John Doe

81

30 gode grunner til å ikke stemme på Fremskrittspartiet

Publisert: 3. mai 2009  /  5341 visninger.

Jeg konstaterer med sjokk og vantro at kristne ønsker å gi sin stemme til FrP fordi KrF ikke lenger ser ut til å fremme kristenkonservative standpunkter. For to år siden lagde jeg en liste på 23 grunner til å ikke stemme på FrP. Denne listen har jeg nå utvidet med 7 grunner til.

Noen kristne trekker frem FrPs klare Israel-støtte som grunn god nok til å stemme på dem. Men jeg tør påstå at nedenforstående 30 punkter ikke akkurat rettferdiggjør en stemme til FrP, selv om partiet er Israel-vennlige.

Min bønn til alle kristne er at de tenker seg om minst to ganger før de gir sin stemme til et parti som Fremskrittspartiet. Tenk over hva dere faktisk stemmer på! Hvor kristent er egentlig FrPs partiprogram?

- Fremskrittspartiet ønsker en av de mest liberale bioteknologilovene i Europa, som tillater forskning på ufødt liv og forkastelig bortsortering av menneskeliv med “uønskede” egenskaper (eksempelvis Downs Syndrom).
- Fremskrittspartiet vil utvide strafferammene til å legalisere dødsstraff (i forbindelse med krig).
- Fremskrittspartiet vil tillate drap på et femsifret antall fostre hvert eneste år.
- Fremskrittspartiet vil liberalisere røykeloven.
- Fremskrittspartiet vil avvikle den offentlige norske hjelpen til verdens fattige.
- Fremskrittspartiet mener den internasjonale fattigdommen ikke er de rike landenes ansvar. I partiets program heter det at: “Den lave levestandarden i u-landene først og fremst er et resultat av landenes interne organisasjonsforhold og politiske systemer”.
- Fremskrittspartiet har lenge benektet at klimaproblemene har vært menneskeskapte. Partiet var imot Kyoto-avtalen, og er fortsatt skeptisk til denne, senest i en kritisk landsmøteuttalelse i 2007.
- Fremskrittspartiet vil at Norge skal kjøpe seg fri fra klimaforpliktelsene ved å betale for CO2-kutt i utlandet.
- Fremskrittspartiet ønsker økt tilgang og friest mulig flyt av alkohol.
- Fremskrittspartiet har foreslått “svenske priser” på alkohol, enda forskerne advarer mot en stor økning i antall lidelser knyttet til alkoholmisbruk ved å senke prisene til dette nivået.
- Fremskrittspartiet vil øke tettheten på skjenkesteder og deres åpningstider. Oslo FrP har foreslått at utestedene skal få skjenke 24 timer i døgnet.
- Fremskrittspartiet vil at alle alkoholholdige drikker skal kunne selges i vanlige forretninger, og at Vinmonopolet skal avvikles.
- Fremskrittspartiet har en svært liberal holdning til spill: folk må bestemme selv (som i alkoholpolitikken). De vil ha kommunalt selvstyre uten restriksjoner, det vil si at hvis en kommune vil åpne for casino, så er det helt OK.
- Fremskrittspartiet stemte mot KrFs forslag om å la kommunene være spillefrie hvis de ønsket det. Her ønsket de merkelig nok ikke kommunalt selvstyre.
- Fremskrittspartiet er imot kriminaliseringen av sexkjøp.
- Fremskrittspartiet vil føre en meget streng innvandringspolitikk og nører i sin retorikk opp under fordommer og fremmedfrykt.
- Fremskrittspartiet foreslo å kutte bevilgningene til integrering med 1 milliard i budsjettet for 2007.
- Fremskrittspartiet vil kutte sterkt i distriktskommunenes inntekter. Deres inntektssystem, “objektivt, differensiert innbyggertilskudd”, vil fjerne de delene av det kommunale inntektssystemet som tar sikte på å støtte opp under bosetting i distrikts-Norge og i småkommuner.
- Fremskrittspartiet legger opp til avvikling av støtten til landbruket. Ved behandlingen av jordbruksavtalen 2007 foreslo FrP å kutte 6,7 milliarder, eller 58 %, av bevilgningene til landbruket. I programmet fremgår det at Fremskrittspartiet vil fjerne all subsidiering til landbruket: “FrP vil foreta en kritisk gjennomgang av dagens støtte- og subsidieordninger med tanke på en gradvis avvikling”.
- Fremskrittspartiet ønsker å sentralisere flere oppgaver som kommuner og fylkeskommuner i dag har ansvaret for. Blant annet skal ansvaret for eldreomsorgen overlates til staten, og de vil dermed nekte lokal styring for kommunepolitikere som har mest lokalkunnskap.
- Fremskrittspartiet er for mer privatisering i helsesektoren, noe som betyr at de med mest penger får den beste hjelpen raskest, mens de svakerestilte blir stilt som nummer to i køen.
- Fremskrittspartiet vil ikke bruke penger på de populære samlivskursene for foreldre som har fått sitt første barn.
- Fremskrittspartiet vil fjerne blasfemiparagrafen i straffeloven.
- Fremskrittspartiet vil fjerne “pornosladden” og oppheve ordningen med filmsensur.
- Fremskrittspartiet vil avvikle Sametinget, noe som vil gjøre det vanskeligere for samene å argumentere politisk for sine hjertesaker i Nord-Norge.
- Fremskrittspartiet vil bygge ned og på sikt fjerne alle subsidier til næringer, bransjer og bedrifter.
- Fremskrittspartiet vil fjerne subsidiene til reindrift, noe som gjør det mye vanskeligere for en allerede presset næring.
- Fremskrittspartiet vil oppmuntre norske bedrifter til å delta i u-hjelp, mot at disse kan sikre seg gode avtaler i de aktuelle landene. Det er altså ikke aktuelt for FrP å gi u-hjelp i ren solidaritet uten å få noe tilbake.
- Fremskrittspartiet vil åpne for modulvogntog på 25,25 meter med 60 tonns totalvekt på våre stamveier. Det er ren dødslek, spør du meg, når særdeles lite av stamveinettet har midtdelere.
- Fremskrittspartiet vil arbeide for å redusere og på sikt fjerne pressestøtten, noe som betyr vanskeligere levevilkår for lokalaviser og kristne dagsaviser som DagenMagazinet og Vårt Land.

Kommentar #1

Solveig Johanne Grønstøl

75 innlegg  350 kommentarer

Bra

Publisert over 12 år siden

Dette var ein bra oversikt over Frp's standpunkt i ein del viktige saker. Eg har aldri forstått meg på kristne som stemmer Frp fordi dei liksom skulle ha eit meir kristelig partiprogram. Kvifor skulle Israelssaken vere det viktigaste å tenke på når det gjeld norsk politikk?

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Bra

Publisert over 12 år siden

 

03.05.09 kl. 11:33 skrev Solveig Johanne Grønstøl:

Kvifor skulle Israelssaken vere det viktigaste å tenke på når det gjeld norsk politikk?

Spørsmålet er høyst betimelig, men realitetene viser at israelspørsmålet rangerer blant de 3 viktigste sakene hos svært mange kristne velgere. Det er derfor ikke lett å skygge unna dette spørsmålet for KrF når FrP har gjort det til sin merkevare. Selv under Gaza-krigen så FrP en mulighet til å sanke nye velgere ved å sende Siv Jensen til støtteerklæringen for Israel på Eidsvoll Plass i januar. Dagfinn Høybråten holdt seg vekk, og sendte avtroppende Inge Sørfonn istedet.

 

Kommentar #4

Solveig Johanne Grønstøl

75 innlegg  350 kommentarer

RE: RE: Bra

Publisert over 12 år siden

 

03.05.09 kl. 12:31 skrev Leif Gullberg:

"Spørsmålet er høyst betimelig, men realitetene viser at israelspørsmålet rangerer blant de 3 viktigste sakene hos svært mange kristne velgere. Det er derfor ikke lett å skygge unna dette spørsmålet for KrF når FrP har gjort det til sin merkevare. Selv under Gaza-krigen så FrP en mulighet til å sanke nye velgere ved å sende Siv Jensen til støtteerklæringen for Israel på Eidsvoll Plass i januar. Dagfinn Høybråten holdt seg vekk, og sendte avtroppende Inge Sørfonn istedet."

Eg skjønner jo at dette er viktig for mange kristne. Men er det så viktig at ein virkelig vil stemme på Frp? For ei stemme til Frp er ei stemme til Frps partiprogram, som i mange saker er langt fra kristelig verdipolitikk. Bl.a fri flyt av porno og alkohol.

Ein anna ting er jo at Krf godt kunne vore tøffare i denne saka. Det hadde dei nok vunne på. 

Synes berre det er litt pussig at kristne som synes Krf er for for lite bibeltro, går til Frp i stedet. Som om dei skulle vere noko betre.  

Kommentar #5

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

Uansvarlig

Publisert over 12 år siden

Jeg synes det er uansvarlig å stemme på FrP utifra én enkeltstående sak som Israel-spørsmålet. Man kan ikke ignorere FrPs liberalistiske linje i de fleste andre saker.

Kommentar #6

Elisabeth Johnsen

5 innlegg  11 kommentarer

Godt innlegg!

Publisert over 12 år siden

Med motsatt fortegn på disse sakene du nevner, har du egentlig 30 grunner til å stemme KrF ;)

Kommentar #7

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

RE: 30 gode grunner til å ikke stemme på Fremskrittspartiet

Publisert over 12 år siden

 

03.05.09 kl. 02:55 skrev Andreas Hesselberg:

Jeg konstaterer med sjokk og vantro at kristne ønsker å gi sin stemme til FrP fordi KrF ikke lenger ser ut til å fremme kristenkonservative standpunkter. For to år siden lagde jeg en liste på 23 grunner til å ikke stemme på FrP. Denne listen har jeg nå utvidet med 7 grunner til.

Veldig bra liste du har laget til! Det finnes muligens 4-5 gode grunner for de som er opptatte av kristne verdier til å stemme Frp, men det finnes absolutt mange flere grunner på motsatt side.... Blant annet motarbeider Frp innvandring og u-hjelp, noe som i hvert fall er problematisk for meg som kristen...

Kommentar #8

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Men hva med bjelken i ditt eget øye?

Publisert over 12 år siden

 

Da Kjell Magne fikk avsatt Børre Knudsen.

 

 

Noe av det første daværende Kirke- og Undervisningsminister Kjell Magne Bondevik tok initiativ til da han ble minister i 1983, var å kvitte seg med den ”brysomme” soknepresten i Balsfjord, Børre Knudsen.

 

Bondevik fra KrF kunne utmerket godt ha avfunnet seg med dommen fra Malangen Herredsrett som gav Knudsen støtte i at abortloven var uforenlig med den evangelisk-lutherske religion.  Men det ville ikke Kristelig Folkepartis frontfigur i Kirke- og Undervisningsdepartementet.  Han fikk saken opp til Høyesterett som fikk dømt Knudsen fra sin prestestilling.  Og flere fulgte i kjølvannet.

 

Denne handlingen viser at DNK ved staten og departementet demonstrerte med all tydelighet mangel på romslighet og liberalisme.  Og initiativet til dette kom fra det partiet som en skulle tro var på linje med det Knudsen stod for – og det Malangen Herredsrett så klart understreket. 

 

Er denne handlingen, og dette initiativet fra Kristelig Folkepartiets fremste talsperson den gang helt OK for partiets medlemmer i dag?

 

Moralen i dette, hvis det da finnes noen moral på dette feltet, er at de politiske partiene ikke er så strømlinjeformet i praksis som de vil framstå i en valgkamp.  Det er også mye slagg i partiene. 

 

Kommentar #9

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Tilsvarende for H, V, Sp og KrF

Publisert over 12 år siden

En del av de grunner du angir for ikke å stemme på Frp er jeg enig i, Andreas!

Vi kunne helt sikkert lage tilsvarende lister for Høyre, Venstre og Senterpartiet.

Og for Kristelig Folkeparti... :-)

Kommentar #10

Filip Rygg

24 innlegg  35 kommentarer

bra!

Publisert over 12 år siden

Denne listen kommer jeg til å se på flere ganger, den var veldig god!

Kommentar #11

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: Tilsvarende for H, V, Sp og KrF

Publisert over 12 år siden

 

04.05.09 kl. 09:47 skrev Jan-Aage Torp:

En del av de grunner du angir for ikke å stemme på Frp er jeg enig i, Andreas!

Vi kunne helt sikkert lage tilsvarende lister for Høyre, Venstre og Senterpartiet.

Og for Kristelig Folkeparti... :-)

 Og for kristent samlingsparti..........

Kommentar #12

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: Tilsvarende for H, V, Sp og KrF

Publisert over 12 år siden

 

04.05.09 kl. 17:21 skrev Rune Tveit:

 Og for kristent samlingsparti..........

Den må du presisere.

Kommentar #13

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Fakta

Publisert over 12 år siden

Så får vi se om kristenfolket i Norge makter å forholde seg til fakta når valget kommer da :)

Kommentar #14

Håkon Bruusgaard

0 innlegg  1 kommentarer

Argumenter ?

Publisert over 12 år siden

Jeg ser du kommer med påstander. Men ikke forklaring på HVORFOR de 30 påstandene er så gale. La meg begynne ballet :

1. Bioteknologi :
Det er ikke FRP eller deg eller meg som bestemmer om noen skal ta abort. Det er forhåpentligvis paret som har skapt et foster som tar den avgjørelsen og til slutt mor.
Jeg tror du må kritisere mødre for ikke å ville ha barn med Downs. Ikke FRP. Det er tross alt mødrene som har kjempet til seg retten til selvbestemt abort. Da MÅ de også ta ansvar for handlingene dette medfører.

2. Dødsstraff i krig. Absolutt. Og dette kommer. Gutta på skauen tok livet av mange de, som var en trussel for landet. Uten lov og dom. Og gutta på skauen er helter.
I en krig fungerer ikke samfunnet. Ikke politi, ikke rettsvesen.
Å da begynne å hyle om lover.... Makan til naivitet, Hesselberg!
Ville du virkelig latt Quisling og Rinnan få sone 21 års fengsel og slippe dem ut ? Det ville vært alternativet med strafferammene som eksisterte på den tiden.....

3. FRP tallfester ikke antall aborter! Men, om 100.000 kvinner ønsker abort et år under AP styre så får de det....

4. Ja - Det er noen som får det værre av å måtte slutte å røyke. Jeg har ei venninne som er psykriatrisk pasient. Legene sier hun ikke må slutte å røyke nå. Det vil bli for stor påkjenning på henne.
Og alikevel er sykehusene røykfrie.
Man må TENKE! Ikke ri på prinsipper!

5. NEI! FRP vil ikke avvikle den offentlige hjelpen til de fattige. NORAD har kommet med rapport som viser at dagens hjelp ikke har gitt påvisningsbare enringer hos de fattige! Og vi har brukt mange mange milliarder. Og noen vil bruke mer!
Det er ikke antall kroner som er viktig. Det er hvordan de brukes!
De på Kina som har kommet seg ut av fattigdom i stor grad. Det er handel som har fått til det..
India handler mer og mer og får mer og mer velstand.

Derimot er det INGEN land som har kommet seg ut av fattigdom med gaver.

FRP vil bruke en kjent metode som har vist seg å virke. Handel. Fremfor å bruke en metode som aldri før har virket.

6. Ja - kan du motbevise det ? Hvordan har det seg at det går 10 ganger mer penger ut av Afrika enn inn ?
Jo - pga korrupsjon. Og det er forhold som kommer av landenes interne organisasjonsforhold og politiske systemer”.

7.Ja. FRP var mot Kyoto. Og Jens hylte mot Siv at Kyoto var selve bærebjelken i klimapolitikken.
For en rotten bærebjelke, Jens. Nå har du styrt i 4 år. Og utslippene øker og øker. Og målene er lenger og lenger unna.

Hva med å prøve en realistisk holdning fremfor store løgner ?

8. Her er det litt dobbeltkommunikasjon, Hesselberg.
i 7. virker det som FRP gir F i klima, så sier du at de vil bruke penger på det.
Saken er : Om FN og Gore har rett er klimagassutslipp et GLOBALT problem. Da må vi tenke GLOBALT! Som i alle prosjekter må vi gjøre de første grepene der det er mest å hente.
Vi bruker ikke en milliard her på 1000 tonn CO2 kutt når man kan få det samme kuttet for 1/20 av pengene ?
Da er det bedre å bruke en milliard å få ti ganger så mye kutt!!!

Det er uansvalig å være mot mest mulig kutt pr krone!

 

9. Ja, FRP mener at folk kan ta ansvar for segselv.
Norge er et stort land og vi har latterlige alkoholregler. Reglene er tilpasset slossing på Carl Johan. Ikke hele nasjonen. Igjen tyr AP til forbud og reguleringer.
Svaret er derimot en sterk ordensmakt.

10. I Norge sluttet man ikke å røyke da prisene på røyk gikk opp. Man sluttet ikke å drikke da prisene på alkohol gikk opp.
Dette har vært en falittpolitikk av AP.
Vi trenger et normalisert forhold til alkohol. Slik man har i mange andre land. Behandle alkohol som en naturlig vare og folk vil ha et naturlig for hold til det.
Om alkoholsalget over tid viser seg mye høyere pga lavere priser tror jeg man kan endre prisene igjen.
Men, å ta forskere for god fisk har jeg ikke tro på. Var det ikke de som skulle bekjempe med høyere priser ?

11. FRP vil ikke øke åpningstidene. De vil la stedene bestemme selv. Da vil det bli mindre folk i gatene samtidig og mindre taxikøer, stedet der det blir mest bråk.

12. Hva er problemet med det ?
Alle som er gamle nok kan kjøpe på polet. Hvorfor kan de ikke det i butikk ?
Igjen - en sterk ordensmakt må til for å kontrollere. Men, man må ikke ha monopol for alt i verden!
Staten i Norge har påtatt seg for mange oppgaver. Det er derfor man ikke klarer å ha gode løsninger tross en enorm velstand.
Fint om staten kan begynne å lage regler for drift fremfor å drive selv!


13. Denne måten er med på å finansiere svenskenes pensjoner nå.
Og jeg tror at det ville blitt kjærkomne inntekter til kommunene.
Det går an å regulere hvor de skal være. Hvor mye man kan spille for (slik Norsk Tipping gjør), åpningstider osv.

14. Kjenner ikke saken - men om dette er det viktigste i et partivalg har dere få problemer her!

15. Ja. Forbud hjelper ikke. Les avisene i dag. Horene er tilbake i horder. Og de kommer ikke fordi det IKKE er et marked.
Forbudet er - som FRP sa - en flopp. Det som trengs er en innsats mot bakmenn. Stoppe internasjonal handel med mennesker og ta mafiaen.
Det som trengs er et politi med godt utstyr, gode resurser og nok bemanning.
Dette vil FRP ha! Dette kjemper Storberget mot.

16. Jeg hører at FRP stigmatiserer, nører opp under fremmedgrykt og fordommer.
Jeg har ikke hørt en politiker nevne så mange ganger som Carl I Hagen : "Uavhengig av rase, religion, hudfarge og etnisitet".
FRP forholder seg til verden. Norge har tatt imot utlendinger på en horribel måte. De får ikke krav om å forstå landet de kommer til.
De kan opprette paralellsamfunn. Norkebarn kommer i barnehager og kan ikke et ord norsk.
Dette fordi foreldrene ikke kan eller vil snakke norsk hjemme. Det er klart barnet kommer på utsiden i barnehagen. Og denne ulempen vil føre med seg en følelse av utestengelse resten av livet.

På 90 tallet kom derfor FRP med forslag om at man måtte ha en språktest og kulturtest om Norge før man fikk statsborgerskap.
Dette ble selvfølgelig karakteristert som rasistisk, stigmatiserende, fremmedfientlig osv.
I år kom AP med det samme. Og fikk ikke kritikk.

Jeg tror av og til at det er kilden til forslaget som er årsaken til kritikk, jeg. Ikke forslaget selv. Og det er rimelig usaklig.

Men - for all del, Hesselberg, kom gjerne med konkrete eksempler på FRPs rasistiske, fremmedfientlige og stigmatiserende politikk.
Det er så mye bedre å diskutere noe konkret enn noe luftig.

17. Fremskrittspartiet foreslo å kutte bevilgningene til integrering med 1 milliard i budsjettet for 2007.
Dette blir for enkelt. Om du ser på nyhetsoppslag om hvordan invandrerforeninger driver så er det uforståelig om du stiller deg bak slik sløsing!

18. Ja. Kommuner skal miste inntekter. Og også ansvar. For det skal de dele med andre. Kommuner skal slås sammen.
Vet du - det har de gjort i Sverige og Danmark også. Og de har ikke gått tilbake på det. Mon tro hvorfor.
Dagens kommunegrenser er eldgamle. De er fra den tiden da man regnet slik : Det skal ikke være mer enn en dagsreise fra ytterkanten av kommunen til sentrum.
Siden man ikke hadde bil ble det små kommuner og store.
Om man hadde hatt samme føring i dag ville man hatt et skille ca ved Tronheim og Harstad og hatt tre kommuner i Norge.....

19. Ja. Vet du - 50% av potetene vi lager i Norge er så dårlige at de ikke egner seg til menneskeføde!
Alikevel er de fullt subsidierte. Skattepengene våre går til verdens dyreste dyremat!

Om du tar støtten til landbruket og deler på antall bønder får du ca 200.000. Om man delte støtten likt får altså hver bonde 200.000 kr av staten før et egg er levert, før en liter melk er levert.
Vil du virkelig værne om en så kostbar ordning ?
Det må da være fokus på matproduksjon og ikke antall bønder! For - de to henger IKKE sammen!
Med fint utstyr kan en bonde dekke store områder med traktor og tresker. Kanskje mye større enn sine egne.
Hvorfor betale mer enn vi må ?

Videre. Landbruksministeren fikk spørsmål i Spørretimen om det var sant at det var en byråkrat pr 12. bonde i Norge. Han sa det var vanskelig å si på stående fot, men at tallet var ca riktig.

Landbruket er ikke bare oversubsidiert, men også overadministrert!
Og dette er du kritisk til skal sees på! Du er utrolig, Hesselberg.

20. Ja, eldreomsorg er som annen omsorg. Sykehusene er eid av staten. Barnehagene får støtte av staten. Hvorfor skal eldre være så anderledes ?
Eldreomsorgen spiller fallitt pga avstanden mellom eierne. Et sykehjem sparer penger på å sende en gammel til sykehuset en natt eller tre.
Og sykehuset sparer penger på å sende en pasient til hjem.
Samme eier vil løse mye av denne sløsingen.

Hvorfor er du imot dette ?


21. Tull og tøys! Privatisering av helsesektoren og de med mest penger. Det er bare tull. De med mye penger kan kjøpe helse i dag,de. På Volvat eller andre steder. Og det med SV i regjering.
Ikke kom å si at det bare er FRP politikk!

Desuten! Hvem som eier helseinstitusjoner er ikke så viktig. Hvem som får pengene er ikke så viktig.
Det er like viktig som når du fyller bensin. Hvem eier bensinstasjonen ? Hvor mye tjener han ? Hvilket merke er det ? Hvem eier det merket ?
Tenker du slik ?

Det viktigste er at du får bensin! Og det viktigste på sykehuset er at du blir frisk!

Ei venninne av meg hadde en muskelbetennelse i armen og måtte få en CT. Hun fikk beskjed om at det var 7 ukers ventetid på en CT. Og at hun ikke kunne jobbe.
Hun ble derfor sykemeldt og skulle til å belaste fellesskapet med nesten to måneders trygd fordi samfunnet selv ikke kunne ta seg av henne.
Hun er et arbeidsjern og orket ikke tanken på å gå syk så lenge uten at noe skjedde. Hun ringte Volvat. De kunne ta henne inn 2 dager etter og det ville koste 6-7.000 kr.

Altså : Hun betalte selv ( og hun er ikke RIK ) og sparte samfunnet for bortimot 2 måneders trygdeutgifter. La oss si at det er 40.000 kr bare der.

Dama burde få medalje! I stedet vil slike som deg støtte et sløsende system som vi har i dag.
Trygdekontorene burde etter min mening ha mulighet til å shoppe tjenester for sine kunder. Slik at de kunne i utgangspunktet sagt til min venninde : "Du skal ha CT på Volvat om to dager".
Da ville trygdekontoret spart over 30.000, hun spart sine penger, arbeidsgiver spart vikar, og køen blitt mindre osv.

Og dette er du mot.


22. Fremskrittspartiet vil ikke bruke penger på de populære samlivskursene for foreldre som har fått sitt første barn
Hvorfor er det en statlig oppgave ?
Hvorfor må folk betale røykeslutt kurs selv ?
Hvorfor må folk betale for førstehjelpskurs selv ?
Hvorfor er samlivskurs så spesiellt ?

23. Fremskrittspartiet vil fjerne blasfemiparagrafen i straffeloven
Denne fjernet i praksis AP.

24. Fremskrittspartiet vil fjerne “pornosladden” og oppheve ordningen med filmsensur.
Om du ikke liker å se hva som skjer under dyna er det bare å skru av lyset eller bytte kanal. Det er ingen jeg vet om som ser på porno mot sin vilje.

Hvorfor skal man da forby ? Hvorfor skal man fortelle voksne mennesker hva som er best for dem ?
Er det pga kvinnekroppen og den Ottarmoralismen ?
I såfall : Hvorfor vil ingen stanse porno på internet ? Det er et MYE større problem enn på tv....


25. Nei. Samene vil bli hørt uten et eget ting.
Hvorfor skal en folkegruppe ha et eget ting ? Det har ikke lovgivende makt og er overflødig! Dyrt er det også!
Er det aktuellt å gi andre folkegrupper sitt Ting, Hesselberg ? Eller klarer de å gjøre seg hørt uten det ?

26. Fremskrittspartiet vil bygge ned og på sikt fjerne alle subsidier til næringer, bransjer og bedrifter.
Ja - stå på egne bein eller fall og prøv på nytt. Det er så mange oppgaver vi trenger penger til her i landet. Veier, eldre, skoler, bygg, pensjoner i fremtiden osv.
Hvorfor betale for bedrifter som ikke tjener penger ?

27. Fremskrittspartiet vil fjerne subsidiene til reindrift, noe som gjør det mye vanskeligere for en allerede presset næring
Ja - prisen på reinkjøtt vil gå opp. Og det gjør ikke noe. Det er ikke presset næring. Det har aldri blitt solgt så mye reinkjøtt som nå.
Kanskje du bruker et gammelt og utdatert argument ?

28. Dette poenget har du delvis vært innom før.
Om norsk næringliv kan komme inn i andre land er jo det bare bra. Eller er du kritisk ?
Hva med Støre som tar på valget og opptøyene i Iran med silkehandsker ?
Han er redd for Statoil han.

Igjen kommer FRP kritikerne å hylker mot FRP for noe de i bunn og grunn støtter selv.

29. FRP er det partiet som vil bruke mest på veiutbedringer og midtskiller, Hesselberg.
Man får ikke gjort alt på første dag. Se bare på AP som stort sett har styrt etter krigen. Og se på veiskiller og veistandard. De vet MEGET GODT at alt ikke er gjort første dag.

30. Ja. Dette går på subsidiering som over.
Lokalavisenes betydning forsvinner når de kan drives over nett.

1 liker  
Kommentar #15

ole martin kleivenes

1 innlegg  11 kommentarer

Er det egentlig håp?

Publisert rundt 11 år siden

Bra innlegg, men desverre kanskje nytteløst. I hverfall får jeg den opplevelsen når jeg leser svaret til Bruusgård. Han argumentere blant annet med at han ikke har tillit til forskerne i alkoholspørsmålet. Sammenhengen mellom pris, tilgang og forbruk av alkohol og skader er noen av de best dokumenterte innen samfunnsvitenskapen, men hva gjør vel det når herr Brusgaard og andre har bestemt seg for å ikke tro på det. Nei, la oss slutte og høre på forskerne og heller sette vår lit til synsing som behager oss. Da blir nok verden et bedre sted. FrP er paradoksalt nok nok det partiet som har de mest anarkistiske tilbøyelighetene i form av at de har en klokketro på menneskehetens evne til å klare seg selv uten reguleringer, samtidig som de ønsker strengere straffer og mer politi. Morsomt, men også tragisk spør du meg (er forøvrig enig at vi trenger mer politi, men reguleringer er ikke så dumt det heller).

Kommentar #16

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

Feil om Børre Knudsen og Bondevik

Publisert rundt 11 år siden

Helge Evjen snur Børre Knudsen-saken på hodet og røper manglende kjennskap til hva som skjedde. Det var Den norske kirke selv som ville avsette Børre Knudsen. Kirkeminister Jon Lilletun var prinsippfast i den saken; han valgte å gjøre som Dnk ønsket. Dermed opptrådte han annerledes enn AP, som ved flere anledninger overkjørte kirkelige beslutninger.

Det var forøvrig ikke meningene sine Knudsen ble avsatt for, men sin egenrådige opptreden og valg av metoder for å fremme sin sak. Det er etter min mening grunnløst og dypt urettferdig å anklage KrF i denne saken.

Kommentar #17

Tore Christiansen

12 innlegg  50 kommentarer

Argumenter ??

Publisert rundt 11 år siden

En interessant liste - som mange av oss gjerne kunne bidratt til å gjøre lengre. Men kanskje er det mest interessante Håkon Bruusgaard sitt innlegg. Det illustrerer veldig godt at en del velgere, også kristne, faktisk hører til i FrP!

Det er ikke alle som er opptatt av internasjonal rettferdighet, mange har lite tro på norsk bistandspolitikk, selv om vi ser hver dag at bistand har gitt folk rent vann, mat, hus og utdanning. De legger mer vekt på at mange stater som ikke klarer å innføre vestlige demokratiske modeller og styresett i løpet av et par tiår - systemer vi har brukt tida fra de gamle grekere og fram til i dag på å utvikle hos oss selv.

Noen mener det skal være opp til mor (eventuelt paret) å velge bort det ufødte barnets liv, at det ikke er viktig at noen kjemper barnets sak.

Det finnes kristne som mener det er greit å la være å bruke virkemidler som det er bevist at virker og som kan bidra til at litt færre barn rammes av foreldrenes rusproblemer. Noen vektlegger individets valgfrihet og individets ansvar - også når individets valg rammer de rundt.

Det er nyttig å oppsummere for seg selv - og gjerne også for andre - hvilke verdispørsmål som skiller de ulike partiene. Det tjener først og fremst en hensikt hvis en tror noen ikke vet hva de gjør (hvilket helt sikker kan gjelde en del) - men for noen er det nok (dessverre) slik at FrP kan være det rette valget.

Kommentar #18

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

RE: 30 gode grunner til å ikke stemme på Fremskrittspartiet

Publisert rundt 11 år siden
03.05.09 kl. 02:55 skrev Andreas Hesselberg:

 - Fremskrittspartiet vil fjerne blasfemiparagrafen i straffeloven.

- Fremskrittspartiet vil fjerne “pornosladden” og oppheve ordningen med filmsensur.

 Finnes det forsatt folk som er for blasfemiparagrafer og filmsensur??!!

Hvorfor legger du ikke til  "Fremskrittspartiet vil fjerne jesuitterparagrafen"?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere