Espen Utaker

298

Kristenfolket skuffer miljøfolket

15 av 23 kristne sommerstevner får stryk i Grønn Hverdags miljøtest av kristne sommerstevner, festivaler og generalforsamlinger.

Publisert: 23. jun 2011

Håkon Lindahl, rådgiver i Grønn Hverdag sier:

– Det ante det meg at mange teologisk konservative er lite opptatt av miljøet.

Lindahl er Vårt Lands miljøtester, sammen med en noe mer overrasket Nina Bugge, kommunikasjonsleder i samme organisasjon.

– Jeg hadde virkelig ventet at det var bedre. Jeg må bare si at jeg er overrasket og veldig skuffet. Jeg kjenner ikke de kristne miljøene så godt, og hadde trodd at den etiske bevisstheten var mer tilstede.

– Jeg tror faktisk vanlige bedrifter ville fått høyere skår enn de kristne i disse spørsmålene, skyter Bugge inn.

– For ikke å snakke om ikke-kristne arrangementer, som musikkfestivaler, legger Lindahl til.

Les hele saken her.

Er kristne for lite opptatt av miljø- og klimautfordringen? Bør det være en viktig kristen moralsk plikt å ta vare på skaperverket?

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

Er kristne for lite opptatt av miljø- og klimautfordringen? Bør det være en viktig kristen moralsk plikt å ta vare på skaperverket?

Som de fleste andre. Ja, det bør være en kristen moralsk plikt å hegne om skaperverket. Men vi er opptatt av andre ting. For noen må det ikke koste noe, for andre må det ikke svi på annen måte. Kristne er helt gjennomsnittlige på dette punktet. Så lenge ingen gjør noe vil ingen gå foran. Bispekollegiet derimot, våget å gå foran forleden år, men initiativet druknet i mye annet, og vi er sikkert mange som mener at de har bedre å foreta seg enn å drive med "å plukke papir på festivaler"!.-) Men se; dette engasjementet er viktig for det går rett inn i Bibelens formaning om at vi ikke skal ta ut mer av jorden enn det vi trenger til et alminnelig forbruk.

Miljøsaken er ikke het nå om dagen. Den har mistet mye av glansen. Den trenger å revitaliseres i brede lag. Vi må bli oss bevisst at vi handler lokalt og tenker globalt. Vi må våte å ta advarslene på alvor og handle etter worst-case-scenarier for sikkerhets skyld. Så kan alarmen blåses av om det viser seg å være feil. Alle land burde være med, men vi må strekke oss etter å gjøre så mye som mulig som konkurransesituasjonen tilsier, for miljøbevisstheten er kommet for å bli. Holder forskningen ord, vil det bare bli mer presserende. Derfor er det greit å være tidlig ute så vi ivaretar forvalteransvaret vårt på en tilfredstillende måte.

Kommentar #2

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Jeg skrev nylig bacheloroppgave om norsk økoteologi, men konsentrerte meg kun om Den norske kirke og kvekerne, men jeg så at det blant frikirkene jevnt over var et lavere miljøengasjement enn i de to jeg konsentrerte meg om. Det vil derimot overraske meg om noen arrangementer tilknyttet DNK gjør det dårlig i denne testen, spesielt med den store vekten de har lagt på dette med "Grønn kirke".

Min problemstilling var om forsvaret for økt miljøvern innen disse to organisasjonene knyttes til det ytterste mål (i DNK: frelsen) eller ikke. I DNK er det i hovedsak kun Halvor Nordhaug og Tom Sverre Tomren som fremmer en økoteologi som nettopp gjør miljøengasjement nødvendig for den kristne frelsen, blant annet ved å vise til at nådemidlene er hentet fra skaperverket. Det vil si at man er avhengig av å ta vare på skaperverket for å få tilgang til nådemidlene. Andre er mer opptatt av menneskets forvalteransvar, men veldig få av disse viser hvordan dette er forpliktende innenfor evangelisk-luthersk tro.

Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Tja

Publisert over 10 år siden

Det er litt vanskelig å kommentere en undersøkelse som bare er i papiravisen, men jeg kan gjøre et forsøk. I nettartikkelen kommer det ikke klart frem hvilke spørsmål som er stilt.

Påstand nr. 1: "– Det ante det meg at mange teologisk konservative er lite opptatt av miljøet."

Stemmer dette? Kan man si om folk er opptatt av miljøet eller ikke ut i fra et sommerstevne, eller bør man se på hele livet hele året? De konservative jeg kjenner er en del mer nøysomme enn gjennomsnittet av befolkningen, og overdriver f.eks. ikke sydenturer og forbruksartikler. En tur til en Bibel-camp forurenser f.eks. mye mindre enn en heisatur til syden. I det praktiske livet tror jeg nok at de kommer temmelig bra ut i forhold til folk flest. Men det stemmer nok kanskje at de ikke har miljø som hovedinteresse. Må man egentlig det om man lever et fornuftig liv fra før? Jeg drar i alle fall ikke på et kristent stevne for å høre om miljøvern. Da hadde jeg dratt et annet sted.

Påstand nr. 2: "– Jeg tror faktisk vanlige bedrifter ville fått høyere skår enn de kristne i disse spørsmålene, skyter Bugge inn."

Ikke veldig rart om det er tilfellet. Spørs hva som er en vanlig bedrift. Tror kanskje de konservative kristne er mer miljøvennlig enn aluminiumsverket på Sunndalsøra f.eks. En vanlig bedrift tjener penger og har overskudd de kan bruke på slikt. En misjonsorganisasjon lever av gaver, og må forvalte disse pengene på best mulig måte. Man kan da ikke sammenligne med f.eks. kirken som i mye større grad er drevet av statsstøtte.

Påstand nr. 3: "– For ikke å snakke om ikke-kristne arrangementer, som musikkfestivaler, legger Lindahl til."

Kan ikke huske å ha sett så mye antydning til miljøvern på slike tilstelninger i alle fall. Spesielt ikke om man tar med bråk, forsøpling og andre lokale miljøforurensinger. Igjen har vi kommersielle aktører som kan bruke av overskudd til å drive med slikt. De kan jo gå med så mye underskudd de vil hvert år og så komme til staten og få penger.

Det er vanskelig å debattere mer uten å ha sett rapporten, men man burde vel se litt mer på livene til folk i praksis i stedet for en liten isolert hendelse én uke i året? 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere