robert ommundsen

80

du skal ikke ha andre guder

hvis gud er alt,hvordan kan det være andre guder?slik jeg ser det religionshistorisk var det andre guder i midtøsten da abraham kom dit.dette var ofte kvinnereligioner.da abraham inntok området ble det nok kriget,og de som ble bekjempet var taperne..

Publisert: 27. aug 2011
Kommentar #1

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

avguder

Publisert over 10 år siden

og siden seiersherrene her,jødene skriver historien blir disse kalt avguder.astarte var faktisk en mektig gudinne.anahita-kona til marduk og.hva problem hadde jøder med kvinner som guder?

Kommentar #2

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

avgud og avgud fru blom

Publisert over 10 år siden

Hei Robert, velkommen tilbake!

Jeg bekjenner meg til Ahura Mazda den vise skaper som ble åpenbart av Zarathustra.

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Hei igjen Robert. :-)

Forskjellen er teologien bak som skiller Jahve fra hedenskapen, i tillegg finner vi hver for seg forskjellige likheter fra alle hedenske trosretninger imot Gudstroen. Gudstroen har også en forklaring på hvorfor forskjellige hedenske trosretninger eksisterer.

Anu og Marduk finner vi også igjen i roms hedenskap/ Pontifeks Maximus via planetgudene. Marduk er Jupiter som stupte ned på jordens havoverflate og med det brakte liv til havet. Når Jupiter stod kom opp fra havet ble land til og han steg opp. Etter ham fulgte livet opp fra havet og jorddyren ble til. Det samme trodde man om livets opprinnelse i det religiøses (Marduk og Anu) Mesopotania for 3600 år siden da det moderne landbruk ble til. Da entes de religiøse og ateistiske om evolusjonslæren. I dette finner vi samme tro igjennom Pavedømmet og her ser vi planetguden Jupiter:

 

 

 Gud i bibelen lærer oss noe helt annet om alt hva disse står for og avguderi oppstår som ett resultat av mangel på tro.

Kommentar #4

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Publisert over 10 år siden

I came to a fork in the road. ...
"Which road do I take?" I asked God.
"Where do you want to go?" HE responded.
I answered..."I don't know"
"Then," said God, "it doesn't matter!"

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Andre guder

Publisert over 10 år siden

Hvordan bøyer man ha? Har - hadde - ville ha hatt? Får - fikk - ville ha fått? Vi må vel forstå at fremtiden tilbyr bare en gud? Gud sier jo:  ' Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud!' Han er ikke en Gud for døde, men for levende.»

Levende har jeg forstått er uforgjengeligheten - imens kan vi altså tilbe guder av stein tre, glass, jern, stål, sølv og gull - Gud bryr seg ikke med det kjødelige, Rom.8.8: De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.

Gud tilbyr seg som Gud for de levende - ikke for oss dødninger, vi er ikke verdt noe annet enn unyttige tjenere, når vi har gjort det som er pålagt oss, Luk.17.10: På samme måte med dere: Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si: 'Vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi skulle.'»

Kommentar #6

7 innlegg  815 kommentarer

Gud Faderen, Gud Sønnen, og Gud Den Hellige Ånd

Publisert over 10 år siden

Det finnes bare en reell Gud, Bibelens Gud, og det handler ikke om hvem som vant hva, jøder eller andre, det handler om hva som er sant. Sannheten er ikke relativ, den er absolutt, fordi den kommer fra kilden som ikke inneholder annet en sannhet. Den andre kilden er løgnen, og i den finnes det ikke sannhet. Det er mange måter kampen mellom sannhet og løgn kommer til utrykk. Denne artikelen viser en måte, i konfrontasjon gjennom lovsang. Dette er hentet fra min menighets menighetsblad fra årtusenskiftet, som jeg var redaktør for og forfatter er lovsangsleder Rita Dahlen.

[Joh 8;44] Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Sitat Rita Dahlen; Lovsang og tilbedelse er mektige våpen som er gitt av Gud for at vi skal  bryte ned mørket og slippe lyset fram. I 2. Krøn.  20:20-24  og Josva 6:1-20 ser vi hvordan sangere og musikere blir satt fremst i striden når viktige slag skal kjempes.  

I GT  var det en del av prestene fra Levi stamme som fikk som oppgave å tilbe Gud 24 timer i døgnet. Det var ikke snakk om beskjeden sang, men styrken og villheten beskrives med samme effekt som du får når du skal slå en spiker i veggen, men treffer din egen finger hardt i stedet og skriker ut. Med den kraften tilba de Gud 24 timer i døgnet og jeg tror vi skal tilbake dit, hvor det også fra Tønsberg lyder lovsang til Gud døgnet rundt.

Lucifer hadde som oppgave å spille og synge innfor Herren og skulle tilbe ham. Etter en stund ville han ha tilbedelsen rettet mot seg selv i stedet og ble da kastet ut av himmelen, og i dag bærer han navnet Satan. 

Når vi stiller oss innfor Gud og tilber fyller vi Lucifers plass, og det er derfor det er slik kamp om sangen og musikken. Satan gjør alt for å pervertere musikken, og vil at vi skal tilbe ulike idoler (ordet idol betyr avgud!) innom sangbransjen, i stedet for Han som har skapt oss til samfunn med seg for at vi skal ære og tilbe Ham. 

I Ef. 6:11-12 ser vi at vi har en kamp å kjempe, - ikke mot mennesker, men mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

At mørket må vike for lyset når vi tilber, fikk jeg selv være med å se på en lovsangsvandring jeg var på.  Vi vandret opp i fjellene på 3400 moh., i himmelstrøk der Jesu navn var ukjent for folkene som bodde der. Da vi kom til en slette som vi skulle bo på i seks døgn, var det som om alt av onde makter stilte opp for å gjøre livet surt for oss.  Vi var der på en årstid hvor været alltid var stabilt og fint, men da vi kom, skyet det over og ble iskaldt. 25 bønnegrupper har vært på samme sted før oss, og de hadde alltid hatt fint vær. En gang fikk en person litt magetrøbbel som var borte på en dag, og en annen vrikket foten. Det var alt av negativt fra de 25 gruppene. 

Da vi kom, ble først han som var hovedlovsangsleder så syk at han måtte legge seg. Jeg tok over og ledet lovsangen den kvelden, og jeg kjente helt klart at vi skulle bare tilbe Gud og ingenting annet. Vi fikk en sterk kveld hvor Gud talte veldig tydelig at han hadde behag i det vi gjorde og var med oss. Vi fikk også ordet “Ingen våpen som smis imot deg skal ha noen lykke”.

Da jeg gikk og la meg i teltet fikk jeg plutselig sterk feber. Jeg frøs og det kjentes som om hjertet skulle hoppe ut av halsen min når som helst. Men jeg kjente også at dette var ingen ”virkelig” sykdom, men et angrep fra Djevelen. Jeg spurte Gud hva jeg skulle gjøre, og fikk beskjed om å sette engler rundt de andre teltene og huset hvor han som var så syk lå. Jeg så bilder av leoparder som gikk og snerret rundt teltene. Det var leoparder der, men jeg tror at de jeg så var bilde på djevelens raseri for at vi var kommet. Jeg sov ikke denne natten, og på morgenen begynte stemmen å forsvinne. 

Det viste seg at halvparten av oss ble syke i løpet av natta og morgenen, og de misjonærene vi var sammen med hadde aldri opplevd maken. Vi satte oss ned for å “analysere” hva  som foregikk for å avsløre djevelen. Da kom det fram at på toppen bak oss, hadde en ond fyrste sitt feste og han likte å bli tilbedt med sang. Da vi kom og tilba andre enn ham, ble han rasende. Det forklarer hvorfor han ikke brydde seg med de bønnegruppene som hadde vært der før oss.  

Nå visste vi hva vi hadde og sloss imot, og jeg hadde bestemt meg for at uansett hvor dårlig jeg ble, så skulle jeg være med på det som skjedde.  Vi sa ut at fra nå av var det stopp, - ingen flere angrep og alle syke skulle bli friske. Vi begynte å tilbe Gud som aldri før, og kjente på kroppen at her står kampen om lyset og mørket. Ut på ettermiddagen kjente vi at noe var på gang, og ca kl 18.00 var det som å slå på en bryter. Vi kjente det ble slått en sprekk i det åndelige mørket slik at lyset fikk feste på denne toppen, og det ble gjort så grundig at det består selv etter at vi dro.  sitat slutt:

Enten er man i sannheten, eller så er man under løgnen, det er ikke noe demilitær sone i åndens verden. Sørg for at dere bruker resten av livet i sannhetens tilstand, under Jesus blod. Det er til det beste for dere og for de dere er foresatte.

Kommentar #7

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

God's in his heaven...

Publisert over 10 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

"Then," said God, "it doesn't matter!"

... all's right with the world.

 

Kommentar #8

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Enten er man i sin egen sannhet...

Publisert over 10 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Enten er man i sannheten, eller så er man under løgnen

... eller sin egen løgn.

Kommentar #9

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hva er det du sier?

Publisert over 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

og de som ble bekjempet var taperne..

De gudene som var der først ble til de andre når den nye som kom var sterkest??
Hva da om det kommer en enda sterkere, vil den ene da bli den andre som man ikke skal tilbe fordi den siste ankomne sier det?

Kommentar #10

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

du tror

Publisert over 10 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Enten er man i sannheten, eller så er man under løgnen, det er ikke noe demilitær sone i åndens verden. Sørg for at dere bruker resten av livet i sannhetens tilstand, under Jesus blod. Det er til det beste for dere og for de dere er foresatte.

og kristne tror.jeg tror dere tar feil og har lest for mye dårlig dualisme via platon og perserne.

verden er ikke delt i 2 ytterpunkter,verden er sammensatt og vakker

Kommentar #11

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

menneskeskapt

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

De gudene som var der først ble til de andre når den

siden våre gudsbegreper er menneskapt,har de fulgt menneskers ideer og politikk.derfor var jødenes gud demiourgos stor en stund.ikke nå lenger

Kommentar #12

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 10 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Sannheten er ikke relativ, den er absolutt, fordi den kommer fra kilden som ikke inneholder annet en sannhet.

Artig å høre noen si dette når de selv refererer til påstander... Så du mener at påstandene i bibelen er sannheten? På hvilket grunnlag hevder du dette? Hvordan VET du at påstandene i bibelen er sannhet? Eller tror du rett og slett at siden DU tror at dette er sannhet så er dette en sannhet?

Hørte forøvrig en "god" forklaring på hvorfor det står at du ikke skal ha andre guder enn Gud... Det var ikke fordi det finnes andre guder (selv om jeg aldri helt har skjønt hvorfor det i bibelen står "skapes i VÅRT bilde... For hvem er VI??) men fordi mennesker tar til seg avguder, altså innbilte guder, som gull kalven også videre...

Du må huske at påstadene om den kristne Gud er sannhet da...  :) Merkelig hvordan noen klarer å se forbi det faktumet at det som står i bibelen er tuftet på påstander og ingen sannhet... Sannhet blir det først når det faktisk er bevist at det er slik, men noen eier ikke magemål tydeligvis og føler at de kan ta slikt på forskudd...

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Jødene kaller sin gud

Publisert over 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

derfor var jødenes gud demiourgos stor en stund

med mange navn, Lyset, Energibølger som skaper, Naturkraften, Den usynlige skaperkraft, Altet, Helheten osv.

Er vel ikke så vanskelig å se at Altet fortsatt er størst og Lyset er sterkest?
I en slik sammenligning blir alle våre gudsoppfatninger for illusjoner/ avguder å regne, en illusjon vil som regel forsvinne når lyset avslører lureriet.

Når Abraham, som en ihuga avgudsdyrker, oppdaget sin skaper ble illusjonen han hadde trodd på avslørt og mannen fikk kontakt med Virkeligheten -den er jo alltid noen hakk større enn vi i nutid erfarer og er vel fortsatt større enn vår begrensede oppfatning??

Kommentar #14

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Publisert over 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

og kristne tror.jeg tror dere tar feil og har lest for mye dårlig dualisme via platon og perserne.

Jødenes gud er en personlig gud Ahura Mazda er det ikke. Jødenes djevel er personifisert. Ahriman er en sinnstilstand.

Er det vår skyld at jødene ikke forsto?

Kommentar #15

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

skyld

Publisert over 10 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Jødenes gud er en personlig gud Ahura Mazda er det ikke. Jødenes djevel er personifisert. Ahriman er en sinnstilstand.

Er det vår skyld at jødene ikke forsto?

er alltid et ubrukelig prinsipp for meg.jeg tror på karma-en høster som en sår.

og du er en av dem som kan religionhistorie.de som bruker bibelen som historisk kilde til alt,kjører vanvittig langt ut av veien

Kommentar #16

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Publisert over 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

er alltid et ubrukelig prinsipp for meg.jeg tror på karma-en høster som en sår.

og du er en av dem som kan religionhistorie.de som bruker bibelen som historisk kilde til alt,kjører vanvittig langt ut av veien

Budhistisk karma, hvor kvinnen har 50% av mannens?

Hvordan vet du alt dette om meg? Forutinntatt?

Jeg bruker Gathaene som inspirasjon til å leve et liv med gode tanker, god tale og gode handlinger. Du høster det du sår

De abrahamiske religioner har kun historisk interesse

Kommentar #17

7 innlegg  815 kommentarer

sannheten?

Publisert over 10 år siden

lukas 10:17 De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!»18 Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. 19 Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. 20 Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!» 

Hvorfor jeg kan si at bibelens gud er sannheten;

a) Fordi jeg har levd i 30 år i ufrelst tilstand. Jeg trodde at bibelen bare var "kløktig uttenkt eventyr", som dere.

b) I de siste 20 årene har jeg levd med sannheten, dvs i frelst tilstand. jeg bekjente synd, til han som hadde tilgivelse fra Gud, Jesus kristus. 

c) først da trakk Gud forhenget til side og jeg kom inn i en ny realitet, en  åndens verden hvor skillet mellom gud og djevelen ble en realitet. Det første som skjer i frelst tilstand, for mange, er at djevelen åpenbarer seg og krever vedkommende tilbake til sitt rike, og alle som går ut i et kall, blir prøvet mot djevelen, lik Jesus i ørkenen. Konfrontasjoner er en konstant tilstand mellom kristne og djevelen som dukker opp i ulike skikkelser/avguder, slik du ser i historien over.

d) Som jesus indikerer i lukas 10,17 var altså djevelen først i himmelen men ble kastet ut derfra pga av opprøret. Han var på jorden før jesus, men etter at Faderen hadde skapt jorden. Gud var altså først, djevelen kom siden og skapte en rekke avguder som alle er en maske som skjuler den egentlie avguden. Dette blir altså først åpenbart for mennesket når du tar i mot frelsen, og Gud drar forhenget til siden.

e) Når DHÅ forklarer/underviser meg, gjør han det med bakgrunn/ramme i bibelen. Bibelen er like gyldig nå som da den ble skrevet.

e) Djevelen er løgnen, bibelens Gud er sannheten. Dette har du/dere alle hørt før, jeg har ingen annen kristen forklaring enn alle andre som er blitt kristen. La deg frelse og du vil  oppleve det samme som alle andre kristne før meg.

 Luk 10: 16 Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» 

Kommentar #18

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

mann-kvinne

Publisert over 10 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

karma, hvor kvinnen har 50% av mannens?

ingen buddhisme jeg kjenner sier noe slikt.at kvinnens karma er mindre enn mannens.å måle størrelse er en manns sjåvinistisk sak.karma er begrepet om årsakssammenheng-og svært likt den naturvitenskaplige metode

Kommentar #19

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

enda en løgn

Publisert over 10 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Djevelen er løgnen, bibelens Gud er sannheten

og bibelsitatene sier ikke meg noe.jeg er så korrumpert at jeg har studert religionshistorie og lært litt.fæle meg!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere