Sissel Johansen

58

En trøst i nøden

Den nye himmel og den nye jord

Publisert: 8. jan 2011

Og jeg så en ny himmel og en ny jord,

for den første himmel og den første jord var borte,

og havet fantes ikke mer.

Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem,

stige ned fra himmelen, fra Gud,

gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.

Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa:

Se, Guds bolig er hos menneskene.

Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk,

og Gud skal være hos dem.

Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,

og døden skal ikke være mer,

heller ikke sorg eller skrik eller smerte.

For det som før var,

er borte.

(Åp. 21, 1-4.)

 

http://www.youtube.com/watch?v=6vX3HHtytDo

 

Kommentar #1

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Ny himmel og jord

Publisert nesten 11 år siden

"Det er morgengry for noen, dommedag for andre. Når alt er som mørkest i verden, da er det like før lyset er iferd med å trenge gjennom for noen. Vi kan vanskelig bestemme akkurat NÅR mørket er på det mest intense, for der er ingen åndelig kalender eller klokke for å bestemme det. En kan kun tyde tegnene, på hendelser i verden. En ny himmel og en ny jord, VIL oppstå for enhver av oss. Som en Fugl Fønix som reiser seg av asken og restene av det forgagne."

Dette skriver Jarle J. på sin blogg www.riksavisen.no:

http://www.riksavisen.no/?p=6718          Jeg anbefaler lesning av hele stykket hans.

(Det er virkelig trist og helt uforståelig fortsatt, at han ble utestengt fra dette forumet)

 

Ellers gikk filmen om Mahatma Gandhi på Nrk2 i går kveld. Dette er vel den filmen som ligger aller nærmest mitt hjerte. Få har vel bidratt som han til å fremvise de egenskaper vi trenger på denne jord, for å bringe "sannhetens og kjærlighetens himmel" ned på vår jord.

Han sier så klart fra, at her er det både hinduer, kristne, muslimer og jøder i India. Men enheten ligger i at det er den samme Gud for dem alle.  - Uten denne erkjennelsen, vil vi ikke evne å bygge samhold i en eneste nasjon, - langt mer kunne etablere dette "Fredsriket" på jord.

Men først må hver og en finne denne fred i seg selv, slik Gud selv skapte oss i sitt bilde. - Da har vi ulik praksis, i henhold til den lærer vi velger å følge. Men samholdet, Enheten, -  vi må bygge samholdet på, angår den likhet vi har overfor vår Gud som skapte oss av det samme støv.

Dette er en dyp erkjennelse som ikke handler om "å bygge paralelle samfunn" basert på ulike etiske retningslinjer (ulike guder), slik det er min oppfatning, at sekulære krefter har tro på. Det er en dyp erkjennelse av, at det finnes lover for oss mennesker vi ikke bør bryte, dersom vi vil lykkes.

Når "Guds nye lov", "Det nye Jerusalem", "brudgommen", - åpenbarer sin kraft og åndelige visdom for oss, vil vi velge det av pur og ren kjærlighet, - i overbevisning om at dette ER Sannhet. "Å pynte bruden før brudgommen kommer", - handler ikke nettopp dette om å forberede denne moder jord/ bruden, -  på at vi er modne for vårt åndelige forvalteransvar?

Slik Mahatma Gandhi var trygg på, at sannhet og kjærlighet vil bli vinnerne - uansett.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert nesten 11 år siden

Fint innlegg , Sissel.

Det er dette som no snart vert ein realiet og som me må spre kunnskap om.

Kva er menneska sitt håp?

 Kva skal redda kloden?

Ein utsending frå Bjørgvin Bispekontor held nettopp eit føredrag om klodens tilstand og dei utfordringene me står ovanfor.

Me vart fortalt at om alle levde med same forbruket som me nordmenn så trong me 3,2 jordklodar.

Med andre ord lite bærekraftig.

Me vart vist video der ”kona ” la på plass igjen alle desse unyttige varene ho kjøper.

Ein veldig god ide.

Me mannfolk hadde auka verktøykjøpet vårt hjå Biltema og Claes Olsson i ein urovekkjande fart.

Om me skal skapa ei bærekraftig utvikling så må me nordmenn ned 80% i levestandard.

Det gjeld sjølsagt vårt materielle forbruk og Co2 utslepp , vart me fortalt.

Løysinga var:

Korleis et me ein elefant?

Bit for bit.

Foredragshaldaren var flink og la stoffet fram på ein levende måte.

Likevel vart eg sitjande igjen med spørsmålet .

Er det dette som er evangeliet som skal forkynnast til alle folkeslag?

” Start i dag å lev meir miljøvenleg , elles kan kloden gå under”

Nei takk.

Det er totalt feil fokus.

Me skal sjølsagt ikke gje blaffen i naturen , på ingen måte ,men…

Gud sa:

”Og Gud velsigna dei og sa til dei: «De skal veksa og aukast, fylla jorda og leggja henne under dykk. De skal råda over fiskane i havet og fuglane under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorda!»

Gud skal no etter 6000 år gripa inn og ordna opp i problema som menneska har skapt.

Naturen skal fornyast og Jesus skal læra menneska å leva i pakt med Hans lover.

Fram til den dagen  -  pust med godt samvit og køyr bil med godt samvit. Et deg mett om du kan og kjøp deg nye bukser med godt samvit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden

Mette- takk for din respons! Jeg har lest den flere ganger igjennom. Jeg tror vi snakker veldig ulike språk, for å si det sånn. Jeg vil så gjerne forstå deg rett, men kan ikke helt se dette du skriver i sammenheng med mitt bilde av hvordan det hele skal avsluttes.

Jeg ser bare èn mann som i denne verdens historie har greid å vise oss fullkommen kjærlighet i praksis - og det er Jesus Kristus. Alle andre har hatt en annen agenda i tillegg til gode egenskaper og gjerninger. Ved sitt liv som menneske og uten synd, har han satt standarden - en standard vi mennesker aldri kan nå uten ved nåden gjennom Jesu død. Det nytter så lite å forsøke.

Jeg ser Jarle i sin artikkel satser på reinkarnasjon - om nødvendig opptil flere ganger - for å nå sitt endelige mål: dit han SKAL, som han skriver. Dette er jo ikke en kristen tenkning. Tenker du selv også i samme baner som han? For det vil isåfall forklare hvorfor jeg ikke helt forstår deg.

Du skriver også dette om at hinduer, muslimer, jøder og kristne har samme Gud og at kun denne erkjennelse vil kunne skape det du beskriver som fredsrike på jord.

Igjen vil jeg påpeke at jeg tror det er bare èn Gud og at han alene er istand til å skape et fredsrike - et nytt Jerusalem. Dette beskrives så vakkert i teksten jeg bruker i innlegget. Gud er på ingen måte avhengig av at mennesker presterer noe som helst for å skape dette riket, slik jeg ser det. Han VIL skape det - helt uavhengig av oss og vår innsats. Han har lovt oss et slikt hjem dersom vi vil ta imot det som en gave og ved å tro på at det er sant. Så enkelt er det, tror jeg,  men altså likevel så vanskelig. Han er fullkommen for oss - Gud ser oss gjennom sin sønn og hans fullkommenhet.

Kommentar #4

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden

Torstein - takk også for hyggelige ord og kommentar!

Jeg er enig med deg i at det blir feil fokus å ønske å bevare denne jorda. Det er ikke den Bibelske plan. Men som du også skriver, har vi et forvaltningsansvar så lenge vi lever her. Og siden ingen faktisk kjenner dagen og timen, må vi tenke på kommende generasjoners levevilkår.

Men den endelige redningen er så langt fra naturvern og miljøpolitikk som en kan komme. Den finner vi derimot så vakkert beskrevet i Bibelen - ikke minst i Åpenbaringens bok. Det er bare å flytte fokuset til riktig sted og sette sin lit dit. Og det fine er at alle mennesker har den samme invitasjonen og den samme muligheten. Det finnes ikke urettferdighet i Guds plan for oss, slik det så altfor ofte er her på jord.

Kommentar #5

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Plant et tre

Publisert nesten 11 år siden

Dette var Ord jeg trang å lese nettopp nå, Sissel. Samtidig vet jeg at jeg kan    "plante et tre i dag", selv om jeg  visste at Jesus Kristus skulle komme igjen i morgen. Under forvalteansvar.  Under miljøansvar. 

Kommentar #6

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Odvar Omland. Gå til den siterte teksten.

Dette var Ord jeg trang å lese nettopp nå, Sissel. Samtidig vet jeg at jeg kan   

Takk for oppmuntrende ord! Jeg følte selv at det gjorde godt å lese disse ordene akkurat nå. Vi trenger å holde motet oppe i en tid da det kan føles tungt å nå frem med kristne verdier og  målsetninger.

Jeg er enig med deg i at vi må ta del i miljøansvaret på den kloden vi er en del av. Vi har fått den som et forvalteransvar på samme måte som vi fikk våre kropper som skulle være et tempel for Herren. Det blir jo også det samme når vi også tar et ansvar for at våre medmennesker skal ha det så godt som mulig i ventetiden. Derfor er vel f.eks. både du og jeg opptatt av sosial forvaltning i vårt samfunn.  Men det er jammen lettere sagt enn gjort.

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Reinkarnasjon eller født på nytt?

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser Jarle i sin artikkel satser på reinkarnasjon - om nødvendig opptil flere ganger - for å nå sitt endelige mål: dit han SKAL, som han skriver. Dette er jo ikke en kristen tenkning. Tenker du selv også i samme baner som han? For det vil isåfall forklare hvorfor jeg ikke helt forstår deg.

Hei Sissel!

Fint innlegg, selv om dette handler om ting vi ikke forstår, fremtiden. Det er jo ikke så veldig lenge siden vi har hatt slike tekniske nyvinninger som radio og tv. Før disse kom, og en tid etter skjønte ikke folk hvordan dette var mulig, å sende lyd og bilder gjennom lufta - vi hverken ser dem eller hører noe til dem om vi går ut. Like vanskelig vil jeg si at ting som kommer er å diskutere. Det er bare hovedtrekkene som er oppskissert i Bibelen.

Jarle er nok ikke helt borte vekk i det han skriver, det tror jeg er en av de få som har forstått noe ut av bibeltekstene, uten de ville jeg nok protestert som deg, men jeg kan ikke si at et eneste ord i Bibelen er løgn før jeg sitter inne med bevisene.

Skriftene har mange steder hvor reinkarnasjon kan forsvare sin rett, men Bibelen har bare ikke ordet reinkarnasjon i sitt vokabular, men en rekke andre ord som beskriver en slik tilstand:

I en bønn fremført i Klag.5.21 heter det: Herre, før oss atter til dig, så vi kan komme tilbake! Forny våre dager.

Noen steder heter det gjenfødelse, Matt.19.28, Tit.3.5, andre steder heter det "Dere må fødes på nytt". Andre steder igjen heter det "Det som var, skal alltid være, og det som skjedde, skal atter skje. Det fins ikke noe nytt under solen." (Pred.1.9) Det som er, har en gang vært, og det som skal hende, har hendt før. Gud tar fram igjen det som svant. (Pred.3.15) Det kan også illustreres slik Jes.38.8 sier det: Nå lar jeg skyggen gå ti streker tilbake på Akas’ solur, like langt som den før har gått fram.» Og solen gikk ti streker tilbake, like langt som den før hadde gått fram.

Eller en kunne uttrykke det slik som hos1.Kor.15.19:Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.

En illistrasjon på at livet er en prosess av gjenfødelser får vi gjengitt i det syvtallet er et absolutt hellig tall for Herren, det er dermed med forundring vi kan skue opptil 7 gjenfødelser før det hele stilner av. Ordsp.24.16:Sju ganger kan den rettferdige falle og reise seg opp igjen, men de gudløse stuper når ulykken kommer. - Eller som i Salm.12.7:Herrens ord er rene ord, lik sølv som er lutret i smelteovn, sju ganger renset. - Eller hos Luk.17.4:Ja, om han synder mot deg sju ganger på samme dag og sju ganger kommer til deg og sier: 'Jeg angrer', så skal du tilgi ham.»

Om ikke forklaringen til sistnevnte står her finner du det igjen hos Matt.18.21-22: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» «Ikke sju ganger,» svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!

Vi forstår nok enda ikke dette fordi informasjonen er spredt og nærmest usynlig for oss som radiobølgene, og tv signalene. Men 70 x 7 er faktisk 490 som er tiden som nevnes i Dan.9.24 og de 70 siste uker i historien hvor en uke her er 7 år.

Forstå det den som kan.

Kommentar #8

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden

Hei Kjell, ja, teksten er fin - og det kan jeg si siden den ikke er min :) Jeg følte bare behov for å løfte den frem av en eller annen grunn. Og måten David Phelps formidler dette budskapet på i sangform, gjør ihvertfall at jeg lengter til den dagen da vi skal få oppleve dette.

Det er interessant hvor ulikt vi tolker Bibelens ord. Som jeg forsøker å formidle til Mette, er det da ikke alltid så enkelt å forstå hverandre fullt ut. Man snakker ikke om helt det samme og da snakker man gjerne forbi hverandre slik at det blir litt goddag-mann-økseskaft.

Vi får glede oss over det vi kan forenes om og kanskje også jobbe sammen for, på våre veier mot målet.

Kommentar #9

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Mette- takk for din respons! Jeg har lest den flere ganger igjennom. Jeg tror vi snakker veldig ulike språk, for å si det sånn. Jeg vil så gjerne forstå deg rett, men kan ikke helt se dette du skriver i sammenheng med mitt bilde av hvordan det hele skal avsluttes.

Jeg ser bare èn mann som i denne verdens historie har greid å vise oss fullkommen kjærlighet i praksis - og det er Jesus Kristus. Alle andre har hatt en annen agenda i tillegg til gode egenskaper og gjerninger. Ved sitt liv som menneske og uten synd, har han satt standarden - en standard vi mennesker aldri kan nå uten ved nåden gjennom Jesu død. Det nytter så lite å forsøke.

Jeg ser Jarle i sin artikkel satser på reinkarnasjon - om nødvendig opptil flere ganger - for å nå sitt endelige mål: dit han SKAL, som han skriver. Dette er jo ikke en kristen tenkning. Tenker du selv også i samme baner som han? For det vil isåfall forklare hvorfor jeg ikke helt forstår deg.

Du skriver også dette om at hinduer, muslimer, jøder og kristne har samme Gud og at kun denne erkjennelse vil kunne skape det du beskriver som fredsrike på jord.

Igjen vil jeg påpeke at jeg tror det er bare èn Gud og at han alene er istand til å skape et fredsrike - et nytt Jerusalem. Dette beskrives så vakkert i teksten jeg bruker i innlegget. Gud er på ingen måte avhengig av at mennesker presterer noe som helst for å skape dette riket, slik jeg ser det. Han VIL skape det - helt uavhengig av oss og vår innsats. Han har lovt oss et slikt hjem dersom vi vil ta imot det som en gave og ved å tro på at det er sant. Så enkelt er det, tror jeg,  men altså likevel så vanskelig. Han er fullkommen for oss - Gud ser oss gjennom sin sønn og hans fullkommenhet.

Hei Sissel

Dette "bildet ditt" er vel et bilde vi alle deler fra bibelens åpenbaringsbok om det som skal komme en gang? Det burde antagelig fått stått for seg selv og talt ;)

Men jeg valgte å  henvise til Jarles artikkel, som en utfyllende kommentar til ditt innlegg.-  Han presenterte seg selv som kristen her på forumet. Jeg kjenner han ikke ellers mer enn deg. Men når du skriver at "han satser på reinkarnasjon, opptil flere ganger", så mener jeg du blander sammen inkarnasjon og reinkarnasjon som begrep? Jeg er selv ikke vant til å bruke dette begrepet, men leste det mer som de opplevelsene vi gjennomgår når vi "dør" fra noe som har betydd mye for oss, for å "gjenoppstå"med en ny og sterkere forståelse.

Jeg har for øvrig ingen tro på reinkarnasjon ut fra den forståelsen som vanligvis legges i dette, om dette skulle bety noe for forståelsen av meg?

Jeg avslutter min kommentar her. Jeg har min tro på at Mahatma Gandhi nettopp skjønte noe helt sentralt i Jesu budskap, som han klarte å synliggjøre i sin gjerning: - Dette, at i forhold til å vekke folket og fortelle dem at det bare var kjærlighet og sannhet som ville føre frem, så var han selv villig til å ofre livet.

med vennlig hilsen mette

 

Kommentar #10

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

gjenfødelse

Publisert nesten 11 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

En illistrasjon på at livet er en prosess av gjenfødelser får vi gjengitt i det syvtallet er et absolutt hellig tall for Herren, det er dermed med forundring vi kan skue opptil 7 gjenfødelser før det hele stilner av.

Hei Kjell

Her har du formulert akkurat det jeg lette etter ;-)   Den danske dybdepsykologen Jes Bertelsen beskrev dette i boka "Kristusprosesser". - Tror Jarle brukte ordet inkarnasjon i den betydningen?

masse hilsen mette

Kommentar #11

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Men jeg valgte å  henvise til Jarles artikkel, som en utfyllende kommentar til ditt innlegg.-  Han presenterte seg selv som kristen her på forumet. Jeg kjenner han ikke ellers mer enn deg. Men når du skriver at "han satser på reinkarnasjon, opptil flere ganger", så mener jeg du blander sammen inkarnasjon og reinkarnasjon som begrep?

Hei igjen, bare en liten kommentar til din siste. Håper ikke du misforstod og trodde at jeg mente noe negativt hverken ift. din kommentar eller Jarles forståelse. Jeg bare tenker at det ville være nærliggende å tenke at vi kanskje ikke ser disse tingene helt på samme måte - ut fra variabler i våre religiøse oppfatninger. Men en god del felles er det nok også. Det kan godt hende at jeg misforstod Jarle i det han kalte å reinkarneres. Jeg forstod det bare slik at det kunne være behov for mange slike prosesser før man når dit man skal. Og det kan jo stemme med endel andre oppfatninger enn den kristne. Men jeg skal for all del ikke pålegge han hverken den ene eller andre oppfatningen - og heller ikke deg.

Men det er så absolutt lærerikt å få et større innblikk i hvordan andre ser og tolker Bibelen.

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jorden til morsliv

Publisert nesten 11 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Her har du formulert akkurat det jeg lette etter ;-)   Den danske dybdepsykologen Jes Bertelsen beskrev dette i boka "Kristusprosesser". - Tror Jarle brukte ordet inkarnasjon i den betydningen?

Hei igjen Mette!

Ja, det er forskjellige benevnelser på disse prosessene, Apokryfene bruker ordene "jorden som morsliv" 4.Esra 5.48: Da sa han: «På samme vis har jeg gjort jorden til et morsliv som med tiden skal føde dem som er unnfanget der. 49 Et barn kan ikke føde, og det kan heller ikke en gammel kvinne. Slik har jeg også ordnet den verden jeg har skapt.»
http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=2ES&chapter=5

Kommentar #13

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

endetidstegn

Publisert nesten 11 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

4.Esra 5.48: Da sa han: «På samme vis har jeg gjort jorden til et morsliv som med tiden skal føde dem som er unnfanget der. 49 Et barn kan ikke føde, og det kan heller ikke en gammel kvinne. Slik har jeg også ordnet den verden jeg har skapt.»

Hei Kjell

Det er mulig jeg går litt surr i prosessene, med hensyn til hva som skjer på individuelle plan og det mer kollektive plan :)

Men når du kommer med Esras endetidstegn, så får jeg lyst til å svare enda mer med vår utestengte venns artikler. Her har han tatt tak  nettopp dette, ut fra et utsagn av Carola om Haiti:

http://www.riksavisen.no/?p=6707

Siterer:

Professor ved Menighetsfakultetet Karl Olav Sandnes, mener Carola leser Bibelen feil når hun knytter jordskjelvet i Haiti opp mot bibelske endetidsspådommer.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/professor-carola-leser-bibelen-feil-3127822.html

 

Videre skriver Jarle: "Bibelen forteller også hvordan makter og myndigheter og folk ‘i høye stillinger’ konspirerer mot andre folk, og setter verden i en bedrøvelig situasjon etter sitt jag etter penger, makt og innflytelse. Disse har ofte ingen eller liten kontakt med vanlige mennesker, som gjerne har et tettere forhold til både Moder Jord og Fader Ånd enn dem selv.

Dette vil straffe seg, ikke bare for lederne, men for alle menneskene, som har satt sine ledere på pidestallen og tillatt dem å holde på.

Bibelen forteller i klare ordelag, hvordan menneskers handlinger, eller mangel på handlinger, setter menneskeheten i fare for selvutslettelse ved sine ofte skjulte agendaer. Ikke nødvendigvis fordi de vil det slik, men på grunn av uvitenhet og manglende åndelige gangsyn, hvordan det eteriske påvirker det fysiske miljø."

Dette er vel nettopp det Svein Nyborg også har prøvd å formidle på VD? Det handler ikke om å sitte rolig å vente på at ting skjer av seg selv, men å finne den riktige måten å reagere, - som er i samsvar med tidligere tiders visdom? (den evige visdom)

med hilsen mette

 

Kommentar #14

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

vedr. endetidstegn

Publisert nesten 11 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Bibelen forteller i klare ordelag, hvordan menneskers handlinger, eller mangel på handlinger, setter menneskeheten i fare for selvutslettelse ved sine ofte skjulte agendaer.

I et Bibelsk endetidsperspektiv er en slik utvikling en helt naturlig gang og slik det faktisk skal være i de siste tider av jordens historie. Derav behovet for Jesu gjenkomst og dermed redning - og behovet for jordas renselse og skapingen av en ny jord, der rettferdighet bor. Sånn sett er dette vel mer som et gledesbudskap å regne for dem som venter på Jesus.

Kommentar #15

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

:)

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Derav behovet for Jesu gjenkomst og dermed redning - og behovet for jordas renselse og skapingen av en ny jord, der rettferdighet bor. Sånn sett er dette vel mer som et gledesbudskap å regne for dem som venter på Jesus.

Ja, nå snakker vi Sissel ;)

Hvordan ser du for deg at denne "renselsen" vil finne sted? Eller denne "Jesu gjenkomst"?

Hvis han om til vår jord, som et menneske / profet, - så ville han jo nettopp bli forfulgt av de som sitter ved makten?

med vennlig hilsen mette

 

Kommentar #16

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Hvordan ser du for deg at denne

Min forståelse av hvordan Jesu gjenkomst vil finne sted, bygger på f.eks. det som står i Åp.1,7-8:

"Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen!

Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige."

 

Jeg tror derfor ikke at han skal komme som profet eller i noe annen form ved sitt 2.komme til denne jord. Det fremgår tydelig at det skal være fullt synlig for alle at han kommer tilbake. Og selv om det også beskrives at han kommer som en tyv om natten, er dette mer å tolke som at det til tross for tydelige tegn, vil komme som en overraskelse på noen.

Det advares i ganske stor grad mot falske profeter og vranglærere i denne siste tid av jordas historie. Det er dermed stor grunn til å tro at disse også vil dukke opp i forskjellige former og med ulike budskap. Dersom man ikke tror Bibelens ord om at hvert menneske skal se tydelig at Jesus kommer, vil man nok lett la seg lokke til å tro at noen av disse har et budskap det er verd å lytte til. Det er også nærliggende å tro at noen av disse har budskap som til forveksling ligner på sannhet. Nettopp for å kunne forføre de som søker og tror.

Derfor rådes alle troende til å "våke og holde seg edue" (1.Tess. 5,6) Og samtidig til å stå fast i troenog være tro mot sannheten - ikke la seg kaste hit og dit "og drive med vinden fra enhver lære" (Ef.4,14-15)

 

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jesus 1. og 2. komme

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

I et Bibelsk endetidsperspektiv er en slik utvikling en helt naturlig gang og slik det faktisk skal være i de siste tider av jordens historie. Derav behovet for Jesu gjenkomst og dermed redning - og behovet for jordas renselse og skapingen av en ny jord, der rettferdighet bor. Sånn sett er dette vel mer som et gledesbudskap å regne for dem som venter på Jesus.

Vil bare gjøre det klart at Jesu 2.komme ikke har noe å gjøre med noen redningsaksjon, det er der alle kristne bommer som tror at Jesu 1.komme har vært, det er da han skal redde verden og være verdens frelser, Joh.3.17,4.42, 1.Tim.1.15: Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blandt dem er jeg den største.

1.Joh.4.14: Og vi har sett og vidner at Faderen har sendt sin Sønn til frelse for verden.

Heb.9.27:  Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, 28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Kommentar #18

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Vil bare gjøre det klart at Jesu 2.komme ikke har noe å gjøre med noen redningsaksjon

Du kan selvsagt gjøre klart det du selv tror, men jeg tror nok de aller fleste tolker Bibelen annerledes enn deg - og dermed venter med smerte og lengsel på Jesu 2. komme.

Du skriver: Heb.9.27:  "Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, 28 slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham."

Dette stemmer godt, synes jeg, med troen på hans 2. komme som også beskrives i teksten jeg henviser til i Åp. Kun i kraft av selv å ha seiret over synden, har han nå makt til å komme tilbake som frelser for alle som tror og er i behov av hans frelsende nåde. Denne makt kunne han ikke hatt som et nyfødt lite barn.

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Annerledes tolkninger

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Du kan selvsagt gjøre klart det du selv tror, men jeg tror nok de aller fleste tolker Bibelen annerledes enn deg - og dermed venter med smerte og lengsel på Jesu 2. komme.

Selvsagt, Sissel, alle kan tolke Bibelen slik de selv vil, men slik tolkning bør i hvert fall stemme overens med bibeltekstene - jeg henviser bare til hvordan bibeltekstene tolker seg selv, jeg tolker ingenting, for jeg viser bare til at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og at han skulle komme tilbake 2.gang - ikke for å frelse syndere, men for å hente de som venter på ham, Luk.12.

Vær forberedt når Menneskesønnen kommer!

 
35 Spenn beltet om livet og hold lampene tent! 36 Vær lik tjenere som venter sin herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. 37 Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. 38 Ja, lykkelige er de som han finner våkne, selv om han ikke kommer før i andre eller tredje nattevakt.
  39 Men det skal dere vite: Dersom huseieren visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. 40 Vær også dere forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.»
    41 Da spurte Peter: «Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller gjelder den for alle?» 42 Herren svarte:
        «Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rette tid? 43 Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake!

Hvordan vil du tolke dette da?

Kommentar #20

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Tåkefyrsten

Publisert nesten 11 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

jeg henviser bare til hvordan bibeltekstene tolker seg selv, jeg tolker ingenting, for jeg viser bare til at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og at han skulle komme tilbake 2.gang - ikke for å frelse syndere, men for å hente de som venter på ham, Luk.12.

I kommentar nr 17 kommer Kjell Kristensen med følgende sjokkmelding:

"..det er der alle kristne bommer som tror at Jesu 1.komme har vært, det er da han skal redde verden og være verdens frelser".

Alle kristne har altså ifølge ham bommet, når vi tror at Jesus Kristus har kommet 1.gang for å frelse oss, og skal deretter komme igjen 2.gang for å hente den som tror.

Han har derimot skjønt det, og behøver ikke engang å tolke skriftene - de tolker nemlig seg selv, enkelt og greit.

Når han så får tilbørlig korreks av trådstarter Sissel, snur han plutselig rundt og sier det stikk motsatte som sitert over.

Jeg har visse problemer med å ta slike ting seriøst.

Kommentar #21

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

mere enige nå

Publisert nesten 11 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

jeg henviser bare til hvordan bibeltekstene tolker seg selv, jeg tolker ingenting, for jeg viser bare til at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og at han skulle komme tilbake 2.gang - ikke for å frelse syndere, men for å hente de som venter på ham, Luk.12.

Vær forberedt når Menneskesønnen kommer!

Såvidt jeg kan se ut fra det du her beskriver, er det lite som skiller våre tolkninger (i motsetning til din forrige kommentar). Jeg mener også at hans 2. komme er for å hente de som venter på ham. Og for dette må hans barn som venter, være forberedt til enhver tid og "se frem til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor." (2.Pet.3,13) Ventetiden skal vi også benytte til å gjøre troen levende ved gode gjerninger mot vår neste - noe som veldig sterkt vektlegges gjennom hele NT. Det virker å være av vesentlig betydning hvordan vi behandler vår neste her på jord. Gode anvisninger for menighetens liv finner vi i 1.Tess.5, 12-23).

Kommentar #22

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Jeg har visse problemer med å ta slike ting seriøst.

Jeg må si meg enig med Per S. når det gjelder det siterte, Kjell K. Det blir veldig vanskelig å debattere Bibelen med en som hevder at det hele dreier seg om profetier som enda ikke er gått i oppfyllelse (slik jeg har sett du har hevdet i andre tråder). Dette, ser du jo helt sikkert også selv, vil være lite hensiktsmessig? Jeg forstår derfor ikke helt dine gjentatte forsøk. Har du hittil lykkes i å få noen kristne til å se det som deg?

Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Seriøst

Publisert nesten 11 år siden

Sjokkmelding eller ikke, jeg har alltid stått ved denne påstanden og har vist gang på gang at kristne fastholder Jesu fødsel, død og oppstandelse for to årtusen siden, men har aldri  sett noen bibeltekster som kan slå dette fast en gang for alle. Ikke engang Immanules tilblivelse har jeg fått noen besvarelse på? Han stjal vel Jesu navn?

Og du mener at jeg har snudd i forhold til tidligere besvarelse? Jeg sier akkurat det samme i begge mine kommentarer, det er vel bare deg Per som har satt på deg feil briller? Jeg bruker ikke bibelen til å tolke i vilden sky, jeg lar bibelen tolke seg selv. Men du kan jo selvsagt tolke den dit du vil. Jeg viser til at Jesus kom til verden 1. gang for å frelse syndere, og andre gang for å hente de som ventet på ham. Jeg kan selvfølgelig henvise til der hvor det står om de som venter på ham,   41 Da spurte Peter: «Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller gjelder den for alle?» 42 Herren svarte:
        «Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rette tid?

Her er fortellingen om den tro og kloke forvaltern:

http://www.bibel.no/nb-NO/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=1CO&chapter=4&verse=2&verseto=2 

):18 Noen har blåst seg opp fordi de tror at jeg ikke kommer tilbake til dere. 19 Men jeg kommer snart, hvis Herren vil.

Hans første komme står altså ved lag at han skal frelse verden, Sissel, men hvordan tolker du Jes.53?

     5 Men han ble såret for våre overtredelser
        og knust for våre misgjerninger.
        Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,
        ved hans sår har vi fått legedom.
     6 Vi fór alle vill som sauer,
        vi vendte oss hver sin vei.
        Men skylden som vi alle hadde,
        lot Herren ramme ham.
     7 Han ble mishandlet, men bar det ydmykt;
        han åpnet ikke sin munn,
        lik lammet som føres bort for å slaktes,
        lik sauen som tier når den klippes.
        Han åpnet ikke sin munn.
     8 Gjennom trengsel og dom ble han revet bort.
        Men hvem i hans samtid aktet på det?
        Han ble utryddet av de levendes land,
        måtte dø for sitt folks overtredelse.

Var det ikke her Jesus skulle tre inn ved at han skulle frelse de fortapte får av Israels hus? (Matt.15.24) Det var vel ikke oss som var fortapte får, men Israels hus? Da er det vel de som må vente på hans 2.komme eller hur?S

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Rikets barn må vente i mørket utenfor

Publisert nesten 11 år siden

Men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. 4 For jeg vet ikke om noe galt jeg har gjort. Men jeg er ikke dermed frikjent, for Herren er den som dømmer meg. 5 Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal få fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre hjertets tanker. Da skal Gud gi enhver den ros han har fortjent.

Dette sier teksten om Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier (1.Kor.4.)

Å få frem i det som er skjult i mørket har selvfølgelig sammenheng med de som ikke fikk komme inn i Guds rike ved menneskesønnens 1.komme, Matt.8.11 Det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. 12 Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.»

Men slik skal det jo ikke være når Jesus kommer igjen for å frelse de bortkomne får av Israels hus, de (rikets barn) som ble kastet i mørket utenfor, der de skulle gråte og skjære tenner (skjærsilden)

Åp.7.17: For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem
              og vise dem vei til kilder med livets vann,
              og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne

Ap.21.4: Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,
               og døden skal ikke være mer,
               heller ikke sorg eller skrik eller smerte.
               For det som en gang var, er borte.»

Per Søtorp, du er velkommen til å debattere de som ble kastet utenfor Guds rike i mørket utenfor, de ble ikke med ved Jesu første komme som var menneskesønnen, ser du ikke forskjell på en Jesus født av DHÅ, og Jesus som menneskesønnen som kunne holde dom fordi han var menneskesønn? (Joh.5.27) Jesus sier jo selv at dere dømmer slik mennesker gjør, jeg dømmer ingen. (Joh.8.15)

Kommentar #25

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Et annet evangelium?

Publisert nesten 11 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

jeg har alltid stått ved denne påstanden og har vist gang på gang at kristne fastholder Jesu fødsel, død og oppstandelse for to årtusen siden, men har aldri  sett noen bibeltekster som kan slå dette fast en gang for alle. Ikke engang Immanules tilblivelse har jeg fått noen besvarelse på? Han stjal vel Jesu navn?

Nei, dersom du ikke engang har fått med deg at Jesus forlengst har kommet og fullbrakt frelsesverket slik skriftene forteller om, er det vel heller ikke å forvente at du skal ha noe klart syn på hans andre komme?

Du som siterer lange passiarer av skriftsteder og hevder at Skriften taler for seg - hvordan i all verden er det mulig for deg å lese evangeliene uten å erkjenne at disse vitner om noe som faktisk skjedde for 2000 år siden?

Hva er dette for slags surr at du mener dette ennå ligger fram i tid?  Forkynner du et annet evangelium enn at Kristus HAR kommet?

I så fall er det ikke engang en debatt verdig for mitt vedkommende.

Kommentar #26

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Var det ikke her Jesus skulle tre inn ved at han skulle frelse de fortapte får av Israels hus? (Matt.15.24) Det var vel ikke oss som var fortapte får, men Israels hus? Da er det vel de som må vente på hans 2.komme eller hur?

Dette må vel sees ikke minst i en historisk betydning ved at Asia var datidens navn på det som idag kalles Tyrkia. Området var et tilholdssted for mange folkeslag, både grekere, jøder og flere ætter av såkalte "fortapte får av Israels hus". Flere apostler (jøder) virket i Asia. Johannes var her. Peter var her. Peter var stort sett over alt, til og med i England.

Paulus var først og fremst hedningenes apostel (Rom 11,13). Alle de andre apostlene var befalt å gå ut til "de fortapte av Israels hus" (Mat 10,6). Det er mye som tilsier at dette også var Jesu oppgave - i første omgang. Hans død, senere, var derimot rettet mot alle iflg. Joh.3,16.

Derfor kan vi med stor sikkerthet sette vårt lit til at hans 2. komme også er rettet mot de samme som han ga sitt liv for - altså "hver den som tror".

Heldigvis er vi ikke i den situasjon at vi enda venter på hans 1.komme. Vi har en langt mer lystbetont sannhet som beskriver at hans 2. kommer er nær. Og det gir god grunn til håp for alle som lider i denne verden. Han skal gjøre en slutt på all lidelse, smerte, sorg osv. Alt ondt skal ikke være mer. Hvordan kan vi unngå å glede oss over en slik sannhet?

Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

For 2000 år siden?

Publisert nesten 11 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Du som siterer lange passiarer av skriftsteder og hevder at Skriften taler for seg - hvordan i all verden er det mulig for deg å lese evangeliene uten å erkjenne at disse vitner om noe som faktisk skjedde for 2000 år siden?

Hva er dette for slags surr at du mener dette ennå ligger fram i tid?  Forkynner du et annet evangelium enn at Kristus HAR kommet?

Ja, så var det bibelstedene som bekrefter utsagnene dine? Jeg har alt sitert flere bibelsteder som du kan kontrollere, hva sier Jes.53.3: Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe. 8  Gjennom trengsel og dom ble han revet bort. Men hvem i hans samtid aktet på det?Han ble utryddet av de levendes land, måtte dø for sitt folks overtredelse.

Hvem er dette Per? Om Immanuel står dette i Jes.7.14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. 15 Rømme og honning skal han leve av på den tid da han får forstand til å forkaste det onde og velge det gode. 16 Før gutten skjønner å forkaste det onde og velge det gode, skal det bli øde i landet til begge de kongene du er redd for. 17 Over deg og ditt folk og din fars hus skal Herren la det komme dager som det ikke har vært maken til siden Efraim skilte seg fra Juda – Assyrias konge.»

Hvilket land ble styrt av to konger i midtøsten for 2000 år siden som ble øde?

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Oppfyllelsen

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Dette må vel sees ikke minst i en historisk betydning ved at Asia var datidens navn på det som idag kalles Tyrkia. Området var et tilholdssted for mange folkeslag, både grekere, jøder og flere ætter av såkalte "fortapte får av Israels hus". Flere apostler (jøder) virket i Asia. Johannes var her. Peter var her. Peter var stort sett over alt, til og med i England.

Hva skal vi med Bibelen hvis alle profetiene er oppfylt? Matt.5.17:Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Annet Evangelium

Publisert nesten 11 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Hva er dette for slags surr at du mener dette ennå ligger fram i tid?  Forkynner du et annet evangelium enn at Kristus HAR kommet?

Jeg tror nok at om det kom noen og forkynte en annen Jesus, eller et annet evangelium, så ville du tåle det godt? Det sier i alle fall bibeltekstene, er ikke helt sikker på om du er enig i det?

1-Kor.11.4:  For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.

Kommentar #30

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hva skal vi med Bibelen hvis alle profetiene er oppfylt?

Kjære Kjell K - dette blir helt meningsløst. ser ikke du også det? Vi står jo på så totalt ulike steder i vår grunnforståelse, at det blir veldig lite fruktbart å diskutere. Det kan saktens være fruktbart nok, dersom det er små ulikheter og nyanseringer man er uenige om, men dette blir for voldsomt, rett og slett. Når ditt grunnsyn er at Bibelen er en rekke uoppfylte profetier - ja, da går det rett og slett ikke an for deg å diskutere med oss som tror at det bare finnes noen få som ikke er oppfylt.

Jeg synes også du bruker skriftsteder veldig vilkårlig og ofte ute av sin sammenheng. F.eks. drar du inn Jesajas`s profetier om Jesu (Immanuels) fødsel på lik linje med mange av NT sine profetier. Det Jesaja profeterer er jo nettopp på hans tid en profeti om noe som skal komme. I dag er det oppfylt for lenge siden - og regnes dermed ikke lenger som en profeti.

Det som derimot står å lese bl.a. i Johannes Åpenbaring er profetier om en tid vi enda venter på og hendelser som omfatter: trengselstider for Guds folk, Jesu komme , himmelfart for de frelste, de tusen år og så endelig dommen og det nye Jerusalem.

Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Fjerne kyster venter på hans lære

Publisert nesten 11 år siden

             Herrens tjener

             Et lys for folket

Jes.42.1 Se, min tjener som jeg støtter,
               min utvalgte som jeg har behag i.
               Jeg har lagt min Ånd på ham,
               han skal bringe retten ut til folkene.

            2 Han skal ikke skrike og ikke rope
               og ikke la sin røst bli hørt på gaten.
            3 Han skal ikke bryte et knekket rør
               og ikke slokke en rykende veke.
               Med troskap skal han føre retten ut.
            4 Han skal ikke bli utmattet
               og ikke bryte sammen,
               før han har utbredt retten på jorden.
               Fjerne kyster venter på hans lære.

Velkommen til en annen lære om å ta med også GT i vurderingen om oppfyllelsen av Messias komme som alle profetene har talt om fra prof. Samuel av. (Apg.3.20-24) Det er Guds folk som skal forkynne hans pris, Salm.102.17:

17 For Herren vil bygge Sion opp igjen
        og vise seg i sin herlighet.
    18 Han hører på de elendiges bønn
        og ringeakter dem ikke.
    19 Dette er skrevet for kommende slekter,
        et nyskapt folk skal prise Herren.
    20 For Herren ser ned fra sin hellige høysal,
        fra himmelen skuer han ned på jorden.
    21 Han vil lytte til fangenes sukk
        og løslate dem som er viet til døden.
   
22 Så skal Herrens navn forkynnes på Sion,
        hans lov og pris i Jerusalem,
    23 når folkeslag og kongeriker
        samler seg for å tjene Herren.

Velkommen til et annet evangelium, Jesu fødsel, et nyskap folk som skal tjene Herren og forkynne evangeliet.

Kommentar #32

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

1-Kor.11.4:  For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.

Du mente sikkert å skrive 2.kor.11,4.

Dette er vel et eksempel på at Paulus tvert imot advarer mot falske profeter og lærere og senere i samme kap. bruker eksempelet at selv Satan kan skape seg om til en lysets engel (v.14).

Kommentar #33

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ikke vilkårlige skriftsteder

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes også du bruker skriftsteder veldig vilkårlig og ofte ute av sin sammenheng. F.eks. drar du inn Jesajas`s profetier om Jesu (Immanuels) fødsel på lik linje med mange av NT sine profetier. Det Jesaja profeterer er jo nettopp på hans tid en profeti om noe som skal komme. I dag er det oppfylt for lenge siden - og regnes dermed ikke lenger som en profeti.

Jeg kan ikke ta hensyn til hvor langt det er mellom mitt syn og andres syn, det er en himmelvid forskjell uansett, mens folk tror og mener i vilden sky. Når det gjelder Immanuel, er det pga din spesielle tro at du utelukker deler av Bibelen, mens andre er helt ok? Sier ikke Matt.1.21: Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» 22 Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten:
          
    23  Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
           og de skal gi ham navnet Immanuel
         – det betyr: Gud med oss.

http://www.bibel.no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=MAT

Hvis du ser på linken og trykker på v23, vil du kunne se at det henvises til Jes.7.14, slår du over til bibelutgaven 1930, viser v 22 til Jes.7.14, mens v23 viser til Jes.8.8-10, det betyr ikke at det er historie. Hviket land sikter det til som skulle ligge øde? Hvor mange kuer og sauer måtte man ha før i tiden for å kunne ete rømme?
At det henvises til andre skriftsteder betyr ikke at en skal utelukke, men innelukke det som det vises til, det er med i samme historie.

Kommentar #34

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

At det henvises til andre skriftsteder betyr ikke at en skal utelukke, men innelukke det som det vises til, det er med i samme historie.

Jeg utelukker selv ingen del av Bibelen - tvert imot er min tro i samsvar med både GT og NT, men alt i sin tids betydning, selvsagt. Noen profetier er rett og slett oppfylt - noe som bekreftes av beretningene i NT og noe er enda ikke oppfylt.

 

Har du diskutert ditt syn med religions- og historieforskere? Hva sier disse isåfall til dine teorier om at Jesus enda ikke er kommet for 1. gang? I et historisk perspektiv, alene, er jo dette helt utenfor all fornuft. Vi regner jo som kjent vår tid som før og etter Kristus.

Kommentar #35

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

En ny skapning

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Du mente sikkert å skrive 2.kor.11,4.

Dette er vel et eksempel på at Paulus tvert imot advarer mot falske profeter og lærere og senere i samme kap. bruker eksempelet at selv Satan kan skape seg om til en lysets engel (v.14).

Ja, det ble nok en tastefeil, beklager! Vi skal ta avstand fra de som farer med trolldomskunstner og gjør under. Det betyr ikke at den andre Jesus er falsk lære, slik Immanuel som var ond vil komme med. Satan er er det samme som Judas førstefødte, som hette ER, den samme slekt som Jesus, men Er var ond, så Herren lot ham dø (1.M.38.7) Men Jesus har aldri syndet, fordi at da han i et senere ættledd begynte å gjøre det gode, fikk han et nytt navn som var rent, men ikke bare det, han ble ikke bare uten synd, men han ble en ny skapning. (2.Kor.5.17)

Kommentar #36

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Over og ut

Publisert nesten 11 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Vi skal ta avstand fra de som farer med trolldomskunstner og gjør under. Det betyr ikke at den andre Jesus er falsk lære, slik Immanuel som var ond vil komme med. Satan er er det samme som Judas førstefødte, som hette ER, den samme slekt som Jesus, men Er var ond, så Herren lot ham dø (1.M.38.7) Men Jesus har aldri syndet, fordi at da han i et senere ættledd begynte å gjøre det gode, fikk han et nytt navn som var rent, men ikke bare det, han ble ikke bare uten synd, men han ble en ny skapning. (2.Kor.5.17)

Du snakker over deg, Kjell Kristensen.

Kommentar #37

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Du snakker over deg, Kjell Kristensen.

Ja, jeg falt av der et sted, jeg også :)

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Over hodet

Publisert nesten 11 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.
Kjell Kristensen – gå til den siterte teksten.

Vi skal ta avstand fra de som farer med trolldomskunstner og gjør under. Det betyr ikke at den andre Jesus er falsk lære, slik Immanuel som var ond vil komme med. Satan er er det samme som Judas førstefødte, som hette ER, den samme slekt som Jesus, men Er var ond, så Herren lot ham dø (1.M.38.7) Men Jesus har aldri syndet, fordi at da han i et senere ættledd begynte å gjøre det gode, fikk han et nytt navn som var rent, men ikke bare det, han ble ikke bare uten synd, men han ble en ny skapning. (2.Kor.5.17)

Du snakker over deg, Kjell Kristensen

Hei Per Søtorp!

Ja, de fleste mener jo det. Jeg er imidlertid interessert i hele historien om det hellige som skapes og tilblivelsen av Gud, som egentlig er det skriftene og skapelsen handler om i en billedlig historie. Jesus og hans Far (hans ætt) er av Juda:Heb.7.14:det er jo kjent nok at vår Herre er opprunnet av Juda. - Judas førstefødte var ER :  Men Er, Judas førstefødte, mishaget Herren, og Herren lot ham dø.

I 2.Mos.3.13 spør Moses Herren hva han skal si til israels barn om hvem som har sendt ham. Da sa Gud til Moses: «Jeg er den jeg er. Slik skal du svare israelittene: ‘Jeg Er‘ har sendt meg til dere.»

Noe lignende uttaler Jesus i NT. Gud forklarer selv at han er den som skaper lykken og den som skaper ulykken, noe slikt skulle vel kvalifisere til dom? Dommen kommer da også da Satan blir nedlagt, han tar et oppgjør med seg selv og blir til en lysets engel. Det fortelles at det var i Judas som Jesus elsket at Satan for inn i. Men Satan tar et oppgjør med seg selv, Luk.11.18:Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut.

Så jeg tror ikke jeg snakker så mye over meg, men det er mulig at det ligger høyt over hodet ditt?

Kommentar #39

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Se heller på Menneskesønnen

Publisert nesten 11 år siden

Sissel: ” Det som derimot står å lese bl.a. i Johannes Åpenbaring er profetier om en tid vi enda venter på og hendelser som omfatter: trengselstider for Guds folk, Jesu komme , himmelfart for de frelste, de tusen år og så endelig dommen og det nye Jerusalem.”

Ja, noen ser ut til å mene dette, men jeg har funnet ut noe annet, at hele bibelen omhandler ”endetiden”, jeg trodde også slik som deg før jeg innså at hele bibelen tilhører en eneste fortelling. Det som ser ut som en historie fra oldtiden, er bare noe som gjentar seg på nytt: Pred.1.9-11: Det som var, skal alltid være, og det som skjedde, skal atter skje. Det fins ikke noe nytt under solen. Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt», har det likevel vært der før, helt fra eldgammel tid. – Og fra Jes.46.10 kan vi lese at Bibelen omhandler endetiden: Jeg kunngjør fra først av de siste tingforutsier det som ikke har hendt. Jeg sier: «Min plan skal bli fullført, og alt jeg vil, det gjør jeg.» Det er vesentlige huller i beretningen om Jesus som menneske, fødselen fra Maria innebærer ikke en menneskefødsel, det er den himmelske Jesus vi kan se blir født her. Den menneskelige Jesus kan vi lese om i historien om Immanuel og i Menneskesønnen.

Vers

Tekstutdrag

Sal 80,18

La din hånd være over den mann som er ved din høire hånd, over den mennes...

Esek 2,1

Og han sa til mig: Menneskesønn! Stå op på dine føtter, så jeg kan tale m...

Esek 2,3

Og han sa til mig: Menneskesønn! Jeg sender dig til Israels barn, til hed...

Esek 2,6

Men du menneskesønn, frykt ikke for dem, og frykt ikke for deres ord! For...

Esek 2,8

Men du menneskesønn, hør på det som jeg taler til dig! Vær ikke gjenstrid...

Esek 3,1

Og han sa til mig: Menneskesønn! Et det du her finner for dig! Et denne b...

Esek 3,3

og sa til mig: Menneskesønn! Mett din buk og fyll dine innvoller med denn...

Esek 3,4

Og han sa til mig: Menneskesønn! Gå til Israels hus og tal til dem med mi...

Esek 3,10

Og han sa til mig: Menneskesønn! Alle de ord som jeg taler til dig, skal ...

Esek 3,17

Menneskesønn! Jeg har satt dig til vekter for Israels hus, og når du høre...

Esek 3,25

Og du menneskesønn! Se, de skal legge rep om dig og binde dig med dem, så...

Esek 4,1

Og du menneskesønn, ta dig en mursten og legg den foran dig og riss på de...

Esek 4,16

Og han sa til mig: Menneskesønn! Se, jeg sønderbryter brødets stav i Jeru...

Esek 5,1

Og du menneskesønn, ta dig et skarpt sverd! Bruk det som en rakekniv og l...

Esek 6,2

Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Israels fjell og spå mot dem

Esek 7,2

Og du menneskesønn! Så sier Herren, Israels Gud, til Israels land: Ende! ...

Esek 8,5

Og han sa til mig: Menneskesønn, løft dine øine mot nord! Og jeg løftet m...

Esek 8,6

Og han sa til mig: Menneskesønn! Ser du hvad disse gjør? Store vederstygg...

Esek 8,8

Og han sa til mig: Menneskesønn, bryt igjennem veggen! Og jeg brøt igjenn...

Esek 8,12

Og han sa til mig: Har du sett, menneskesønn, hvad de eldste i Israels fo...

Esek 8,15

Og han sa til mig: Har du sett det, menneskesønn? Ennu skal du få se fler...

Esek 8,17

Og han sa til mig: Har du sett det, menneskesønn? Var det ikke nok for Ju...

Esek 11,2

Og Herren sa til mig: Menneskesønn! Dette er de menn som tenker ut urett ...

Esek 11,4

Derfor, spå mot dem, spå du menneskesønn!

Esek 11,15

Menneskesønn! Dine brødre, dine brødre, dine nære frender og hele Israels...

Esek 12,2

Menneskesønn! Du bor midt iblandt den gjenstridige ætt, som har øine å se...

Esek 12,3

Og du menneskesønn, rust dig ut til å gå i landflyktighet og dra ut om da...

Esek 12,9

Menneskesønn! Har ikke Israels hus, den gjenstridige ætt, sagt til dig: H...

Esek 12,18

Menneskesønn! Ditt brød skal du ete skjelvende, og ditt vann skal du drik...

Esek 12,22

Menneskesønn! Hvad er dette for et ord I fører i munnen i Israels land, n...

Esek 12,27

Menneskesønn! Se, Israels hus sier: Det syn han skuer, opfylles først eft...

Esek 13,2

Menneskesønn! Spå mot Israels profeter, som gir sig av med å spå, og si t...

Esek 13,17

Og du menneskesønn! Vend ditt ansikt mot ditt folks døtre, som spår efter...

Esek 14,3

Menneskesønn! Disse menn har gitt sine motbydelige avguder rum i sitt hje...

Esek 14,13

Menneskesønn! Når et land synder mot mig og gjør sig skyldig i troløshet,...

Esek 15,2

Menneskesønn! Hvad har veden av vintreet forut for annen ved, det vintres...

Esek 16,2

Menneskesønn! Forehold Jerusalem dets vederstyggeligheter

Esek 17,2

Menneskesønn! Fremsett en gåte for Israels hus og tal til dem i en lignel...

Esek 20,3

Menneskesønn! Tal med Israels eldste og si til dem: Så sier Herren, Israe...

Esek 20,4

Vil du dømme dem, vil du dømme, menneskesønn? Tal til dem om deres fedres...

Esek 20,27

Tal derfor til Israels hus, menneskesønn, og si til dem: Så sier Herren, ...

Esek 20,46

Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot syd og prek mot Syden og spå mot skoglan...

Esek 21,2

Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Jerusalem og prek mot helligdommene og s...

Esek 21,6

Men du, menneskesønn, skal sukke så det bryter i dine lender; i sår verk ...

Esek 21,9

Menneskesønn! Spå og si: Så sier Herren: Si: Et sverd, et sverd er hvesse...

Esek 21,12

Skrik og hyl, menneskesønn! For det kommer over mitt folk, det kommer ove...

Esek 21,14

Og du menneskesønn, spå og slå hendene sammen! Dobbelt, ja tredobbelt kom...

Esek 21,19

Og du menneskesønn, gjør dig to veier, som kongen av Babels sverd kan far...

Esek 21,28

Og du menneskesønn, spå og si: Så sier Herren, Israels Gud, om Ammons bar...

Esek 22,2

Og du menneskesønn! Vil du dømme, vil du dømme blodstaden? Forehold den a...

 Sissel: Jeg utelukker selv ingen del av Bibelen - tvert imot er min tro i samsvar med både GT og NT, men alt i sin tids betydning, selvsagt. Noen profetier er rett og slett oppfylt - noe som bekreftes av beretningene i NT og noe er enda ikke oppfylt.”

Det er bra å høre Sissel, det er veldig mange bibelvers som henviser tilbake til GT, selv i Mosebøkene er det flust av beretninger om endetiden, Matt.11.3 sier at alle profetene har spådd inntil Johannes, studerer du dette vil du finne ut at profetenes tid sluttet med Johannes, og den tiden er IKKE OPPFYLT enda, Åp.11.3 beretter: Og jeg vil gi mine to vitner at de skal være profeter i tusen to hundre og seksti dager, kledd i sekk. Dette er de to oljetrær og de to lysestaker som står for jordens herre. 5 Og dersom noen vil gjøre dem skade, da går det ild ut av deres munn og fortærer deres fiender; ja, dersom noen vil gjøre dem skade, da skal han drepes på den måte. 6 Disse har makt til å lukke himmelen, så det ikke skal falle noe regn i de dager de er profeter, og de har makt over vannene til å omskape dem til blod, og til å slå jorden med allslags plage, så ofte de vil.

 Som du selv kan se, så vil profetenes tid slutte ved Johannes, men deres tid er satt til de siste dager da de får makt til å lukke himmelen.

Sissel: Har du diskutert ditt syn med religions- og historieforskere? Hva sier disse i så fall til dine teorier om at Jesus enda ikke er kommet for 1. gang? I et historisk perspektiv, alene, er jo dette helt utenfor all fornuft. Vi regner jo som kjent vår tid som før og etter Kristus.”

Nei, det er håpløst. Aller virker å ha forutinntatt en og samme holdning av å ha forstått Bibelen riktig, selv om de må tillegge den noen meninger som ikke står i skriftene. Alle er opptatt av å sammenligne Bibelen med historien, men slik Predikeren forklarer det har alt som står i Bibelen blitt oppfylt også i en tidligere tid, og det er forståelig ettersom Bibelen er sanne nedtegnelser over hva som tidligere har hendt, og det er helt riktig, men hendelsene som står i Bibelen er nedtegnelser over en tid så langt tilbake, at våre historikere ikke kan fange dette opp før det skjer en gang i nær fremtid. Hendelsesforløpet spenner seg over en Guds dag som er tusen år. Jes.66.8: Hvem har hørt noe slikt,
hvem har sett noe lignende? Kan et land bli til på en eneste dag, kan et folk bli født på et øyeblikk? Men Sion fødte sine barn med det samme veene kom.

 

 

Kommentar #40

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

!!

Publisert nesten 11 år siden

Det som kjennetegner sekterisme,er at man er helt alene om å ha skjønt det...og alle andre er på jordet.

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ikke sekterisk

Publisert nesten 11 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det som kjennetegner sekterisme,er at man er helt alene om å ha skjønt det...og alle andre er på jordet.

Hei Rune!

Takk for sist! Er totalt enig med deg i dette. Nå tilhører jeg heldigvis ingen sekt, og har heller ikke forutinntatt en holdning om at denne sekten vil jeg tilhøre, for den høres da grei ut! Jeg bygger min tro på hva skriftene kan forevise av de til enhver tids bestemte emner, som godt kan ligge spredt utover hele skriften da den som vist i Luk.1.1 og videre at skriftene ikke er systematisk skrevet ned, og at en må lete for å finne ut alt om de forskjellige emner, det setter en i stand til å sette sammen skriften på en slik måte at de blir sammenhengbare.

Det er for eksempel vanskelig å forstå at Jesus gikk på vannet, men hvis en leser all historie om hva skriften kan forklare om vann, finner vi det f.eks. i Åp.17.15, de vann som du så, der skjøgen sitter, er folk og skarer, nasjoner og tungemål. Derved har Bibelen forklart seg selv med henblikk på vann, og Jesus kunne altså gå med folkemassene, altså folkehavet. Det er vanskelig nok og ellers kunne samle alt vann på et sted, slik det står fortalt i 1.Mos., det ville nok rent utover igjen, men folkemassene kunne faktisk kunne klare å stå som en vegg.

Kommentar #42

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Oppvåkning til full bevissthet!

Publisert nesten 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Derfor rådes alle troende til å

Bra Sisssel :-)

Det er et meget viktig påbud, at vi holder os våkne og edru i denne tidsalderen, så vi ikke lar oss forlede av andre mennesker og autoriteter? Vi må virkelig våkne og våge å søke de sanne svar for for vår egen del.

Jeg ser at det har vært mye debatt rundt Kjells komentarer. Det herlige med han, er at han legger all autoritet bort og presenterer det han gjennom et helt liv har forsket i bibelen! - Jeg er jo ikke alltid enig i din fremlegging av innholdet, Kjell, - og heller ikke forstår og husker jeg så godt! Men det gir alltid interessante innspill å tenke litt mer over ;-)

Siden denne tråden handler om håpet i endetiden, så tenkte jeg at jeg skulle presentere min forståelse, som handler om at denne tiden innevarsler en ny begynnelse. Etter som mennesker når mer kunnskap og modenhet, kan "den nye tid" bak all uroen, kalles for "menneskehetens modenhetsalder".

Slik er dette også beskrevet:

"Spedbarnsalderen og barndomstiden er gått, for aldri å komme igjen, mens den store tidsalder som representerer fullbyrdelsen av alle tidsaldre og markerer at hele menneskeheten har nådd modenhetsalderen, ennå kun er i anmarsj. Denne uroligste overgangstid i menneskehetens nedtegnede historie medfører kraftige rystelser som danner de nødvendige forutsetninger for og signaliserer at tidenes tid, "endetiden", ubønnhørlig nærmer seg. Når den er kommet, vil stridighetenes dårskap og tummel, som siden historiens begynnelse har svertet menneskehetens annaler, endelig ha blitt omformet til visdommen og roen i en uforstyrret, universell og varig fred, der uoverensstemmelser og atskillelse mennesker imellom vil ha blitt erstattet av verdensomspennende forsoning og fullstendig forening av alle de forskjelligartede elementer i det menneskelige samfunn."

Hentet herfra   http://www.bahai.no/1025.0.html?&L=xcbazyiavf

 

med vennlig hilsen mette

Kommentar #43

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Figurering

Publisert nesten 11 år siden

Dette innlegget må ikke ses på som noen kritikk over de kristnes forunderlige tankebaner, men heller som et paradoks ved at kristne ikke kan eller tør innrømme at de kan ha tatt feil ved at de ikke har sett tekstne i slike sammenhenger før i henhold til et hovedtema innenfor bibelens to permer. Jeg sier derved ikke at det er meg som har rett, men jeg regner nesten med at skriftene alltid har rett, og at en derfor ikke kan utelukke noe for at det skal passe inn i den tro en har, derfor setter jeg fokus på enkle ting som jeg bare blir mer og mer forudret over, klarer ikke de kristne å lese bibelen og tenke selv på egen hånd, og sette tingene i perspektiv til hverandre?

Det som jeg er litt forundret over er at alle kristen finner det fornuftig at Jesus Kristus skulle være et menneske på lik linje med alle andre ut fra den teksten det står i, at Maria var med barn ved DHÅ. Det er absolutt nedslående for en tenkende person at andre oppfatter DHÅ som menneskelig, og at det skulle kunne ha noe som helst med et menneskes skapelse å gjøre. Hvis religionsutøverne med deres tilhengere hadde sett seg ned til å lese om DHÅ som hovedtema før diskusjonen ble opprettet, ville de fort ha funnet ut at DHÅ ikke kunne forenes med kjøtt og blod, dette sier bl.a. Rom.8.8: De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud. Dersom Jesus skulle være født som et menneske av kjøtt og blod, er der i alle fall ingen bibeltekster som støtter en slik oppfatning, fordi Jesus sier at han er ikke av denne verden, han var ikke lik menneskene i det hele tatt, de som er Kristus er en ny skapning og et NYTT menneske til forskjell fra det av kjøtt og blod, var det nye menneske usynlig, det som varer evig.

Det er altså en vesentlig forskjell mellom Menneskesønnen og Jesus, Menneskesønnen skulle ikke fødes av Maria, tvert imot sier skriften at hans komme skulle være lik Noahs dager, og skulle komme fra øst slik lynet blinker like til vest. Nokså lik beskrivelse av Satans komme, han skulle falle fra himmelen som et lyn. Er så Menneskesønnens komme forenelig med Jesu komme? Jeg bare spør siden noen har tenkt det slik at de er jo en og samme, vel, de har i så fall forskjellig måte å gjøre sin entré på!

Skulle en vurdere tekstene videre opp mot hverandre kunne en jo se på hva den sier om tilgivelsen, Matt.12.32: Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.

Ut av teksten ser vi der er satt opp en standard her, og en rekkefølge på denne standarden som tilsier at Menneskesønnen vil måtte komme før DHÅ, altså Jesus, ellers ville vi ikke kunne tale ord mot ham, men mot DHÅ direkte, så her er det snakk om først Menneskesønnen, deretter DHÅ, altså Jesus som var av DHÅ. Hvis de kristne vil ha det til at Jesus levde her på jorden for 2000 år siden, vil jeg gjerne ha kunnskap om når var så Menneskesønnen sitt inntog? Hans komme skulle meg bekjent være synlig over den vide jord, så når var det?

Ref.: Matt.24.29: Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folk på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.

Altså er det en riv ruskende gal forståelse kristne har om sitt forhold til Jesus som de hevder levde for 2000 år siden, og ingen kan fatte at nesten en hel verden tror at Jesus, som det navnet han bærer betyr Gud frelser, tror at han har frelst mennesker som fortsatt lever i sin synd. Det er stikk i strid med hva temaet om frelsen og tilgivelsen om synd i Bibelen kan blottlegge. Her fra Heb.10.26:

26  Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. 27 Forferdelig er det vi da har i vente: Dommen og Guds brennende iver skal fortære dem som står ham imot. 28 Den som forkaster Moseloven, møter ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord.

Men dødens brodd er synden, det betyr alt alle må dø, og ingen er slik sett frelst før ved oppstandelsens dag i 1.Kor.15.52 og videre som forteller oss at Gud gir seier ved Jesus Kristus ved at han gir oss det uforgjengelige i bytte for det forgjengelige under oppstandelsen fra de døde ved den siste basun, og døden nå blir oppslukt av livet, døden er kledd i udødelighet, og til døden, hvor er nå din brodd? Død, hvor er nå din synd?

Vi kan fint respondere over oppstandelsen fra de døde, for det er her synden faller bort og blir tilgitt, eller hva er lettest å si: Dine synder er deg forlatt, eller stå opp å gå?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere