Petter Kvinlaug

190

Menneskerettighetene er en katastrofe

Publisert: 1. sep 2011

Hei

Gud ga oss de ti bud slik at vi har gode retningslinjer for hvordan vi skal leve. Han har skapt oss og vet hvordan alt fungerer. Han skapte oss med en fri vilje og vår vilje er noien ganger vrang. Vi klarer, som mennesker,  ikke å følge de ti bud fordi vi er født syndige. Derfor sendte Gud Jesus til å dø for våre synder slik at de som tror på ham kan leve i nåde og kjærlighet. Så enkelt, men allikavel så vanskelig.

Det er mange som ikke vil tro på dette. De tror rett og slett ikke på noen Gud. De kalles for ateister. De har laget sine egne bud. De kaller dem for menneskerettigheter. De går stort sett ut på at du har krav på, du har krav på og du har krav på.

Det høres jo besnærende ut men hvis du er født med en fri vilje, hvem skal da gi deg alt dette. Hvis du er født med en fri vilje, må jo alle de andre også være det og da har du jo ikke krav på noe som helst. Ellers har jo ikke alle de andre en fri vilje.

Menneskerettighetene er stor sett ting som du skal ha krav på. Det er bare en plikt, og den kommer helt i slutten. Der sies det at du skal følge Staten. Hvem er det? Det er en menneskeskapt gud som alle skal følge. Det finnes også en overhøyet stat. Den kalles FN.

Når du ser hvordan FN fungere (som jeg snakket om i en annen tråd) blir det hele aldeles galneslig.

De ti bud fungerer og er laget av ham som har skapt oss. Kontruktøren har laget bruksanvisningen!

Menneskerettighetene er brukeren som har laget en ønskeliste. Det fungerer overhodet ikke!

Mvh

Petter

Kommentar #51

Brit Tallberg

0 innlegg  12 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

uansett hva du tror på, inkl. evo teori, så er det en tro, en antagelse. Det hele dreier seg om hva som er mest troverdi og det er kun mangel på kunnskap og visdom som gjør mennesker til egenproduserte

Evolusjons teorien ble bevist da fosilet Ida(the missing link) ble funnet. DNA beviset er godkjent av vitenskapen, hvilket vanskeliggjør troen på Bibelens skapelsesberetninger. (Digresjon)

 

Kommentar #52

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Ida er atter en flause Brit, faktisk var det klart før Norge slo seg på brystet atter engang, uten å skjønne så mye. DNA og biologien beviser ikke noen ting, man antar ut i fra ett synspunkt der inne.., og tror sine egenproduserte bevis. Darwinismen er en tro, en religion uten Gud Skaperen.

Kommentar #53

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert over 10 år siden

I en tidligere tråd spurte jeg deg om du synes det er redelig å kun basere seg på ateistiske kilder når en vil orientere seg om kristendommen. Da latet du som om du ikke forstod hva jeg spurte om. Så la meg heller stille deg et annet spørsmål: Hva har du lest om evolusjonsteorien som ikke er forfattet av kristne, eller rettere: Hva har du lest skrevet av evolusjonsbiologer eller paleontologer? Jeg spør fordi du i samme tråden poengterte viktigheten av å være åpen og søkende.

Du skriver her at DNA og biologien ikke beviser noenting. Hvilke beviser ville du funnet tilstrekkelige? Noe som helst?

Jeg synes denne stadige underkjennelsen av vitenskapelige bevis er ganske underlig. Du baserer hele ditt livssyn på en 2000 år gammel skriftlig kilde som selv hevder å være Guds ord. At Bibelen selv hevder å være Guds ord er bevis godt nok. Men når det gjelder vitenskap stilles det en slik krav til bevisførsel at man like godt kunne avskaffet hele rettsvesenet.

Forstå det den som kan  B-/

Kommentar #54

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Utviklingsteorien

Publisert over 10 år siden

Jeg synes denne stadige underkjennelsen av vitenskapelige bevis er ganske underlig. Du baserer hele ditt livssyn på en 2000 år gammel skriftlig kilde som selv hevder å være Guds ord. At Bibelen selv hevder å være Guds ord er bevis godt nok. Men når det gjelder vitenskap stilles det en slik krav til bevisførsel at man like godt kunne avskaffet hele rettsvesenet.

Hva med fortielsen av vitenskalpelige bevis som peker mot utviklingsteorien? De blir plutselig ikke så viktige.

La meg ta et eksempel..... eller nei forresten. Det vil jeg heller lage en egen tråd på.

Temaet her er menneskerettigheter. Det ser fortsatt ikke ut til å ha gått inn hos de fleste at de 10 bud er lover og regler som vi må innrette oss etter for at vi skal få et godt liv. Her er både krav og lovnader. Gud sørger for alt.

Når det gjelder menneskerettighetene er det bare et uendelig krav av rettigheter. Det høres for mange fint ut men hvis alle skal stå på sin rett blir det bare kaos. Det er ikke konstruktivt, produktivt eller bærekraftig. Det vil gå adundas. Det er det som er i ferd med å skje i dag og vi i Vesten går dit på første klasse.

Ser dere ikke dette, er dere blinde? Hvordan tolker du nyhetene?

Mvh Petter

 

Kommentar #55

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder menneskerettighetene er det bare et uendelig krav av rettigheter. Det høres for mange fint ut men hvis alle skal stå på sin rett blir det bare kaos. Det er ikke konstruktivt, produktivt eller bærekraftig. Det vil gå adundas. Det er det som er i ferd med å skje i dag og vi i Vesten går dit på første klasse.

Det kunne vært interessant å vite hvilke av menneskerettighetene du synes er katastrofale. Tale-, tanke-, tro- og trykkefrihet? Retten til ikke å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, religion, rase eller etnisitet? Retten til liv og eiendom? Rettstatsprinsippene? Urbefolkningens rett til å ivareta sin kultur, religion og språk? Retten til arbeid og utdanning? Retten til et minimum av materielle goder? Retten til rent vann, mat og helsestell? Retten til politisk innflytelse gjennom organisasjoner og politiske valg? Maktfordelingsprinsippet?

Katastrofale greier gitt.

Kommentar #56

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det grunnleggende prisippet er katastrofalt

Publisert over 10 år siden
Morten Johannesen. Gå til den siterte teksten.

Katastrofale greier gitt.

Hei Morten

Alle de tankene du beskiver i ditt innlegg er gode. Hvordan skal vi få det slik?

At vi lever så bra i Norge i dag kan vi takke våre forfedre for. Drev de bare å krevet hele tiden? NEI de jobbet hardt og fulgte de 10 bud i mye større grad enn i dag.

Derfor har vi det bra nå. Vi er en forføyd generasjon som tror at vi får det vi krever. Det er slik vi er lært opp i dagens skole. Pga den rikdommen våre forfedre har gitt oss ser det ut til å være sant. Men er det det?

Jeg så da jeg gikk på gymnaset på 80-tallet at ting begynte å gå alvorlig galt. Der var det lærere som anbefalte oss i å bli medlem av "Nei til atomvåpen". Det er jo en bra tanke men det er så innigranskauen naivt. Det er like logisk som å forlange at alle skal glemme å sykle.

Man tror at ved bare å kreve ting sterkt nok blir det bra. Det gjør det aldeles ikke. Da går det bare en vei og det er nedenom og hjem.

For at ting skal gå bra må vi ha moral og ansvar. Det ligger i de 10 bud. I menneskerettighetene er det totalt fraværende.

Mvh Petter

 

Kommentar #57

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Man tror at ved bare å kreve ting sterkt nok blir det bra. Det gjør det aldeles ikke. Da går det bare en vei og det er nedenom og hjem.

At kravmentalitet er en utbredt uting kan vi være enige om. Det du har startet en diskusjon om er menneskerettighetene, og du har ikke besvart hvilke av menneskerettighetene som er urimelige eller katastrofale. Det nærmeste du kommer noe som ligner er et svar er når du skriver at du ikke finner krav om moral og ansvar i menneskerettene. Til det er det å si at menneskerettigheten i stor grad går ut på å hindre overgrep fra stater mot individer, i mindre grad for å regulere forholdet mellom individer. Kanskje du kan svare på det jeg spurte om?

Kommentar #58

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg skal prøve

Publisert over 10 år siden

Det som står i menneskerettighetene høres veldig fint ut, også for meg. Det er der folk går skoene av seg.

Hvem er garantisten for disse rettighetene?

Mvh Petter

Kommentar #59

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Et eksempel

Publisert over 10 år siden

Hvis vi fortsetter i samme ånd som menneskerettighetene.

"Alle har rett til å låne 1.000.000 i banken rentefritt, men en tibakebetalingstid som de selv bestemmer"

Det høres veldig fint ut. Det stemmer jeg for.

Men, tror du det vil virke?

Mvh Petter

Kommentar #60

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Morten Johannesen. Gå til den siterte teksten.

Men når det gjelder vitenskap stilles det en slik

Ja og derfor er ikke Ida noe bevis for noe som helst. Jo, det er ett bevis på dårskap og ikke noe annet. Jeg sa følgende:

"faktisk var det klart før Norge slo seg på brystet atter engang, uten å skjønne så mye. DNA og biologien beviser ikke noen ting, man antar ut i fra ett synspunkt der inne.., og tror sine egenproduserte bevis. Darwinismen er en tro, en religion uten Gud Skaperen."

Og alt ovenstående er korrekt, uten unntak. 

De som er Darwinisme støttende krever at Gud som vi tror på ikke skapte men de inrømmer at livet må ha kommet/ blitt tilført utenifra for at det kunne bli til her. Darwinisme er en tro, en religion for de som blindt støtter seg til den febrilsk. Det som avgjør biologiens ståsted har med synet på Genotype kontra Phenotype i perspektiv. Her må man ta en avgjørelse, vitenskapen må ta avgjøreølsen basert på at Gud ikke er og da bestemmer biologien å arbeide kun innenfor det perspektiv. Hadde de arbeidet i ett annet perspektiv med det for øyet at Gud kunne ha skapt alt som det er hadde fundamentet for enver tanke og følelse i vitenskapelig arbeid blitt omfattende annerledes men det skjer altså ikke fordi darwinismen rår prinsippielt. Darwin selv i sine undersøkelser utelukket bevisst muligheten for darwinismens fornektende retning var mulig fordi da holdt ikke teorien. Biologien åpner muligheten og har bevist den men nekte da prinsippielt å akseptere at Gud skapte. Darwin hadde om mulig snudd seg i graven, hoderystende om han hadde sett hva darwinisme er for noe.   

Dan 12,10 Mange skal bli renset og tvettet og prøvd; men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det; men de forstandige skal forstå det.

La oss forholde oss til trådens tema!

Kommentar #61

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Det som står i menneskerettighetene høres veldig fint ut, også for meg. Det er der folk går skoene av seg.

Hvem er garantisten for disse rettighetene?

Mvh Petter

Tanken er at verdens stater skal forplikte seg til å følge dem. Ingen kan garantere for at de overholdes, men via FN eller NGO-er kan man legge press på stater som bryter dem. I noen tilfeller kan FN også sanksjonere bruk av militær makt, slik vi nylig så i Libya. Man kan gjerne diskutere riktigheten av den resolusjonen, men da blir det en diskusjon om FN og ikke om menneskerettighetene.

Hvordan kan menneskerettighetene være en katastrofe når alt som står der "høres fint ut"?

Kommentar #62

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

La oss forholde oss til trådens tema!

"Ja og derfor er ikke Ida noe bevis for noe som helst." Her er vi helt enige. Ida var en pr-jippo og har veldig lite å si for vitenskapens syn på menneskets utvikling. Men et veldig fint fossil er det.

"...men de inrømmer at livet må ha kommet/ blitt tilført utenifra for at det kunne bli til her." Hvem refererer du til her?

Og ikke minst: Du holder flere innlegg hvor evolusjon er tema, men når jeg ber deg om å svare på et par relevante spørsmål, så er vi plutselig utenfor trådens tema?

Du får ha meg unnskyld, men det du skriver om søken og åpenhet og om ydmykhet versus stolthet begynner å ligne fraser og tomt snakk.

 

Kommentar #63

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Garantisten

Publisert over 10 år siden

Hei Morten

Først av alt, takk for at du holder deg til trådens tema. Vi kunne ha diskutert oss helt vekk om vi skulle diskutert FN, Libya osv, men det kan vi gjerne gjøre i en annen tråd.

Du sier:

Hvordan kan menneskerettighetene være en katastrofe når alt som står der "høres fint ut"?

Godt spørsmål, og her kommer et godt svar:)

Fordi det finnes ingen garantister for at de blir overholdt, dermed er de null verdt. Det er bare fine ord, og det er værre enn ingenting.

Jeg hadde nesten lyst til å nevne ordet "Politikk", men jeg lar det vær:)

Mvh Petter

 

Kommentar #64

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Fordi det finnes ingen garantister for at de blir overholdt, dermed er de null verdt. Det er bare fine ord, og det er værre enn ingenting.

"Menneskerettighetene er stor sett ting som du skal ha krav på. Det er bare en plikt, og den kommer helt i slutten. Der sies det at du skal følge Staten. Hvem er det? Det er en menneskeskapt gud som alle skal følge. Det finnes også en overhøyet stat. Den kalles FN.

De tror rett og slett ikke på noen Gud. De kalles for ateister. De har laget sine egne bud. De kaller dem for menneskerettigheter. De går stort sett ut på at du har krav på, du har krav på og du har krav på"

Nå har du endret på hele din problemstilling. I åpningsinnlegget ditt går det helt klart fram at det er menneskerettighetenes innhold som er problemet. Nå er plutselig innholdet helt kurant, mens problemet er at vi ikke har noen garantist for at de overholdes, og når ingen kan garantere for at de blir overholdt så er de fine ord" Hvorfor er de da så katastrofale?

 

Kommentar #65

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Morten Johannesen. Gå til den siterte teksten.

Hvem refererer du til her?

Alle vitenskapsmenn og damer som går dypt, helt inn til margen i spørsmålet om hvordan livet kunne i det hele tatt bli til.

Kommentar #66

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hei Leif og Morten

Publisert over 10 år siden

La oss fortsette på denne tråden her, jeg synes det er interessant.

Når det gjelder Evolusjon startet jeg nettopp en ny tråd om det. La oss ta den diskusjonen der.

Mvh Petter

Kommentar #67

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

#37

Publisert over 10 år siden

Jeg la merke til ditt svar til meg i #37. Jeg vil prøve å få svart på det igjen innen kort tid.

Kommentar #68

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er helt greit Magnus

Publisert over 10 år siden

Det var jeg som var for sent ute:)

Mvh Petter

Kommentar #69

Brit Tallberg

0 innlegg  12 kommentarer

Menneskerettighetene er en katastrofe

Publisert over 10 år siden

La oss fortsette på denne tråden her, jeg synes det er interessant skriver Petter.

Du bør kanskje lese "Norges lover" også - de fleste menneskerettighetene og de jødiske budene er integrert i den boken.

En liten digresjon - - - om skapelsesberettningen
Dersom jeg som kvinne kan velge mellom det å stamme fra en ape, eller bli skapt av en mannens ribbein, så velger jeg apen. 

 

Kommentar #70

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Brit Tallberg. Gå til den siterte teksten.

Dersom jeg som kvinne kan velge mellom det å stamme fra en ape, eller bli skapt av en mannens ribbein, så velger jeg apen.

Stoltheten lenge leve, selv om den er unaturlig. Husk at Adam også er skapt og ingenting uten kvinnen, sin make men lenge leve stoltheten?

Kommentar #71

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er mange som har gått glipp av noe her!!...

Publisert over 10 år siden

Ja det er det...

De 10. bud virker, fordi de inneholder plikter.

Menneskerettighetene inneholder bare rettigheter.

Så enkelt er det!

Mvh Petter

Kommentar #72

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg har aldr fått noe godt svar her!!

Publisert over 10 år siden

Kan menneskerettighetene erstatte de 10 bud. Nei, selvfølgelig ikke. Menneskerettighetene, de inneholder bare krav. Hvem skal oppfylle de. Nei , ingen derfor er det bare tull

Jeg kan ikke forstå hvordan Kjell Magne Bodevik kan forsvare de reglene. Han snakker om menneskerettigheter hele tiden og han kaller seg for en Kristen?

Hvorfor snakker han heller om de 10 bud? Det forstår jeg ikke, eller......

mvh Petter

Kommentar #73

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja, Lars Gule.....

Publisert over 10 år siden

Hvor er du? Jeg venter på deg.........

Mvh Petter

Kommentar #74

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

De ti bud handler om hvordan vi skal forholde oss til Gud og hvordan vi skal forholde oss til medmennesker. Det er både krav og lovnader. På den måten kan vi skape et samfunn som fungerer.

Menneskerettighetene er bare snakk om rettigheter. Hvem i all verden skal sørge for at du får disse rettighetene. Er det Gud, staten, FN eller Ronald Reagan? Det mangler et ledd her, gjør det ikke?

Jeg vet ikke helt hvorfor jeg gidder å diskutere med noen som nekter å forholde seg til motargumenter, men la gå.

Menneskerettighetene er ment å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra stater. Ikke for å regulere forholdet mellom enkeltmennesker eller mellom mennesket og Gud. 

Hvorfor ser du på disse som motsetninger? Fint hvis du her kan være litt konkret og peke på bestemmelser i menneskerettighetene i stedet for i de svært generelle vendingene du har brukt så langt. 

 

Kommentar #75

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Hvorfor ser du på disse som motsetninger? Fint hvis du her kan være litt konkret og peke på bestemmelser i menneskerettighetene i stedet for i de svært generelle vendingene du har brukt så langt.

Jeg har ingenting imot det som står i menneskerettighetene, Morten. Det som er problemet er at ,hvis du har en lov, må noene kunne håndheve denne. Hvis ikke, er den ikke noe verdt.

Folk snakker om menneskerettighetene som gull og glitter. Det er lett for de fleste å svelge, men de er ikke noe verdt. Det er en metaforisk katastrofe, for å si det litt tabloid.

Prinsippet er enkelt. Har du en lov, må noen kunne håndheve denne. Dette har aldri vært tilfelle med menneskerettighetene og de vil aldri heller bli, før vi får et verdesdiktatur. Det vil jeg ikke ha, men det kommer nok.....så lenge folk heier på det og det er det du, indirekte, gjør med å kjempe for menneskerettighetene

Mvh Petter

Kommentar #76

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ingenting imot det som står i menneskerettighetene, Morten. Det som er problemet er at ,hvis du har en lov, må noene kunne håndheve denne. Hvis ikke, er den ikke noe verdt.

Folk snakker om menneskerettighetene som gull og glitter. Det er lett for de fleste å svelge, men de er ikke noe verdt. Det er en metaforisk katastrofe, for å si det litt tabloid.

Prinsippet er enkelt. Har du en lov, må noen kunne håndheve denne. Dette har aldri vært tilfelle med menneskerettighetene og de vil aldri heller bli, før vi får et verdesdiktatur. Det vil jeg ikke ha, men det kommer nok.....så lenge folk heier på det og det er det du, indirekte,

 Menneskerettighetene skisserer en rekke individuelle friheter og rettigheter. FNs medlemsland rådes til å arbeide for  styrke disse. De som er tilsluttet den europeiske menneskerettighets-konvensjonen og FNs konvensjon om menneskerettigheter er forpliktet til å etterfølge disse.

Det internasjonale samfunn, enten ved FN eller (grupper av) enkeltstater kan på ulikt vi legge press på de stater som bryter disse konvensjonene. Presset kan skje i form av fordømmelse, politisk press, økonomiske sanksjoner eller i ytterste konsekvens med militærmakt.

Stater kan også klages inn for den Europeiske menneskerettighetsdomstolen og personerfor Den internasjonale straffedomstolen. Også ikke-statlige organisasjoner som Amnesty o.l. kan bidra til å legge press på stater som bryter menneskerettighetene.

Dog er det slik at makta rår i internasjonal politikk, slik at press helst utøves overfor de stater hvor stormaktene (og andre) ikke setter sine egeninteresser i fare. Slik sett er det lett å legge press på Burma og vanskelig å legge press på Kina.  

Det arbeides altså på ulikt vis for å styrke menneskerettighetene i verdens stater.

Når du skriver at jeg, fordi jeg "heier på" tros-, tanke-, ytrings-, og pressefrihet, bekjempelse av diskriminering, styrking av demokratiske rettigheter og rettstatsprinsipper, så arbeider jeg altså for opprettelsen av et verdensdiktatur?

Det er ifølge deg ingenting galt med menneskerettighetene, men problemet er at når man ikke har en overnasjonal myndighet til å straffeforfølge brudd på m.rettighetene så blir menneskerettighetene verdiløse - og det er det som gjør dem katastrofale?

Nå ble jeg veldig forvirret.

Kommentar #77

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Og endelig...

Publisert over 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Hei Magnus

Jeg beklager forsinkelsen, men nå er jeg tilbake igjen. Jeg er en typisk mann som ikke kan ha så mange tanker i hodet samtidig. Nå skal jeg konsentrere meg om dette:)

...svarer jeg?

Vel, det avhenger om en videre diskusjon er interessant for deg. Jeg har ikke vært veldig aktiv her inne de siste ukene, og denne debatten ble lagt på is da svaret uteble tidligere i høst. Men jeg kan gjerne ta opp tråden dersom det er interessant!

Mvh Magnus

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere