Greta Aune Jotun

207

Hvorfor ingen demonstrasjoner mot Hamas?

Publisert: 21. mai 2021

Terrororganisasjonen Hamas ble grunnlagt i 1987. Å kalle denne organisasjonen for annet enn en forening av terrorister, er å forfalske sannheten. Deres formål var - og er - å utslette Israel. Forordet i organisasjonens charter inneholder følgende: "Israel vil eksistere, og vil fortsette å eksistere inntil Islam utsletter det, akkurat som Islam utslettet andre". Og videre: "Hamas ber om assistanse i sin kamp mot jødene". (Hamas-charteret kan leses på nettet).

Sommeren 2014 avdekket Israel mer enn 60 underjordiske tunneler Hamas hadde gravd, og en del av disse førte til barnehager, kibbutzer og andre sivile institusjoner i Israel. For et par år siden stormet gaza-arabere i tusentall, så og si hver uke etter den islamske fredagsbønnen, mot grensen til Israel - etter oppfordring fra Hamas. Våpnene var brannfakler, brennende bildekk, eksplosiver, skytevåpen og - steiner. Ifølge NRK deltok opptil 40 000 demonstranter i løpet av én uke. Av fjernsynsbilder så vi et stort antall mindreårige barn. Barn i voldelige aksjoner? Hvorfor ingen protester? Så kan man spørre: Har Hamas vært læremester også for unge som i dagens Norge kaster steiner, flasker og annet mot politiet under lovlige demonstrasjoner mot islam?

Hvorfor tier FNs sikkerhetsråd - inkludert Norge, om hvem Hamas er og hva som er organisasjonens anliggende? (Les FNs verdenserklæring, så forstår man vel tausheten). Hvorfor demonstrerer ingen i Norge mot rakettregnet fra Hamas rettet mot sivile jøder? Hvorfor demonstreres ikke mot overgrepene mot barn? "Institute for Palestine Studies" publiserte i 2012 at 160 gaza-barn omkom som følge av tunnelarbeid i perioden 2007-2012. Hvorfor vil ikke avisredaktører publisere charteret til Hamas, eller NRK lage et program basert på Hamas-charteret og deres krigføring mot sivile i Israel, slik at folket får kunnskap om hva organisasjonen er og står for? Om norske myndigheter og redaksjoner er livredde for å fornærme Hamas sin "sjef" - muslimenes profet, har Norge allerede kapitulert for islam. 

Ja men . . . , Israel har jo okkupert palestinernes land, det er konfliktens kjerne, gjentar norske journalister, politikere og andre, dag etter dag, år etter år. Så hvorfor kan ingen av disse svare på når i historien det har eksistert en arabisk stat i Israels gamle fedreland?

Da Israel i 2005 drev alle jøder ut av Gaza-stripen og overlot styringen av området til araberne, med løfte om fred, raserte befolkningen alt jødene hadde brukt mange tiår på å bygge opp. Gaza-stripen skulle være fullstendig "jødefri". Og så begynte rakettregnet mot sivilbefolkningen i Israel. Hvor kom våpnene fra? Hvem finansierte i det "fattige" Gaza? De samme spørsmålene stilles også i dag, også i vårt land, hvor myndighetene har bevilget en betydelig del av det norske folks skattepenger - gjennom en årrekke - til PLO og organisasjoner som ønsker å utslette eller fordrive det jødiske folk! Humanitær hjelp? Ja, det er vel det naive nordmenn tror midlene går til.

Får dagens unge generasjon lære historiske sannheter i norsk skole, eller styres læringen av politiske følelser og ønsker? Palestina-komiteen, lederne av FUP, som gjennom en årrekke har drevet med desinformasjon - også i norske skoler - har helt klart oppildnet til hat mot Israel. Men dette ties det om. Jødehatet er nok heller ikke fraværende i moskeer i Norge. 

Om Israel skulle laget minnesmerker over de hundrevis av angrepene arabiske terrorgrupper har utført mot sivile jøder, ville landet vært dekket av slike. Jeg nevner noen: I perioden 1993-2006 var det i alt 171 - ett hundre og syttién - selvmordsbombinger mot Israel, utført av terrornettverket PLO, Hamas og Islamic Jihad (jf. Journal of Palestine Studies). Bare i løpet av ett år, i 2002, kunne terroristene notere 53 angrep på "skrytelisten". Bryllup og andre familiesammenkomster var populære mål, likeså skolebusser. Flere angrep ble utført av Islamic Jihad Women.

Jeg vil også minne om hva Cecilie Hellestveit, statsviter og jurist i folkerett, uttalte i Debatten NRK 19.05.2021: Enhver rakett som blir sendt mot sivile i Israel, er et brudd på Folkeretten.

Så jeg spør igjen: Hvorfor ingen demonstrasjoner mot terroren mot det jødiske folk? Tausheten er dyster, talende - og meget alvorlig, også for Norge som nasjon, for Norges fremtid - og for jødenes fremtid i Norge. 

12 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere