Marie Rørvik

7

Utdeling av skyld etter 22. juli–terroren

Kan noens smerte lindres ved at andre tildeles skyld for noe de ikke har det ringeste ansvar for?

Publisert: 20. apr 2021

Daniel Johansen er spaltist i Adresseavisen. Jeg så han på Dagsnytt 18 den 12.4.21. Når beskyldninger mot islamkritikere kommer opp på denne måten, blir jeg både trist og frustrert. Johansen og flere med han påstår at terrorhandlingene var konsekvens av voldshissing fra ytre høyre. Hvordan kan det dokumenteres? Hva menes med «det tankegodset»? Og hvorfor plasseres kritikken i båsen ytre høyre?

Religionsviter/islamkritiker David Wood tok allerede 7.8.2011 for seg ABBs 1500 siders manifest. Ut fra det konstaterte Wood at terroristen gjennomgikk 3 radikaliseringsstadier:

  • 1. ABB hadde i flere år sett et immigrasjonsproblem. Særlig det med ran og voldtekter fra innvandrere der norske ungdommer var offer.
  •  2. Han satte i gang med å studere islamske kilder. Han fant noe annet enn det han hadde lært på skolen.
  • 3. Han bestemte seg for at fredelige løsninger ikke kunne føre fram.

ABB beundra jihadistenes metoder. Det understreker hans ulogiske tankegang.

Robert Spencer er sitert mange ganger i manifestet, og har derfor blitt sett på som en av de med farlig tankegods. ABB så sammenhengen mellom islam og voldsbruk før Robert Spencer hadde skrevet en eneste bok om islam. Er det ikke legitimt å kritisere faktiske forhold angående islam når islams tankegods er den desidert største drivkraften bak terror og annen vold i vår tid?

Johansen påsto og at ABB tilhørte en bevegelse. Hvilken bevegelse er det? Knights Templar har aldri blitt funnet.

Jeg har utdannelse i kunstterapi. Der lærer vi om bl.a. arketyper og utvikling av selvet. Jeg så videoen ABB sendte ut i forkant av terroren. Der gikk det tydelig fram at terroristen hadde integrert det jeg vil kalle en arketypisk erstatningsidentitet. Det kan skje når vi har mista oss selv på grunn av usunne oppvekstforhold og når sinnet vårt blir hardt belasta. Alvorlig avvisning kan bidra til slikt. ABB hadde integrert arketypene ridderen, frelseren og helten. Det var gjennom disse han bygde sin indre verden, og som tillot han å utføre de groteske gjerningene. Ble ikke samtlige sakkyndige enige om at han hadde grandios personlighetsforstyrrelse? Kan vi se bort fra dette?

Det ligger dypt i vår åndelige natur å ville bidra til verden. Ved å bidra kjenner vi oss verdifulle. Når sinnet vårt er sterkt forstyrra, kan formene for bidrag bli groteske. Jeg ser gjentatte ganger at ubevisst mindreverd skaper vold og lidelse. ABB er/var overbevist at han i framtida ville bli takka for de groteske handlingene. Så ille er det, og så viktig er det å se de ulike mekanismene som bidro til terroren dersom vi skal komme oss videre i forsoning med hverandre. Det kan ikke skje ved å skape syndebukker av mennesker som er totalt uskyldige. Å ytre oss om destruktive forhold er en menneskerett i et fritt samfunn.

Jeg har nå studert islam jevnlig de 10 siste årene, og er overbevist om at det er mer en politisk ideologi enn en religion. Den ble skapt lenge etter Muhameds død, trolig for å lage en arabisk identitet i erobringsøyemed. Nyere historisk forskning forteller oss hva som kan være den egentlige historien. Islams opphav var ikke i Mekka, men i områdene nord for Saudi-Arabia. Kabaen ble på et tidspunkt flytta fra Petra i Jordan og sørover til Mekka. Islams biografi ble til 150– 200 år etter år 632. Abd al-Mali var den som  introduserte islam. Han var en velutdannet man som ble umayyadisk kalif i 685. Han døde i Damaskus 705. Etter han var det de langt mer aggressive abbasidene som tok hånd om utviklingen av det som i løpet av de neste årene ble islam. Først skapte de en frontfigur, Muhammed. Seinere ble Koranen og Hadithene til. Inspirasjonen blei henta fra historiske personer og jødiske, kristne, psoroastriske og hedenske fortellinger og skrifter.

Skal vi la islams tankegods splitte vårt samfunn? Vi kommer ikke videre ved at helt uskyldige blir pålagt ansvaret for det en absolutt skyldig person har foretatt seg. Ser vi en pyroman holde på å tenne på et hus, er det den som varsler om brannen som skal tas mens brannen får fortsette å tære på huset?

Jeg kan ikke forstå annet en at Arbeiderpartiet taper sympati og velgere ved å holde fast i beskyldninger mot islamkritiske nordmenn.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere