Kristen Edvard Skaar

30

JESUS -EN KJÆRLIGHETSLØS HOMOFOB ?

Publisert: 21. jun 2021

Det hevdes stadig at Jesus møtte alle med en grenseløs kjærlighet. Så derfor ville han sikkert støttet de homofile dersom han hadde levd i dag. For han inkluderte de utstøtte og løftet opp de undertrykte. Men han gjorde ikke det med alle. Ikke de homofile.

Det må ha vært homofile i Israel på Jesu tid. Utfra GT-utsagn ble de fordømt. De ble vel nærmest betraktet som ikke-eksisterende. Aktive homofile var da etter vår tenkning en undertrykt gruppe. Dette må Jesus ha kjent til. Men han forkynte ikke det som gjerne kalles "et frigjørende evangelium" for dem slik at de kunne stå frem som homofile. Han omtalte dem ikke så vidt vi kjenner til. (Det er vanlig å forstå Matt. 19,12 slik at dette verset ikke omtaler homofile.)

Jesus uttalte seg verken positivt eller negativt om homofili. Var hans kjærlighet begrenset siden han ikke omtalte de homofile på en positiv måte? Vi kunne ha ventet at at Jesus møtte dem med akseptasjon og inkluderende omsorg utfra hans holdning til andre marginaliserte grupper i jødedommen. Men det gjorde han altså ikke. Kom han ikke derfor til å støtte jødenes fordømmelse av homofile handlinger? Ble ikke dermed Jesus selv en undertrykker av homofile? Noen vil vel si det. For selv om han ikke deltok aktivt i undertrykkelsen, gjorde han det passivt ved ikke å tale eller handle mot den. Viste han seg ikke da som kjærlighetsløs overfor dem? Ja, noen vil kanskje si at han var en homofob fordi han ikke fordømte og tok et klart oppgjør med jødedommens holdning til homofili?

Men selv om man kan være uenige i om Jesus undertrykte de homofile, må en være enige om at han var taus når det gjaldt homofili. Ingen av evangeliene i NT eller de andre skriftene der sier noe annet. Det gjør eller ikke de senere såkalte  "evangeliene". Vi kan alltid prøve å gjette oss til hvorfor det er slik. (Det har jeg undersøkt, men det blir for langt å komme inn på det her.) Men vi vet ikke hvorfor Jesus verken talte positivt eller negativt om homofili. Vi bare vet at han ikke gjorde det.

Hvilke konsekvenser kan vi trekke av det? Overfor kritikk for manglende positivt syn på homofil praksis går det an å henvise til Jesus.

1) Hvis noen mener at en dermed undertrykker homofile, må den kunne     spørre: Gjorde ikke Jesus det samme?

2) Når det hevdes: Du krenker de homofiles menneskeverd, kan det svares: da gjorde vel Jesus også det?

3) Når det sies: Du mangler kjærlighet dersom du ikke støtter de homofiles ønske om å leve slik de er, må en kunne spørre: Mener du at Jesus var kjærlighetsløs?

4) Når det påstås at Jesu frigjørende evangelium må føre til at man -

a) - fremmer homofiles frihet til å leve ut sin legning, så var altså ikke det tilfellet med Jesus.

b) - går inn for kjønnsnøytrale ekteskap, så ikke Jesus det slik (Matt. 19,4-6; Mar. 10, 6-9).

Er ikke dermed mye av homo-debatten på kollisjonskurs med Jesus?


Kr. Edvard Skaar
3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere