Arne Magnus Aasen

13

Hvordan lyder Jesu nye bud?

Jesu nye bud i handling og teori.

Publisert: 5. mai 2021

I Joh. 13: 34 leser vi: Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 

Dette forteller Jesus til disiplene sine i avskjedstalen like før korsfestelsen. Forstod disiplene hva han mente med det han sa? At de skulle elske hverandre må de ha hørt ham si utallige ganger tidligere i sin undervisning, så det kunne neppe oppfattes som nytt. Likevel bruker Jesus ordet; nytt. Hvorfor? Kan det tenkes at det er setningen som kommer etterpå som er ny, nemlig; Som jeg har elsket dere skal dere elske hverandre. I samme tale, litt senere, finner Jesus at det kan være nødvendig å enda en gang å poengtere det nye bud, og han sier i Joh. 15: 12-13: Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, liksom jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner.

Kan det sies tydeligere? Jesus vet på dette tidspunktet at Judas er gått for å forråde ham til presteskapet, han vet at han vil bli korsfestet og han gjentar nå dette for dem vel vitende og i håpet om at de vil huske det når han er gått bort. 

Hva ser vi av det? Jo, Jesus vil at disiplene skal se i handlingen hans ved at han går frivillig til korset, at i den handlingen ligger det nye budet han snakker om, og hvordan lyder da det nye bud i teorien? DU SKAL ELSKE DIN NESTE HØYERE ENN DEG SELV, noe som gikk opp for disiplene som et "eureka" i Pinsen og som kan defineres som en hellig ånd, en hellig tanke som disiplene praktiserte like etter Pinsen og som i de neste to hundreårene fikk kristendommen til å eksplodere av tilhengere i martyriet. 

Konklusjon: Jesu nye bud er først etter to tusen å blitt konkretisert i en teori.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere