Glenn Hole

23

Gode kristne verdier - Hva er det?

Fjorårets Norsk Monitor undersøkelse viste at andelen nordmenn som sier de tror på Gud har falt fra 53 prosent i 1985 til 30 prosent i fjor, 2020. I tillegg har 48 prosent svart at de de ikke tror på Gud, og 21 prosent sier de er usikre. I aldersgruppen 25-39 år er det færrest troende.Fjorårets undersøkelse viste en fortsatt fallende oppslutning for gudstro i Norge. Andelen som sier de tror på Gud, har falt med fire prosentpoeng siden forrige undersøkelse for to år siden og med totalt 23 prosentpoeng siden målingene startet i 1985. Norsk Monitor er en undersøkelse som gjennomføres annethvert år og kartlegger verdier, holdninger og atferd over tid i det norske samfunnet.

Publisert: 18. mai 2021

I år falt vår kristne feiringen Kristi himmelfartsdag på samme dag som den muslimske høytid eid som markerer slutten på fastemåneden ramadan. I denne forbindelse ser jeg at det fra ulike politiske hold undres over at man ønsker muslimer en god eid feiring.

Kristi himmelfartsdag er vår kristen høytid som feires til minne om at Jesus Kristus ifølge fortellinger i Det nye testamentet ble tatt opp til himmelen. Himmelfarten skal ha skjedd den førtiende dagen etter oppstandelsen, det vil si torsdag i den sjette uken etter påske, ti dager før pinse. I mine 44 leveår kan jeg aldri huske at det har vært tradisjon for å hilse noen God Himmelfartsdag. Derimot har vi vår kristne høytider som blant annet er jul, og påske, hvor påske er den største av våre kristne høytider. Da kryr sosiale medier over av God Påske og God Jul i lange tider før det både er jul og påske. Vi har flere kristne helgener som vi fint kan minnes om man vil det, som St. Hallvards dag som var i går 15. mai. Det er mer en nok å ta av. 

Kristne verdier 

Det snakkes ofte høyt om kristne verdier i dagens samfunnsdebatt, men hva er det som menes med kristne verdier? De kristne verdiene har en historie og et opphav. Noe stammer fra selve kristningen av Norge med Hellig Olav i 1024. Annet kommer fra klostervesenet, reformasjonen, pietismen, haugianismen eller misjonsbevegelsen. Og svært, svært mye kan spores tilbake til Jesu radikale forkynnelse om menneskelivet. De fleste filosofier og religioner har anvist nestekjærlighet og respekt som rettesnor for livet. Vi skal ikke gjøre noe mot andre det vi ikke vil at andre skal gjøre mot oss. Eller den positive varianten: Vi skal gjøre mot andre, det vi vil at de skal gjøre mot oss. Dette kalles den gylne regel. Med andre ord er våre kristne verdier ikke bare kristendommens eiendom. Våre kristne verdier har vokst fram som en del av vår felles identitet, ofte i brytninger med andre verdisyn og ideologier gjennom tusen år. 

Størst av alt er kjærligheten

«Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.»

Som kristne har vi først og fremst et ansvar å vise kjærlighet til hverandre og vår neste. Nestekjærlighet er omsorg for andre mennesker. Lignelsen som den barmhjertige samaritaner en lignelse i Evangeliet etter Lukas i Det nye testamente hvor Jesus forteller om en mann som blir overfalt av røvere mellom Jerusalem og Jeriko, og etterlatt i halvdød tilstand. En forbipasserende prest oppdager mannen, men viker til side og går forbi. Det samme gjør en levitt. Deretter kommer en svært medlidende samaritan forbi, som behandler mannens sår og tar ham med til et vertshus, der samaritanen betaler for mannens opphold. Den barmhjertige samaritan skulle symbolisere ens neste, og viste anvendelse av setningen «elsk din neste som deg selv».

Skal vi snakke om gode verdier, la vi begynne med å møte våre medmennesker med nestekjærlighet og respekt.

Glenn Hole

Nestleder Bragernes Menighetsråd

Medlem av Drammen Kirkelig Fellesråd

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere