Nils-Petter Enstad

120

UNE og konvertitter - én av fire

Historien om konvertitten «Benjamin» (VL 7. april) føyer seg inn i den lange rekken av fortellinger om et norsk forvaltningsorgan som betrakter seg som kapable til å granske både hjerter og nyrer hos mennesker som vitner om en religiøs omvendelse. «Benjamin» ble ikke trodd av det norske forvaltningsorganet, men i Frankrike ble han trodd, nær sagt på første forsøk.

Publisert: 7. apr 2021

Hadde de franske myndighetene kunnskaper de norske ikke hadde?
Eller handler det om andre holdninger til og en annen respekt for menneskers personlige erfaringer og opplevelser?
Hvordan jobber man i UNE for å avklare hvorvidt konverteringen til kristendommen er «ekte» - i seg selv en meningsløs problemstilling? Bruker man fremdeles den dilettantiske quizen der man forventer at relativt nyomvendte personer skal svare på spørsmål som kirken og teologien har strevd med i to tusen år?

            UNE selv er tydeligvis godt fornøyd med seg selv og sin håndtering av mennesker som løper en stor personlig risiko ved å stå fram som kristne. Fungerende avdelingsleder Ingvild Solberg sier det slik: «Er våre beslutningstakere i tvil om noen kan risikere forfølgelse på grunn av sin tro, skal tvilen komme dem til gode. I perioden 2018-2020 behandlet UNE slike asylsaker til rundt 80 afghanske søkere, hvorav omtrent 20 personer fikk en tillatelse». 

Omtrentlige formuleringer som «rundt 80» og «omtrent 20» kan ikke pynte på det faktum at UNE maksimalt fester tillit til hver fjerde konvertitt. En slik skråsikker trygghet på egne vurderinger er ikke tillitvekkende; den er tvert om skremmende.

            Nå gikk det bra i tilfellet «Benjamin».
I Frankrike ble han trodd. Og Norge har føyd enda en sak til sin lange liste av eksempler på at i Norge er respekten for enkeltmenneskers religiøse valg fremdeles noe som bare tilhører festtaleretorikkens svulstige rom.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere