Kjell G. Kristensen

149

Klimatiske forhold man fortsatt ignorerer?

Klimakrise igjen meldes det på NRK nyheter – Havet i Arktis har steget med 3 grader i forhold til resten av verden med 1 grad. Årsak?

Publisert: 20. mai 2021

Det er sikkert ikke greit å være klimaforsker og forstå hva som egentlig foregår med naturen, til det trengs det kanskje å lytte til andre problemstillinger som har lite med den menneskelig utvikling å gjøre. I boken «Tider skal komme» har Edgar Cayce blitt sitert noen ord angående jordens geologi. Det kan jo kanskje gi noen av forskerne noe mer å tenke på når man skal prøve ut teorier om årsakssammenheng? Tørre tall må da bli kjedelig i lengden?

Jeg vil her sitere noe av hva som siteres Cayce i denne boken som hentes der fra kap.5

Det som skjer med oss
er uten betydning for jordens geologi.
Men det som skjer med jordens geologi
er ikke uten betydning for oss.

Hug MacDiarmid


Nederst på side 61 begynner Cayce med sin rapport med overskriften:


                                  Jorden skifter ansikt

Som en veksel til at Cayce's budskap er pålitelig, vises det til at han forutså både 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, Indias uavhengighet og aksjekrakket i 1929. Men også jødenes opprettelse av staten Israel fremla han mange år før det virkelig skjedde.

Cayce's mest katastrofepregede profeti har foreløpig ikke blitt oppfylt, men den forteller oss hva som sikkert kommer til å inntreffe i løpet av årenes løp engang. 

En serie med ødeleggende jordskjelv vil rive opp kontinentene og forandre verdenskartet, han antyder at i første fase er det vestkysten av Amerika som vil forandre karakter - Mange av dagens slagmarker vil bli til hav... Det vil bli åpent hav i de nordlige deler av Grønland. Nytt land vil oppstå i Det Karibiske hav... Sør Amerika vil bli ristet fra øverst til nederst, og i Antarktis utenfor Ildlandet, blir det et land og et strede med fossende vann.

Senere beskriver Cayce mer detaljert hendelsene i Amerika hvor California og Georgia er nærmere en ødeleggelse enn østkysten. Han nevner også geologiske forandringer vedrørende større aktiviteter i Vesuv og Pelée. 

Et skifte/ jordaksetipp er også forespeilet, og som vil medføre et større klimaskifte enn det forskerne i dag er bekymret for. Det blir grønnere enn hva enkelte partier nå noen gang har vært, eller kan bli. Noen av disse forskerne later til å ha hørt om disse profetiene før… som skeptikere?

Det som før var kalde eller subtropiske strøk, vil det nå bli tropiske forhold hvor mose og bregner vil vokse. Vi får et signal om at disse forandringene har begynt når den første omveltningen i Sydhavet (Sørlige Stillehavet) samtidig med en hevning eller senkning i det området som ligger omtrent tvers ovenfor det på den andre siden av kloden, eller i Middelhavet, eller i Etna området. Da kan vi vite at det har begynt.

( Selv Bibelen samstemmer omkring dette utsagnet, et jordskjelv som var så stort at det ikke hadde vært maken til så lenge det har bodd folk på jorden..., ja, til og med den hellige byen ble vasket ren fra alt blodet sitt ( i Esek.16.9) - Nostradamus nevner det også, men er mer opptatt av det olympiske Hellas, hvor han skriver at bølgen vil nå helt opp til Fiesole - 295moh.)

Cayce har også nevnt ildringen som blir mer aktiv ved denne tid…

Det skrives også om skeptikerne som lo av Cayce's spådommer og som begynte å bli redde da de så at jordskjelvene økte i omfang fra begynnelsen av 60 årene. Profetier kan jo være vanskelig å forholde seg til når man er i en lønnet jobb og helst skal argumentere ut fra egen forskning. Men det er ikke alltid disse spådommene gir riktig utslag på de forskjellige skalaene. Det er allerede forutsett hva uheldige planetstillinger kan gjøre med geologi.

 Akkurat nå er det østlige Afrika i ferd med å danne et nytt kontinent

Denne sprekken er begynnelsen på et nytt kontinent – VG  mens tundraen smelter i Sibir. Men permafrosten strekker seg jo så langt sør som til fjellstrøkene Sierra Nevada i Spania. Og i Sør - Norge har grensen ned til permafrosten i høyfjellet steget med 100 meter i løpet av de siste 2-300 år,  - Alaska og Alpene har de samme resultat. Alaska har funnet at en temperaturreduksjon i permafrosten fra –4 til –1 grad C reduserer bæreevnen med 70 prosent. Dette stemmer jo overens med de temperaturmålinger som er gjort i havet. - 3 grader. 

Tøvær på tundraen - Tu.no

Så hvordan henger det sammen at hav og permafrost har like mye temperaturstigning? Hørt om ordet "geologi"? To forskjellige "seere"? har gitt de samme beskrivelser om "Nord - Europa", den ene er norsk, klarsynte Marcello Haugen og E. Cayce. Begge nevnte geologi som årsak, men som den russiske ubåtsjefen sa da han var på fisketur, vi kan jo ikke se den grense under vann - eller den geologi under fjell og permafrost?


3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere