Steinunn EGELAND STEINUNN Egeland

3

Hva er best for 1-åringene våre? Hjemmeomsorg eller heldagsbarnehage?

I diskusjonen om hvorvidt man skal ha mulighet for å få kontantstøtte for å være hjemme med 1-åringene, nevnes aldri hva som er best for de minste barna. Det eneste som diskuteres er likestillings-, integrerings- og arbeidslinjepolitikk. I innlegget argumenters det for hvorfor samfunnet må ha tilbud om kontantstøtte eller øke tiden for foreldrepermisjon, for barnas skyld.

Publisert: 13. apr 2021

Familiepolitikk på bekostning av de aller minste barnas behov

 

Noen politiske partier (Rødt, SV og AP) ønsker å skrote kontantstøtten for ett- åringene. Argumentene mot kontantstøtten er likestilling, integrering og økonomi. Hva som er best for de minste barna blir ikke nevnt med et ord. 

 

I mange år har det viktige arbeidet med å fremme likestilling i arbeidslivet ført til god barnehagedekning. De som kjempet for dette, bl.a. barnepsykolog Torild Skard, argumenterte imidlertid ikke for at de aller minste barna (under to år) skulle i barnehage. https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/barnehagene-har-kommet-altfor-tidlig-inn-i-barnas-liv-1.1536725. Det er flere ting som taler for at barnehagestart bør utsettes til barnet er to år (Unger og Downing, Klassekampen 03.12.2018, https://arkiv.klassekampen.no/article/20171004/PLUSS/171009908. For det første kan adskillelse være traumatisk for ett-åringer fordi de ikke er i stand til å forestille seg at foreldrene som går, vil komme tilbake. For det andre viser forskning fra bl.a. Tyskland og Norge at de kan få skadelig høyt nivå av stresshormonet kortisol de første månedene etter barnehagestart (T. Z Berg-Nilsen og M.B Drugli)  https://forskning.no/partner-stress-norges-forskningsrad/stress-i-barnehagen-er-verst-for-de-minste/1230337   De kan forbli i en kronisk «alarmberedskap», noe som kan føre til nedsatt hukommelse, læreevne og immunforsvar. For det tredje forteller førskolelærere om lav bemanning og for store grupper med barn. Ifølge Trine Klette (VID, Verdidebatt nov, 2019) er separasjonsangsten vanligvis på sitt sterkeste når et barn er mellom syv måneder og to ½ år https://www.nubu.no/medieklipp/ettaringer-i-barnehager-article2858-171.html. Hvis et barn blir utsatt for separasjon fra primæromsorgsgiver og ikke får tilstrekkelig trøst og hjelp til å regulere denne angsten, kan den bli kronisk og gi utslag i andre former for angst (Hanne Weisser, Morgenbladet 2. okt. 2020 https://morgenbladet.no/ideer/2020/10/det-store-barnehageeksperimentet. For det fjerde påpeker Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse at barn opptil to år går gjennom en avgjørende tilknytningsfase og at samspillsaktiviteten mellom barn og foreldre kan bli skadelidende hvis de er fra hverandre mer enn syv timer hver dag.(Lars Smith i Aftenposten juni 2011) https://www.aftenposten.no/norge/i/2GE2G/ettaaringer-er-mer-enn-aatte-timer-i-barnehage .

 

En bærekraftig familiepolitikk med forankring i barnas behov

 

Det fødes for få barn i Norge. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/gWL2ak/kvinner-som-vil-og-kan-foede-mange-barn-er-blitt-mangelvare. I en undersøkelse hvor foreldre ble spurt hva som måtte til for at de skulle få flere barn, svarte de fleste kvinnene at de ønsket mer tid sammen med sine barn. Mennene ønsket gratis barnehager og høyere barnetrygd https://forskning.no/barn-og-ungdom/hvorfor-far-vi-ikke-flere-enn-to-barn/1667784.

Hvis foreldrepermisjonstiden utvides eller kontantstøtten økes kan foreldre få anledning til å være hjemme med barna til de er to år, fordelt mellom seg eller deltid. Å gi foreldre mer tid sammen med sine små barn kan redusere stress, øke livskvalitet og fremme god helse hos alle parter. https://www.aftenposten.no/karriere/i/9OvrPM/hun-sliter-med-aa-takle-livet-som-leder-og-smaabarnsmor-jeg-vil-bare. Det kan også føre til lavere forbruk og mindre utslipp i form av mindre reiseaktivitet til- og fra arbeid.

Likestilling, integrering og arbeidslinja er viktig, men ikke på bekostning av våre aller minste. Med utvidet foreldrepermisjon og/eller økt kontantstøtte sikrer vi en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere