Carl Müller Frøland

55

Et veritabelt maktovergrep

Politiet planlegger en nettaksjon mot "hat og trusler" for å beskytte politikere frem mot stortingsvalget. En slik aksjon hører ikke hjemme i vår rettsstat.

Publisert: 18. mai 2021

Sunnhordland melder 5. mai at Sør-Vest politidistrikt skal iverksette «Operasjon Nettroll», rettet mot «hat og trusler» på nettet i tiden opp mot stortingsvalget. Politiet skal slå ned på ytringer som oppfattes som straffbare, fremsatt på lokalpolitikeres Facebook-sider. Målet er å beskytte demokratiet, men jeg er redd aksjonen vil ha motsatt effekt.

«Flere kan vegre seg fra å delta i den offentlige debatten. Dette utgjør en trussel mot ytringsfriheten og demokratiet», uttaler Grete Winge, leder av felles enhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest politidistrikt (https://www.digi.no/artikler/politiet-vil-oppsoke-folk-som-oppforer-seg-hatefullt-i-sosiale-medier/509918). Å true noen med vold eller annen straffbar adferd bør selvsagt slås ned på. Når det er en politiker som mottar en slik trussel, er det dessuten grunnlag for å si at det er et angrep på demokratiet. Det er derfor viktig at politiet prioriterer kampen mot slike trusler. Problemet oppstår imidlertid når politiet også skal slå til mot såkalt hatefulle ytringer.

Winge minner om at «hatefulle ytringer» omfattes av straffeloven § 185. I forbindelse med ytringer rettet mot våre politikere er det direkte misvisende å komme trekkende med nettopp denne paragrafen.

§ 185 verner ikke alle grupper av befolkningen, men utelukkende enkelte minoritetsgrupper - og de fleste politikere tilhører ingen av disse gruppene. Følgelig vil de fleste ytringene rettet mot politikere ikke kunne rammes av nevnte paragraf, uansett hvor «hatefulle» politiet måtte oppfatte dem. Men om så en gitt ytring er rettet mot en politiker som tilhører en gruppe som beskyttes av paragrafen, er det på ingen måte gitt at ytringen er spesifikt rettet mot denne politikeren som minoritetsperson. Hvis ikke dette er tilfellet, kan ikke § 185 anvendes. Det er krevende nok for dommere å avgjøre med noen grad av sikkerhet om en ytring er rettet mot en person i egenskap av å være minoritetsperson. Slike vurderinger er definitivt ikke en oppgave for politiet.

Den bebudede nettaksjonen er også på en annen måte dypt problematisk med hensyn til rettsstaten. Politiet varsler at de kan oppsøke, eller til og med beslaglegge utstyr hos, personer som har ytret seg «på kanten av loven». Dette er det all grunn til å reagere på. Dersom politiet oppfatter en bestemt ytring som straffbar, bør de anmelde den (noe de da også ofte gjør) og slik få den vurdert juridisk. Det er derimot helt uakseptabelt at politiet skal aksjonere noen de mener bare har ytret seg «på kanten av loven», altså i en juridisk gråsone. Her åpnes det for ren vilkårlighet fra ordensmaktens side. Denne nettoperasjonen strider mot rettsstatens prinsipper - den bærer preg av politistat.

Det politistatlige forsterkes av selve retorikken som benyttes, for politiets omtale av meningsytrere som «nettroll» har en demoniserende, nærmest dehumaniserende klang. Retorikken, kombinert med den uttrykte tiltaksviljen, signaliserer systematisk forfølgelse av annerledestenkende. Det hele gir assosiasjoner til autoritære stater hvor stemmer myndighetene oppfatter som truende, «utrenskes» fra offentligheten.

I vårt demokrati skal velgerne ha mulighet til å si sin mening om den politikken som til enhver tid føres, også i form av krass maktkritikk. Dette er spesielt viktig foran et valg. Når politiet griper inn i det demokratiske ordskiftet for å beskytte makthaverne og andre folkevalgte mot «hatefulle» tilbakemeldinger fra velgerne, vil dette også kunne ramme helt legitim kritikk av politikerne. Dette er på ingen måte i tråd med demokratiske prinsipper.

«Operasjon Nettroll» er et veritabelt maktovergrep fra politiets side. En slik aksjon vil snarere hemme enn fremme demokratiet.


Innlegget (en nesten identisk versjon) er tidligere publisert i Sunnhordland.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere