Peter Svet

8

Tomhet, alt er tomhet

Forkynneren gir forståelse og trøst i en tung tid i nasjonen.

Publisert: 12. aug 2011

Tomhet, alt er tomhet

 I disse terrordagene er forkynnerens nesten deprisive tekst nesten det mest oppmuntrende man kan finne.

 ”Alt er tomhet, sier Forkynneren, ja, alt er bare tomhet.”. Slik starter boken som i bibelen ligger mellom ordspråkene og høysangen.

 Og nettopp slik er det mange som har følt det nå etter 22. juli. Alt er bare tomhet. Hva har man egentlig igjen for alt sitt strev, sorg og smerte. Livet ender likevel.

 Hva hjalp vel alle terrorøvelser. Hva hjalp vel alle planer. Hva hjalp vel alle sikkerhetskontroller. Tragedien skjedde likevel. Alt var fånyttes jag etter trygghet, iallfall for denne katastrofen.

 For det er vanskelig å fatte hvorfor kunne katastrofen skje. Og når smerten er så uendelig stor, føles det som at alt bare er tomhet.

 Det er i tider som dette klagesanger føles mer nærliggende enn lovsanger. Hvor det er mer på sin plass å rope ut sin frustrasjon til Gud, enn å lovprise ham.

 Og i all frustrasjonen er det forståelse å finne, nettopp i Forkynnerens bok.

 ”Hva har menneskene igjen for sitt strev, av alt de sliter med under solen? Slekter går, og slekter kommer, men jorden står alltid ved lag. Solen går opp, og solen går ned.så skynder den seg tilbake til stedet der den går opp”.

 

Men teksten peker også på en vei ut:

”Alt har sin faste tid, alt som skjer under himmelen, har sin tid:en tid til å fødes, en til å dø, en tid til å plante, en til å rykke opp; en tid til å drepe, en til å lege, en tid til å rive, en til å bygge; en tid til å gråte, en til å le, en tid til å sørge, en til å danse;”

 

 I Norge i dag er det kollektivt en tid til å sørge. Men vi må ikke glemme at det også er en tid til å danse. Den kan enten komme innimellom sorgen, at man klarer begge ting på en gang. Eller det kan være håpet om dagen som kommer. Det kommer en dag, da tiden er inne for å le og danse. Da blir det kanskje lettere å gråte og sørge.

 

Selv om alt er tomhet, går det kanskje an å ha et håp likevel.

Kommentar #1

Hege Anita Aarvold

172 innlegg  126 kommentarer

Det undrer meg

Publisert over 10 år siden

at alle fremmede som sørget ... som gråt offentlig og viftet med roser ...
De er de første som mener man skal gå videre.

Det er tre uker siden .I dag

Først får man hugget , så får man såret .Siden får såret skorpe
Når den faller av har man arr.

Siste begravelsen var i GÅR.Kommentar #2

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Timeplanen?

Publisert over 10 år siden
Peter Svet. Gå til den siterte teksten.

Det kommer en dag, da tiden er inne for å le og danse. Da blir det kanskje lettere å gråte og sørge.

Kan du vise oss timeplanen?
Om alt er tomhet og ingen timeplan finnes, finnes heller ikke tiden, tiden kommer jo ikke uten en timeplan, timeplanen er alfa og omega, uten den ingen ny skoledag i livets skole.

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Tomhet?

Publisert over 10 år siden

”Alt er tomhet”, sa Forkynneren. Med disse ordene slår Forkynneren an tonen. Med det har han uttalt bokens grunntanke.

Her kan livet sees fra to sider, fra det liv som leves uten Gud, og fra et liv i gudsfrykt. Formålet er å vise livets tomhet uten Gud.

Det at Forkynnerens bok vesentlig ser livet ut fra et menneskelig synspunkt, gjør at mange av dets tanker kan misforståes og vrangtolkes, noe som også til fulle har skjedd gjennom tidene. Boken er ofte, men med urette, blitt tatt til støtte for et helt igjennom pessimistisk livssyn, eller som et forsvar for den tankeløse og ansvarsløse livsnytelse.

Noe mener at den pessimistiske tonen som går igjen i boken, kan passe til Salomos åndelige tilstand på denne tiden (se 1.Kongebok 11). Selv om det ikke nevnes noe om det i 1.Kongebok, må Salomo ha kommet til sans og samling før sin død. Han omvendte seg å søkte Gud på nytt.

Kommentar #4

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Fra den spirituelle siden.

Publisert over 10 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Det at Forkynnerens bok vesentlig ser livet ut fra et menneskelig synspunkt,

Dersom mennesket tror at Bibelen sier noe om den menneskelige siden beror det på forfengelighet, mennesket tror forgjeves det er i sentrum og intetsigende som hans ord er tror han Bibelen snakker om nærværende eksistens -det er tomhet.

Når mennesket oppfatter at det kun er en åkerjord der noe større er sådd inn, vil han endre sitt fokus og dyrke fram sitt potensial, før det er all hans tro og håp idel forfengelighet.
Optimismen i Forkynneren avsløres i det øyeblikk studenten snur bildet.

Kommentar #5

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

brød

Publisert over 10 år siden

send ditt brød bortover vannet for i tidens løp skal du finne det igjen kan være et bilde på karma.i buddhisme er da tomhet fravær av lidelse.kanskje kristen ondskap og?

Kommentar #6

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

long time, no seen

Publisert over 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

tomhet fravær av lidelse

:-), kom igjen gi oss litt lidelse så vi får anledning til å skape mye behag

Kommentar #7

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Kristendom?

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

:-), kom igjen gi oss litt lidelse så vi får anledning til å skape mye behag

Lidelse som i kristendom? ;)

Kommentar #8

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

lidelse

Publisert over 10 år siden

er noe jeg ikke gir,håper jeg.utestengt fra vgd igjen-da er pastor ommundsen her.med min kone og.

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tomhet

Publisert over 10 år siden

er først og fremst tomhet fordi alt som skjer under solen er ikke evig - derfor er tomheten innholdsløs - livet varer en kort stund som en blomst og visner og dør. Det var forkynnerens intensjon og vise til at liv på jorden egentlig bare var strev og møye - men ikke helt forgjeves.

   12 Jeg, Forkynneren, var konge
        over Israel, i Jerusalem.
    13 Jeg satte meg fore å granske
        og utforske med visdom
        alt det som skjer under himmelen.
        Det er et plagsomt strev
        Gud har gitt menneskene.
    14 Jeg så på alt som hender,
        det som blir gjort under solen.
        Se, alt er tomhet og jag etter vind.

2.11 Jeg gav meg til å tenke over
        alt det jeg hadde gjort med mine hender,
        det jeg hadde strevd og slitt med.
        Se, alt var tomhet og jag etter vind.
        Det er ingen ting å vinne under solen.

  3.9 Hva har den som arbeider,
        igjen for alt sitt strev?
  10 Jeg så det plagsomme strev
        som Gud har gitt menneskene.
    11 Alt skapte han vakkert i sin tid.
        Også evigheten har han lagt
        i menneskenes hjerter.
        Men de fatter ikke det verk
        som Gud har gjort fra først til sist.
    12 Jeg skjønte at ingen ting er bedre for dem
        enn å glede seg og gjøre godt i livet.
    13 Men når en mann får spise og drikke
        og være lykkelig i alt sitt strev,
        er også det en gave fra Gud.
    14 Jeg skjønte at alt det Gud gjør,
        varer til evig tid.
        Ingen kan legge noe til,
        og ingen kan trekke noe fra.
        Gud har laget det så
        for at menneskene skal ha age for ham.
    15 Det som er, har en gang vært,
        og det som skal hende, har hendt før.
        Gud tar fram igjen det som svant.
  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere