Tore Holte

15

Fellesskapet vant valget

Publisert: 16. sep 2009

Jeg må ærlig innrømme at jeg er glad vi enda får beholde Norge som en fri og uavhengi nasjon, og at velferdssamfunnet består. Dette er KRF sitt hovedproblem. De står på den siden som ønsker Norge under en fremmed makt, og som ønsker å ta fra oss arvesølvet, selvråderetten og vår handlefrihet.

Jeg mener det er en kristen tanke å beholde verdiene i fellesskap. At vi eier dette landet sammen. Privatiseres verdiene våre og kjøpes opp av kapitalismen så mister politikerne våre makt og påvirkningskraft. Da forsvinner demokratiet.

Vi har både ressursene og kompentansen til å få verdens beste offentlige skoler og helsevesen om alle trakk i samme retning. Hvorfor da privatisere?

Det samme problemet oppstår om vi presses inn i EU. Høyre ville vært en sterk pådriver for en ny EU debatt, og selv om populistpartiet FRP sier at dem ikke har tatt standpunkt i EU saken når Nei siden er så sterk (Taktisk) så stemte både Carl I Hagen og Siv for å endre grunnloven så det skal bli lettere å få oss inn.

Hensynet til demokrati er fortsatt et viktig argument mot norsk EU-medlemskap. Utenfor EU kan vi ha et folkestyre hvor folk deltar, og politikerne står til ansvar for velgerne.

Hvis Norge blir medlem av EU, aksepterer vi at EUs lover går foran Grunnloven og alle andre norske lover. I EUs lovgivende unionsråd er det totalt 345 stemmet, fordelt på landene etter størrelse. Som EU-medlem ville Norge bare fått 7 av stemmene, altså 2 prosent.

Siden 1994 har EUs demokratiske problemer økt. Myndighet over stadig nye områder overføres fra nasjonalstatene til EU, og innbyggerne i EU har liten oversikt over hva som skjer bak de lukkete dørene i Brussel.

I EU vil lilleputtnasjonen Norge ha nok med å kjempe for sine rettigheter mot stornasjonene. I dag er vi frie, selvstendige og har stor handlefrihet. Norge er i dag en av verdens siste virkelige frie nasjoner.

Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

RE: Fellesskapet vant valget

Publisert rundt 12 år siden

 

Vi har både ressursene og kompentansen til å få verdens beste offentlige skoler og helsevesen om alle trakk i samme retning. Hvorfor da privatisere?

 

Det er fordi vi ikke får det til - uansett hvor mye penger vi putter inn i helse og skole.

Ingen land i verden bruker så mye penger som oss på offentlige løsninger, men likevel ligger vi langt nede på lsita i prestasjon. Det er da noen tillater seg å foreslå at vi kanskje burde tenke litt nytt, være litt mer pragmatiske og fleksible, søke gode løsninger der de måtte være å finne i stedet for å ri idelogiske prinsipper.

I motsetning til andre land, som bruker mindre ressurser enn oss, men oppnår bedre resultater, så er vi mer oppptatt å si nei takk til kompetanse - så lenge den ikke er eid av det offentlige.

Kommentar #2

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Samhold gir styrke

Publisert rundt 12 år siden

Kan det være fordi landet er splittet og det hele tiden skjer en tautrekking? Det er ikke lett å ha en langsiktig politikk når det går 4 eller 8 år så kommer en ny regjering som ønsker det annerledes.

 

Det sies at Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike, men Norge har aldri vært det. Vi er et todelt samfunn. I hovedsak blått og rødt.

 

Helt fra vi er barn blir vi lært opp til å tenke konkurranse fremfor samarbeid. I videregående har vi blåruss og rødruss. VG og Dagbladet er blått og rødt.

 

Da får vi et todelt land hvor kreftene er spredt.

 

Samhold gir styrke! Noe også kristendommen burde lære. En kropp, en tanke og handling fremfor flere tusen kirkesamfunn som alle ser ut til å kjempe mot hverandre. Alt kraft oppløses i en intern konfrontasjon.

 

Bibelen formaner også om dette;

 

Advarsel mot splittelse

Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. 1. korint 1:10

 

Kirkens enhet og de mange tjenester

 

Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Efeserne 4:3

 

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. 1 Korinter 12:

 

Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg Joh 17:21

 

Når menighetene blir èn menighet og virker som et hele, er ett i tanke og handling, da er Kristi legeme virksom på jorden. Da handler menneskene i samme ærend, og Guds vilje som er en kjærlig og harmonisk verden. Da er Kristus hodet og Guds lys virksom i alle.

 

Hele mengden av troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles. Apg 4:32

 

Det viktigste er å stå sammen, ikke bare mot uretten, men også om hvordan vi vil ha det. Det finnes over 2 milliarder kristne og katolikker i verden som alle tror på Jesus...

 

I den grad kristne bygges sammen og fungerer etter oppskriften, vil denne jorda bli fylt av rettferdighet, glede og fred.

Kommentar #3

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Felleskapet?

Publisert rundt 12 år siden

Oljelobbyen vant valget, og miljøpartiene ble utradert.

Nå blir oljeutbyggingen i Lofoten og Vesterålen det neste, som en direkte følge av stortingsvalget.

Datalagringsdirektivet blir videre innført av Høire og Ap, for både Kystpartiet og Venstre er borte fra all politisk innflydelse i de neste fire år.

Krf? Glem det; de er skap-FrPere.

Forøvrig kan bibelvers "rettferdiggjøre" det aller meste.

Men det er den hellige ånd som teller, ikke sitater.

Frp kom ikke i regjering, og det er bra.

Forøvrig er resultatet av stortingsvalget deprimerende.

Personvern og naturvern er blitt politikkens uønskede stebarn.

Fellesskap? Hvor da? Hvilket fellesskap?

Kommentar #4

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hei Lars

Publisert rundt 12 år siden

Jeg vet ikke helt hvor du har vært, men Høyre og FRP ville begynne oljeutvinningen umiddelbart. AP vil utrede konsekvensene og kan finne på å si nei hvis folk og miljø vil det. SV og SP er i mot.

 

Fellesskapet handler om å bevare det vi har og ikke privatisere eller selge landet til EU byråkratiet hvor vi kun vil ha 2% medbestemmelsesrett.

 

Høyre ville begynne EU debatten umiddelbart, og det taktiske populistpartiet FRP er skap Euer. Det viser avstemmingen for å endre grunnloven der både Siv og Carl stemte for.

 

Av to onder fikk vi etter min mening det beste utfallet.

Kommentar #5

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

En "utredning" ja?

Publisert rundt 12 år siden

 

27.09.09 kl. 15:40 skrev Tore Holte:

Jeg vet ikke helt hvor du har vært, men Høyre og FRP ville begynne oljeutvinningen umiddelbart. AP vil utrede konsekvensene og kan finne på å si nei hvis folk og miljø vil det. SV og SP er i mot.

 

Fellesskapet handler om å bevare det vi har og ikke privatisere eller selge landet til EU byråkratiet hvor vi kun vil ha 2% medbestemmelsesrett.

 

Høyre ville begynne EU debatten umiddelbart, og det taktiske populistpartiet FRP er skap Euer. Det viser avstemmingen for å endre grunnloven der både Siv og Carl stemte for.

 

Av to onder fikk vi etter min mening det beste utfallet.

Høires velgere vil ha oljeutbyggingen, stort sett, mens i Ap er dette nmer oe kontroversielt.

Ap-ledelsen utsatte derfor, strategisk nok, sitt ja til etter valget.

Men vi er voksne folk her: Hvem tror at ikke svaret er gitt på forhånd?

I det øyeblikk Ap vant valget, ble Lofoten og Vesterålen ett nytt oljeland, og sånn er det faktisk bare med den saken.

Alt som nå gjenstår er den patetiske og håpløse motstanden til sånne som meg, i islender og kjetting, der politiet bærer oss vekk, slik at annleggsmaskinene kan begynne; eller sivil ulydighet som det kalles på fint.

Stortingsvalget var vår siste sjangse til å stoppe oljeutbyggingen, samt datalagringsdirektivet, med parlamentariske midler.

En sentrumsregjering er alt det er grunn til å si seg fornøyd med.

Helst uten Høire, eller iallefall med et vingeklippet og mer ydmykt Høire.

Og selvsagt uten Frp.

Såpass bør voksne folk forstå.

Kommentar #6

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Lars

Publisert rundt 12 år siden

Det kan meget godt hende at du har rett i at dette allerede er bestemt, og at resten er et spill for galleriet slik man hevder i Joint Strike fighter saken, men jeg tror likevel at det valgresultatet vi fikk var det beste med de forutsetningene vi hadde. Det gir oss et pusterom, et håp. Og det er vel bedre enn at man begynte med en gang?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere