Annette Heyerdahl

20

Privatisering og konkurranse i omsorgstjenester? Nei takk!

Jeg synes høyre-siden slipper alt for lett unna når de lettvint får lov å si "privatisering og konkurranse gir høyere kvalitet i omsorgstjenestene". Hvor blir det av oppfølgingsspørsmålene, journalister?

Publisert: 29. aug 2011

Jeg savner at privatiseringskåte FRP- eller Høyre-representanter gir konkrete eksempler på hvordan kvaliteten blir bedre hvis private kommersielle aktører skal drive billigere enn kommuene.

Hvordan skal private sykehjem klare å gi bedre kvalitet enn kommunale - og samtidig ta ut fortjeneste? Skal de ansette færre? Skal de eldre få dårligere mat? Skal de ha mindre renhold? Færre på nattevakt? Færre ansatte med fagkompetanse? Dårligere lokaler? Dårligere utstyr? Kutte ned på fritidstilbud? Flere eldre på rommene?

Private kommersielle sykehjem, asylmottak, barnevernsinstitusjoner, barnehager eller skoler, er kynisk utnytting av dem med omsorgsbehov. Hver krone de tar i utbytte er en krone mindre til brukerne.

Kommentar #1

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

Fjas

Publisert rundt 10 år siden

Det er vel en kjent sak at på alle områder hvor staten har monopol på tjenester er kvaliteten dårlig og responsen påfallende negativ fra publikum. Jeg trenger vel neppe å liste opp eksempler. I en stor undersøkelse om hvor fornøyde foreldre var med barnehagen sin, kom de private aktørene best ut på omtrent alle punkter. Hvordan forklarer du dette med din retorikk?

Konkurranse er alltid bra for kundene. Kvaliteten går opp og prisen går ned. Statiske monopoler fører til det stikk motsatte.

Jeg sender barna mine i privat barnehage (funker helt topp), jeg sender gjerne bestemor til en privat helseleverandør, og hadde det vært mulig ville jeg selvsagt vurdert privatskole når den tid kommer.

Kommentar #2

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

Pussig

Publisert rundt 10 år siden

Ser forresten av profilen din at du er skeptisk til markedsøkonomi. Hva er det du vil ha da..planøkonomi? Det som fungerte så flott i Sovjet og Kina!

Kommentar #3

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Dette er da en sannhet med modifikasjoner...

Publisert rundt 10 år siden
Martin Tobias. Gå til den siterte teksten.

Det er vel en kjent sak at på alle områder hvor staten har monopol på tjenester er kvaliteten dårlig

Fagforbundet har tatt tak i denne saken å samlet noen rapporter:

http://www.fagforbundet.no/forsida/fagforbundetmotprivatisering/Fagforbundet%20om%20privatisering/

Jeg vil vel heller si at vi vel alle har kjent til tilfeller der staten har monopol på tjenester som man i teorien tror skal bli så meget bedre.  Ofte har situasjonen hvert slik at en uegnet enkeltperson har sittet som en propp i systemet.

Privatiseringen har vist seg å ha en rekke dårlige følger, i sosial sektor da spesielt sosial dumping. Lønningene har gått ned. Gamle ansatte har vært nødt til å godta dårligere arbeidsforhold for å få beholde jobben. Utenlandsk arbeidskraft. Ett skrekkens eksempel er vel Adecco skandalen.

http://veggavisen.origo.no/-/bulletin/show/631191_konsekvenser-av-privatisert-omsorg?ref=mst

Vinmonopolet er i mine øyne ett eksempel på et monopol som fungerer tilfredstillende. Kvalitet, kunnskap, orden etc. Fikk vi en omsorgstjeneste som leverte "varene" med samme profesjonalitet vil jeg være vel fornøyd. Dog vil jeg foretrekke at egenandelen ikke ble fullt så høy;)

Kommentar #4

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg er ikke imponert over argumentene kjersti.

For det første er Vinmonopolet kanskje det dårligste eksemplet du kan finne på et monopol som faktisk fungerer. Grunnen er ganske enkel den at kunden stort sett gjør hele jobben selv. Det er som en butikk, ikke noe byråkrati i selve butikken. Kunden kjøper det han skal ha, og kan få hjelp hvis han henvender seg. Hadde man hatt konkurranse på dette feltet hadde man fått vel så gode, og jeg vil tro bedre butikker som var enda mer fokusert og proaktive i forhold til kunden.

Det er viktig å slå fast at at jeg ikke er ute etter å ta folkene som jobber i stat eller kommune. Det er mye flotte folk der. Problemet er at vi går glipp av så mye. Et fritt marked er organisk og responderer alltid på kundens faktiske behov. Et statlig system trenger ikke å strekke seg for å betjene sine kunder. Det har ingen konkurranse og står i ingen umiddelbar fare for å miste bevilgninger. I et fritt marked må leverandør av tjenester eller produkter innfinne seg med å leve på kundens nåde, mens i forhold til staten sitter mange igjen med det motsatte inntrykket. Hvor mange ganger har man ikke hørt om folk som i årevis har kjempet mot systemet, men bare blitt sendt rundtomkring og ingenting har løst seg for dem.

Det er ikke for ingenting man sier at du må være ressurssterk i dette landet for å stå opp for og kreve dine rettigheter mot det offentlige.

En privat aktør som ikke leverer varene går på sikt konkurs om han ikke tar signalene alvorlig. Jeg kunne skrevet side opp og side ned om alt av fantastiske innovasjoner og forbedring av livsvilkår som privat sektor har gitt oss, men det er på siden av denne saken.

Du nevner at privatiseringen fører til sosial dumping og dårlige arbeidsforhold. Først av alt er det viktig å påpeke at arbeidsmiljøloven ikke gir rom for dette, og selv om det finnes useriøse aktører så betyr ikke dette at alle er slik. Alle systemer består til syvende og sist av feilbarlige mennesker, og korrupsjon og unnlatenhet er mer utbredt i offentlige systemer enn i privat sektor. Barnehagesektoren er et utmerket eksempel på hvordan private leverandører leverer vel så god og ofte bedre kvalitet til lavere pris enn de offentlige. Jeg regner med at barna våre trenger like varme hender som de eldre.

Når Jens med et dypt alvorsdrag i ansiktet forteller det norske folk at vi ikke kan tillate de fæle kommersielle aktørene å håndtere våre kjære eldre, så snakker han mot bedre vitende.

Vi gjør det allerede med barna, hvorfor da ikke også de eldre?

Og hva er det folk ikke skjønner med at enhver som starter opp en business vil tjene penger på dette? Faktisk er det slik at de aktørene i markedet som tjener penger, også er de som leverer kvalitet. Om man driver med skittent spill i det private, så vil man før eller siden gå konkurs. Og det er det vakre med det frie marked. Det er survival of the fittest, altså dem som er best egnet til å betjene sine kunder.

Jeg jobber selv i privat sektor, og det er ingen i vår bedrift som snakker om å tjene penger uten at dette er uløselig knyttet sammen med at vi skal levere kvalitet. Våre tjenester som anbefales videre. Vi har nemlig en egeninteresse av at våre tjenester faller i smak hos dem som får dem, hvis ikke vet vi at de går til våre konkurrenter.

Og dette prinsippet gjelder overalt hvor det får lov til å eksistere konkurranse. Forbrukeren er alltid vinneren.

 

 

 

 

Kommentar #5

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Forskjell på en forbruker og en pasient...

Publisert rundt 10 år siden
Martin Tobias. Gå til den siterte teksten.

Og dette prinsippet gjelder overalt hvor det får lov til å eksistere konkurranse. Forbrukeren er alltid vinneren.

Forbrukeren kan være vinneren, men en pasient er IKKE en forbruker. Jeg har ikke noe særlig tro på at private barnehager av ymse slag er bra for barna... Det er bra for foreldrene pga da finnes det barnehageplasser.

Her er det eneste jeg kan se som argument for å ha private selskaper inn i eldreomsorgen, at vi får opp antall sengeplasser. Privatisering av det vi alt har er jeg sterkt i mot.

Slipper vi det private alt for meget inn i omsorgssektoren har vi kjapt amerikanske forhold her, der rike kan kjøpe seg god alderdom, mens de fattige går for lut og kaldt vann... Slik ønsker jeg ikke å ha det i Norge.

Til opplysning, jeg jobber også i privat sektor og er fornøyd med det.

Kommentar #6

Annette Heyerdahl

20 innlegg  88 kommentarer

Markedsøkonomi eller planøkonomi? Ja takk - begge deler! :)

Publisert rundt 10 år siden
Martin Tobias. Gå til den siterte teksten.

Konkurranse er alltid bra for

Det er ikke snakk om enten markedsøkonomi eller totalitær planøkonomi. Norge er et flott eksempel på blandingsøkonomi. Markedsøknomi er helt greit når det gjelder varer og tjenester som dreier seg om å dekke sekundærbehov. Men når det gjelder tjenester som skal dekke basale primærbehov som sykehjemsplasser, barnevern eller barnehager, blir markedsøkonomien for kynisk.

Så hyggelig at du er så fornøyd med privat barnehage. Jeg er veldig fornøyd med de kommunale barnehagene som våre barn har gått i. Du viser til en undersøkelse om fornøyde brukere av private barnehager men du nevner ikke hva de er så fornøyd med som de ikke ville fått i en kommunal barnehage? Det er det jeg savner i denne debatten - hva er det konkret som er så mye bedre med private aktører? Brukerne på Adecco-sykehjemmene var også veldig fornøyde - men her var det som kjent ulovlige forhold for de ansatte. Det hjelper ikke at brukerne er fornøyd når det drives rovdrift på de ansatte.

Kommentar #7

Martin Tobias

19 innlegg  297 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Annette Heyerdahl. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke snakk om enten markedsøkonomi eller totalitær planøkonomi. Norge er et flott eksempel på blandingsøkonomi. Markedsøknomi er helt greit når det gjelder varer og tjenester som dreier seg om å dekke sekundærbehov. Men når det gjelder tjenester som skal dekke basale primærbehov som sykehjemsplasser, barnevern eller barnehager, blir markedsøkonomien for kynisk.

Hvorfor blir markedsøkonomien for kynisk? Konkurranse og mangfold er alltid bra for brukeren. Da kan han selv velge vekk de som ikke duger, og velge dem som duger. Dessuten ligger det en klar tanke om at de fleste som tar sykepleie utdanning eller andre helseyrker har et primært ønske om å hjelpe, og bryr seg om mennesker enten det er i offentlig eller privat sektor.

Du snakker om sekundærbehov. Er mat, hus, klær og strøm sekundærbehov? Argumentasjonen din er grunnløs. Du spiller mer på en frykt for det du ikke kjenner, enn rasjonell argumentasjon.

Undersøkelsen jeg nevnte var en bestllingsverk fra regjeringen, og sammenlignet offentlig barnehage med privat barnehage. Over hele fjøla kom de private best ut. Det var i den tiden da det var så mye støy fordi noen barnehager drev så effektivt at de i tillegg til å levere tjenester foreldrene var fornøyd med...hold deg fast nå..tjente penger på det de drev på med.

Så lenge Staten har en klar instruks om hvordan et sykehjem skal drives, og setter klare rammebetingelser, er det åpenbart at det vil gagne de eldre med at private aktører slipper til.

I USA og stort sett hvor enn man ser, er de beste skolene private skoler. De driver mer effektivt til lavere kostnader, de leverer kvalitet og foreldrende er desperate etter å få barna sine inn på dem. Her har du et eksempel.

http://www.youtube.com/watch?v=asd6wTlkVAk&feature=related

Et sjokkerende eksempel på at det fæle næringslivet kan levere også det du kaller primære behov.

Men alt faller ned til dette, nemlig at konkurrane og mangfold er bra. Det fører til at de beste alternativene står igjen, mens de dårlige går under. Staten har sikkert mange bra folk i sine rekker, men håpløs ineffektivitet, enormt byråkrati og stadig voksende køer er prisen vi betaler for monopoliet.

  

 

 

Kommentar #8

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Konkurranse er bra

Publisert rundt 10 år siden
Martin Tobias. Gå til den siterte teksten.

Konkurranse er alltid bra for

Helt enig Tobiassen. Det er bare å se på hva som har skjedd etter at private bygde ut barnehager.

Det er også et alvorlig problem at til tross for at vi sprøyter enorme summer inn i helsevesenet, da spesielt sykehusene, så makter ikke lederne å få orden på køene eller økonomien.

Kommentar #9

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

For fattig og rik..?

Publisert rundt 10 år siden

Vi er en liten nasjon, med få innbyggere.. og jeg tenker at vi bør kunne klare å skape et godt helse- og pleietilbud i fellesskap. Et tilbud som alle, både fattige og rike og dem midt i mellom benytter seg av. At et slikt tilbud kan ha innslag av ideelle sykehjem, burde bare være en styrke og et supplement til det offentlige tilbudet. Da forutsetter det at alle har lik reell tilgang også til plass på slike private (ikke-kommersielle) sykehjem.

Det å ha et felles tilbud som befolkning, tror jeg vil føre til at det offentlige blir gått nøyere etter i sømmene og at kommunens tilbud blir utsatt for nødvendig kritikk og korreksjon. De velstående og rike lar seg ikke by hva som helst, og det at de må benytte seg av samme sykehjem som de mindre bemidlede og fattige kan føre til forbedring av kvaliteten på tjenesten(e).

Det er samtidig ikke til å underslå at det offentlige helsetilbudet kan preges av byråkrati og dårlig utnyttelse av fellesskapets midler, og dermed et dårligere omsorgstilbud enn det andre aktører kunne tilbudt. Utfordringen for det offentlige apparatet er å ta i mot kritikk på en konstruktiv måte, og være i stand til å endre seg og vise nødvendig fleksibilitet.

Et felles tilbud for både fattig og rik er den beste garantien for at det felles offentlige tilbudet kan bli best mulig - for ALLE.

Kommentar #10

Annette Heyerdahl

20 innlegg  88 kommentarer

Pass opp for privatiseringsdogmatikere!

Publisert rundt 10 år siden
Martin Tobias. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor blir markedsøkonomien for kynisk? Konkurranse og mangfold er alltid bra for brukeren.

Hei igjen - du fortsetter med å proklamere kjent høyre-dogmatikk uten å gi konkrete eksempler. Hva er det som konkret gjør en privat barnehage bedre enn en kommunal? Hva er det som konkret gjør et privat sykehjem bedre enn et kommunalt sykehjem?

Jeg skiller skarpt mellom private ideelle aktører og private komersielle aktørere. Jeg har ingenting i mot private ideelle aktører - der kunne det gjerne vært flere, synes jeg. Men de komersielle har ingenting i omsorgstjenestene å gjøre. En komersiell aktør er kun motivert for arbeidet fordi han skal ta ut fortjeneste, og dermed kommer du ikke utenom at hver krone i fortjeneste er en krone mindre til brukeren! Her ser jeg kun kynisme.

Tror du at privatisering og konkurranseutsettning gir mindre bryåkrati? Feil. Den evinnelige konkurranseutsettingen krever masse byråkrati hver gang det er snakk om å innhente anbud. Det betyr også at arbeidsplassene blir usikre, tilbyderne tyner tidsskjemaer og antall ansatte... for å få ned prisen som igjen kan medføre at kvaliteten blir dårligere. Renholdstjenester og bussruter er eksempler på dette.

Forskjellen på primæbehov og sekundærbehov var kanskje litt vanskelig å oppfatte i mitt forrige innlegg, men poenget er at om du får dårlig service på en restuarant eller et bilverksted - så velger du et annet neste gang. Det blir helt annerledes når det er snakk om sykehjem eller barnehager. Da er det snakk om relasjoner og trygge kjente omgivelsesr.  Da er det er ikke like greit å være "kunde" å "shoppe" tjenesten i en annen barnehage måneden etter hvis man ikke er fornøyd. Dessuten forutsetter dette "valget" at det til enhver tid er masse ledige barnehageplasser og sykehjemsplasser. Derfor blir dette utopi i mine øyne.

Kommentar #11

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Litt info fra NyeMeninger.no

Publisert rundt 10 år siden
Annette Heyerdahl. Gå til den siterte teksten.

konkurranse i omsorgstjenester? Nei takk!

Søsterforumet til Verdidebatt.no heter som kjent NyeMeninger.no og drives av Dagsvavisen.  De har samme debatt gående men heldigvis uten innledere som konkluderer bastant allerede i overskriften.

Oslo kommunes eldrebyråd Sylvia Listhaug skriver at Fremtidens eldreomsorg skapes i Oslo Hun skriver bl.a.

brukerundersøkelsene viser at de private omsorgsfirmaene skårer høyere enn den kommunale hjemmetjenesten. Og det konkurreres ikke på pris, men på kvalitet og service. Ikke minst viser brukerundersøkelser at et flertall av både de som har valgt privat og de som har kommunal hjemmehjelp setter pris på at de selv kan velge.

Også i sykehjemmene har vi innført valgfrihet. 6 av byens sykehjem drives av private aktører og både bruker- og pårørendeundersøkelser, kommunale kvalitetsrevisjoner og tilsyn fra Helsetilsynet har vist at private sykehjemsdriftere leverer gode tjenester til Oslo kommune. Hvis det oppstår brudd på kontrakten, kan den oppheves, noe som gir politikerne økt kontroll med kvaliteten og innholdet i tjenesten. Denne muligheten medførte at vi hadde anledning til å si opp avtalene vi hadde med Adecco Helse.

Jeg hører med til dem som synes dette er interessant og har skrevet en kommentar om ulike utvidelser av valgmulighetene.  Her er det opplagt mye interessant å hente for mange familier.

Litt trist da at så mange fortsatt henger fast i dels at bare det offentlige kan drive bra og dels overser at stivbent offentlig drift overkjører at vi er forskjellige og har forskjellige behov.

Kommentar #12

Annette Heyerdahl

20 innlegg  88 kommentarer

Nyemeninger.no - sensur av bastante konklusjoner?

Publisert rundt 10 år siden
Eivind Bade. Gå til den siterte teksten.

Søsterforumet til Verdidebatt.no heter som kjent NyeMeninger.no og drives av Dagsvavisen.

Takk for innspill, men nå begynner jeg å bli lei av å mase om de konkrete eksemplene. Den undersøkelsen du viser til - hva er det konkret brukerne er så fornøyd med i private sykehjem som de ikke kunne fått i kommunale?

Du reklamerer for Nyemeninger. no - et medium uten bastante konklusjoner i overskriftene? Jeg tar oppfordringen og registrerer meg der til tross for at jeg kanskje ikke passer inn. Mine innlegg har stort sett bastante overskrifter. :)

Kommentar #13

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Valg av debattform

Publisert rundt 10 år siden

Du avgjør selvsagt selv hvilken rolle du vil innta i en debatt.  Jeg vil tro at du jager bort mange interesserte hvis du allerede i overskriften inntar et spesielt standpunkt.  Dette er ikke nødvendigvis riktig alltid, men gjelder nok i minst 95 % av alle debattråder.  Vil du ha stor deltakelse og mange synspunkter og en fruktbar debatt, tror jeg det er fornuftig å være litt åpen om et tema iallfall i overskriften.  Du må gjerne likefullt forfekte dine synspunkter, men kanskje heller plassere dem som en konklusjonsrekke i etterkant av en del faktaopplysninger, vurderinger m.v.  Dette er bare ment som et godt råd :-)

Når det gjelder konkrete saker i de to undersøkelsene, har jeg ikke mer info enn det som står i Listhaugs innlegg.  Men det står jo tross alt en god del der.  Jeg noterte meg iallfall at brukerne verdsetter å bli stilt overfor valgmuligheter. Jeg synes også det er et godt poeng at kommunen kan si opp en avtale med en privat leverandør hvis vedkommende ikke er god nok i forhold til det øvrige tilbud kommunen stilles overfor.  Kommunen fristilles dermed fra selve produksjonsansvaret, driftsansvaret og ansettelsesansvaret. 

Derimot blir innkjøpsfunksjonen mer vesentlig og ikke minst hvilke kontrollopplegg kommunen disponenerer.  Jeg synes nok at i Adecco saken dekket en del kommunale ledere seg bak at de måtte anta at institusjonen ble drevet forskriftsmessig.  Saken i seg selv viste at de må innarbeide sterkere kontrollrutiner.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere