Alf Engdal

1

Norsk klimapolitikk – nå må vi ta klimakrisen på alvor.

Debatten om den norske klimaplanen var en katastrofe. I Norge dominerer smålig partipolitikk i en verden som er i klimakrise.

Publisert: 20. apr 2021

Norske partiers klimapolitikk ser ut til å være basert på følgende mer eller mindre uttalte premisser:

 • * Norge er et lite land. Våre utslipp teller nesten ikke i den store sammenhengen.
 • * Utslipp av klimagasser globalt knyttet til forbruket vårt har ikke noe med klimaet å gjøre og behøver ikke måles. (For å sitere Marit Arnstad: hva skal vi bruke en slik måling til?). Til orientering: Sverige gjør slike målinger.
 • * ‘Ren’ norsk olje og gass vil erstatte kull og er egentlig bra for klimaet.
 • * Paris-avtalens mål kan ikke nås, i alle fall ikke 1,5-graders-målet.
 • * Vi lager likevel en klimaplan med utgangspunkt i avtalen.
 • * Vi lager planen så detaljert og komplisert at ingen ser noen mulighet for å følge den opp.
 • * Klimaplanens mål for 2030 vil ikke nås. Vi kan sikkert kjøpe kvoter på slutten av 10-året.
 • * Norsk velstand og forbruk skal fortsatt øke selv om vi ligger på den globale forbrukstoppen.
 • * Klimaorientert økning av avgifter må kompenseres slik at absolutt ingen får redusert kjøpekraft.
 • * Norge har vært veldig flinke til å ta vare på verdiene fra oljevirksomheten. Disse verdiene vil vi ikke dele med noen andre.
 • * Vi er et privilegert folk, og vi fortjener det.

Besteforeldrenes Klimaaksjon (BKA) har gjort en grundig vurdering av partienes planlagte klimapolitikk slik den fremgår av utkastene til partiprogram for 2021. Det er en godt dokumentert fremstilling av unnlatelser og spesielt unnlatelser fra styringspartiene. Vurderingen er sendt til alle partiene ved partikontorene, ungdomsorganisasjonene og stortingsgruppene og er også tilgjengelig på BKAs hjemmesider https://www.besteforeldreaksjonen.no/category/klimavalg-2021/. Vi forventer at vurderingene blir tatt på alvor i partiene slik at vi i den utrolig viktige stortingsperioden vi når står foran, får en klimapolitikk som er Norge verdig.

Til slutt, oljefondet kan kanskje bli nødvendig for å reparere skadene når konsekvensene av klimakrisen også når Norge for fullt.

Alf Engdal
Trondheim
Medlem av Besteforeldrenes Klimaaksjon

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere