Espen Utaker

298

Makt og vennskap i Ap-familien

Det rødgrønne sersjantkorpset har politisk makt i genene, får barn med hverandre og drar på seiltur sammen.

Publisert: 25. jun 2011

I dagens hovedsak i papirutgaven kan du lese om det rødgrønne nettverket på nivået under statsrådene i regjeringen Stoltenberg. Mange av dem er nærmest født inn i makt og politikk. Båndene er senere forsterket gjennom ekteskap eller samboerskap.

Johs Hjellbrekke, medforfatter i maktutredningen, førsteamanuensis og forsker ved Universitet i Bergen, sier til vl.no.

– Det er noe annet å få politiske verv gjennom nominasjonsprosesser og valg enn gjennom regjeringsapparatet. Når en plukker ut hvem som skal sitte i regjeringen, spiller partienes interne nettverk en langt større rolle.

Per Selle, professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen mener at maktkonsentrasjonen er tydeligst i Arbeiderpartiet.

– Ap har så vidt meg bekjent, ikke villet ta noe som helst oppgjør med det eller se det potensielt problematiske ved disse forholdene, sier han, og legger til:

– Disse forholdene er problematiske og de er mer problematiske, jo mer ukjente det er. Jeg mener at noen burde ta grep om dette sentralt.– Det burde være visse grenser for hvor familiebasert, og hvor kjennskaps- og vennskapsbasert politiske eliter kan være i et demokrati. Du får fort kjennetegn inn i systemet som finnes steder vi ikke liker å sammenligne oss med, påpeker professoren.

Hva er din mening om at det er så tette bånd mellom makt, familier og venneskap i Ap?

Kjøp avisen her.

Kommentar #1

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

– Disse forholdene er problematiske og de er mer problematiske, jo mer ukjente det er. Jeg mener at noen burde ta grep om dette sentralt.– Det burde være visse grenser for hvor familiebasert, og hvor kjennskaps- og vennskapsbasert politiske eliter kan være i et demokrati. Du får fort kjennetegn inn i systemet som finnes steder vi ikke liker å sammenligne oss med, påpeker professoren.

Det er godt at noen setter fokus på denne problematikken, selv om det nok ikke kommer som noe direkte sjokk på de fleste av oss.

Det er nok mange som har tenkt at det aldri vil la seg gjøre å virkelig skifte regjering i Norge, i ordets rette forstand. Det er for mange godt indoktrinerte embedsmenn der ute som fortsatt ville ha en så stor innflytelse at det nesten ikke vil la seg gjøre. Det er igrunnen en skremmende tanke.

Det er vel ingen tvil om at AP har fått veldig mye gratis ved hjelp av denne forbrødringen. Velferdsmodellen er et eksempel, av veldig mange, som er tillagt AP all ære, fordi man åpenbart mangler kunnskap om hvordan denne ble til. Det er de borgerlige vi har å takke for at denne inkluderer "folk flest". AP stemte for at den KUN skulle gjelde fagorganiserte, i sin tid.

Sosialister er ofte redde for religiøs (spes. kristen indoktrinering og påvirkning), men står på ingen måte tilbake for å bedrive det samme i egne kretser. Det er og blir et stort paradoks!

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ingen alternativer

Publisert over 10 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

Hva er din mening om at det er så tette bånd mellom makt, familier og venneskap i Ap?

Norge er et svært lite land, og det er i praksis umulig å forhindre at det oppstår tette bånd. Det er også utenkelig at man skulle forby politisk aktivitet bare fordi noen er i familie eller gode venner. I et åpent samfunn med fri presse som til overmål avlønner godt for gode tips, så bør dette være uproblematisk.

I USA, hvor man ikke skulle tro at slike nære bånd kunne forekomme i en befolkning på 300 millioner mennesker, er det også flere "klaner" som har stor innflytelse. Det har vi sett ikke minst i den katolske Kennedy-familien.

Det er langt større farer som truer demokratiet enn at A er gift med B. Det er heller ikke så farlig at DnBNOR-sjefen er SMS-venn med statsministeren.

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Norge er et svært lite land, og det er i praksis umulig å forhindre at det oppstår tette bånd. Det er også utenkelig at man skulle forby politisk aktivitet bare fordi noen er i familie eller gode venner. I et åpent samfunn med fri presse som til overmål avlønner godt for gode tips, så bør dette være uproblematisk.

Det er slett ikke uproblematisk når det svekker tillitsforholdet til velgerne. Man bør kunne være ganske trygg på at avgjørelser tas på de rette premisser og ikke pga. bekjentskap, vennskap og familiære relasjoner.

Slikt vet jeg man legger vekt på i endel kristne menigheter, ved å unngå at flere fra samme familie er i samme styre osv. Det skulle da bare mangle at man ikke skulle kunne forvente det samme av de som sitter og bestemmer i samfunnet.

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Poenget..

Publisert over 10 år siden

Poenget er at Norge har kun 5 millioner mennesker. Det kan vi ikke gjøre noe med. Da blir det automatisk nære bånd mellom mennesker med sammenfattende interesser. Og så lenge vi ønsker å være et demokrati, så kan vi heller ikke ha lover som forbyr folk å være politisk aktive bare fordi de er venner eller tilhører samme familie.

Det er når vi lar oss henrive av konspiratoriske teorier som bl.a. Hjellbrekke legger grunnlag for, at tillitsforholdet til velgerne blir et problem, og derfor kan lett slikt tankespinn bli en større trusel mot demokratiet enn hva nære bånd ellers er i et fritt og åpen samfunn.

Og journalister trenger bare et ørlite hint om at noen har snakket med noen før politikere blir spurt foran åpen mikrofon. Jeg velger å ha et ganske avslappet forhold til dette inntil noen kan bevise noe som helst.

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Og journalister trenger bare et ørlite hint om at noen har snakket med noen før politikere blir spurt foran åpen mikrofon. Jeg velger å ha et ganske avslappet forhold til dette inntil noen kan bevise noe som helst.

Jeg vet ikke om du har lest dagens reportasje i VL - selv har jeg ikke fått gjort det enda. Men den sies jo å faktisk bevise noe av dette.

Problemet med mye av journalistikken i dette lille landet, er vel desverre at de også er preget av å påvirkes i sterk grad av hverandres fremstillinger. Det er ikke veldig mange som tar på seg den tunge oppgaven å virkelig drive undersøkende journalistikk. Det koster dem ofte dyrt, karrieremessig.

Kommentar #6

Bernt Torvild Oftestad

128 innlegg  159 kommentarer

En interssant familiepolitikk

Publisert over 10 år siden

Karakteristisk for det moderne liberale demokrati er kravet om at "folkets vilje" skal  reflekteres i statstyret: i lover, statlig administrasjon og i rettsvesenet. Folkets vilje kommer til uttrykk i valg når vi som individer avgir vår stemme. Vår stemmegivning skal bestemme hvem skal styre og hvordan. Det har vært svært viktig for det liberale demokratiet å gjennomføre en politiske nøytralisering av instanser og institusjoner som ligger "i mellom" statsmakt og  individuell velger, så som kirker og religionssamfunn, familien etc. Om slike instanser får politisk innflytelse, strir det mot frihets- og likhethetsidealet, hevdes det. All makt i denne sal, sa Johan Sverdrup om Stortinget. Det liberale demokrati har for lengst mistet sin dyd. Maktinstanser mellom velger og stat kom rask på plass. I første omgang de politiske partier. Nå avdekkes det som lenge har vært åpenbart for alle: slekt og famileforhold blir avgjørende for maktposisjoner. Det betyr at den feudalisme som demokratiet i sin tid bekjempet, er kommet inn bakveien. Det interessante er at ikke minst AP har bekjempet "familiemakten" og "kirkemakten". Resultatet har blitt at makten er overført til egne familier og til " AP-menigheten".  Vårt demokrati er det med andre ord på vei mot det ulikhetens privilegiesamfunn som man i sin tid ønsket å bryte med. Det liberale demokrati er en god styreform. Men det kan ikke hvile i seg selv. Det må han sin basis i et samfunn der det finnes en "sosial kapital", der det er sammenhengskrefter som knytter borgerne sammen. Det er ikke nok med frie valg, rettigheter og liberale friheter. En viktig sammenhengskraft er tillit, tillit borgerne i mellom og mellom de styrte og de styrende. Dessverre ser vi nå at denne tillit er i ferd med å smuldre hen. Politiske famlieprivilegier bidrar ytterligere til det. Ingen gir fra seg makt uten at man er nødt. Jeg har liten tro på at  de "familiepriviligerte" oppgir sin makt. Det gis i demokratiet ingen metoder for å får dette uvesen fjernet.     

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Familierelasjoner, bøttekott m.m.

Publisert over 10 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

Hva er din mening om at det er så tette bånd mellom makt, familier og venneskap i Ap?

Selvsagt er det bekymringsfullt - og det representerer en potensiell fare for demokratiet.  Det mest bekymringsfulle er ikke - etter min mening - alle politikerekteskapene/-samboerskapene.  De er jo mer eller mindre kjent.  Men når vi får med et nettverk å gjøre som i tillegg omfatter deler av næringslivet, organisasjonslivet og profesjonelle lobbyister, da blir det skummelt.

Likevel forstår jeg et stykke på vei Leif Gullberg, som advarer mot å dyrke konspirasjonsteorier - særlig i et lite land som vårt.  Det blir nødvendigvis slik at "Tordenskjolds soldater" stadig står i fare for å møte både svigermødre, fettere, koner og ekskoner - og seg selv - i diverse dører.

Heldigvis har vi fremdeles oppegående journalister som er i stand til å grave litt - og dermed avdekke slike nettverk.  Dette er både med på å ufarliggjøre dem og forhåpentligvis også gjøre aktørene bevisst på at det gjelder å holde tunga rett i munnen og én hatt på om gangen.

Og sant å si er jeg ikke sikker på at alt var så mye bedre før.  Har vi glemt "bøttekott"-demokratiet, som bl.a. Håkon Lie var en kløpper i å adminstrere ("noen har snakket sammen...").  Har vi glemt den storstilte politiske overvåkningen i etterkrigstida?  Nettverkene var noen andre - men de har vel alltid vært der?

Kommentar #8

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Sett fra utlandet

Publisert over 10 år siden

Bør i grunnen være forsiktig med å kommentere når man ikke har fått lest reportasjen som danner bakgrunnen.  Men det er ikke så enkelt når man befinner seg i utlandet.

Det er vel og bra at det settes fokus på slike forhold. Og at vi har vaktbikkjer som sier i fra om noe ikke er som det skal være. Slike forhold eksisterer ikke bare i Norge. Her i Aserbajdsjan overtok nærmest sønnen presidentembedet fra faren. Men det er også sterke bånd mellom den politiske og økonomiske eliten. Jeg har hørt noe sånt som at 17 av de 20 rikeste i landet enten er medlemmer av parlamentet eller regjeringen. Slikt blir det samrøre av. Og de som skulle være vaktbikkjer tør ikke gå ut med det de vet.

Kommentar #9

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Vi indoktrines en grenseløs beundring for vårt eget politiske system

Publisert over 10 år siden
Bernt Torvild Oftestad. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke nok med frie valg, rettigheter og liberale friheter. En viktig sammenhengskraft er tillit, tillit

"Det er ikke nok med frie valg, rettigheter og liberale friheter. En viktig sammenhengskraft er tillit, tillit borgerne i mellom og mellom de styrte og de styrende. Dessverre ser vi nå at denne tillit er i ferd med å smuldre hen."

Og denne tillit oppstår når man opplever at makthaverne styres av et verdisett som gir gjenklang i folket. Gode verdier, som for eksempel egalitet. Og hvor kommer denne verdien fra?

Jeg innbiller meg at norsk lavkirkelighet her har vært en viktig premissleverandør. Det var lite hierarki på bedehuset.

Sosiale nettverk og familietilhørighet er effektive trappetrinn til maktens tinder. Makthavere er sjelden kritisk til de kreftene som brakte dem til makten. Tvertimot, vi indoktrines en grenseløs beundring for vårt eget politiske system. Det kritiske blikk rettes mot annet hold, særlig mot det som måtte finnes av motkultur i vår egen historie.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere