Harald Peter Stette

13

Human-Etisk forbund i kamp mot kristen forkynnelse i NRK

Er NRK en del av statsapparatet, eller en samfunnsinstitusjon som skal gjenspeile samfunnet?

Publisert: 15. jun 2021

Lars-Petter Helgestad, politisk og internasjonal sjef i HEF, går til angrep på kristen forkynnelse i NRK i papirutgava av Vårt Land 02.06.21 og 12.06.21


Human-Etisk forbund (HEF) begrunner sitt angrep på kristen forkynnelse i NRK med at staten skal være livssynsnøytral. Vel er NRK statsfinansiert av skattebetalernes midler, enten disse er troende eller humanetikere, men er NRK en del av statsapparatet, eller er det en samfunnsinstitusjon som skal gjenspeile samfunnet? Etter min mening er det det siste. Det er mer normalt å finne media som en integrert del av statsapparatet i totalitære regimer, som ingen av oss ønsker å ha som forbilde. I NRK-plakaten blir samfunnsoppdraget formulert slik: "NRK skal ha som formål å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet" og "NRKs tilbud skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet". Som en del av dette samfunnsoppdraget hører det etter min mening med å gjenspeile det livssynsåpne samfunnet, og der har religionen sin plass, og det må være religionen selv som må få definere de kulturelle ytringsformene de har, og ikke HEF. Kristendommen har sine gudstjenester og sine andakter der forkynnelse er en del. I det livssynsåpne samfunnet hører dette med, og en såpass toleranse og romslighet synes jeg vi må forvente av HEF. Det er ikke de som skal definere religionens ytringsformer i det offentlige rom. Det må religionene selv få bestemme.


Men siden de er så opptatt av det livssynsnøytrale, så vil jeg gjøre oppmerksom på "Verdibørsen" i NRK P2. Her er ofte filosofen Kaja Melsom med. Hun er seniorrådgiver i HEF og blir i programmet presentert som representant for HEF. Jeg har ikke registrert at noen andre nærmest har fast plass i programmet basert på livssyn, men det har hun. Er det ikke da naturlig, gitt at en kjemper for det livssynsnøytrale, at også en filosof med en religiøs bakgrunn eller en teolog får en fast plass i dette programmet? Vil ikke det være en naturlig kamp for HEF å kjempe, gitt engasjementet for det livssynsnøytrale?


Harald Peter Stette

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere