Espen Utaker

298

Bør biskopene refse Stoltenberg?

Erkebiskop Rowan Williams refser stadig den britiske regjeringen. Bør våre biskoper blande seg mer i vår egen politikken?

Publisert: 23. jun 2011

I en fersk rapport fra den britiske tenketanken Teos heter det at de tre siste erkebiskopene av Canterbury har vært «konsekvent kontroversielle politiske skikkelser».

I rapporten heter det at de tre erkebiskopenes engasjement hadde beriket kvaliteten i den politiske debatten, og at det var bruk for mer, ikke mindre politiske kommentarer fra dette hold i tiden fremover. Siste eksempel er for øvrig Williams' tøffe kritikk av den britiske regjeringens økonomiske politikk, som han frykter rammer samfunnets svakeste.

Statsminister David Cameron sier at erkebiskopen fritt må få gi uttrykk for sine politiske synspunkter, og at han aldri har ment at kirken skal være tilbakeholde med å kjempe for dem - selv om han er dypt uenig med Williams, skriver redaktør Jon Magne Lund i Vårt Lands papirutgave.

Bør våre biskoper følge de britiske erkebikopenes eksempel og engasjere seg mer i politiske saker?

Hva bør norske biskoper ta opp med Jens Stoltenberg? 

Kommentar #1

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Jeg synes absolutt at kirken kan engasjere seg mer i den politiske debatten / samfunnsdebatten. Skal kirken være en kirke for de svakerestilte, er den nødt til det.

Kommentar #2

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Kirken bør ikke bli politisk

Publisert over 10 år siden

Problemet med Den norske kirke i dag er at de ikke er mer opptatt av sin kjerneoppgave, å forkynne evangeliet om en korsfestet og oppstanden Jesus Kristus som er relevant i menneskers liv. Kirken bør spørre seg hvordan det fremmer Guds rike at de involverer seg i alle mulige politiske saker.

Dette er imidlertid et tema jeg har skrevet mye om her på VD, blant annet i innlegget Papirløse ikke en sak for Dnk. Dette innlegget har også en lenke til Ole Jørgen Anfindsens innlegg Den politisk korrekte kirke og mange andre relevante lenker til en slik diskusjon.

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Problemet med Den norske kirke i dag er at de ikke er mer opptatt av sin kjerneoppgave, å forkynne evangeliet om en korsfestet og oppstanden Jesus Kristus som er relevant i menneskers liv.

Helt enig med deg i dette. Og dette er også en hjelp for såkalte svakerestilte i vårt samfunn. De har andre behov enn det som kan løses med politiske beslutninger.

Kommentar #4

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Problemet med Den norske kirke i dag er at de ikke er mer opptatt av sin kjerneoppgave, å forkynne evangeliet om en korsfestet og oppstanden Jesus Kristus som er relevant i menneskers liv

Men er det ikke også vår oppgave som kristne å følge Jesus og søke å gå i hans fotspor? Jesus talte offentlig på vegne av samfunnets utstøtte m.m., og det bør kirken også gjøre for å unngå å fremme en navlebeskuende kristendom hvor hver enkelt bare er opptatt av egen frelse. Jesus var ingen realpolitiker, men kan noen virkelig påstå at det ikke ligger politikk i å "menge seg med" samfunnets utstøtte?

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Men er det ikke også vår oppgave som kristne å følge Jesus og søke å gå i hans fotspor?

Han du har sitert svarer sikkert bedre på det selv, men jeg bare tenker høyt her nå. For mine tanker om dette er at vi ikke i så stor grad må tenke på oss selv som "kristne", "kirken" osv. I selve denne tanken ligger det allerede en stor mulighet for ansvarsfraskrivelse. Hvis vi virkelig skal følge Jesu eksempel, er det jo som enkeltindivider vi skal operere i samfunnet. Riktignok var disiplene også en slags gruppe, men de var ingen "kirke" som gikk rundt og gjorde gode gjerninger. Den barmhjertige samaritan og mange andre hjelpere i Bibelen var alene om sitt hjelpearbeid. De tok selv hele ansvaret  - la det ikke på en organisasjon.

Jeg tror fullt og helt på at enkeltpersoner og små grupper er istand til å hjelpe medmennesker på en mye mer human måte enn en stor og ikke minst statlig organisasjon. Da er det lett for at alle tenker at "andre hjelper nok til". Også er det liksom ikke så farlig med min egen innsats i så måte.

Kommentar #6

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror fullt og helt på at enkeltpersoner og små grupper er istand til å hjelpe medmennesker på en mye mer human måte enn en stor og ikke minst statlig organisasjon. Da er det lett for at alle tenker at "andre hjelper nok til". Også er det liksom ikke så farlig med min egen innsats i så måte.

Jeg er enig med deg i at enkeltindivider kan utrette mye, og jeg mener at hvert enkeltindivid har et ansvar overfor andre, men vi kan da også gjøre begge deler? Vi kan gjøre gode ting som enkeltindivider, og vi kan bruke den kollektive stemmen vi har gjennom institusjonen DNK til å fremme synspunkter i tråd med Jesu lære.

Kommentar #7

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Vi kan gjøre gode ting som enkeltindivider, og vi kan bruke den kollektive stemmen vi har gjennom institusjonen DNK til å fremme synspunkter i tråd med Jesu lære

Det kan vi så absolutt! Men problemet ligger vel i dette at hvis kirken først skal være politsk aktiv, så å si, da blir det ikke bare hjelpearbeid man skal ta stilling til, men også en hel del andre ting. Jeg mener at ut fra min Bibelforståelse var det ikke noe poeng for Jesus å forene politikk og religion. Og de fleste religiøse konflikter stammer vel også fra slike relasjoner.

Kommentar #8

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det kan vi så absolutt! Men problemet ligger vel i dette at hvis kirken først skal være politsk aktiv, så å si, da blir det ikke bare hjelpearbeid man skal ta stilling til, men også en hel del andre ting. Jeg mener at ut fra min Bibelforståelse var det ikke noe poeng for Jesus å forene politikk og religion. Og de fleste religiøse konflikter stammer vel også fra slike relasjoner.

Må man egentlig det? Det er mange aktører i det sivile samfunn som ytrer seg om politiske beslutninger uten å forventes å lage et helt partiprogram i samme slengen? Samfunnsdebatten foregår jo på flere nivåer, og jeg kan ikke se at kirken kan komme utenom det å ta beslutninger og komme med ytringer som ikke også kan leses politisk. Ingen av oss kan egentlig det. Da mener jeg det beste vi kan gjøre, er å være bevisst akkurat dette og bruke vår stemme så godt vi kan.

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Stemmer Gud på SV eller FrP? Selvsagt bør kirken holde seg unna politikken.

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Kirken bør spørre seg hvordan det fremmer Guds rike at de involverer seg i alle mulige politiske saker.

Ikke minst ekteskapsloven ikke sant?

Kommentar #11

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Stemmer Gud på SV eller FrP? Selvsagt bør kirken holde seg unna politikken.

Det er ikke et likhetstegn mellom politikk og partipolitikk.

Kommentar #12

Anders Winther

0 innlegg  323 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Å VÆRE en kristen innebærer noe mer enn bare å lese Bibelen, be og synge salmer om søndagene. Det innebærer at en gjør noe, både for Gud og mennesker. Bibelen sier: «La oss ikke elske med ord eller med tungen, men i gjerning og sannhet.» (1. Johannes 3: 18) Jesus hadde oppriktig omtanke for andre, og de kristne ønsker å etterligne ham. Apostelen Paulus ansporet sine trosfeller til alltid å ha «rikelig å gjøre i Herrens gjerning». (1. Korinter 15: 58) Men hva er Herrens gjerning? Innbefatter det å forsøke å forandre regjeringens politikk til fordel for de fattige og undertrykte? Var det det Jesus gjorde?

Selv om andre prøvde å presse Jesus til å blande seg opp i politiske saker eller å ta parti, nektet han å gjøre det. Han avslo Satans tilbud om makten over alle verdens riker, han nektet å la seg trekke inn i en diskusjon om det å betale skatt, og han trakk seg unna da en populær retning ønsket å gjøre ham til konge. (Matteus 4: 8—10; 22: 17—21; Johannes 6: 15) Men hans nøytralitet hindret ham ikke i å gjøre noe for andre.

Jesus konsentrerte seg om det som ville bringe andre varige goder. Da han gav fem tusen mennesker mat og helbredet syke, gav det midlertidig lindring til noen få, men hans undervisning førte til at evige velsignelser er blitt tilgjengelige for alle mennesker. Jesus ble ganske enkelt kjent som «Læreren», ikke som en som organiserte hjelpeaksjoner. (Matteus 26: 18; Markus 5: 35; Johannes 11: 28) Han sa: «Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden: at jeg skulle vitne om sannheten.» — Johannes 18: 37.

Den sannhet som Jesus lærte bort, var ikke politisk teori. Den dreide seg om det riket som han selv skulle være Konge i. (Lukas 4: 43) Dette riket er en himmelsk regjering, og det skal erstatte alle menneskelige styreformer og bringe menneskeheten varig fred. (Jesaja 9: 6, 7; 11: 9; Daniel 2: 44) Det er derfor menneskenes eneste sanne håp. Er det ikke mer kjærlig og omtenksomt å forkynne et slikt sikkert håp for framtiden enn å oppmuntre folk til å stole på at mennesker skal sørge for en trygg framtid?

Bibelen sier: «Sett ikke deres lit til fornemme eller til en menneskesønn, hos hvem det ikke er frelse. Hans ånd farer ut, han vender tilbake til sin jord; på den dagen går hans tanker til grunne. Lykkelig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, som setter sitt håp til Jehova sin Gud.» (Salme 146: 3—5) I stedet for å sende disiplene ut for å forkynne om en bedre måte å organisere de forskjellige lands styre og stell på lærte Jesus dem å forkynne det «gode budskap om riket». — Matteus 10: 6, 7; 24: 14.

Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

Bør våre biskoper følge de britiske erkebikopenes eksempel og engasjere seg mer i politiske saker?

Det tør de ikke så lenge staten betaler for statskirken.

Kommentar #14

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Nei til en politisert kirke

Publisert over 10 år siden

Det siste vi trenger er et religiøst svar på NRK. For med tanke på at staten velger ut biskopene og setter pensum for studentene, hvilket igjen er med på å forme deres politiske oppfatninger, så er det grunn til å anta at det fort vil gå partipolitikk i uttalelsene.

Jeg mener kirken bør være for alle. I England rives den anglikanske kirken nå av bitre strider. Det er ikke et eksempel til etterfølgelse. Jeg vil si klart nei til at prester og biskoper bør engasjere seg politisk. Legger ved hva jeg tidligere har skrevet om temaet:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread134157/

Kommentar #15

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

Hva bør norske biskoper ta opp med Jens Stoltenberg?

Hvordan de sammen kan få satt fart på den totale skilsmissen! Lykkelig skilt blir relasjonene sikkert atskillig redeligere.

Kommentar #16

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 10 år siden

---

Hva er, og skal være, politikerne opptatt av?

Hva er, og skal være, prestene opptatt av?

Skal prester utelukkende være opptatt av enkeltindividers frelse, eller er det lov å tenke på andre ting også?  Som fattigdomsproblemer, klimaproblemer og andre samfunnsproblemer?  Jeg tenker på ordet verdier, at det representerer et sammensmeltingspunkt mellom politikere og kirken.  Er det en kristen verdi å beskytte de svake i samfunnet?  Dette tror jeg veldig mange kristne og ikke minst kirkens egen hyrdeflokk vil svare et ubetinget ja på.  Likeledes at det er en kristen verdi å ta vare på skaperverket.  Jeg kan ikke skjønne annet enn at prester og biskoper må få lov til å uttale seg i verdispørsmål, og da er det vanskelig å komme utenom politikken slik våre samfunn er skrudd sammen.

Å gi prester og biskoper munnkurv i politiske spørsmål er å gi dem munnkurv i verdispørsmål, og det er å gi dem en munnkurv for mye.

Kommentar #17

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

etikk og politikk henger sammen

Publisert over 10 år siden

"Ta ikke del i verdens ufruktbare gjerninger, men refs dem heller", står det et sted i nye testamente. Bibelens forfattere refser rikes undertrykkelse av fattige, det å sette sin lit til den urettferdige Mammon og mye annet.

I Norge har vi demokrati og ytringsfrihet, og har derfor alle politisk innflytelse. Gud vil prege holdningene til folk. Holdningene til folk skaper politikk. I mange politiske og etiske spørsmål er det uenighet om midlene. Men kjerka bør løfte fram gode mål og holdninger som hjelper oss i valg mellom ulike midler.

Bibelen snakker om tru, men også om omvendelse og syndenes forlatelse. Da skal vel ikke det føre til likegyldighet i forhold til medmenneskers nåtid? Vi oppfordres bl.a. til å gi tørste vann, sultne mat, ta oss av sjuke, besøke folk i fengsel etc. Politikk har betydning for om det fins vann og mat, politikk avgjør delvis åssen sjuke behandles og om folk kan besøkes i fengsel.

Politikk avgjør også lovverket. Om vold, drap, fyllekjøring, hærverk, tyveri, naturskadeverk, etc. hadde vært tillatt, svikter ikke da "øvrigheta, som bærer sverdet for å straffe det onde og belønne det gode" si oppgave. Skulle ingen si noe da????

Kjerka bør ikke bli partipolitisk, men løfte fram gode ideal som bakgrunn for avgjørelsene. Politisk taktikkeri, prestisje, tomme valgløfter, dfrittkasting, innholdsløse floskler m.m.m. er vel også noe som kjerka kan refse? For ikke å snakke om at ulike politiske ideologier kan prøves på Guds Ord. Mitt tips er at ingen av dem holder helt mål. Når Gud ber oss hjelpe de fattige og ikke sette vår lit til den urettferdige Mammon......Politikerne setter tilsynelatende sin lit til oljefondet isteden for å bruke pengene på en måte som kunne gi kjempeavkastning i form av bedre livskvalitet for folk rundt i verden. 

Mange politikere mener at vi må ha økonomisk vekst, men Bibelen setter aldri det som noe mål i seg sjøl. Gudsfrykt med nøysomhet gir stor vinning, sies det. Men tilsynelatende har politikerne størst tillit til økonomisk vinning. Politikken i et demokrati speiler velgernes holdninger. Bibelen oppfordrer til gode gjerninger og å stride den gode strid. Hvis kjerka bare lar styresmaktene seile sin egen sjø og blir helt likegyldige til alt, da kan vel kjerka legges ned like godt først som sist....

Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke et likhetstegn mellom politikk og partipolitikk.

Det blir det.

I USA har de konservative kuppet kristendommen, og det blir mindre og mindre rom for andre enn en spesiell avart av de konservative der. Hvis målet er at alle skal kunne finne Gud så er de dumt å la ekstreme kuppe kristendommen slik at det ikke blir plass til særlig mange.

Politisk er det også en dårlig ide, da det vil føre til at man jobber for at en gruppe skal særlig tilgodeses, og det er kristne. Det er det nok av allerede i dag.

Hvorfor er kristendommen så redd for å la folk finne sannheten selv? Målet må da være refleksjonen, refleksjonen som gjør folk istand til å ta informerte selvstendige valg?

Kommentar #19

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Problemet med Den norske kirke i dag er at de ikke er mer opptatt av sin kjerneoppgave, å forkynne evangeliet om en korsfestet og oppstanden Jesus Kristus som er relevant i menneskers liv.

Derfor, hvis biskopene skulle gå i rette med statsministeren, må det være ut fra en ide om å evangelisere i politikken. Jeg tror ikke vi har mange prester som er oppe og går så kraftig både i politikk og religion at den kombinasjonen er mulig. Det som kan være mulig er at presteskapet fortolker evangeliet i sine messer at man påvirker politikken gjennom at folket ser verden med samme evangeliserende øyne. Folks forståelse av Bibelen må bli like sterk, Bibelen må levendegjøres for folk i sin alminnelighet. Derfor faller antagelig hele ideen om refsing av en statsminister på sin egen urimelighet, for kirken sliter med frafall blandt medlemmene, og alt tyder på at man ikke når frem som man burde internt i eget hus. Et annet hinder er at folks politiske forståelse er forholdsvis laber når vi kommer forbi chablon-nivå at det vil komme en underlig mix ut av dette.

Når dette er sagt, er det ingenting i veien for at hvis det finnes et sentralt læreembede, en biskop som er tung nok til å lese politikere teksten, finne melodien, finne måte å gjøre det på, er det fullt ut mulig.

Kommentar #20

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Problemet med Den norske kirke i dag er at de ikke er mer opptatt av sin kjerneoppgave, å forkynne evangeliet om en korsfestet og oppstanden Jesus Kristus som er relevant i menneskers liv.

ja enig med den Kristian !!!Flott

Kommentar #21

Henry Michael Ødegaard

21 innlegg  83 kommentarer

Ja til refs

Publisert over 10 år siden

Gud har tanker om denne verden, og ikke bare den neste. Oppstandelsen er en eskatologisk størrelse også for denne verden, og ikke bare for den neste. Håpet om en bedre verden er genuint også for kristne. Gud har krav på at vi taler hans sak i offentligheten. Gud vil noe med menneskene og samfunnet. Vi må og er forpliktet til å tale Guds sak i verden. Rowan Williams evner dette på en forbilledlig måte. Han er en kirkeleder av stort format. Han blir lyttet til og får stor medioppmerksomhet. Her bør det være noe å lære for norske kirkeledere. Ja, jeg synes biskopene bør refse statsministeren. Ja, jeg synes biskopene bør engasjere seg mer i politiske saker.

Kommentar #22

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det blir det.

I USA har de konservative kuppet kristendommen, og det blir mindre og mindre rom for andre enn en spesiell avart av de konservative der. Hvis målet er at alle skal kunne finne Gud så er de dumt å la ekstreme kuppe kristendommen slik at det ikke blir plass til særlig mange.

Politisk er det også en dårlig ide, da det vil føre til at man jobber for at en gruppe skal særlig tilgodeses, og det er kristne. Det er det nok av allerede i dag.

Hvorfor er kristendommen så redd for å la folk finne sannheten selv? Målet må da være refleksjonen, refleksjonen som gjør folk istand til å ta informerte selvstendige valg?

Hva med å se noen nyanser da, Morten?

Du må nesten vise hvordan deltagelse i samfunnsdebatten nødvendigvis må utvikle seg til å bli partipolitikk her, for jeg ser en slik mulighet, men ikke at det er en nødvendighet.

Jeg synes Frode skrev et veldig godt innlegg tidligere i tråden. Det handler om verdier som kirken vil fremme, og som den vil fremme sammen med og/eller ved siden av mange andre grupper i samfunnet. Det handler ikke om å kuppe noe som helst eller å hindre noen fra å finne sannheten selv (hva har egentlig det med Utakers spørsmål å gjøre?), men om å gripe anledningen til å gjøre sitt perspektiv kjent for en mulig meningsinnflytelse. Og en slik meningsinnflytelse er ikke annerledes enn den alle som deltar i samfunnsdebatten søker, inkludert deltagerne her på VD. Jeg mener, en forutsetning for å ta informerte selvstendige valg er også å kjenne til alle mulighetene og perspektivene som finnes.

Kommentar #23

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Henry Michael Ødegaard. Gå til den siterte teksten.

Gud har tanker om denne verden, og ikke bare den neste. Oppstandelsen er en eskatologisk størrelse også for denne verden, og ikke bare for den neste. Håpet om en bedre verden er genuint også for kristne. Gud har krav på at vi taler hans sak i offentligheten. Gud vil noe med menneskene og samfunnet. Vi må og er forpliktet til å tale Guds sak i verden. Rowan Williams evner dette på en forbilledlig måte. Han er

Atter andre har helt andre synspunkter på Rowan Williams. Om du søker på navnet hans så vil du høre at de har sterke synspunkter. Her er en artikkel fra Telegraph.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1577929/Dr-Rowan-Williams-Archbishop-of-Canterbury.html

Kommentar #24

Synnøve Verås

0 innlegg  1 kommentarer

Bannebok for barn

Publisert over 10 år siden

Eg er sjokkert og sint! Som lærar på barneskule gjennom mange år er dette det siste vi treng!!!:(   På vår skule reagerer vi når barna bruker banneord.  Vi prøver å få foreldra med på å vere gode eksempel for barna sine, og så les eg dette i vårt land! Utruleg! Eg trudde (håpte) at Cappelen kanskje kunne hjelpe oss med å skape gode måtar å snakke til kvarandre på. Vi opplever meir og meir at språket vårt blir forflata, og at banneorda kjem meir inn, både på skulen, i idretten og ikkje minst på TV.

Barn blir sinte når nokon brukar banneord til dei, det blir krangling, ja, også slosskampar. Så eg krev, om eg kan det, at Cappelen, som gir ut lærebøker for barn, fjernar denne boka!

Om ikkje Cappelen gjer noko med dette, kjem eg ikkje til å kjøpe ei einaste bok utgitt på Cappelen forlag. Vi har ein del lærebøker frå Cappelen ved skulen vår, men dei blir jo stadig evaluerte. Vi får sjå kva som skjer.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere