Arja Larsen

44

Bønnesvar

Publisert: 27. mar 2011

Profeten Samuel hadde fått til oppdrag av Herren å salve en av betlehemitten Isais åtte sønner til konge over Israel. 1 Sam 16:1-13. ”Den jeg nevner for deg, skal du salve for meg”, sa Herren.

 

Samuel fikk først se den eldste sønnen Eliab, en kraftig og flott mann. Samuel var ikke i tvil. Han sa: ”Sannelig, rett framfor Herren står Hans salvede!” Men Herren sa til Samuel: ”Se ikke på utseendet hans eller på hans kraftige skikkelse. For jeg har forkastet ham. For Herren ser ikke slik et menneske ser. For mennesket ser på det ytre, men Herren ser til hjertet.”

 

”Heller ikke denne har Herren utvalgt” måtte Samuel si om de seks følgende brødre. Til slutt ble den yngste, David, hentet fra å gjete sauene, og Herren sa til Samuel: Stå opp og salv ham! For han er det.”

 

I livets valg og i tjeneste for Herren ber vi om Hans ledelse. Ofte lar Gud vente på Seg, som også Bibelen vitner om å være karakteristisk for Ham. Men det kan også hende at du får et nærmest mirakuløst tilbud etter at du har bedt, og du tenker: Nå fikk jeg bønnesvaret! Til og med kan det virke å være som et skreddersydd drømmesvar! Men, er det sikkert fra Gud? Kanskje er tilbudet Eliab, og din reaksjon som Samuels: Sannelig, bønnesvar rett fra Gud! Men Herren hadde forkastet Eliab. Samuel var i stand til å snakke med Herren og å høre hva Han hadde å si om Eliab og hva Han så som fullkomment. Denne lyttende samtale med Herren var av stor betydning i følgende faser av hans oppdrag. Det ble lettere for Samuel å skjelne og å si ”nei takk” til de seks andre flotte brødre. Samtidig ble hans tro prøvet. Plutselig stod han der uten kongekandidat, og det virket som om oppdraget ble mislykket.  Men da kom bønnesvaret fra Herren: David!

 

Før Jesus begynte sin offisielle tjeneste ble også Han av Ånden ledet til å si nei til lokkende og mirakuløse og fantastiske tilbud. Jesus kunne ha fått alle verdens riker og herlighet. Hvilke muligheter til å evangelisere alle folkeslag fort og effektivt! Men også Jesus, som Samuel, var hørsam mot Guds røst og Guds verdier. Matt 4:1-11. Han kjente Skriften og Guds handlemåte med trosheltene, hvordan Gud fostret sine tjenere gjennom lidelser og ydmykelser for å gjennomføre Sine planer. Jesus kjente godt historiene om Abraham, Jakob og Josef, blant andre. I stedet for å bli blendet av herligheten av Satans tilbud valgte Jesus Guds vei til Kapernaum, en ubetydelig by, og begynte å forkynne evangeliet for de fattige, fanger og undertrykte mennesker. Han valgte å lyde Guds oppdrag for Ham, som endte med å bli forkastet av mennesker, å bli aleine og å dø. Det så ut som om også Hans oppdrag ble mislykket. Men opp fra fornedrelsen oppstod Guds Sønn som Seiersherre over ondskapens åndehær!

 

Gud bygger ikke Sitt rike på menneskelig storhet og vellykkethet. Han ikke bare hører men også prøver våre bønner og hjerter. Han søker etter og vil forme oss etter Sitt eget hjerte for å fullføre Sitt oppdrag.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere