Vegard Flatebø Trætteberg

1

Høyre svikter verdens fattigste

Nå har regjeringen, med Høyre i spissen, ledet Norge gjennom en nasjonal krise. Krisen er i ferd med å løses i Norge og nå står resten av verden for tur. Høyre bør ta på seg ledertrøya og vise det samme ansvaret i møte med globale utfordringer, som de har vist i møte med pandemien lokalt.

Publisert: 25. mai 2021

Mediebildet er for tiden preget av grusomme bilder fra India, hvor smitten er ute av kontroll og dødstallene har gått i været. Sykehusene må avvise dødssyke mennesker på grunn av mangel på sengeplasser, medisiner og oksygen omsettes på det svarte markedet for ti ganger normalpris og krematoriene går døgnet rundt for å få unna det høye antallet døde kropper. De menneskelige lidelsene er enorme når pandemien feier over et av verdens fattigste land.

At pandemien ville få enorme konsekvenser for verdens fattigste er en varslet katastrofe. Dette er land med begrensede verktøy for å hindre smittespredning, store sosiale utfordringer og et svært kvalitetsvarierende helsevesen, med store mangler på respiratorer, personell, oksygen og medisiner.

Det er avgjørende at rike land stiller opp, både med akutt støtte for å avhjelpe pandemisituasjonen, men også langvarig bistand for å forbedre helsevesenet og bidra til å løse de sosiale utfordringene i landene.

Derfor er det urovekkende at et av Norges største parti har vedtatt at de ønsker å redusere bistanden. Høyres landsmøte gikk i helgen inn for å skrote målsettingen om å gi 1 prosent av BNI til bistand og redusere pengesummen som brukes på området. Dette er et håpløst vedtak i en tid hvor bistand er mer nødvendig enn noen gang.

Verden står midt i en pandemi som har hatt enorme konsekvenser for verdens befolkning. Og de som har blitt hardest rammet, er de menneskene som er aller mest avhengig av bistand. I løpet av et år har den fattigste delen av verden falt flere tiår tilbake i utvikling. Antall mennesker i ekstrem fattigdom øker, antall mennesker som sulter øker og det samme gjelder for antall jenter som havner i tvangsekteskap. Dette er bare tre eksempler som illustrerer hvor kritisk situasjonen er for verdens mest sårbare mennesker. Disse menneskene var allerede i en sårbar posisjon før pandemien, men nå har forholdene blitt enda verre.

I dag er det kun Norge, Sverige, Luxembourg, Tyskland, Danmark og Storbritannia som oppfyller FNs krav om et høyt bistandsnivå. Selv om bistanden fra den vestlige verden har økt de siste 20 årene, ligger fortsatt et overveldende flertall av land under FNs målsetting. Dersom alle rike land hadde oppfylt FNs krav, hadde virkningen av bistanden hatt mye større effekt. Derfor blir det feil at Norge, som et foregangsland i bistandspolitikken, skal kutte i bistanden, slik Høyre ønsker.

Nå har regjeringen, med Høyre i spissen, ledet Norge gjennom en nasjonal krise. Krisen er i ferd med å løses i Norge, og nå står resten av verden for tur. Høyre bør ta på seg ledertrøya og vise det samme ansvaret i møte med globale utfordringer, som de har vist i møte med pandemien lokalt. 

Her kan Norge spille en nøkkelrolle, men det avhenger av et fortsatt høyt bistandsnivå, noe som er helt avgjørende om vi skal løse verdens utfordringer.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere