Tore Holte

15

Alle tiders - del II

Publisert: 3. mar 2011

Dette er bare min teori blandet med etter min mening diverse merkelige funn. Veldig rotete skrivd, men det er heller for tanker og utdrag og regne. Les Del 1 for sammenheng:

Alle tiders - del II - en verden snudd på hodet? Det finnes et alternativ til en tretten måneders kalender, nemlig en 14 måneders av 26 dager. Det stemmer ikke helt med de tretten fullmånene i året, men kan det være to kalendere? En måne og en solkalender som passer til dette mønsteret? Et astronomisk storår er på ca 26000 år. Så lang tid tar det før polarstjernen er i zenit igjen. Jeg har lest at dette var på 28 000 år, men finner at det var før...

På dollarseddelen finner jeg et interessant symbol. En urskive som går til 28, samt 14 ringer rundt. I midten finner vi davidstjernen tegnet med 13 stjerner. Så vidt jeg har forstått er dette frimurersymboler, og da er kanskje dem de riktige å spørre om tid og slikt?

Noen regner at det er ca 12 - 13 000 år siden Atlantis sank og en ny tidsalder begynte. Det interessante med dette er at for ca 12 - 13 000 år siden stod våre poler motsatt av hva dem gjør i dag. Vi lærer at nordpolen er sørpolen mens det egentlig er motsatt. Dagens bilde var med andre ord riktigere for ca 12 000 år siden.

Tror du norpolen er nord og sørpolen i sør? Tro om igjen! I hvertfall om vi skal tro Professor ved NGU TROND H. TORSVIK ”Hvis vi imidlertid tenker oss at jordens magnetfelt kan sammenlignes med at vi plasserer en stor stavmagnet inne i jorden, så vil pluss/nord være i den sydlige halvkule (feltlinjene kommer ut i den sydlige halvkule). Så egentlig kan vi si at den magnetiske nordpol egentlig er sydpolen.”

 

Adams tidsalder

Jeg har lest om noe som heter Adams tidsalder, også kalt Orions tidsalder og at den er på 13000 år. Stjernebildet Orion har flere betydninger og en interessant video på youtube om Mayakalenderen som slutter 21.12.2012, så vil solen stå i Otrions hjerte akkurat da.

I Adams apokalypse ser vi 14 riker i Adams som skal følge hverandre. De 13 kongeriker etterfulgt av et rike uten konge. Et rike bygget på sannhet.

Adam Apokalypse ble oppdaget i 1945 som en del av Nag Hammadi-biblioteket (codex V.5) Den regnes som et gnostisk verk skrevet på koptisk. Adam i sitt 700 år forteller Seth hvordan han lærte et ord av kunnskap om den evige Gud fra Eva og at han og Eva faktisk var kraftigere enn sine antatt skaper. Men denne kunnskapen gikk tapt i fallet når subcreator - demiurgen - skilte Adam og Eva.

Adam then prophecies at length attempts of the subcreator god to destroy mankind, including the prophecy of the great Deluge and of attempted destruction by fire but an Illuminator will come in the end. When the Illuminator comes, thirteen kingdoms proclaim thirteen different standard but conflicting birth legends about the Illuminator, but only the "generation without a king" proclaims the truth.(Kilde wikipedia) Apocalypse of Adam

Et dypdykk i bibelen, div skrifter og vår historie viser at det med stor sannsynlighet finnes et slags arketypisk mønster i oss, og som mange religioner og kulturer forsøker å beskrive med sine ord. Vi får stadig dokumentarer, bøker og artikler om Jesus paralellene

I filmen Religion the greatest story ever told ser vi ganske tydelig at et felles mønster følger tidens store åndelige skikkelser. Det synes som om en og samme historie er fortalt i sin tid på sitt språk og i sin kulturs bilde. Se bare den gylne regel; Den gyldne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes i stort sett alle religioner og livssyn, og fantes også i de store verdensivilisasjonene før vår tidsregning. Les mer

Zeitgeist [Religion] The Greatest Story Ever Told (1of 3)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=BNf-P_5u_Hw&fs=1&hl=sv_SE]

I filmen sies det at Moses ble funnet og oppdratt av en kongelig, men det var Faraos datter som oppdro Moses som sin egen sønn. I Apostlenes gjerninger 7:21 leser vi; Så ble han satt ut, men faraos datter fant ham og oppdro ham som sin egen sønn. Slik ble Moses opplært i all egyptisk visdom, og han var full av kraft både i ord og handling.

I Gammeltestamentet leser vi om Josef og de ellve brødrene. Denne historien har nære likheter til Jesus. Josef som skulle være høvding blant sine brødre ble solgt til Farao og mot all forventning styrer han Faraos rike: - Se, jeg setter deg over hele Egypt,» sa farao til Josef. 1 Mos 41,41

Moses en Egypter?

I Bibelen, i rabbinerskrifterne og hos oldtidsforfatterne findes mange indisier for, at Moses var egypter af kongelig fødsel - data der fremstår som mere end overbevisende - især i samlet præsentation. Problemet har hidtil været at få disse spor anskuet i en større helhed. Freud som var rabbiner hevdet at Moses var Egypter og ikke jøde.Les mer her

De tretten tusen, er tretten riker før det omtalte tusenårsriket. Det virker som om hvert tusende år har sin avatar, men det synes som om noen skiller seg sterkere ut enn de andre. Man kan sikkert si mangt om dette, men jeg undres igjen. Var det riktig å endre kalenderen på Jesu tid, og har vi riktig budskap?

I kristendommen leser vi om den falne engelen som opphøyer seg til Gud, og mye tyder på at dette kan være GTs krigsgud Jave, hevnens og festningens gud som Jesus gikk i rette med ved bergprekenen.

Hva er kjærlighet?

Det Hebraiske ordet for Gud er JHVE eller Jave som vi sier på norsk. Dette har tallverdien 666, og maken til ondskap vi finner i de fire første Mosebøkene skal vi lete lenge etter. "Gud" ber sine menn om å drepe, voldta, plyndre, dele land mellom seg, og det spiller ingen rolle om at det er barn eller uskyldige. Utro prestedøtre skal brennes på bålet, homofile og vantro steines...etc. Og så kaller man Gud for kjærlighet? Her finner vi selvsagt mye av opphavet til ondskapen i verden.. når dette er malen.

Gud er kjærlighet, men betydningen av ordet IEFHE-YHVE og tallverdien skal være 666. I boken "Det norske pentagram" av Harald S. Boehlke viser han disse alfabet nøklene. Han skriver også; Ved hjelp av kjennskap til de tre alfabeter og tegnenes hemmelige tallverdi kunne de lærde bygge inn en annen betydning i de hellige ord og annet. Hemmeligheter kun kjent for de innvidde.

Interessant bok selv om at jeg synes forfatteren har en del merkelige og tildels gale teorier, men dette nøkkelalfabetet er interessant selv om at jeg ikke forstår så mye av det, men også Platon og Plutark skal ha brukt disse om den universelle trinitet og dens hellige tall. Gud dreper selvsagt ikke sine barn. Snakker vi ikke om fullkommen kjærlighet? Jeg mener skriften taler for seg selv. Vi ser lett hva som er av kjærligheten og hva som er av menneskehender. Bare sannhet kan oppløse uenighetene.

Hevnens lov - Festningens Gud

En mann som hadde en israelittisk kvinne til mor og en egypter til far, gikk en gang ut blant israelittene. I leiren kom han i trette med en israelitt, og sønnen til den israelittiske kvinnen spottet Herrens navn og forbannet det. Da førte de ham til Moses. Hans mor hette Sjelomit og var datter til Dibri av Dans stamme. De satte ham fast til saken kunne avgjøres ved et ord fra Herren. Og Herren sa til Moses: Før spotteren ut av leiren! Alle som hørte spottordene, skal legge hendene på hans hode, og hele menigheten skal steine ham.

Så skal du si til israelittene: Når noen forbanner sin Gud, fører han synd over seg. Og den som spotter Herrens navn, skal dø; hele menigheten skal steine ham. Enten han er innflytter eller født i landet, skal han steines når han spotter Herrens navn. Når noen slår et menneske i hjel, skal han dø. Den som slår i hjel et dyr, skal gi vederlag for det, liv for liv. Når noen skader sin landsmann på kroppen, skal det samme gjøres med ham som han selv har gjort: brudd for brudd, øye for øye, tann for tann. Den samme skade som han volder en annen, skal han selv få. Den som slår i hjel et husdyr, skal gi vederlag for det. Men den som slår i hjel et menneske, skal dø. Den samme rett skal gjelde for dere, enten dere er innflyttere eller født i landet. For jeg er Herren deres Gud. Dette sa Moses til israelittene, og de førte spotteren utenfor leiren og steinet ham. Israelittene gjorde som Herren hadde befalt Moses. (3. Mosebok 24:10)

Det finnes så mye i Mosebøkene og GT, men litt til

- Deres småbarn skal knuses mens de ser på, deres hus skal plyndres og kvinnene voldtas. (Jesaja 13:16)

Sakarja 14:2 Se, det kommer en Herrens dag. Da skal det hærfang som er ført bort fra deg, bli skiftet ut hos deg. Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene bli plyndret og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen.

Er dette kjærligheten selv, den fullkomne far som rydder opp blant sine barn?

2 Mos 19,13 Ingen hånd må røre ved ham. Han skal steines eller skytes. Enten det er e... 3 Mos 20,27 Når en mann eller kvinne har en dødningeånd eller en spådomsånd i seg, skal de steines... 3 Mos 24,16 Og den som spotter Herrens navn, skal dø; hele menigheten skal steine ham... 5 Mos 17,5 skal den som har gjort ugjerningen, enten det er mann eller kvinne, føres...

Jesus lærte kjærlighetens lov.

Jeg skal ikke påstå at alt jeg skriver er sant, men det er mye som ikke stemmer i verden. I mine øyne er det meste feil. Filip skriver; Uvitenhet er mor til alt vondt. Uvitenhet vil føre til død. Og sannhet er som uvitenhet: mens den er skjult, hviler den i seg selv, men når den åpenbares og gjenkjennes, prises den, fordi den er sterkere enn uvitenhet og urett. Den gir frihet. “Hvis dere kjenner sannheten, skal sannheten gjøre dere fri” (Joh 8:32). Uvitenhet er en slave. Kjennskap er frihet. Hvis vi kjenner sannheten, skal vi finne fruktene av sannheten i oss. Hvis vi forenes med den, vil den bringe oss vår fullkommenhet.

I mine øyne er bibelen en mix av både det ene og det andre. Her har det vært dyktige lobbyister. Se bare på kirkemøtet i 325.. harde forhandlinger om å få med sine ting. Det er kompromisser og aldri en helhetlig tanke. Akkurat som i dagens politikk.

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jødenes kalender

Publisert over 10 år siden
Tore Holte. Gå til den siterte teksten.

Alle tiders - del II - en verden snudd på hodet? Det finnes et alternativ til en tretten måneders kalender, nemlig en 14 måneders av 26 dager. Det stemmer ikke helt med de tretten fullmånene i året, men kan det være to kalendere?

Ja, det kan det!

Den jødiske kalenderen skiller seg en god del fra den vanlige kalenderen vi bruker i Norge. Mens den greorgianske kalender går etter solen, går den jødiske etter månen.

Hver måned i den jødiske kalenderen, begynner med "nymånen". Det vil si når det første glimtet av månen skimtes etter at den har vært borte. I gamle dager begynte de nye månedene etter observasjoner. Den nye månedens start ble bestemt av to pålitelige øyenvitner, og "rosh chodesh" kunne begynne, altså første dagen i den nye måneden. De måtte deretter sende ut beskjed til andre når måneden begynte.

Problemet med en slik streng måne-kalender, er at det tar 12,4 måneder for jorden å gå rundt solen i et slikt system. Dette vil si at en 12 måneders måne-kalender mister 11 dager i forhold til kristen tidsregning, mens en 13 måneders kalender, tjener omtrent 19 dager.

Dette betyr at den jødiske kalenderen beveger seg i fra den vestlige. På en tolvmåneders jødisk kalender, vil den jødiske månen Nissan, som skal komme på våren, etterhvert bli forskjøvet 11 dager hvert år, til den tilslutt ender opp om sommeren, så om høsten, om vinteren, før så om høsten igjen.
For å kompensere blir en trettende måned av og til lagt inn i den jødiske kalenderen: Adar II. Dette betyr at Nissan vil komme 11 dager tidligere 2-3 år, før den tar et hopp tilbake 29-30 dager, noe som balanserer forholdet til den vestlige kalenderen.

 

 

Månekalenderen blir til
I det fjerde århundre, etablerte Hillel II en jødisk kalender, bygd på matematiske og astronomiske observasjoner og utregninger. Denne kalenderen som fortsatt er i bruk, standardiserte lengden på månedene og tillegget av måneder til å skje inne i en 19-årig syklus. Dette fører til at den jødiske kalenderen matcher med den kristne. Adar II blir lagt til i det tredje, sjette, åttende, ellevte, fjortende, syttende og nittende året av denne 19-årige syklusen. Den nåværende syklusen begynte i det jødiske året 5758, året som begynte etter kristen kalender, 2. oktober 1997.

I tillegg til dette må den jødiske helligdagen Jom Kippur ikke falle på en sabbat, altså jødenes ukentlige helligdag. Dette fordi det vil bli vanskelig å koordinere fasten med sabbaten. Hoshanah Rabah, en annen jødisk helligdag, burde ikke falle på en lørdag, altså dagen sabbaten ender, siden dette vil påvirke ferieringen i Hoshanah Rabah. For å hindre at slikt skjer, blir en dag lagt til måneden Cheshvan eller tatt fra måneden Kislev det samme året, for å hindre at slikt skjer.

Jødiske år
Den første måneden i den jødiske kalenderen er måneden Nissan på våren, når påsken inntreffer. Den jødiske nyttårsdagen er likevel i starten av måneden Tishri, den sjuende måneden.
Navnet på de jødiske månedene ble adoptert fra Ezras tid, etter gjenkomsten fra eksilet i Babylon. Navnene på månedene var faktisk babylonske navn som var tatt vare på av returnerte eksil-jøder. Merk deg at det meste av Bibelen refererer til månedens dato (4. dag i sjette måned, for eksempel), ikke dens navn. Her følger listen over de jødiske månedene:

 http://www.miff.no/nyheter/2004/09/16JoedenesKalender.htm

Totalt finnes der 3 kalendere som brukes i jødisk og kristen sammenheng i Vesten:

http://www.bibelensier.no/Dokumenter/Hoytidene/gudskalender.htm

 

Kommentar #2

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hei Kjell

Publisert over 10 år siden

Jeg satt akkurat å leste om dette du skriver nå:) Jeg var også innom 4, Esra og der står det at verden er delt inn i tolv perioder. Esra levde vel på Daniels tid? Han kalles Daniels bror.

I 4.Esra kap 11 Verdensalderen er delt i tolv perioder, og ni av dem er allerede gått, likeså halvdelen av den tiende. 12 Det som gjenstår, er altså to perioder, foruten halvdelen av den tiende.

tolv tusen år?

Jeg tenker at Gud ville lagd en mer fullkommen kalender enn de vi kjenner. Hvorfor hoppe fra 31 til 30 til 28 dager når vi kan ha 28 dager jevnt.

Hvorfor er Jesu fødselsdag den 25 mens pinse og påske hopper opp og ned? Det er jo ingen forskjell på dagen han ble født og dagen han døde på korset.

Se for deg klokka. Tallene rundt står alltid fast mens viserne flytter seg. Det må være noe lignende med kalendesystemet. Jeg tror også det vil være riktig med en solkalender og en månekalender. Og at det finnes et perfekt system fra en allmektig alltvitende kraft. Guds veier er rette. Dette er ikke rett!

På USAs segl har vi også en pyramide med tretten skift steiner. Lik Mayakalenderen. Hele seglet er preget av tretten symbolikk. Ørnen holder tretten piler i venstre klo og en kvist med tretten blader i høyre. Det er mye mer men jeg kommer ikke på det nå. Er litt sliten.

Men jeg tror dette har noe for seg. Fredag den 13 Juni ble det kunngjort at det skulle bygges en tretten etasjers høy futuristisk pyramide over Oslo S og byggingen starter i 2013. Tilfeldig?

Interessant tid vi lever i i hvertfall.

"Mens vi venter har noen interessante sider om stjernenes betydning

Frelsesplanen på stjernehimmelen

http://www.mensviventer.no/mvv29/stjernehimmelen.htm

del II om blant annet slangebæreren
Guds Frelsesplan på stjernehimmelen
http://www.mensviventer.no/mvv22/stjerne3.htm

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Dyrekretsen (Zodiaken)

Publisert over 10 år siden

Hallo Tore!

Du tar opp veldig mye spennende og tankefulle saker, og er faktisk inne på mye av det jeg selv skriver om. Når det gjelder de to siste linkene dine fra ”Mens vi venter” har jeg nettopp hatt to tråder angående det som blir tatt opp der i tråden ”Stjernene forteller” og ”Universets stjernefortellinger” http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread124266/#post_124266   http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread126041/#post_126041

Ja, det er riktig at Apokryfene hos 4.Esra forteller at verden er delt inn i 12 perioder og at det gjenstår to perioder, foruten halvdelen av den tiende. –

Hvor lang tid en periode består i, er vanskelig å finne ut av – et annet sted, i 4.Esra 6. fortelles det at hver periode tilsvarer historien fortalt fra Abraham til Abraham (v7-8) http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=2ES&chapter=6 , slik at vi kan selv regne med og befinne oss et sted inne i bibelfortellingene, fordi de er utgitt i tegnspråk – i den samme fortellingen i linken ovenfor fortelles det at Esau er slutten på en slik periode og Jakob er begynnelsen på den neste (v9). Så da er det lite vi egentlig har forstått av bibelfortellingene, siden hvert navn har sin egen betydning, og skrift forklarer skrift – som i linken ovenfor. Jes.46.9-10 forteller oss derimot at en skal komme i hu de forrige ting fra gammel tid - at jeg er Gud, og ingen annen, at jeg er Gud, og at det er ingen som jeg, jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd, jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg...

Når det gjelder tiden for en periode, som indikerer en slutt (endetid) og begynnelse (skapelse) er det hos Job lagt vekt på Dyrekretsens stjernebilder, som vil si Zodiaken som ved å trekke en forlenget strek (aksling) gjennom jordens syd og nordpol, vil tegne en baklengs sirkel på stjernehimmelen pga Jordas hellningsvinkel og rotasjon .

Sideriska zodiaken

 Under de mer än 2000 år som har passerat sedan zodiaken instiftades och olika stjärnbilder fick ge namn åt zodiakens stjärntecken, har jordaxeln vridit sig cirka 30°. Detta kallas precession. Vädurens stjärntecken motsvaras därför idag av Fiskarnas stjärnbild. Om cirka 600 år kommer i stället Vattumannens stjärnbild att komma in i detta intervall.

Tabell över stjärntecken

http://sv.wikipedia.org/wiki/Zodiaken

Hvert stjernetegn indikerer ca. 2000 år, og en periode blir da ca. 24 000 år, men det er nok vanskelig og forstå Guds regnestykke.

Hvis en regner en Guds dag for tusen år, så blir de 2300 aftener og morgener i Prof. Daniel hele 2’300 000 år – deler en disse i 12 perioder, blir hver periode på 191 666 år. I 2.Kong.20.11 snakkes det om å flytte tiden tilbake 10 streker, ingen vet hva en slik strek innebærer og er kun nevnt 4 ganger i Bibelen, 2.Kong.9,10 og11 og Jes.38.8 – dette kan ha noe med at tiden begynner på nytt og at tiden kanskje er avkortet, 2 streker (2 stjernetegn?) til 20 000 år?

Jesu fødselsdag kan egentlig ikke beregnes da Jesus egentlig er en ætt /slekt /sekt (Gal.3.16 og Åp.22.16, Apg.24.14) som fødes i den aller siste tid av endetiden. Navnet betyr ”Gud frelser” og er slutten på bibelhistorien – han er det skriften kaller for en rest av Jakob (Israel) som skal frelse sitt folk som hadde gått seg vill. Han er således en førstegrøde av frelste, og er de 144 000 som ikke har gjort seg urene med kvinner. (symbolsk for snublesteinen Jerusalem - se under førstegrøde: http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=f%c3%b8rstegr%c3%b8de&type=naive&book2=2&searchtrans= )

Du skriver at Guds veier er rette – Det er ikke rett.

Det har du helt rett i, Guds veier er ikke rette i begynnelsen – Bibelen er en fortelling om det hellige som skapes, og hele denne fortellingen er det som kalles "veien" – og den er i all hovedsak i begynnelsen krokete – hvis du leser historien om Jesu fødsel, vil du se at han ikke fikk navnet sitt før etter den 8.dag hadde gått (Luk.2.21), og fikk i stedet navnet Immanuel som i sin første tid var ond. Ord.2.14-15: De gleder seg når de gjør ondt, og jubler over det gale og vrange. De ferdes på krokete stier, går seg bort på sine veier.

Pred.7.13: Se på det som Gud har gjort. Hvem kan rette det han har gjort kroket?

Mika 3.9-12: Hør dette, høvdinger i Jakobs ætt, dere styresmenn i Israel, dere som avskyr rettferd og gjør det rette kroket, som bygger Sion med bloddåd og Jerusalem med urett! Der dømmer høvdingen for betaling, presten tar lønn for å lære, og profeten spår for penger. Likevel støtter de seg til Herren og sier: «Er ikke Herren midt iblant oss? Det hender ikke oss noe vondt. »Derfor skal Sion – for deres skyld – pløyes som en åker. Jerusalem skal bli en steinhaug og tempelberget en skogkledd ås.

Jes.59.8: De kjenner ikke fredens vei, det fins ingen rett i deres spor. De går krokveier, og den som ferdes der, kjenner ikke fred.

En falsk profet som het for Barjesus, en trollmann, han var en forstandig mann som også ble kalt Elymas – som betyr trollmann som Paulus så rett i øynene og sa til ham: «Du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rett, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete? 11 Se, nå legger Herren sin hånd på deg: Du skal være blind en tid og ikke se solen.»

Og vi husker hva som skjedde da Jesus hang på korset – det ble mørke over hele landet (Matt.27.45) og roper nå til Gud og spør om hvorfor han hadde forlatt ham – ja det kan en saktens lure på når Jesus selv sier at han ikke kommer med fred, men med splid (Luk.12.51)

Fra Visdommens bok 18.12-13 kan vi lese om hva som skjedde når Guds sønn døde: Den samme død rammet i alle hjem, og tallet på døde ble så stort at de gjenlevende var for få til å begrave dem. Deres beste etterkommere var blitt revet bort i ett eneste øyeblikk.  Før hadde de nektet å tro på deg, fordi de drev med trolldom. Men da deres førstefødte sønner døde, måtte de erkjenne: Dette folk er Guds sønn! http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=WIS&chapter=18

Og vi kan se hvordan Veien som etter hvert skal rettes opp og til slutt bli rett: (og som da vil bli kalt for Jesus: Gud frelser)

Luk.3.5: Hver dal skal fylles, og hvert fjell og hver haug skal senkes, og det krokete skal rettes, og de knudrete veier jevnes, 6og alt kjød skal se Guds frelse.

Kommentar #4

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Kan du føre Dyrekretsens stjernebilleder frem i rette tid? Job 38.31

Publisert over 10 år siden

Hei igjen Kjell

Jeg var klar over postene dine. Har ikke fått tid til å se ordentlig på det.. enda:)

På et astronomisk storår mangler du da 2000 år, og hver periode blir på 2150 år, men legger du inn Ophiukus/slangebæreren, så får hver periode 2000 år blank, og dette er noe av det jeg forsøker å formidle. Det ligger et logisk mønster foran og i oss, men vi lever i mørke. Jeg bruker å sammenligne med den berømte Rubricks cube. At vi nå ser stykkevis og delt betyr ikke at det alltid har vært sånn.

Guds veier ER rette mener nå jeg. Cuben var i sitt mønster i begynnelsen. Fallet og denne verden har forandret alt. Jesus kom for å gjenopprette veien, men som vi vet tok ikke verden i mot han. Den Jesus verden har tatt i mot er noe helt annet. Et gudebilde bibelen advarer mot.

Du nevner kunnskapens nøkkel og jeg har ikke sett den posten enda, men Jesus sier at den er stjålet. Det står også i Jeremia 8:8 at skriverne har forfalsket skriftene med sin løgngriffel.

Vi finner mye astrologisk i bibelen, men det viskes gradvis ut. Selv i vår tid er de skriftlærde jevnlig innom og forandrer på ting. Nå skal de gjøre Gud mer feminin, og det fjerner oss ytterligere fra det feminine prinsipp.

Job 38.31 Kan du knytte Syvstjernens bånd, eller kan du løse Orions lenker? Kan du føre Dyrekretsens stjernebilleder frem i rette tid, og Bjørnen med dens unger - kan du styre deres gang? / Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden?

Hva menes?

I åpenbaringen leser vi om de 24 eldste og de fire kjeruber. På øyer kirke fra 1600 er disse fire livsvesnene tegnet som Mennesket/Matteus - Løven for Markus - Oksen for Lukas og Ørnen for Johannes

Legg merke til Hjertet med de fire "elver" Vi har 28 tenner og de 4 kjæruber/Visdomstennene, og det luende sverd/tungen. Er ikke veien til Gud gjennom vårt hjerte? (nok en teori) I 1930 utgaven sier Jesus at Guds rike er inni oss. I 2005 utgaven heter det at riket er blant oss.

Slangebæreren symboliserer mannen på stjernehimmelen som griper slangen i det den forsøker å stjele seierskronen. Man tror at dette er Kristus. Jeg finner det ikke så underlig at man i dag benekter at tegnet finnes, mens tilogmed gammel historie gir oss fortellinger.

Husk tidens herskere og hvordan de har forfulgt annerledes tenkende. Sannhet er skjult i alt fra eventyr til stjernehimmelen.

I 2.Kong.20.11 legg merke til "årstallet" - De ti strekene kan jo være en profeti. Gregor 13 flyttet ti dager og det ble kaos. Nyttår byttet plass med  vintersolshverv som jeg mener er Jesu fødselsdag. Det motsvarer sommersolshverv som Johannes har. Johannes ble født 6 måneder før Jesus, og tvillingen Thomas som kalles Jesus bror har dag 21...

De 14 riker
Now the first kingdom says of him that he came from [...]. A spirit [...] to heaven. He was nourished in the heavens. He received the glory of that one and the power. He came to the bosom of his mother. And thus he came to the water.

And the second kingdom says about him that he came from a great prophet. And a bird came, took the child who was born, and brought him onto a high mountain. And he was nourished by the bird of heaven. An angel came forth there. He said to him "Arise! God has given glory to you." He received glory and strength. And thus he came to the water.

The third kingdom says of him that he came from a virgin womb. He was cast out of his city, he and his mother. He was brought to a desert place. He was nourished there. He came and received glory and strength. And thus he came to the water.

The fourth kingdom says of him that he came from a virgin. [...] Solomon sought her, he and Phersalo and Sauel and his armies, which had been sent out. Solomon himself sent his army of demons to seek out the virgin. And they did not find the one whom they sought, but the virgin who was given them. It was she whom they fetched. Solomon took her. The virgin became pregnant and gave birth to the child there. She nourished him on a border of the desert. When he had been nourished, he received glory and power from the seed from which he was begotten. And thus he came to the water.

And the fifth kingdom says of him that he came from a drop from heaven. He was thrown into the sea. The abyss received him, gave birth to him, and brought him to heaven. He received glory and power. And thus he came to the water.

And the sixth kingdom says that [...] down to the aeonwhich is below, in order to gather flowers. She became pregnant from the desire of the flowers. She gave birth to him in that place. The angels of the flower garden nourished him. He received glory there, and power. And thus he came to the water.

And the seventh kingdom says of him that he is a drop. It came from heaven to earth. Dragons brought him down to caves. He became a child. A spirit came upon him and brought him on high to the place where the drop had come forth. He received glory and power there. And thus he came to the water.

And the eighth kingdom says of him that a cloud came upon the earth and enveloped a rock. He came from it. The angels who were above the cloud nourished him. He received glory and power there. And thus he came to the water.

And the ninth kingdom says of him that from the nine Muses one separated away. She came to a high mountain and spent (some) time seated there, so that she desired herself alone in order to become androgynous. She fulfilled her desire and became pregnant from her desire. He was born. The angels who were over the desire nourished him. And he received glory there, and power. And thus he came to the water.

The tenth kingdom says of him that his god loved a cloud of desire. He begot him in his hand and cast upon the cloud above him (some) of the drop, and he was born. He received glory and power there. And thus he came to the water.

And the eleventh kingdom says that the father desired his own daughter. She herself became pregnant from her father. She cast [...] tomb out in the desert. The angel nourished him there. And thus he came to the water.

The twelfth kingdom says of him that he came from two illuminators. He was nourished there. He received glory and power. And thus he came to the water.

And the thirteenth kingdom says of him that every birth of their ruler is a word. And this word received a mandate there. He received glory and power. And thus he came to the water, in order that the desire of those powers might be satisfied.

But the generation without a king over it says that God chose him from all the aeons. He caused a knowledge of the undefiled one of truth to come to be in him. He said, "Out of a foreign air, from a great aeon, the great illuminator came forth. And he made the generation of those men whom he had chosen for himself shine, so that they could shine upon the whole aeon"

Joh 6,45Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud


Jeg skal komme med en oppdatert og mer sammensatt utgave snart.

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Svar til Tore

Publisert over 10 år siden

Hei igjen Tore!

Dette med stykkevis og delt tror jeg har noe og gjøre med skrivemetoden som brukes i Bibelen, for om du leser på en sak en plass – så tror du at du har lest hele saken, men hvis du bruker f.eks Bibelen på data og bruker søkordregistret – får du opp alle bibelstedene saken omtales – for eksempel om du bruker flere ord i søket ditt som:” jorden var øde og tom” som du leser om i 1.Mos.1.2, undersøker du ikke denne fortellingen nærmere, sitter du igjen med et inntrykk av at jorden virkelig var øde og tom da Gud skapte himmelen og jorden. Men søket viser noe annet – en forklaring følger om du slår opp på neste sted hvor det står om da jorden var øde og tom:

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?submit=Vis&parse=jorden+var+%c3%b8de+og+tom&type=naive&book2=-1&searchtrans=

Du mener Guds veier er rette, det er i Himmelen, men her nede på jorden er de alltid krokete, dette fordi at krigene på jorden gjør Herrens veier krokete, og kan aldri bli rette før våpnene er gjort om til hakker: Jes.59.8: Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor; sine stier gjør de krokete; hver den som treder på dem, vet ikke av fred.

"Fallet" som du snakker om har ikke vært enda, vi snakker da om fortapelsens sønn (satan /antikrist) i 2.Tess.2.3, hvis du følger henvisningene herfra ser du at det også er synonymt med Guds vrede, og han som setter seg inn i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud - jeg må dessverre skrive dette inn under posten: ”ikke hendt”

Det er lett å si at ”Den Jesus verden har tatt i mot er noe helt annet.” hvis du skyver alle de versene jeg viser til om at hans tid ennå ikke er kommet, foran deg, finn heller et vers som sier noe om at alt er fullbrakt (fullført), og fortell meg så etterpå hva som er fullbrakt ut fra alt det som er sagt at Jesus skulle gjøre? (Husk at når han kommer igjen 2.gang, ikke skal utføre noe annet enn å hente de som venter på ham) Hvilke oppfyllelser vil du vise til?

Kerubene er sendebud, de omtales som livsvesener (engler) i Esek.10.15, de samme som ble sett ved elven Kebar i Esek.1.3-4 hvor Esekiel så et stormvind fra nord (se min tråd Veien til kunnskapens nøkkel hvor jeg tar opp dette, http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread129194/#post_129194 ) livsvesnene beveget seg frem og tilbake som lysglimt (v14)

(Hvis kunnskapens nøkkel ble stjålet, vil kunnskapen først måtte oppstå på nytt igjen for å kunne bli stjålet, se mitt forrige innlegg om at historien gjentar seg igjen fra Abraham til Abraham, du kan også slå opp hos Pred.1.9-11 og 3.15)

Du nevner at Jer.8.8 skriver at skriverne har forfalsket skriftene med sin løgngriffel/penn, det er ikke utført enda, dette ligger til antikrists gjerninger, ham har jeg ikke skuet ennå, så du kan trygt stole på Bibelen, jo eldre utgave jo mindre forandringer. Jer.23.30 forteller at profetene stjeler Guds ord fra hverandre – disse profetene er falske profeter (antikrist) som har løgndrømmer og ser syner. Det er disse som setter seg i Guds sted, les Bibelen du, det er ingen fare enda.

): Derfor vender jeg meg mot profetene, sier Herren, de som stjeler mine ord fra hverandre.31 Se, jeg vender meg mot profetene, sier Herren, de som forkynner orakler bare de får tungen på glid. 32 Jeg vender meg mot profetene som har løgndrømmer og forteller dem, sier Herren. De fører mitt folk på villspor med sine løgner og sitt skryt. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe oppdrag, og de er slett ikke til gagn for dette folket, lyder ordet fra Herren.

Det er disse som får sin tid i 1260 dager i Åp.11? Nostradamus kaller dem for lystennere, brannstiftere og ryktespredere – sanne kameloner og skorpioner – de omtales i Åp,9.10.

Det feminine treffer du også på Gud som da han opptrer som en hønemor i Luk.13.34, rapphøne i Jer.17.11, og sikkert i mange andre sammenhenger også, som når han også skaper manninnen i 1.Mos.2.23 (1930)

Hva som menes med alle åpenbaringer er for stort og voldsomt emne å ta opp, så her anbefaler jeg deg om å ta opp en ting om gangen, du har mange baller i lufta.. og alt er nok ikke ennå forståelig for oss enda.

Kommentar #6

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Kjell

Publisert over 10 år siden

Beklager, men mitt svar tok litt tid.

Jeg tror de ti strekene vil flyttes tilbake i vår tid. Du og jeg får se det. Ting må komme i sin rette orden.

Jeg deler ikke din bibeltolkning selv om jeg synes du har mange gode poenger.

Om stykkevis og delt

Har du noen gang våknet om morgenen og vært helt blank. Man må tenke seg om hvem man er, hvor man er og plutselig velter verden inn. Folk som fester mye har nok opplevd det, men det er litt av det samme. Eller at man mister hukommelsen og må gjenvinne bevisstheten bit for bit. Det skjer folk som har fått slag ol.

For ca ti år siden hadde jeg min første åndelige åpenbaring. En slik som får et menneske til å knuse som leirkar. Hele min virkelighet og mitt værdensbilde, slik jeg hadde lært det, ble knust i fillebiter. Derfor kan jeg si at i mine øyne er det meste i denne verden feil, men også forstå verset "stykkevis og delt" Det betyr ikke at jeg vet så mye. Tvert i mot lærte jeg at jeg vet svært lite.


Fallet har nok skjedd, men det er nok flere typer fall, og som du selv nevner. Ting gjentar seg i historien.

Mennesket er livets og kunnskapens tre. Jesus som kalles den nye Adam, kalles også livets tre. Eva og sikkert da Maria symboliserer selvsagt kunnskapens tre.Kvinnen bærer i seg naturens sykluser. Hun føder begge kjønn, også sannheten. Hun må da være kunnskapens tre (Sakarja 4:11). Hun er også hjørnesteinen i en familie. Kvinnen er mannens hjem. Hvordan er det med henne som fødte universet?

Slangen i hagen er kundalini, eller Leviathan som den kalles i bibelen. Det står at Adam skulle dø på samme dag som han spiste av kunnskapens tre: 1 Mosebok 2:17  Men Adam spiste av kunnskapens tre, og levde til å bli 930 år. 1 Mosebok 3:6

(1.mose 3:4) Da sa slangen. Dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. 3:6 Kvinnen så at treet var godt å ete av, en Lyst for øynene, siden det kunne gi Forstand

I Jobs bok (1930) står følgende om da han forbanner den dag han ble født; – La dem som forbanner dager, forbanne den, de som er kyndige i å MANE frem Leviatan.

I en engelsk versjon står det ”Å reise Leviatan” (Reise slangen)

Kundalini betyder ”den sammenslyngede”, og akkurat denne betydning har også det hebraiske ord Leviatan. I Job 3,8 tales der om magikerne, der oprejser Livjatan. Og vi genfinder dyret i Ugaritteksterne ”med to haler” og ”syv hoveder” og tilnavnet ´qltn: ”slyngede” (samme ord brugt om Livjatan Es 27,1).

Les også; Syndefallet og slangen; http://erik.langkjer.dk/?a=Syndefaldet

For å kunne forstå dette med livets og kunnskapens tre må vi kjenne det maskuline og det feminine prinsipp. Da må vi se evolusjon og skapelse under ett. Av kaos kommer orden. Det feminine prinsipp er det som samler og gir ting form. I evolusjonsprosessen er hun involusjonen.

Adam er Guds enborne sønn som falt. Jesus kom for å gjenopprette fallet ved å sone Adams skyld. - For Adam ble far til det falne mennesket som vokste opp og arvet fedrenes synder og feil. Men Jesus kom for å gi oss muligheten til å bli fri fra dette ved å få et nytt liv i sannhet.

Antikrist sitt rike må ha begynt da Jesus ble korsfestet og kalenderen nullstillt. Et godt bevis på Jesu eksistens.

Gjenkomsten handler om lysets og sannhetens gjenkomst. Den andre oppstandelse er noe som skjer inni oss. Når morgenstjernen (Kristus) Stiger opp i vårt hjerte. 2.Peter 1.19.

Enhver etter sin tur 1 Kor 15,23

Jesus mottok den hellige ånd da han ble døpt i Jordan. Da begynte hans virke. Jesus viser vei fra det falne mennesket til det nye. Han kalte seg verdens lys.

I anledning kvinnedagen kan det jo være en ide å ta litt om det feminine prinsipp

Hvem er det Gud taler til?

I bibelen leser vi at Gud sier til sin make. La oss skape mennesket i vårt bilde, i vår lignelse, til mann og kvinne. (1.Mosebok 1.26-27)

Først og fremst må vi huske at Ordet Gud ikke er et navn, men den ene halvdel av Gud/Gudinne, eller som i Mann/kvinne. Alle som har en far har også en mor. I himmelen så på jorden. To+To. Det blir feil å si moder jord og fader himmel. I Galaterbrevet 4.26 står det at hun er mor til det nye mennesket. Hun er DHÅ som også Jesus fikk da Johannes døpte han. Da åpnet himmelen seg for Jesus, og dette skal skje oss også. Enhver etter sin tur. 1 Kor 15,23

Universet kan ikke ha oppstått dersom skaperkraften ikke hadde en likeverdig feminin størrelse, og akkurat som at menneskebarnet også trenger en mor og en far for å bli til.

Det skapte er ikke morløst.

Har vi en himmelsk far så har vi også en himmelsk mor. Det er logisk

Gud, faderen er alle tings far, og da har også alle ting en mor… Faderen er den maskuline kraften som manifisteres i hankjønn, men vi har også en feminin kraft i vår natur.

Manifisteringen beskrives i skapelsesberetningen som de to arketypene Adam og Eva. Også kalt UR tvillingene.

Ånden er Absolutt. Ånd er energi i uendelig hastighet. Derfor kan man si at "Gud" er alle steder samtidig. Gud er i og er alle ting. Gud er den livskraft som får alt liv til å ånde. Når hastighet faller så oppstår materien. Jo lavere hastighet desto hardere materie.

Androgyni regnes som den nest-eldste arketypen, nest etter arketypen om det Absolutte.

Fra denne Enhet utkrystalliseres senere figurene; Den Store Mor og den Store Far.

Det arketypisk feminine og det arketypisk maskuline har blitt separert.

Androgyni kan i vid betydning defineres som det Ene som inneholder de To, nemlig det mannlige andro og det kvinnelige gyne. (Kilde Androgyni. Solveyg Schafferer)

Hun var til før skapelsen

Fra evighet er jeg blitt til, fra først av, før jorden var. Da avgrunnene ennu ikke var til, blev jeg født, da der ennu ikke fantes kilder fylt med vann. Ordsp 8,23-24

Ordsp 8,30 da var jeg verksmester* hos ham, og jeg var hans lyst dag efter dag, jeg lekte alltid for hans åsyn; *Finner Byggherre, Verksmester, Byggmester, Kunstner hos herren, alt ettersom hvilken bibel som brukes.

Hvem bygger menneskebarna, er det ikke moren? - Hva med kosmos.. og det nye mennesket?

Job 38,8 Og hvem lukket for havet med dører, da det brøt frem og gikk ut av mors liv,
Job 38,29 Av hvis liv er vel isen gått frem, og himmelens rim – hvem fødte det?

Ordsp 8,35 For den som finner mig, finner livet og får nåde hos Herren.

Hun kalles visdommen, Sofia (Philo-Sophia)

Ordsp 9,1 Visdommen har bygget sitt hus, hun har hugget til sine syv søyler. (Hun er mor til de syv englene, for de syv menighetene, som er Guds syv øyne på jorden. Hun er bruden i åpenbaringen. Hun er jomfruen bak sløret, den hellige gral og det nye Jerusalem)

Katolismen beretter om Jesus som det inkarnerte ord, og Sofia som den inkarnerte visdom. Menneskesønnen og Menneskedatteren. Ordet og Visdommen som loven og læren.

Dette er interessant for i bibelen står følgende;

Ordsp 1,8 Hør, min sønn, på din fars tilrettevisning og forlat ikke din mors lære!

Loven og læren. Guds bud er loven og vår mors lære er visdommen.

Budet er en lykt og læren et lys (Ordspråkene 6.20)

Bevar, min sønn, din fars bud og forlat ikke din mors lære!  For budet er en lykten og læren et lys.

Det store spørsmålet er da om ikke den hjørnestein verdens byggherrer vraket har noe med dette å gjøre. I min familie var min mor hjørnesteinen.

Jeg mener derfor at det er en stor missforståelse dette med at Maria ble befruktet av den heilage ande. Hun blir jo til og med kalt Guds mor.

Det kan jo godt hende at hun i utgangspunktet var en jomfru (ren kvinne) og fikk besøk av den hellige ånd, men derifra til å føde Jesus uten en kjødelig far til å befrukte seg blir etter min mening feil. Se bare på Jesu slektstavle.

Bibelselskapet melder at I den opprinnelige, hebraiske teksten til Jesaja 7,14 er det brukt et mer generelt ord som kan oversettes med “ung kvinne”. Men man har likevel valgt å bruke en gresk tekst hvor Jesu mor blir omtalt som jomfru.

I 1978 ville man gå tilbake til ordet ung kvinne, men biskopene satte seg i mot. Jomfruen er etter min mening, bruden bak sløret, som er vår mor og det himmelske Jerusalem. Hun er det som har fått betegnelsen hellige ånd. Lyset og visdommen. (1.mos 1 :26 og 27 - Ordspr 8:35 - Jesaja 66:7 - Joh 3:29 - Galaterne 4:26 - Åpenb 21:9)

Det hebraiske - såvel som det arameiske - ordet for Ånd er hunkjønn. Det er først på latin Ånd blir et hankjønnsord.

 

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Hallo igjen Tore!

Du har mye interessant stoff å komme med, og jeg er i mange ting enig med deg, men ikke i alt. Det ville nok være for mye forlangt om man skulle finne to som var helt enige om alt.

Jeg kan godt være enig med deg om at ”fallet” har vært, fordi alt som Bibelen forteller om har hendt opptil flere ganger, men så vil det gjenta seg på nytt. (Pred.1.9-11 og 3.15) Du har rett i at det finnes flere typer fall. Men det Bibelen gir uttrykk for, er nok syndefallet som fører til undergang. Selv om ditt verdensbilde ble knust, så er det ikke dette skriften taler om, den taler om fortapelsens sønn, og det har med tilintetgjørelsen å gjøre, dødsriket.

Jes.10.22-23: For om ditt folk, Israel, er som havets sand, skal bare en levning av det omvende seg; tilintetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet. For tilintetgjørelse og fast besluttet dom fullbyrder Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud, over all jorden.

Når du skriver om slangen og kunnskapens tre, prøver du nok å forstå noe som vi ikke ennå har nok kunnskap til å skjønne, fordi kunnskapen på jorden skal etter hvert vokse seg stor, vi har nok ikke nådd det aller høyeste av hva vitenskaper kan nå, noen mener nok at vi har kommet lang nok, men hvis disse fikk en sprøyte og kunne våkne opp om noen århundrer, ville de nok ikke kjent seg igjen. Det jeg prøver å si, er at når kunnskapen er kommet opp på et så høyt nivå at vi kan spise av kunnskapens tre, ja så må vi dø for å kunne fortsette. Det er dette Bibelen taler om, dette liv og det neste, når du siterer:
(1.mose 3:4) Da sa slangen. Dere kommer slett ikke til å dø, men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.

Slangen var kunnskapsrik nok til å vite dette på forhånd, er ikke dette merkelig da?

Overgangen fører til at en må dø i dette liv, men vil leve videre i det neste, men ikke umiddelbart – 1.Kor.15.52 forteller at oppstandelsen skjer ved den siste basun. Det er ved den 7. basun: Åp.10.7: men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere profetene.

De syv basuner handler om kriger på jorden, kriger er også illustrert med ordet sverd, i Esek.21.14 fortelles det at sverdet som slår den store i hjel vil komme både dobbelt og tredobbelt. Dette vil bety at ulykken som fører til undergang vil skje 6 ganger, men hvorfor 6? – jo fordi Job 5.19 sier at i 6 trengsler berger han deg, ved den 7. skal intet ondt røre deg.

Slangen og Leviatan er kalt både havuhyre og drage, som er det dyret som er nevnt i Åp. – det med de 7 hoder – et hode for hver undergang, det 8. hodet er allikevel fra før av, vært et av disse 7.  (Åp.17.11) – At Jerusalem er Guds mor, er jeg godt inneforstått med, det er jo nevnt i slutten på Gal.4 at hun er alles mor, også i Salm.87.5 ff., vel og merke etter at alt folket er tellet opp, som er nedskrevet i bøkene. Altså tyder dette på fødselen i det neste liv – Job beskriver litt om hvordan sammenhengen mellom dette og det neste liv er: Men når mannen dør, er det ute med ham; går mennesket bort, hvor finnes det da? Som vannet renner ut av sjøen, som elven minker og tørker ut, slik ligger mannen og står ikke opp; han våkner ikke så lenge himmelen er til, og vekkes ikke opp av søvnen.

Jorden og himmelen må altså skapes på nytt før der kan bli noen oppstandelse, at noen ikke skal smake døden, har med de som overlever undergangen, noen som skal berge seg på samme vis som Noah berget seg under den vannflom som da var – en rest som skal slippe unna. I NT blir denne rest ofte kalt for menneskesønnen / Jesus, en rest av en ætt av Abraham (Gal.3.16) I Åp.22.16 sier Jesus at han er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne – han er en rest av treet som ble hugget ned – andre fortellinger går ut på at han ble korsfestet, slått i hjel, slaktet som et lam, eller hengt i et tre – meningen er i hvert fall at ætten så å si nesten ble utryddet, men noen av dem skulle ikke smake døden, de fant en måte og berge seg på, de opphevet også dødens gåter, som er den siste fiende som skal bli nedkjempet. Det står fortalt at disse berget seg i en hytte (tilfluktsrom) som ga ly mot vinden og solens hete – mot trettekjære tunger og menneskenes sammensvergelser på den ondes dag (Salm.27.5, 31.21, 2.Kor.5.2-4, det er Sions vekterhytte Jes.1.8)  De som er i denne hytten sukker da de ikke ønsker og dø, men ønsker å bli overkledd med livet – du finner de samme under førstegrøden til Kristus i Rom.8.23.

Tilbake til Job 14. igjen angående treet som hugges:  For treet er det håp; om det hugges, så spirer det igjen, og på nye skudd mangler det ikke;  8 om dets rot eldes i jorden, og dets stubb dør ut i mulden,  9 så setter det allikevel knopper ved eimen av vannet og skyter grener som et nyplantet tre.

Siden Gud stammer fra menneskeheten, og fra Adam som blir til den siste Adam, som igjen er Jesus og han blir til Gud – forstår jeg det som denne ætten som berget livet under redselens stormer og overvant døden, og kunne begynne sitt arbeid på kunnskapens tre for å berge oss andre til oppstandelse – og kunne derved også makte å sette jorden tilbake i tid, og derved også dem selv til det jordiske liv igjen, mens den andre og åndelige delen befinner seg fortsatt i fremtiden der hvor de fant opphevelsen av døden. De lever nå i en usynlig verden for oss, og Gud er altså i legemlig forstand i blant oss som mennesker, samtidig som han er i himmelen, i den usynlige verden som befinner seg ved siden av. Jfr. Apokryfene 4.Esra 7.49-50:

 Engelen svarte: «Hør på meg, så skal jeg rettlede deg og hjelpe deg til å forstå det som kommer. 50 Det var av denne grunn at Den Høyeste ikke skapte én, men to verdener.

Da Gud skapte verden, så resatte han den gamle, og siden de i begynnelsen var en ætt, var de også derfor i flertallsformen oss og vi. Flere ganger omtalt som Guds sønner, kjempene, de navngjetne menn osv. Adam er det ene mennesket som fører til død og undergang, mens den siste Adam frembringer liv, han er både ødeleggeren og skaperen, satan og Gud, men i to forskjellige verdener – dette vitner Gud selv om i Jes.45.7 hvor han sier at han er lysets opphav (opphav til liv) – lykken, og mørkets skaper – ulykken (opphav til døden) – jeg Herren gjør alt dette. -  Det forklarer også hvorfor at satan måtte ta et oppgjør med seg selv, undre dere ikke, for satan omgjør seg selv til en lysets engel.

Så var det dette med den 2. oppstandelse (du har fortsatt mange baller i lufta, Tore) – denne rest som har overlevd undergangen savner noen av sine egne, de er i skriften nevnt som førstegrøden som vekkes opp som en førstegrøde for Gud og lammet, som i seg selv er Kristus (1.Kor.15.23), i Åp.14.3-4 forklart som de 144 000. – Dette er forklart å være den første oppstandelse, de som ikke hadde gjort seg urene med kvinner (kjempet om Jerusalem) og tilbedt dyret (Åp.20.4, de som ble drept fordi de ikke tilba dyret, eller tok dets merke – blev levende igjen i tusen år) Det er disse som skal sørge for at de andre døde kan stå opp etter at de tusen år har gått, Åp.20.5 – men det finnes mer trøbbel i dette, for nå er der noen som ikke blir tatt med inn i Guds rike, for det holdes dom for de som ødela verden – rikets barn blir kastet utenfor til å gråte og skjære tenner. (de går gjennom skjærsilden, Matt.8.12). Men etter en tid blir de hentet inn, og får være med i Guds rike disse også, for når det evige liv endelig er på plass, så er alt nytt og det gamle er glemt, og der skal ikke mer finnes hverken gråt eller pine. Hver en tåre skal nå tørkes vekk. (Åp.21.4)

Da mener jeg Bibelen har forkart sin egen og sanne visjon som vi mennesker er flinke til å myteomspinne, men forklaringene finnes i klartekst om enn noe spredt.

Kommentar #8

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Hva kom først - hanen eller fotballen?

Publisert over 10 år siden

Kjell

Det er mulig det skjer noe kollektivt etterhvert, men åpenbaringen skjer på indre plan.

Jeg ser utviklingen på to måter. Vår historiske vekstprosess kan sammenlignes med et mennerskets tilblivelse, fødsel, ungdom, alderdom og død. Vi utvikler gradvis bevissthet.

Som et barn står på terskelen til de voksnes verden, stå den uvitne på terskelen til visdommens. Som Johannes var forløper til Jesus er troen forløper til visshet

Et menneske som er født på ny og har sett den "nye verden" (Det lovede åndelige land) må gjenfinne kunnskapen om noe som allerede er. Eden, fallet og veien tilbake er ikke noe nytt, men når vi blir bevisst disse ting så vil Guds rike på jorden kunne oppstå. Forstå først Guds rike så skal dere få dette i tillegg, sa Jesus.

Se for deg verden slik du kjenner den. Da du kom til verden var alt her allerede. Hvert enkelt menneske må i sin vekstprosess bli bevisst dette, men uansett om vi tror vi har skjønt det så er vi nok ikke mer en fra 0.1 til 10% bevisst.

Hvor mye vet vi om vår historie? Går den seks tusen år tilbake. 100 000, eller milliarder? Hva med åndens verden?

Gud har vist meg noe som jeg strever med å gjenbygge i min bevisthet. Det er så ufattelig stort og mektig at jeg umulig kan huske alt, MEN Jesus og mange andre har vært i verden. Å kjenne Jesu røst handler om å gjenkjenne det sanne. Lyset skinner i mørket og man gjenkjenner fort de som ser og de som ikke ser. Jesus bare vokser og vokser ettersom jeg studerer den skikkelsen.

Jeg kan kanskje sammenligne med et puslespill med f.eks 14 000 deler. Du har bildet, men det blir tatt bort fra deg. Gradvis forsvinner det og man må jobbe for å gjenvinne bruddstykker. Finne biter som passer sammen. Underveis vil man mang en gang komme til veikryss hvor alt står bom stille og man vet ikke frem eller tilbake og har mest lyst til å gi opp, men strever man videre så oppdager man at gang på gang løsner det og vi vokser. Vi må gjøre det ubevisste bevisst ved å gjenfinne og bygge opp kunnskapen på nytt. Derfor må menneske, eller selvet først knuse/dø for å kunne ha nytt vekstgrunnlag.

Når vi blir født på ny må vi også lære oss et nytt språk. Foreløpig er jeg flinkest på å peke eller bruke andres ord.

Vi er kjent med Faderen og Sønnen. Da mener jeg tiden er inne for å bli kjent med Moderen og Menneskedatteren. Dette vil bli åpenbart for menneskene i vårt tid tror jeg. Jesu gjenkomst handler om lysets og sannhetens gjenkomst. Ved at tilstrekkelig mange blir dette bevistt så vil verden endre seg fort. Marianne Williamson skrev at 11% var nok, eller det som måtte til. ( En av ti og to av ti tusen)

ÅP.- Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

Dette er en åpenbaring Kjell, og ikke noe som skjer en gang i fremtiden. Enhver etter sin tur som det står skrevet. Jeg anbefaler deg å studere den gamle og den nye pakt i Galaterbrevet 4.20 som omhandler vår forvandling fra det gamle til det nye mennesket.

2.Korint 3.18 Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.

Det lovede land er av åndelig karakter og først ved å forstå dette riket kan Guds rike oppstå på jorden. - Forstå først åndens rike så skal dere få dette i tillegg sa Jesus.

Det nye Jerusalem ÅP 20.9 En av de sju englene som hadde de sju skålene, fylt av de sju siste plagene, kom bort til meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg bruden, Lammets hustru.» I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige by Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud.

Sløret må bort fra øynene, først da kan vi se henne. Når det himmelske Jerusalem stiger ned da hentes vi opp i ånden. Gud lar oss se det jomfruelige, det rene og det ubesmittede. Vi ser det fullkomne og ønsker å bli det lik.

Det er lyset som drar alt liv til seg. Sannheten, ordet og visdommen løfter oss opp så vi kan leve i lyset, så vi kan vokse på åndelig føde, og vi vannes med livets vann, ikke jordisk, vi får lys fra det åndelige lys og ikke solen.

1 Peter 2.2 og lenges som nyfødte barn efter den åndelige uforfalskede melk, forat I kan vokse ved den til frelse,

Jeg har ikke for mange baller i luften kjell. Jeg har da for få hender:) og mens vi er inne på baller..

Hva kom først, hanen eller fotballen?

Det er riktig å si ar Adam kom først hvis vi tenker historisk. Mannen har alltid vert eneren og sentrum. Soldyrkelsen. Verden er bygget på den maskuline tanke og den har skapt et pyramidesamfunn kontra et familiesamfunn.

Mannen har brakt oss vitenskapen, teknologien, trykkerkunsten, datateknologi, dampmaskinen, bensinmotoren, elektrisiteten, kruttet, og atombomben.

Så historisk sett kan atomet og spaltingen av dette være kunnskapens eple? Det minner forøvrig om spaltingen av Gudsbildet og kjønnene. Atom på gresk betyr "Det udelelige"

Adam er heller ikke et navn i utgangspunktet men betyr mennesket. Det har blitt et mannsnavn og hankjønnsord senere. Det er heller ikke sikkert at det står et ribbein, men "en side". Gud så at det ikke var bra for mennesket å være alene, så han tok en side av Adam/Mennesket, delte det i to.

Navnet Adam

http://home.c2i.net/sigron/Aandelig/skapadam.htm

Jesus sa
For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» (Gjenkjenner det sanne) Johannes 18:37- Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten. 1. Joh 5:5

Guds veier er rette når de er sanne. Det er sant når det er erkjent og forstått, så foreløpig mangler mange biter.

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Når det erkjente blir forstått

Publisert over 10 år siden
Tore Holte. Gå til den siterte teksten.

Guds veier er rette når de er sanne. Det er sant når det er erkjent og forstått, så foreløpig mangler mange biter.

Ja, så absolutt! Jesus sa også: Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. (Joh.8.45) og aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den Hellige Ånd.

Den hellige ånd skulle utgytes i de siste dager under store tegn i jorden (jordskjelv) og på himmelen som røkstøtter (Apg.2.17-20)

Sitat: "Jesu gjenkomst handler om lysets og sannhetens gjenkomst. Ved at tilstrekkelig mange blir dette bevistt så vil verden endre seg fort."

Dette er jo veldig mytebetont, griper vi fatt i noe historisk på Jesu tid, faller dette fort i staver, et eksempel er palmebyen Jeriko som Jesus angivelig skulle ha dratt gjennom, hvor det stod en stor menneskeskare (Mark.10.46) , byen viser seg å ha ligget i ruiner 1327 år før hans fødsel - men en profeti bekrefter at byen skal bygges opp igjen i Josva 6.26: Den gang lot Josva folket avlegge denne ed: «Forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne byen. Når han legger grunnvollen til den, skal han miste sin eldste sønn, og når han setter opp portene, skal han miste den yngste.»

Guds veier skal bli rette når alle profetiene i denne bok (Bibelen) og det som står skrevet om Messias blir oppfylt:

Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene,  4 som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:
           En røst roper i ødemarken:
           Rydd Herrens vei,
           gjør hans stier rette!
          
      5  Hver dal skal fylles,
           hvert fjell og hver haug skal senkes.
           De krokete veier skal bli rette,
           de steinete stier jevne.
          
   
 6  Og alle mennesker skal se Guds frelse.

Dette har jeg igjen og oppleve og se - men først må denne byen Jeriko bygges opp igjen, og så dette:Ved tro falt Jerikos murer da folket hadde gått omkring dem i sju dager. (Heb.11.30)

Kommentar #10

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Jesus talte i lignelser

Publisert over 10 år siden

Som sagt Kjell, så skjønner jeg for lite av dette enda, men helt på bærtur er jeg ikke. Jeg har holdt på i flere år med dette. Jeg har lagt merke til at du legger ned mye arbeid i disse ting selv, og du fortjener at jeg setter meg litt inn i ditt syn, men jeg har ikke hatt tid. Jeg vet jeg pøser på med mitt, men jeg vet at det ikke er bare du som leser selv om at det er deg jeg henvender meg til.

Likevel har jeg skjønt såpass at siden du bruker deg selv så mye så har du selvsagt noe for deg. Leif Gunnar er også en person jeg legger merke til. Jeg er dønn uenig i mye, men vi har mye felles også. Jeg er også åpen for at jeg kan komme inn på blindspor, men da må det facts til.

Forskerne våre sier at det er krangling og uenighet i korridorene som skaper fremgang på laboratoriet

Du må se på allegorien i det hele. (billedlig tolkning)

Jesus talte i lignelser

Den opprinnlige kristne lære var allegorisk og det er viktig at vi leser Bibelen slik. Den evige sannhet kan ikke formidles til mennesker på samme måte som verdslige sannheter. De måtte fortelles allegorisk, eller skues av vårt gjenfødte jeg. Jesus talte i lignelser og måtte forklare det for disiplene når de var alene

Matt 13.34 Alt dette talte Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser sa han ikke noe til dem. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten:
Jeg vil åpne min munn og tale i lignelser,
bære fram det som har vært skjult
fra verdens grunnvoll ble lagt.
(også Mark 4:2 Mark 4.33)

Drikk mitt blod
På et sykehus kan du få nytt blod, og for mange er dette livsviktig. Spesielt om man har blodforgiftning, eller har mistet mye. Jesus taler om sitt blod som DHÅ, livets vann, lyset og sannheten som gir nytt liv. Han taler om sin kropp som Guds ord. Ordet som ble menneske. Joh 1:1. Blodet sammenlignes også med vin. Vin endrer din karakter, men på langt nær så mye som livets vann. Kort sagt kan man si at blodet gir liv til kjødet, mens det åndelige lyset gir liv til det nye mennesket, Ef 5,8 - 1 Tess 5,5

Brødet fra ”himmelen
Jesus sa Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp (Guds ord) og drikker hans blod (DHÅ), har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg (sannheten) skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp (Guds ord – Joh 1:1) er sann mat, og mitt blod (DHÅ) er sann drikk. Den som spiser min kropp (Ordet ble kjød Joh.1) og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Slik den levende Far har sendt meg, og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg, leve ved meg (Sannheten). Dette er det brød (Ord) som er kommet ned fra himmelen Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd (DHÅ) og liv (Guds ord, sannheten). (Johannes 6)

Deigen er læren
Vi ser i Matteus at Jesus bruker brødet og deigen som symbol på ordet og sannheten; – Hvordan kan dere tro at det var brød jeg snakket om? Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» Da forsto de at det ikke var surdeig i brød de skulle ta seg i vare for, men fariseernes (De skriftlærde) og saddukeernes lære. (Matt 16:11) Mark 8.15 Jesus ga seg til å advare dem og sa: «Pass dere og hold dere unna fariseernes surdeig og surdeigen til Herodes!» Gal 5,9 Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen!

1 Kor 5,6. Dere har sannelig ikke mye å være stolte av! Vet dere ikke at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen?
Gal 5,9        Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen!
1 Kor 5,7. Rens ut den gamle surdeigen så dere kan være en ny deig!

Hvis da ikke læren er rett så har vi ikke nøkkelen til kunnskapen? Vi snakker om en vei og en lære.


Se for deg et kart. Du skal opp til en høyde. Da må koordinatene og alt innhold være rett ellers havner man jo helt feil. Ordet synd har flere betydninger men betyr faktisk å bomme på målet eller veien.

Kommentar #11

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Siden man er inne på Zodiac, enhet med Gud, fødsel oa

Publisert over 10 år siden


Enheten og den spaltede virkelighed


Synagogen i Bet Alfa har et rikt dekorert mosaikkgulv med et bilde av Helios i solvognen omgitt av zodiakkretsen. Tross den symmetriske oppstilling af motivene har kunstneren gjort alt for at gjøre den høyre og venstre halvdel af billdet forskellige.

De to mektige lysestaker har forskellig fot og forskellige lysholdere. Den ene løven står med bagkroppen skudt op og hovedet sænket, den anden med hovedet højere end bagkroppen. Den ene er stribet på langs, den anden på tværs. Den ene søjle på thoraskabet er stribet på langs, den anden på tværs. Alt er gjort for at gøre de to halvdele af billedet til modsætninger, der mødes i den skråstribede søjle midt på thoraskabet.

Alt dette er eldgammel ekstasesymbolik, ekstasen ses som sammensmeltning af tilværelsens to poler til urbergets mystiske ur-totalitet. På begge sider af thoraskabet svæver lulab-riset og citronen, symbolerne på løvhyttefesten.

Nettopp til løvhyttefesten var der knyttet symboler på først det spaltede berg og deretter enhet, som gjenspeiler Guds enhet: Zak 14,4 og 14,7+9:

Der skal være én lang dag – Herren kjenner den – ikke dag og natt” – alt skal være badet i lys, og livskilden skal springe ud fra Jerusalem v.8. (Åpenbaringen 21:23)


Den mystiske vision:

Jesus sa ”Derfor sier jeg: hvis han er hel, vil han blie fylt med lys, men hvis han er delt, vil han bli fylt med mørke”.

Gud kalles her ”den Ene”. Han er den dype enhet med det innerste, man opplever i den mystiske opplevelse, og man blir i denne opplevelse ”lik som”, dvs man bliver ett med denne enhet motsatt den splittethet man opplever i den synlige verden. (1.korint 13:9)

Enheten er også en overvinnelse av den store dualitet mellem det mannlige og kvinnelige, man blir hevet over kjønn.

(Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Galaterne 3:28)

Den mystiske vision er en spesifikk opplevelse, som kjennes fra alle religioner.

Karakteristisk ved denne opplevelse er

1. Man blir ett med det store Menneske (Kristus). Man får bevistheten, sinnet, voldsomt utvidet, så man føler man blir ett med den store guddommelige sjel, (Kristi sinn 1.korint 2:15) som fylder hele universet. Som min lille sjel fyller mitt legeme og styrer det, således fylles nemlig universets rom av guddommelig sjel. Man føler man blir étt med denne guddomskraft, som er overalt og bærer alt oppe.

2. Syn af lys, et lys man fyldes av, og man transformeres til likhet med lyset/enheten, man forvandles til guddommelig ild.

3. Man føler at alt er étt, at alle tilværelsens motsetninger og splid er opphevet, selv motstningen mellom det mannlige og kvinnelige.

4. Man føler, man føres bort hinsides tid og rum til skapelsens allerførste begyndelse.


Dåpen som oppreisning, gudsskuen og soloppgang hos Klemens af Alexandria

For Klemens er dåpen et mystisk skue av hellig lys og guddommelig ”opplysning”. Den døpte blir ”gjort til Guds barn”, blir ”fullkommen” og ”udødelig” og motar ”gnosis (Kunnskap) om Gud”.

Klemens fortsætter ”Lys fra himlen er strålet ud over oss, som var begravet i mørke og lukket inde i dødsskygge, lys renere end solen, sødere end livet hernede. Dette lys er evigt liv, og så mange, som har del i det, lever..”. Jnf 119,1ff: ”Kristus lyser op mere strålende end solen…natten skal flygte fra dig”. ”O hellige og sandfærdige mysterier, o rene lys…for at jeg må skue Gud (epopteusai).

Hellig bliver jeg ved indvielse, og Herren besegler mysten, idet han fører lys ned og overgir den, som er kommet til tro til Faderen, så han må bevares for evig…

Besegling er typisk dåbsterminologi, beseglingen sætter den nydøpte under Guds beskyttelse for evigheten. ”Rettferdighetens lysende seglavtrykk”

114,3: Med Kristus-solens oppgang ”drypper sannhedens dugg ned”. Også dette er dåpsterminologi knyttet til soloppgangen, jnf. Sal. Ode 11,13f: ”Og Herren var som solen på jordens åsyn. Mine øjne oplyste han, og mit ansigt modtog dug”.

Solopgangen er anskuet som en udstrømning af livets flod fra paradiset i øst. Og ligesom i oderne er dåpen oprejsning: Logos-visdommen ”opprejser til sannheten, og dette er den første opstandelse fra faldet” (80,2ff). Ved dåpen ”gjennoppreises det guddommelige billede i sinnet. Kilde; Studier i religion av Erik langkjær. - Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd. 2 Korint 3:18)

For mitt eget vedkommende var det to ting til som er vesentlig ved en slik opplevelse. Det ene er den intense og gjennomtrengende kjærligheten lyset bærer. Det er som en multidimensjonell omfavnelse og man kjenner åndens storhet og allmektighet. Den ultimate hjemkomst!

Samtidig var det som å se livet mitt i revy. Jeg kunne i rask rekkefølge se hvordan mine valg har ledet fra det ene til det andre, hvordan de påvirket andre og hvordan andres valg har påvirket meg og mine omgivelser. Det var som å se det hele i en sammenhengende vev, og jeg kunne plutselig tilgi alt og alle av hele mitt hjerte for jeg hadde da en helt ny forståelse av hvordan ting henger sammen.

Denne kjærligheten opplever jeg lik til alle, men vi må åpne oss for å få se, føle og erkjenne, men Gud elsker alle. Guds kjærlighet er som oksygenet. Det er ingen forskjell på oss.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere