Sissel Johansen

58

Klar tale fra Imtiaz Rolfsen

I programmet Debatten på Nrk1, torsd.10.02.11, var den norsk-pakistanske filmregissøren Ulrik Imtiaz Rolfsen med i debattpanelet. Hans uttalelser om arrangerte ekteskap var krystallklare.

Publisert: 11. feb 2011

Debatten handlet om de nye forslagene til Gahr Støre - eller opprinnelig Frp - som bl.a. dreier seg om forbud mot ekteskap mellom fetter og kusine.

I denne debatten uttalte en barnelege seg om de mange helseproblemer de står overfor hos barn født av nære slektninger. Det er snakk om langt mer enn de mest alvorlige misdannelsene. Og barnelegene fronter disse vonde barneskjebnene daglig og berøres sterkt av dem. Barnelegen gikk så langt som å si at mange innvandrere nok ville puste ganske lettet ut dersom det kom et forbud mot arrangerte ekteskap. Dette som rammer barna, er selvsagt også en stor belastning og bekymring for foreldrene.

Flere av politikerene i panelet, var ikke særlig tydelige på viktigheten av å få gjort noe med arrangerte ekteskap. Flere pekte heller på at dette i stor grad er et medisinsk spørsmål og må sees kun i det perspektivet.  Forbud er vanskelig (noe alle er enig om) og vil måtte vurderes opp mot mange andre konsekvenser. Konsekvenser som: stigmatisering og at enkelte grupper vil finne måter å omgå loven på, var noe av det som ble nevnt.

Den som imidlertid ga aller mest til debatten, var etter min mening en som har god kjennskap til spesielt det pakistanske miljøet i Norge; Ulrik Imtiaz Rolfsen. Han var veldig klar og tydelig på at det slett ikke finnes noe som kan kalles arrangert ekteskap. Det finnes, som han sa: frivillighet eller tvang!

Han fortalte videre om de mange vanskelige skjebnene dette kravet om arrangerte ekteskap byr på i det pakistanske miljøet. Barna læres opp til å ha en overordnet respekt for sine foreldres ord og bestemmelser fra de er ganske små. Likeledes påvirkes de fra de er veldig små til at de skal gifte seg med den og den når de blir gamle nok. Dette legger et enormt press på dem, ikke minst fordi det å nekte, vil innebære en utstøting av storfamilien og evt. miljøet. For å unngå å føre skam over både seg selv og sin familie, gjør de fleste slik det blir forventet av dem. Og som Imtiaz Rolfsen sa: spør du siden i livet disse om hva de tenker om arrangerte ekteskap, vil de forsvare det med nebb og klør. Hvorfor? Jo, fordi noe annet ville avsløre deres egen manglende kamp og vilje. Deres eget nederlag, så å si.

Det er ganske alvorlig, når man virkelig tenker over at dette faktisk foregår åpent i et land som Norge. Og at våre politikere kjenner til at det hentes bruder og brudgommer fra såkalte U-land, til ungdommer født og oppvokst her. Imtiaz Rolfsen sa det slik: vi som er født og oppvokst i Norge har ingenting til felles med en som kommer fra landsbygda i Pakistan. Vi har ikke lyst til å ha dem som ektefeller. Det skaper mye vondt og mye trist at dette tvinges igjennom av den eldre generasjonen. De som hentes fra Pakistan, blir ofte gående hjemme, uten å lære seg norsk. Dette igjen er ofte mødre til en hel del av Norges oppvoksende barn. Mange av disse barna blir så fremmedgjorte for det norske samfunnet at de blir lette bytter for både kriminelle og fundamentalister som ønsker å rekruttere til sine miljøer.

Videre sa Imtiaz Rolfsen at det verste man kan gjøre i skolesammenheng er å tillate at muslimske barn fritas fra gym, dusjing osv. Da lærer de seg fra de er små at de er annerledes og utenfor. En slik fremmedgjøring er ikke samfunnet tjent med. Filmregissøren uttalte at han møter og snakker med ulike mennesker i ulike sammenhenger. Mange av de unge innvandrerbarna han snakker med uttaler: Kong Harald er ikke min konge, Stoltenberg er ikke min statsminister. Et klarere signal om at disse ikke er godt integrert, kan man vel ikke etterspørre.

Jeg håper inderlig at alle de politikerne som var tilstede i Debattens panel, lyttet til denne kloke mannens ord og erfaringer. Tydeligere tale kan man ikke forvente å få.

Tvangs- og henteekteskap må snarest forbys. Noe annet vil være helt og holdent forkastelig!

Kommentar #1

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Flott, Sissel!

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Den som imidlertid ga aller mest til debatten, var etter min mening en som har god kjennskap til spesielt det pakistanske miljøet i Norge; Ulrik Imtiaz Rolfsen. Han var veldig klar og tydelig på at det slett ikke finnes noe som kan kalles arrangert ekteskap. Det finnes, som han sa: frivillighet eller tvang!

Ja, du har heilt rett. Ulrik Imtiaz Rolfsen gjorde inntrykk. Like etter fjernsynsdebatten skreiv eg slik på ein annan tråd:

Men etter å ha sett kveldens debatt om integrering på NRK-TV, så hadde eg kanskje røysta på Ulrik Imtiaz Rolfsen, viss han representerte eit parti. Iallfall snakka han på ein roleg og ettertenksam måte og viste ei personleg innsikt i problema som politikarane dessverre manglar. Eg har klipt ut eit par intervju med han, nettopp fordi han kjenner både norsk og pakistansk miljø og fordi han greier å formidle denne unike innsikta så godt.

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Et sidesprang

Publisert nesten 11 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Men etter å ha sett kveldens debatt om integrering på NRK-TV, så hadde eg kanskje røysta på Ulrik Imtiaz Rolfsen, viss han representerte eit parti. Iallfall snakka han på ein roleg og ettertenksam måte og viste ei personleg innsikt i problema som politikarane dessverre manglar. Eg har klipt ut eit par intervju med han, nettopp fordi han kjenner både norsk og pakistansk miljø og fordi han greier å formidle denne unike innsikta så godt.

.............. men jeg våger det likevel. Jeg mener at Abid Raja og Venstre hadde passet som hånd i hanske som Norges innvandrerparti. Men han tok ikke opp hansken da posisjonen var ledig. Han kunne gitt dem et moderat alternativ fremfor mer radikale retninger, hvis de ikke finner adekvate alternativer på annen måte.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere