Jo Hedberg

Leder, Bønnelista.no
18

Brev til Kirkerådet: Kirkemøtets åndelige innhold

Frem til og med 2017 hadde Kirkemøtet (KM) et hovedtema, som «Det gode livet», «Gå og fortell», «Nåde». etc

Publisert: 10. mai 2021

Kirkemøtet (KM) er kirkens øverste organ, som har til oppgave å ha sin oppmerksomhet på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene (jfr Kirkeordningen §28) Vi mener derfor at det er viktig at KM signaliserer hva som er viktig for kirken og kirkens ledere, ikke bare i ord, men også i handling. Det at vi også på KM tar rikelig tid til å vekke og nære det kristelige liv og dermed viser et eksempel til etterfølgelse er viktig. Altså at vi som ledere i Dnk lever det kristne livet ut i praksis.

Bønnelista foreslår overfor Kirkerådet at vi gjeninnfører et hovedtema på KM fra og med Kirkemøtet 2021 og at vi åpner og avslutter møtet med en gudstjeneste. Det er også viktig at vi har et sentralt hovedtema på Kirkemøtene. Vi vil derfor foreslå at Kirkemøtet 2021 har «Tilgivelse» som hovedtema.

Et av de viktigste temaene i bønnen Vår Far er tilgivelse. «Tilgi oss vår skyld som vi tilgir våre skyldnere, ber vi» Hva innebærer det i våre liv? Gud har tilgitt oss, og derfor skal vi tilgi andre. Og Etter Vår Far- bønnen i Mat 6, 14-15 står det; «For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort.».

Kanskje vi kunne jobbe med dette i form at Kirkemøtets delegater utfordres til å fortelle korte vitnesbyrd om hva som har skjedd når de har tilgitt? Kanskje vi kan får høre om forsoningsprosessen til samene, for tilgivelse har jo flere sider, kartlegge fakta om hva vi trenger å tilgi, og så gjøre det.

Det er mange måter å gjøre dette på, så vi håper Kirkerådet vil gjøre en bevist prioritering av kirkens hovedsak og formål: å vekke og nære det kristelige liv i vårt folk. Da trenger vi å begynne med oss selv. Bønnelista medlemmer i KM stiller gjerne opp med forslag til hvordan dette kan innpasses i Kirkemøtets program, hvis det skulle være ønskelig.

På forhånd takk

Med vennlig hilsen


Magne Hersvik, Monika Tettli, Håkon Kolstad Varhaug, Anita Apelthun Sæle, Thomas Bjørtomt-Haug, Trond Rønning, Kjersti Ngozi Furuseth, Hanne Braathen og Jo Hedberg

Bønnelistas medlemmer i Kirkemøtet

29.04.21

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere