”. (Luk 9, 57-62). Det er ikke meget vi hører om disse tre.

Vi får ikke engang høre deres navn. Heller ikke hvordan det gikk med dem. Men vi skal treffe dem igjen en gang for Den Hvite Trone. Og enten de ble frelst eller gikk fortapt, så skal vi få se at det viktigste blad i deres livs historie ble skrevet den dag. For da møtte de Jesus. “Mens de gikk på veien”, står det. Et uforglemmelig stykke vei. Og en uforglemmelig vandring i samtale med Jesus. Mange ønsket at de hadde levd den gang. For de mener at da hadde det vært lettere å bli en kristen. Det ønsket tror jeg ikke er vel betenkt. Det var sikkert vanskeligere å gi seg i Jesu følge den gang enn det er i dag.

Og det er ingen vanskelighet å treffe Jesus nå. Han kommer mens vi går på veien å begynner å tale med oss. Vi bad han ikke om noen samtale, men Han kom likevel. Jeg er glad ved å tenke på at det ikke finnes en av mine tilhørere som ikke Jesus har hatt i tale. Hvordan kan jeg vite det? Det vet jeg fra Bibelen. Der ser jeg hvor stor og god Gud er. Han har påtatt seg å sørge for at ikke en av oss kommer i den evige fortapelse uten at Han har talt ut med oss.

Og det så tydelig at vi vet hvem som taler med oss og hva Han vil. Min kjære uomvendte tilhører. Du har opplevd meget mere med Gud enn du har fortalt til noe menneske. Du har opplevd merkelige stunder kanskje midt i din daglige mas og jag, hellige stunder. Du hadde ikke ønsket dem, men du kunne ikke hindre dem. Det var Gud som rørte ved din tankeløse og lettsindige sjel. Og da var det som skjell falt fra dine øyne. Du så hele ditt liv i en helt ny belysning. Det var nederlag og svikt hele veien. Og du kjente det som om grunnen sank under dine føtter og det kom over deg en brennende lengsel. Etter hva? Jeg vet det. Du lengtet ganske enkelt etter Gud, etter å legge ditt tette hode og dtt syke hjerte inn til Gud. Han som har skapt deg, og forløst deg og kaldt deg og fulgt deg.

Da så du det så tindrende klart, så ikke noe menneske behøvde å si deg det: Jeg får det aldri godt, før jeg får det godt med Gud. Men da så du en ting til like så tindrende klart: Jeg får det aldri godt med Gud før jeg får gjort opp med Gud. De tre vi leste om i teksten, det er flere trekk i fortellingen som viser at de var godhjertede og snille, men tilbøyelige til å vike unna. De hadde gode forsetter og planer, men valget var de redde for, særlig å velge straks. Jeg taler sikkert til mange i kveld som vet de er uomvendt. Du vet at om du stupte død ned på golvet i dette øyeblikk, så stupte du like i helvete.

Du vet at du ikke kan og ikke vil dø slik som du er nå. Du må bli omvendt innen du dør, men du vil ikke omvende deg nå. Vet du at også Satan preker omvendelse? Ja, han preker ofte med tekst fra Bibelen. Da han fristet Jesus i ørkenen, begynte han med å si: Det står skrevet. Og så siterte han et helt vers fra Det gamle testamentet. Når han preker omvendelse, sier han: Det står skrevet at du må omvende deg, ellers kommer du i helvete. Men – sier han – det haster jo ikke slik som predikantene alltid forteller. Dette er sikkert Satans fineste list.

Han får menneskene til å tro at de vil omvende seg – siden. Det gir dem mot til å leve uomvendt. Hvordan kan du som er uomvendt legge deg rolig å sove om kvelden. Du som ikke vet om du våkner i din seng om morgenen eller i helvete? Jo, ganske liketil: Fordi du vil omvende deg siden. Kunne du spørre dem som nå er i den evige fortapelse om de ikke hadde villet omvende, tenker jeg de fleste ville svare: Jo, det vil vi. Men hvorfor gikk dere da fortapt? Vi ville aldri omvende oss nå, men siden. Hør nå hvordan Jesus preker omvendelse.

Det er det denne tekst sier tydeligere enn de fleste andre. Jesus sa til dem begge: – Følg meg. Og begge svarte ja. Men begge to føyer til: – la meg først – altså siden. Nei, sa Jesus, ikke siden, men nå. Synes du at Jesus var hard mot disse? Den ene ba om å få si farvel til dem hjemme, og den andre ba om å få gå hjem å begrave sin far. Ja, du kan godt si at Jesus var hard. Kjærligheten er hard, når den ser at den elskede er i dødsfare uten selv å ane det. Jesus så at for disse to gjaldt det nå eller aldri. Og da forlangte Han en avgjørelse på flekken.

I kveld står jeg her i Kristi sted. Du synes det er dristig tale. Ja, jeg ville aldri våge å si det hvis det ikke sto i Bibelen: Vi er sendebud i Kristi sted. Og nå skulle jeg be deg i Kristi sted omvend deg nå der hvor du sitter. Ja, sier du, Men det kan vel ikke gå så fort og så lettvint? Til det vil jeg svare med et bilde. Sett at du ble alvorlig syk i natt. Du fikk fatt i lege. Han sa at det var akutt blindtarm og at du måtte opereres øyeblikkelig. Nei, sa du, jeg vil ikke opereres. Da dør du sa legen. For sprekker den blindtarmen, så forgifter du bukhinnen, og så dør du.

Javel så ville du opereres. Da du så kom på sykehuset, hva tror du så overlegen spurte deg om? Om du forstod deg på blindtarm? Ikke et ord. Om du forsto deg på operasjon? Ikke et ord. Han ville vite bare en eneste ting: Om du ville bli operert eller ikke. Og ville du opereres. så var det han som skulle operere. Jeg skal si deg hvor mye du har med denne operasjonen å gjøre: Du ligger på operasjonsbordet som et levende lik. Man bedøver deg så grundig at du ikke vet eller føler noen ting. Og for å være helt sikker på at du ikke skal gripe inn i operasjonen, binder han hendene og føttene på deg. Det er han som opererer, du blir operert. Her ser jeg som i et lynglimt hvordan det går til å bli frelst. Det er Jesus, sjelens lege som frelser deg. Han behøver ingen hjelp av deg.

Men du må avgjøre om du vil, om du vil bli operert. Vet du at det er noe Gud ikke kan gjøre for deg? Han kunne bli menneske for din skyld, Han kunne lide for deg, og Han kunne dø for deg, men Han kan ikke velge for deg. Det må du gjøre selv. Men merk: Det er ikke ditt valg som omvender deg, like så lite som det på sykehuset er ditt valg som opererer deg. Det er overlegen som opererer, men han må ha ditt ja. Det er Frelseren som frelser deg.

Fra det øyeblikk du legger deg i den store leges hender er du allerede frelst. For å bli frelst behøver du nemlig bare å være en synder som ingen synd vil skjule, men gå til Jesus med all din skyld og skam. Idet øyeblikk du gir Ham ditt ja, gjør Han underet med deg. Da gir han deg del i sin fullbrakte frelse. Han breder syndenes forlatelse utover deg og hele din fortid. Så gir Han deg det du sa såre lengter etter, Han gir deg fred. Fred med Gud og fred med din samvittighet, fred i livet og fred i døden. Og så gir Han deg et nytt sinn som vil angre og bekjenne alt det du vet er synd og som vil kjempe mot alle dine kjære skjødesynder.

Her er et særlig ord til deg som sitter med en spesiell blodrød synd du engang begikk, og som synes å stenge enhver vei til Gud for deg. Hør Guds eget ord: “Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all synd”. Min viljesvekkede og ubesluttsomme tilhører. Nå har du tenkt og grublet og lengtet lenge nok etter Gud. Nå må du handle. Gi deg nå Gud i vold og ta oppgjøret med Ham i dag. Og ta så i morgen oppgjøret med dine venner. Si dem at dine synder er blitt deg så uutholdelig at du ikke kan leve uten Guds uforskylldte nåde.”

AMEN

 

 

mvh

Rune

 

Kommentar #1

Selma Pålsdotter

0 innlegg  87 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Ok.

Kommentar #2

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

der du ønsker

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

. så vær våken. ikke sov bort din tid da vil

å være?

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Hei

 

Alt handler om valg i livet. ingen slipper unna de dårlige valg man gjør her i livet. verken  du heller jeg. Så hvor man ønsker å være, eller ikke være ? får bli opptil vær enkelt menneske. mitt valg er enkelt.hva ditt øre liker å høre. eller hva ditt hjerte vil mota vil tiden vise. en dåre forstår Guds visdom.å være en uforstandig kan koste livet. Johannes roper i øde marken ord ble skrevet og en engel viste seg på Himmelen i stavanger i 1916 omvend eder for jesus kommer snart. så det med å omvende seg i fra synden er en befrielse.nytt liv i Kristus

 

 

Guds fred

 

mvh

Rune

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ødemarken

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Johannes roper i øde marken

Jeg trodde de aller fleste som tror på ham mener at han alt har vært her og dratt? Skulle han ikke komme tilbake for å hente de døde? - Mon tro om jeg finner troen på jorden når menneskesønnen kommer? Ja, da er der vel en ødemark?

Kommentar #5

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

og du

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Alt handler om valg i livet. ingen slipper unna de dårlige

velger dødsguden din.ditt problem.jeg velger livet

Kommentar #6

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg trodde de aller fleste som tror på ham mener at han alt har vært her og dratt? Skulle han ikke komme tilbake for å hente de døde? - Mon tro om jeg finner troen på jorden når menneskesønnen kommer? Ja, da er der vel en ødemark

Hei

 

Hva tror du kjell? skulle Han komme igjen og hente de døde? Oljen er jo der når Han kommer igjen for å hente de som er klar. ødemarken ilustrerer  det som er tørt i vårt liv. mange er på ørken vandring i sitt liv det samme var jeg i 18 år. til livets vann ga meg et nytt liv, en nyfødt jeg ble i troen på Kristus, den ene og den sanne vei til Gud.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #7

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

karma

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Alt handler om valg i livet. ingen slipper unna de dårlige

det vet jeg.vi buddhister kaller dette karma.du høster hva du sår.hva sår du her?virvelvinden?

Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Å se i rett tid, Å høre i rett tid.

Publisert over 10 år siden

Hei

 

Da er jeg redd for at du vil miste det Robert. for din sannhet vil ikke føre fram til det evige. din frykt for livet vil ikke være kjærlighet.men tomhet.En evig søk etter det som gir deg den fred ditt hjerte hungrer etter. er det bare en som kan gi deg.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #9

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Man(n) velger sitt eget helvete

Publisert over 10 år siden

Velger man de monoteistiske religioner, er faren større for å havne i maktmenneskers og den angivelig "levende Guds klør" enn hvis man velger en annen vei. Ser jeg.

At du snakker ut fra Hallesby som grunnlag for din egen helvetestro, sier kun noe om hvor du selv er redd for å havne, og ingenting om hvor andre måtte begi seg.

Jeg skjønner at det er vanskelig å innse at dette er din subjektive tro. Det er likevel viktig.

Viktig både for deg selv og andre.

Et menneske som er tro mot seg selv og GUD, skremmer, refser og fordømmer ikke andre mennesker.

Kommentar #10

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Pak?

Publisert over 10 år siden

Hvordan vet du hva Robert hungrer etter? ;)

Kommentar #11

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Velger man de monoteistiske religioner, er faren større for å havne i maktmenneskers og den angivelig "levende Guds klør" enn hvis man velger en annen vei. Ser jeg.

At du snakker ut fra Hallesby som grunnlag for din egen helvetestro, sier kun noe om hvor du selv er redd for å havne, og ingenting om hvor andre måtte begi seg.

Jeg skjønner at det er vanskelig å innse at dette er din subjektive tro. Det er likevel viktig.

Viktig både for deg selv og andre.

Et menneske som er tro mot seg selv og GUD, skremmer, refser og fordømmer ikke andre mennesker.

Hei

 

Er Helvete noe Jesus sa for å skremme? eller sa Han det for at vi skulle lytte? Jeg tror Helvete har et annet utrykk. Det er det samme som å leve uten Guds kjærlighet, det er helvete. Jeg forkynner det som er i Guds ord. Det å vende om i fra synden er noe Gud har latt oss velge av fri vilje.Du vil høre om helvete, men det finnes i det høyeste grad, og det skremmer ikke meg.Jeg har motatt freden i mitt hjerte.

Jeg har ingen vanskeligheter med å se det du ønsker å se, eller det du ønsker høre.Du tror kansje ikke på helvete? da tror du heller ikke på Guds ord. gud skremme ikke , men Han er både streng og God det stå i Guds ord, Han refser de ulydige slik en far gjør mot sine barn, slik forstår vi at vi er høyt elsket av vår far i himmelen.

 

Guds fred

 

 

mvh

Rune

Kommentar #12

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan vet du hva Robert hungrer etter? ;)

Hei

 

Alle mennesker leter etter noe, Mange prøver mange ting, før de oppdager den fred Jesus kan gi våre hjerter. en hunger som aldri blir tilfredsstilt BLIR RASLØS PÅ  SIN JAKT ETTER FREDEN.. slik er det med mnesker som stadig går sultne og på jakt etter mat, de blir aldri mette. Livets brød kan du bare mota ved jesus Kristus. den ene og den sanne vei til frihet. Så derfor tror jeg at alle har en hunger i sitt liv.

 

 

MVH

RUNE

Kommentar #13

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

vi er gift

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan vet du hva Robert hungrer etter?

eller.jeg hungrer kanskje mindre enn du gjør.jesus on a stick?buddha har fler svar enn du noensinne kan finne spørsmålene til

Kommentar #14

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Men sa han det?

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Er Helvete noe Jesus sa for å skremme? eller sa Han det for at vi skulle lytte? Jeg tror Helvete har et annet utrykk. Det er det samme som å leve uten Guds kjærlighet, det er helvete. Jeg forkynner det som er i Guds ord. Det å vende om i fra synden er noe Gud har latt oss velge av fri vilje.Du vil høre om helvete, men det finnes i det høyeste grad, og det skremmer ikke meg.Jeg har motatt freden i mitt hjerte.

Jeg har ingen vanskeligheter med å se det du ønsker å se, eller det du

Nå skal du vite at jeg ikke engang vet om Jesus har eksistert som person slik Bibelen beskriver det.

Om han virkelig har eksistert som menneske, er jeg også i tvil om han sa det han sa.

Om han sa det han sa, bør vi også være i tvil om hvordan det var ment.

 

Eller setter du sin lit til bibeltolkerne?

 

Igjen: Hvordan kan du - som individ - vite hva andre søker etter?

 

Guds ord, hva er det? For meg befinner det seg i alle fall utenfor Bibelen, Koranen og Torahen.

Kommentar #15

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Hungersnød

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Livets brød kan du bare mota ved jesus Kristus. den ene og den sanne vei til frihet. Så derfor tror jeg at alle har en hunger i sitt liv.

Det forbinder jeg med religiøs vassgraut. Ikke ta det ille opp.

Du formaner. Jeg forklarer.

Du formaner ut fra din subjektive oppfattelse. Du sier at oblaten kun kan mottas sammen med rødvinen. (Ja, jeg blir konkret. Bedre å konkretisere her.)

Ja, svært mange har sikkert en hunger i sitt liv, men den er ikke nødvendigvis din.

 

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ødemarksliv

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hva tror du kjell? skulle Han komme igjen og hente de døde? Oljen er jo

Jeg har stor tro på menneskenes utvikling når det gjelder å gjengjelde ondt med godt, det er liksom en sol som skinner om natten på et mørkt sted. (Salm.139.12)

 Ødemarken er illustrert slik som en kan se det på denne dag, Jer.44.6:Derfor flammet min harme og vrede opp og gikk ut over byene i Juda og gatene i Jerusalem, så de ble til ruiner og ørken, slik som de er det i dag.- Dette tilsvarer det som står i Åp.12.5-6:Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. 

Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i stand, og der skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte.

Kommentar #17

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Nå skal du vite at jeg ikke engang vet om Jesus har eksistert som person slik Bibelen beskriver det.

Om han virkelig har eksistert som menneske, er jeg også i tvil om han sa det han sa.

Om han sa det han sa, bør vi også være i tvil om hvordan det var ment.

Hei

 

Men jeg forstår at du har lest bibelen. I i bibelen i matteus evangeliet, markus evangeliet, og lukas, kan du lese ordrett det jesus fortalte til sine displer og til menneskene som lyttet til budskapet. No har det gått ca 2000 år og mange lyter fremdeles til en gammel bok. jesus mente hvert ord, med det han sa. Han gikk den ene og sanne vei, for deg og meg. for at vi skulle finne livet i Kristus, ved å miste vårt gamle jeg. Når man leser eller hører på Guds ord, er det mange åpenbaringer den Hellige Ånd gir meg i ordet, slik at det jeg leser blir lett og forstå. jeg er selv et vanlig individ som selv søkte etter noe i mitt liv. jeg fikk ikke ro i min sjel før jeg fant det jeg lette etter. mine opplevelse med Gud  er mang. Gud har også talt til meg noen ganger, Jeg var spille avhengi i 30 år og porno avheningi i 18 år, Det ble borte over natta, som å slå av ei lyspære. Han ga meg beskjed om min sønn på 10 år sniffet lim, og da jeg sa dette til min sønn, ble han veldig forbauset. for det var bare en til som viste om dette, han sluttet på flekken. Gud bryr seg om alle, men er vi villige til å lytte til hans kall og røst? Guds ord er sannhet. intet mer eller mindre

 

 

Guds fred

 

 

 

 

mvh

Rune

Kommentar #18

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Hei

 

Du har dine meninger og jeg mine, sånn er det bare. jeg prøver ikke å være formanende, blir bare litt ivrig) jeg elsker å snakke om Jesus tre år siden gud talte til meg på en åpen plass. etter det så ble livet mitt forandret, og jeg ønsker at alle skal få kjenne Guds kjærlighet på den måten jeg har kjent den. jeg levde som et egotisk svin, økonomisk utro, lyst løgner, jeg la vekk de gamle klærne jeg ikledde meg de nye, noe som min frue satte stor pris på. Hun kunne ikke kjenne meg igjen. trodde at dette var et skuespill. men etter et år sa Hun ingen andre enn Gud kunne gjort deg til en ny skapning,

min hunger ble tilfredsstilt amen til det. men mange søker hele sitt liv. men jeg sier det er fri vilje.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #19

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg har stor tro på menneskenes utvikling når det gjelder å gjengjelde ondt med godt, det er liksom en sol som skinner om natten på et mørkt sted. (Salm.139.12

Hei

 

 

Det e godt du har troen på menneskene,men menneskene kan ikke forandre seg uten å bli født på nytt. uten å vende seg bort i fra synden i sitt liv, Da vil den alltid henge ved dem. friheten og kjærligheten får du igjenno Guds sanne ord som avsløre vår karakter, Pottemakeren liker å forme oss slik at det blir som Faderens vilje og ikke slik som vår egoistiske karakter vil. den onde narur som ønsker å styre vårt liv slik den vil. tommhet den oss vil ønske.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #20

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Ja, slik er GUD for deg

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Men jeg forstår at du har lest bibelen. I i bibelen i matteus evangeliet, markus evangeliet, og lukas, kan du lese ordrett det jesus fortalte til sine displer og til menneskene som lyttet til budskapet. No har det gått ca 2000 år og mange lyter fremdeles til en gammel bok. jesus mente hvert ord, med det han sa. Han gikk den ene og sanne vei, for deg og meg. for at vi skulle finne livet i Kristus, ved å miste vårt gamle jeg. Når man leser eller hører på Guds ord, er det mange åpenbaringer den Hellige Ånd gir meg i ordet, slik at det jeg leser blir lett og forstå. jeg er selv et vanlig individ som selv søkte etter noe i mitt liv. jeg fikk ikke ro i min sjel før jeg fant det jeg lette etter. mine opplevelse med Gud

For meg er GUD noe helt annet.

GUD er universets alltid tilstedeværende kraft, den som nå får meg til å smile, den som når meg, håper jeg, bestandig, og som jeg likeledes når.

Om ånder og sønner og jomfruer vet jeg ingenting. Men jeg vet noe om et kjærlig smil.

 

Jeg har forståelse for at de som trenger det, virkelig trenger en eller annen konkret guddom. Men for meg er den en forførelse inn i en annen avhengighet enn den du beskriver.

Fred være med deg. Det har jeg fra Pål. :)

Kommentar #21

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

livet og den evindelige døden

Publisert over 10 år siden

En zarathustrisk vinkling på livet og døden midt oppe i all kristen og budhistisk polemikk

Zarathustrianismen fokuserer på livet og individets ansvar for å ta valg basert på et godt og informert sinn. Like viktig er konsekvensene av valgene. Zarathustrianismen fokuserer ikke på å forklare døden. Med andre ord, fokuset i troen og blant de troende er ikke å tenke på døden og å spekulere på hva som skjer etter døden, slik som oppstandelse eller reinkarnasjon. Fokuset er å forstå dette livet og at det er kontinuerlig. Livet stopper aldri å eksistere. En sjel lever evig, på samme måte som energi aldri forsvinner. Eksistensen fortsetter, den sprer seg og vil ha samme effekt slik en persons valg og energi hadde det i denne verden.

Det er vanlig for oss alle å definere livet på den måten at vi blir født og dør. Alt foran og etter er definert som før og etter død. I Zarathustras Gatha er ikke døden definert, det er fordi livet aldri ender med døden. En sjel vil alltid bli dømt for sine handlinger og vil fortsette sin eksistens. Årsaken er at livet i vår dimensjon er liv på et plan hvor mange andre åndelige plan kan eksistere. Ingen av oss vet egentlig hva som skjer etter at vår sjel har forlatt kroppen, på samme måte som vi ikke vet hvordan ånden gir oss liv når vi er født. Men vi vet at alle søker en sannhet og at vi må ta konsekvensene for våre handlinger. Vi vet også at energi aldri opphører å eksistere.

Kommentar #22

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Ødemarken er illustrert slik som en kan se det på denne dag, Jer.44.6:Derfor flammet min harme og vrede opp og gikk ut over byene i Juda og gatene i Jerusalem, så de ble til ruiner og ørken, slik som de er det i dag.- Dette tilsvarer det som står i Åp.12.5-6:Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone.

Hei

 

 Hvordan tolker du det budskapet, som er gjengitt i skriftene som du referer til?

 

 

 

 

Mvh

 

Rune

Kommentar #23

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

For meg er GUD noe helt annet.

GUD er universets

Hei

 

slik du beskriver Gud er den for mange. slik var han også for meg før jeg ble frelst. be så skal du få, let så skal du finne, og bank på så vil det bli lukket opp.ord som man kan grunde på. men fint at du er åpen og motakelig:)

 

Gud velsgne deg.

 

 

Mvh

Rune

 

 

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Menneskelig framgang

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det e godt du har troen på menneskene,men menneskene kan ikke forandre seg uten å bli født på nytt.

Nei det var det jeg og tenkte, derfor må man bare la tiden lege alle sår. 1.Kor.15.34:

 Våkn opp av rusen for alvor, og synd ikke! Noen av dere kjenner ikke Gud. Det er en skam for dere at jeg må si det.
    35 Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?» 36 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. 37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. 38 Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.
    39 Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk. 40 Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen. 41 Én glans har solen, en annen har månen og en annen igjen har stjernene. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans.
    42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. 43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. 44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.
        Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet: 45 Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. 46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. 47 Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen.

Kan du se om du er jordisk eller himmelsk? Vel - For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir. (1.Pet.1.23) - 1.Kor.15.49: På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.

Men det himmelske (å være født på ny) kommer på et senere stadie - v51; ved den siste basun (den 7. Åp.10.7, 11.15)

Kommentar #25

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Ånd uten kjød?

Publisert over 10 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Det er vanlig for oss alle å definere livet på den måten at vi blir født og dør. Alt foran og etter er definert som før og etter død.

Jeg har vel noe av den samme tilnærmingen til livet (og døden).

Men jeg klarer ikke å forstå hvorfor ånd og kjød er atskilt. Som jeg har sagt mange, mange ganger - til det kjedsommelige - hvordan kan et menneske fungere uten en hjerne?

Derimot - jeg er paradoksal - er jeg helt på det rene med at universet pulserer. At det alltid har vært, utvider seg, trekker seg sammen, utvider seg...

Svarte jeg på det du tok opp? Neppe.

Kommentar #26

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Men ikke for din gud...

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

men fint at du er åpen og motakelig:)

... sånn er det bare.

Mitt sinn og min psyke er ikke forenelig med disse monoteistiske religionene.

Men takk for gode tanker.

Kommentar #27

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Ingen av oss vet egentlig hva som skjer etter at vår sjel har forlatt kroppen, på samme måte som vi ikke vet hvordan ånden gir oss liv når vi er født. Men vi vet at alle søker en sannhet og at vi må ta konsekvensene for våre handlinger. Vi vet også at energi aldri opphører å eksistere

Hei

 

 

i følge bibelen står det at når vi dør, så vil vi sove, for det er en død for vårt telt vi bor i, og en søvn for vår sjel, til vi blir vekt opp i fra søvnen når jesus kommer for å hente hjem sine.Lasarus var død i 4 dager, jesus sier Han sover. så søvn er det vi faller i når vi dør.

Og det andre du sa er jeg enig i at vi må ta konsekvenser for våre handlinger.

 

 

 

MVH

Rune

Kommentar #28

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Hei

 

 

Min Gud:)? Du beskriver Gud så flott ved det du skrev her   (GUD er universets alltid tilstedeværende kraft, den som nå får meg til å smile, den som når meg, håper jeg, bestandig, og som jeg likeledes når.)den allmektige Gud er og var

 

 

 

 

 

mvh

Rune

Kommentar #29

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Jeg tror ikke på noen allmektig gud

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

den allmektige Gud er og var

Så ditt tillagte sitat, skrev jeg ikke.

Hvem er du?

Kommentar #30

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Som en ørken

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvordan tolker du det budskapet, som er gjengitt i skriftene som du referer til?

og slik det er beskrevet i Luk.21.20 ff: Når dere ser Jerusalem kringsatt av hærer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde.21 Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme seg ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen.22 For straffens tid er kommet, (trengselstiden) da alt som står skrevet, skal oppfylles. 23 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli stor nød i landet; vreden skal ramme dette folket. 24 De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende. –

Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger.26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»  - Dette har også ordlyden i 1930 utgaven: Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til. (Det betyr at opphevelsen av døden og dødsriket vil ta sin tid og forløsning av et Israel hvor ingen folk kan bo i Jer.9.11.) Men ved forløsningen blir det sagt hos Jes.62.4:

                      Du skal ikke lenger kalles «Den forlatte»,
                      og ditt land skal ikke mer hete «Ørken».
                      Men du skal kalles «Min kjæreste»,
                      og ditt land skal hete «Hustru».
                      For Herren skal ha deg kjær,
                      ditt land skal bli tatt til ekte.

 

Ordet fri (gjenfødt) er her oversatt med forløsning – det betyr de dødes oppstandelse og det evige liv. Vi har Guds ord på at han holder det han har lovet, og at han forteller oss hva som skal skje for at vi skal tro det når det skjer. (Joh.14.29)

 

Kommentar #31

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Støtende

Publisert over 10 år siden

jeg finner slik misjonering støtende, og merker at jeg blir relativt kvalm over trådstart. Det lukter heller ikke godt.

Jeg var ikke gamle jenta da jeg forsto at noe var galt med enkelte kristnes helvetesprekner. Det er noe sinna Onkel Skrue i slike misjonærer. Tegneserieaktige illustrajoner, ord som selv barn forstår er manipulerende... og ikke fylt med godhet heller.

Jeg styns synd på folk som sitter fast i vonde helvetesillusjoner, men om man ikke kan hjelpe dem til en mer stabil tro, er det vel ikke for mye å be om at de ikke plager andre? 

Mennesker som levde for flere hundre, nærmere 2000 år siden (husker ikke når de første skriftene ble skrevet) hadde en helt annen retorikk enn i dag. De fleste var analfabeter, og ett budskap måtte fremføres på en måte som ble hørt.

Vi ser fremdeles i dag hvordan jøder etc har ett mye mer farverikt språk enn oss. Vestlige generelt og nordmenn spesielt har en stor tendens til å ta alt så seriøst og bokstavlig. Uten evne til å se at de store ordene må leses slik vi leser reklame. En verden i sort/hvit.

For mange er det nærmest tabu å tenke at Bibelen ikke er Guds egne ord. Til tross for at vi tross alt vet at den har forfattere, mennesker av kjøtt og blod. Innspirert av Gud, men skrevet av mennesker preget av en kunnskapsløshet om jorden og universet vi i dag blir sjokkert over å møte. Preget av en kultur og ett samfunn der offentlige henrettelser og tortur var hverdagskost. Der kvinner knapt mer vært enn ett esel og slaveri en selvfølgelighet. Er det virkelig det vi ønsker å ha som ideal, det vi tror Gud har satt opp som ideal for oss? Jeg tror ikke det.

Beskrivelsen av helvete skapte neppe de følelsesreaksjonene det gjør i vesten i dag. Vi vet bedre nå, verden har gått fremover og det tror jeg Gud er fornøyd med. Vi må rette blikkene våre fremmover og oppover. Vi må se mot en bedre fremtid. De fragmentene av Bibelen der man aner den gode viljen til Gud, skal vi ta vare på etter beste evne, og beholde i hjertene våre. De delene som tydelig er preget av forfatterens samtid, og kulturelle uttrykk skal vi erkjenne er historiske dokumenter, ikke mer.

Ps! Sliter du med vonde, skremmende visjoner av helvete anbefaller jeg psykolog.

 

Kommentar #32

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Hei

 

Det siste skrev du ikke , Det la jeg til, Hvem jeg er ? Jeg er en som nettopp har våknet i fra den åndelige søvnen. en som var egoistisk i mi karakte, no ønsker jeg å dele det som Gud har gitt meg.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #33

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Støtende, ja

Publisert over 10 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

jeg finner slik misjonering støtende

Jeg tror det er her man må finne balansen mellom misjonering og diskusjon.

Jeg mener at enhver trusel om en helvetestilværelse for annerledestroende, er av det onde.

Jeg mener at det er et maktovergrep.

Og du, hvorfor "opplyse" "hedningene" om "den rette tro og fortapelse" hvis de kunne kommet seg unna "fortapelsen" uten forkynnelse?

Må være sadisme.

Kommentar #34

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Ordet fri (gjenfødt) er her oversatt med forløsning – det betyr de dødes oppstandelse og det evige liv. Vi har Guds ord på at han holder det han har lovet, og at han forteller oss hva som skal skje for at vi skal tro det når det skjer. (Joh.14.29)

Hei

mange vil ikke skjønne dette, hvordan tenker du enden vil være, utifra skriftstededene du refrerer til? og det evige liv som de kristne tror på, hva med de om ikke har tatt i mot Jesus?

 

 

mvh

Rune

Kommentar #35

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Guds egne ord

Publisert over 10 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

For mange er det nærmest tabu å tenke at Bibelen ikke er Guds egne ord.

Hele Bibelen er nok inspirert av Gud Kjersti.

Gal.1.11:For jeg kunngjør for dere, søsken: Det evangeliet jeg har forkynt, er ikke menneskeverk.

1.Tess.2.13: Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det – ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror.

Kommentar #36

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Jeg skrev det ikke.

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

den allmektige Gud er og var

Ikke tillegg meg sitater, særlig ikke klint inn i det jeg egentlig sa, om gudens allmektighet o.s.v.

Det er uansett ikke Jahve jeg snakker om!

Kommentar #37

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Beskrivelsen av helvete skapte neppe de følelsesreaksjonene det gjør i vesten i dag. Vi vet bedre nå, verden har gått fremover og det tror jeg Gud er fornøyd med. Vi må rette blikkene våre fremmover og oppover. Vi må se mot en bedre fremtid. De fragmentene av Bibelen der man aner den gode viljen til Gud, skal vi ta vare på etter beste evne, og beholde i hjertene våre. De delene som tydelig er preget av forfatterens samtid, og kulturelle uttrykk skal vi erkjenne er historiske dokumenter, ikke mer.

Ps! Sliter du med vonde, skremmende visjoner av helvete anbefaller jeg psykolog

Hei

 

 

jeg ventet på en slik reaksjon. og dette er ikke en noe nytt. mange synes det evemmelig og skremmende. men faktisk så er det jesus som flest ganger i biblen som nevner helvete. helvete er ikke en skremsels propaganda. men et valg. vi alle er kalt.men få som tar i mot. Gud elsker oss alle. og han ønsker vi skal bli bedre kjent med Ham igjennom bønn og Hans underbare ord.gud er både God og streng.Du synes at vi kan gjøre det vi ønsker i livet og så komme til himmelen, så enkelt er det ikke, det å være en kristen har sin pris. vi lever alle under press fra den onde natur. 

Jeg sliter ikke med noen skremmende ting aldri hatt det bedre enn det helvete jeg levde i og med det helvete jeg lagde for andre og i familie og omkrets, som spilleavheig i 30 år og porno avhenig i 18 år økonomisk utroskap oø løgn bedrageri. alt ble snudd opp ned den dagen Gud ga meg valg i livet. alt forsvant av avhenighet over natta, vil bare at mennesker skal våkne, for jeg bryr meg om menneskene.det gjorde jeg ikke før.man hører det man ønsker å høre

 

Gud velsigne deg

 

MVH

RUNE

Kommentar #38

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Barnslig, men...

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

mange vil ikke skjønne dette, hvordan tenker du enden vil være, utifra skriftstededene du refrerer til? og det evige liv som de kristne tror på, hva med de om ikke har tatt i mot Jesus?

Alle har tatt imot "Jesus" hvis denne ånden fins i deres hjerter.

Nå har jeg ingen tro på noe bevisst, evig liv, men hvis det fins, ønsker jeg å få møte en frisk og fin doberjente igjen.

Kommentar #39

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Du forstår rett og slett ikke, gjør du vel?

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hele Bibelen er nok inspirert av Gud Kjersti.

Gal.1.11:For jeg kunngjør for dere, søsken: Det evangeliet jeg har forkynt, er ikke menneskeverk.

1.Tess.2.13: Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det – ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror.

Det nytter ikke å komme til meg med slike sitater da jeg ikke annser Bibelen som synonym med Guds ord!

Det er en gammel uskikk å fremsitlle egne ord som tilhørende autoriteter, for at de ordene enselv skriver skal tillegges større viktighet!

Guds ord kan godt være levende for all del, men Bibelen har ikke vinger. Den er en fysisk bok!

Kommentar #40

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Forstår du dette da?

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hei

mange vil ikke skjønne dette, hvordan tenker du enden vil være, utifra skriftstededene du refrerer til? og det evige liv som de kristne tror på, hva med de om ikke har tatt i mot Jesus?

Vanskelig å forstå, men Bibelen er skrevet i billedspåk/ gåter / lignelser, som den selv forklarer gjennom sin egen tekst, ved å lete etter nøkkelord i teksten angående samme tema. Henvisninger er også bra å følge.

Jesus er en ætt. (Gal.3.16, Åp.22.16) ikke noen historisk person. Ørkenen forklarer Jerusalems ødeleggelse, og ødeleggelsene består i kampen som vi allerede kan se i dag om landrettighetene om Israel, og om hvem som er de rettmessige eiendomsfolk.* (Førstegrøden og tienden, 5.Mos.26.1- *18-19) Abraham ble lovet dette landet til odel og eie, men det skulle vise seg at han ikke skulle få landet til odel og eie før han hadde blitt barnløs. (Apg.7.5)

Han skulle måtte begi seg til et fremmed land og der leve i landflyktighet i 400 år. Det fremmede land er beskrevet som et land hvor de har et språk de ikke forstår med stammende tunger. De blir også kalt for kjempene eller kjempeætten, de har så mange folk at de blir kalt for gresshopper (7.12) I 1930 utgaven er de gjenkjent som østens barn. Her ble også jødenes konge sett av vismennene som karakteriserer ham (lederen) som en stjerne. Beskrevet under morgerødens sønn (morgenstjerne/ sol) Her utvikles vitenskap over all forstand av hva vi kan tenke oss som gjør det mulig å reise i tid/ flytte tid (2.Kong.20.11) Forskningen kalles "verket" som handler om høyere vitenskap om det å reise i tid, omskape mennesker til andre former som gjør det mulig å reise i rom og tid og reise opp døde og gjenskape dem i den samme form - himmelske vesner. Abrahams ætt kan nå få sitt land tilbake og alle mennesker opplever DHÅ gjennom oppstandelsen ved den 7. basun. - Abrahams ætt har blitt Gud igjennom å frelse døde mennesker - Jesus betyr: Gud frelser. Kampen om Israels land kalles "fiendskapet" - beskrevet hos Ef.2.13-16:

men nu, i Kristus Jesus, er I som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og nedrev gjerdets skillevegg, fiendskapet, 15 idet han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, forat han ved sig selv kunde skape de to til ett nytt menneske, idet han gjorde fred, 16 og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset, idet han på dette drepte fiendskapet. 17 Og han kom og forkynte fred for eder som var langt borte, og fred for dem som var nær ved; 18 for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd. 19 Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk, 20 I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, 21 i hvem hver bygning føies sammen og vokser til et hellig tempel i Herren, 22 i hvem også I bygges op med de andre til en Guds bolig i Ånden.

Der finnes ingen som ikke tar imot Jesus, for vi er da alle forvandlet i oppstandelsen som også har blitt en total utryddelse av synd (1.Kor.15.51 ff) døden skal ikke være mer ikke gråt ingen pine de første ting er veket bort.

Helvetslæren er et menneskelig påfunn i denne verden, men eksisterer ikke i den kommende; Heb.6.1:La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,  2 med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig dom.

Dommen kommer gjennom menneskesønnen som er Jesu motbilde i ånden, dvs Jesus er åndelig (ikke av denne verden) mens menneskesønnen er Jesus som menneske. De er en ætt og består i 72 overlevende i den siste tid (ingen kjenner dem førut) som overlever dødsriket (den siste krig på jord ) og blir istand til å vekke opp sine trosvenner (de utvalgte) som er de 144 000 (Åp.14.3-5) også beskrevet som de som halshugges og vekkes opp fra de døde og får være Kristi prester under de 1000 år i Åp.20.6. 5.10 - forklart i Åp.1.1 -6  som de 7 menigheter fra Asia.

Gud er en mennekelig utvikling i de siste dager, men er en gjentagelse fordi det samme har skjedd i en tidligere verdensalder som var til førut - Gud tar frem igjen det som allerede har skjedd , pred.1.9-11 og 3.15.

 

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Værmeldingen

Publisert over 10 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Det nytter ikke å komme til meg med slike sitater da jeg ikke annser Bibelen som synonym med Guds ord!

Da kan vi like godt diskutere været, det er like forutsigbart.

Kommentar #42

Nina Haug Johansen

0 innlegg  55 kommentarer

Hopp over dette innlegget, dere som ikke liker bibelsitater

Publisert over 10 år siden

- dette er et ord til Rune Staven (eller hvem som nå skjuler seg bak dette psevdonymet): Se i Romerbrevet kapittel 14, vers 4 (1978-oversettelsen): "Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, blir en sak mellom ham og hans herre. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe." Og vers 10: " Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, " Jeg tror du trygt kan overlate dommen til Gud. Og når jeg først tror på en allmektig Gud så har jeg ingen problemer med å la ham selv åpenbare seg for menneskene. Trenger han min innsats så sender han menneskene til meg, det har jeg opplevd konkret: Et tidligere Jehovas vitne som jeg var veldig forsiktig med å diskutere kristne spørsmål med dukket plutselig en dag opp og ba om veiledning. Så stol du på Gud, det kan anbefales:-)

Kommentar #43

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Nina Haug Johansen. Gå til den siterte teksten.

dette er et ord til Rune Staven (eller hvem som nå skjuler seg bak dette psevdonymet): Se i Romerbrevet kapittel 14, vers 4 (1978-oversettelsen): "Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, blir en sak mellom ham og hans herre. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe." Og vers 10: " Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, " Jeg tror du trygt kan overlate dommen til Gud. Og når jeg først tror på en allmektig Gud så har jeg ingen problemer med å la ham selv åpenbare seg for menneskene. Trenger han min innsats så sender han menneskene til meg, det har jeg opplevd konkret: Et tidligere Jehovas vitne som jeg var veldig forsiktig med å diskutere kristne spørsmål med dukket plutselig en dag opp og ba om veiledning. Så stol du på Gud, det kan anbefales:-)

Hei

 

Jeg er ingen dommer, og jeg kan heller ikke dømme noen. men jeg som en bror til en annen bror kan irettesette min bror hvis jeg ser han lever i synd, både en gang og to og tre ganger så vise han fra meg. Det er å bry seg om den bror eller søster som begår synd. Det eneste vi skal gjøre som bærer frukt er å elske verandre det er en av fruktene vi er blitt gitt.og de som ikke er kristne har ikke jeg noe med å dømme. men jeg kan formidle det budskap jeg tror på, og hvis man ikke tåler dette så er det deres valg hva deres hjerter reagerer på. jeg respekterer alle andres meninger og tanker om hva de mener, men det forandrer ikke mine meninger med sannheten som er Guds ord for meg. Man kan debatere om manges meninger, men hvis man ikke bryr seg om sin bror eller søster faller, og blir liggende så er vi lik de som gikk forbi han som lå i veikanten, der samaritaneren hjalp han så han fikk leget sine sår. så all forkynnelse som har med synd å gjøre er tabu, hvorfor, for det er ubehageligt for mange brødre og søstre å høre om synd da mange lever i synden med sitt nye liv hva med de ti jomfruer? Hva skjedde med fem av de alle var i utgangs punktet kristne men fem måtte stå utenfor når når Jesus kom hjem for å hente oss, Jeg har vært i denne situvasjonen der mitt hjerte var forherdet av min likegyldighet til synd, Til Gud talte til meg og ga meg valg i mitt liv, Han sa hvis du ikke slutter og spille så vil min frue gå i fra meg. jeg hadde da vært avhenige i 30¨år begynte da jeg var 12 år, og alle som har vært avheige av noe vet at det er vanskelig å bli kvitt dette, men Gud sa ikke at jeg måtte slutte Han sa hvis ikke, så valget var mitt. jeg sa jeg kan ikke slutte jeg har prøvd alt. Da sa Han jeg skal hjelpe deg, dagen etter var det som å skru av ei lyspære all lyst av spill var borte. og jeg er frimodig med det jeg taler om. og frimodigheten er viktig i denne knappe tiden vi har igjen. Gud er allmektig Og Han bruker oss til ver enkelt jeneste i vår verdag. men det viktigste at vi er lyset og saltet, og at sannheten er i våre hjerter.

 

 

Guds fred

 

 

mvh

Rune

Kommentar #44

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Vanskelig å forstå, men Bibelen er skrevet i billedspåk/ gåter / lignelser,

Hei

 

Hvilken trosmenighet tilhører du? 

 

 

 

Mvh

Rune 

Kommentar #45

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Ikke tillegg meg sitater, særlig ikke klint inn i det jeg egentlig sa

Hei

 

 

Det gjorde jeg ikke heller, var i vertfall ikke meningen det.hvis du tolket det på den måten.

 

 

Ha en fin kveld

 

 

 

mvh

Rune

Kommentar #46

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

?

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvilken trosmenighet tilhører du?

Den fremtidige.

Kommentar #47

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Hei

 

 

Du er ikke lett å lese, Er som en tåke som legger seg om fjellet. Den fremtidige, vi vet jo at en verdens rellion er på vi inn i vår tidsalder, i Usa så er det mange store kristne  menigheter som har slått seg samme med muslimene, de heter chrisslim. de er fremtidige. og vil forenes begunn av verdens fred. Ikke i forbindelse med Guds fred.

 

 

 

mvh

Rune

Kommentar #48

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tåken

Publisert over 10 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du er ikke lett å lese, Er som en tåke som legger seg om fjellet. Den fremtidige, vi vet jo at en verdens rellion er på vi inn i vår tidsalder

Jeg snakker om den neste tidsalder. Jes.44.22:Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky; vend om til meg, for jeg gjenløser deg!

 

Kommentar #49

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

det vet jeg.vi buddhister kaller dette karma.du høster hva du sår.hva sår du her?virvelvinden?

Hei

 

 

virvel vinden gjør ingen ting, Jeg formidler noe i hjertet, til de som vil ta i mot ordet, de som vil høre hører de som vil  se ser. ingen tvang.alt handler om valg, slik du valgte budda.jeg respekterer deg for det om du har en annen tro. Jeg kan ikke overbevise noen med det jeg formidler, jeg kan så noe frø inn i hjerte så kommer noen og vanner, så høstes det inn. Gud har kontroll på alt levende. mist ikke motet.

 

 

 

Mvh

rune

Kommentar #50

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror det er her man må finne balansen mellom misjonering og diskusjon.

Jeg mener at enhver trusel om en helvetestilværelse for annerledestroende, er av det onde.

Jeg mener at det er et maktovergrep.

Og du, hvorfor "opplyse" "hedningene" om "den rette tro og fortapelse" hvis de kunne kommet seg unna "fortapelsen" uten forkynnelse?

Må være sadisme.

Hei

 

Hva skal jeg gjøre? gjemme sannheten under et bord og håpe at den forsvinner, nei man tenner et lys og setter det der alle kan se det. jeg kan formidle kjærlighet, den kjærlighet Jesus gjorde for oss på korset, at Han gav sitt liv for vår skyld, fordi Gud elsket menneskene så høyt, at Hans sønn måtte lide for synd og sykdom.Han vil at alle skal bli frelst igjennom navnet Jesus, men Han tvinger ingen uansett hva du velger i livet så elsker Han deg. men valget ditt vil få konsekvenser for deg. Alle har fått vite hva dette betyr, så man har ingen unskyldning. dette er ingen makt overgrep. Hva skal du bekymre deg for hvis du ikke tror allikavel, sadisme er å ikke gi beskjed om at det finnes et helvete for de som ikke tror. ondskap er å ikke formidle baksiden av våre valg. for det er kun opp til oss, men du trenger ikke bekymre deg som sakt, for du tror allikavel ikke hvorfor bry deg om det jeg sier. Jeg vil ingen noen vondt med det jeg formidler, jeg er ikke et vondt menneske, jeg er et menneske som bryr seg. som ønsker at alle skal se hva Jesus gjorde på korset for oss.Han døde men sto opp, Han overvant den ondes makt alt da han sa det var fullbragt Han en evig seier vant for oss. jeg går ikke rundt dageligt og tenker på synd og helvete, jeg har fred, helvete skremmer ikke meg. og helvete er ingen ting i forhold til å leve uten Guds kjærlighet.

vi mennesker er alle kalt men få er de som hører,

 

 

Gud velsigne deg

 

 

mvh

Rune

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere