Svein Ausland

22

Menneskenes utslipp av klimagasser er forsvinnende liten

For et par år siden holdt professor emeritus Tom V. Segalstad et lett forståelig foredrag om klimagassen CO2. Segalstad har studert feltet siden 1970-tallet, lenge før teorien om menneskapt global oppvarming ble lansert på slutten av 1980-tallet. Han er en internasjonal kapasitet innen feltet geokjemi, som er helt sentralt når det gjelder naturens utslipp og lagring av karbondioksyd.

Publisert: 22. mar 2021

 Når det er varmt i været gasses vanndamp ut i atmosfæren, og slik er det også med CO2. Når det blir kjølig fanger havet opp gassen igjen, og det dannes kalkstein, skjell og koraller. Segalstad viser i foredraget sitt at havets lagringskapasitet for klimagassen er tilnærmet uendelig stor. Og dette betyr samtidig at havet aldri kan forsures. (Det fins vulkans aktivitet på havbunnen som kan gi lokale punkter med syre her og der, men dette endrer ikke hovedbildet). Han viser dessuten at gassen fanges opp av havet mye raskere enn det vi ellers hører fra  våre statsoppnevnte klimaforskere.

Her er link til foredraget: https://www.youtube.com/watch?v=BaaxQPdgs4Y

Havet fanger opp femti ganger så mye CO2 som lufta. Dersom vi skulle svi av alle jordas kjente fossile ressurser (olje, gass, kull) på en gang, så ville luftas CO2-innhold kun øke med 20%, viser Segalstad på en enkel måte. Lufta inneholder i dag 0,04% karbondioksyd, og en økning på tjue prosent vil da tilsi kun 0,05%. Dette er jo helt uproblematisk, og vi vet at gartnere pumper inn tredobbelt så mye av gassen i drivhusene sine for å få størst mulig avling. For femti år siden, da man startet med satellitter, var innholdet 0,03%. Satellittbilder viser en tydelig grønnere klode i løpet av disse tiårene, noe som bekrefter at mer CO2 gir økt plantevekst.

Sist, men ikke minst viser Segalstad at vårt menneskelige bidrag til karbonkretsløpet kun er maksimalt 1% (- snarere 0.7%). Dette tester man vitenskapelig ved å analysere molekylene i lufta vår, som er en sikker metode. De enorme mengdene som kommer fra vulkansk og seismisk aktivitet langt overstiger våre utslipp. 

Så da blir det meningsløst å bruke milliarder av kroner og dollar på å skulle halvere vårt lille bidrag, sammenlignet med naturens egne utslipp av metan og karbondioksyd. Og vi kan slippe det "grønne" skiftet, som slettes ikke er miljøvennlig. Atomkraft og hydrogenproduksjon i stor skala er slett ikke risikofritt. Og vindmøller vet vi allerede er miljøskadelige. Skogplanting i historisk sett åpne landskap blir da helt unødvendig. Batteriproduksjon til elbiler er slettes ikke bærekraftig, Og kjøttspising har intet med klima å gjøre! Naturgass er en helt ren energiform miljømessig - avgir kun ren luft og vann. Naturgass er billig og har velprøvd og sikker teknologi, i motsetning til dyrt og til dels farlig hydrogen. Naturgass er en tilnærmet uutømmelig ressurs, og mye tyder på at det hele tiden siver opp ny gass fra jordas indre. De nye Euro 6-dieselmotorene er like rene som naturgassmotorer og elbiler - opp med hånda, de av våre ledere og journalister som visste dette...

Ekte miljøvern dreier seg om  det som Fredrick Hauge og Natur og Ungdom var opptatt av på 1980-tallet: Rense giftstoffer fra fabrikkpiper og bevare naturen fra store inngrep. Ren luft og rent vann - uten plastforurensning.

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere