Tore Holte

15

Alle tiders

Russlands president Dmitri Medvedev har kunngjort at Russland ikke lenger vil skru klokka tilbake til vintertid. Han mener tidsendringene fører til at folk blir syke og stressa. Dette forstyrrer virkelig den menneskelige biorytmen. Det er bare irriterende. Vi vil få forlenga dagslys, og jeg tror dette vil være sunt for landet vårt

Publisert: 20. feb 2011

Russlands president Dmitri Medvedev har kunngjort at Russland ikke lenger vil skru klokka tilbake til vintertid. Han mener tidsendringene fører til at folk blir syke og stressa. Dette forstyrrer virkelig den menneskelige biorytmen. Det er bare irriterende. Vi vil få forlenga dagslys, og jeg tror dette vil være sunt for landet vårt.Les mer

Tiden og kalenderen er noe som opptar meg. Også den biologiske klokka. Hva gjør en hektisk verden med vår natur, og er vi helt ute av kurs? Jeg har ikke hodet for tall og lurer litt på hva andre mener. Er tiden viktig? Finnes det skjulte arketypiske mønster i vår natur? Har dette noe for seg?

Utdrag fra diverse jeg jobber med.

I bibelen står det at antikrist skal endre tider og helligdager, og sannsynligvis for å forvirre menneskene mot endetiden. Og man kan sannelig bli forvirret om man forsøker å sette seg inn i hva dette kan handle om.

Den berømte Mayakalenderen slutter etter sigende 21.12.2012 men nå hevder man at denne datoen er 28.10.2011. Et annet spørsmål jeg stiller meg er om kalenderen i det hele tatt skulle nullstilles på Jesu tid?

Den gregorianske kalender er den internasjonalt mest brukte kalenderen. Den ble innført i Roma i 1582 av pave Gregor XIII (pave fra 1572 til 1585). Kalenderen erstattet den julianske kalenderen som Julius Cæsar innførte i år 46 f.Kr.

Kalenderen utelot 10 dager ved at man hoppet fra 5 til 15 oktober, og innførte skuddåråret. Vintersolshverv 21 Desember er egentlig 01.01.

I de fleste Romersk – katolske land gikk overgangen relativt raskt, mens det protestantiske nord Europa stilte seg kritisk til dette nye pavelige påfunn. Den 18. februar 1700 byttet Norge fra den julian­ske til den gregorianske kalender - Etter 18. februar kom 1. mars, dvs. at ti dager ble sløyfet. FN prøvde seg på en verdenskalender i 1956, men ga opp. Sannsynligvis pga uenighet.

Tidsprofeter

De gamle Kelterne, og også Maya indianerne, kalt tidsprofetene, opererer med tretten måneder av 28 dager. Dette gir en jevn strøm og man unngår slike ting som å undres på om det er 30 eller 31 dager i måneden. Også skuddåret forsvinner? Det høres kanskje ubetydelig ut, men kollektivt og individuelt har det nok stor innvirkning på vårt liv tror jeg. Man skal også huske at Mayaene har tidsregninger med nøyaktighet som selv dagens teknologi har problemer med å matche. Den 365 dagen blir da første dagen i det nye året slik vi regner midnatt kl 00.00 som dagen etter.

Argumentene til kalendermånedene er blant annet, det er tolv tegn i Zodiacen og tolv måneder i året, derav seks mannlige og seks kvinnelige; dagen og natten har tolv timer etc., men det finnes et trettende tegn, Slangebæreren (Ophiuchus) NR 11 av stjernebildene. Nostradamus skal ha brukt dette trettende tegn i sin zodiac.

I stedet for 12 stjerne-konstellationer er der nu nemlig 13, påpeker britiske astronomer fra Royal Astronomical Society i London

Jeg er ikke så opptatt av dette med horoskoper, men synes tegnet i seg selv er interessantsant. I Bibelen har man fjernet ordet "dyrekretsen" fra Jobs bok i 2005 utgaven, mens vi finner den og litt om stjernehimmelens lover i 1930 utgaven. Noen hevder også at Astroligien stammer fra de manglende sjette og syvende Mosebøker

Tolvtall systemet vs. fjorten

En annen grunn til at kalenderen har tolv måneder, er Bibelens tolv stammer og sitt tolvtall system. Også dette synes feil ved nermere ettersyn. Med Manasse og Efraim stamme har vi faktisk fjorten stammer i Israel. Jesu hadde tolv disippler, men mange, også evangelier fra dødehavsrullene regner Maria som den trettende disippel, og den disippel Jesus hadde kjær. Med Jesus selv blir de fjorten. Vi lærer at Jesus er den nye Adam, men ingenting om den nye Eva..

I Josef berømte drøm (1.Mosebok 37.9) finner vi også fjorten symbolikken. Josef og de ellve brødre, samt mor og far. Foreldrene er symbolisert som Solen og Månen, og Josef`med sine ellve brødre som de tolv stjerner. Legg merke til likheten mellom Jesus og Josef på bildet.

Kong Solomos tronstol hadde fjorten løver. To løver på begge sider av setet. På de seks trinnene nedenfor stod det tolv løver, seks på hver side. I Johannes åpenbaring er det tretten troner, og fjorten med Guds trone

Katolismen opererer med fjorten apostler, og det finnes en tegning hvor hver av dem er inntegnet i de fjorten fingerleddene vi har på handen. Vi har altså 28 fingerledd, 14 på hver hand. Vi har 28 tenner, dvs vi har 4 visdommtenner, men det er det ikke alle som får.

Livets og kunnskapens tre

I Semittisk religion ble det kosmiske kretsløp gjerne fremstilt ved to trær: Livets tre og kunnskapens tre, også kalt Solen og Månens trær Vi finner disse trær omtalt flere steder i bibelen også. Jesus kalles livets tre. Hvem er da kunnskapens tre?

Den tjueåttende time?- 10 tallssystemet vs 60-tallssystemet

Vårt tallsystem er et titallssystem. Det betyr at tallet ti danner en basis for systemet, vi grupperer i tiere. Av en eller annen grunn har man valgt 60 tallssystemet for tiden, noe som gjør at å regne med tid er en ekstra utfordring for mange elever i skolen. I en time er det 60 minutter, og ett minutt er 60 sekunder. - Hvorfor ikke hundre? Det er helhet og logikk! Deler man en i to, får man som kjent 0,5. En halv time blir da femti minutter.

Da får døgnet 2800 sekunder i stedet for 1440, og et halvt døgn 1400 sekunder, men er likevel like langt. Da kan man også dele døgnet inn i to ganger fjorten i stedet for to ganger tolv. Og to ganger fjorten er åtte og tyve, samme antall som dager i måneden. Vi har likevel samme lengde på døgnet, syv dager i uka, fire uker i måneden, 52 uker i året. 52 uker del på 4 = 13. tretten uker i et kvartal. Hvert skuddår består av 52 uker pluss 2 dager. (samme som kortstokken) Det totale antall ekstra dager er delelig på 7. Derfor skal kalenderen visstnok gjenta seg hvert 28 år. 4 år er 208 uker.

"Teknisk sett er vår gregorianske kalender en variert, ordnet syklus bestående av fjorten kalendere. Kalenderen for det året som begynner på en søndag skiller seg ut fra kalenderen for det året som begynner på en mandag, og så videre for alle sju ukedagene. Siden forekomsten av skuddår kan forandre på hver av disse sju kalendrene, øker det totale antallet kalendere. Hvis vi fjernet skuddårsdagen fra kalenderen, ville det nye året vanligvis begynne på samme ukedag som det foregående. Vi ville da få en stadig tilbakevendende kalender." (Wiki/Caplex)

Et døgn blir dermed fire ganger syv timer, som også er et interessant tall i historisk og også bibelsk sammenheng. Sjutallet er universets eller makrokosmos’ tall. Det står for fullstendighet og totalitet som i skapelsens syv dager.

Syvtallssymbolikken i bibelen er unik.

Studerer man bibelen på originalspråkene som er gresk og hebraisk, og samtidig kjenner disse alfabeters tallverdi vil man finne at bibelen har en matematisk sammenheng. Bibelens første ord er: I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. På hebraisk blir dette 7 ord og tilsammen 28 (4 x 7) bokstaver. Les Syvtallssymbolikken i bibelen er unik

28 regnes i mytologien som Gudinnens og også kvinnens tall. Det er månens tall og den kvinnelige naturs sykluser.

Den mye omtalte hviledagen

Når man først snakker om kalender og tidsforvirring undres jeg over hviledagen som er så viktig i religiøse miljøer og en stor årsak til strid dem i mellom. Noen hevder søndag, mens andre Lørdag. Hvis man prøver logikken her og bruker mennesket selv som målestokk, og tenker på den biologiske klokka, så er Mandagen den tyngste dag i uka.

Det er Mandagen som stort sett er den dagen da folk trenger hvile, man kan selvsagt si at det skyldes arbeidstiden og helg, men jeg tror det går dypere enn det. Dagen er jo også oppkalt etter månen. Og jeg tenker natt – hvile. Det er for meg logikk. I 1971 fulgte Norge andre land og endret den første dag i uka fra Søndag til Mandag, men først når vi da snur uka ser det ut til å bli rett. Man starter på Søndag, solens dag og slutter på mandag, månens dag, hviledagen.

Den biologiske klokka – A og B mennesket Det fins flere hundre rytmer i kroppen som denne biologiske klokka passer på. For eksempel søvn og våkenhet, kroppstemperatur, blodtrykk, hormonproduksjon og produksjon av avføring – alt dette varierer i løpet av et døgn. Les mer mener det er usunt å slåss mot den innebygde biologiske klokka

Ti av genene våre er så viktige at de blir kalt klokkegener. Alle mennesker har dermed en innebygd genetisk klokke som avgjør når på døgnet vi er mest våkne. Det sier seg selv at dette er viktig og skaper blant annet store problemer for mange i oppveksten som må tvinge seg til en annen rytme i for eksempel skolene. Dette ser ut til å tas lite hensyn til av styrende myndigheter ved tilretteleggelse av samfunnet. I Danmark har man oppfattet dette og begynt å eksperimentere med et B samfunn.

Les også; Vil stille den biologiske klokka med kjemikalier

Sjekk også; Zeitgeist [Religion] The Greatest Story Ever Told

Jeg deler ikke konklusjonen i denne filmen, men det er utrolig mye interessant stoff her. At religion er brukt som maktmiddel, også idag, er ingen hemmelighet, men jeg tror religion har noe for seg, noe jeg skal komme tilbake til. I filmen sies det at Moses ble funnet og oppdratt av en kongelig, men det var Faraos datter som oppdro Moses som sin egen sønn. I Apostlenes gjerninger 7:21 leser vi; Så ble han satt ut, men faraos datter fant ham og oppdro ham som sin egen sønn. Slik ble Moses opplært i all egyptisk visdom, og han var full av kraft både i ord og handling.

Zeitgeist [Religion] The Greatest Story Ever Sold (1of 3) [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BNf-P_5u_Hw&w=480&h=380]

Zeitgeist [Religion] The Greatest Story Ever Sold (2 of 3)

Zeitgeist [Religion] The Greatest Story Ever Sold (3 of 3)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere