Adrian Smith-Stenberg

3

Motarbeid gangsterkulturen

Det er langt hardere tiltak enn kunst og benker som skal til for å fjerne de kriminelle fra gatene. Vi må innføre langt strengere straffer og man må slutte å romantisere gangsterkultur.

Publisert: 7. apr 2021

På årsmøtet til Oslo FrP lørdag 6. mars ble det vedtatt en resolusjon med en rekke tiltak mot kriminalitet og utrygghet. De siste ukene og månedene har man sett flere tilfeller av vold rettet mot offentlige tjenestemenn. Fremskrittspartiet ønsker flere tiltak mot kriminelle og strengere straffer for vold mot politiet. 

 

2020 var året der motdemonstranter på SIAN sine demonstrasjoner gikk til angrep mot politiet. De siste månedene har man vært vitne til en rekke hendelser der politiet har vært under angrep, ikke under demonstrasjoner, men der offentlige tjenestemenn er ute på oppdrag og blir møtt med vold. En måned var det hele 27 saker om vold og trusler mot politiet. Forrige uke, onsdag 17. mars ble politiet møtt med vold både på Vestli og Mortensrud omtrent samtidig, samme kveld, av forskjellige ungdomsgjenger. Få dager senere, lørdag 20. mars, ble Stovner politistasjon angrepet av en brannbombe

 

Forulemping, hindring, trusler og vold mot politifolk har økt fra 878 tilfeller i 2016 til hele 1.171 i 2019. Dette vitner om en utvikling som går i samme retning slik man har sett i Sverige. Man vet at enkelte ungdommer, spesielt ungdommer med ikke-vestlig bakgrunn, romantiserer vold og gangsterkultur, og er også overrepresentert innen grov kriminalitet.

 

På årsmøtet til Oslo FrP 6. mars ble det vedtatt en rekke viktige punkter nettopp mot kriminalitet og utrygghet. Blant annet at man skal jobbe for et nytt straffebud mot forherligelse av vold og oppfordring til vold eller andre straffbare handlinger, samt et forbud mot oppfordring om kriminell livsstil. På denne måten får politiet og samfunnet muligheten til å motarbeide lovløse tilstander. 

 

Den grove kriminaliteten øker, og med den også vold mot offentlige tjenestemenn. Oslo FrP tar kriminaliteten og sikkerheten til politiet og folk flest på alvor. Vi mener at det er ytterst viktig for vårt samfunn, vår trygghet og landet vårt, å hindre lovløse tilstander, innføre strengere straffer og at man slutter å romantisere gangsterkultur.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere