Tor Fagerhaug

48

Amos

Publisert: 21. mai 2011

Jeg satt igår kveld å bladde litt i GT, i og med at jeg har brukt bibelen i tre år som studieverktøy har jeg stor glede av å lese i den. Jeg tok frem profeten Amos, han er den profeten som hadde mot til å gå i forbønn for de svake til Jahve.

Amos, gjeteren fikk kallet fra Jahve om å profetere Israels undergang og fangenskapet i Babylon, han proklamerte domsord mot de velstående og de ekstreme sosiale forskjellene.

I kapittel 5:4 sier han:

Hør dette ord, dere Basan-kyr,
dere som bor på Samarias fjell!
Dere undertrykker småkårsfolk
og knuser de fattige.
Dere sier til mennene deres:
«Kom med vin, så vi får drikke!»
2 Herren Gud har sverget ved sin hellighet:
Se, dager kommer over dere
da dere skal slepes bort med haker
og de siste av dere med fiskekroker.
3 Gjennom revner i murene skal dere gå ut,
den ene etter den andre.
Dere skal drives bort til Hermon,
lyder ordet fra Herren.

Dette er ord som er aktuelt i enhver tid, men var sjokkerende og ikke minst modig da det ble sagt.

Stakkars Amos hadde mange runder med seg selv og Jahve i ensomhet, han var ikke helt sikker på om han hadde mot til å gjøre jobben og var ikke helt overbevist.

Kapittel syv er min favoritt. Der går han i forbønn for de Jahve skulle dømme. Jeg humrer hver gang jeg leser det.

Dette syn lot Herren Gud meg se:
Han skapte gresshopper
da håen tok til å vokse;
det var håen etter kongens slått.
2 Da de hadde ett opp alt gresset i landet,
sa jeg: «Tilgi, Herre Gud!
Hvordan kan Jakob berge livet,
han som er så liten?»
3 Da endret Herren sitt forsett.
«Det skal ikke skje,» sa Herren.
4 Dette syn lot Herren Gud meg se:
Herren Gud kalte ilden til strid.
Den slukte det store havdyp
og holdt på å ete opp landjorden.
5 Da sa jeg: «Hold opp, Herre Gud!
Hvordan kan Jakob berge livet,
han som er så liten?»
6 Da endret Herren sitt forsett.
«Heller ikke det skal skje,» sa Herren Gud.

 

Når jeg leser vers 5 må jeg le, her sier han til Jahve, Hold opp herre! Han var ikke så rent lite modig, gjeteren. Nå er jo allegorien Jakob bildet på de fattige som han forsvarte med nebb og klør men selve teksten kan minne om norske eventyr språklig og er fornøyelig når han argumenterer med "Hvordan kan Jakob berge livet, han som er så liten?" Jeg ser for meg en megler som forsvarer en fattig småbruker som er i ferd med å miste levebrødet sitt på en tvangsauksjon. Amos har også blitt brukt av radikale som et godt eksempel som en forkjemper  for de fattige i vår tid.

Disputten med Amasja kunne ha skjedd også idag og er leseverdig . Jeg ser for meg en dårlig advokat som lever av å lure andre og som plutselig får en ærlig konkurrent i kontoret ved siden av. Eller en forretning som får besøk av TV2 hjelper deg

12 Siden sa Amasja til Amos: «Gå din vei, du seer, kom deg av sted til Juda! Der kan du ha ditt levebrød, der kan du være profet. 13 I Betel får du ikke lenger tale profetord; fordet er en kongelig helligdom, ja, et rikstempel.»

14 Da tok Amos til orde og sa til Amasja:
Jeg er ikke profet
og hører ikke til noe profetlag.
Jeg er gjeter og dyrker morbærfiken.
15 Men Herren tok meg bort fra saueflokken,
og Herren sa til meg:
«Gå og vær profet for Israel, mitt folk!»
16 Så hør nå Herrens ord:
Du sier: «Tal ikke profetord mot Israel,
og prek ikke mot Isaks ætt!»

GT er absolutt ikke kjedelig lesning, ihvertfall hvis man kan assosiere med en smule humor.

 

 

 

 

 

 

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Assiasjoner

Publisert over 10 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Amos, gjeteren fikk kallet fra Jahve om å profetere Israels undergang og fangenskapet i Babylon, han proklamerte domsord mot de velstående og de ekstreme sosiale forskjellene.

Hei Tor!

Interessant profeti som du la frem her! Med litt småironisk humor i tillegg. Håen er vel det som vokser opp etter slåtten?  Jeg antar at Amos for det meste snakket til seg selv når han samtalte med Jahve.

Mye av teksten gir assiasjoner til andre deler av Bibelen som er inne på det samme temaet. Basan – fjellet blir i Salmene beskrevet som et gudefjell med mange tinder. Når Amos beskriver at Gud skapte gresshopper, gir jo dette forklaringer flere andre steder som i Åp.9.3 beskriver at ut av røyken kom det gresshopper – noe som var livretten til døperen Johannes i Matt.3.4, litt pussig for i 4.Mos.13. setter folket seg opp mot Moses da de ikke ville gå til angrep på folket i Negev, et land som det virkelig flyter med melk og honning og er frukten som vokser der. Folket der er sterkere enn vi, sa israelittene som hadde speidet ut landet, og sa: «Det landet vi drog igjennom og speidet ut, er slik at det gjør ende på dem som slår seg ned i det. Og alle mennene vi så der, var store og sterke. 33  Der så vi også kjemper, anakitter av kjempeætt. Vi syntes selv at vi var som gresshopper mot dem, og det samme syntes nok de.»

Dom.7.12 har denne beskrivelsen: Midjanittene, amalekittene og alle som tilhørte stammene i øst, lå nede i dalen så tett som gresshopper. Og kamelene deres var det ikke tall på; det var så mange av dem som det er sandkorn på havets strand.

Litt pussig at døperen skulle ha en slik appetitt! Du som driver på med historieforskning kan kanskje si noen ord om hvem disse Midjanittene og amalekittene var? Anakitter er også nevnt i forbindelse med kjempeætten – Dom.6.33 nevner midjanittene og amalekittene som stammer fra Østen eller Østens barn.

Når du nevnte Basan – kyr, kom jeg i tanker om at Hos.4.16 nevner Israel som ei trassig og villsyrlig ku! Kanskje ikke en usann profeti?

Kommentar #2

PHILLIHP serbovich

0 innlegg  5 kommentarer

hei

Publisert over 10 år siden

det var Amos` egen dårskap som forbønnen representerer, knytt det til att man ikke skal stille spørsmålstegn ved Gud i mye GT retorikk.og desuten er domsordene betinget.Amos snakket om en katastrofe i nærmeste fremtid,altså noen år framover. eks kan: 1. gud staffer gjennom å la forfallet fortsette,men siden han elsker folket bryter han inn i historiens gang, og frelser folket. straffen er middlet mot målet,altså frelsen. 2. skrevet i ettereksilsk tid.2.1 for forklare historien.2.2legende som har blitt utviket og tillagt mer etter eksilet.2.3 forklare Guds fravær. velg selv...

så er Abraham en ettereksilsk oppfinnelse eller var han poletist han også, snakker ikke om nedskrivingsperioden men om tiden den muntlige tradisjonen Abraham skal ha levd. Alt bygger på noe alltid. kjedelig å måtte fine opp hjulet på nytt for hver generasjon. men det er mæten man bygger videre på, og de byggeklossene dere stakkars Zarauffdaer(vet hva det heter men gidder ikke stave det) i dag står på er ikke noe solid byggverk(ikke noen Pyramide,akkurat) snarere noen skjeive søyler å bygge videre på.Den  etiske fordringen er det etikken og dere ikke kan være foruten, er det synd å se hullet som er i all etikk(ikke bare deres). uten den etiske fordring,ikke rart det er få av dere. Abrahams sønner for vel gi dere noe tilbake,siden dere ga verden monoteisme. dere får først DET KATEGORISKE IMPERATIV.

Ikke bekymre deg, det er verre for Islam att de forfekter en ubearbeidet Korean. Den hadde kanskje ikke blitt latterligjort 600 år før den ble skapt hvis kunne forandre en ting i den. hadde den ikke nevnt Jesus som en del av sin religion og kalt ham en profet og boken er guds nedskrevne ord, eller lovbok som Paulus sa og som Knakk islam 600 før den ble skapt. Hadde jesus ikke blitt redusert og boken opphøyd så kunne Islam overlevd. men er ifølge Paulus blir  gyldig i forhold til Islam,nettopp fordi Islam bruker Jesus feil. så overså de muligheten til nå gjøre paulus til en del av sitt også så hadde det vært ett solid fundament. hadde de bare brukt Paulus og Jesus, eller utelatt begge, hadde ikke islam gått rett i fella til Paulus. (Bare menneskediktet gud hadde latt seg lure slik  600 år i forveien,ergo eksisterer ikke ALLAH.)  hadde de ikke arvet skjebnen Paulus advarte ett annet folk mot. all forkynnelse om jesus uten å bruke paulus sitt gittte budskap er en pervertering og fordømt, ifølge paulus

Kommentar #3

PHILLIHP serbovich

0 innlegg  5 kommentarer

hei TOR

Publisert over 10 år siden

svar  amos

det var Amos` egen dårskap som forbønnen representerer, knytt det til att man ikke skal stille spørsmålstegn ved Gud i mye GT retorikk.og desuten er domsordene betinget.Amos snakket om en katastrofe i nærmeste fremtid,altså noen år framover, ofte så ble ikke profetene informert om alt Gud gjorde, de viste att noe ille skulle skje,men ikke alltid hva. mange forskjellige vitenskaplige teser om hva Amosboken er og sier. eks kan: 1... gud staffer gjennom å la forfallet fortsette,men siden han elsker folket bryter han inn i historiens gang, og frelser folket. straffen er middlet mot målet,altså frelsen. 2.. skrevet i ettereksilsk tid.2.1.. for forklare historien.2.2..legende som har blitt utviket og tillagt mer etter eksilet.2.3 forklare Guds fravær. velg selv...Basankyr erla konene  de fineste og feteste kuene,ett bilde på de feite synderne(hunkjønn)vanligst å tre med att konene til Mannen eller folket profetene snakker om/til skal bedrive utukt med alle naboene, ydmyker mannan gjennom konen.

svar SARA.......

så er Abraham en ettereksilsk oppfinnelse eller var han poleteist han også, snakker ikke om nedskrivingsperioden men om tiden den muntlige tradisjonen Abraham skal ha levd. Alt bygger på noe alltid. kjedelig å måtte finne opp hjulet på nytt for hver generasjon. men det er mæten man bygger videre på, og de byggeklossene dere  i dag står på er ikke noe solid byggverk(ikke noen Pyramide,akkurat) snarere noen skjeive søyler å bygge videre på.Den  etiske fordringen er det etikken og dere ikke kan være foruten, er det synd å se hullet som er i all etikk(ikke bare deres) uten den etiske fordring. Abrahams sønner for vel gi dere noe tilbake,siden dere ga verden monoteisme. dere får først lære dere DET KATEGORISKE IMPERATIV.

Svar: ikke diskuter,men henvis heller til smartere folk enn oss,  er litt flytende  i formuleringene om Koranen fordi jeg ønsker att folk det kan gjelde skal tenke og føle selv.         Den største teologiske feil er i KOREANENS innhold og den blir STRAFFET av PAULUS 600 år før. att de i tillegg forfekter en ubearbeidet Korean,kanskje den ikke hadde blitt så  teologisk og retorisk svak  600 år før den ble skapt hvis de forandret 1 ting i den. Hadde den ikke nevnt Jesus som en del av sin religion og kalt ham en profet og boken er guds nedskrevne ord, eller lovbok som Paulus sa og Knakk fremtidig diskusjon 600 før den ble skapt. Hadde jesus ikke blitt redusert og boken opphøyd så kunne Islam overlevd.  Paulus blir  gyldig i forhold til Islam,nettopp fordi Islam bruker Jesus feil,i følge Paulus. Hadde paulus også blitt utnyttet til en del av Koreanens også så hadde det vært ett solid fundament. hadde de bare brukt Paulus og Jesus sammen, eller utelatt begge, HADDE IKKE KOREAN FORFATTEREN GÅTT RETT I FELLA TIL PAULUS. (Bare menneskediktet gud hadde latt seg lure slik  600 år i forveien,ergo eksisterer ikke ALLAH.) Da hadde de ikke arvet skjebnen til ett annet folk som skulle omskjære seg og som Paulus advarte sterkt imot og forhindret. all forkynnelse om jesus uten å bruke paulus sitt gittte budskap er en pervertering og fordømt, ifølge paulus. fordømt er også de som ikke forvalter gospelet Paulus ga de,men godtar missbruket av troen sin uten å eie mot i tillegg til fromheten sin. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere