Bjørn Hansen

36

Det var aldri noen langfredag

Så vidt jeg vet ble Jesus gravlagt (lang)fredag før solnedgang, og sto opp første påskedag før soloppgang. Det betyr at han var i graven fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag, i alt to netter. Hva angår dager, var han i graven hele lørdagen,

Publisert: 15. apr 2011

 

Siden 800 tallet har man hver søndag proklamert sin tro på Jesus i gudstjenesten:

 

Jeg tror på Jesus Kristus, 
Guds enbårne sønn, vår Herre, 
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, 
født av jomfru Maria, 
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet, 
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag

fór opp til himmelen, 
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Hvert eneste år, siden 300 tallet, har kirken feiret Jesu død på Langfredag og hans oppstandelse på 1. påskedag (søndag).

At oppstandelsen hadde funnet sted før det begynte å lysne på en søndag det året Jesus døde, bekreftes jo av bibelen:

"Etter sabbaten, da den første dagen i uken (søndag) begynte å lysne, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven."

Matteus 28:1 {Han er oppstått!}

"Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: "Frykt ikke, for jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. 6 Han er ikke her; for Han er oppstått, som Han sa. Kom, se stedet hvor Herren lå! 7 Og skynd dere å gå og si til disiplene Hans at Han er oppstått fra de døde. Og se, Han går foran dere til Galilea; der skal dere se Ham. Se, jeg har sagt dere det." "

Matteus 28:5-7

Så langt, så greit.  Man har klart å få slutten nesten riktig, det var søndag i år 30 e.Kr. , men hvilken ukedag skal dette feires på i 2011? (se nederst i innlegget.)

Når det gjelder dagen da Jesus døde, har man nok snublet.

Det skjedde IKKE på en fredag.  Det kan vi slå fast ved å se på de skriftlige bevisene.

Matteus 26:2 "Dere vet at om to dager er det påske, og Menneskesønnen skal overgis til å bli korsfestet."

Jesus og disiplene feiret hvert år Guds påske slik den er forordnet i 3. Mosebok 23.  Der slås det fast at påsken skal feires "på den fjortende dagen i den første måneden (14. Aviv) - mellom de to aftenstundene (kl. 15 - 18) .  Det var da også denne påsken han feiret det året han ble korsfestet.

" I Johannes 19:31 står det: "De jødiske lederne ville ikke at de døde skulle henge der neste dag, siden det var sabbat (og dessuten en meget spesiell sabbat, for det var påske). Derfor bad de Pilatus gi ordre om at bena måtte brytes og kroppene tas ned."

Jødene har i dag oversikt over hvilke ukedager alle Herrens påske har kommet på, flere tusen år tilbake.  I år 30 e.Kr., det året Jesus døde, kom den på en onsdag ( 5. april i gregoriansk/norsk kalender). 

Jesus døde da prestene ofret påskelammet kl 15, onsdag 14. Aviv , og ble begravd før kl. 18 samme dag.

Dette bekreftes jo også av Jonategnet som er beskrevet av Jesus selv:

Jonategnet


" 38 Da tok noen av de skriftlærde og fariseerne til orde og sa: "Mester, vi ønsker å se et tegn av Deg." 39 Men Han svarte med å si til dem: "En ond og utro slekt søker etter tegn. Men ikke noe tegn skal gis den, bortsett fra profeten Jonas tegn. 40 For som Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte. 41 Menn fra Ninive skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas forkynnelse. Og se, her er Én som er større* enn Jona. 42 Dronningen fra Syden skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den. For hun kom fra jordens ender for å høre Salomos visdom. Og se, her er Én som er større* enn Salomo."  

Matteus 12:38-42

Hvordan er det mulig å oppfylle dette tegnet om Jesus døde langfredag, og var stått opp fra de døde tidlig søndag morgen?

  • ·       Så vidt jeg vet ble Jesus gravlagt (lang)fredag før solnedgang, og sto opp første påskedag før soloppgang. Det betyr at han var i graven fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag, i alt to netter. Hva angår dager, var han i graven hele lørdagen, men bare en del av fredagen og søndagen.
  • (Fra et innlegg i en diskusjon om Jonategnet)

Selv om man godtar en fortolkning som mange lener seg på, at når det står dager, så kan del av dag være riktig forståelse, gjenstår fortsatt spørsmålet om antall netter.

Uansett om jeg bruker kalkulator eller teller på fingrene, mellom fredag og søndag morgen er det bare to netter!

Tell selv.

Det ligger et brev i British Museum i London, England.  Det er fra Pontius Pilatus til Cæsar i Rom, der han forklarer hvorfor han lot Jesus korsfeste.  Brevet var datert 5. april.  Bare i år 30 e. Kr. kom Herrens påske på den datoen.


(Men,  hallo  - har vi ikke lært siden søndagsskolen, at Jesus begynte sin gjerning i en alder av 30 og døde da han var 33?

Jo, men dette er galt.  Dvs - det stemmer at han døde i år 30, i en alder av 33.

Forklaringen er å finne i det faktum at man rotet det til da man innførte den gregorianske kalender. I sin iver eter å rive seg løs fra bibelens (den jødiske) kalender, bommet man med ca 3år.  Jesus ble altså født i år 3 f.Kr.  Dette betyr at vi nå egentlig  har år 2014 e.Kr.)

At kirken og største delen av kristenheten fortsetter å feire skjærtorsdag og langfredag på tross av hva Guds ord sier, er tragisk. Det skyldes det sørgelig faktum at store deler av  kristenheten er blitt ført vill hva angår de bibelske - eller, mer korrekt, Guds høytider.

Bakgrunnen er at den hedenske soltilbederen keiser Konstantin i Rom tok avstand fra jødene og forandret hellige tider, og satte det hele i scene fra Kirkemøtet i Nikea i år 325 e.Kr.  Resultatene av dette kirkemøtet ga ikke bare grobunn for erstatningsteologien, men ga også legitimitet for inkvisisjonen, korsfarerne, pogromene mot jødene og holocaust.

Påsken i 2011:

18. april  kl. 15 - 18    Jesus dør på korset og blir lagt i graven.

23. april før soloppgang   Jesus står opp fra de døde.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Interessant.

Det er sikkert riktig det du skriv.

Eg har lest om det før men har ikkje teke stilling til det.

http://www.innsyn.com/artikler/onsdag.html

Ble Jesus korsfestet på onsdag eller fredag?

Kristi oppstandelse

Hvilken dag skjedde den?

Lørdag eller søndag?

Kommentar #2

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Tredje dag siden

Publisert rundt 10 år siden

Emmausvandringen

Luk 24,1 Men på den første dag i uken (søndag), tidlig i dagningen, kom de til graven, og hadde med sig de velluktende urter som de hadde tilberedt.
Luk 24,13 Og se, to av dem gikk samme dag (søndag) til en by som ligger seksti stadier fra Jerusalem, og som heter Emmaus,
Luk 24,21 Men vi håpet at han var den som skulde forløse Israel. Og dog - med alt dette er det idag den tredje dag siden dette skjedde.

På søndags formiddag var det altså tredje dag siden Jesus var korsfestet. Hvis vi regner bakover fra søndagen, får vi:

3. dagen - søndag

2. dagen - lørdag

1. dagen - fredag

I følge jødisk tidsregning regnes en yom som et helt døgn selv om det bare er minutter igjen av en dag. Jesus døde på den lyse delen av fredag. Siden den mørke delen av døgnet er først, betyr det at natten mellom torsdag og fredag ble regnet som fredag. Selv om Jesus ikke lå i graven denne natten, så regnes likevel denne natten som en del av det døgnet (yom) som Jesus lå i graven. Jesus lå i graven hele lørdagen (sabbaten), både natten fra fredag til lørdag og dagen på lørdag. Natten fra lørdag til søndag lå Jesus i graven. Da det lysnet av dag på søndag, dvs. etter soloppgang, sto Jesus opp. Slik sett var Jesus i graven tre dager og tre netter etter jødisk tidsregning. Det er ingen annen grunn enn jødisk tidsregning som gir svar på dette spørsmålet. Hvis man leser om kikajontreet, finner man det samme. Jona befant seg i treets skygge litt av en dag pluss et døgn pluss litt av en dag. Det regnes som tre døgn.

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ikke så...

Publisert rundt 10 år siden
Bjørn Hansen. Gå til den siterte teksten.

Så vidt jeg vet ble Jesus gravlagt (lang)fredag før solnedgang, og sto opp første påskedag før soloppgang. Det betyr at han var i graven fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag, i alt to netter. Hva angår dager, var han i graven hele lørdagen,

På samme måte som Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, var Jesus død i tre dager og tre netter. Jesus ble lagt i graven onsdag like før solnedgang og oppstod like før solnedgang på lørdag. Dette var selve beviset på at han var Messias.

Vår tradisjon om langfredag har strengt tatt ikke noe bibelsk fundament, men er basert på en feiltolkning av Johannesevangeliets kapitel 19:31 hvor sabbaten er omtalt og som er tolket som om det var jødenes ukentlige sabbat. Det var det imidlertid ikke, men en annen jødisk sabbatsfest.

Jesus var altså tre dager og tre netter i graven, slik som det var forutsagt.

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

144 innlegg  13843 kommentarer

3 dager og 3 netter i jordens dyp

Publisert rundt 10 år siden

Det var flere som stod opp sammen med Kristus da klippen revnet, mange av de hensovendes hellige legemer stod opp. (Matt.27.51-53)

Menneskesønn, syng en gravsang over Egyptens larmende hop og la den fare ned, den herlige folkeslags døtre, til dødsrikets land, sammen med dem som farer ned i graven. Esek.32.18 – v30: Der er alle fyrstene fra nord og alle de fra Sidon, som tross den skrekk det stod av dem, måtte fare ned med de falne. Med all sin heltekraft ble de til skamme. Der ligger de uomskårne hos dem som ble drept med sverd. Nå må de bære sin vanære sammen med dem som gikk i graven.

Åp.11.8: Og deres lik skal ligge på gaten i den store by, den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypten, der hvor og deres herre blev korsfestet.  9 Og noen blant folkene og stammene og tungene og ættene skal se deres lik i tre dager og en halv, og ikke tillate at deres lik blir lagt i grav.

Matt.12.40: For slik profeten Jona var i den store fiskens buk i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter.

2.Pet.3.8:  Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. 9 Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.

Kommentar #5

Trond Langen

31 innlegg  203 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

I følge jødisk tidsregning regnes en yom som et helt døgn selv om det bare er minutter igjen av en dag.

Denne måten å telle dager og år på er ganske vanlig her i Aserbajdsjan den dag i dag.  For eksempel kan man si at et barn er 3 år dagen etter at det fylte 2.  Fordi det er i sitt 3. år.  Og tilsvarende for dager.

Med den måten å telle på blir søndagen den tredje dagen.

Kommentar #6

Bjørn Hansen

36 innlegg  15 kommentarer

Tallmagi

Publisert rundt 10 år siden

Uansett ulike måter å tolke og telle tre dager og tre netter på:

Bibelen er er helt klar:  Jesus døde samme dag som Guds Påske fant sted - 14 Aviv og ble begravd før den Hellige Shabbat som innledet De Usyrede Brøds Høytid.  I år 30 fant dette sted onsdag den 5. april.

Han sto opp en eller annen gang etter solnedgang på lørdag - starten på søndagen.

Det er viktig å ha klart for seg at bibelen opererer med to typer Shabbat.

1.   Ukeshabbaten (hviledagen) som går fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag

2.   Alle Guds høytider innledes med en Hellig Shabbat.  Høytider som går over flere dager, avsluttes også med en Hellig Shabbat.  I enkelte år sammenfallerfaller den Hellige Shabbat med ukeshabbaten.

 

Jeg anbefaler vår seksjon: tilbake til røttene  på www.agapesenteret.org

 

Godspeed

Bjørn H.

Kommentar #7

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Ikke så klart

Publisert rundt 10 år siden
Bjørn Hansen. Gå til den siterte teksten.

Bibelen er er helt klar:

Problemet er at Jesus sto opp på søndag, den første dagen i uken. Den første ukedagen er alltid en søndag. Da spiller det ingen rolle om dagen før var en ukesabbat eller en høytidssabbat. Det var uansett en ukesabbat fordi det var dagen før den første ukedagen. Og uansett om det var en ukesabbat eller en høytidssabbat, så var det fredag (beredelsesdag) dagen før sabbaten.

Matt 28,1 Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.

Luk 23,54 Det var beredelses-dagen, og sabbaten stundet til.

Luk 23,56 Så vendte de tilbake og tilberedte velluktende urter og salver, og sabbaten over holdt de sig stille efter lovens bud.

Hvilket årstall Jesus ble korsfestet, er ikke helt enkelt å fastslå. Overgangen fra den julianske kalenderen til den gregorianske kalenderen har laget krøll på tidsregningen, med unntak av dagenes orden. Etter Dan 9,25 og Luk 3,23 var Jesus 30 år i år 27 e.Kr. I så fall døde Jesus i år 30 e.Kr. Men hvis Jesus var 30 år i år 30, så døde Han i år 33. I år 33 var den 14. nisan på en fredag, slik Bibelen hevder.

Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Du verden

Publisert rundt 10 år siden

Det er mye mellom himmel og jord...

For historikere er det muligens interessant å drøfte ukedager og tidspunkter i påsken - og i julen og pinsen for den del. Men det forutsetter at de (historikerne) i utgangspunktet tror på oppstandelsen. Ellers er det ingen mening i å gå i dybden på de tre dagene og nettene.

Men i et trosperspektiv er dette totalt uinteressant. I hvert fall for undertegnede. Selv er jeg blant de som tror at Kristus døde - for vår skyld. Og at han stod opp, og at han dermed også er Guds sønn, den treenige.

Dette rekker for meg. God påske, forresten! :)

 

Kommentar #9

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Regnskap med dager....

Publisert rundt 10 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

For historikere er det muligens interessant å drøfte ukedager og

Det er dette vi har teologer og historikere for! Og så har vi enkelte som er spesielt interesserte, helt greit....Gal. 4, 10 Dere holder nøye regnskap med dager, måneder, høytider og år!

For alle er det verd å lese også de andre versene i kap. 4 over!

Kommentar #10

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Feil fokus

Publisert rundt 10 år siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Det er dette vi har teologer og

Denne tråden diskuterer ikke hvorvidt vi skal ta vare på feiringen av påsken, men om Bibelen har rett i at Jesus døde på en fredag og sto opp på en søndag. Jeg kan ikke feire påske hvor mye jeg enn vil. Lammet ER slaktet en gang for alle. Påsken er ikke en feiring av at Jesus døde i påsken. Alle høytidene KREVDE offer. Ofringene er avskaffet som følge av at Jesus døde for å avskaffe dem (Dan 9,27).

Sitat av Albert Barnes

Gal 4:10

Ye observe -

The object of this verse is to specify some of the things to which they had become enslaved.

Days -

The days here referred to are doubtless the days of the Jewish festivals. They had numerous days of such observances, and in addition to those specified in the Old Testament, the Jews had added many others as days commemorative of the destruction and rebuilding of the temple, and of other important events in their history. It is not a fair interpretation of this to suppose that the apostle refers to the Sabbath, properly so called, for this was a part of the Decalogue; and was observed by the Saviour himself, and by the apostles also. It is a fair interpretation to apply it to all those days which are not commanded to be kept holy in the Scriptures; and hence, the passage is as applicable to the observance of saints’ days, and days in honor of particular events in sacred history, as to the days observed by the Galatians. There is as real servitude in the observance of the numerous festivals, and fasts in the papal communion and in some Protestant churches, as there was in the observance of the days in the Jewish ecclesiastical calendar, and for anything that I can see, such observances are as inconsistent now with the freedom of the gospel as they were in the time of Paul. We should observe as seasons of holy time what it can be proved God has commanded us, and no more.

And months -

The festivals of the new moon, kept by the Jews. Num_10:10; Num_28:11-14

. On this festival, in addition to the daily sacrifice, two bullocks, a ram, and seven sheep of a year old were offered in sacrifice. The appearance of the new-moon was announced by the sound of trumpets. See Jahn, Archae. 352.

 

And times -

Stated times; festivals returning periodically, as the Passover, the Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacles. See Jahn, Archae. chap. 3. 346-360.

And years -

The sabbatical year, or the year of jubilee. See Jahn as above.

Kommentar #11

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Luk 24,1 Men på den første dag i uken (søndag), tidlig i dagningen, kom de til graven, og hadde med sig de velluktende urter som de hadde tilberedt.
Luk 24,13 Og se, to av dem gikk samme dag (søndag) til en by som ligger seksti stadier fra Jerusalem, og som heter Emmaus,
Luk 24,21 Men vi håpet at han var den som skulde forløse Israel. Og dog - med alt dette er det idag den tredje dag siden dette skjedde.

Ha berre klart for deg at Lukas (bringer of light)kan lura deg slik han gjer fleire andre plasser.

 

 

Kommentar #12

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Joda...

Publisert rundt 10 år siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Det er dette vi har teologer og

... det forstår jeg, og det respekterer jeg (men jeg håper jo at de også har andre og viktigere oppgaver).

Men like fullt altså, det interesserer ikke meg. For meg er det helt uvesentlig. Og i den grad andre måtte bry seg med hva jeg måtte mene, er det sikkert også greit for andre at jeg har et avslappet forhold til timer dager - både i denne og i en del andre sammenhenger

Påsken er den viktigste, og for meg er det også den mest fantastiske høytiden i året. Vi har gjort unna jula, årets mest støyende, masete og bokstavelig talt glorete - og dermed også mest meningsløse høytid. I tillegg har vi også ristet av oss den mørke og kalde årstida, den som stundom kan synes som at aldri vil slippe taket.

Så kommer våren. Det lysner, det blir varmere, snøen trekker seg tilbake (på våre kanter har vi mer enn nok av den - og av kulda for den del). Alt og alle tør opp - også vi tobente, vi blir lysere og letter til sinns. Og så kommer påsken. Den bokstavelig talt stille uka.

Vårherre har ordnet det så viselig at han seder mange av naboene, kollegaene og andre til fjells denne uken. Det er virkelig ei stille uke - for oss som blir igjen hjemme. Ingen forberedelser av noe slag. Vi bare plutselig er der.

Vi trekker ut på terrassen og nyter sola og krokusen bortved veggen. Og ikke minst, vi går til kirken. Tusler langs støvete asfalt, langs sildrende grøftekanter der hestehoven har presset seg opp og fram fra jorda som var frossen bare noen dager tidligere. No livnar det i lundar. Roen omkring oss smitter helt inn til sjelen. Vi bare nyter.

Sette seg ned og dele stillheten og høytiden i gudstjenestelig samvær. Meditere i takknemlighet. Og, på selve påskedagen, synge "Påskemorgen" av full hals. Mektig og henrivende.

Er det noe rart at noen av oss ikke bryr seg om timer og dager, at vi synes at slikt er fullstendig uvesentlig, når altså selve livet - og evigheten har grepet fatt i oss, nettopp i påsken?

Dermed insisterer jeg fortsatt på å ønske mine venner - også her på VD - ei riktig GOD påske. :)

 

1 liker  
Kommentar #13

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Rett fokus II

Publisert rundt 10 år siden

Bra oppklaring Roger for alle høytider som var i den gamle pakts sermonielle ordning er brakt videre i Jesu tjeneste fra den Himmelske Heligdom nå. Vi som tror ser opp til himmelens Jerusalem som er der oppe. Yppersteprestrollen er er i Jesu tjeneste som vår nåværende Mellomann og Han i Hans tjeneste fullbyrder etterhvert alle høytider.

Saken er jo at ingen teolog og eller prest i denne verden kjenner til dette, ei heller de som tror på disse historikere, prester eller teologer. Å feire påske blir som å feire noe som ikke er og jeg minnes Guds ord, "de for alle vill som får! La oss ikke dåre i villfarelsen. Hvor er Hyrden i Gudsdyrkelsen og hvilken Hyrde ledes man av? Hvor er vår fysiske Konge nå?

Om man feirer påske så er det greit det men ha rett fokus. Paulus sier: Kol 2,16 La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat;

Hold du påske og vær velsignet men tro ikke at dette er en gudsdyrkelse iscenesatt pliktig av Gud selv. Om man tror det er Jesus borte fra ens øyne men om man holder påske i den tro at dette tilhørte den gamle pakts ordning og løfter opp Hans verk da med det i øye at denne påske, med flere sabbater (høytider) er oppfylt/ oppfylles av Guddommen i den rett tid Han setter. Noen av disse høytider (sabbater) er historie men noen få står igjen og de kommer når Faderen roper og Jesus i den himelske helligdom trer ut av denne nåværende tjeneste. Husk at den Syvende Dag Sabbat IKKE er endel av denne sermonielle ordning men endel av skaperverkets tilblivelse. Påskesabbaten er borte men ikke den Syvende Dag Sabbat i denne tid hvor påsken er. Alt beskrevet i den gamle pakts ordning som presteskapet, teologene ikke kjenner til. Påske er historie, pinse er historie, Basunens høytid er historie og nå lever vi i en høytid som varsler Jesu andre komme og den beredelse som da bør finne sted hos etthvert enkelt individ. Forherd ikke ditt hjerte imot Jesu verk og Frelse!

Ha en velsignet Sabbat og kommende uke! :-)

Kommentar #14

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Ingenting lurer meg

Publisert rundt 10 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Ha berre klart for deg at Lukas (bringer of light)kan lura deg slik han gjer fleire andre plasser.

Ingenting i Bibelen lurer meg, ikke engang Paulus. Paulus har rett i alt han sier, men det han sier går laaaangt over hodene til de aller fleste kristne. Å komme til Paulus er som å komme til en forelesning på universitetet for en førsteklasse-elev på barneskolen. Jeg gremmes når jeg leser din kritikk av Paulus. Hvem er du i forhold til Paulus?

Kommentar #15

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Vise og forstandige

Publisert rundt 10 år siden

TV Visjon Norge hadde for en stund siden et spørreprogram hvor man kunne ringe inn teologiske spørsmål og få svar fra fire menn som har studert Bibelen et langt liv, hvor av minst to hadde en teologisk doktorgrad.

Ett av spørsmålene var dette som behandles her på tråden - hvordan kunne Jesus være død i tre dager og tre netter hvis han døde på langfredag og oppsto på søndag morgen?

Til min store forundring var det ingen som kunne svare godt på et ellers berettiget spørsmål. De svarte at det viktigste er ikke om antallet er tre dager og tre netter, men AT han døde og oppsto.

Noe som selvsagt vi alle er hjertens enig i.

Men jeg er ikke enig i at spørsmålet er uvesentlig, for dersom Bibelen er upresis i denne sammenheng, hvor mange andre beretninger bør man da ta med en klype salt?

Jeg ser av kommentarene på denne tråden at jeg ikke når fram med min argumentasjon om at Bibelen også er presis når det gjelder dette. Selv om alt som kreves er et ørlite grann av godvilje til å lytte. Slik er det når man bare er autodidakt og absolutt ingenting annet...

 

 

Kommentar #16

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Roger

Publisert rundt 10 år siden

Du er nok litt lurt.

Paulus skriv

”Men eg meiner at eg ikkje på nokon måte er mindre enn desse superapostlane” 2 Kor 11,5.

På engesk står det oversett ”superapostlane” fleire stader

Ydmykhet-:

Misunnelse er vel rette ordet.

Dette fortel mykje om den falske Paulus.

Efesosmenigheten avslørte han og medhjelparane.

”Eg veit òg at du ikkje kan tola dei vonde. Du har prøvt dei som KALLAR SEG APOSTLAR, men ikkje er det, og du har funne at dei er LYGNARAR” Åp 2.

Det måtte vera tungt for Paulus når menighetene i Asia vende seg bort frå hans falske læra.

”Du veit at alle frå Asia har vendt seg frå meg,”… 2 Tim 1,15

Johannes får beskjed om å skriv dette:

”Johannes helsar dei sju kyrkjelydane i provinsen ASIA” Åp 1

”Det du får sjå, skal du skriva i ei bok og senda til dei sju kyrkjelydane: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.»

Det burde ikke vera vanskelig å sjå at alle desse hadde teke AVSTAND frå Paulus slik han sjølv og røper i brevet sitt.

Kommentar #17

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Torstein

Publisert rundt 10 år siden

Du tar fryktelig feil av Paulus. Det er ikke bare synd, men tragisk, for du fornekter en Guds apostel som de andre apostlene anerkjente. I blant annet Efesus, hvor jeg har vært to ganger, opererte en hel flokk av såkalte apostler. De skal ha vært 70 stykker. Noen av dem var utlært på Johannes' disippelskole. Johannes omtalte flere av dem som antikrister.

http://en.wikipedia.org/wiki/Seventy_Disciples

Apostelen Peter omtaler Paulus som sin eleskede bror. Han setter høy pris på brevene til Paulus, men advarer om at Paulus skriver noe som er vanskelig å forstå om det å være uten flekk og lyte.

2 Pet 3,14-16 Derfor, elskede, da I venter dette, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred, 15 og akt vår Herres langmodighet for frelse, således som og vår elskede bror Paulus har skrevet til eder efter den visdom som er ham gitt, 16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.

Du må være forsiktig, Torstein, slik at ikke Peter får rett. En uhorvelig mengde kristne gjør akkurat det Peter advarte mot. De tyder Paulus vrangt, ikke bare om det Paulus skriver, men også om andre skrifter i Bibelen, og det til sin egen undergang.

Kommentar #18

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Roger.

2 Peters brev er llke falsk som desse andre Paulus sine brev.

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Epistle_of_Peter

Det er klart at det var ypperleg for Paulus å få skrive dette i Peters sitt namn.Då oppnådde han det han ville ,at me ikkje skulle stilla spørsmål.Og om ting var vanskeleg skulle me berre akseptera det.

Det minner meg om denne falske Ellen Gould White som og skreiv noko i same dur- at folk på slutten ville betvila hennar skrifter.

Då oppnådde ho at folk stillesitjande aksepterte det ho skreiv.

Det som er fundamentet Roger er GT -lova og profetane.

Når ting ikkje stemmer med  GT , så forkast det.

I 2 Peter greier Paulus å skriva at elementa skal smeltast om. Totalt falskt etter GT sine ord.

Han skriv at me kan  dryga Herrens kome. Totalt falskt.

Alt dette ligg fast i Guds høgtider.

 

 

Kommentar #19

Benedicte Jørgensen

0 innlegg  3 kommentarer

Hva er ekte?

Publisert rundt 10 år siden

Torstein: du vet vel at hvem som helst kan legge inn såkallte "sannheter" på Wikipedia?  Tenkte bare jeg ville minne deg på det ;-)  I.om.at du mener Petersbrevene er falsk ;-)

 

Mvh

Benedicte

Kommentar #20

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Torstein

Publisert rundt 10 år siden

Du sier blant annet:

"Når ting ikkje stemmer med  GT , så forkast det.

I 2 Peter greier Paulus å skriva at elementa skal smeltast om. Totalt falskt etter GT sine ord.

Han skriv at me kan  dryga Herrens kome. Totalt falskt.

Alt dette ligg fast i Guds høgtider."

 

Ligger fast i Guds høytider?, Ok, kan du vise i skriften de 6000 år UTEN å væte fingeren for så å stikke den opp i lufta? ALTSÅ UTEN FØLERI OG ANTAGELSER!

Altså jeg tror gjerne de 6000 år jeg men hva er poenget i forhold til evangeliet/ Talsmannen som alltid har sin rot i/ omhandler, RETT FERD, SYND og DOM, da iflg. Jesu ord i Johannes 16:8. Husk uten føleri nå.

Høytidene taler Paulus om og viser til de, at de er skygger av den nye pakts evangelie og vi i da SDA som du av og til, av respekt viser til tror høytidene peker på Frelsesplanen og høytidene er ennå ikke over selv om noen er ferdige via Kristi retferdighet. Hvis du skal tro noe så må det være uten føleri og ha en helhetelig rot i evangeliet som Jesus Kristus er Herre over.

Der bommer din lære på ale punkter og der klarer ikke du å vise til skriftens troverdighet. Du viser alltid til videoer som synser og antar i en egen agenda som håper og tror på noe som er slått dødt av korset. Meningsløst, vis hvorfor korset ikke er troverdig i forhold til din tro. Med andre ord så må din tro presenteres(uten videoer men med Guds ord) og overgå Kristus på korset, om du skal få kristne med deg. For årsaken til at du viser til videoer er at du selv ikke tror på det og må bruke andre til å presentere ett nytt skyggebilde som ikke er noe annet enn villfarne fårs egenprodusert mat. 

Kommentar #21

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Intet nytt

Publisert nesten 10 år siden

At Jesus ble korsfestet på onsdag i påskeuken har vært klart for mange i lang tid ut fra evangeliene. Nå synes katolikkene å ville gå et steg videre med dette. Aftenposten har laget en artikkel om dette, ikke på bakgrunn av Bibelen, men Dødehavsrullene:

http://mobil.aftenposten.no/article.htm?articleId=3586440

 

Kommentar #22

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Glem ikke

Publisert nesten 10 år siden

Det har vært nevnt her at Jesus måtte dø den 14. aviv. Det er helt riktig. Men mange synes å glemme at han også måtte stå opp den 17. aviv, fordi, som Paulus sier i 1Kor 15, både døde han etter skriftene og stod opp etter skriftene.

 

Samtidig sier Paulus at Jesus er førstegrøden av de hensovede i Kristus. Hvilken dag er så den 17. aviv - jo nemlig førstegrødens dag. Den dagen da prestene skulle vifte med byggnek - svingeneket - for å proklamere at førstegrøden var moden.

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere