Arja Larsen

44

Visdom til hverdagsbruk

"Den visdommen som er ovenfra, er for det første ren, dernest fredelig, mild, hensynsfull, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, og den er uten hykleri."

Publisert: 23. jan 2011

I Jakobs brev 3,13-18 er visdommen som er ovenfra, fra Gud, konkretisert. Den sammenlignes med den jordiske, sanselige og demoniske visdom, som beskrives som misunnelse, selvhevdelse, forvirring og all slags ond gjerning.

 

Hverdagslig menneskelig ”visdom” kommer ofte frem som en krangel. Den visdom som kommer ovenfra er den motsatte for kjefting. Vi kan analysere krangel: Når man krangler med noen, forhøyer man røsten, snakker fort og sint, snakker gjerne i munnen på hverandre. Man kan bruke et sterkt kroppsspråk som uttrykker indre holdninger og følelser. Av og til tyr man til vold. Man kan også krangle ved å slutte å snakke til hverandre. I krangelen er jeget på høysetet. Den kan begynne fra en misforståelse eller en bagatell, en rettferdig sak eller en urettferdighet. Ettersom denne ”visdom” er demonisk, kan den også bestå av forvirring direkte skapt av demoner, ”luftens makter”.

 

La oss da tenke på visdom som kommer ovenfra, som er motsetningen til krangelen. ”Hvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede.” Jak 1,19. Jakob taler om visdommens saktmodighet. Saktmodighet er samme som sinnets mildhet og harmoni. Hvis man ikke har et slikt sinn, så skal man som første hjelp være stille, telle til ti, i stedet for å heve røsten, rose seg eller lyve. Jakob beskriver visdommens skjønnhet: ”Den visdommen som er ovenfra, er for det første ren, dernest fredelig, mild, hensynsfull, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, og den er uten hykleri.” Jak 3,17. Dette påminner meg om Paulus ord i Kol 3,12-13: ”Ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen…” I stedet for å bebreide, kan jeg nå spisse ører for å oppfange visdommens stille røst, som jeg hører bak mitt hjertes høyrøstete klage. Da kan jeg velge å tilgi i barmhjertighet, før jeg sier et ord. Når min klage slik blir behandlet av visdommens overbærenhet, får mine ord en annen klang, med den virkning at krangelen uteblir.

 

Jeg har gitt mitt lille bidrag til verdens fred.

Kommentar #1

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Betimelig og nyttige lærdommer.

Publisert over 10 år siden

Takk Anja for ditt bidrag til verdens fred som du skriver. Jeg trenger personlig å bli minnet om denne visdom når kjødet kommer til overflaten og vil styre ikke bare ordene i hverdagen, men også tastene når jeg kommenterer innlegg her inne.

mvh Svein

Kommentar #2

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Takk Svein for kommentaren. Jeg har nok lagt merke til at dine taster har vært styrt av visdommen ovenfra. Der du er, der er det fredelig og hensynsfult på VD.

Når jeg leste "når kjødet kommer til overflaten", ble jeg minnet om Paulus ord "Dere har ikke lært å kjenne Kristus slik", Ef 4,20. Altså det som kjødet prediker har ikke noe med Kristus å gjøre. Dere må "bli fornyet i deres sinn ved Ånden", 4,23. Det gamle som vil fram kan erstattes med det nye ved å skifte til kanalen som kommer ovenfra.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere