Martin Drange

126

Hevder Vårt Land vil avvikle nasjonalstaten

Audun Hjertager i miljøpartiet de grønne påstår tydeligvis at avisen Vårt Land er i mot nasjonalstaten. Hva er vårt Lands kommentar til dette?

Publisert: 6. jan 2011

I kommentar 45 under Hjertagers eget innlegg "Ytringsfrihet fru Blom", skriver han nemlig:

"Jeg har oppfattet Vårt Land som en balansert ikke-nasjonalistisk, ikke-høyreekstrem og ikke-overkarismatisk kristen avis, og kjemper vel litt for at også debattforumet skal være slik. Marerittet mitt er at folk skal besøke verdidebatt om et år eller to, og der bli overbevist om at kristendom handler om å ta vare på seg selv og ikke andre osv."

Siden nasjonalismen går ut fra det grunnleggende prinsippet om at hvert folk skal få ha selvbestemmelsesrett over sitt eget land, påstår altså Hjertager at Vårt Land ønsker at det norske folket ikke skal få bestemme den politiske kursen i Norge lenger. Hvor han har dette fra er vanskelig for meg å forstå, men påstanden er svært alvorlig.

Hva er en nasjonalstat? Vi kan lese på Wikipedia:

En nasjonalstat er en stat som er oppbygd omkring en nasjon. Nasjonalstaten er en stat hvor sammensetningen av befolkningen utgjør en ensartet språklig og kulturell gruppe med felles bakgrunn og historie. Nasjonalstaten oppstår som idé etter den franske revolusjon, og tankegangen bak denne idéen kan finnes hos den politiske filosofen Montesquieu. Tanken bak nasjonalstaten er at et folk (en nasjon) selv råder for sitt territorium. Dette tar et oppgjør med opplysningstidens dynastiske enevoldsstat, som mer eller mindre var eid av suverenen eller fyrsten. Nasjonalstaten som idé knyttes til folkesuverenitetsprinsippet slik det defineres hos Rousseau. Dermed er det også en nær sammenheng mellom tanken om nasjonalstaten og tanken om demokrati og parlamentarisme. Idealet får også næring fra Herder og hans folkekultur-tanke.

Hva er såkalt høyrekstremt med et land hvor folket har råderett over det? Hva er såkalt høyreekstrem med demokrati og parlamentarisme? Og en avstandstagen fra at en elite bestemmer, slik tilfellet var før nasjonalstatenes tid..?

Hjertager kobler også nasjonalisme sammen med egoisme. Det er en rar påstand, i sær siden professor i sosiologi, Sigurd Skirbekk, viser til forskning som peker på klar sammenheng med vår kjære velferdsstat og det faktum at vi er en nasjonalstat.

Det er ingenting galt med nasjonalisme som grunnleggende premiss. Det er fullstendig rimelig. Det er til og med for lettvint å snakke om noen "isme", siden nasjonalistisk tankegods preger eller mindre alle de ideologisk forskjellige norske partiene på ulike måter. (men noen på adskillig mer omfattende punkter enn andre selvsagt).

Det kan hende at ikke selv forstod hva han skrev. At han misbruker begrepet "nasjonalisme" - slik mange gjør - og kobler det med begrepet "nazisme" (nasjonalsosialisme) eller fascisme. Det er ingen grunn til å redusere et ord på den måten. Har Audun misbrukt begrepet uten å vite om det, burde han presisere og beklage det. Det redelige er å ta på alvor hva begrepene faktisk betyr før man bruker dem.

Det er viktig å ikke tolke hva folk sier, men å ta på alvor det de faktisk sier. Det har jeg gjort, og derfor mente jeg at dette innlegget var nødvendig.

Forstår Audun begrepet "nasjonalisme" riktig, da er det en utrolig drøy påstand rettet mot avisen Vårt Land, som han burde kunne dokumentere. Mange abonnenter av Vårt Land ville nok tatt sterkt avstand fra avisen, om de fant ut av Hjertager hadde rett.

Men det kommer de jo ikke til å gjøre.

 

 


Kommentar #1

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Nasjonalitetsprinsippet og VL

Publisert rundt 11 år siden

Hei Martin!

Interessant innlegg! Flott at du held fram Skirbekk si bok "Nasjonalstaten: Velferdsstatens grunnlag". Eg skreiv sjølv ein omtale av den sist sommar.

Når det derimot gjeld Vårt Land si haldning til det nasjonale, kan det hende eg heller litt til at Hjertager har rett. Iallfall gav eg nokre grunnar for ein slik påstand i innlegget "Antinasjonalisme versus fedrelandskjærleik", posta 16. mai ifjor; dagen før dagen. Men om redaktørane er litt lunkne og tvisynte i si nasjonale haldning, så er det neppe dekning for å seie at dei vil bevisst vil "avvikle nasjonalstaten", sjølv om den ytterste konsekvensen av deira syn på innvandring i praksis vil gje eit slikt resultat.

Kommentar #2

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

VL mot røkla

Publisert rundt 11 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Men om redaktørane er litt lunkne og tvisynte i si nasjonale haldning, så er det neppe dekning for å seie at dei vil bevisst vil

"Men om redaktørane er litt lunkne og tvisynte i si nasjonale haldning, så er det neppe dekning for å seie at dei bevisst vil "avvikle nasjonalstaten", sjølv om den ytterste konsekvensen av deira syn på innvandring i praksis vil gje eit slikt resultat."

 

Per Steinar,

Deler som oftest syn med deg, også i det siterte avsnittet ovenfor. Personlig har jeg i denne sammenheng intet behov for å forsvare Vårt Land, men dersom du med "redaktørane er litt lunkne og tvisynte i si nasjonale haldning" mener redaktørene i VL spesielt - som trådstarter drøfter ut fra Hjertagers innlegg, så synes jeg det er en betydelig innsnevring av et omfattende fenomen. Hele den norske pressen og store deler av den politiske og akademiske eliten er som kjent "lunkne og tvisynte" i denne saken - for å si det mildt.

VL eller ikke VL, de er vel mer som rævdiltere å regne i denne sammenheg?

Kommentar #3

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Vårt land og nasjonalstaten.

Publisert rundt 11 år siden

Takk til Martin for et reflektert og grundig innlegg som bifalles.

Personlig synes jeg det er uklart hvor Vårt Land står svært ofte. Også i dette spørsmålet. Da VL endret sin opprindelige logo og den begrunnelse som ble gitt for dette oppfattet jeg det som et farvel til fedrelandskjærligheten og respekten for det våre forfedre hadde maktet å få til i steinrøysa.

Men jeg er vel mest tilbøyelig til å være enig med Arne D Danielsen. VL er først og fremst i sin natur en rævadilter. Bl.a kom dette tydelig frem i begrunnelsen for å fremheve Ole Jørgen Anfindsen en uke i mai på en tråd her inne. "De andre gjorde jo det samme." Alle andre hadde jo gjordt et vesen av Anfindsen i forbindelse med hans bokutgivelse, så da måtte det jo være lov for VL også! Slik mine tenåringsbarn argumenterte for å få dra på hytteturer før jeg anse dem gamle nok. "Jamen de andre får jo lov!"

Jeg opplever VL først og fremst som konvensjonelle. Redd for å stå alene. Får den gode, varme fedrelandskjærligheten en renessanse kommer de nok. Kanskje finner de frem igjen vårt vakre flagg i sin logo! Per Steinars kommentar rommer kanskje de samme synspunkter.

Kommentar #4

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

Flott innlegg, Martin! Og ellers er jeg visst jevnt over enig med disse flotte herrer som uttaler seg.

Jeg er også enig med deg i dette du skriver om at flere burde undersøke mer hva som ligger i begrepene de bruker. Det vrimler av betegnelser på folk og systemer her om dagen - og alt stemmer sannelig ikke like bra. Iblant kan dette faktisk få alvorlige følger for den/de det gjelder.

Kommentar #5

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Sjølvsagt einig i dette

Publisert rundt 11 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Hele den norske pressen og store deler av den politiske og akademiske eliten er som kjent "lunkne og tvisynte" i denne saken - for å si det mildt.

Du har heilt rett, men her var det spørsmål om kva VL meinte.

Kommentar #6

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Hei igjen

Publisert rundt 11 år siden

Takk alle sammen for komplimenter og kommentarer. Ja, for all del, jeg er enig med dere i at Vårt Land ikke er klarsynte i debatten om hvordan vi skal bevare velferdsnasjonalstaten vår. Og som andre her sier, følger de med strømmen. Og å ha et liberalt eller lunkent synt på innvandringen, vil føre til avviklingen av nasjonalstaten etterhvert. Da gjelder det å opplyse så godt vi kan, og kanskje går det inn etterhvert. Men ting tar tid.Frp advarte jo for mange år siden om de problemene ikke-vestlig innvandring skulle føre til. De problemene ser vi i dag. og forslag som andre partier før kritiserte dem for, kommer de samme partiene med nå. Så det er jo en endring på gang, men den er sannelig treig. Alt for treig. Når partiene ikke engang kan gå inn for hijabforbud på barneskoler, mens muslimske kvinner i Oslo har møte for å fronte niqab-bruk, da er det noe riv ruskende gale i det etablerte poltiske klimaet.

Anbefaler dere forøvrig å lese og høre hva en dansk professor sier om ikke-vestlig innvandring (her på NHOs årskonferanse).

 

Kommentar #7

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Interresant

Publisert rundt 11 år siden

Jeg noterer meg at Vårt Land ikke kommenterer anklagen mot dem.

Kommentar #8

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

What?

Publisert rundt 11 år siden

Så ønsket ditt på en annen tråd (Ytringsfrihet fru blom) om at jeg kommenterer dette innlegget. Det har gått meg hus forbi, og det var kanskje like greit. Du skriver at jeg "påstår tydeligvis at avisen Vårt Land er i mot nasjonalstaten". Det påstår jeg ikke. Jeg antyder det ikke en gang. Slutningen er basert på åpenbar stråmann, fjernt fra min logikk.

Problemet er kanskje at du ikke forstår avsnittet du har sitert, og hva jeg mener med begrepet ikke-nasjonalisme ?

Nasjonalisme: "an extreme form of patriotism marked by a feeling of superiority over other countries" (Nationalism, Oxford dictionary).

Jeg oppfatter at VL er "ikke-dette", og det håper jeg VL fortsetter med.

Med vennlig hilsen

Kommentar #9

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Takk for svar

Publisert rundt 11 år siden

Du misbrukte begrepet "nasjonalisme" så kritikken var på sin plass. Hvis du mente høyreekstremisme/fascisme så kunne du sagt det. Alternativt kunne du sagt "en ekstrem form for nasjonalisme" eller "en rasistisk form for nasjonalisme".

Det jeg kan ta selvkritikk på her, er at en nasjonalist ikke nødvendigvis er for noen stat, så litt upresis var jeg og jeg beklager for det. Du var derimot adskillig upresis, og du beklager åpenbart ikke det.

Kommentar #10

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Utvid horisonten din

Publisert rundt 11 år siden

Og for å legge til. Hvis du tror at den definisjonen du har hentet fra Oxford er dekkende for begrepet, så må du tro om igjen. Et annet sted å lete kan være hos Stanford f.eks som går grundig inn i dette emnet.

 

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere