Trond Rønning

5

Skapt i kvinnens bilde

Det er med vemod jeg ser Dagsrevyens reportasje om prestevigsel lørdag 20. mars. Gud skapte oss i sitt bilde til mann og kvinne. Til likeverd. Gud satt oss til tjenester i sitt rike, alt etter evner og anlegg. Din rikssak Jesus være skal, ikke min kamp for likestilling eller en spesiell plass.

Publisert: 25. mar 2021

Vi er skapt til mann og kvinne, og bibelen er full både av mannlige og kvinnelige sider ved Gud. Jesus gav kvinnen langt større plass enn det kirken har gjort. Det har også Hans Nilsen Hauge og norsk misjon selv om de ikke har kjempet for at alle skal ha samme tjeneste.

Vi har kanskje vært forstokkede mannssjåvinister i en del argumentasjon for presten som en mann. Feilvurderer vi? Er vi katolske i vår tenkning om presten som et overhode, og ikke en tjener for menigheten? Prestens viktigste oppgave er som del av menigheten, å hjelpe oss til å være Kristi etterfølgere. Ikke kamp for eget kjønn eller egne meninger.

La Kristi ord få rikelig plass hos dere. Jeg er ikke pragmatiker som mener at det ene er like riktig som det andre. Vi må la Guds ord belyse våre liv, ikke våre liv belyse Guds ord. Da vil nåden være rikelig til stede. «Heller ikke jeg fordømmer dere». Men da vil også utfordringen være fullt og helt til stede. «Gå bort og synd ikke mer».

Bønnelista har ikke programfestet syn på prestetjeneste for kvinner. Heldigvis – tror jeg. For som Hauge hadde kvinner i fremtredende tjenester, var Luther tydelig på at han forsto presten som tjener, ikke overhode. Kamp for likestilling er ikke kamp for likeverd. Kamp for likestilling er ikke proklamering av Kristus. Å gjøre mennesker til disipler er kirkens oppgave mener Bønnelista.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere